Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA OPERAIONAL

privind achiziionarea i
acordarea pachetelor de
rechizite colare
Structura de monitorizare, coordonare
i ndrumare metodologic
a dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial

Ediia: 1
Nr. exemplare: 3
Revizia: 0
Nr. exemplare: Pag. 1/5

Cod: POSCMI - 06
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERAIONAL
privind achiziionarea i acordarea pachetelor de rechizite colare

1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea i


aprobarea EDIIEI sau a REVIZIEI N CADRUL EDIIEI
procedurii operaionale
Nr. Elemente privind
crt.
responsabilii /
operaiunea
1.
1.1. Elaborat

1.2. Verificat
1.3. Avizat
1.4. Aprobat

Numele i
prenumele
2
Homeghiu
Ctlina
Stnescu
Anca
Istrate
Gabriela
Minea
Ramona
Ion Sorin

Funcia

Data

Semntura

3.
Inspector colar,
preedinte SCMI
Ing., membru comisia
judeean rechizite
Inspector colar
general adjunct
Vicepreedinte SCMI

4.
29.01.2016

Inspector colar
general

01.02.2016

5.

01.02.2016
01.02.2016

2. Situaia EDIIILOR i a REVIZIILOR N CADRUL EDIIILOR


procedurii operaionale
Nr. Ediia / revizia n
crt.
cadrul ediiei
1.
2.1.
Ediia I
2.2. Revizia I.2.

Componenta
revizuit
2.
-

Modalitatea de
revizuire
3.
-

Data de la care se aplic


prevederile ediiei / revizuirii
ediiei
4.
01.02.2016

PROCEDURA OPERAIONAL

Ediia: 1
Nr. exemplare: 3

privind achiziionarea i
acordarea pachetelor de
rechizite colare
Structura de monitorizare, coordonare
i ndrumare metodologic
a dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial

Revizia: 0
Nr. exemplare: Pag. 2/5

Cod: POSCMI - 06
Exemplar nr.: 1

3. Lista PERSOANELOR la care se difuzeaz ediia / revizia n cadrul


ediiei procedurii operaionale
Nr.
crt.

Scopul
difuzrii
1.
3.1. aprobare

Ex.
nr.
2.
1

3.2. verificare

3.3. avizare

3.4. aplicare

3.5. aplicare

Compartiment
3.
Conducere

Funcia

Nume i
prenume
5.
Ion Sorin

4.
Inspector
colar
general
Conducere
Inspector
Istrate Gabriela
colar
general
adjunct
Structura
VicepreMinea Ramona
SCMI
edinte
Comisia judeean care rspunde de
problematica rechizitelor colare
Directorii unitilor de nvmnt

Data
primirii
6.
01.02.2016

Semn.
7.

01.02.2016

01.02.2016
01.02.2016 Difuzare

electronic

02.02.2016 Difuzare

electronic

4. SCOPUL procedurii operaionale


Procedura operaional
l reglementeaz modul de achiziie a pachetelor de rechizite colare, cu respectarea
prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a H.G. nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare;
l reglementeaz demersul unitilor colare privind stabilirea beneficiarilor de rechizite
colare, transmiterea datelor ctre inspectoratul colar i acordarea pachetelor de
rechizite tuturor beneficiarilor;
l reglementeaz demersul comisiei judeene care rspunde de problematica
rechizitelor colare, cu privire la achiziionarea pachetelor, distribuirea acestora de
ctre furnizori, transmiterea ctre MENC a raportul final privind derularea
aciunilor pentru acordarea de rechizite colare elevilor care ndeplinesc condiiile
legale.
5. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii operaionale
PROCEDURA OPERAIONAL
privind achiziionarea i
acordarea pachetelor de
rechizite colare
Structura de monitorizare, coordonare
i ndrumare metodologic
a dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial

Ediia: 1
Nr. exemplare: 3
Revizia: 0
Nr. exemplare: Pag. 3/5

Cod: POSCMI - 06
Exemplar nr.: 1

l Procedura se aplic de ctre comisia judeean desemnat prin decizie a inspectorului


colar general i de ctre directorii unitilor colare, n vederea respectrii prevederilor
legale privind procesul de achiziionare i acordare a pachetelor de rechizite colare.
6. DOCUMENTAIA APLICABIL procedurii operaionale
-

Legea educaiei naionale nr. 1/05.01.2011, publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu completrile i modificrile ulterioare;
Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea O.G
nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite colare, Anexa 1 la Ordinul ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 4385/07.06.2012, privind
aprobarea componenei pachetelor de rechizite colare ce se acord elevilor;
Standardele de management i control intern aprobate prin OSGG nr. 400/2015;
Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a inspectoratelor colare,
aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Regulamentul Intern al Inspectoratului colar Judeean;
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/2014.
7. DEFINIII I ABREVIERI ALE TERMENILOR
utilizai n procedura operaional

7.1.Definiii ale termenilor utilizai:


Nr.
Termenul
crt.
1. Procedura operaional

2.

Ediie a unei proceduri

3.

Revizia n cadrul ediiei

4.

Pachet de rechizite colare

Definiia i / sau, dac este cazul, actul care definete


termenul respectiv
Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor care
trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a
regulilor de aplicat n vederea realizrii activitii, cu
privire la succesiunea elementelor din cadrul derulrii
procesului respectiv
Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri
operaionale, aprobat i difuzat
Aciunile de modificare, adugare, actualizare,
suprimare sau altele asemenea, dup caz, a uneia sau a
mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
Cuprinde obiectele i nr. de buc./seturi de rechizite
stabilite de MECTS. Componena nominal a acestora
este prezentat n Anexa nr. 2 la OMECTS nr.
4385/2012.
PROCEDURA OPERAIONAL
privind achiziionarea i
acordarea pachetelor de
rechizite colare

Structura de monitorizare, coordonare


i ndrumare metodologic
a dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial

Ediia: 1
Nr. exemplare: 3
Revizia: 0
Nr. exemplare: Pag. 4/5

Cod: POSCMI - 06
Exemplar nr.: 1

7.2.Abrevieri ale termenilor utilizai


Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea
P.O.
E.
V.
A.
Ap.
SCMI
I..G
I..G.A.
I..
D

Termenul abreviat
Procedura operaional
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Sistemul de control managerial intern
Inspector colar general
Inspector colar general adjunct
Inspector colar
Director unitate colar

8. DESCRIEREA procedurii operaionale


8.1. Modul de lucru la nivelul conducerii unitilor colare
Termen
1 septembrie

1 19 septembrie

22 septembrie

26 septembrie 10 octombrie

Aciunea
Numirea, prin decizie intern, a comisiilor care vor rspunde,
la nivelul colii, de problematica rechizitelor colare i
stabilirea atribuiilor comisiilor respective.
Informarea elevilor i a prinilor sau a tutorilor legali asupra
prevederilor O.U.G. nr. 33/2001, aprobat prin Legea nr.
126/2002 privind acordarea de rechizite colare gratuite.
Acordarea de sprijin la ntocmirea dosarelor, potenialilor
beneficiari ai legii.
Primirea i evaluarea dosarelor de ctre comisia constituit.
Stabilirea listei finale a beneficiarilor de rechizite la nivelul
unitii colare, pe structura: clasa pregtitoare, clasa I, clasele
II-IV, clasele V-VII, clasa a VIII-a i validarea acesteia.
Transmiterea ctre inspectoratul colar a numrului real de
beneficiari, pe pe structura: clasa pregtitoare, clasa I, clasele
II-IV, clasele V-VII, clasa a VIII-a.
Distribuirea pachetelor de rechizite ctre beneficiari.
PROCEDURA OPERAIONAL
privind achiziionarea i
acordarea pachetelor de
rechizite colare

Structura de monitorizare, coordonare


i ndrumare metodologic
a dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial

Ediia: 1
Nr. exemplare: 3
Revizia: 0
Nr. exemplare: Pag. 5/5

Cod: POSCMI - 06
Exemplar nr.: 1

8.2. Modul de lucru la nivelul inspectoratului colar


Termen
Februarie-martie
1 iunie
23-25 septembrie

26 septembrie 01 octombrie
1 decembrie

Aciunea
Stabilirea, prin decizie a inspectorului colar general, a
componenei i atribuiilor comisiei judeene care rspunde de
problematica rechizitelor colare.
Lansarea procedurii de achiziie public.
Colectarea informaiilor de la colile din jude privind numrul
beneficiarilor i centralizarea datelor.
Informarea MENC cu privire la eventualele diferene dintre
numrul real i numrul estimat de beneficiari la nivelul
judeului.
Verificarea finalizrii, de ctre furnizorii de rechizite colare, a
distribuirii acestora.
Transmiterea ctre MENC a raportul final privind derularea
aciunilor pentru acordarea de rechizite colare elevilor care
ndeplinesc condiiile legale.
Estimarea numrului de beneficiari la nivelul judeului pentru
anul colar urmtor i transmiterea ctre MENC a datelor.

9. RESPONSABILITI i RSPUNDERI n derularea procedurii operaionale


9.1.

Directorul unitii de nvmnt rspunde de corectitudinea datelor transmise


la Inspectoratul colar Judeean Dmbovia i de acordarea pachetelor de rechizite
tuturor elevilor care ndeplinesc condiiile legale.

9.2.

Comisia judeean rspunde, conform atribuiilor, de aciunile specifice


derulate la nivel judeean i de transmiterea datelor ctre MENC.

9.3. Inspectorul colar general solicit informri periodice privind derularea programului i
verific respectarea prevederilor legale.
10. NREGISTRRI, ARHIVRI, ANEXE
Procedura operaional se nregistreaz n Registrul special pentru proceduri i se
arhiveaz n conformitate cu prevederile PO privind activitatea de arhivare a
documentelor.
PROCEDURA OPERAIONAL
privind achiziionarea i
acordarea pachetelor de
rechizite colare
Structura de monitorizare, coordonare
i ndrumare metodologic
a dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial

Ediia: 1
Nr. exemplare: 3
Revizia: 0
Nr. exemplare: Pag. 6/5

Cod: POSCMI - 06
Exemplar nr.: 1