Sunteți pe pagina 1din 1

Mecanica

1.
a.
b.
c.
d.

Principiile mecanicii newtoniene si tipuri de forte


Principiile I, II si III
Forta de frecare
Forta de tensiune
Forta elastica. Modelul corpului elastic

2. Cinematica punctului material.


a. Miscarea rectilinie uniforma a punctului material
b. Miscarea rectilinie uniform variata a punctului material
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica


Lucrul mecanic (marime de proces). Putere mecanica
Energia mecanica (marime de stare)
Teorema variatiei energiei cinetice a punctului material
Energia potentiala gravitationala
Energia potentiala elastica
Conservarea energiei mecanice
Lucrul mecanic efectuat de fortele conservative
Teorema variatiei impulsului mecanic si legea conservarii impulsului

Elemente de termodinamica si fizica moleculara


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Echilibrul termic. Temperatura.


Modelul gazului ideal. Teoria cinetico-moleculara a gazului ideal.
Transformari simple ale gazului ideal.
Caldura si lucrul mecanic in termodinamica.
Coeficientii calorici.
Energia interna. Primul principiu al termodinamicii.
Aplicatii ale primului principiu al termodinamicii.
Al doilea principiu al termodinamicii.
Motoare termice. Randamentul motoarelor termice.

Electricitate si magnetism
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Electrocinetica
Curentul electric
Legea lui Ohm
Legile lui Kirchhoff pentru retele electrice
Gruparea rezistoarelor si a generatoarelor electrice
Energia si puterea electrica. Transferul optim de putere

2. Electromagnetism
a. Campul magnetic
b. Inductia campului magnetic
c. Forta electromagnetica
d. Forta electrodinamica (interactiunea magnetic a curentilor electrici stationa
ri)
e. Fluxul magnetic
f. Inductia electromagnetica. Legea lui Faraday