Sunteți pe pagina 1din 109

COALA DOCTORAL INTERDISCIPLINAR

UNIVERISTATEA TRANSILVANIA BRAOV


FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORTURI MONTANE
COALA DOCTORAL INTERDISCIPLINAR

COSAC GEORGE

Obiectivizarea tehnicii de lovire a mingii la serviciu


n jocul de tenis
Objectivation of the ball striking technique when
serving in the tennis match

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

CONDUCTOR TIINIFIC:
Prof. Univ.Dr. BONDOC-IONESCU DRAGO

BRAOV 2015

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
BRAOV, B-DUL EROILOR, NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-410525
RECTORAT
D-lui (D-nei) ...........................................................................................................
COMPONENA
Comisiei de doctorat
ORDIN Nr. 7705 din 04. 11. 2015
PREEDINTE

Conf. univ. dr. Ioan TURCU


DECAN- Facultatea de Educaie Fizic i Sporturi Montane
Universitatea Transilvania din Braov

CONDUCTOR

Prof. univ. dr. Dragos BONDOC-IONESCU

TIINIFIC:

Universitatea Transilvania din Braov

REFERENI:

Prof. univ. dr. Niculina Liliana MIHILESCU


Universitatea din Piteti
Prof. univ. dr. Vasile BOGDAN
Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Virgil TUDOR
Universitatea Naionala de Educatie Fizic i Sport din
Bucureti

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: data 09.12.2015, ora 10.00,
sala UII3,etajul II,Aula Universitaii, Universitatea Transilvania din Braov,str.Iuliu Maniu.
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii, v rog s le trimitei
n timp util, pe adresa de e-mail: george.cosac@frt.ro
Totodat, v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de doctorat.

V mulumesc!
2

CUPRINS
Introducere ......................................................................................................................... 13 9
PARTEA I - FUNDAMENTAREA TEORETIC I METODOLOGIC ASUPRA
ROLULUI TEHNICII SPECIFICE N ANTRENAMENTUL JOCULUI DE TENIS ... 16

10

CAPITOLUL I - Antrenamentul sportiv, concept modern n creterea i orientarea pregtirii


performanei n jocul de tenis ........................................................................................... 17 10
1.1.1
Antrenamentul proprioceptiv n jocul de tenis modern, baz a dezvoltrii
capacitilor coordinative specifice ........................................................................... 21 13
1.1.2

Antrenamentul ca proces de adaptare ................................................................ 25

1.1.3
Consideraii teoretice privind procesul de antrenament, planificare periodizare,
obinerea formei sportive specific jocului de tenis ........................................................... 27
1.1.4
Antrenamentul sportiv privit ca un proces de instruire i predare , proces pe
termen lung de adaptare i reglare a efortului specific jocului de tenis. .......................... 28
1.1.5

Forma sportiv delimitri conceptuale i etapele obinerii ei ........................ 30

CAPITOLUL II - Consideraii generale asupra componentei tehnice.............................. 32 15


2.1.1

Etapele nvrii tehnicii sportive n tenis .......................................................... 35

2.1.2

Prioriti metodice privind nvarea tehnicii .................................................... 36

2.1.3

Cauze care duc la stagnarea evoluiei tehnice.................................................... 37

Consideraii teoretice privind tehnica serviciuului n jocul de tenis .................................... 38


Monitorizarea pregtirii tehnice n jocul de tenis.......................................................... 40 18
CAPITOLUL III - Particulariti psihomotrice n pregtirea tehnic a procesului de
antrenament pentru serviciuu n tenis ............................................................................... 42 20
3.1.1

Caliti psiho-motrice ale jocului de tenis .................................................. 42 20

3.1.2
Fora exploziv n lovirea mingii n jocul de tenis, consecin a capacitii de
concentrare i coordonare a activitii musculare...................................................... 45 23
3.1.3

Automatizarea n jocul de tenis................................................................... 45 23

Prezentare teoretic serviciuul component fundamental de studiu biomecanic n tenis


48
3.2.1

Procedeu tehnic: serviciuul ................................................................................ 52

PARTEA II - STUDIU PRELIMINAR ASUPRA POSIBILITILOR DE


OBIECTIVIZARE A CARACTERISTICILOR DE SERVICIU LA TENIS .................. 60 26
CAPITOLUL IV - Demers metodologic de cercetare experimental preliminar ........... 61 26
3

Design-ul cercetrii: ...................................................................................................... 61 26


Argumente privind alegerea designului de cercetare conform premiselor ................... 62 27
Scopul ............................................................................................................................ 62 27
Ipotezele cercetrii preliminare ..................................................................................... 62 27
Obiectivele cercetrii preliminare ................................................................................. 62 28
Metode de cercetare utilizate......................................................................................... 63 28
Subiecii cercetrii preliminare: ........................................................................................... 72
Etapele cercetrii preliminare............................................................................................... 73
CAPITOLUL V REZULTATELE CERCETRII PRELIMINARE ............................ 81 31
Analiza datelor: .................................................................................................................... 81
5.1.1

Analiza informaiilor de cinematic achiziionate cu MVN-BIOMECH ... 86 31

Analiza comparativ a tehnologiilor utilizate n studiul preliminar .............................. 95 39


Concluziile cercetrii preliminare ................................................................................. 96 40
PARTEA III - CONTRIBUII N OBIECTIVIZAREA TEHNICII INDIVIDUALE A
LOVITURII DE SERVICIU N TENIS .......................................................................... 97 41
CAPITOLUL VI - Metodologia cercetrii de baz .......................................................... 98 41
6.1.1

Scopul : ....................................................................................................... 98 42

6.1.2

Obiective: .................................................................................................... 99 42

6.1.3

Ipoteze: ........................................................................................................ 99 42

Modul de procesare a valorilor unghiulare ................................................................... 99 42


Modul de reprezentare i interpretare grafic ............................................................. 102 45
Procedura de analiz si interpretare statistico matematica a rezultatelor cercetarii ..... 105 48
Analiza exploratorie a variabilelor incluse n cercetare: .............................................. 105 48
6.5.1

Analiza serviciului .................................................................................... 107 50

6.5.2

Analiza comparativ a serviciuilor ........................................................... 123 66

Concluzii privind analiza datelor ................................................................................ 139 82


Concluzii n urma cercetrii ........................................................................................ 141 84
Recomandri................................................................................................................ 143 86

Contribuia personal n cercetare ............................................................................... 144 87


Propunere de tehnologie modern aplicativ n pregtirea antrenamentului proprioceptiv
n efectuarea loviturii de serviciu n jocul de tenis .................................................. 144 87
Model de corectare Program propus de pregtire .................................................. 145 88
Diseminarea rezultatelor cercetrii se regasete n cadrul sesiunilor de comunicari
tiinifice i reviste B.D.I............................................................................................. 146 89
7.

Bibliografie selectiva ............................................................................................... 147 90

Table of contents
Introduction .......................................................................................................................... 13 9
PART I THEORETICAL AND METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE
ROLE PLAYED BY THE SPECIFIC TECHNIQUE IN TENNIS TRAINING ........... 16 10
CHAPTER I Sports training, a modern concept meant to boost and guide the performance
training in tennis ............................................................................................................... 17 10
1.1.1
The proprioception training in the modern tennis game, a basis for the
development of the specific coordination capacities ............................................... 21 13
1.1.2

Training as a process of adaptation .................................................................. 25

1.1.3
Theoretical considerations about process of training, planning and scheduling;
obtaining the tennis specific sports shape ....................................................................... 27
1.1.4
Training regarded as a process of instruction and teaching, a long-term process
of adaptation and adjustment of the tennis specific effort . .......................................... 28
1.1.5

The sports shape conceptual delimitations and the stages of getting into it 30

CHAPTER II General considerations about the technical composition ........................ 32 15


2.1.1

Learning stages of the sports technique in tennis ............................................. 35

2.1.2

Methodical priorities regarding the learning of the technique ......................... 36

2.1.3

Causes that lead to the stagnation of the technical evolution .......................... 37

Theoretical considerations regarding the serving technique in tennis ............................... 38


Monitoring the technical preparation in tennis ........................................................... 40 18
CHAPTER III Psychomotor particularities in the technical preparation of the process of
training for the serve in tennis .......................................................................................... 42 20
3.1.1

Psychomotor qualities of the tennis game ................................................. 42 20

3.1.2
The explosive force in striking the tennis ball, a consequence of the capacity of
concentration and of muscle activity coordination .................................................. 45 23
3.1.3

Automation in the tennis game .................................................................. 45 23

Theoretical presentation the serve a fundamental element of biomechanical study in


tennis ................................................................................................................................... 48
3.2.1

Technical method: the serve ............................................................................. 52

PART II A PRELIMINARY STUDY OF THE POSSIBILITIES OF OBJECTIVATION


OF THE SERVING CHARACTERISTICS IN TENNIS ................................................ 60 26
6

CHAPTER IV A methodological approach of preliminary experimental research ...... 61 26


Research design: ........................................................................................................... 61 26
Arguments on the choice of the research design in accordance with the
premises

62 27

The goal ......................................................................................................................... 62 27


Hypotheses of the preliminary reasearch ..................................................................... 62 27
The goals of the preliminary research ........................................................................... 62 28
Research methods employed........................................................................................ 63 28
The subjects of the preliminary research: ........................................................................... 72
The stages of the preliminary research................................................................................ 73
CHAPTER V RESULTS OF THE PRELIMINARY RESEARCH .............................. 81 31
Data analysis:........................................................................................................................ 81
5.1.1

Analysis of the kinematic information acquired with MVN-BIOMECH ...... 86 31

Comparative analysis of the technologies used in the preliminary study .................... 95 39


Conclusions of the preliminary research ....................................................................... 96 40
PART III CONTRIBUTIONS TO THE OBJECTIVATION OF THE INDIVIDUAL
SERVING TECHNIQUE IN TENNIS ............................................................................. 97 41
CHAPTER VI Methodology of the main research Metodologia.................................... 98 41
6.1.1

Goal : ............................................................................................................ 98 42

6.1.2

Objectives: .................................................................................................. 99 42

6.1.3

Hypotheses: ................................................................................................ 99 42

Manner of processing the angular values ..................................................................... 99 42


Graphic representation and interpretation method .................................................. 102 45
Data analysis procedure .............................................................................................. 105 48
Exploratory analysis of the variables included in the research: ................................. 105 48
6.5.1

Analysis of the serve ................................................................................. 107 50

6.5.2

Comparative analysis of serves ................................................................. 121 66

Data analysis conclusions ............................................................................................ 139 82


7

Research conclusions .................................................................................................. 141 84


Recommendations ...................................................................................................... 143 86
Personal contribution to the research ......................................................................... 144 87
6.9.1
A proposal of practical modern technology in the preparation of the
proprioceptive training in performing the serve in the tennis game...................... 144 87
6.9.2

Correction model a proposed training program .................................... 145 88

The dissemination of the research results can be found in the scientific sessions and the
B.D.I. magazines B.D.I.................................................................................................. 146 89
7.

Selective bibliography ............................................................................................. 147 90

Pe terenul de tenis, ca i n via, n general n


orice activitate, grija pentru perfecionare este
garania cea mai sigur a bucuriei.
R.Lacoste
Introducere
Lucrarea de fa reprezint o provocare personal n lumea cercetrii, o munc de-a
dreptul captivant, o investigaie n descoperirile predecesorilor, ncercand o mbinare a
teoriei cu experien practic de peste 35 de ani n sportul alb. Ptrunznd n tainele literaturii
stiinifice de specialitate am ajuns la concluzia c o practic deosebit, indiferent de anii
petrecui pe teren, care nu este dublat de o cercetare stiinific interdisciplinar nu poate
realiza un maxim de eficien.
Tenisul este un joc sportiv practicat de doi jucatori n proba de simplu sau patru n
proba de dublu care se impune prin frumuseea, spectaculozitatea i graia loviturilor. Acest
joc se distinge de celalate sporturi prin dinamica micrilor i sincronizarea aciunilor
executate precis n timpul unui efort adesea maxim.
Serviciuul n tenis reprezint pentru majoritatea specialitilor i juctorilor principala
lovitur, n jurul creia foarte muli juctori i dezvolt strategia de joc.
Serviciul este lovitura prin care se ncepe punctul, este singura la care juctorul are
dreptul i la o a dou ncercare n cazul n care prima este greit. Cu toate c este singura
lovitur neinfluenat de adversar, este considerat ca fiind cea mai dificil, dar o dat
perfecionat devine o arm important n obinerea unui punct.
Motivaia abordrii temei de fa este legat de experiena personal n executarea
acestui procedeu tehnic, care mi-a creat eficientizarea n competiiile la care am participat i
de asemenea un demers care s duc la confirmarea i creterea mea profesional n domeniu.
Scopul cercetrii const n faptul c este necesar a se gsi din punct de vedere
biomecanic, tehnica, controlul, metoda de identificare a patternului cinematic n lovitura de
serviciuu prin scoaterea n evidena a succesiunilor segmentelor corpului n mod
individualizat pentru efectuarea unei coordonri optime a execuiei.
Tenisul este unul dintre sporturile cele mai de timpuriu introduse la noi. Din pcate
apariia sa in ara noastr nu poate fi situat la o data cert, majoritatea surselor documentare
o situeaz ntre 1998-1899. i dou orae i-o revendic: Bucureti i Galai. Se pare c
trebuie optat pentru a dou variant, considernd c prima grupare de tenis din Romnia a
fost Galatz Tennis Club, in 1898. (Radu V. 1979, p.70) .
9

Fiecare generaie de specialiti n problemele antrenamentului sportiv n tenis i-a


adus contribuia la teoriile de moment privind pregtirea tehnic conform unui concept
acceptat de numeroi tehnicieni jucnd, capei experien, dar se uit c pregtirea i doar
participarea la competiii face ca sportivii s i mbunteasc deprinderile tehnice i tactice
precum i componentele fizice necesare, deoarece antrenndu-te capei experien. De
remarcat c dac un sportiv este bine antrenat i adaptat la efort specific, chiar dac
antrenamentele sunt grele se obine efectul de supracompensare nct jocul pare s fie mai
uor dect antrenamentul n sine. Cand antrenamentul este o ameninare, jocul este o
plcere! (Bompa T.O.,2003, p.10)
PARTEA I - FUNDAMENTAREA TEORETIC I METODOLOGIC ASUPRA
ROLULUI TEHNICII SPECIFICE N ANTRENAMENTUL JOCULUI DE TENIS
CAPITOLUL I - Antrenamentul sportiv, concept modern n creterea i orientarea
pregtirii performanei n jocul de tenis

Tenisul este un sport cu o complexitate deosebit a micrilor n cadrul unei lovituri.


Pentru o reuit deplin a nvrii acestei multilateraliti a micrilor n afara complexitii
micrilor avem nevoie de factorii de condiionare mentali i funcionali, recurgndu-se la o
pregtire specific n cadrul antrenamentului care s duc la eficientizarea jocului de tenis n
competiie.
Constatm c o argumentare a abordrii metodelor i factorilor tehnico-tactici,
biologici, biomecanici analizai n unele lucrri teoretico-practice ale specialitilor n
domeniul tenisului , c :
- Antrenamentul este un proces pentru optimizarea, maximizarea sau stabilizarea
strii de performan psiho-fizic, n care coninuturile de antrenament sunt prezentate
conform metodelor adecvate de atrenament , ordonate conform principiilor antrenamentului
sportiv i orientate pe obiective de antrenament predefinite (Letzeler 1980 citat de Richard
Schonborn Tenisul Metodologia Instruirii p.117).
- Dup prerea noastr este o definiie complet care deschide orizontul cercetrii
noastre conform temei abordate .
- Tehnica este modalitatea specifica de execuie a unui exercitiu fizic . Este ansamblu
procedurilor care, prin forma si coninutul lor, asigura si faciliteaz micarea. Pentru a obtine
reuita sportiv, juctorii au nevoie de o tehnic perfect, de cea mai eficient i rational
10

execuie a unui efort. Cu ct tehnica se apropie mai mult de perfectiune, cu att consum
sportivul mai putin energie pentru a obine rezultatul dorit. Prin urmare, urmatoarea ecuaie
pare s exprime realitatea sportiv: tehnica buna = eficien mare. ( Bompa T.O., 2003,
p.32)
Complexitatea micrilor n jocul de tenis presupune o reuit datorit factorilor
mentali i funcionali.
Tehnica n jocul de tenis poate fi dezvoltat n mod optim doar cnd toate aceste
micri i factori sunt nelese ca fiind parte a unui ntreg sistem; aceasta nseamn c, nainte
de toate, trebuie dezvoltat sistemul (Richard Schonborn, 2008, p.13) - Considerm c este
relevant afirmaia autorului de mai sus deoarece se adreseaz specificului jocului de tenis
care este complex sistematizat printr-o nlanuire de micri cinematice.
Predarea tehnicii i antrenamentul tehnicii n tenis, trebuie s se caracterizeze de la
nceput printr-o multitudine semnificativ i o mare complexitate (Richard Schonborn, 2008,
p.73) .
n concepia lui Richard Schonborn instruirea sportiv i procesul complex de
pregtire trebuie nelese ca un tot unitar de coordonare , condiie, tehnic, tactic, mentalitate
i mediu social (Lehnertg 1996 p.74). Aceste domenii nu trebuie luate ca pri individuale de
pregtire, ci s fie ntr-o legatur reciproc n cadrul antrenamentului, pentru c mbunatirea
unei pri duce la mbuntirea celorlate sau invers, o parte nelucrat influeneaz negativ i
pe cellalte (2008,p.74).
Holg 1996 citat de Richard Schonborn (2008, p.86) calitatea coordonrii se afl n
centrul abordrii optime a tehnicii i se dezvluie n coerena detaliilor coordonatoare.
Conform lui Richard Schonborn (2008, p.74)

Partea de coordonare joac rolul

principal i ndeplinete funcia de legatur (pod) dintre cei doi piloni : condiie i tehnic
fig.1 si fig.2 , (2008, p.75.)

11

Fig.1.

n cazul unei capaciti defectuase de coordonare, legtura armonioas dintre

condiie i tehnic este perturbat (Richard Schonborn, Tenisul Metodologia instruirii, 2011,
p.75)
n cazul n care condiia este deficitar va avea loc un efect negativ asupra tehnicii . O
rezisten, o for sau o rapiditate nepregtite limiteaz capacitatea de nvare i performan.

Fig.2.

Condiia defectuas cauzeaz perturbri cu consecine serioase in dezvoltarea


tehnicii (Richard Schonborn, Tenisul Metodologia instruirii, 2011, p.75)
n tenis dac coordonarea evolueaz necorespunztor aceast legatur (pod) este

distorsionat i astfel o condiie foarte bun nu poate sprijini i influena pozitiv tehnica,
deoarece influeneaz sistematizarea antrenamentului tehnic (2008, p.75.).
Conform celor scrise de Nitschl Mungert, 1991 citai de Richard Schonborn p.83 .
ntreaga dezvoltare a tehnicii trebuie neleas ca o optimizare specific necesitilor,
sistematic, a coordonarii micrii .
Cursul dezvoltrii sistematice a tehnicii de la nceptor i pn la juctorul de elit, cu
diverse obiecte impuse din figura nr. 4, duce la concluzia ca pentru a fi capabili s analizeze
i s mbunteasc eficient tehnica de execuie, antrenorii trebuie s aprofundeze
nelegerea biomecanicii micrilor vizate.
Biomecanica este studiul micrii umane. Determinnd cele mai eficace tipuri de
micri solicitate n producrea loviturii, un biomecanician n tenis poate analiza eficiena
micrii juctorului i poate ncerca s determine dac un juctor poate performa mai eficace
. (ITF 1995 p.56).
Dup (Alberto Castellani, Angelo DAprile - Stefano Tomorri, Tennis Training, 1992
p. 159) Tehnica este un element ce poate fi modificat i perfecionat continuu. Castellani
12

A. afirm c avem de a face cu dou tipuri de tehnic i anume : prima tehnic tehnica
loviturii, tehnica de execuie (tehnica loviturii de serviciu, de forehand, de volee), i una a
dou tehnic care este tehnica aciunilor , tehnic ce st la baza unei aciuni tactice de
dezvoltare ntr-un mod corespunztor. n cazul n care este vzut ca un scop n sine prima
tehnic construiete un btu n timp ce a dou tehnic care trebuie s conin i prima
tehnic construiete un juctor .
1.1.1 Antrenamentul proprioceptiv n jocul de tenis modern, baz a dezvoltrii
capacitilor coordinative specifice
Influena analizatorilor asupra actului motric i a aptitudinilor i capacitilor
coordinative specifice ca argumentare a necesitii reglrii unor acte motrice specifice.
n analiza capacitilor coordinative este imperios necesar s abordm rolul pe care l
au analizatorii n realizarea eficienei psiho-neuro-motorii ce joac n mod esenial calitatea a
tot ceea ce numim performan motric uman.
n sport, muzic, dans dar i n alte activiti ce necesit efort i coordonare i chiar
n sens mai larg, n viaa de zi cu zi, performana motric este bazat pe competenele i
flexibilitatea sistemului senzorio-motric i eficiena (precizia i viteza) relaiilor stabilite ntre
percepie i aciune. (Temprado, 2005 P.)
Dac n mod obinuit n tenis se vorbete despre numai de urmatoarele simuri : auz,
vz, sim tactil, precizam ca fiecare dintre aceste simuri este asimilat de tipuri de celule
diferite.
Pentru simul tactil sunt luai n considerare cinci tipuri de receptori specializai:
receptorii firelor de pr, discurile Merkel; corpusculii Pacini, corpusculii Ruffini i
corpusculii Meissner (Sherwood, 2013, p.188) la care s-ar putea aduga corpusculii Krause
sensibili la variaiile de temperatur (physioanatomy.com), n tenis se remarc simul rachetei
, mingii, suprafaa de joc (zgur, iarb, material sintetic, beton) .
Pentru auz, receptorii sunt de un tip unic numii hair cells, percepia calitilor
sunetului ca i analiza fiind asigurate, n principal, de ctre structura mecanic a urechii
interne, respectiv a cohleei. Acelai tip de celule sunt cele care asigur sensibilitatea n cazul
evalurii micrii capului cu rol esenial n asigurarea simului echilibrului (Fettiplace, 2006),
n funcie de aciunile tehnico-tactice abordate.
Vzul, poate cel mai complex dintre cele cinci simuri clasic amintite, reprezint un
sistem complex care, n afara celulelor receptoare conuri i bastonae, asigur funcia de
analiz a informaiei recepionate prin procese de discriminare spaial, prin analiza poziiei
13

celulelor excitate de pe retin, i printr-o prelucrare neuronal asigurat de mai multe straturi
de celule (Kolb). Mai mult, datorit specificitii receptorilor (conuri i bastonae), muchii
globului ocular, cei mai fin inervai muchi striai din tot corpul uman, asigur
funcionalitatea vederii prin micrile sacadate ce rezolv problema ridicat de faptul c
procesul de recepie are caracter de tipul reaciei unice i pentru a pstra sensibiltatea este
necesar o micare fin care s proiecteze imaginea pe retin pe zone diferite dar foarte
apropiate. La structura fizic asociat recepiei i analizei primare a imaginii la nivelul
ochiului se adaug funcionalitatea complex a ariei vizuale plasate n zona occipital a
scorei cerebrale, perceterea adversarului , mingii, fileului, terenului advers.
Dincolo de deja amintitele celule specializate ale sistemului tactil care joac, la
nivelul articulaiilor, un rol esenial n propriocepie i de rolul jucat de celulele specializate
din aparatul vestibular, rspunztoare de informaiile privitoare la poziia i micarea capului,
un rol important este cel jucat de receptorii specializai n informarea sistemului nervos
despre starea de tensiune static i dinamica acesteia: fusurile neuro-musculare i aparatul
Golgi din tendoane.
Rolul sistemului nervos, central i local, motor i senzorial, este esenial n reglarea
tuturor aspectelor motricitii aa cum este prezentat n figura nr.5.

Fig.3.

Schema reglrii posturale (Kiemel, 2008)

Reglajele nivelului de tonus i/sau de tensiune n perechile de muchi antagoniti sunt


responsabile de eficiena micrii i sunt, n egal msur, baza anatomo-fiziologic a
aptitudinilor i capacitilor coordinative i a eficienei actelor motrice specifice sau
nespecifice.
n concluzie :
Spre comparaie cu cele scrise mai sus, un sim cu mult mai important pentru
realizarea i controlul actului motric, pentru definirea aptitdinilor i capacitilor
coordinative, este propriocepia. Ea privete percepia la nivelul muchilor, articulaiilor,
14

pielii i aparatului vestibular plasat la nivelul urechii interne (Sherwod, p.148), considerm c
abordarea antrenrii analizatorilor este o cale pentru antrenamentul proprioceptiv
individualizat n jocul de tenis .

2.

CAPITOLUL II - Consideraii generale asupra componentei tehnice

Pregtirea tehnic
Tehnica unei ramuri de sport cuprinde totalitatea aciunilor motrice executate ideal
din punct de vedere al eficienei acestora. Ea presupune efectuarea raional i economic a
unui anumit tip de micri, specifice ramurilor de sport, constituite potrivit regulamentelor
proprii fiecreia, n vederea obinerii randamentului superior n activitatea competiional.
Importana pregtirii tehnice
Tehnica este important n primul rnd prin economismul micrii i eficacitatea
acesteia. Ea este condiionat n mare msur i de celelalte componente ale antrenamentului
sportiv, n special de pregtirea fizic.
n pregtirea nceptorilor este o regul de baz , aceea de a asigura n primul rnd
disponibilitile fizice necesare nsuirii tehnicii, ceea ce presupune un numr mare de
repetri. Nedezvoltarea la nivelul corespunztor a capacitii de efort determin o tehnic
defectuoas.
Pregtirea tehnic nu este la fel de prioritar n toate ramurile de sport, de exemplu :
n jocurile sportive tehnica influeneaz n mod prioritar soluionarea situaiilor complexe de
joc.
Nivelul de pregtire tehnic al unui sportiv depinde de nivelul iniial i de experiena
motric a acestuia. nsuirea unui bagaj de priceperi i deprinderi de micare realizeaz o
solicitare superioar a sistemului senzorial, fapt care favorizeaz nvarea micrilor
specifice jocului de tenis.
Componentele tehnicii
Analiza tehnicii i pregtirii tehnice evideniaz urmtoarele componente:
Elementul tehnic este definit ca o structur motric fundamental care st la baza
practicrii unei ramuri de sport ; n cazul jocului de tenis (exemplu: serviciuul).
Procedeul tehnic este modul particular de efectuare a elementului tehnic, de
exemplu : efectuarea serviciuului cu diferite efecte . El este consecina unor factori dintre
care amintim : crearea de ctre antrenori i sportivi de noi modele de procedee eficiente,

15

innd cont de particularitile morfo-funcionale i psihice ale sportivilor, calitatea


materialelor sportive etc.
n jocul de tenis ntalnim procedeul tehnic al serviciuului care are trei variante:
serviciuul cu topspin care confera juctorului o tolerant mai convenabil la erori, deoarece
acesta trece fileul pe o traiectorie mai nalt, iar mingea sare mai nalt dup contactul cu
terenul. Aceasta depinde de suprafaa terenului care cu ct este mai aspr, ex. zgura, are
eficiena mai mare fiindc sritura este mai inalt; a dou variant, este serviciuul cu slice
care ofer juctorului posibilitatea deplasrii adversarului n afara terenului, datorit faptului
c mingea trece fileul i sare n lateral dup contactul cu terenul. Este efectuat pe terenuri
acoperite sau pe iarb, deoarece cu ct suprafaa este mai neted cu att mingea va avea un
efect de slice mai pronunat si serviciuul plat (fr efect) este folosit in obinerea celei mai
mari viteze, adesea depaete 200 km /h si este executat de cele mai multe ori pe distana cea
mai scurt (serviciuu la T) . Fiind executat fr efect procentul de reuit este mai sczut
conporativ cu topspin si slice .
Stilul tehnic constituie amprenta personal sau modul particular de efectuare a unui
procedeu tehnic. Dei se respect mecanismul de baz al procedeului respectiv, totui
particularitile morfo-funcionale i psihice se ntipresc asupra execuiei. Aceasta presupune
i o mare valoare a sportivului. n tenis, ntlnim juctori cu diferite stiluri. De exemplu, stil
ofensiv, agresiv, combinate, defensiv etc.
2.1

Consideraii teoretice privind tehnica serviciuului n jocul de tenis


Dac ne referim la tehnica serviciuului n jocul de tenis, care este procedeul studiat n

lucrarea de fa, o importan mare o au fazele timpurii ale unui bun serviciuu n care
elementele cele mai importante sunt:
- aciunea simpl;
- aciunea continu;
- un echilibru stabil bun i plasarea mingii;
- priza ct mai corect (ncepnd cu o priza estic de dreapta i progresnd gradual catre
cea continental n fazele timpurii ale nvrii i consolidrii serviciuului trebuie s fie
predate prize i poziia corect, mpreun cu un model de balans ritmic, de obicei asociat cu
instruciunea amndou mpreun n jos, amndou mpreun n sus).
Ritmul la serviciuu este un criteriu important pentru a asigura o aciune fluid la
serviciuu. Aceste instruciuni denot faptul ca ambele brae (braul cu racheta i braul cu

16

mingea) se mic sincron, iar ceea ce trebuie s i se transmit juctorului este controlul
plasrii mingii i transferul eficient al greutii n direcia n care se lovete.
n procesul de consolidare i perfecionare se mai introduc alte elemente de baz la
serviciuu:
- schimbarea prizei ctre cea continental;
- folosirea ncheieturii pentru imprimarea efectului dorit;
- este adaugat rotaia, att slice ct i topspin pentru eficacitate si control;
- este promovat un serviciuu puternic i plat;
nelegerea biomecanic n serviciuul din tenis, duce la avantajul tehnicii serviciuului,
astfel nct acest procedeu, serviciuul, s devin o arm puternic.
O tehnic deosebit a serviciuului confer posibilitatea de a executa toate cele trei tipuri
de lovituri in funcie de suprafaa de joc si de stilul adversarului pentru a

pune n dificultate

adeversarul si de a-i crea un avantaj.


Greelile care apar la serviciuu se refer la lansarea defectuas a mingii, direcionarea
greit a piciorului, la rotaia incomplet a trunchiului i a umrului, precum i n ceea ce
privete ridicarea i extensia antebraului, pronaia, precum i flexia palmei cu greeli de
execuie.
Pentru a corecta unele greeli n jocul de tenis se recurge la mbuntairi biomecanice n
pregtirea loviturii inndu-se cont de balansul, precum i plasamentul picioarelor, rotarea
incomplet a trunchiului, aruncarea mingii nu este sincronizat cu micarea braului cu
racheta i din acest motiv trebuie s existe un control al lanului cinematic pentru a se ajunge
la o tehnic avantajoas.

CONCLUZII
Constatm c se impune aprofundarea problematicii metodicii, prin care se va urmri
desfurarea antrenamentelor n condiii similare competiiilor, n toate perioadele de
pregtire. n cadrul jocului de tenis, exist deosebiri ntre model i cel care inva, din acest
motiv existnd o interpretare subiectiv a tehnicii corecte datorit posibilitilor individuale
ale fiecrui juctor n parte. De asemenea, n jocul de tenis sunt permise tolerane i
alternative tehnice individuale percepute i aplicate n mod diferit de la un juctor la altul.
n nvarea tehnicii sportive apare stringent necesitatea stabilirii de ctre antrenori a
sistemului de acionare necesar fiecrui procedeu tehnic. n acest scop, antrenorii precizeaz

17

suita de structuri de exerciii aferente nvrii corecte i rapide a procedeelor tehnice, dar i
dezvoltarea calitilor motrice aferente optimizrii execuiei acestora. Algoritmul va fi repetat
sistematic i ndelung, pn se obin efectele scontate ale exersrii. Pe parcurs, n raport cu
evoluia nvrii, antrenorii pot modifica structurile de exerciii, nlocuindu-le cu altele, mai
eficiente pentru noile condiii, adaptate i la posibilitile individuale ale fiecarui juctor de
tenis.
Din punct de vedere al aplicabilitii practice, se spune c nvarea activitilor motrice
complexe specifice jocului de tenis au o component tehnico-tactic nsemnat.

2.2

Monitorizarea pregtirii tehnice n jocul de tenis


Referindu-ne la tehnica serviciuului n jocul de tenis, o importan mare o au fazele

timpurii ale unui bun serviciuu n care elementele cele mai importante sunt:
- aciunea simpl
- aciunea continu
- un echilibru stabil bun i plasarea mingii
- priza cat mai corect (ncepnd cu o priza estic de dreapta i progresnd gradual ctre
cea continental n fazele timpurii ale nvrii i consolidrii serviciuului trebuie s fie
predate prize i poziia corect, mpreun cu un model de balans ritmic, de obicei asociat cu
instruciunea amndou mpreun n jos, amndou mpreun n sus (Crespo M., Miley
D.,1995 p.76-79).
Ritmul este un criteriu important pentru a asigura o aciune fluid la serviciuu. Aceste
instruciuni denot faptul c ambele brae (braul cu racheta i braul cu mingea) se mic
sincron, iar ceea ce trebuie s i se transmit juctorului este controlul plasrii mingii i
transferul eficient al greutii n direcia n care se lovete.
n procesul de consolidare i perfecionare se mai introduc alte elemente de baz la
serviciuu:
- schimbarea prizei ctre cea continental
- folosirea ncheieturii pentru controlul plasamentului
- este adaugat rotaia pumnului pentru obtinerea efectelor de slice i topspin
- este promovat un serviciuu puternic i plat
nelegerea biomecanicii loviturii de serviciuu in tenis, duce la avantajul
formrii unei tehnici deosebite, astfel ncat acest procedeu sa devina o arm redutabil.

18

Corectarea greelilor de tehnic se poate realiza mai uor folosind analiza video, care
are rolul de a reda greelile tuturor fazelor. Corectarea trebuie s nceap cu greelile initiale
din faza pregatitoare i numai dup aceea s se treac la nlturarea altor greeli tehnice cu
nsemntate. Dup depistarea greelilor de tehnic cu ajutorul tehnologiilor avansate se trece
n practica sportiv lucrndu-se specific, folosind o gam variat de exerciii specifice,
intervenind astfel n corectarea eficient a greelilor de tehnic.
n cadrul acestei etape se pune accent pe aprecierea indicelui de tehnicitate a
execuiei, pe determinarea capacitii de performan i compararea rezultatelor cu modele
tehnice existente.
Elaborarea unor parametrii tehnici ai loviturii la serviciuu prin analiza video,
reprezint un obiectiv foarte important, mai ales ca n jocul de tenis lovitura de serviciuu
condiioneaz rezultatul final.
Obiectivul comparrii parametrilor obinui prin analiza video cu cei ai modelului
tehnic standard, urmrete un scop dublu i anume acela c: pe de o parte duce la constatri
asupra lipsurilor sau avantajelor proprii, iar pe de alt parte servete ca baz pentru
determinarea propriei orientri tehnice, prin descoperirea unor noi posibiliti de
perfecionare a tehnicii.
Astfel, studiul analizei video i pune amprenta n elaborarea modelului tehnic, avnd
un rol important n analiza micrilor proprii ale juctorului n momentul loviturii de
serviciuu, juctorul avnd posibilitatea de a-i compara rezultatele i reprezentrile sale cu
realitatea.
Utilizarea tehnicii video, scoate n eviden c folosirea metodei video este eficient
n pregtirea sportiv, deoarece ea are rol de observaie i de depistare a tehnicii
mecanismului de baz (Bostan D. i colab , 1987, p 37-40).
Activitatea de a realiza o tehnic corect n tenis se realizeaz pe o perioad destul de
lung i lent, ntruct trecerea de la tehnica greit la o tehnic corect necesit mult atenie
din partea juctorului de tenis. Menionm c sarcina antrenorului n intervenia de corectare
a tehnicii este de a utiliza nregistrrile video, redarea imaginiilor pe secvene, iar n urma
obinerii parametrilor cercetai poate gsi cauzele ct i mijloacele i cile de progres.
Conceptul de monitorizare se refer la o analiz periodic a unor parametrii cercetai
implicai n desfurarea unei pregatiri sau competiii n tenis. Procesul de monitorizare are la
baz un sistem coerent de desfurare, care impune colectarea datelor nregistrate pe
parcursul competiiilor n tenis,

alctuirea unor rapoarte, analize, diagnoze i implicit

elaborarea unor indicatori noi n pregtire. Cu alte cuvinte monitorizarea n tenis constituie
19

un mecanism de analiz sistemic ce are posibilitatea de a evalua analitic, posibilitate care i


permite colectarea, analizarea datelor, interpretarea i raportarea informaiilor obinute n
urma cercetrii n cazul de fa a procedeului tehnic lovitura de serviciuu.

3.

CAPITOLUL III - Particulariti psihomotrice n pregtirea tehnic a procesului de


antrenament pentru serviciuu n tenis

3.1.1 Caliti psiho-motrice ale jocului de tenis


n cadrul antrenamentului, deprinderile motrice deja nsuite pot avea, fie o influen
pozitiv, fie una negativ, asupra deprinderii care se nva n activitatea curent, n funcie
de mecanismul de execuie al acesteia din urm. Influena (pozitiv sau negativ) este
prezent numai n cazurile cnd se repet, n activitile curente, deprinderile deja nsuite de
subieci. Atunci cnd influena este pozitiv, fenomenul se numete transfer i este foarte bine
dac poate fi valorificat la maximum, n funcie de competena profesional a antrenorului.
(Crstea Ghe. 2000, p. 72)
Jocul de tenis este un joc de micare n care fiecare aciune se adapteaz cateodat
neprevzutului. Fiecare lovitur, fie c este de atac, fie c este de aprare, poate s aib
vitez, caracteristic de recuperare, exploziv, de accelerare etc., precum i un plasament
corespunztor. Un bun juctor de tenis este caracterizat prin modul n care se mic n teren,
iar performana n tenis se bazeaza pe explozii rapide, micri executate n vitez presrate cu
variaii de micri laterale rapide i dintr-o margine n alta a terenului. Una dintre calitile de
baz ale unui juctor de tenis este meninerea echilibrului, pe masur ce se anticipeaz
lovitura adversarului. Dintr-un echilibru bun juctorul poate s alerge dupa minge i s
iniieze lovitura.Abilitile mentale de baz necesare pentru jocul de turneu sunt
urmtoarele:

20

Fig.4.

Abilitile mentale de baz necesare pentru jocul de turneu sunt urmtoarele


(Loehr ,1990, ITF, p.107)

Tenisul este un sport de alergare variat, mai ales c toate loviturile din tenis,
exceptnd serviciuul sunt influenate de adversar i de deplasare n teren. Din punct de vedere
psiho-motric sunt civa factori care afecteaz micarea n tenis:
- percepia care se refer la ct de repede sau ct de bine vede juctorul plecarea
mingii din racheta adversarului, anticipndu-i direcia i viteza
- decizia se refer la ct de repede proceseaz juctorul aceast informaie i ce
decize ia n final
- viteza de reacie - ct de repde trece semnalul nervos de la creier la muchi
- viteza de aciune- se refer la ct de repede se deplaseaz juctorul pe primii pai
- aezarea la minge este n funcie de abilitatea juctorului de a se aeza pe msur
ce ajunge la minge n aa fel nct s i menin echilibrul pe parcursul loviturii (Groppel,
1989; Smyte, 1992, p.133)
Calitile motrice, agilitate, vitez i accelerare sunt cele care caracterizeaz
abilitatea juctorului de tenis de a se mica repede i usor pe teren n scopul de a obine
poziia echilibrat s execute lovitura.
Agilitatea este aceea care permite juctorului s aiba o baz solid i o poziie
corect din care s loveasca mingea.
Viteza are importana de a permite juctorului s ajung repede la minge, dar
datorit faptului c este n principal nnascut, ea poate fi mbuntit doar n anumite limite.
n tenis durata medie pentru un punct jucat pe iarb este de 2,5-3 secunde iar
frecvena loviturilor de efectuate in acest timp este de 2,5; pe terenuri rapide, durat medie
este de 6,5-7 secunde iar frecvena loviturilor de lovituri efectuate n acest timp este de 5
lovituri ; pe zgur durata medie este de 5,8 secunde iar frecvena loviturilor de lovituri
efectuate in acest timp este de 7 lovituri.
Accelerarea este abilitatea de a reui s se ajung la o anumit vitez i depinde de
capacitatea S.N.C. al juctorului.
Viteza exploziv i recuperare este necesar pe parcursul primilor 2-3 pai
efectuai n scopul de a se ajunge la o minge scurt sau lateral. n jocul de tenis apare i
fenomenul de recuperarea vitezei care este abilitatea de a se opri, de a rectiga echilibrul,
de a rectiga o poziie de start n teren pentru a fi gata s explodeze din nou.
21

n tenisul modern, cea mai mare importan o are fora i puterea membrelor
inferioare ale corpului, deoarece o bun tehnic a jocului de picioare se bazeaz pe aceste
caliti care creeaz abilitai explozive i de recuperare.
Echilibrul n jocul de tenis este abilitatea de a menine i de a stabiliza echilibrul
corpului. Se remarc dou tipuri de baz ale echilibrului:
1.

Static - care este abilitatea de a obine poziia staionar

2.

Dinamic - care este cel mai important n jocul de tenis deoarece este abilitatea de a

menine echilibrul n timpul micrii.


Un juctor care este echilibrat ntre lovituri depune mai puin efort i poate s
manifeste o tehnic bun.
Echilibrul se manifest n poziie static de la punctul clciului de dinapoi pn la
poziia capului i umerilor juctorului conform unei legi nescrise n tenis, capul mereu
deasupra umerilor n echilibru. O bun evideniere pentru echilibru dinamic al unui juctor,
este dac acesta poate s se mite nainte pe direcia loviturii dup efectuare (dac are umerii
peste degetele de la picioare).
Timpul de rspuns este abilitatea de a se efectua o aciune motric ca rspuns
real al unui stimul, de exemplu o minge care se apropie cu repeziciune; aceasta are
importan mare n special la returul de serviciuu sau la fileu. Acesta poate s fie mbuntit
prin antrenament datorit unor factori care influeneaz timpul de rspuns:
- identificarea a ceea ce se vede dinspre terenul advers;
- selectarea rspunsului pe care trebuie s l efectueze;
- organizarea mesajelor care s fie trimise la muchi;
Pentru reducerea timpului de rspuns prin lucrul cu stimuli provenii de la minge,
traiectorie, de la adversar (micri, prize sau alte situaii de joc).
Micarea ciclic n tenis este prezentat sumar n urmtoarea schem (adaptat
dup LTA, 1995 p.133):

22

Fig.5.

Micarea ciclic n tenis (Groppel & Festa Fiske, LTA, ITF,1995 p.133)

3.1.2 Fora exploziv n lovirea mingii n jocul de tenis, consecin a capacitii de


concentrare i coordonare a activitii musculare

Fiecare juctor de tenis produce o for maximal diferit atunci cnd execut micri similare
conform calitilor sale psiho-motrice, conform capacitii sale de concentrare asupra loviturii.
Aceste variaii decurg din doi factori:
-

Capacitatea de for maximal a muchilor individuali (aa-numiii factori


periferici)

Coordonarea activitii musculare de ctre sistemul nervos central (factorii


centrali). Se disting dou aspecte ale coordonrii nervoase: coordonarea
intramuscular i coordonarea intermuscular.

Intensitatea forei musculare explozive depinde de rezistena extern furnizat, n


cazul jocului de tenis este impactul cu mingea la serviciuu sau returul. Rezistena dezvoltat
n cazul impactului rachet-minge este doar unul din factorii care acioneaz pentru
determinarea forei explozive generate de juctorul de tenis.
Conform legilor mecanicii, distana de trimitere a mingii n cazul serviciuului sau de
returnare este determinat de poziia mingii n momentul eliberrii sale, precum i de viteza i
fora de execuie (intensitate i direcie) n acel moment.
Aceasta este performana muscular maxim (distan maxim, vitez maxim) pe
care o dezvolt juctorul fie la serviciuu, fie n lovitura de retur.
Se constat c dac toate prile corpului se deplaseaz pe aceeai traiectorie sau pe
traiectorii foarte similare, se poate afirma c micarea n sine este aceeai, indiferent de diferenele
la nivelul unor componente ca timpul i viteza. Prin definiie, micarea este determinat numai de
23

geometria deplasrii, i nu de cinematica sau cinetica acesteia.


Forele maximale exercitate de un juctor n cadrul aceleiai micri, de exemplu n
extensia membrelor inferioare, sunt diferite n funcie de modificarea condiiilor.
Relaia for-vitez este una din relaiile parametrice tipice care caracterizeaz
performana muscular maximal.

3.1.3 Automatizarea n jocul de tenis


Este un proces pur de nvaare n cadrul antrenamentului de tenis prin care se
urmrete atingerea stabilitii variabile. Prima unitate de antrenament ncepe cu ncalzirea n
care seriile de lovituri vor fi mai scurte, recomandndu-se serii de circa 5-20 de lovituri
alternate cu pauze de 15-20 de secunde. Aceste succesiuni au scopul de a pregti juctorul
pentru solicitri mai mari i pentru a dezvolta tehnica sub stres.
Urmtoarea unitate de antrenament are un ritm al loviturilor crescut fa de cea
anterioar, viteza mingii trebuie s fie aproximativ 60-70 km/h. Precizia loviturii trebuie s
fie mereu n prim-plan. Intervalul de lovire este de aproximativ de 3 secunde, iar numrul de
lovituri n repetarea anumitor tehnici de lovire poate crete uor pn la aproximativ 180220(Schonborn, 1991).

Pregtirea mental a juctorilor de tenis


Jocul de tenis este 95% mental, datorit faptului c tenisul competitiv constituie o
provocare mental mpotriva adversarului, i uneori, mpotriva juctorului siei. (Loehr,
1990; Moran, 1996; Spargo, 1990; Weinberg, 1998)
Starea psiho-motric-mental a juctorului de tenis poate s aib un impact
pozitiv sau negativ asupra strii sale fizice. Caracteristicile psihologice ale jocului de tenis
includ urmatoarele:
- este un sport individual care genereaz mai mult stres dect sporturile pe echipe
- este un sport care solicit un grad nalt de coordonare
- juctorul de tenis trebuie s ia decizia optim intr-o perioad foarte scurt de
timp
- sunt o serie de perioade de timp moarte ntre puncte i n timpul schimburilor
prilor de teren
- nu sunt premise time-out-uri i nici nlocuiri
24

- la unele lovituri, de exemplu serviciuul i meciul, juctorul de tenis are timp de


gndire nainte de a lovi
- sistemul de scor indic faptul c juctorul nu este niciodat n siguran.
-sistemul de competiii este cel eliminatoriu
-la nivel profesional competiia este sptmnal, se cltorete mult, cteodat
peste fusuri orare, iar sezonul este pe tot parcursul anului
-condiiile sunt extrem de variate: diferite tipuri de suprafee de joc, mingi,
public, condiii climaterice
- nu exis timp limit, nu se tie niciodat cnd se termin meciul, adesea nu
exist ora programat n cadrul unui turneu
- juctorii profesioniti trebuie s i dedice o parte semnificativ vieii lor,
tenisului, prin antrenament 4-6 ore pe zi, joc, deplasri etc.
n caz c abilitile fizice sunt egale, juctorii de top i antrenorii cred c partea
mental a tenisului este extrem de important, este cea care face diferena, mai ales c pe
parcursul orelor dinaintea i din timpul meciului, mbuntairile din punct de vedere tehnic i
fizic depind de pregtirea mental.
n cadrul unui studiu condus de Moran (1996) asupra opiniilor antrenorilor
privind aspectele psihologice din tenis, s-au constatat urmtoarele:
-90% din antrenorii intervievai cred cu trie c abilitile mentale au fost foarte
importante n determinarea succesului n tenisul competitiv
-90% din antrenorii intervievai au raportat ca ei dedic n fiecare sptmn o
perioad de timp pentru analiz i discuie asupra abilitilor mentale
-antrenorii ntmpin dificulti n transpunerea cunotinelor teoretice ale
psihologiei sportivului n exerciii practice
-antrenorii au raportat c motivarea, concentrarea, ncrederea de sine, pregtirea
mental, controlul anxietii, controlul furiei i vizualizarea au fost cele mai importante
abiliti mentale n tenis.
-antrenorii au raportat c discuia pozitiv cu sine, imagistica, fixarea obiectivelor
de performan, respiraia adnc i comportamentul de calmare au fost prntre cele mai
folosite tehnici psihologice n tenis.
n mod surprinzator partea mental din tenis nu este exersat la fel ca tactica, tehnica
sau condiia fizic. Motivele acestui aspect include:
-muli cred n mod incorect c abilitile psihice sunt nnscute
25

-abilitile mentale nu au fost necesare n trecut (campionii de tenis din trecut,


Tilden, Lavren, etc. au folosit startegii mentale fr s fie contieni de aceasta. Exemplu:
antrenamente n condiii nefavorabile sau n condiii de zgomot)
-antrenorii nu tiu s predea cunotine despre abiliti mentale.

CONCLUZIE
Controlul mental n jocul de tenis se mbuntete prin exersarea att din punct de
vedere tehnic, ct i fizic datorit faptului c jocul de tenis solicit un grad nalt de
coordonare pe tot parcursul jocului competitiv. Tehnicile psihologice din tenis au
particulariti specifice, datorit faptului c factorul concentrarea este pe tot parcursul
meciului, iar juctorul este sub presiune psihic fiind necesar o stare mental stabil.

PARTEA II - STUDIU PRELIMINAR ASUPRA POSIBILITILOR DE


OBIECTIVIZARE A CARACTERISTICILOR DE SERVICIU LA TENIS

4.

CAPITOLUL IV - Demers metodologic de cercetare experimental preliminar

n desfurarea unui demers experimental care s elucideze problematica legat de


valoarea i particularitile tehnice ale serviciului din tenisul de cmp, o parte important
este cea legat de evaluarea instrumentelor i metodelor de investigare i experimentarea
utilizrii lor n procesul de achiziie, prelucrare i interpretare a datelor din procesul
investigat. Rolul acestei etape din dinamica specific demersului de cercetare este
fundamental i merit o atenie special.
De calitatea acestei etape depinde acurateea datelor i, pe cale de consecin,
validitatea rezultatelor finale ale cercetrii.
4.1

Design-ul cercetrii:
Design-ul cercetrii s-a dezvoltat pe baza tipului de serviciu realizat in functie de

pozitia jucatorului fat de linia median a terenului .Tipul de serviciu a fost influentat de
unghiul de direcie. Exemplu pentru serviciul tiat direcia a fost afar-dreapta. Acest design
este explicat grafic in figura nr.16 .

26

Sportiv_Tip serviciu__Unghi_direcie

Tipul
serviciului
(plat sau cu
efect). Cnd
serviciul a fost
realizat cu
efect s-a notat
tipul loviturii
cu efect
(topspin/slice).
Nr 1/2/3
reprezinta nr.
loviturii din
seria
respectiva.

T reprezinta locul unde serveste (zona


mediana) sau A (in diagonala AFARA)

Fig.6.
4.2

Dr/St
reprezinta
pozitia
jucatorului
fata de
linia
mediana a
terenului.

Design-ul experimentului

Argumente privind alegerea designului de cercetare conform premiselor


Studiile lui Kovacs and Ellenbecker, 2011 i Sgr i colab, 2013 au studiat n

particular fazele serviciului pe stagii, realiznd o analiz biomecanic a serviciului, ns fr


a face o diferen n funcie de specificul acestuia. Prin acest demers vom ncerca realizarea
unui model de calcul matematic prin care fiecrui sportiv s i se ofere un grafic de analiz
pentru fiecare tip de serviciu separate n funcie de caractersticile personale n tehnic.
4.3

Scopul
Astfel, innd seama de cele scrise mai sus, putem formula scopul acestei etape a

cercetrii sub forma urmtoare:


-

Realizarea i verificarea unor metodologii de obiectivizare a particularitilor


biomecanice individuale a serviciului n tenis.

Analiza lanului biomecanic si personalizarea in vederea obiectivizarii tehnicii de


lovire la serviciu .

27

4.4

Ipotezele cercetrii preliminare


1. Tehnologiile de investigare a cinematicii micrii umane, pot oferi achizitii de
date care pun in eviden unii indicatori relevani la executarea serviciului n tenis.
2. Datele de cinematic care caracterizeaz executarea serviciul n tenis prin
obiectivizarea unor parametrii biomecanici pot reprezenta o surs individualizat
de abordarea a procesului de instruire sportiv.

4.5

Obiectivele cercetrii preliminare


n atingerea scopului definit anterior mi propun urmtoarele obiective:

1.

Studiul literaturii de specialitate din domeniul sportului privind antrenamentul sportiv

i biomecanica serviciului n tenis, n vederea realizrii unei baze de cunoatere pentru


demersul urmrit n aceast tez de doctorat.
2.

Studiul literaturii de specialitate din domeniul sportului privind utilizarea tehnologiei

n vederea obinerii de date care permit caracterizarea biomecanic a serviciului n tenis.


3.

Realizarea unui studiu preliminar privind posibilitile de achiziie a datelor

cinematice privind serviciul n tenis.


4.

Analiza preliminar a succesiunii implicrii segmentelor corpului n serviciul din

tenis.
5.

Analiza comparativ a unor parametrilor privind lantul biomecanic al serviciului in

tenis .
6.

Analiza celor dou tehnologii Darfish si Moven in vederea obiectivizrii i

personalizrii lanului biomecanic al tehnicii de lovire in tenis .


7.

Analiza datelor obinute n scopul in care aceastea pot caracteriza cinematic

serviciul n tenis.
8.

Analiza rezultatelor obinute n cadrul cercetrii preliminare .

9.

Formularea concluziilor i recomandrilor n vederea abordrii cercetrii de baz .

4.6

Metode de cercetare utilizate


Metoda Bibliografic, a furnizat informaiile necesare pentru stabilirea contextului

internaional i naional privind antrenamentul sportiv, biomecanica serviciului n tenis, a


tehnologiilor capabile s ofere informaii privind cinematica gestului motric- serviciul n
tenis.

28

Metoda Experimental-instrumente de masurare, de tip cauzal-comparativ-constatativ,


privind transpunrea micrii sportivilor din realitate n date cinematice.
Soft de analiza video DartFish
Produsul DARFISH este larg rspndit n lumea sportului pentru antrenori att la
locul de antrenament sau competiie ct i la distan, la analiza de joc, analiza performanei
sportive, educarea antrenorilor i arbitrilor, testarea i identificarea talentelor pentru sport,
crearea de baze de date video, de arhive video, schimburi de nregistrri de jocuri, marketing
i promovare, prezentarea unor coninuturi n cazul vnzrilor (mai ales cele la distan),
redarea imediat a nregistrrilor, medicin sportiv, biomecanic, nregistrarea video unor
evenimente i mbuntirea calitii emisiunilor TV.
Echipamentul Moven
Sistemul senzorial moven este un aparat ce msoar micarea inerial a sportivilor n
timp real pe baza unor senzori ce sunt ataai sportivului.

Realizarea

msurtorilor

se

realizeaz prin senzori de tip Xsens ce comunic informaia printr-un sistem wireless. Acest
sistem este combinat cu senzori de nivel avansat ai algoritmilor de fuziune care iau n
considerare micarea biomotric a sportivului evaluat.
Folosirea acestuia se poate evidenia n msurarea biomecanicii (analiza primului
serviciu n tenis, sntii (analiza mersului) i recuperrii (analiza deplasrii n teren dup o
accidentare) prin sistemul portabil, calibrarea fiind avansat din punct de vedere funcional al
axelor, msurtorile putnd fiind realizate pe unde joase a accelerrii i a vitezei a unghiulare
care permit calculri mai uoare ale impulsurilor interne.
Sistemul Moven este compus din 16 senzori de micare. Fiecare dintre dintre senzori
este alctuit din giroscoape 3D, acceleratori 3D, magnetroni 3D. Sistemul folosind senzori
avansai ai algoritmilor de fuziune poate oferi estimri absolute ale orientrii care sunt
folosite pentru a calcula accelerarea liniar 3D n coordonatele spaiului care la rndul lor
ofer estimri asupra segmentelor corpului. Acest model avansat are n componen 23 de
segmente i 22 de ncheieturi ale modelului biomecanic ce controleaz micarea i elimin
orice deplasare sau alunecare.

29

Fig.7.

Fig.8.

Repartizarea senzorilor pe corp.

Reconstrucia serviciului, cu reprezentarea sistemului de referin global ct i


local la nivelul celor 23 de segmente

Coninutul costumului Moven:


Sistemul trenului superior:
-

7 senzori de micare + fire trase

2 Mnui cu senzori ineriali de micare

1 Caschet cu senzori ineriali de micare

Sitemul trenului inferior:

5 senzori ineriali de micare + fire trase

2 Huse/curele pentru nclminte cu senzori ineriali de micare .

Componente adiacente:

2 Terminale Xbus (transmitoare).

2 Receptoare Moven

8 Baterii AA + ncrctor
30

2 X 12 VDC adaptor de curent

Pachet Software Moven Moven Studio acesta este un program cu o interfa


grafic care poate fi folosit pentru vizualizarea i nregistrarea n timp real.

Camer video de urmrire

Fig.9.

Fotografia costumului MOVEN realizat pe un manechin sportiv

Pentru reconstrucia ct mai precis a micrii individului trebuie luate n considerare


descierea dimensiunii subiectului (nlime; mrimea piciorului) i aliniamentul dintre fiecare
lca al senzorului MTx i segmental corporal.
Pentru ca acest process de calibrare s fie unul complet, evaluatorul mai trebuie s
calibreze i sportivul n Poziia T. Aceast poziie de postur de baz este singura calibrare
obligatorie , aceasta nsemnnd c sportivul trebuie s stea drept pe o suprafa orizontal,
picioarele s fie paralele, uor deprtate, genunchii, spatele, umerii, capul trebuie s fie drepte
i braele extinse cu degetele n fa. n aceast poziie se st obligatoriu pentru o durat de
cteva secunde, dup acest perioad sportivul este pregtit s nceap evaluarea.

31

5.

CAPITOLUL V REZULTATELE CERCETRII PRELIMINARE

5.1.1 Analiza informaiilor de cinematic achiziionate cu MVN-BIOMECH


n subcapitolul ce urmeaz, voi prezenta rezultatele nregistrrilor de cinematic
pentru doi dintre cei trei sportivi, respectiv S1 i S2.

Fig.10.

Evoluie unghi genunchi Stng

Pentru nceput, ca argument asupra superioritii folosirii echipamentului de navigaie


inerial, prezint evoluia n timp a unghiului coaps gamb la sportivul S1, iar cu sgeat
roie am marcat aproximativ punctul/momentul la care sportivul are, n pregtirea loviturii
aceeai valoare. Ceea ce se obine suplimentar n acest caz este o imagine clar a evoluiei n
timp a acestui unghi ca i o mai clar delimitarea a evoluiei poziiilor relative n timpul
loviturii propriu-zise (marcajul verde).
n ceea ce urmeaz voi ncerca o analiz comparativ a cinematicii de micare ntre
sportivii S1 i S2.
Voi ncepe cu prezentarea curbelor de variaie ale unghiului dintre piciorul de sprijin,
de pe aceeai parte cu mna care folosete racheta.

32

Fig.11.

Variaia unghiului labei piciorului de sprijin (stngul) cu solul la sportivul S1

Fig.12.

Variaia unghiului labei piciorului de sprijin (dreptul) cu solul la sportivul S2

Aa cum se va observa i n graficele urmtoare (fig. 56,57,58) c pentru fiecare


sportiv curbele sunt relativ grupate ceea ce semnific faptul micrile respective fac parte
dintr-un stereotip dinamic bine consolidat, pentru fiecare n parte. Se mai poate remarca
faptul c att n faza de pregtire ct i n cele de lovire i finalizare a micrii sunt diferene
semnificative ntre sportivi ceea ce interpretez ca stil propriu dac diferenele nu ascund
deficiene tehnice sau chiar erori de tehnic n articulaia msurat
La sportivul S1 apare sistematic o prim ridicare a clciului urmat de o coborre i
apoi de o perioad lung n care unghiul dintre laba piciorului i sol se stabilizeaz. Dup un
elan scurt se face ridicarea clciului n dou trepte succesive pn la ntinderea maxim,
probabil n poziia cea mai nalt a corpului, respectiv n momentul loviturii.
33

La sportivul S2 se observ un traseu mai lin i mai progresiv al ridicrii clciului dar
i o sritur dupa aterizarea ce succede loviturii.

Fig.13.

Variaia unghiului gleznei pentru piciorul de sprijin (stngul) la sportivul S1

Fig.14.

Variaia unghiului gleznei pentru piciorul de sprijin (dreptul) la sportivul S2

Fig.15.

Variaia unghiului coaps-gamb pentru piciorul de sprijin (stngul) la sportivul


S1

34

Dac urmrim evoluia la nivelul unghiului fcut n articulaia gleznei la piciorul de


pe partea minii de lovire, se constat aceai stabilitate individual a micrii ca i diferenele
de comportament dintre sportivi.
Sportivul S1 se comport ca i n situaia unghiului ntre laba piciorului i sol, adic
are o perioad lung n care valoarea unghiului se afl la aproximativ 1400, acoperin complet
zona loviturii n timp ce S2 realizeaz o extensie puternic, probabil n momentul loviturii
ajungnd cu un vrf la 1600 aproape de extensia maxim de 1800.
mpulsia pe care o face S2 este mult mai puternic i aceasta s-ar putea lega de faptul
ca i statura s este mai mic i are nevoie de acest forare a impulsiei pentru a obine o
nlime de sritur ca s-i asigure o eficien crescut a serviciului observatie ce poate fi
investigat ulterior.

Fig.16.

Variaia unghiului coaps-gamb pentru piciorul de sprijin (dreptul) la sportivul


S2

Privind la nregistrrile relaiei unghiulare dintre gamb i coaps, pe piciorul de


mpingere, sportivul S1 realizeaz un elan prin flexia la nivelul acesta n dou faze, iar
explozia de ridicare este mai mic, cu acelai aspect stabil al unghiului genunchiului n faza
s de extensie maxim. La sportivul S2 se observ, dup aterizare, existena unor oscilaii cu
aspectul unor unde elastice neamortizate.

35

Fig.17.

Variia unghiului coaps dreapt-coloan la sportivul S2

Privitor la unghiul dintre coaps i coloan/trunchi se observ o uniformitate mai


ridicat la S1 i aceeai flexie pe care am remarcat-o la analiza de imagine la acelai sportiv
(S2).

Fig.18.

Fig.19.

Variaia unghiului dintre linia umerilor i braul drept la sportivul S1

Variaia unghiului - linia umerilor i braul stng la sportivul S2

Variaiile de unghi ntre braul opus celui de lovire au, pentru sportivul S2, o dinamic
mult mai accentuat i o stabilitate prelungit dup lovitur.

36

Fig.20.

Variaia unghiului bra-antebra pentru braul drept la sportivul S1

Fig.21.

Variaia unghiului bra-antebra pentru braul stng la sportivul S2

La fel se situeaz i dinamica extensiei antebraului pe bra n faza de aruncare a


mingii

Fig.22.

Variaia unghiului bazin-sol la sportivul S1

37

Fig.23.

Variaia unghiului bazin-sol la sportivul S2

Fig.24.

Variaia unghiului umeri-sol la sportivul S1

Fig.25.

Variaia unghiului umeri-sol la sportivul S2

Dinamica ultimilor doi parametri luai n discuie, n acest studiu preliminar, este mult
mai redus dec n cazul celorlalte segmente nedepind o valoare maxim de 400 n relaia
unchiului bazin-sol i de 60 de grade n relaia unghiului dintre linia umerilor i sol.

Este n natura evidenei faptul c pentru a nelege semnificaia fiecrui parametru i a


jocului dintre evoluiile lor asociate ntr-o micare eficient mai este de parcurs un drum lung
n care fiecare ctig cognitiv s se raporteze permanent la performana sportivului i la
particularitile sale. Acest aspect este cu att mai necesar cu ct tenisul este, nc, un sport n
38

care compensrile pot juca un rol fundamental. Dar compensrile devin utile numai atunci
cnd avem informaie obiectiv despre micare, cnd tim s o interpetm corect i avem
capacitatea de a sesiza cile individuale de dezvoltare a performanei pentru fiecare sportiv n
parte.

Fig.26.
5.2

Evoluia unghiurilor asociat cu momentele urmrite

Analiza comparativ a tehnologiilor utilizate n studiul preliminar


Din capitolele precedente am reuit s vedem, pe rnd, avalana de tehnologie care

cucerete lumea sportului n general i lumea tenisului n special. Elementul primordial n


toat acest evoluie devine tot mai mult cunoaterea. Dac aceast tehnologie este ndreptat
39

tot mai mult spre creterea spectacolului sportiv ca suport emoional pentru nsemnata
industrie a sportului, mcar o parte din ea se ntoarce i spre actorii spectacolului sportiv,
respectiv sportivii, fie n mod direct furnizndu-le informaii despre ei n efortul de
antrenament sau de competiie dar i indirect, facilitnd antrenorilor o mai bun informare
astfel nct s poat fi eficieni n activitatea lor de consiliere i asistare a primilor.
Am abordat, ca studiu preliminar, posibiltatea de a investiga micarea de serviciu din
tenis, din punctul de vedere exterior, al cinematicii. Obiectivele propuse pentru acest faz a
fost realizarea de inregistrari prin programul DARTFISH

i echipamentul de navigaie

inerial MVN-BIOMECH. Am comparat ntre ele cele dou metode ajungnd la concluzia
c, pentru interesele lucrrii de fa este de preferat a dou metod c furnizeaz informaii
mai complete, pe un numr mai mare de parametri, cu o frecven de eantionare care poate
merge pn la 120 de imagini (seturi de date) pe secund dndu-ne posibilitatea de a intra
mai profund n nelegerea strucuturii micrii.
Obiectivele propuse au fost atinse att cel privind analiza comparativ a metodelor ct
i experimentarea pe sportivi cu nivele de performan diferite. Urmare a investigatiilor
realizate, a nregistrrilor fcute i prelucrrii datelor adunate reiese clar faptul c metoda
oferit de DARTFISH este util antrenorilor n faza de corecie imediat, mai ales modulul
su DART-TRAINER, in acelasi timp, se bazeaz pe imagine video care este plan i nu
asigur posibiltatea de a msura n profunzime, rezultatele msurtorilor, pentru utilizare n
biomecanic, sunt, cu unele excepii, ncrcate de numeroase surse de eroare i ca o
consecin nu prezint utilitate pentru studiu de baz pe care noi l-am propus. Cred c am
demonstrat argumentat faptul c cealalt metod folosit, ne ofer mai mult informaie i c,
n situaia unei cunoateri aprofundate a particularitilor sale, poate fi util cercetrii micrii
de serviciu din tenis, att la nivele mai sczute de preforman, pentru corectarea de la
nceput a eventualelor deficiene, ct i n sportul de nalt performan pentru creterea
gradul de individualizare i organizarea a antrenamentului i a tehnicii pe baz obiectiv i
documentat a cunoaterii particularitilor sportivilor.

5.3

Concluziile cercetrii preliminare


A fost verificat ipoteza cercetrii preliminare n care trebuia s verificm dac

tehnologia modern ofer posibiliti de investigare obiectiv a cinematicii de micare pentru


serviciul din tenis. Rezultatul acestei verificri este unul pozitiv.

40

Au fost atinse i obiectivele stadiului preliminar i am reuit, fcnd comparaie ntre


metodele ncercate, s precizam care dintre ele poate fi folositoare urmtoarei etape de
cercetare. Cercetarea noastr s-a oprit asupra metodei de utilizare a navigaiei ineriale cu
toate micile neajunsuri pe care am avut ocazia s la aflam.

PARTEA III - CONTRIBUII N OBIECTIVIZAREA TEHNICII INDIVIDUALE A


LOVITURII DE SERVICIU N TENIS

6.

CAPITOLUL VI - Metodologia cercetrii de baz

Pentru experimentul de baz al cercetrii (2014-2015) ne-am propus s folosim


aceast metod cu completrile existente dar pe care nu le-am accesat n studiul preliminar,
respectiv cu utilizarea echipamentelor de tip MOTION GRID care s asigure o mai bun
stabilitate a datelor la schimbarea nlimii picioarelor i care s poat combate efectul de
drift, fug de repere care apare datorit procesului de dubl integrare a datelor de
accelerometrie.
Participanii la studiu sunt 5 juctori de tenis cu vrste cuprinse ntre
14 si 33 de ani.

Tabel.1.

Subiecti

Sex

S1

Varsta
33 ani

Inaltime
197,7 cm

Nivel pregatire

Club Apartinator

Lot naional

C.S.Dinamo

Seniori
S2

18 ani

178 cm

Lot naional

C.S.Dinamo

Juniori
S3

19 ani

179,5 cm

Lot naional

C.S.Dinamo

Tineret
S4

14 ani

162 cm

Clasificare

C.S.Dinamo

Naional
S5

14 ani

167 cm

Clasificare

C.S.Dinamo

Naional

41

Tabel.2.

Locatiile folosite in desfasurarea experimentului au fost :

Nr. Denumire institutie


1

Centrul Naional de Tenis

Adresa
Str. Pierre de Coubertin nr 11, Sector 2,
Bucuresti

Institutul Naional de Cercetare Bd. Basarabia, 41A, Sector 2, Bucuresti


pentru Sport

6.1.1 Scopul :
Obiectivizarea factorilor determinani ai loviturii de serviciu in tenis .

6.1.2 Obiective:
1. Msurarea i analiza lanului kinetic implicat n serviciu n funcie de viteza
maxim la impactul mingii cu racheta .
2. Identificarea diferenelor lanului kinetic ntre juctorii participani la studiu.

6.1.3 Ipoteze:
1. Tehnica la juctorii participani influeneaz lanul kinetic n realizarea serviciului.
2.

Flexia genunchiului, unghiul coloanei i linia umerilor sunt condiii eseniale n

eficiena serviciului.
3.

Indiferent de tehnica serviciului, impactul mingii cu racheta este ultima parte a

lanului kinetic analizat n serviciu.

6.2

Modul de procesare a valorilor unghiulare


Pentru identificarea momentelor n care are loc execuia serviciului propriu-zis, s-a

apelat la o modalitate particular de analiz complex a datelor. Astfel s-a calculat derivata I,
pstrndu-se semnul pozitiv sau negativ al raportului privind numrul de grade parcurse n
unitatea de timp. n mod normal viteza unghiular face referire doar la numrul de grade fr
s se tin cont de sens.Aceasta modalitate a permis identificarea valorii maxime a derivatei I,
care este n zona de aciune/cretere a unghiului dintre segmentele vizate. Ulterior

pentru

identificarea efectiv a duratei n care se modific n sens pozitiv/cresctor valoarea


unghiular, s-a identificat punctual anterior valorii maxime n care aceasta ajunge la 0, i
42

respectiv ulterior.

Astfel zona delimitat anterior i ulterior de valoarea maxim a

derivatei I reprezint perioada n care la nivelul articulate vizate are loc extensia care
contribuie la execuia serviciului n tenis.

Fig.27.

Evoluia valorilor derivatei (viteza unghiular) unghiulare calculate pentru


serviciul n tenis

Formule utilizate:

Derivata I=
Unde:
- , diferena dintre valoarea anterioar a unghiului i valoarea curent
- t, diferena dintre valoarea de timp anterioar i valoarea de timp curent
Mentionm c, achiziia datelor s-a realizat la o frecvena de 100Hz, ceea ce ne ofer
un timp de 0,01 secunde ntre valorile masurate. Ca urmare valoarea lui t ramne constant
la 0,01 secunde.

43

Pentru indentificarea timpului la care a avut loc impactul rachetei cu mingea, s-a
calculat viteza i respectiv acceleratia absoluta pentru mana dreapta (pumn). Pe baza
acceleratiei s-a indentificat momentul n care a avut loc impactul.
Formulele de calcul au cuprins calculul spaiului parcurs de ctre mn ntre dou
achiziii consecutive de date, i respectiv ulterior prima i a dou derivat.
Formule utilizate:
d2=x2+y2+z2
unde:
d=distanta A(x,y,z) - B(x,y,z)
x=Ax - Bx
y=Ay - By
z=Az - Bz
Si respectiv pentru vitez i acceleratie:
v=
unde :

a=
unde:
v-diferena dintre viteza anterioara i viteza curent
t-diferena de timp

44

Fig.28.
6.3

Aplicatia pentru procesarea i generarea automata a graficelor privind serviciul


n tenis

Modul de reprezentare i interpretare grafic


Avand la dispoziie perioadele n care se realizeaz extensia la nivelul

articulaiilor/planurilor vizate, s-a trecut la reprezentarea grafic a acestora.


Modul de reprezentare grafic, respectiv tipul de grafic utilizat este unul particular, n
sensul n care acesta nu poate fi realizat cu ajutorul aplicaiei MS Excel.
Tipul de grafic trebuie s raspund cerinelor de a aeza pe axa vertical, n mod
asociat cu ordinea n care se modific unghiul din articulaiile vizate, zonele de aciune
definite de unghiurile dintre segmentele corpului implicate n serviciul din tenis.

45

Fig.29.

Modalitatea de analiz complex pentru identificarea valorii maxime a derivatei


I i a perioadei de realizare a extensiei (articulaia cotului-bratul drept)

De asemenea, necesit posibilitatea de a aduga pe grafic elemente att pe vertical


ct i pe orizontal, precum i informatii cheie privind execuia.
timpul la care are loc
contactul cu mingea

viteza maxima,
durata

Fig.30.

Reprezentarea grafic a execuiei serviciului din tenis, cuprinznd elementele


vizate

Aa cum se poate observa n graficul nr.73 , aceasta este n concordan cu descrierea


segmentelor i a articulatiilor implicate, prezentate de jos n sus conform corpului uman i a

46

ordinii de intrare n aciune, curpinznd informaii privind durata de aciune pentru fiecare n
parte, precum i viteza unghiular maxim i momentul n care aceasta a fost atins.
De asemenea, pentru fiecare grafic n parte este prezentat pe acesta viteza maxim
atins de mn/pumn i timpul la care are loc impactul rachetei cu mingea.
Timpul privind impactul rachetei cu mingea este considerat de la prima micare
semnificativ pentru execuie, respectiv, prima zon urmarit care se modific. Astfel, acesta
poate s aiba ca referinta de start extensia la nivelul articulaiei gleznei sau la nivelul
articulaiei genunchiului, funcie de care dintre acestea ncepe s se modifice prima.
O modalitate ulterioar de reprezentare a serviciuiilor de o manier comparativ a
necesitat posibilitatea de a afia pe acelai tip de grafic mai multe execuii. n acest sens, s-a
utilizat aceast reprezentare pentru a putea compara execuiile aceluiai sportiv ct i pentru
sportivi diferii.

Fig.31.

Reprezentarea grafic comparativ pentru mai multe execuii

Asa cum se poate observa n graficul de la fig.74, sunt prezentate articulaiile care
contin segmente ale corpului implicate direct n micarea realizat de sportive pentru a
executa serviciul.

47

Anterior, atunci cand am prezentat modul de utilizare a informatiilor obtinute prin


reprezentare grafica, am specificat faptul ca zonele urmarite incep de jos n sus, de la picioare
spre brat, respectiv mana.
Se observa n grafic, sub forma de informative, viteza mainii n momentul impactului
rachetei cu mingea de 9,84 m/sec, cu un timp necesar pentru a ajunge la impact de 0,62 sec,
din momentul primei extensii detectate.
Particular, pentru executie, se observa o durata mare privind actiunea de la nivelul
picioarelor, n special piciorul Stng, care are o durata de 0,55 sec, comparativ cu actiunea
trunchiului.
La nivelul articulatiei cotului, avem o viteza unghiulara de 1225 grade/sec, cu o
durata de 0,27 sec.
De menionat este faptul c este de dorit ca aciunea de extensie la nivelul s dureze
cat mai puin n conditiile de obinere a unei viteze unghiulare ct mai mari.

6.4

Procedura de analiz si interpretare statistico matematica a rezultatelor


cercetarii
-

Studiu calitativ si cantitativ design mixt.

Calcularea rezultatelor s-a realizat cu IBM SPSS 18

Proceduri de calcul folosite: statistic descriptiv; corelaii bivariate, pearson; regresie


simpl.
6.5

Analiza exploratorie a variabilelor incluse n cercetare:

Analiza de putere a cercetrii s-a realizat in vederea cunoaterii volumului numrului


de serviciui alese in functie de ipoteza pentru care avem cea mai mic estimare pentru
mrimea efectului (Popa , 2010, p.75):
F tests Regresia Liniar: Fixed model, R deviaia de la 0
Analysis: A priori:
Intrare:

Mrimea Efectului f

= 0.35

probabilitatea de eroare

= 0.05

Putere (1- probabilitatea de eroare ) = 0.80


Numr de predictori
Ieire:

= 1

Parametru de noncentralitate = 8.7500000


F Critic

= 4.2793443

Numrtor df

= 1
48

Denominator df

= 23

Numr Participani

= 25

Putere actual

= 0.8085699

Prelucrarea datelor s-a realizat prin procedura de explorare pentru fiecare variabil
individual. Variabilele incluse n studiu au fost:
- unghiul dintre picior i gamba (piciorul drept i stng)
- unghiul dintre gamb i coaps (piciorul drept i stng)
- unghiul dintre coaps dreapt i trunchi
- unghiul dintre coaps stng i trunchi
- unghiul privind rotaia bazinului n jurul axei vertical (axa Z)
- unghiul dintre linia definit de bazin i torace fa de axa vertical
- unghiul dintre antebra i bra (att pentru braul drept ct i pentru braul stng).

Aceste date au fost calculate n funcie de


- durata execuiei la start timpul n care unghiul ncepe aciunea
- durata execuiei timpul n aciune a unghiurilor
- viteza maxim la care ajunge unghiul n timpul aciunii
- viteza unghiular maxim punctul n care viteza unghiular a ajunge la maxim
Analiza datelor s-a realizat la nivel descriptiv prin calcularea mediei, eroarei standard,
abaterea standard, asimetria i boltirea i analiza normalitii variabilei prin testul Shapiro
Wilki n funcie de variabilele descrise anterior n tabelul nr.7.
Depistarea ncalcarii normalitii distribuiei a fost observat cu datele de la simetrie si
boltire. Aceast analiz a fost completatat de testul Shapiro Wilki, test de msurare a
normalitii. Tratarea datelor excesive s-a realizat prin nlocuirea acestora cu cea mai
apropiat valoare de cea a outlier descoperit (Field, 2009). Argumentul nlocuirii datelor,
este numrul mic de date i volumul variabilelor care indeplinesc distributia normal.
Tabel.3.
Viteza.metri.secunda
Ung.Picior.Drept.Executie.Start
Executie.durata
Timp.viteza.
Viteza.Ung.
Unghi Picior Stng Executie Durata
Ung.P.St.E.D
Ung.P.St.T.V
Ung.P.St.V.U
Ung.Genunchi.Drept.Executie.Start.
Ung.G.Dr.E.D
Ung.G.Dr.T.V
Ung.G.Dr.V.U
Ung.Genunchi.Stng.Executie.Start.
Ung.G.St.E.D
Ung.G.St.T.V

Legenda date variabile


Viteza - Metri pe secunda
Unghi Picior Dreapt Executie Start (mm)
Unghi Picior Dreapt Executie Durata (mm)
Unghi Picior Dreapt Timp Viteza
Unghi Picior Dreapt Viteza Unghiulara
Unghi Picior Stng Executie Start
Unghi Picior Stng Executie Durata (mm)
Unghi Picior Stng Executie Timp Viteza (mm)
Unghi Stng Viteza Unghiulara
Unghi Genunchi Drept Executie Start
Unghi Genunchi Drept Executie Durata
Unghi Genunchi Drept.Timp Viteza
Unghi Genunchi Drept.Viteza Unghiulara
Unghi Genunchi Stng. Executie Start
Unghi Genunchi Stng Executie Durata
Unghi Genunchi StngTimp Viteza
49

Ung.G.St.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Dreapta.Execut
ie.Start
Ung.C.T.Dr.E.D
Ung.C.T.Dr.T.V
Ung.C.T.Dr.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Stnga.Executi
e.Start
Ung.C.T.St.E.D
Ung.C.T.St.T.V
Ung.C.T.St.V.U
Ung.Coloana/Verticala.Executie.Star
t
Ung.C.V.E.D
Ung.C.V.T.V
Ung.C.V.V.U
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Executie
.Start
Ung.Linie.U.O.E.D
Ung.Linie.U.O.T.V
Ung.Linie.U.O.V.U
Ung.Brat.Antebrat.Executie.Start
Ung.Brat.Antebrat.E.D
Ung.Brat.Antebrat.T.V
Ung.Brat.Antebrat.V.U

Unghi Genunchi Stng Viteza Unghiulara


Unghi Coapsa/Trunchi.Dreapta.Executie.Start
Unghi .Coapsa/Trunchi.Dreapt Executie Durata
Unghi.Coapsa/Trunchi.Dreapt Timp Viteza
Unghi.Coapsa/Trunchi.Dreapt Viteza Unghiulara
Unghi.Coapsa/Trunchi.Stng .Executie.Start
Ung.Coapsa/Trunchi.Stng .Executie Durata
Ung.Coapsa/Trunchi.Stnga Timp Viteza
Ung.Coapsa/Trunchi.Stng Viteza Unghiulara
Ung.Coloana/Verticala.Executie.Start
Ung.Coloana/Verticala.Executie Durata
Ung.Coloana/Verticala.Executie Timp Viteza
Ung.Coloana/Verticala Viteza Unghiulara
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Executie.Start
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Executie.Durata
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Timp Viteza
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Viteza Unghiulara
Ung.Brat.Antebrat.Executie.Start
Ung.Brat.Antebrat.Executie.Durata
Ung.Brat.Antebrat.Timp Viteza
Ung.Brat.Antebrat.Viteza Unghiulara

6.5.1 Analiza serviciului


Ca urmare a volumului imens de date, respective grafice privind serviciuile realizate,
peste 100, pentru serviciui i peste 20 grafice pentru comparaie, o s ne oprim mai jos asupra
analizei individuale a serviciului.

Rezultate sportiv S1

Tabel.4.

Tabel Date Serviciu S1:


Viteza
Unghiular

Execuie start
(ms)

Durata
execuie
(ms)

Timp vitez
maxim
(ms)

Unghi Picior Dreapta

0.06

0.22

0.22

604.8126

Unghi Picior Stnga

0.04

0.22

0.2

764.8575

Unghi Genunchi Dreapta

0.04

0.34

0.23

532.1213

Unghi Genunchi Stnga

0.04

0.44

0.21

453.2074

(grade)

50

Unghi Coapsa-Trunchi Dreapta

0.25

0.22

167.218

Unghi Coapsa-Trunchi Stnga

0.17

0.11

0.25

118.338

Unghi Coloan Vertical

0.26

0.13

0.29

555.5637

Unghi Linie Umr vs


Orizontal

0.17

0.25

0.36

1210.002

Unghi Bra-Antebra

0.25

0.18

0.31

199.2619

In continuare in figura nr.75 este reprezentat graficul datelor pentru S1.

Fig.32.

Serviciu S1- efect partea stng

Aa cum se poate observa n graficul nr.75, sunt prezentate articulaiile care conin
segmente ale corpului implicate direct n micarea realizat de sportiv pentru a executa
serviciul.
Anterior, atunci cnd am prezentat modul de utilizare a informaiilor obinute prin
reprezentare grafic, am specificat faptul c zonele urmrite ncep de jos n sus, de la picioare
spre brat, respectiv mn.
51

Se observ n grafic, sub forma de informativ, viteza minii n momentul impactului


rachetei cu mingea de 9,84 m/sec, cu un timp necesar pentru a ajunge la impact de 0,62 sec,
din momentul primei extensii detectate.
Particular, pentru execuia de mai sus, se observ o durat mare privind aciunea de la
nivelul picioarelor, n special piciorul stng, care are o durat de 0,55 sec, comparativ cu
aciunea trunchiului.
La nivelul articulaiei cotului, avem o vitez unghiular de 1225 grade/sec, cu o
durata de 0,27 sec.
De menionat este faptul c este de dorit ca aciunea de extensie s dureze ct mai
puin n condiiile de obinere a unei viteze unghiulare ct mai mari.
-

Numr serviciui: 21.


Tabel.5.

Viteza.metri.secunda
Ung.Picior.Drept.Executie.Start
Executie.durata
Timp.viteza.
Viteza.Ung.
Ung.P.St.E.D
Ung.P.St.T.V
Ung.P.St.V.U
Ung.Genunchi.Drept.Executie.Start.
Ung.G.Dr.E.D
Ung.G.Dr.T.V
Ung.G.Dr.V.U
Ung.Genunchi.Stng.Executie.Start.
Ung.G.St.E.D
Ung.G.St.T.V
Ung.G.St.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Dreapta.Executie.Start
Ung.C.T.Dr.E.D
Ung.C.T.Dr.T.V
Ung.C.T.Dr.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Stnga.Executie.Start
Ung.C.T.St.E.D
Ung.C.T.St.T.V
Ung.C.T.St.V.U
Ung.Coloana/Verticala.Executie.Start
Ung.C.V.E.D
Ung.C.V.T.V
Ung.C.V.V.U
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Executie.Start
Ung.Linie.U.O.E.D
Ung.Linie.U.O.T.V
Ung.Linie.U.O.V.U
Ung.Brat.Antebrat.Executie.Start

Datele descriptive sportiv S1

N
Statistic

Media
Statistic

Abaterea
standard
Statistic

Asimetrie
Statistic
Std. Error

Boltire
Statistic
Std. Error

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

11.88
.3290
.2324
.5190
570.99
.5467
.5186
546.57
.2010
.4181
.5300
628.74
.2114
.3590
.5271
663.63
.2552
.2257
.4352
178.99
.5648
.0700
.5962
140.88
.5638
.1381
.5895
593.18
.4352
.2595
.6548
1270.88
.3552

1.2011
.05567
.02488
.03590
57.624
.03877
.03678
98.492
.02095
.03219
.03033
48.677
.03198
.01578
.03823
68.852
.04771
.01859
.03816
18.732
.04118
.01265
.02692
59.530
.02729
.00873
.03263
15.343
.03600
.01161
.02994
86.183
.22407

-.596
-.499
.302
-.129
-.581
-.847
-.168
.385
.041
-.675
-.677
-.313
-.326
.172
-.345
.925
-.687
-.588
-.477
-.380
.040
-.983
-.145
.291
.110
-.095
-.058
.016
-.274
.525
-.042
-.491
-.772

-.689
-.659
-.374
-1.583
.231
.570
-1.584
-.912
-1.082
-.303
-.652
-.083
-.765
-.591
-1.253
-.361
-.367
-.193
-.927
.270
-1.283
-.132
-1.375
-.922
-1.453
-.742
-1.422
.018
-1.662
1.157
-1.630
-.824
-.980

.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501
.501

.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972
.972

52

Ung.Brat.Antebrat.E.D
Ung.Brat.Antebrat.T.V
Ung.Brat.Antebrat.V.U

21
21
21

.2952
.6071
112.18

.14445
.05359
13.094

.518
.028
-.694

.501
.501
.501

-1.233
-1.118
-.119

.972
.972
.972

n cercetarea noastr au fost selecionate variabilele care au ndeplinit normalitatea


distribuiei, dintre care doar patru variabile au raportat scoruri semnificative associate cu
valoarea independent msurat. Aceste variabile sunt incluse in tabelul nr. 10 .
Tabel.6.

Date corelaii sportiv S1

Variabila

Media

Vitez.M.S
Ung.G.St.E.D
Ung.C.T.St.V.U
Ung.C.V.V.U
Ung.Linie.U.O.V.U

11.88
.35
140.88
593.18
1270.88

Abater
r
Standard (Pearson)
1.20
-.56
.015
.51
59.53
.76
15.34
.50
86.18

Sig.
.007
.019
.000
.20

Asocierea acestor variabile nu reprezinta o relaie cauza efect. Rezultatele acestui


tabel este interpretat precum o asociere ntre variabilele descrise si viteza maxima la impact.
Pentru o relaie cauz efect, am apelat la o analiza de regresie raportat in tabelul nr. 11 .
Tabel.7.

Rezultatele analizei de regresie liniar viznd explicaia n anicipare sportiv S1

Model 1
Vitez.M.S
Ung.G.St.E.D

B
27.419
-43.254

SE B
5.163
14.368

-.568

t
5.310
-3.011

p
.000
.007

Not: R=32, pentru acest model.Celelalte trei variabile au fost excluse din modelul iniial pentru c
nu au ntrunit condiiile de includere n modelul de regresie.
Legenda:
- R (R Square) proportia variatiei valorilor prezise care are legatura cu variabilitatea
predictorului.
- B Coeficient Beta nestandardizat.
- valoarea r (vezi tabelul de corelatii).
- t si sig sunt testele de seminificatie ale coeficintilor pentru variabila utilizata.
Rezultatele din tabelul nr.11 au indicat ca exista o influen semnificativ a Unghiului
Genunchi Stng Execuie Durat n viteza maxima la impact a sportivului S 1, ns fara o relaie ntre
cel dou marimi, mrimea efectului explicnd 32% din varianta variabilei dependente, restul de 68 %
fiind explicat de alte variabile.

53

Rezultate sportiv S2
Tabel.8.

Tabel Date Serviciu S2:

Execuie start
(ms)

Durata
execuie
(ms)

Timp vitez
maxim
(ms)

Viteza
Unghiular
(grade)

Unghi Picior Dreapta

0.37

0.25

452.7176

0.17

0.23

0.36

342.2775

0.29

0.16

0.38

583.3008

0.15

0.27

0.38

337.6785

0.17

0.17

0.31

277.1057

0.22

0.13

0.34

343.0542

0.34

0.13

0.41

638.3316

0.29

0.22

0.44

956.2958

0.31

0.22

0.41

269.4811

Unghi Picior Stnga


Unghi Genunchi Dreapta
Unghi Genunchi Stnga
Unghi Coapsa-Trunchi Dreapta
Unghi Coapsa-Trunchi Stnga
Unghi Coloan Vertical
Unghi Linie Umr vs
Orizontal
Unghi Bra-Antebra

In continuare in figura nr.76 este reprezentat graficul datelor pentru S2.

Fig.33.

Serviciu S2 efect partea dreapt


54

n graficul nr.76 , se poate observa serviciul unui junior, care dup cum se remarc
nc din grafic, tehnica acestuia este diferit n comparaie cu cea analizat anterior. Acest
junior, ncepe execuia serviciului cu piciorul drept, unghiul genunchiului stng intr n acine
naintea piciorului stng, iar trecerea de la partea superioar a trunchiului n cea superioar
are o durat de 0.13 secunde. Nu este o trecere brusc precum am vzut anterior, juniorul
realiznd un balans mai mare. Impactul mingii cu racheta are o vitez de 11.33 m/s cu un
timp necesar de a ajunge la impact de de 0.22 secunde. Interesant este de remarcat faptul c
impactul mingii cu racheta nu se realizeaz n punctul maxim al unghiului bra antebra
dreapta, precum am observat la juctorul S2. Poate fi acesta rspunsul unui nivel mai sczut
al acestui sportiv la serviciu?
-

Numr serviciui: 24.

Tabel.9.

Date descriptive sportiv S2

N
Statis
tic
Viteza.metri.secunda
Executie.durata
Timp.viteza.
Viteza.Ung.
Ung.Picior.Stng.Executie.Start
Ung.P.St.E.D
Ung.P.St.T.V
Ung.P.St.V.U
Ung.Genunchi.Drept.Executie.Start.
Ung.G.Dr.E.D
Ung.G.Dr.T.V
Ung.G.Dr.V.U
Ung.Genunchi.Stng.Executie.Start.
Ung.G.St.E.D
Ung.G.St.T.V
Ung.G.St.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Dreapta.Executie.Start
Ung.C.T.Dr.E.D
Ung.C.T.Dr.T.V
Ung.C.T.Dr.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Stnga.Executie.Start
Ung.C.T.St.E.D
Ung.C.T.St.T.V
Ung.C.T.St.V.U
Ung.Coloana/Verticala.Executie.Start
Ung.C.V.E.D
Ung.C.V.T.V
Ung.C.V.V.U
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Executie.Start
Ung.Linie.U.O.E.D
Ung.Linie.U.O.T.V
Ung.Linie.U.O.V.U
Ung.Brat.Antebrat.Executie.Start
Ung.Brat.Antebrat.E.D
Ung.Brat.Antebrat.T.V
Ung.Brat.Antebrat.V.U

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Media

Abatere
standard

Statistic

Statistic

11.48
.4088
.2717
432.47
.1583
.2742
.3958
335.72
.2821
.1867
.4158
660.98
.1713
.2787
.4113
492.80
.1967
.1879
.3333
237.23
.2671
.1271
.3679
207.09
.3875
.1308
.4454
693.76
.3262
.2242
.4808
1026.50
.3738
.1771
.4396
286.10

.82332
.02879
.02565
50.432
.03102
.03752
.02765
58.048
.04672
.04752
.02812
74.308
.03139
.01191
.02659
144.33
.03279
.01215
.03253
25.308
.03057
.01083
.03283
59.255
.03404
.00504
.03501
26.688
.03173
.01717
.03006
83.405
.03681
.02579
.03127
25.327

Asimetrie
Statisti
Std.
c
Error

-.353
-.055
-.252
.161
-.431
-.162
-.495
.508
-.080
.890
.147
.552
-.632
.261
-.525
.712
-.460
-.041
.071
-.476
.152
-.703
.008
.769
-.380
.196
.014
-.611
-.480
.576
-.496
-.325
-.446
.518
-.191
.812

.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472
.472

Boltire
Statistic

-.593
-.680
-.202
-.768
-.586
-1.178
.125
.037
-1.151
-.880
-.744
-.814
.496
-.444
-.047
-1.187
-.200
-1.238
.144
.033
-.667
-.759
-.778
.121
-.181
1.463
-.436
.238
.112
-.746
-.137
-.862
-.342
.067
-.192
.263

Std.
Error

.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918
.918

55

Tabel.10. Tabel corelaii sportiv S2


Variabila
Vitez.M.S
Ung.P.Dr.V.U
Ung.P.St.V.U
Ung.Genunchi.Drept.Executie.Start.
Ung.G.Dr.V.U
Ung.C.T.St.V.U
Ung.Linie.U.O.V.U
Ung.Brat.Antebrat.E.D
Ung.Brat.Antebrat.V.U

M
11.4825
432.470212
335.727900
.2821
660.982713
207.099467
1026.505946
.1771
286.104183

SD
.82332
50.4322781
58.0486264
.04672
74.3088696
59.2557307
83.4054368
.02579
25.3279695

Pearson
.42
-.46
.48
.77
.56
.66
-.64
.61

Sig.
.038
.024
.016
.000
.004
.000
.001
.001

Sportivul S 2 a nregistrat un numr mai mari de asocieri ntre viteza la impact i


diferii indici ai serviciului. Aceast diferen indic diferenele dintre caracteristicile tehnice
ale sportivului. Rezultatul analizei de regresie se poate observa n tabelul 15.
Tabel.11. Rezultatele analizei de regresie liniar viznd explicaia n anicipare sportiv S2
Model 1
Vitez.M.S
Ung.P.Dr.V.U

B
8.478
.007

SE B
1.371
.003

.426

t
6.184
2.206

p
.000
.038

Not: R=18, pentru acest model.


Legenda:
- R (R Square) proporia variaiei valorilor prezise care are legatur cu variabilitatea
predictorului.
- B Coeficient Beta nestandardizat.
- valoarea r (vezi tabelul de corelatii).
- t si sig sunt testele de seminificatie ale coeficintilor pentru variabila utilizata.

Celelalte trei variabile au fost excluse din modelul iniial pentru c nu au ntrunit
condiiile de includere n modelul de regresie.
Rezultatele din tabelul nr. 15 au indicat c exist o influen semnificativ a
Unghiului Picior Drept Viteza Unghiulara in viteza maxima la impact a sportivului S2, insa
fara o relaie ntre cel dou marimi, marimea efectului explicand 18% din varianta variabilei
dependente, restul de 72 % fiind explicat de alte variabile.

56

Rezultate sportiv S3

Tabel.12. Tabel Date Serviciu S3

Execuie start
(ms)

Durata
execuie
(ms)

Timp vitez
maxim
(ms)

Viteza
Unghiular
(grade)

Unghi Picior Dreapta

0.11

0.15

0.25

1200.909

0.04

0.21

0.23

1178.021

0.01

0.26

0.25

1290.065

0.05

0.2

0.23

1150.337

0.21

0.17

258.9508

0.23

0.06

0.25

401.3794

0.26

0.21

0.27

801.0544

0.21

0.17

0.34

1732.597

0.23

0.27

0.3

229.9698

Unghi Picior Stnga


Unghi Genunchi Dreapta
Unghi Genunchi Stnga
Unghi Coapsa-Trunchi Dreapta
Unghi Coapsa-Trunchi Stnga
Unghi Coloan Vertical
Unghi Linie Umr vs
Orizontal
Unghi Bra-Antebra

n continuare - n figura nr.77 este reprezentat graficul datelor pentru S3.

Fig.34.

Serviciu S3 efect partea dreapt


57

n acest grafic putem observa un alt tip de execuie, tehnica serviciului avnd ca punct
de plecare unghiului coaps trunchi stnga, apoi, unghi genunchi dreapta, unghi picior
stnga. Se observ o trecere rapid, precum la juctorul Hnescu, la unghi coaps trunchi
stnga, unghiul maxim al liniei umrului nu are un timp pregtitor, iar impactul mingii cu
racheta se realizez naintea punctului maxim unghi bra antebra dreapta.
-

Numr serviciui: 25
Tabel.13. Date descriptive sportiv S3
N
Statisti
c

Viteza.metri.secunda
Ung.Picior.Drept.Executie.Start
Executie.durata
Timp.viteza.
Viteza.Ung.
Ung.Picior.Stng.Executie.Start
Ung.P.St.E.D
Ung.P.St.T.V
Ung.P.St.V.U
Ung.Genunchi.Drept.Executie.Start.
Ung.G.Dr.E.D
Ung.G.Dr.T.V
Ung.G.Dr.V.U
Ung.Genunchi.Stng.Executie.Start.
Ung.G.St.E.D
Ung.G.St.T.V
Ung.G.St.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Dreapta.Executie.Start
Ung.C.T.Dr.E.D
Ung.C.T.Dr.T.V
Ung.C.T.Dr.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Stnga.Executie.Start
Ung.C.T.St.E.D
Ung.C.T.St.T.V
Ung.C.T.St.V.U
Ung.Coloana/Verticala.Executie.Start
Ung.C.V.E.D
Ung.C.V.T.V
Ung.C.V.V.U
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Executie.Start
Ung.Linie.U.O.E.D
Ung.Linie.U.O.T.V
Ung.Linie.U.O.V.U
Ung.Brat.Antebrat.Executie.Start
Ung.Brat.Antebrat.E.D
Ung.Brat.Antebrat.T.V
Ung.Brat.Antebrat.V.U

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Media

Abaterea
Standard

Statistic

Statistic

12.52
.1088
.1488
.2216
907.8
.0424
.2152
.2352
940.74
.0232
.2504
.2476
1081.77
.0396
.2184
.2264
879.90
.0176
.1904
.1344
304.08
.1872
.0760
.2300
327.781
.2516
.1980
.2700
766.71
.2004
.1772
.3384
1795.82
.1840
.2232
.2896
230.08

.73328
.02538
.05442
.02577
213.79
.03282
.01295
.03653
323.08
.05914
.02491
.03632
337.54
.02951
.02135
.03850
127.04
.03479
.02031
.04664
55.048
.07442
.04252
.05132
110.05
.02672
.03742
.03266
29.331
.02423
.02011
.02703
185.83
.06614
.08508
.03813
26.87

Asimetrie
Statisti
Std.
c
Error

.499
-3.393
4.390
.253
.423
3.188
.641
2.600
.216
4.612
-2.018
2.496
.475
2.073
1.288
4.074
.640
3.760
1.077
2.339
.528
-1.217
.948
-.434
.159
3.816
-1.018
4.329
.117
2.985
1.120
4.050
-3.119
.779
.652
1.298
-.527

.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464
.464

Boltire
Statistic

Std.
Error

-.167
14.868
20.943
-1.169
1.281
13.375
-.445
10.282
-1.039
22.284
6.447
9.704
-.338
7.675
1.489
18.794
-.162
16.352
.156
7.681
.265
-.334
-.981
.494
-1.133
17.366
-.401
20.443
.632
12.116
2.564
18.573
13.478
.255
.083
4.855
-.483

.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902

58

Tabel.14. Corelaii sportiv S3


Variabila
Vitez.M.S
Ung.P.Dr.T.V
Ung.P.St.V.U
Ung.G.Dr.V.U
Ung.Brat.Antebrat.E.D

SD

12.55

.72

.2200

.02

963.92

308.05

1100.12

331.78

.22

.08

Pearson
-.53
.44
-.58
.52

Sig.
.007
.029
.003
.009

Rezultatele analizei de asociere dintre variabilele msurate raporteaz o tehnic care se


bazeaz pe dezvoltarea membrelor inferioare, dintre care Unghiul Picior Drept Timp Vitez
are o influen semnificativ n realizarea serviciului vezi tabelul 19.
Tabel.15. Rezultatele analizei de regresie liniar viznd explicaia n anicipare
Model 1
Vitez.M.S
Ung.P.Dr.T.V
-

B
15.98
-15.57

SE B
1.15
5.20

-.538

t
13.875
-2.992

p
.000
.007

Not: R=29, pentru acest model.

Legenda:
- R (R Square) proporia variaiei valorilor prezise care are legatur cu variabilitatea
predictorului.
- B Coeficient Beta nestandardizat.
- valoarea r (vezi tabelul de corelaii).
- t si sig sunt testele de seminificatie ale coeficinilor pentru variabila utilizat.

Celelalte trei variabile au fost excluse din modelul iniial pentru c nu au ntrunit
condiiile de includere n modelul de regresie.
Rezultatele din tabelul nr.19 au indicat c exist o influent semnificativ a Unghiului
Picior Drept Timp Viteza n Viteza Maxima la Impact a sportivului S3, ns fr o relaie
ntre cel dou mrimi, mrimea efectului explicnd 29% din varianta variabilei dependente,
restul de 71 % fiind explicat de alte variabile.

59

Rezultate sportiv S4
Tabel.16. Date Serviciu S4

Execuie start
(ms)

Durata
execuie
(ms)

Timp vitez
maxim
(ms)

Viteza
Unghiular
(grade)

Unghi Picior Dreapta

0.05

0.16

0.16

663.0142

0.01

0.23

0.15

827.2522

0.03

0.22

0.17

537.8632

0.21

0.15

593.3441

0.17

0.14

228.7476

0.03

0.12

0.12

153.8559

0.19

0.14

0.23

565.9476

0.07

0.32

0.3

1257.834

0.17

0.17

0.22

160.0477

Unghi Picior Stnga


Unghi Genunchi Dreapta
Unghi Genunchi Stnga
Unghi Coapsa-Trunchi Dreapta
Unghi Coapsa-Trunchi Stnga
Unghi Coloan Vertical
Unghi Linie Umr vs
Orizontal
Unghi Bra-Antebra

In continuare in figura nr.78 este reprezentat graficul datelor pentru S4.

Fig.35.
Serviciu S4 efect dreapta-afar
n figura nr.78, n cazul S4, se poate observa un start al aciunii att la nivelul
piciorului drept ct i al unghiului format de coapsa stng i trunchi.
60

Se remarc la nivelul trenului inferior o durat medie (comparatie cu S3) de aciune


att la nivelul articulaiei gleznei ct i a genunchilor.
La nivelul trunchiului i a centurii scapulare se evideniaz un timp scurt pentru
implicarea n serviciu, coloana acionnd rapid pe fondul unui balans scurt al umerilor.
Din punct de vedere al maximului vitezelor unghiulare evideniate pe grafic se
observ o zon n care exist succesiune la nivelul trenului inferior, iar pentru unghiul din
articulaia cotului stng avem o vitez maxim de 1272 grade/secund, cu un timp de
execuie din momentul implicrii primei zone n serviciu, de 0.38 secunde.
Viteza minii n momentul impactului cu mingea avem o viteza de 10,15 m/sec.
-

Numr serviciui: 25
Tabel.17. Date descriptive S4
Date descriptive
N

Viteza.metri.secunda
Executie.durata
Timp.viteza.
Viteza.Ung.
Ung.Picior.Stng.Executie.Start
Ung.P.St.E.D
Ung.P.St.T.V
Ung.P.St.V.U
Ung.Genunchi.Drept.Executie.Start.
Ung.G.Dr.E.D
Ung.G.Dr.T.V
Ung.G.Dr.V.U
Ung.Genunchi.Stng.Executie.Start.
Ung.G.St.E.D
Ung.G.St.T.V
Ung.G.St.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Dreapta.Executie.Start
Ung.C.T.Dr.E.D
Ung.C.T.Dr.T.V
Ung.C.T.Dr.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Stnga.Executie.Start
Ung.C.T.St.E.D
Ung.C.T.St.T.V
Ung.C.T.St.V.U
Ung.Coloana/Verticala.Executie.Start
Ung.C.V.E.D
Ung.C.V.T.V
Ung.C.V.V.U
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Executie.Start
Ung.Linie.U.O.E.D
Ung.Linie.U.O.T.V
Ung.Linie.U.O.V.U
Ung.Brat.Antebrat.Executie.Start
Ung.Brat.Antebrat.E.D
Ung.Brat.Antebrat.T.V
Ung.Brat.Antebrat.V.U

Media

Statistic Statistic
25 9.3216
25
.1908
25
.2056
25 605.55
25
.0264
25
.2392
25
.1940
25 746.29
25
.0476
25
.2744
25
.2180
25 508.60
25
.0336
25
.2264
25
.1920
25 494.21
25
.0120
25
.2200
25
.1864
25 207.62
25
.0292
25
.1856
25
.1836
25 139.62
25
.2424
25
.1368
25
.2816
25 554.11
25
.1720
25
.2404
25
.3512
25 1256.9
6
25
.2272
25
.1900
25
.2944
25 203.29

Abaterea
standard
Statistic
.680
.024
.022
39.33
.0180
.0360
.0345
88.97
.0194
.0378
.030
56.62
.0272
.019
.0367
110.67
.01658
.03175
.03684
29.20
.02178
.05508
.04424
46.37
.02743
.01145
.02718
37.938
.04311
.01814
.02818
97.526
.03298
.02582
.03124
47.199

Asimetrie
Std.
Statistic Error
-.287
.464
.665
.464
-.648
.464
.014
.464
.172
.464
-.463
.464
.444
.464
-.006
.464
-.040
.464
.379
.464
.109
.464
-.533
.464
.112
.464
.373
.464
.375
.464
-.649
.464
1.263
.464
.119
.464
.274
.464
.133
.464
.164
.464
-.474
.464
-.167
.464
.726
.464
-.523
.464
-.211
.464
-.278
.464
-.469
.464
-.315
.464
-.656
.464
-.048
.464
-.058
.464
.057
.805
.044
.546

.464
.464
.464
.464

Boltire
Statistic
-.674
-.320
-.571
-.713
-.886
-.409
-.355
-.271
.534
-.851
.090
-.473
-1.184
-.555
-.669
-.060
.388
-.773
-.928
-1.002
-.785
.137
-1.163
-.546
-.464
-1.373
.773
-.253
.294
.185
-.112
-1.269

Std.
Error
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902
.902

-.354
-.318
-.704
-.423

.902
.902
.902
.902

61

Tabel.18. Corelatii S4
Variabila
Vitez.M.S
Ung.G.St.V.U
Ung.C.T.St.T.V
Ung.Bra.Antebra.V.U

SD

9.32

.68

494.21

110.67

.18

.044

203.29

47.1994

Pearson
-.46
.59
.64

Sig.
.020
.002
.001

Sportivul S4 i bazeaz serviciul pe piciorul stng i pe ultima parte a lanului cinematic,


bra-antebra drept. n realizarea serviciului influena semnificativ este realizat de ctre
Unghi Genunchi Stng, Viteza Unghiular, analiz observat n tabelul 23.
Tabel.19. Model regresiv S4
Model 1
Vitez.M.S
Ung.G.St.V.U

B
10.730
-.003

SE B
.575
.001

-.463

t
18.670
-2.508

p
.000
.020

Not: R=21, pentru acest model.

Celelalte trei variabile au fost excluse din modelul iniial pentru c nu au ntrunit
condiiile de includere n modelul de regresie.

Rezultatele din tabelul nr.23 au indicat ca exista o influent semnificativ a Unghiului


Genunchi Stng Executie Durata in Viteza Maxima la Impact a sportivului S4, insa fara o
relaie ntre cel dou marimi, marimea efectului explicand 21% din varianta variabilei
dependente, restul de 79 % fiind explicat de alte variabile.

62

Rezultate sportiv: S5
Tabel.20. Date serviciu S5

Execuie start
(ms)

Durata
execuie
(ms)

Timp vitez
maxim
(ms)

Viteza
Unghiular
(grade)

Unghi Picior Dreapta

0.32

0.27

324.8566

0.18

0.19

0.32

650.8919

0.12

0.23

0.29

304.248

0.08

0.32

0.32

437.5854

0.16

0.12

0.25

141.3986

0.09

0.19

0.23

199.202

0.34

0.15

0.36

570.6305

.18

0.25

.38

1238.65

0.28

0.27

0.34

188.0228

Unghi Picior Stnga


Unghi Genunchi Dreapta
Unghi Genunchi Stnga
Unghi Coapsa-Trunchi Dreapta
Unghi Coapsa-Trunchi Stnga
Unghi Coloan Vertical
Unghi Linie Umr vs
Orizontal
Unghi Bra-Antebra

In continuare in figura nr.79 este reprezentat graficul datelor pentru S5.

Fig.36.

Serviciu S5 efect dreapta-afar

63

Fr a reveni asupra unor aspecte constate i n fig.79 , S5 prezint un serviciu


caracterizat de o vitez a minii la momentul impactului cu mingea de doar 8 m/sec, ns pe
fondul unei execuii care iese n eviden prin timpi mici privind realizarea extensiilor,
implicarea trunchiului, a centurii scapulare-balansul umerilor, ns cu un timp destul de mare
privind unghiul din articulaia cotului drept.
-

Numr serviciui: 23
Tabel.21. Date descriptive S5
Date descriptive

Viteza.metri.secunda
Timp.atingere.viteza.maxima
Ung.Picior.Drept.Executie.Start
Executie.durata
Timp.viteza.
Viteza.Ung.
Ung.Picior.Stng.Executie.Start
Ung.P.St.E.D
Ung.P.St.T.V
Ung.P.St.V.U
Ung.Genunchi.Drept.Executie.Start.
Ung.G.Dr.E.D
Ung.G.Dr.T.V
Ung.G.Dr.V.U
Ung.Genunchi.Stng.Executie.Start.
Ung.G.St.E.D
Ung.G.St.T.V
Ung.G.St.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Dreapta.Executie.Start
Ung.C.T.Dr.E.D
Ung.C.T.Dr.T.V
Ung.C.T.Dr.V.U
Ung.Coapsa/Trunchi.Stnga.Executie.Start
Ung.C.T.St.E.D
Ung.C.T.St.T.V
Ung.C.T.St.V.U
Ung.Coloana/Verticala.Executie.Start
Ung.C.V.E.D
Ung.C.V.T.V
Ung.C.V.V.U
Ung.Umar.Linie.Orizontala.Executie.Start
Ung.Linie.U.O.E.D
Ung.Linie.U.O.T.V
Ung.Linie.U.O.V.U
Ung.Brat.Antebrat.Executie.Start
Ung.Brat.Antebrat.E.D
Ung.Brat.Antebrat.T.V
Ung.Brat.Antebrat.V.U

N
Media
Statisti
c
Statistic
23
10.31
23
.4074
23
.0209
23
.2813
23
.2452
23 254.84
23
.1626
23
.1952
23
.3017
23 611.27
23
.1126
23
.2161
23
.2730
23 324.97
23
.0687
23
.3096
23
.3013
23 460.29
23
.1291
23
.1374
23
.2174
23 119.39
23
.0361
23
.2287
23
.2148
23 192.72
23
.3070
23
.1400
23
.3391
23 519.33
23
.2157
23
.2470
23
.4213
23 1274.89
23
.2404
23
.2283
23
.3317
23 158.43

Abaterea
standard
Statistic
.46333
.03720
.02891
.04516
.02858
64.2755524
.03911
.01310
.02980
35.8059473
.03194
.02231
.04005
47.1553638
.03622
.01296
.03584
31.0261048
.03246
.02094
.03671
29.2854599
.04570
.03520
.02778
42.5834969
.03509
.01446
.03147
24.0822662
.03287
.01363
.03415
78.9836367
.04106
.03904
.03750
23.6491235

Asimetrie
Boltire
Std.
Std.
Statistic
Error Statistic Error
.644
.481
-.615 .935
.480
.481
-.461 .935
1.055
.481
-.369 .935
-.106
.481
-.685 .935
-.313
.481
-1.445 .935
-.648
.481
-.024 .935
.635
.481
.161 .935
-.185
.481
-.330 .935
.154
.481
-.959 .935
-.462
.481
-.242 .935
.263
.481
-.666 .935
.112
.481
-.150 .935
-.115
.481
-.308 .935
-.012
.481
-.018 .935
.618
.481
-.444 .935
-.736
.481
-.261 .935
.818
.481
1.062 .935
-.091
.481
.429 .935
-.360
.481
-.292 .935
.574
.481
-.022 .935
.252
.481
-.359 .935
.352
.481
-.081 .935
.844
.481
-.907 .935
-.368
.481
-.939 .935
.165
.481
-.895 .935
.538
.481
-.821 .935
.333
.481
-.594 .935
-.395
.481
-.861 .935
.107
.481
-.713 .935
-.307
.481
-.103 .935
-.039
.481
-.542 .935
-.099
.481
-.723 .935
.441
.481
-.006 .935
.016
.481
-.043 .935
.026
.481
.769 .935
.771
.481
-.318 .935
.350
.481
.350 .935
-.166
.481
-.750 .935

64

Tabel.22. Corelatii S5

Variabila
Vitez.M.S
Ung.P.St.E.D
Ung.G.Dr.E.D
Ung.Linie.U.O.V.U

SD

10.25

.54

.19

.023

.22

.0290

1275.99

77.43

Pearson
-.52
-.42
.50

Sig.
.008
.040
.012

La sportivul S5 se observ asocierea variabilelor ce caracterizeaz trenul inferior i


raporteaz micarea umerilor n realizarea serviciului. Din aceste variabile doar Unghiul
Picior Stng, Execuie Durat, influenez serviciul semnificativ, analiz observat n tabelul
nr.27.
Tabel.23. Model Regresiv S5
Model 1
Vitez.M.S
Ung.P.St.E.D

B
12.730
-12.432

SE B
.853
4.254

-.529

t
14.927
-2.922

p
.000
.008

Not: R=28, pentru acest model.

Celelalte trei variabile au fost excluse din modelul iniial pentru c nu au ntrunit
condiiile de includere n modelul de regresie.

Rezultatele din tabelul nr.27 au indicat c exist o influen semnificativ a Unghiului


Picior Stng Executie Durata in viteza maxima la impact a sportivului S5, insa fara o relaie
ntre cel dou marimi, marimea efectului explicnd 28% din varianta variabilei dependente,
restul de 72 % fiind explicat de alte variabile.

65

6.5.2 Analiza comparativ a serviciuilor

Fig.37.

Comparativ serviciu S1- efect partea Stng

Din analiza comparativ a serviciilor executate i afiate n graficul de la fig. 80, se


observ aceeai tendin care definete destul de clar un pattern pentru acest sportiv,
caracterizat prin durata mare de aciune la nivelul trenului inferior, o durata mic pentru
trenul superior, usor decalat fa de trenul inferior, ceea ce sugereaz o rupere a micrii i o
utilizare ineficient a transferului de la trenul inferior. Cu o medie de ccs 9 m/sec pentru
viteza pumnului n momentul impactului, se poate spune ca acest tip de procedeu este destul
de lent n cazul acestui sportiv. Facem aceast meniune n condiiile n care aceasta pentru
alte tipuri de execuie a serviciului a obinut viteze de 13 m/sec.

66

Fig.38.

Comparativ serviciu S1 - plat partea dreapt

Din comparaia celor trei serviciui, se observ, o diferen de evaluare ntre primele
dou serviciui i cel de al treilea, la viteza de execuie dar i timpul acesteia (Vezi culorile
maro i verde). Trebuie subliniat pattern-ul dintre unghiul piciorului stng i unghi coaps
trunchi dreapta, printr-o trecere la unghi coaps trunchi stnga i partea superioar a
trunchiului. Impactul mingii cu racheta se realizeaz dup terminarea lanului kinetic al
membrelor inferioare i a trunchiului.

67

Fig.39.

Comparativ serviciu S1 - plat vs. Efect partea dreapt

n cazul comparrii celor dou tipuri de servicii, respectiv cel cu efect i cel plat,
ambele pentru partea dreapt, se poate observa n figura nr.82, un mic decalaj privind
momentul n care se realizeaz impactul rachetei cu mingea raportat la momentul n care se
obine viteza unghiular maxim n articulaia cotului.
Pentru serviciul cu efect n cazul S1, momentul de atingere a vitezei unghiulare
maxime este dup cel al impactului rachetei cu mingea.
n ansamblu, pentru trenul inferior i pentru braul drept, descrierea implicrii ne arata
un grad ridicat de automatism, att legat de momentul n care zonele urmrite actioneaz ct
i ca durat.
Aceste observaii se regsesc n timpul necesar pentru realizarea serviciului, care n
ambele cazuri este de 0.62 sec, precum i al vitezei pe care mna(pumnul) o atinge, ambele
serviciui fiind n jurul valorii de 12 m/sec.

68

Fig.40.

Comparativ serviciu S2 - efect partea dreapt

Realiznd o comparaie ntre servicii, vom observa, lund n considerare i


observaiile expuse mai devreme, c acest junior poate avea un nivel inconstant de realizare a
serviciului ca tehnic. n figura nr.83 putem observa, serviciul portocaliu i cel verde, care
respect impactul mingii cu racheta n punctul maxim al unghiului bra-antebra drept, n
comparaie cu serviciul rou care nu respect acelai model de impact.
Diferenele de vitez dintre ele sunt mici, ns pe viitor trebuie observat i calcularea
eficienei numrului de serviciui n funcie de biomecanica tehnicii realizate.
De asemenea putem observa, serviciul portocaliu i cel verde, care respect impactul
mingii cu racheta n punctual maxim al unghiului bra-antebra drept, n comparaie cu
serviciul rou care nu respect acelai model de impact. Diferenele de vitez dintre ele sunt
mici, ns pe viitor trebuie observat i calcularea eficienei numrului de serviciui n funcie
de biomecanica tehnicii realizate.

69

Fig.41.

Comparativ serviciu S2 - plat partea dreapt

Serviciul plat al sportivului S2, este caracterizat de un grad ridicat de automatism,


aspect vizibil i n cazul serviciului cu efect. Durata aciunii la nivelul zonelor studiate fiind
aproape aceeai, aspect care confirm inclusiv prin timpul de execuie de 0.48 sec pentru
dou din cele trei serviciui supuse studiului.
Se poate observa cu uurin, att n cazul serviciului cu efect ct i al serviciului plat
un timp crescut de aciune la nivelul articulaiei gleznelor, nsa o ealonare bun privind
momentul n care se obine viteza unghiular maxim pentru articulaiile trenului inferior.
De asemenea se evidentiaz acelasi tipar regsit i n cazul celorlali sportivi,
respectiv suprapunerea momentul n care are loc impactul rachetei cu mingea i a
momentului n care la nivelul articulaiei cotului se obine viteza unghiular maxim.

70

Fig.42.

Comparativ serviciu S2 plat vs. Efect partea dreapt

n cazul comparrii celor dou tipuri de serviciu, respectiv cel cu efect i cel plat, ambele
pentru partea dreapt, se poate observa n figura nr.85. Un mic decalaj privind momentul n
care se realizeaz impactul rachetei cu mingea raportat la momentul n care se obine viteza
unghiular maxim n articulaia cotului. Se poate observa, c durata aciunii unghiului picior
dreapt, unghi cu care realizaez balansul este semnificativ mai mare spre deosebire de
aciunea unghiului genunchi drept, ce determin o insuficient aciune a membrelor inferioare
asupra micrii totale a serviciului. Aceast observaia, ne indic c juctorul S2 realizeaz
serviciul din balansul corpului i nu din fora putere a membrelor inferioare.

71

Fig.43.

Comparativ serviciu S3 -efect partea dreapt

Comparaia execuiilor tehnice indic un pattern la nivel inferior al trunchiului i o


inconstan la nivel superior. Dup cum se observ impactul mingii cu racheta, este un
moment inconstant pentru sportiv, asta poate explica i viteza de la impactul mingii cu
racheta, fiind diferene mari de viteze. n opinia noastr, cauza inconstanei la impactul
mingiei cu racheta se datoreaz lansarii mingii pe direcii diferite. Remarcm, un lucru
pozitiv n comparaie cu S2, faptul c micarea se bazeaz pe trenul inferior. Dezvoltarea
tehnicii la nivel superior poate avea efecte benefice n jocul acestui junior, dac va ine cont
de aceste observaii.

72

Fig.44.

Comparativ serviciu S3 - plat partea dreapt

Serviciul S3, n urma celor trei repetri, constatm diferene de execuie, viteze
unghiulare pe anumite segmente: unghi genunchi dreapta, unghi coaps-trunchi stnga, unghi
coloan vs.vertical, ceea ce necesit un lucru specific pe aceste segmente, pentru a se
ajunge la un automatism optim. Serviciul plat este considerat cel mai simplu, n comparaie
cu cele de efect, fapt ce se datoreaz micrii segmentelor pe o singur ax. Sportivul S3

73

Fig.45.

Comparativ serviciu S4 - efect partea dreapt

S4, datorit faptului c are o vrst n care capacitile coordinative i psihomotorii


nu sunt fixate, se constat diferene mari ntre micrile specifice ceea ce influeneaz
realizarea unui automatism. n opinia naostr, antrenorul trebuie s i-a n considerare nivelul
de dezvolatare antropometric a juctorului i s adapteze programul de antrenament n
funcie dezvoltarea ulterioar a serviciului (tehnica serviciului la vrsta de 14 ani, difer cu
cea de la 19 ani).

74

Fig.46.

Comparativ serviciu S4 - plat partea dreapt

Se constat aceleai erori de tehnic, la fiecare execuie n parte, explicaia fiind c


vrsta S4 nu are baz de fixare a capacitilor coordinative i psiho-motorii. Plecnd de la
observaiile din figura 88 i 89 putem afirma c lucrul segmentelor specific vrstei acioneaz
conform regulilor de eficien tehnic.

75

Fig.47.

Comparativ serviciu S4 efect vs. plat partea dreapt

Diferenele de execuie tehnic n serviciu apar n funcie de lansarea mingii i


putem constata c la serviciul plat, vitezele unghiulare sunt maxime, mult mai aproape de
momentul impactului. Lansarea mingii, devine un factor important n realizarea eficinet a
serviciului indiferent de vrst i caracteristici antropometrice. La vrsta de 14 ani, lansarea
mingiei este n funcie de efectul dorit, ulterior, indiferent de efectul dorit, mingea va fi
lansat n acelai punct pentru mascarea inteniei de lovire.

76

Fig.48.

Comparativ serviciu S5 - efect partea dreapt

S5, datorit faptului c are o vrst n care capacitile coordinative i psiho-motorii


nu sunt fixate, se constat diferene mari ntre micrile specifice ceea ce influeneaz
realizarea unui automatism. Se poate observa c lanul cinematic dezvolt o aciune continu
i eficient. Observaiile de la figurile 89 i 90 sunt valabile i n acest caz, deoarece vrsta
sportivului este de 13-14 ani. Diferenele n micare se datoreaz att dezvoltrii inconstante
ale segmentelor ct i a lansrii mingiei.

77

Fig.49.

Comparativ serviciu S5 - plat partea dreapt

Se constat aceleai erori de tehnic, la fiecare execuie n parte, explicaia fiind


c vrsta S5 nu are baz de fixare a capacitilor coordinative i psiho-motorii. Pe baza
observaiilor anterioare, viteza unghiular maxim se apropie de momentul impactului, fapt
ce se datoreaz unei bune coordonri ale lanului cinematic. Pe aceast cale putem s-l
felicitm pe antrenor, pentru tehnica folosit n funcie de caracteristicile vrstei i cele
antropometrice individuale.

78

Fig.50.

Comparativ serviciu S5 efect vs. plat partea dreapt

La serviciul plat S5, este indicat ca vitezele unghiulare maxime s coincid cu


momentul impactului. Aici constatm c nu exist o eroare de execuie tehnic. Pentru
serviciul cu efect, conform nregistrrilor i analizei execuiei, vitezele unghiulare nu coincid
cu momentul impactului.

79

Fig.51.

Comparativ serviciu efect partea dreapt - S1-S5

n urma nregistrrilor i analizei parametrilor nregistrai, putem remarca


diferene n timpii de execuie, conform unghiurilor segmentelor i durata efecturii
procedeului tehnic abordat pe fiecare subiect n parte. Se constat c fiecare subiect are
particularitile sale, conform calitilor proprioceptive individualizate.

80

Fig.52.

Comparativ serviciu plat partea dreapta S1-S5

n urma nregistrrilor i analizei parametrilor nregistrai, putem remarca diferene


n timpii de execuie, conform unghiurilor segmentelor i durata efecturii procedeului tehnic
abordat pe fiecare subiect n parte. Se constat c fiecare subiect are particularitile sale,
conform calitilor proprioceptive individualizate, datorit faptului c fiecare juctor are
particulariti antropometrice raportate la talie, segmente i amplitudinea articulaiilor
implicate.

81

6.6

Concluzii privind analiza datelor

Serviciul este un procedeu tehnic care necesit o atenie sporit n vederea creterii
eficienei acestuia. n acest raport am analizat segmentele corpului unui juctor de tenis n
vederea realizrii serviciului dup modelul de stagii ale lui Kovacs and Ellenbecker, 2011.
Interesant a fost de observat faptul c acest model folosit de ctre cercettori nu este general
valabil. Nu afirmm c acest juctori nu folosesc aceleai segmente folosite n model, ci c
ordinea acestora uneori difer.
Dup mai multe teste am ajuns la concluzia c cel mai bine este ca juctorul s stea cu
picioarele departate la nivelul umerilor, s le poziioneze pe o linie paralel cu linia de fund
i dup, s nceap mutarea piciorului viitor din spate pn n punctul unde este cel mai stabil
i poate executa micarea cu maxim eficien.
a)

Greutatea corpului este pe piciorul din spate i declaneaz aciunea i braele

pornesc simultan n jos . (Eliott i Saviano citati de Paul Roetert i Jack Groppel
WORLD CLASS p.208)
Greutatea este repartizat pe ambele picioare, braele ncep micarea ctre sus,
braul stng conduce mingea pna n momentul lansrii, braul drept ncepe ridicarea rachetei
b) Odat cu flexarea genunchilor greutatea corpului se mut pe vrfurile picioarelor
pentru a putea permite o rotaie ct mai ampl a oldului, i o rsucire a trunchiului
combinat cu arcuirea pe spate. Racheta ajunge n poziia armat, capul orientat spre palma
care a lansat mingea . Pn acum totul a fost fcut cu o vitez medie. Din aceast poziie
juctorul urmeaz s declaneze viteza maxim.
c)

Este declanat viteza maxim a ntregului lan de micri. Fora este transferat

de la pmnt la old prin intermediul picioarelor , iar trunchiul este este rotit prin intermediul
oldului. Braul care ine racheta explodeaz ctre momentul impactului, rotindu-se n jurul
umrului care de asemenea ncepe micarea de rotaie . n acest timp braul ce a lansat
mingea revine lnga corp.
d) Momentul impactului, corpul este perfect ntins, desprins de la sol, atingnd
naltimea maxim cnd racheta ntlnete mingea i avem pronaiile

antebraului i

pumnului.

82

Dup impact ncheietura pumnului flexeaz i avem aterizarea nainte pe direcia de


trimitere a mingei pe piciorul din fa .
O alt observaie este legat de timpul folosirii segmentelor n tehnica serviciului. Sau observat diferene semnificative ntre sportivi, pentru indicii ce au o influen asupra
lanului kinetic. Fiecare dintre sportivi au caracteristici antropometrice individuale, fapt ce
explic att tehnica personal, ct i indicele ce poate influena serviciul, fiecare sportiv
avnd rezultate diferite. Analiza i interpretarea datelor a demonstrat importana nelegerii
dezvoltrii tehnicii pentru fiecare sportiv i obiectivizarea acesteia n funcie de necesiti.
Impactul mingii cu racheta este un demers care necesit o atenie special, pentru c
n fiecare dintre cazurile analizate de ctre noi, acesta a fost realizat, ntr-un alt punct de ct
cel prezis de ctre noi, la punctul maxim al unghiului bra antebra dreapta. Plecnd de la
calculele realizate i durata de execuie, s-a putut observa c impactul mingii cu racheta, mai
precis, zona superioar a trunchiului dispune de cele mai multe modificri de la un serviciu la
altul. Prin observaiile graficelor, vom remarca, c trenul inferior, coapsele i trunchiul, au
acelai sau se dezvolt pe aceleai coordonate, n comparaie cu partea superioar, unghi
coloan, unghi linia umerilor, ce devin incosntante, sau cu valori semnificative. ntrebarea
este: dac partea de antrenament n mbuntirea serviciului este mai dezvoltat pe partea
inferioar a corpului? Ct de mult importan i se ofer impactului mingii cu racheta ntr-un
antrenament pentru serviciu?
Dezvoltarea modelelor de calcul moderne i a instrumentelor de msurare, pot aduce
beneficii semnificative n eficientizarea unui procedeu tehnic, n cazul nostru serviciu i
indic n mod obiectiv de analiz i intervenie n funcie de caracteristicile antropometrice
ale sportivului.
Antrenorii mpreun cu sportivii pot trece de la observaiile video la posibilitatea
obiectivizrii tehnicii pe baz de sensor, prin explicarea informaiilor i datelor n timp real.
Specialitii din domeniu pot folosi aceast tehnic n evaluarea servicilui, dar n mod deosebit
n obiectivizarea indicilor care aduc eficiena serviciului. Noi nu admitem c doar anumii
indici sunt importani, ci folosirea acestora n funcie de nevoile sportivului poate aduce prin
antrenament la rezultaele dorite n competiii.

83

Concluzii n urma cercetrii


Cercetarea efectuat prin programe de nregistrare Darfish a principalilor parametrii
nregistrai pe momentele loviturii de serviciu n jocul de tenis n urma analizei i
interpretrilor rezultatelor a scos n eviden faptul c deciziile nu se pot lua doar pe baza
unei singure nregistrri. Este foarte important ca fiecare execuie tehnic s fie analizat din
mai multe unghiuri n vederea evitrii erorii de paralax, frecvent observat la tipurile de
nregistrri Dartfish. n analiza serviciului se va apela la experi recunsocui n domeniu, iar
deciziile importante se vor lua dup interpretri aprofundate ale antrenorului cu specialitii
care au realizat msurtorile.
Folosirea analizei statistice a confirmat diferena dintre observaia realizat la nivel
empiric i observaia obiectiv. Lanurile cinematice indic stereotipuri dinamice bine
determinate din punct de vedere grafic, ns, matematic frecvena scorurilor este diferit. Prin
prelucrarea statistic a datelor s-a observat ct de important este cunoaterea obiectiv a
lanului cinematic pentru fiecare sportiv. Interpretarea datelor s-a realizat specific, pentru
fiecare sportiv, pentru a putea urmri evoluia serviciului n funcie de caracteristicile
personale ale tehnicii. n opinia noastr analiza statistic a evideniat anumii indici ce pot
influena serviciul n diferite grade, ns fr a explica acest fenomen n totalitate.
Cei mai importani indici analizai s-au regsit la nivelul membrelor inferioare, linia
umerilor i bra-antebra. Pentru fiecare sportiv, rezultatul e diferit, nu doar ca grad de
folosire a unui indice, ct i de poziia sau durata acestuia. Daca pentru un sportiv Unghiul
Piciorului Stng Execuie Durat i-a influenat serviciul, la un alt sportiv, acelai Unghi
Picior Stng ns Viteza Unghiular a influenat serviciul. Acest tip de discriminare a
informaiei pe indici i mod de msurare (n timp sau spaiu), presupunem folosirea
informaiei pe direcii bine determinate n funcie de cerinele sportivului.
Evaluarea serviciului este un demers dificil i foarte bine structurat. Aceast metod
de analiz este realizat de ctre specialiti, ns, n colaborare strns cu antrenorul i
sportivul. n vederea eficientizrii serviciului, aceast metod are caracter n evaluare, dar i
n formularea unor predicii pe calcule statistice, fapt ce poate aduce un beneficiu n plus
sportivului n viitorul apropiat.
Sportivii de nalt performan au caracteristici tehnice specifice, iar antrenarea i
dezvoltarea acestora implic cunoaterea particularitilor n cinematica micrii. Metoda de

84

obiectivizare folosit n lucrare, exemplific deosebirile n tehnica sportivilor, dar n special


n micarea lanului cinematic, prin analiz i interpretare statistic.
Dezvoltarea tehnicii la serviciu depinde exclusiv de coordonarea mn-ochi-picior.
Aruncarea mingii este fundamental n cinematica micrii, aadar metoda de analiz i
interpretare a datelor demonstrat n aceast lucrare, poate explica aceste fenomene prin
analiza indicilor descrii n micare.
Impactul mingii cu racheta este un demers care necesit o atenie special deoarece, n
fiecare dintre cazurile analizate aceasta a fost realizat ntr-un alt punct dect cel prezis de noi,
adic la punctul maxim al unghiului bra-antebra-dreapta sau stnga dup caz.
Se deschid perspective noi privind posibilitatea utilizrii metodei de caracterizare
biomecanic a serviciului n tenis ca baz a unei tehnici de execuie individualizat.
Propunem s se acorde mai mult atenie aciunii pe partea inferioar a corpului care
are ca rezultat final, o execuie optim specific n ceea ce privete impactul mingii cu
racheta. O alt propunere este dezvoltarea coordonrii braului ce ajut la lansarea mingii,
prin antrenament proprioceptiv individualizat. n urma cercetrii remarcm c dezvoltarea
modelelor de calcul modern i a instrumentelor de msurare aplicate n cercetare pot aduce
beneficii semnificative n eficientizarea procedeului tehnic, serviciu n tennis, indicnd n
mod obiectiv o analiz i o intervenie n funcie de caracteristicile antropometrice ale
juctorului de tenis.

85

Recomandri
Evaluarea loviturii de serviciu prin nregistrarea cu ajutorul

tehnologiei video

analizate prin programul DARFISH i a calitilor psiho-motrice biomecanice cu ajutorul


sistemului senzorial MOVEN BIOTECH care permite o apreciere calitativ a efecturii
execuiei tehnice, raportat permanent la modelul ideal individualizat de execuie, n vederea
crerii unei linii tehnico-metodic de corectare a erorilor tehnice i pregatire specific, care s
fie propus ctre Reprezentanii Colegiului de Antrenori a Federaiei Romne de Tenis n
scopul obinerii unor performane de nivel internaional.
Se recomand o metodologie adecvat n pregtire printr-un program difereniat
conform caracteristicilor antropometrice ale fiecrui juctor n parte.
Recomandm ca n pregtirea acestui procedeu tehnic sa fie pus accentul pe metodele
de aplicare a rezultatului legturilor inverse (feedback), a percepiilor kinestezice ale
juctorilor, pe memoria micrii, imaginea i autocontrolul micrii, totul sub observaia
echipei de tehnicieni, pentru a se realiza o optimizare a viitorului model adaptat calitilor
psihomotrice specifice i caracteristicilor antropometrice .
Imitarea unor modele de micare individuale sub observaia i ndrumarea doar a
antrenorilor nu mai constituie o cale de succes, deoarece tehnologia actual ajut la
anticiparea i reducerea erorilor tehnice individuale.
Recomandm corectarea erorilor de execuie tehnic pe baza determinrii cauzelor
nregistrate cinematic, senzorial, analizate i indentificate n mod obiectiv.
Recomandm introducerea n cadrul pregtirii, nca de la vrsta junioratului a
antrenamentului proprioceptiv n scopul dezvoltrii i perfecionrii execuiei tehnice pe baza
capacitii de cuplare i cuplare segmentar, senzitiv analitic, fiind o baz a consolidrii
execuiei tehnice la seniori i evitrii unor eventuale accidentri i traumatisme.

86

Contribuia personal n cercetare


Propunere de tehnologie modern aplicativ n pregtirea antrenamentului proprioceptiv
n efectuarea loviturii de serviciu n jocul de tenis
Echipa de cercetatori : Cosac George, coord.stiintific prof. Univ. Dr. Bondoc Ionescu
Dragos, Prof. Dr. Bidiugan Radu .
Se propune ca inovaie un proiect de prototip al unei platforme senzitiv-ergometrice
pentru fixarea poziiei statico-kinestezice al echilibrului n momentul optim al efecturii
serviciului individualizat .
Placa-partea
superioara unde sta
sportivul

Ax pentru rotaie, sensor i


motor pentru rotaie

4 traductori de for pentru


msurarea i determinarea
proieciei centrului de mas

Plac-partea inferioar

Control motor pentru


rotaie

Achizitie de date de la:


-

4 senzori de for,
un sensor de rotaie

87

Model de corectare Program propus de pregtire


Tabel.24. Model de corectare a erorilor tehnice , Program propus de pregatire catre
Comisia Tehnica a Federatiei Romane de Tenis .
Greeal

Faza loviturii
Pregtirea

Coodonare deficitar

loviturii

Cauze
Poziia tlpilor greit;
Lips echilibru

Recomandri
Poziionarea picioarelor la
nivelul umerilor; aciune
simpl (micare), braele
lucreaz n acelai timp;
priz semideschis spre
continental, rotaia
trunchiului

Comprimarea

Extensia prea pronunat;

armarea

Lansarea mingii prea pe spate


sau prea n stnga

Lansarea mingii deasupra


capului;

Flexia Genunchilor
Ineficient

( Unghiul dintre
segmente )

Mobilitate sczut

Atenie la poziia braului


care arunc mingea s fie

Lipsa rsucirii trunchiului

ntins n prelungirea
umerilor
Dezvoltarea mobilitii i
fora putere a membrelor
inferioare.

Accelerarea
( viteza
unghiulara)

Lipsa unei accelerri care

Aruncarea mingii ntr-o zon

Atenie la lanul kinetic,

s imprime for i efect

greit

transferal greutii cu

mingii

ajutorul unui balans;


Lucrul picioarelor ineficient;
Explozia braului pe
Lipsa echilibrului;
Unghiul dintre bra i antebra

vertical;
Flexia ncheieturii;

prea mare;
Unghiul braului cu
Unghiul coloanei, extensia

antebraul;

cotului, linia umerilor, flexia


i rotaia trunchiului

Sritura la minge;

Mobilitate sczut

Racheta n prelungirea
antebraului;
Lucrul articulaiei pumnului

88

braului cu racheta
Finalul loviturii

Aterizarea n lateral sau

Mingea este lansat prea jos,

Mingea lansat suficient de

chiar n spatele liniei de

lateral sau spate

sus i direcia spre nainte,


s permit o sritur pe

fund

direcia unde urmeaz s


serveasc.
Flexia i rotaia trunchiului

Diseminarea rezultatelor cercetrii se regasete n cadrul sesiunilor de comunicari


tiinifice i reviste B.D.I.

Cosac George & colab., Comparative study regarding biological adaptation n sport
games, Recent

Advances n Applied and Biomedical Informatic and Computational

Engieneering n Systems Application AIC11,BEBI11,2011Florence,Italy, pp.372-375,


ISBN 987-1-61804-028, http://www.wseas.us/books/2011/ Florence/AIASABEBI.pdf

Cosac George, Study regarding the unitary efficiency of the service return n tennis,
Internaional

Scientific

Conference, Efefcts

of Physical

Activity Application to

Antropological Status with Children, Youth and Adults, University of Belgrad, Faculty of
Sport and Physical Education , 11-12 Decembrie 2012, Belgrad.

Cosac George, Bondoc-Ionescu Dragos, de Hillerin Pierre Joseph, Influenta noilor


tehnologii n evolutia tehnicii n tenis, sustinuta n cadrul conferintei Impactul Finalitatilor
Sitemului Educational i de Cercetare Stiintifica din Romania n sustenabilitatea
performantelor sportive olimpice , editia a VI-a Societatea Stiintei Excelentei Umane i
Sportului Universitar, 06.12.2014, Bucuresti .

Cosac George, Demersuri de cercetare pentru obiectivizarea parametrilor


biomecanici ai serviciului n tenis, Palestrica Mileniului III- Civilizatie i Sport ,
Universitatea de Medicina i Farmacie Iuliu Hateganu Cluj-Napoca , (acceptat spre
publicare conform adeverientei din 08.08.2015)

89

7. Bibliografie selectiva
1.

Achim . Planificarea n pregtirea sportiv. Bucureti, 2005. pag 97.

2.

Albus., James, S, (1991) Outline for a Theory of Intelligence.n Ieee


Transactions on systems man and cyberneics, Vol 21, No. 3. May/June 1991,
p.473-509

3.

Apostol I. Ergofiziologie. Iai: Editura Universitii ,,Al.I.Cuza, 1998. p. 48.

4.

Ardelean T. Particularitile dezvoltrii calitilor motrice. Bucureti: I.E.F.S.,


1982. 186 p.

5.

Atkinson, J. Componets of performance E.T.A. Coahers Syposion.Nordich ;


1990.

6.

Atkinson, T. 2009 Marketing to the Generation Today. ITF Coaching and


Sport Science Review 2009; 16 (48): 5 6

7.

Balint L. Didactica Educatiei Fizice Scolare, 283p.

8.

Bollettieri N. Bollettieri`s Tennis Handbook. Humman Kinetics, 2001. p. 137148.

9.

Bompa T.O. Dezvoltarea calitilor biomotrice. Constana: Exponto, 2001. 282


p.

10. Bompa T.O., - Performanta n jocurile sportive, Bucuresti, 2003,p.10 , p.32


11. Bompa.T.O. Teoria i metodologia antrenamentului. Periodizare. Ex Ponto,
2002. p. 3-24, p.164
12. BompaT.O., Michael C., Periodizarea antrenamentului sportiv. Muteti:
Tana, 2006. p.15-59.
13. Bondoc Ionescu D Bazele antrenamentului sportiv, Note de curs Intern,
FEFS Universitatea Transilvania Brasov, 2008.
14. Colibaba E.D. Proiectarea didactic tiinific i implementarea ei n activitatea
sportiv de performan. n: tiina sportului. Bucureti, 1996, nr.12, p.13-20.

90

15. Craciun Marius, Psihologia sportului, ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, p.3886
16. Crespo M. Tactical goals for different skill levels: a step by step plan, Coaches
Review, 1995. p 6, 8-10.
17. Dartfish.Tv(2012) Dartfish mediabook analysis of forehand stroke.
18. Dartfish.Tv, (2011) la http://www.dartfish.tv
19. Daugs,

Mechling,

Bische

&

Oliver.

Sportmotorisches

Lernen

und

Techniktraining-Band 1 u.2. (Invatare motorie sportiva i antrenamentul


tehnicii- vol1 i 2), Hofman Verl, 1989. p. 166-210.
20. Dent p. Reading the game. Coaches Review, 1994, p. 3, 4-5
21. Doson Lisa 2014 A Foolproof Way to the Continental Grip on the Serve. Long
Island Tennis Magazine.la http://longislandtennismagazine.com/article6017, accesat
20.05.2014
22. Dragnea A. i colab. Teoria educaiei fizice i sportului. Bucureti: Fest, 2006.
p.221-236.
23. Dragnea A., Bota A. Teoria activitilor motrice. Bucureti: Didactic i
Pedagogic, 1999. 283p.
24. Dragnea A., Teodorescu S.M., Teoria sportului. Bucureti: Fest, 2002. p.87,
155-159, 222-284, 411.
25. Drgan I. Refacerea organismului dup efort. Bucureti: Sport-Turism, 1978. p.
32-47.
26. Drgan I. tiina n slujba performanei sportive. Bucureti: E.F.S.,1988, nr.3,
p. 12-19.
27. urovi, N. et al.: 2008 Kinematic analysis of the tennis serve n young tennis
players Acta Kinesiologica, 2., 2:50-56
28. Elliot B.C., Reid M., Crespo M. (2003). Biomechanics of advenced tennis.(Ed).
Internaional Tennis Federation.(pp.146-152).

91

29. Elliot, B.C. Fleising , G.S.Nicholls, R.L. and Escamilia, R.F..Tehnicque effects
of upper limb loading n the tennis serve .Journal of Science and Medicine n
Sport , (2003) 6,1,76-87 .
30. Elliot,B.C.Marshall, R.N. and Notfal, G.J. Contribution of upper limb segment
rotation during the power serve n tennis , Journal of Applied Biomechanic,
(1995).11,4,433-422.
31. Elliott B, Reid M, Crespo M. Technique Development n Tennis Stroke
Production. London, UK: Internaional Tennis Federation; 2009.
32. Freeman, W., J., 2000 Perceptionof time and causation through thekinesthesia
of intentional action. n Cognitive adaptation n complex systems editor
Pessa Eliano, p.18-34 la http://sulcus.berkeley.edu/wjf/ch.perceivedtme.pdf
33. Field, A., 2009. Discovering Statistics Using SPSS. Third Edition, London,
Sage Publications, Thousands Oaks.
34. Gagea A. Metodologia cercetrii n educaie fizic i sport. Bucureti: Fundaia
,,Romnia de Mine, 1999. 377 p.
35. Georgescu M. Antrenamentul sportiv modern. Bucureti: Editis, 1993. p. 35-50.
36. Girard, O., Micallef, J-P., Millet, G, p., 2007. Influence of Restricted Knee
Motion During the Flat First Serve n Tennis. Journal of Strength and
Conditioning Research, 2007, 21(3), 950957
37. Gottfried B., How to play on every surface. Tennis, 1994. p.46-53.
38. Groppel J.L., The biomechanics of tennis: an overview. Internaional Journey
of Sport Biomechanics, 1986. p.141-155.
39. Harre D. Teoria antrenamentului sportiv. Bucureti: Stadion, 1973. 300 p.
40. Harre D., Lodz I. Antrenamentul de for vitez. n: Sportul de performan.
Bucureti: 1986, nr.260, p.34-50.
41. Holt,

Sarah, (2014) Serving for Success - Anyone for Tennis? la

http://www.bbc.com/sport/0/tennis/29019495

92

42. Hornyak T., (2014) Sony serves up tennis swing-analyzing sensor n US,
Canada. la http://www.cio.com.au/article/552960
43. Ifrim M. Antropologia motric. Bucureti: tiinific i Enciclopedic, 1986. p.
54-60.
44. Ifrim M. Criterii somato-fiziologice n selecia sportivilor. Bucureti: tiinific
i Enciclopedic, 1993. 70 p.
45. Ivancevic, V., & Ivancevic, T. (2005). Human-Like Biomechanics: A Unified
Mathematical Approach to Human Biomechanics and Humanoid Robotics,
Springer, Berlin
46. Ivancevic, V., & Ivancevic, T. (2006). Natural Biodynamics, World Scientific,
Singapore
47. Ivancevic, V., & Ivancevic, T. (2008) Biomechanical analysis of shots and ball
motion in tennis and the analogy with with handball throws .Facta Universitatis
Series: Physical Education and Sport Vol. 6, No 1, 2008, pp. 51 66.
48. Kovacs, M and Ellenbecker, T., 2011 - An 8-Stage Model for Evaluating the
Tennis Serve: Implications for Performance Enhancement and Injury
Prevention.

Sports Healt, Nov Dec 2011., pp. 504-5013. DOI:

10.1177/1941738111414175
49. la http://www.dartfish.tv
50. Loehr, J.E. Mental matchplay. World Tennis, September, 1990. p. 80-83
51. Menp, Oli., Jobson, J and Lffl er Carola 2009 The Importance of Market
research n Tennis. ITF Coaching and Sport Science Review 2009; 16 (48): 2
4
52. Manno R. Bazele antrenamentului sportiv. Bucureti: C.C.P.S., S.D.P., 1996.
199 p.
53. Manno R. Tehnica n sport n: tiina Sportului, Bucureti, 2003, nr.35, p.1220.

93

54. Martin, Caroline - Analyse biom_ecanique du service au tennis : lien avec la


performance et les pathologies du membre superieur. These

/ Universite

Rennes, 2013.
55. Mihilescu, L. i Mihilecu, N., Atletismul n sistemul internaional, edit.
Universitii Piteti. 2006, p 35-37.
56. Moldovan E. Aspecte cognitive i de evaluare multicriteriala n educatie fizic
i sport, Universitatea Transilvania din Braov, 2009, p. 51-60.
57. Monea Ghe., Monea D., Masurari i evaluari n sportul de performanta, 2008,
p. 54-56
58. Morrison, Jessica, (2014) Human nose can detect 1 trillion odours What the the
nose

knows might as well be limitless, researchers suggest. n Nature

Internaional weekly journal of science, doi:10.1038/nature.2014.14904


http://www.nature.com/news/human-nose-can-detect-1-trillion-odours-1.14904
59. Neagu N. - Teoria i practica activitilor motrice umane, Ed University Press,
Tg Mures, 2010, 309p
60. Nicu A. .a. Antrenamentul sportiv modern. Bucureti: Editis, 1993. p.47-530.
61. Niculescu Ionela, Ioana, Evaluare n educatia Motrica, ed. Universitaria,
Craiova, 2009, p.13-31
62. O'Brien.

B.,

(2014)

Sample

Lesson

Using

MotionPro!

Part

1.

http://www.motionprosoftware.com/tennis_analysis_software.htm
63. Pansiot, J., Markerless Visual Tracking and Motion Analysis for Sports
Monitoring. University of London Imperial College of Science, Technology
and Medicine Department of Computing, degree of Doctor, , 2009, pp.23.
64. Pollick., E, F., Fidiopiasitis, C., Braden, V., Recognizing the style of spatially
exaggerated tennis serves. Perception, 2001 a Pion publication printed n
Great Britainvolume 30, 2001, pages 323 ^ 338
65. Popa, M. 2010 Statistici Multivariate Aplicate n Psihologie. Editura
Polirom,Iai.

94

66. Radu Voia ,Tenis mica enciclopedie,1979, p.70


67. Ra G., Psihopedagogia Sportului de Performanta note de curs, Bacau 20052006.
68. Rizzolatti G.,Craighero, Laila, 2004 The Mirror-Neuron System in Annu. Rev.
Neurosci. 2004. 27:16992
69. Roetert p., Groppel J., World-class Tennis Tehnique. Master every stroke.
Human Kinetics, 2001. p.207-209
70. Roman Ghe., Rusu Flavia, Activitati sportive, ed. Napocastar, 2008, 215 p.
71. Rusu F., Baciu A., anta C. Teoria i metodica antrenamentului sportiv. Note
de curs. Cluj-Napoca: F.E.F.S., U.B.B., 2009. p.23 .
72. Sakurai S, Jinii T, Reid M, Cuitenho C, Elliott B. Direction of spin axis and
spin rate of the ball n tennis service. J Biomech. 2007;40(2):S197.
73. Schonborn R. Tenisul, metodologia instruirii. Editura Casa-Oradea, 2011. p.
11-156
74. Sgr. F., Mango, p., Nicolosi, S., Lipoma, M.- Analysis of Knee Joint Motion
n Tennis Flat Serve Using Low-Cost Technological Approach. Internaional
Workshop on Computer Science n Sports (IWCSS 2013). Published by
Atlantis Press, 2013, pp. 250-254.
75. Simion Gh. Metodologia cercetrii activitii omului n micare. Piteti:
Universitatea din Piteti, 1998. p.5-125.
76. Stirling,D., Hesami, A, Ritz, Ch., Adistambha, K.,

NaghdyFazel (2010)

Symbolic Modelling of Dynamic Human Motions n Biosensors, Book edited


by: Pier Andrea Serra,INTECH, Croatia, downloaded from Sciyo.Com Xsens
MVN MotionGrid : Position Aiding System. Xsens https://www.xsens.com
77. Sun, Y., Liu, Y, Zhou, X A kinematic analysis of Li Na's tennis power serve
technique.(179). 30th Annual Conference of Biomechanics n Sports
Melbourne 2012, pp. 253-255.

95

78. Temprado, J-J., (2005) Apprentissage et contrle des coordinations perceptivomotrices. Diffrentes perspectives dans les sciences du mouvement humain. n
Bulletin de psychologie, 2005/1 (Numro 475), diteur : Groupe d'tudes de
psychologie,
79. Teodorescu S. Antrenament i Competiie. Bucureti: Moroan, 2006. p.9, 1521, 160-161.
80. Teodorescu S. Antrenament i competiie. Buzu: Alpha MDN, 2009. p.187188.
81. Teodorescu S. Periodizarea i planificarea n sportul de performan. Bucureti:
Moroan, 2007. p.15-16, 37-47.
82. Todorov I. Lazarov N. Norme pentru evaluarea dezvoltarii fizice i selectia
tinerilor

pentru

diferitele

discipline

sportive,

CCS

Metodologiua

antrenamentului Bucuresti 2000 p. 155-160.


83. Verhoanschi J. Todo sobre el metodo pliometrico//medios y metodos para el
entrenamento y la mejora dela fuerza explosiva. Editorial Paidotribo, 1999.
186 p.
84. Weinberg R. S. Human kinetiks pulisher.Champaign III (1988),
85. Weinberg, R.S. The mental advantage. Human Kinetics Publishers. Champaign
III, 1988. p.107
86. Weineck J. Fundamentele generale ale biologiei aplicate sportului la copii i
adolesceni. Biologia sportului, Bucureti: CCPS. 1994. p.22 -37.
87. Winfreid J. Structura model pentru o Teorie a antrenamentului Sportiv.
Leistungssport 4. C.C.P.S i S.D.P., 1995, p.4-29.
88. Zatsiorski V.M. Calitile fizice ale sportivului. Moscova:Cultur fizic i
sport,1970.150 p.
89. (http://www.researchgate.net/publication/231215748_An_8Stage_Model_for_E
valuating_the_Tennis_Serve_Implications_for_Performance_Enhancement_an
d_Injury_Prevention - accesat la 15.09.2015)

96

90. *** Manualul Antrenorilor Avansati, Federatia Internaional de Tenis, 1998.


p.39-40; 67-80; 100-115; 229-239.
91. Nmm, Sv., Toomela, A., (2013) An alternative approach to measure
quantityandsmoothness of the human limb motions n Estonian Journal of
Engineering, 2013, 19, 4, 298308, la
http://www.kirj.ee/public/Engineering/2013/issue_4/Eng-2013-4-298-308.pdf

97

Conductor tintific:

Doctorand:

prof.univ.dr.BONDOC-IONESCU DRAGO

GEORGE COSAC

Rezumat
Obiectivizarea tehnicii de lovire a mngii la serviciu n Jocul de Tenis
Tema cercetrii dn lucrarea de fa isi propune s studieze tehnica
serviciului n jocul de tenis n care o importan mare o au fazele timpurii cu cele
mai importante elemente : aciunea simpl, aciunea contnu , un echilibru stabil
bun i plasarea mngii, priza ct mai corect, preciznd c ritmul la serviciu este
un criteriu important pentru a asigura o aciune fluid n controlul plasrii mngii
si transferul eficient al greutii n directia n care se lovete .
n cadrul demersului metodologic de cercetare experimental preliminara
scopul acestei etape are urmatoarea formulare : Realizarea i verificarea unor
metodologii de obiectivizare a particularitilor biomecanice individuale a
serviciului n tenis.
O ipoteza important a cercetrii preliminare este : Evoluia tehnologiilor
de investigare a cinematicii micrii umane permite realizarea unor achiziii de
date care duc la eficientizarea individualizata a serviciului n tenis.
Etapele cercetrii prelimnare se nscriu n perioada 2011-2012 .
Tehnologia utilizata si procesarea datelor se refera la soft de analiza video
DartFish si echipament Moven Biotech cu masuratori prn senzori de tip Xsense.
Analiza comparativa a rezultatelor studiului preliminar a creat premisele
experimentului de baz al cercetrii n perioada 2014-2015, cu completrile
existente de utilizare a aechipamentului de tip Motion Grid care a ajutat prin
calcule la realizarea procesrii valorilor unghiulare, cu reprezentare grafic a
execuiei serviciului pe fiecare dintre cei 5 subieci ai cercetrii de baz .
S-au realizat comparaii al executiilor tehnice reprezentate grapfic, constatndu-se
c la baza pregtirii se afl capacittiile coordinative si psihomotorii
individualizate . inndu-se cont si de particularitile atoprometrice raportate la
talie, segmente si amplitudinea articulaiilor implicate . S-a constat ca n urma
analizei rezultatelor cercetrii de baz s-au ndeplinit ipotezele de lucru
enumerate, constatndu-se ameliorri n obiectivizarea tehnicii confirmnd
ipoteza cercetrii experimentale constatative prin prelucrri statistico-matematice
Recomandm corectarea erorilor de execuie tehnic pe baza determinrii
cauzelor nregistrate cinematic, senzorial, analizate i indentificate n mod
obiectiv.
Recomandm introducerea n cadrul pregtirii inca de la vrsta
98

junioratului a antrenamentului proprioceptiv n scopul dezvoltrii i perfecionrii


execuiei tehnice pe baza capacitii de cuplare i cuplare segmentar, senzitiv
analitic, fiind o baz a consolidrii execuiei tehnice la seniori i evitrii unor
eventuale accidentri i traumatisme.
Ca o contribuie personal se propune ca inovaie un proiect de prototip
al unei platforme senzitiv-ergometrice pentru fixarea poziiei statico-kinestezice
al echilibrului n momentul optim al efecturii serviciului individualizat, precum
si Model de corectare a erorilor tehnice , Program propus de pregatire catre
Comisia Tehnic a Federaiei Romne de Tenis. n urma analizei cercetrii mi
dau acceptul de sustinere publica a tezei.

99

Research Coordinator:

Ph.D. Candidate:

DSc BONDOC-IONESCU DRAGO

GEORGE COSAC

Summary
Objectivation of the ball striking technique when serving in the tennis match
This research aims at studying the ball striking technique when serving in the tennis
match, where temporary elements play an essential role: the simple action, the continuous
actions, good balance and the placement of the ball, the correct grip. I would also like to
mention that the rhythm of the serve represents an important criterion in providing a fluid
action in controlling the placement of the ball and efficiently transferring the weight in the
direction of the strike.
The methodology of the preliminary experimental research aims at: Creating and
verifying certain methodologies of objectivation of the individual biomechanical
particularities of the tennis serve.
One of the most important hypotheses of this preliminary research is: The evolution of
the technologies that investigate the kinematics of the human movement enables us to acquire
data that leads to an increase in the efficiency of the tennis serve.
The preliminary research has been conducted during the period 2011-2012.
The technology used in the data processing included: the DartFish video analysis
software and Moven Biotech equipment with measurements made with Xsense sensors.
The comparative analysis of the results of the preliminary study has determined the
premises for the basic experiment of the research conducted during the period 2014-2015.
Said experiment used additional Motion Grid equipment that was used to process the angular
values, by providing a graphic representation of the serve for each of the 5 subjects used in
the basic research.
The comparative analysis of the graphically represented serves showed that the
coordinative and psychomotor skills represent the foundation of the training. However, we
also have to take into account the anthropometric particularities related to stature, joint
segments and amplitude. The analysis of the findings of this basic research shows that the
initial hypotheses have been fulfilled and that certain improvements have been observed in
the objectivation of the technique. This confirmed the hypothesis of the preliminary
experimental research through statistical and mathematical analyses.
I hereby recommend the correction of the errors of technical execution based on the
causes that have been registered cinematically and sensory and that have been analysed and
identified objectively.
I hereby recommend the introduction of the proprioceptive training even in juniors
with the purpose of developing and improving the technical execution based on the locking
and segment locking capacity that is analytically sensitive and that represents the foundation
of the technical execution of seniors and the basis for avoiding potential accidents and
traumas.
As a personal contribution I hereby suggest the creation of a prototype for a sensitive
and ergonomic platform that shall be used to determine the static and kinaesthetic balance
100

posture in the optimal moment of individual serve, as well as a prototype for correcting
technical errors, a training program that has been suggested to the Technical Commission of
the Romanian Tennis Federation. After analysing the research I hereby give my approval in
the public endorsement of this thesis.
Key words: the biomechanics of the tennis serve, the Moven system, the Dartfish
software, the cinematic registration of the execution angles on segments, the proprioceptive
training, the static and kinaesthetic balance posture.

101

CURRICULUM VITAE

Nume i Prenume:

COSAC GEORGE

Data i locul naterii:

26.01.1968 , Constana

Adres:

Mun. Braov, str. Poarta Schei nr.16, Romnia

Telefon:

0742.101648

EXPERIEN PROFESIONAL
Perioada:

01.04.2012 - i n prezent

Numele i adresa angajatorului:

Ministerul Administraiei i Internelor , Clubul


Sportiv Dinamo Bucureti, Str. Stefan Cel Mare nr.
4-7 , Sector 2 , Bucureti

Sector de activitate

Clubul Sportiv Dinamo Bucureti

Funcia ocupat:

Vicepresedinte al Clubului Sportiv Dinamo Bucureti

Perioada:

30.03.2009-01.04.2012

Numele i adresa angajatorului:

Ministerul Administraiei i Internelor , Clubul


Sportiv Dinamo Bucureti, Str. Stefan Cel Mare nr.
4-7 , Sector 2 , Bucureti

Sector de activitate

Clubul Sportiv Dinamo Bucureti i Centru Sportiv


Braov

Funcia ocupat:

Director - Baza Sportiva Braov

Perioada:

2000-2009

Numele i adresa angajatorului:

Ministerul Administraiei i Internelor , Clubul


Sportiv Dinamo Braov , mun. Braov , Str.
Nicopole nr. 34

Sector de activitate

Sectia Tenis
102

Funcia ocupat:

Antrenor principal al Sectiei de Tenis -

Perioada:

1985-2000

Numele i adresa angajatorului:

Ministerul Administraiei i Internelor, Clubul


Sportiv Dinamo Braov , mun. Braov , Str.
Nicopole nr. 34

Sector de activitate

Sectia Tenis

Funcia ocupat:

Sportiv

ALTE FUNCTII SAU ACTIVITATI INDEPLINITE PE LINIE PROFESIONALA


22.02.2013 - prezent
2009 2015

- Preedintele Federatiei Romane de Tenis


- Organizarea a 10 turnee internationale , Futures , W.T.A
cu premii in valoare de 250.000 dolari , Cupa Davis si
Cupa Federatiei .

2005-2008

Preedintele Colegiului Naional al Antrenorilor

2000-2006

Colaborator Cupa Davis

2004-2009

Colaborator Echipa naionala de Juniori

2000-2001

Antrenor principal al sportivului ANDREI PAVEL

EDUCAIE I FORMARE
Perioada:

2010 - prezent

Numele instituiei :

Universitatea Transilvania Braov, Facultatea de


Educatie Fizica i Sporturi Montane IOSUD

Domeniul studiat :

Tennis

Nivel de clasificare a formei de


nvmnt :

Doctorat (2010-2015)

Perioada:

2005-2006

Numele instituiei :

Master n cadrul Facultatii de Educaie Fizic i Sport Universitatea Transilvania , Braov


Curs Master Antrenament Sportiv

Domeniul studiat :
Nivel de clasificare a formei de
nvmnt :

Studii postuniversitare

103

Perioada:

2005

Numele instituiei :

Centrul National de Formare i Perefectionare a


Antrenorilor , Bucureti
Examen de avansare Antrenor categoria I-a

Domeniul studiat :
Nivel de clasificare a formei de
nvmnt :

Studii perfectionare

Perioada:

2000

Numele instituiei :
Bucureti

Academia Nationala de Educatie Fizica i Sport

Examen Licenta (in urma absolvirii Facultatii de


Educaie Fizic i Sport din cadrul Universitii
George Bariiu , Braov)
Perioada:

1995-1999

Numele instituiei :

Facultatea de Educaie Fizic i Sport din cadrul

Domeniul studiat :

Universitii George Bariiu , Braov ( licentiat la


Academia Nationala de Educatie Fizica i Sport
Bucureti n anul 2000 )
Tenis

Nivel de clasificare a formei de


nvmnt :

Studii superioare

ABILITATI
Experienta relevanta n camp profesional
Spirit dinamic i de competitie
Capacitate de adaptare
Comunicativ
Seriozitate, perseverenta
Management sportiv - de a asigura indrumarea antrenorilor i sportivilor pentru inalta
performanta
Spirit de initiativa
Cunostinte limbi straine : Engleza ( avansat) , Germana ( mediu ) , Italiana ( mediu )
MOTIVATII
104

Dezvoltarea continua in domeniul cunoasterii stiintifice


Accederea pe o treapta superioara pe plan profesional
Promovarea sportului de inalta performanta la nivel national i international
LUCRARI PUBLICATE
- Cosac George & colab., Comparative study regarding biological adaptation in sport
games, Recent Advances in Applied and Biomedical Informatic and Computational
Engieneering in Systems Application AIC11,BEBI11,2011Florence,Italy, pp.372-375,
ISBN 987-1-61804-028, http://www.wseas.us/books/2011/ Florence/AIASABEBI.pdf
- Cosac George, Study regarding the unitary efficiency of the service return in tennis,
International Scientific Conference, Efefcts of Physical Activity Application to
Antropological Status with Children, Youth and Adults, University of Belgrad, Faculty of
Sport and Physical Education , 11-12 Decembrie 2012, Belgrad.
- Cosac George, Bondoc-Ionescu Dragos, de Hillerin Pierre Joseph,
Influenta noilor
tehnologii in evolutia tehnicii in tenis, sustinuta in cadrul conferintei Impactul Finalitatilor
Sitemului Educational si de Cercetare Stiintifica din Romania in sustenabilitatea
performantelor sportive olimpice , editia a VI-a Societatea Stiintei Excelentei Umane si
Sportului Universitar, 06.12.2014, Bucuresti .
- Cosac George, Demersuri de cercetare pentru obiectivizarea parametrilor biomecanici ai
serviciului in tenis, Palestrica Mileniului III- Civilizatie si Sport , Universitatea de Medicina
si Farmacie Iuliu Hateganu Cluj-Napoca , (acceptat spre publicare conform adeverientei
din 08.08.2015)

105

CURRICULUM VITAE

Surname and First name:

COSAC GEORGE

Date and place of birth:

January 26, 1968 , Constanta City

Address:

Brasov City, str. Poarta Schei no. 16, Romania

Phone number:

0742.101648

WORK EXPERIENCE
Period:

April 1, 2012 present

Name and address of the employer: Ministry of Administration and Home Affairs,
Dinamo Sports Club, Bucharest, Str. Stefan Cel
Mare nr. 4-7, Sector 2, Bucharest
Business sector

Dinamo Sports Club in Bucharest

Position:

Vice-President of Dinamo Sports Club in Bucharest

Period:

March 30, 2009-April 1, 2012

Name and address of the employer: Ministry of Administration and Home Affairs,
Dinamo Sports Club, Bucharest, Str. Stefan Cel
Mare nr. 4-7, Sector 2, Bucharest
Business sector

Dinamo Sports Club in Bucharest and Brasov Sports


Centre

Position:

Manager Brasov Sports Base

Period:

2000-2009

Name and address of the employer: Ministry of Administration and Home Affairs,
Dinamo Sports Club in Brasov, Brasov City , Str.
Nicopole nr. 34
Business sector:

Tennis Department

Position:

Primary coach of the tennis department


106

Period:

1985-2000

Name and address of the employer: Ministry of Administration and Home Affairs,
Dinamo Sports Club in Brasov, Brasov City , Str.
Nicopole nr. 34
Business sector:

Tennis Department

Position:

Sportsman
OTHER POSITIONS FILLED OR ACTIVITIES PERFORMED
DURING THE APPLICANTS CAREER

February 22, 2013 - present


2009 2015

- President of the Romanian Tennis Federation


- Organised 10 international tournaments, Futures,
W.T.A with awards amounting to 250,000 dollars, the
Davis Cup
and the Federation Cup

2005-2008

President of the National College of Coaches

2000-2006

Collaborator for the Davis Cup

2004-2009

Collaborator for the National Junior Team

2000-2001

Head coach for the sportsman ANDREI PAVEL

EDUCATION AND TRAINING


Period:

2010 - present

Name of the institution:

Transilvania University of Brasov, Faculty of


Physical Education and Mountain Sports, IOSUD
(Institution Organising Doctoral Studies)

Field of study:

Tennis

Level of qualification:

Doctorate (2010-2015)

Period:

2005-2006

Name of the institution:

Masters studies prescribed by the Faculty of Physical


Education and Sports- Transilvania University of
Brasov

Field of study:

Masters studies in Sports Training

Level of qualification:

Postgraduate studies

107

Period:

2005

Name of the institution:

National Centre for Training and Coaching in Bucharest

Field of study:

Promotion exam Master Coach

Level of qualification:

Skills upgrade course

Period:

2000

Name of the institution:

National Academy of Physical Education and Sports in


Bucharest
Bachelors Exam (as a result of graduating the Faculty
of Physical Education and Sports of George Baritiu
University of Brasov)

Period:

1995-1999

Name of the institution:

Faculty of Physical Education and Sports of George


Baritiu University of Brasov (Bachelor of National
Academy of Physical Education and Sports in
Bucharest in 2000)

Field of study:

Tennis

Level of qualification:

Higher education

SKILLS
Relevant work experience
Dynamism and competitiveness
Adaptability
Good communication skills
Commitment and perseverance
Sports management providing guidance to coaches and sportsmen for higher performance
Initiative
Knowledge of foreign languages: English (advanced user), German (average user), Italian
(average user)
MOTIVATION
Constant development of scientific knowledge
108

Accessing higher positions in my career


Promoting high performance sports nationally and internationally

PUBLISHED WORKS
- Cosac George & colab., Comparative study regarding biological adaptation in sport
games, Recent Advances in Applied and Biomedical Informatic and Computational
Engineering in Systems Application AIC11,BEBI11,2011Florence,Italy, pp.372-375,
ISBN 987-1-61804-028, http://www.wseas.us/books/2011/ Florence/AIASABEBI.pdf
- Cosac George, Study regarding the unitary efficiency of the service return in tennis,
International Scientific Conference, Efefcts of Physical Activity Application to
Antropological Status with Children, Youth and Adults, University of Belgrad, Faculty of
Sport and Physical Education , 11-12 Decembrie 2012, Belgrad.
- Cosac George, Bondoc-Ionescu Dragos, de Hillerin Pierre Joseph, Influence of the new
technologies in the evolution of the tennis technique, presented during the conference: The
Impact of the Purposes of the Romanian Educational System and Research on the
Sustainability of the Olympic Sports Performance, 6th edition, the Society for Science,
Human Excellence and University Sports, December 6, 2014, Bucharest .
- Cosac George, Research approaches to objectifying the biomechanical parameters of the
serve in tennis, Palestrica Mileniului III - Civilisation and Sports, Iuliu Hateganu
University of Medicine and Pharmacy in Cluj-Napoca, (accepted for publishing based on the
certificate of August 8, 2015)

109