Sunteți pe pagina 1din 1

2.

DOCUMENTE NECESARE:
a) actul de identitate al titularului, in original si copie sau numai in copie p
entru cazurile de la pct.1.2 lit b si c
b) dovada platii taxelor si tarifelor eferente eliberarii permisului de conducer
e (68 RON in contul RAPPS platiti la CEC, chitanta este valabila 3 ani )
c) permisul de conducere in original, in cazul in care acesta se afla in posesia
titularului
d) procura speciala si actul de identitate al mandatarulului in original si copi
e in cazul de la pct. 1.2. lit. b
e) doua fotografii ale titularului color, in format 3538.5 mm, de data recenta in
cazul cererilor de la pct. 1.2. lit. b
f) fisa eliberata de o unitate medicala autorizata care atesta grupa/categoria d
e vehicule pentru care este apt solicitantul sa le conduca, daca se solicita eli
berarea unui nou permis de conducere si nu duplicat.
Eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa
Documente necesare:
Cerere - se elibereaza gratuit la sediul SPCRPCIV;
Actul de identitate al solicitantului C.I. / B.I. (original si copie) ;
Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere - 68 RON (la C.E.C.
) ;
Permisul de conducere vechi ;
Documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, original ?i co
pie, care atesta grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le
conduca. Valabilitatea categoriilor se va prelungi cu:
10 ani pentru categoriile AM, A1, A2, A, B1, B si BE
grupa 1
5 ani pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb, si Tv
grupa 2
Documentele pot fi depuse la orice SPCRPCIV din ?ara.