Sunteți pe pagina 1din 1

orel

ziua

Aprob
Rectorul IP USMF Nicolae Testemianu
academician al AM profesor universitar, dr.hab.med., I.Ababii
data ___ _______ 2014 _______________
ORARUL
Lecilor pentru studenii anului I facultatea farmacie (semestrul II a/u 2014-2015)
Anul I

4101

4102

4103

4104

4105

4106

4107

4108

L.lat

L.mod

L.mod

L.rom

1030 Biologia
mol

1030
Biologia mol

1030
Biologia mol

Luni

II

855
Botanica

III

1030
Biologia
mol

1030
Biologia
mol

1045 Ch. anorg

30

l.mod
1330 Ch.
anorg

IV

12 l.lat

30

1140 Botanica

12 l.lat

1420
Botanica

1430 Pr:
Botanica a.C

Mari

V
I

L.mod

L.mod

II

t. comp

t. comp

l.lat

L.mod

Psihologie

Psihologie

Psihologie

1030 Biologia
mol

t. comp

t. comp

t. comp
950 Ch. anorg

30

III

12 Pr: Biologia molecular a.A

IV

Pr: Psihologie / tiiele comportamentului a.A

1230 Pr:
Biofizica/ cat

Biofizica

l.lat
55

Miercuri

II

Pr: Ch. anorg


a.C

8 Ch.
anorg

855 Botanica

950
Biofizica

Biofizica

Biofizica

l.rom

1140 Pr: Botanica farmaceutic / a.9

III
IV

1330
Botanica

1330 Ch.
anorg

Ed. fizic

Biofizica

1140 l.mod
Biofizica

Joi

Biofizica

Biofizica

Ed. fizic

50

II

9 Pr: Chimia anorganic / a.9

III

Pr: Biofozica / a.9

IV

Ed. fizic

1330 Ed. fizic

Ed. fizic

Ch. anorg

Psihologie /
bloc

1330 Ed. fizic

Botanica

V
I

Vineri

II
III
IV

Psihologie
1030
Biologia
mol

Psihologie

L.mod

L.lat

L.lat

Psihologie

Psihologie

t.comp

t.comp

1230 L.lat

Ch. anorg
1045
Botanica

Botanica

Biologia
molecular /
Bloc

Ch. anorg

t. comp/ bloc

ef secii didactic
confereniar universitar Lilian aptefrai

Decan, confereniar universitar


Nicolae Ciobanu