1.

Articolul hotiirat the:
RECAPITULARE
Daca euvantul care urmeaza dupa artieolul hotiirat ineepe eu 0 voeala, atunei pronuntia
articolului hotarat este [DZi]:
> [kEts]
> [hauziz]
>
> [basiz]
> [ka:rz]
> [deiz]
ships
the school
the apple
the table
the time
- cats
- buses
> [IYi Epl]
> rlYi ail
- houses
- days
- cars
the eye
the applc
the train
the tower
the office
bus
house
ship
the car
day
cat
car
Daea ultima litera a euvantului este s, sh, ch, x atunci pluralul se formeaza prin adaugarea
terminatiei -es, care se pronunta [iz]:
Daea insa substantivulla singular se termina eu un sunet sonor, atunei terminatia de plural se
pronunta [z]:
Daea substantivul la singular se termina eu un sunet surd; atunei termina\ia de plural se
pronunta [s]:
book - books > [buks]
2. De cCIe l1111i Illllite ori 1(1I"nHII1l plundlll slIhstantivclor adaugand euvalltului terrninatia -s:
suit suits > [su:ts]
De acum inainte yom incepe lectiile cu 0 scurta recapitulare a materialului anterior. Tot aici vor fi
prezentate de gramatica din lectia urmatoare.
Sa repctilm cuvintele, intr-o alta ordine:
fncepem lectia lnvatiind set de cuvinte noi. Cititi-Ie elar cu voce tate:
quarter
>[kuo:rta
r
] - sfert, sfert de ceas/ora
tie >[tai] -cravata
husband :{hazband] - sot
parents >[pearants] - parinti
hospital >[hospitl] - spital, clinica
shirt
lamp >[lEmp] -lampli
breakfast >[brEkIast] -mic dejun
dining-room >[dainin(g) ru:m] - sufragerie
bookcase >[bukkeis] - raft, biblioteca
plant >[pla:nt] - plantii
" "
PARTEA INTAI LECTIA 9
,
quarter
>[kuo:rta
r
] - sfert, sfert de ceas/ora
husband >[hazband] - sot
bookcase > Ibukkeis] - raft, biblioteca
lamp :{lEmp] -lampa
plant >[pla:nt] - planta
tie >ftai] - cravatll
dining-room
dllini I'll: III I sufragerie
breakfast hrW, lilsll mic dejun
parents ;'1 pClIrilllls! pilrin(i
shirt >f """
hospital >[hospitJ] -- spital, clinica
Retineti utilizarea cuvilntului for in urmatoarele expresii:
Completati propozitiile in limba engleza cu cuvintele nou invatate:
- Acasa avem multe plante.
Vreau sa cumpar 0
- Sotul ei este bogat.
- Aceste lampi sunt scumpe.
_.0 Acela este pe raft.
- Este cinci un sfert.
- Eu iau des micul dejun la
- Nu-i plac cravatele.
- Ii pe parintii lui?
- Avem 0 sufragerie mare.
- Trebuie sa merg la spital.
- There are many> plants in our house.
- My> shirts are cheap.
- I want to have this green> lamp.
- I must buy a> tie.
- Your> husband is my brother.
- Are his > parents also here?
- They are coming in a > quarter of an hour.
- Ce iti place sa mananci
la micul dejun?
- Ce este azi la micul dejun?
- My father must go to > hospital.
- Put this> bookcase in our bedroom.
- We usually eat in the> dining-room.
- What do you like to eat for> breakfast?
>rrYi:zIEmps a:' ikspensiv]
>[ it iz Oil IYil bllkkeis]
>[ha:
r
hazband iz
>[lli: hEv meni pla:nts Et
haum]
>[its a k"o:'ta
r
pa:st faiv]
>[du iu: nau hiz pearants]
>[ai ofn i:t brEkrast Et sevn]
>[hi: damt laik taiz]
>[ ai mast gau tu hospitl]
>[ ai "0ll tlll hai a
>[lli; hEv a la:fdj
dainin(g) ru:m]
What do you like to eat
for breakfast?
What's for breakfast today?
Her husband is rich.
We have many plants
at home.
It's a quarter past five.
Sa introducem cuvintele noi in propozitii. Repetati-le cu voce tare titi atenti la prommtia lor:
These lamps are expensive.
Do you know his parents?
Ei yin peste un sfert de ora.
Sotul tau este fratele meu.
Eu vreau sa am aceasta lampa verde.
De obicei milncam in sufragerie.
We have a large dining-room.
Tatal meu trebuie sa mearga la spital.
He doesn't like ties.
P!!Ae aceasta biblioteca in donnitorul nostru.
I want to buy a shirt.
Ce iti place sa mananci la micul dejun?
Trebuie sa cumpar 0 cravata.
Sunt parmtii lui aici?
I often eat breakfast at seven.
mele sunt ieftine.
It is on the bookcase.
I must go to hospital.
In casa noastra sunt mUlte plante.
Sa vedem daca ati retinut cuvintelenoi. Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:
Daca mergem la spital in caUtate de vizitator sau ca membru al personalului, atunei spunem:
>Put these books on the bookcase.
>Must I also take a tie?
>Thesc plants must be in the garden.
>1 don't like to be in hospitaL
>Can we eat breakfast together?
>My husband always drives the car.
. Ell la intotdeauua mieul dejun la
>It's a quarter past two.
>We can smoke in the dining-room.
>Which shirt can I take?
>These lamps are nice, but too
expensive.
>My parents have little money.
- 1ti place vara?
- Cina pe care 0 mananc acum este buna.
- Trebnie sa merg la spital.
- Merg la spital in fiecare zi.
S0tu1 meu conduce intotdeauna
Este doua un sfert. (Este trecut cu
15 minute de ora doua.)
Nu-mi place sa fiu in spitaL
Aceste plante trebuie sa fie in grMina.
Putem sa luam impreuna micul dejuil?
Care pot s-o iau?
Parintii mei au bani putini.
Putem sa fumam in sufragerie.
Trebuie sa iau 0 cravam?
Do you like summer'?
Aceste veioze sunt frumoase, dar prea
scumpe.
Pune aceste cacti in biblioteca.
She always cats breakfllst at sewn.
Inaintea denumirii meselor principale, folosite la modul general:
The dinner which I am eating now is good.
Daca vrem sii ne referim la 0 masii, sau la un anotimp anume, atunci trebuie safolosim articolul
hotiirdt the.
I must go to hospital.
I go to the hospital every day.
!naintea denumirU anotimpuri/or, dacli Ie jhlosim la modul general:
Acum yom invata cateva verbe Doi:
Inaintea cuviintului hospital- spital, clinica nufolosim articolul hotiirdt, daciiparticipam la activitate
in calitate de bolnav:
to park ::{ tu pa:Ck]
- a parca, a staliona
to get up
::{ tu get ap]
- a se ridica in picioare,
a se scula din pat
to put on ::{tu put on]
- a se imbraca, a
to stay ::{tu steil - a sta, a ramane
Articolul hotiidit the se poate amite In cazul unor cuvinte ca: mother, father, town, church, music.
In cele ce urmeazii vaprezentiim alte cazuri asemiiniitoare, ca de exemplu:
Pentru exersarea cuvintelor noi completati urmatoarele propozitii In limba engleza:
Verbul to have eu sensul: a avea, a poseda nu sefolose!jte la prezentul continuu.ln unele situafii fnsii,
eu ajutorullui fnloeuim alte verbe. In aeeste eazuri putem folosi verbul to have :;i la timpul prezent
continuu:
Sa introducem verbele noi in propozitii:
- In Romania starn
intotdeauna la hotel.
- a face, a confeqiona
- a lua micul dejun
- Pot sa (rna) imbrac (cu) costumul
tatalui meu?
- Ei confectioneaza scaune
ill aceasta fabrica.
- Maine trebuie sa rna scol
la 6 dimineata.
- Poti sa parchezi
aiei.
- La ce ora iei de obieei
micul dejun?
to have breakfast
to have a cigarette
to have tca
- Ce fel de ceai bea el acum?
- John fumeaza a patra tigara.
- I must> stay in hospital for ten days.
- We can't> park in this street.
- I don't like to > get up in the morning.
- Do you always> have breakfast at eight?
- > Put on a white shirt.
- My father is > making a bookcase now.
- lei acum micul dejun?
>[tu meik]
>[tu hEy brEkfast]
>[Uot taim du iu: iu:juali
hEy brEkfast]
>[liunorau ai mast get ap
I':t siks in DZa mo:'nin(g)]
>[DZei meik in
DZjs fEktari]
>[ ill: kEn pa:'k DZa ka:'
hia']
>[kEn ai put on mai
fa:Dza'z su:t]
> ru:mcinia "i: o:J"ciz
stci I':t hautel]
to have breakfast
to make
You can park the car here.
Imbracati 0 alba.
Tomorrow I must get up at
6 in the morning.
Can I put on my father's
suit?
What time do you usually
have brcakfast?
to eat breakfast
to drink tea
to smoke a cigarette
Tatal meu coIifectioneaza acum 0 biblioteca.
Are you having breakfast now?
Nu putem parca pe aceasta strada.
What tea is be baving now?
John is baving his fourth cigarette.
Nu-mi place sa rna scol dimineata.
Dumneavoastra, luati illtotdeauna micul dejun
la ora opt?
They make chairs in this
factory.
Trebuie sa stau zece zile ill spital.
In Romania we always stay
at a hotel.
Sii urmiirim acum folosirea cuvintelor ago :ji last in urmiitoarele structuri:
- in urma(eu), aeum(-)
- ultim, (eel) din urma, treeut
- ieri
> Peter and Mary are having coffee now..
> Now I have two dogs and one cat.
> Are they having breakfast now?
> Which cigarette are you having now?
> I have no money at the moment.
- in urma eu doua zile, acum doua zile
- inurma cu trei saptamani, acum
- in urma eu patru ani, acum patru ani
- anul treeut
- luna trecuta
- duminiea treeuta
>[iestardei], [iestardi]
> [agau]
>[la:st]
., ';:';'_.


;:.::'.-
..
e---

.a-

6: ..
Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza folosind forma corespunzatoare a verbului
to have:
ago
Momentan nu am bani.
last
two days ago
three weeks ago
four years ago
last year
last month
last Sunday
Peter Mary beau cafea acum.
Acum am doi caini 0 pisica.
yesterday
A cata ligara furnezi acum?
Ei iau micul dejun acum?
Aceste complemente de timp stau la inceputul sau la sfar:jitul propozipei.
Acum vom inwitaformele verbului to be la timpul trecut simplu (the Simple Past Tense [DZa simpl .-
pa:st tens]). Acesta se folose:jte pentru exprimarea unei aCfiuni care s-a petrecut in trecut, la un
moment determinat :ji nu are legiiturii cu prezentul. De obicei folosim aliituri de el urmiitoarele '
complemente de timp:
Iattiformele verbului to be la trecut simplu:
fn urmatoarele propozitii am utilizat formele verbului to be la timpul trecut simplu alaturi de
complementul de timp corespunzator:
I was ;fai "oz] - eu am fost, eu eram
you were ;fiu "a:'] - tu ai fost, tu erai, dumneavoastra
ati fast, dumneavoastra erati
he was ;fhi: "Oz] - el a fast, el era
she was "ozl - ea a fost, ea era
It was :;f it "0/,1 aceasta a fost/asta a fost, era
(genuI neutru)
we were :;f"i: "a:'] -- noi am lost, noi eram
you were ;fiu: "a:'] - voi ati fost, voi erati
they were ;fDZei "a:'] - ei au fost, ei erau
- Saptamana trecuta el a
fost in spital.
- Cred ca ai fast acolo ieri.
- leri seara amfost acasa.
- fn unna cu trei ani am
fast in fabrica aceea.
- Luna trecuta ea a fast in

- Aceasta a fast cu mult
timp in unna.
- ca ai fast in Anglia.
in urma cu doi ani.
- fn urma cu zece ani ei
erau
-Last year we >were together.
- My mother >was in England >a week ago.
-Yesterday I >was in his garden.
- I know he :was at your house
>yesterday.
- These people >wcrc in Romania >last year.
-Two years ago you :were in England.
7
;f len iiarz iigau DZei "a:'
hcibiz]
;fPri: iia'z agau "i: "a:'
in DZet lEktari]
;f it "oz a lon(g) taim
agau]
;f ai T'in(g)k iu: "a:'
[)Zea' iesta'dei]
;fla:st manTs "oz in
bukarest]
;f ai nou iu: "a:' in
in(g)gHlnd tu: iia'z agau]
;fla:st "i:k hi: uoz in
hospitl]
::fiesta'dei ai Uoz Et
Mum in DZi i:vnin(g)]
ca el a fost la tine acasa ieri.
leri am fost in gradina lui.
oameni au fost in Romania anul trecut.
Mama mea a fost in Anglia in urma cu
o saptamana.
Completati propozitiile in Iimba englcza. Folositi filtrul
Ten years ago they were
babies.
Last month she was in
Bucharest.
Yesterday I was at home in
the evening.
Last week he was in hospital.
Three years ago we were
in that factory.
Anul trecut am fost impreuna.
In unnii cu doi ani ai fost in Anglia.
I think you were there
yesterday.
It was a long time ago.
I know you were in England
two years ago.
Formulati intrebari ~ i raspunsuri scurte la urmatoarele propozitii, in limba engleza:
Forma de interogativ a verbului to be la timpul trecut simplu se formeazii prin inversarea ordinii
subiectului cu forma corespunzritoare a verbului la timpul trecut.
Construc!ia rrispunsului afirmativ: cuvantul yes, urmat de pronumele personal # de forma
corespunzritoare a verbului to be.
Construc!ia nega!iei: cuvantul no, urmat depronumelepersonal, deforma corespunzritoare a verbului
to be ~ i de cuvdntul not. Construc!ia was not prescurtatii devine wasn't [Uozut]; constructia were not
devine weren't [Ua:'nt).
> [nau ai Uozut]
- No, they weren't.
> [nau DZci lI a:'nt]
NQ, they were not.
> [nau ai uoz not]
No, I was not.
- Nu, (nu a fost).
- Nu, (nu am fost).
-No, he wasn't.
> [nau hi: uoznt]
- Nu, (nu au fast).
- No, I wasn't.
> [nau hi: uoz not]
No, he was not.
> luall IYei "a:' not]
- It> was last year.
- You> were at your daughter's school
> last month.
- Yes, > she was.
- No,> shewasn't.
- > Were we together last year?
- Yes,> we were.
- No,> weweren't.
- >. Was she at work yesterday?
Yes,Iwas.
-Da, (am fast).
A fast anul trecut.
Dumneavoastra ati fast luna trecuta la
~ c o a l a fiicei dumneavoastra.
We were together last year.
> l"a:'1 )/l;i 1':1 h:llIllI la:s( lIi:kl > 1ies I)lei "n:'1
Au J(lsl ci llCUS!\ Du, (uu l(lSl).
saptamfUlll lrccull\'l
De exemplu:
I was at school yesterday.
Were you at school
yesterday?
> [Ua:' iu: Et sku:l iesta'dei]
Last year he was in England.
Was,he in England last Yes, he was.
year?
> [Ua:' hi: in in(g)gliind la:st iia'] > [ies hi: Uoz]
Yesterday she was at work.
-Afast el inAnglia? -Da,(afost).
anul trecut?
They were at home last week.
Were they at home last Yes, they were.
week?
- Ai fast ieri la ~ c o a l a ?
1. Substantive care la formarea pluralului f$i schimbii riidiicina $i pronunfia:
-franzele
- sotii, neveste
- Cand ai fost in Anglia?
- De ce nu a fost ea la
serviciu ieri?
- Ea nu a fost in Anglia in
urma eu trei ani.
- Piirlntii mei nu au fost ieri
aici?
> [lauvz]
- > Were they in his office yesterday?
- Yes, > they were.
- No, > they weren't.
- > Was he a good boy ten years ago?
- Yes, > he was.
-- No, > he wasn't.
> Where were they last Saturday?
> Who was in his offiee an hour ago?
> Yesterday we weren't at the post-office.
> Their sister wasn't in London last week.
9
wives
> [Uai uoznt Et ua:'k
iestardei]
> [Uen ua:r iu: in i.n(g)gHind]
> [mai peiiriints Uli:rnt hia
r
iestardei]
> Uoznt in in(g)gland
Pri: iiarz agau]
- franzela, paine loaves
(de 0 anumita forma)
- sotie, nevasta
foot >[fut] - pieior, laba feet >[fi:t] - pieioare
piciorului
tooth >[tu:P] - dinte, masea teeth >[ti:P] - dinti
goose >[gu:s] - gasea geese >[gi:s]
mouse> [maus] - mice >[mais] -
ehild > - eopil children > - eopii
loaf >
He was a good boy ten years ago.
They were in his office yesterday.
Why wasn't she at work
yesterday?
When were you in England?
She wasn't in England three
years ago.
2. Substantive care se terminii fn -f, iar la plural acesta se schimbii fn v. Dacii f e urmat de e,
atunci fi adiiugiim doar un -s, altfel cuwintul prime$te terminafia -es:
Sa ne intoarccm la formarea pluralului. deja ea unele substantive formeaza pluralul in mod
neregulat. 1n cele ee urmeaza yom invata alte doua modalitati de formare a pluralului neregulat:
My parents weren't here
yesterday
AceasHt ncgatie poate fi folosita in propozitii complete:
In cazul intreMrilor mai detaliate cuvantul interogativ la inceputul intrebiirii:
Unde au fost ei sambiita trecutii?
Cine a f(lS( in biroullui in urma cu 0 ora?
Tradllce\i lIrmatoarele propozitii in limba engleza:
Sora lor nu a fost la Londra saptiimana trecuta.
leri nu lUll fost la oficiul
shelf >[ -raft shelves -rafturi
life >[laif] - viata lives >[laivz] - vieti
half >[ha:f] - jumatate halves >[ha:vz] - jumatati
leaf >[li:f] - frunza leaves >[li:vz] -frunze
knife >[naif] - cutit knives >[naivz] - cutite
Aproape toate accste cuvinte sunt noi pentru dumneavoastra. De aceea, repetati-Ie intr-o alta ordine:
life >[laif] - viata lives >[ Jaivz] - viep
knife >[naif] - cutit knives >[naivz] - cutite
tooth >[tu:T'] - dinte, masea teeth >[ti:T'] - dinti
loaf >[Jiiuf] - franze/a, paine loaves >[lauvz] - franzele
mouse >[maus] - mice >[mais] -
leaf >[li:f] -frunza leaves >[li:vz] -frunze
wife >[uaif] - sope, nevasta wives >[Uaivz] - sotii, neveste
foot >[fut] - picior, laba feet >[fi:t] - picioare
child - copil children >[ - copii
shelf -raft shelves -rafturi
goose >[gu:s] - gasca geese >[gi:s] -
half >[ha:/] - jumatate halves >[ha:vz] - jumatap
"A wife is cutting a loaf into halves with a knife."
1"
Acum yom invata 0 serie de cuvinte noi:
Completati propozitiile in lirnba engleza folosind cuvintele nou invatate:
Aminvatat deja ca structura there is/there are se 1a tirnpu1 prezent in cazul substantivelor
nehotiirate. Forma acestei constructii 1a trecutul simplu este there was/there were. De exemplu:
- Hotelul este vizavi de
casa noastra.
- Bucatana noastra este la
parter.
- Ellucreaza inca.
- Parcheaza in fata
acestei cladiri.
- Cred ca el a fost acolo
dupa
- Does he > still visit you?
- Erau 0 multirne de copaci in aceasta
gradina anul trecut.
- This man is > in front of our house.
- I can park there> after eight.
- She is just going> downstairs.
- His office is > opposite the bus station.
>[ ai TSin(g)k hi: U
oz
]
DZea
f
a: na' siks]
>[ aua
f
iz]
daunstea'z]
>[pa:rk DZa ka:
f
in frant ]
ov DZis bildin(g) ]
>[DZa hautel iz opazit]
auafhaus]
>[hi: iz stil uii:'kin(g)]
downstairs >[ daunsteafz]
- la parter, jos
in front of
>[ in frant ov]
- in fata, dinaintea
opposite
>[opiizil]
- vizavi de, in partea cealalta
after
>[:1: Ilarl
- dupa, dupa aceea
still
>[ still
. inca, mai
Pot parca acolo dupa opt.
Ea tocmai se duce la parter.
Acest om este in fata casei noastre.
Park the car in front of this
building.
El te viziteaza inca?
Biroul lui este vizavi de statia de autobuz.
There were a lot of trees in this garden
last year.
Sa folosim cuvintclc noi 1n propozitii:
He is still working.
I think he was there after six.
The hotel is opposite our
house.
Our kitchen is
downstairs.
Sa recapitullim acum materialul din prima parte a lectiei. Traduceti urmatoarele propozitii in limba
engleza:
Acelea sunt cutitele tale (dumneavoastra)?
II vad intotdeauna dupa micul dejun.
Pune lampa pe biblioteca.
Vreau sa cumpar trei franzele.
Vara nu mergem cu
La ce ora se scoala el de obicei?
Te rog, rlimiii dupa cina.
Sunt in aceasta cladire.
Sotului meu ii place aceasta cravata.
Vrei sa 1mbraci asta
Aceste plante au fost in gradina noastra in
urma cu un an.
Ei nu au fost ieri in sufragerie.
Ea are in gradina.
Parintii Uii erau inal\i?
Este aproape cinci un slcrl.
Vezi fj'unze in acest copac'?
Locuim vizavi de 0 biserica.
Maine trebuie sa ma scol dupa patru.
De obicei iau micul dejun la noua.
Te vlid des in fata acestei fabrici.
Dintii lui nu sunt albi.
Inurma cu 0 ora erau multi copli in pare.
12
> Are those your knives?
> I always see him after breakfast.
>Put the lamp on the bookcase.
> I want to buy three loaves of bread.
> In summer we don't go by car.
> What time docs he usually get up?
> Please, stay aner dinner.
> There are mice in this building.
> My husband likes this tie.
> Do you want to put on this red shirt?
> These plants were in our garden a year
ago.
> They weren't in the dining-room yesterday.
> She has geese in the garden.
> Were your parents tall?
> II's almost a quarter past five.
> Do you see leaves in this tree?
> We live opposite a church.
> I must get up after four tomorrow.
> I usually have breakfast at nine.
> I often see you in front of this factory.
> His teeth aren't white.
> An hour ago there were many children
in the park.
Sa relu1\m cuvintele intr-o alta ordine:
In partea a doua a acestei lectii vom exersa trecutul simplu. Sa invatam mai intiii ciiteva cuvinte noi:
LECTIA 9 - PARTEA A nOVA
,
- masa (principala), priinz,
cina, dineu
-colt
- pasare
-
-- pivnita, beci
cinema(tograf)
cinema(tograf)
- colt
- luna
- televizor
- lucru, obiect
- luna
- camera de zi
-
- televizor
- lucru, obiect
- pasare
-
- televizor
-
- camera de zi
- loc de stat, scaun
- televizor
- loc de stat, scaun
- masa (principala), priinz,
cina, dineu
- pivnita, beci
13
television set >[ telivijn set]
shed

seat :>[ si:t]
TV set >(ti:vi: set]
sock :>[sok]
cellar :>[ sela']
dinner >[dina']
thing :>[Tsin(g)]
cinema :>[sinama]
the moon >[Dzamu:n]
living-room >(livin(g) ru:m]
bird >[ba:rd]
comer >[ko:Tna']
dinner >(dinan
the moon >(Dzamu:n]
bird >[ba:rd]
cellar >[sela']
corner >[ko:rna']
television set >[ teiivijn set]
TV set >( ti:vi: set]
thing >[Pin(g)]
cincma >[sinama]
shcd
sock :>[sok]
living-room >[livin(g) ru:m]
seat :>[ si:t]
Iar acum traduceti in limba engleza propozitiile de mai jos:
Retineti diteva din expresiile folosite 1n propozitiile anterioare:
- In copacii din gradina mea
stau acum pasan.
- Pivnita din casa noastra
estemare.
- Pune-ti
- Intotdeauna caut un loc ill
autobuz.
- Luna
(lumineaza) acum.
- Imi place sa inerg la cinema.
- Vit des multe lucruri.
- Avem un televizor in
fiecare camera.
- Trebuie sa cumparam un
televizor.
- era prea mica.
- Acest magazin este pe colt.
- La ce ora cinezi de obicei?
.- Camera noastra de zi este
frumoaslL
>They live opposite the cinema.
>I have some letters to write.
>Your bicycle is in the shed.
>Does the moon shine every night?
>Is there aTV set in the living-room?
>Do you want a seat?
>1 don't like white socks.
- in autobuz
- pe colt, in colt
1A
> [ai lav tu gau tu DZa
sinama]
>["i: mast hai a li:vi: sct]
> [ba:fdz a:
f
in
DZa tri:z in mai ga:fdn
nau]
>[D'is iz in IYil
ko:rnil']
>[ai o:l"eiz luk I<>:r ii si:t
011 D/u has]
> [DZa sela
f
in aua
r
haus
iz la:rdj]
>[DZa "oz tu: litI]
>[D'u Illu:n iz
m\u]
>[ ai ofn forget abaut
meni Pin(g)z]
>[ uua
r
livin(") nUll iz
nuisl
>[put on io:
r
soks]
>[ ui hEy a telivijn set in
evriru:m]
>["ot taim du iu: iu:juali
hEy dinar]
Bicicleta ta este in
Luna (lumineaza) in fiecare noapte?
Am ciiteva scrisori de scris.
Sa folosim cuvintele noi ill propozitii:
Vrei un lac?
I love to go to the cinema.
on the bus
Este televizor in camera de zi?
We must buy a TV sct.
I often forget about many
things.
I always look for a seat on
the bus.
The moon is shining now.
Put on your socks!
Nu-mi plac albe.
Ei locuiesc vizavi de cinema.
The shed was too little.
Our living-room is nicc.
The cellar in our house is
large.
Birds are sitting in the trees
in my garden now.
in the corner
We have a television set in
every room.
What time do you usually
have dinner?
This shop is in the corner.
Dupa cum ati observat verbul prime:jte terminatia -ed. Aceasta se adauga doar verbelor care nu au
terminatia -e:
Sa ne fntoarcem la timpul trecut simplu. $tim deja dind trebuie safolosim acest timp :ji cum trebuie
sa conjugam verbul to be la timpul respectiv. lata alte cateva verbe la timpul trecut:
- len am vizitat-o
pemamamea.
- EI m-a
saptamana trecuta.
>
> [Ueitid]
>[lazkt]
>[traid]
>[lukt]
1stopt]
> There are a lot of mice in the cellar.
> The chair is in the corner.
> Is this television set expensive?
> Can we have dinner together?
forme last week.
my mother yesterday.
15
+
- waited
- visited
- liked
- tried
-looked
- stopped
-worried
verb
visited
[vizitid]
waited
[Ueitid]
+
stop
look
try
worry
Scaunul este in colt.
Sunt multi in pivnita.
Este scump acest televizor?
Putem sa cinam impreuna?
He
visit
2. Daca terminafia verbului este a consoana sonora sau a vocala - cu exceptia literei e-, atunci
pronuntia terminatiei -ed este [d]:
show - showed >
Pronume personal
sau substantiv
I
2. In cazul unor verbe, consoana de la sfar:jitul cuvantului se dubleaza, fntocmai ca :ji fn cazul
terminafiei -ing:
Daca verbul are termina\ia -e, i se adauga doar litera -d:
La folosirea terminatiei -ed sa fun atenti la urmatoarele:
1. In cazul verbelor a caror terminatie este litera -y precedata de 0 consoanii, litera y se
transforma fn -i la fe! ca :ji fn cazul formarii pluralului substantivelor:
wait
like
lar acum sa vedemregulile referitoare la pronun\ia verbelor al caror trecut se formeaza prin adaugarea
sufixului -ed:
1. In cazul fn care consoana de la sfar:jitul verbului nu sepronuntii, terminatia -edvafi pronunfata
[t]:
3. Dadi consoana finalii a verbului este t sau d, atunci pronunfia terminaliei este [id]:
Completati propozitiilc in limba cnglezA eu forma corespullzatoare a verbului la timpul treeut simplu:
>[vizitid]
-My parents> opened an office yesterday.
- We > looked for his ties yesterday.
- A week ago I > talked with your brother.
- The driver> showed us his car yesterday.
- When he > entered the house we were in
the garden.
- She> thanked us for it yesterday.
- Last year we > worked in England.
- I > loved this town when I was a boy.
- Yesterday I > waited for her for two hours.
- They> wanted to go there a year ago.
- Last week we > walked to school.
. - Her friend> asked her for a book.
16
- visited visit
ne-a aratat ieri sa.
Exemplele va vor ajuta sa illtelegeli sa folositi regulile anterioare. Cititi propozitiile de
mai jos eu voee tare:
In urma eu 0 saptiimana am vorbit cu fratele
tau.
Prietenul ei i-a eerut 0 carte.
Parintii mci au dcsehis ieri un birou.
Ei au vrut sa mearga acolo acum un an.
Noi am cautat ieri eravatele lui.
Ea ne-a multumit ieri pentru asta.
We visited our parents >[Ui: vizitid aua
f
peariints - Ieri i-am vizitat pe
yesterday. iestardei] parintii nostri.
, ,
He entered this shop a >[hi: entafd DZis a - EI a intrat in acest magazin in
minute ago. minit agau] urma eu un minut.
They walked to work two >[DZei uo:kt tll lI a:fk tu: - Ei au mers pe jos la lucru
days ago. deiz agau] aeum doua zile.
Yesterday she stopped >[iestafdei stopt - Ea s-a liisat ieri de fumat.
smoking. smaukin(gJ]
She wanted to visit us last >[ lI ontid tu vizit as - Ea a vrut sa ne viziteze.
week. la:st ui:k] saptamiina treeuta.
I worried about you >[ ai uorid abaut iu: - Ieri m-am ingrijorat in
yesterday. iestafdei] legatura eu tine.
They lived in London ten >[DZei livd in landn ten - Ei au loeuit in Londra ill wma
years ago. iiafz agau] eu zeee ani.
He listened to the radio >[hi: lisnd tu DZa reidiau - El a aseultat ieri radioul.
yesterday. iestafdei]
Ciind a intrat el in easil, noi cram in
gradina.
Noi am luerat in Anglia anul treeut.
leri am doua ore.
Saptiimana trecuta am mel'S pe jos la
1mplacea acest eand eram copil.
Repela(i de mai multe ori cele trei forme ale verbelor neregulate:
In limba engleza exista ~ i 0 serie de verbe neregulate, care nu formeaza timpul trecut cu sutixul
-d sau -ed. Cele trei forme ale acestar verbe trebuie invalate pe de rost.
ati > be > was/were > been
a bea > drink > drank > drunk
a veden > see > saw > seen
a merge > go > went > gone
a manen > eat > ate > eaten
a avea > have > had > had
> You were at work at seven yesterday.
> I saw these people then.
> I drank too much beer yesterday.
> We ate a lot of apples yesterday.
> Two years ago I had an apartment in
London.
> My parents went to England three weeks
ago.
17
Atunci i-am vl\zut pc a c e ~ t i oameni.
leri la ~ a p t e dumneavoastra erati la lucm.
in urmu eu doi ani anl avut un apartament
laLondra.
leri am bUnt prea multa bere.
Noi am mancat multe mere ieri.
Parintii mei au mers in Anglia acum
trei saptllmani.
Traduec(i unnlltoarele propozitii in limba engleza:
Forma I Forma a II-a Forma aID-a
infinitiv trecutul simplu participiul trecut
see > lsi:] - a vedea saw > [so:] seen > [si:n]
go > [gou] -a merge went > ["cnt] gone > [gan)
have > [hEv] -a avea had > [hEd] had > [hEd]
be > fbi:] -ati waslwere > [Uoz/"a:
r
] been > [bi:n]
eat > [i:t] - a manea ate > ~ i t ] eaten > [Un]
drink >
[drin(g)k]
-a bea drank
> [drEn(g) k]
drunk
> [dran(g)k]
1nvaluli toatc cde trei forme verbale! De participiul trecut (Past Participle) ne vom ocupa in lectia
ufl11lLloare.
2. Substantive al caror plural se jormeaza prin adaugarea sufixului -es:
Sa ne fntoarcem acum la problema pluralului neregulat. in cere ce urmeaza vom fnvata 0 altaserie
de substantive neregulate:
> Tomatoes are red.
... four sheep and four deer ...
> These postmen bring letters to our offIce.
> Do you see those deer near the trees?
> We had four oxen and ten sheep.
> Do you like potatoes?
> Those fIremen were tall.
1. Substantive compuse care denumesc ocupapi con,tin substantivele man woman:
postman
> [paustmen]
postmen > [paustman]
-
policeman
> [pali:smen]
policemen
> [pali:sman]
-
fIreman
> [faia'men] fIremen
> [faiarman]
- pompier/i
policewoman > [pali:s"man] policewomen > [pali:s"imin]
- femei/e poli!ist
potato > [piHeitou] potatoes > [pateitouz] - cartoffi
tomato
> [tama:lou]
tomatoes
> [Ulma:tauz]
-
3. Substantive care primesc suflXul -en la plural:
ox
> [oks]
oxen > [oksn] - boulboi
4. Substantive care au forma la plural, la singular:
deer > [dia
r
] deer > [dia
r
] -caprioaraJ
caprioare
sheep sheep > - oaie/oi
Pompierii aceia erau inalti.
Iti plac cartofii?
... one sheep and one deer ...
Vezi acele caprioare liinga cOPllci?
Tomatele soot
Am avut patru boi zece oi.
Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza:
aduc scrisori in biroul nostru.
acum sa recapituHim materia intregii lectii. Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:
El a vrut sa faea ieri 0 biblioteea,
dar nu a avut timp.
De obicei iau micul dejun aeasa cina
la un restaurant.
Acele cravate nu erau frumoasc.
Ea a fost atunci In spital?
Ai plante In sufragcrie'?
Sotiilor Ie place sa mearga la plimbare cu
sotii lor.
Vara uncori ploua, iar iarna ninge.
Poti sa te scoli?
Trcbuie sa ma Imbrac cu cel mai bun costum.
Pisicilor Ie plac
Ai dinti
Pune aceste carti pe aceste rafturi!
Ciind a coborat, el a vamt doi copii in fata lui.
Acest cinematograf este vizavi de noastra.
Mergi in pivnita adu scaunele verzi!
Am vrut sa cumpar un televizor bun,
dar era prea scump.
leri 1l1-am ingrijorat pentru tine.
Mai mult de a suta de pasari stau
in copacul nostru in clipa aceasta.
Trebuie sa am intotdeauna loc in autobuz.
leri noi am mancat prea mult.
Multe femei politist luereaza in nostru.
leri ti-am vazut bicicleta in aceea
din eoltul gradinii.
leri te-a un in fata easeL
Atunci noi aveam mai multi bani.
19
> He wanted to make a bookcase yesterday,
but he had no time.
> I usually have breakfast at home
and dinner at a restaurant.
> Those ties weren't nice.
> Was she in hospital then?
> Have you plants in the dining-room?
> Wives like to go for a walk with their
husbands.
> It sometimes rains in summer
and in winter it snows.
> Can you get up?
> I must put on my best suit.
> Do cats like mice?
> You have nice teeth.
> Put these books on these shelves!
> When he went downstairs he saw two
children in front of him.
> This cinema is opposite our school.
> Go to the cellar and bring the green chairs!
> I wanted to buy a good TV set,
but it was too expensive.
> Yesterday I worried about you.
> More than a hundred birds are sitting on
our tree at the moment.
> I must always have a seat on a bus.
> We ate too much yesterday.
> Many policewomen work in our town.
> Yesterday I saw your bicycle in that shed
in the corner ofthe garder.
> A postman waited for you in front
of the house yesterday.
> We had more money then.
9.2.2. Formele verbului to be la Trecut Simplu:
Aceste trei adverbe de timp stau la Inceputul sau la propoziliei.
9.1.2. Inaintea denumirii anotimpurilor folosite la modill general:
- Iti place vara?
- Trebuie sa merg la spital.
- Ea ia intotdeauna micul dejun la $apte.
- Merg la spital in fiecare zi.
- eina pe care 0 miinanc acurn este buna.
I must go to hospital.
Do you like summer?
I go to the hospital every day.
She always eats breakfast at seven.
The dinner which I am eating
now is good.
I was
[ai Uoz]
- eu am fost, eram
you were [iU: 'a:'] - tu ai fost, erai/dumneavoastra ali fost, erali
he was
[hi: Uoz]
- el a fost, era
she was Uoz]
- ea a fast, era
it was [itUoz]
- aceasta, asta a fast, era (genul neutru)
we were
[Ui: ua:']
- noi am fost, eram
you were [iu: ua:']
- voi ali fost, erali
they were [DZei ua:']
- ei, ele au fost,erau
ago (agiiu] -In urma(cu), acum...
last [Ia:sl] - ultim, cel din urma, trecut
Daca ne referim la 0 masa sau un anotimp anume, atunci se folose$te Intotdeauna
articolul hotarat the:
9.1.3. Inaintea cuvantului hospital, in calitate de bolnav:
Daca starn la spital, sau mergem acolo in vizita, sau ca membru al personalului,
folosim articolul howat:
9.1.1. Inaintea denumirii meselor principale folosite la modul general:
9.2.1. Folosirn aeest limp in cazul unor aC\iuni terminate, care s-au In trecut, care
nu all legatura eu prezentul. Folosim urrnatoarele complemente de timp:
yesterday ricsla'dcilicsla'di] (ziua de) ieri
RECAPITULAREA LECTIEI 9
,
9.1. In unele situatii putem omite articolul hotarat the, $i anume, in cazul unor cuvinte ca mother,
father, town, church, music. In cele ce urmeaza va prezentam $i alte situatii In care
articolul hotarat poate lipsi:
9.2. The Simple Past Tense (timpul trecut simplu)
Daca ultima litera a verbului este -e, atunci ii adaugam doar un -d.
9.2.4. Constructia propozitiei la timpul trecut simplu:
9.2.5. In cazul utilizarii sufixului -ed trebuie sa fun atenti la urmatoarele:
me last week.
my mother yesterday.
+
[stopt]
[laikt]
[traid]

[lukt]
- Jeri am fost la
- Ai fast la
- Da, (am fost).
- Nu, (nu am fost).
- Unde ai fost ieri?
')1
waited for
visited
+ verb
- stopped
- tried
-showed
- liked
-looked
try
show
J was at school yesterday.
Were you at school yesterday?
Yes, I was.
No, J was not.
No,Iwasn't
Where were you yesterday?
like
stop
look
Pronume personal
sau substantiv
He
Daca ultima litera a verbului este 0 consoana sonora sau 0 vocala, atunci pronuntia
sufixului este:
Verbul sufixul-ed. Aceasta regula este valabila daca ultima litera a verbului nu
este -e.
In cazul unor verbe, consoana de la staqitul cuvantului se dubleaza, la fel ca in cazul
adaugarii terminatiei -ing.
Daca ultima litera a verbului este -y, atunci aceasta se transforma ill -i, apoi
terminatia -ed.
9.2.3. Forma interogativa a timpului trecut simplu (Simple Past) a verbului to be se formeaza
prin inversarea subieetului eu forma eorespunzatoare a verbului to be. Construetia
raspunsului afirmativ: yes + pronume personal + forma eorespunzatoare a verbului
to be la timpul treeut simplu. Forma negativa: no + pronume personal + to be
+not. Was not se poate prescurta wasn't; iar, were not - weren't.
9.2.6. Regulile de pronuntie a verbelor formate cu ajutorul terminatiei -ed:
Daca ultima litema verbului la infmitiv este 0 consoana surda atunci pronuntia sufixului
este:
La pagina 37 yeti gasi lista verbelor neregulate lnvatate parra acurn.
9.3.2. Substantive compuse, una din componente fiind man sau woman:
9.3.3. Substantivele care se termina cu vocala 0 primesc la plural terminatia -es:
- cartof/i
-
- bou/boi
- laba piciorului, labe
- caprioaralcaprioare
[vizitid]
[oksn]
[pateitouz]
[paustman]
[fi:t]
[ dia']
22
potatoes
deer
feet
oxen
postmen
- visited
[fut]
[paustmen]
[oks]
[dia']
[pateitou]
visit
foot
postman
Daca ultima consoana a verbului este -t sau -d atunci pronuntia sufixului este rid]:
potato
ox
deer
9.2.7. Verbe neregulate:
In limba engleza exista verbe al caror trecut nu se formeaza cu ajutorul terrninatiei
-ed. Formele verbelor neregulate pronuntia lor trebuie lnvatate ca cuvinte separate.
9.3.1. Substantive a caror radacina pronuntie se modifica de la singular la plural:
9.3.4. Substantive care la plural primesc terminatia -en:
9.3.5. Substantive care au forma amt la singular cat la plural:
9.3. Pluralul substantivelor neregulate:
TEMA PENTRU ACASA 9
A Traduceti in limba romana urmatoarele propozitii:
1. Are your brothers having breakfast now?
2. Where were you yesterday?
3. My children like mice, but I don't.
4. I think these knives are on those shelves.
5. In the comer of the cellar there was a little bird.
6. I wanted to go to England last year.
B. Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:
1. leri noi am lucrat acasa, dar saptamiina trecuta am fost la birou.
2. El a avut trei neveste.
3. Trebuie sa cumparam cartofi.
4. Azi cinam in restaurantul de vizavi de cinematograf.
5. Nu lua ciorapi
6. Toate caprioarele sunt frumoase.
C. Corectati din propozitiile de mai jos:
I. This policewomen are in the comer, in front of that shop.
2. How many sheeps do you keep in that shed in the garden?
3. ) was at home yesterday and I listened music.
4. My daughter tryed to buy this car, but it was too expensive.
5. We seed your brother three weeks ago.
6. They goed to London then.
Acum repetati cuvinte intr-o alta ordine:
Sa lncepem lectia lnvatfuld dHeva cuvinte noi. Fiti atenti la pronuntie:
nurse > [na:'s] - infrrmiera, sora
football > [futbo:l] - fotbal
match > -meci
very > [veri] - foarte
magazine > [mEgazi:n] - revista, magazin
spring
• (g)
- primavara, primavaratic > [spnn ]
autumn > [o:tam] - toamna
typist > [taipist] - dactilografa
newspaper > [niu:speipa'] - ziar, gazeta
tool > [tu:l] - unealta, scula
baker > [beild] - brutar
" "
PARTEA INTAI
tool > [tu:l] - unealta, scula
football > [("litho: I] - fotbal
typist > rtllipisl] - dactilografa
magazine > [ mEg[tzi:n] - revista, magazin
very > [veri] - foarte
newspaper > [niu;speipa'] - ziar, gazeta
nurse > [na:'s] - infirmiera, sora
autumn > [o:tiim] -toamna
baker > [beika'] - brutar
spring >
[ • <Ill]
-primavara, pnmavaratic sprm
match > -meci
LECTIA 10
,
Folositi cuvintele noi pentru completarea urmiitoarelor propozitii in limba engleza:
Sa [olosim acum cuvintele noi in propozitii. Cititi-Ie cu voce tare fiti atenti la pronuntia lor:
Iar acum vom invata alte verbe neregulate:
do >[du:] did >( did] done >[dan]
drive >[draiv] drove >(drauv] driven >[drivn]
speak >(spi:k] spoke >(spouk] spoken >(spoukn]
take >(telk] took >(tuk] taken >(telkn]
read >[ri:d] read >(red] read >[red]
write >(rait] wrote >(rout) written >[ritn]
25
- (Lor) Ie plac revistele pentru
femei?
- Ea acum un ziar.
- Tatal meu tine uneltele
in magazie.
- Este inca primavara?
- Trebuie sa avem 0 dactilografii
in birou?
- Este un meci de fotbal
diseara.
- Toamna vine dupa vara.
- Sora mea este infmniera.
- Acest brutar face paine
foarte buna.
- This> baker's shop is in the comer.
- In > autumn the leaves are yellow.
- Do you often go to > football matches?
- My mother is a> nurse.
- In > spring the trees are green.
- Two > typists work in our office.
- These> tools are> very expensive.
- Bring me my > newspaper!
- Read this> magazine!
/jmai IldYarki:ps hiz
11I:lz ill IYii
>[mai sista
f
iz a na:fs]
>Jelu fYci laik ml\gill':i:llz
Ill:'" "imin]
>[DZis belka
f
melks veri
gud bred]
>[ mast lIi: hEy a taipist
in DZi ofis]
>[Dzear iz a futbo:l
tanait]
>[ iz it stil sprin(g)]
>[ iz ri:din(g) a
niu:speipar nau]
>{ o:tam kamz a:fta
f
samaf] Autumn comes after summer.
Primavara copacii sunt verzi.
Adu-mi zjaml (meu)!
aceasta revistii!
Mama mea este infirmiera.
Magazinul acestui brutar este pe colt.
My father keeps his tools in
the shed.
Is it still spring?
Acestc unelte sunt foarte scumpe.
There is a football match
tonight.
Must we have a typist in
the otHee'l
Mergeti des la meciuri de fotbal?
Toamna fmnzele sunt galbene.
Do they like magazines for
women?
She is reading a newspaper
now.
My sister is a nurse.
Dou1i dacHlografe lucreaza in biroul nostru.
This bakcr makes very good
bread.
lata ciiteva exemple:
lata un exercitiu de verificare. Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza:
La caietului de curs yeti gasi lista tuturor verbelor neregulate invatate pilna acum.
this book yesterday?
+ ...
- L-a viizut Mary pc John ieri?
- El a fiicut asta ieri.
-Am citit aceasta carte cu multi ani in
urma.
- In urma cu un an noi am fost cu in
Anglia.
- Infmniera a vorbit cu prietena sa
saptamilna trecuta.
- leri am dus copiii la
- Sotul meu i-a scris 0 scrisoare surorii sale.
> Last week his sister wrote a long letter
to him.
> We spoke to them two days ago.
> They did it yesterday.
> They took all our money yesterday.
> Then he drove.
>Yesterday I read a nice letter.
read
+ verb la timpul
prezent
Mary saw John yesterday.
26
Did Mary see John yesterday? >[did mean si: djon iestardei]
My husband wrote a letter to his sister.
Verb auxiliar + pronume personal
sau substantiv
He did it yesterday.
Did you/the student
A year ago we drove to England.
Retineti structura propozitiei:
Atunci el a plecat cu
Ei au fiicut asta ieri.
Nu uitafi!
lnpropozifiile in carefolosim verbul auxiliar did, verbul de conjugat este la prezent, lara particula
to.
leri am citit 0 scrisoare frumoasa.
The nurse spoke with her friend last week.
Ei ne-au luat ieri toti banii.
Saptamilna trecuta sora lui i-a scris 0
scrisoare lunga.
Sa introducem aceste verbe in propozitii. Cititi-le cu voce tare fiti atenti la pronuntie:
Am vorbit cu ei acum doua zile.
In lectia anterioarii ati afTat cum se formeazii interogativul \vi negativul verbului to be la timpul
trecut simplu (Simple Past). Acum veti inviitaformarea interogativului a negativului altor verbe la
acest timp. Asemiiniitor timpului prezent (Simplc Present), la timpul trecutfolosim un verb auxiliar.
Acest verb auxiliar este verbul to do la trecut anume did [did].
Yesterday I took the children to school.
I read this book many years ago.
De cxcmplu:
Acum formulati intrebari, raspunsuri aJinnative ~ i negative la unnatoarele propozitii:
Raspunsurile afirmative Ie formulam folosind euviintul yes, urmat de forma eorespunzatoare a
pronumelui personal ~ i de verbul auxiliar. Propozitiile negative euprind euviintul no, pronumele
personal, .fiirma eorespunztitoare a verbului auxiliar ~ i euviintul not. Construetia did not poate ji
preseurlata subforma didn't [didnt].
- Ei au fumat multe tigari anul
trecut?
- A baut ea prea multa bere
searaJnoaptea trecuta?
- ieri searalnoapte
- Mi-a dat ieri infmniera un ziar?
- Au vrut ei sa mearga acolo anul trecut?
-Da.
-Nu.
-Nu.
-Da.
- >Did they eat too much bread yesterday?
- Yes, > they did.
- No, > they didn't.
- > Did my daughter do it two days ago?
- Yes, > she did.
- No, > she didn't.
- > Did you take the money?
- Yes, > I did.
- No, > I didn't.
,_. > Ilid she worry about her son yesterday?
,,00 Yes, > she did.
- No, > she didn't.
27
> [ did DZei smauk meni
sigarets la:st iili']
>[did ~ i : drin(g)k tu: m a t ~
bili' la: st nait]
>1;0S ~ i : did]
>Inau ~ i : didnt]
>[ ics IYei didl
>[nau lYe; didnq
last night
Retineti urmatorul complement de timp:
They ate too much bread yesterday.
My daughter did it two days ago.
You took the money.
She worried about her son yesterday.
They smoked many cigarettes last year.
Did they smoke many
cigarettes last year?
Did she drink too much beer
last night?
Yes, she did.
Did the nurse give 1110 a newspaper
yesterday?
They wanted to go there last year.
Did they want to go there last year?
Yes, they did.
No, they didn't.
She drank too much beer last night.
No, she didn't.
The nurse gave l11e a newspaper yesterday.
Sa folosirn cele invatate traducand in lirnba engleza urmatoarele propozitii:
In cazul fntrebarilor fn care se cer detalii sau completari, pronumele interogativ se pune inaintea
cuvfmtului did:
- Cand au ascultat ei
muzica?
- Dnde s-a dus John ieri?
- Ce a vrut ea?
>Were this newspapers and magazines
on the table in the kitchen?
>Where did this nurse work last year?
>Did these typists like their work?
>Who went to England last spring?
- Peter a vorbit cu mine
duminica trecuta.
- Cine a vorbit cu mine
duminica trecuta?
- Noi am deschis magazinul
saptamana trecuta.
- Cine a deschis magazinul
saptamana trecuta?
o
What did she want?
Where did John go yesterday?
When did they listen to
music?
Peter spokc to mc
last Sunday.
Whb spoke to me
last Sunday?
We opened the shop
last week.
Who opened the shop
last week?
Retincti cit structura acclor intrebari in care figureaza pronumele
interogativ who cstc ceu u unei propozitii afirmative, de aceea verbul se
ana la forma a JI-a (Simple Past)/torma de afirmativ:
Did you take
the money?
They listened to music last
night.
Dnde a lucrat aceasta infirmiera anul trecut?
John went home yesterday.
Aceste dactilografe i ~ i iubeau munca?
Cine s-a dus in Anglia prirnavara trecuta?
Aceste ziare ~ i reviste au fost pe masa
in bucatarie?
She wanted these books.
Completa(i propozitiile m limba engleza folosind cuvintele noi:
Sa 1l1vatam allc cutcva cuvinte noi. Citili-Ie cu voce tare fiti atenli la pronuntie:
> Did you take the tools to the shed yesterday?
>Did you see their dining-room?
> Where did Mary's parents go yesterday?
>Did you have breakfast yesterday?
> Who stopped the traffic?
- He was here> before Monday.
-- These two cars are nice but> the other
is better.
- Are you> ready? We must go.
- The bus > full ofpeople.
- She saw him, > too.
- Look! The bird is singing> again!
- I'm too> busy to go with you to the cinema.
- You must work> till five o'clock.
- Did you> watch the match yesterday?
29
Unde s-au dus ieri parinlii Mariei?
Ai vazut sufrageria lor?
Jeri ai dus uneltele in magazie?
Cine a oprit circulatia?
Ai luat ieri micul dejun?
EI a l()st aici inainte de luni.
gata'? Trebuie sa mergem.
Ea I-a vazut pe el.
Uite! Pasarea cantil din nou!
Aceste doua sunt frumoase dar
cealalta este mai buna.
Autobuzul era plin eu oameni.
Sunt prea oeupat ca sa merg cu tine
la einematograf.
Dumneavoastra trebuie sa Iucrati pana la
ora einci.
Te-ai uitat ieri Ia meci?
again >[agein], [agen]
- din nou, mca 0 data
before >[bifo:']
- inainte de, mai inainte
busy >[bizi] - ocupat
ready >[redi]
- gata
full >[ful] - plin, mcarcat
'Q
till >[ til] - pana la, pana ce
too >[tu:]
- de asemenea,
to watch >[tu
- a se uita, a veghea, a paudi
the other >[D'i aDZa']
- eeialalt, cealaita (ceilaW, ceIelalte)
In ultima intrebare a exercitiului anterior ne putem referi la alte persoane.
Sa ne intoarcem acum la regulile timpului trecut simplu (Simple Past Tense). Forma prescurtata
negativa didn't sau forma intreaga did not poate fi folosita in propozifii afirmative. Fifi atenfi
fntotdeauna la faptul cli in cazul in care cuvantul did esie prezent in propozifie, atunci verbul
principal se fara particula to, deci la forma I din dicfionar.
- Poftiti/Poftim.
(Este aici).
- de toate tipOOle, de toate
felOOle
- de toate felurile, de tot felul
- Tatalui meu ii placeau toatt-.
felOOle de clifti.
- leri am vizitat tot felul
de magazine.
- Ce mai faci?
- Prietenul mamei mele uu
a venit la uoi saptamana trecuta.
- EI nu vamt ieri copiii.
>How is your brother?
>Jlow is he?
>How are they?
- Dati-mi cartea aceea, va rog.
- Poftiti.
>[hia' iu: a:']
>[ 0: 1kaindz ov]
>[ 0: 1 so:'ts ov]
>[mai fa:Dza' lalkt 0:1 so:'ts
ov buks]
>[hau a:' iu:]
>[iesta'dei ui: vizitid 0:1
kaindz ov
30
>[hi: didnt si: hiz
iesUi'dei]
>[mai maDza'z frend didnt
kam tu as la:st ui:k]
Here you are.
Retineti urmatoarea expresie in limba engleza:
De exemplu:
Give me that book, please.
Here you are.
all kinds of
all sorts of
My father liked all sorts
of books.
Cum este fratele tau?/Cc mai face fratclc tau?
How are you?
Urmeaza alte cuvinte expresii noi:
Cum este el?/Ce mai face el?
He didn't see his children
yesterday.
Cum sunt ei'?/Ce mai tac ci'?
My mother's friend didn't
come to us last week.
De exemplu:
Yesterday we visited all
kinds of shops.
in exerd\illl lIrmiitor vom recapitula prima parte a leetiei:
6 incheiere, cxersati-va pronuntia cu ajutorul unnatoarelor seturi de cuvinte care contin sunet:
[au] [u:] [au] [ei]
brown shoe smoke table
town too no take
our room so wait
hour do go day
tower two know plane
>He didn't stop smoking when he was
in hospital.
> They didn't want to look for it yesterday.
> My parents didn't forget to visit me
yesterday.
> I didn't understand him then.
>Did you thank your sister for this book
yesterday?
>Why did you drive a ear yesterday?
>Howareyou?
>Who wrote this letter?
>My wife didn't put on these green shoes
yesterday.
>When did you see this match?
>Was this man a baker?
>He had all kinds of tools.
>Yesterday I was too busy to talk with you.
>How did they do it?
>Did you read about it in the newspaper
yesterday?
>What timo did you sec the other man?
>We didn't drink beer yesterday.
Ai dOt desprc usta ieri in ziar?
De ce ui condlls ieri a
EI a avul tot lclul de unelte.
Acest 011\ II (1St brutar?
I-ai mul\umit ieri surorii tale pentru eartea asta?
Ce mai Jilci'l
leri am Ibst prell oClipat ca sa vorbese eu tine.
Traduceti in limba engleza unnatoarele propozitii:
Parintii mei nu au uitat sa rna viziteze ieri.
Atunci nu I-am inteles.
La ce orill-uti vilzlIt dumneavoastra pe
eelalalt om?
Ciind IIi vilzut acest meci?
So\ia mea nu pus pantofi verzi ieri.
leri noi IlU 11m baut bere.
Cum IIlI li1cut asta?
Cine u scds scrisoarea aceasta?
Nu au vrut sa cautc asta ieri.
Nu S-ll lasat de fumat ciind a fost in spital.
LECTIA 10 - PARTEA A DOVA
,
Cititi dialogurile unnatoare exersati-va cu atentie pronuntia. Cuvintele silabele care trebuie
accentuate sunt scrise
John:
Mary:
John:
Mary:
Tom:
Barbara:
Tom:
Barbara:
Mary:
Peter:
Mary:
Peter:
John:
Barbara:
John:
Barbara:
John:
Barbara:
Mary:
Peter:
Mary:
Peter:
Mary:
Peter:
Barbara:
Tom:
Barbara:
Tom:
Barbara:
Tom:
Can I talk to your husband for a minute or two?
I think you can't. My husband went to our daughter at a quarter to six.
Why did he go there?
He wanted to buy a bookcase and a lamp for her in the shop opposite our house.
What did Peter do after he came home?
He went to the hospital where his mother was.
Did he stay long with his mother?
No, he didn't. He talked to her and they listened to the radio together.
Were you at home yesterday?
Yes, I was, but I wanted to go to the cinema.
Did you go?
No, I didn't. My friend visited me. We stayed at home. We wanted to watch a
football match.
What did you do last week?
On Monday I read a letter. It was a very nice letter.
Did you go to work on Tuesday?
Yes, I did. I had a lot of work to do and I was very busy. I wrote all sorts ofletters.
Are you a typist?
Yes, I am. [ lII<c this work.
Did you have time to talk to John last week?
Yes,Idid.
How is he?
He is aU right. On Wednesday he stopped smoking.
Did he also stop drinking beer?
Yes, he did.
Tom, where did you live when you were a little boy?
When I was a little boy I lived in a little house with my parents.
Did your parents have a garden, too?
Yes, they did. The garden was very nice. We liked to eat in the garden.
And what about animals?
My parents kept geese and sheep in the garden, so many children visited me then.
In ultilllul excreiliu vom reeapitula intregul material allecjiilor noua zece. Dupa ce aji rezolvat
tara acesl cxercijiu, puteji trece la tema pentru acasii:
What did you have for dinner yesterday?
r had some potatoes and some tomatoes.
1 have a letter for you. Here you are.
Thank you.
> You must talk to John's sister.
> My husband ate dinner in the living-room
yesterday.
> Did you see these plants in the garden?
> They didn't make this bookcase.
> Where did you buy this television set?
> I asked the policemen about this street.
> After dinner we are going to the cinema.
> He didn't get up before breakfast.
> They weren't at work yesterday.
> Our bookcase has twelve shelves.
> Who had four wives?
> How long did you stay there then?
33
Is Tom at home'!
No, hu isn't. Tom is still working.
I SIIW him at nine in the morning.
Usually he gets up at nine in the morning, but today he had breakfast at seven.
Did he have time to go for a walk with your dog?
No, he dido't. After breakfast he went to work.
Mary, come downstairs!
I'm coming!
Can you see that car in front of the shop on the corner?
Yes, I can. It was opposite our house yesterday. Whose car is it?
It's my friend's car. Yesterday I wanted to buy it.
Did you buy it?
No, I didn't.
Why'!
Because it was too expensive.
De unde ai cumpiirat acest televizor?
Cine a avut patm neveste?
Dupa eina mergem la cinema.
El nu s-a sculat inainte de rnicul dejun.
Biblioteca noastra are douasprezece rafturi.
I-am intrebat pe despre strada aceasta.
John:
Mary:
John:
Mary:
John:
Mary:
John:
Mary:
John:
leri nu au fast la luem.
Ciim vreme ai ritmas acolo atunei?
SO\lIi mell a cinat ieri in camera de zi.
Barbara:
Peter:
Barbara:
Peler:
Barham:
Pekr:
John:
Barhul'll:
Mary:
TOIll:
Ai vilZut aeeslc plante in griidina?
Nu ei au facul llccastii biblioteca.
Trebuie sit cu sora lui John.
Atunei am avut multe pasari in gradina.
Luna a stralueit ieri?
Am ineereat sa fae asta anul trecut.
Acest ziar este foarte bun.
Cine rni-a baut eeaiul?
Ciind au venit ei?
Ai auzit ieri despre asta?
Casa aceasta a fost plina de oameni.
"2,1
->VIe had many birds in the garden then.
;Did the moon shine yesterday?
:;l tried to do this last year.
>This newspaper is very good.
->VVho drank my tea?
->VVhen did they come?
;Did you hear about it yesterday?
>This house was full of people.
\
10.1. Interogativul ~ i negatia la timpul treeut simplu (Simple Past):
RECAPITULAREA LECTIEI 10
,
10.1.3. Lll l<ll'lnularea intrebarilor care cer completare, pronumele interogativ trece maintea
vcrbu lui auxiliar did.
this book yesterday?
+ _.
-Da.
- John s-a dus ieri acasa.
- Mary I-a vamt ieri pe John.
- L-a viizut Mary pe John ieri?
- Mi-a dat ieri infirmiera un ziar?
Ifi
' \. da" .
- n lrmlera illl-a t len un Zlar.
- Unde s-a dus ieri John?
-Nu.
+ verb la
timpllI prezent
read
-- Peter a vorbit cu mine duminica trecutii.
- Cine a vorbil cu mine duminica trecutii?
- de toate tipurile, de toate felurile
- Poftiti! Poftim! (cand dam ceva)
- Ce mai faci?
- de toate felurile/soiurile, de tot felul
35
you/the boy
+ Pronume personal
sau substantiv
Mary saw John yesterday.
Did Mary see John yesterday?
Where did John go yesterday?
Did
No, she didn't.
Verb
allxllillr
I)id the nurse give me a news-
paper yesterday?
Yes, she did.
Structura propozitiei:
John went home yesterday.
The nurse gave me a newspaper
yesterday.
I0.1.4. ~ l r l l e t u r a interogativului format cu ajutorul pronumelui interogativ who este
identica eu cea a propozitiilor afrrmative, de accea verbul se afla la forma a II-a, dcci
III timpul treeut simplu:
10.1.2. Rl)spunsurile afirmative Ie formuHim eu ajutorul eonstructiei yes + pronume
personal + verb auxiliar. Raspunsurile negative au structura no + pronume personal
I vcrb auxiliar+ not. Forma did not 0 putemprescurta didn't
Who spoke to me last Sunday?
10.1.1. La timpul treeut simplu formulam interogativul folosind verbul auxiliar did, (eare este
forma de treeut a verbului to do).
Peter spoke to me last Sunday.
Here you arc.
How arc you?
all kinds of
10.2. Expresii utile:
all sorts of
TEMA PENTRU ACASA 10
A Traduceti in limba romana urmatoarele propozitii:
1. I wasn't at school two weeks ago.
2. Why did you go to John yesterday?
3. What did these policemen want?
4. How is your mother today?
5. Who worked in the garden last Monday?
6. There are all sorts of cars in that shop.
B. Traduceti urmatoarele propozitii in limba engleza:
1. Unde afost el noaptea trecuta?
2. Cine v-a pus durnneavoastra aceasta intrebare?
3. Ei au fost ieri la eel mai bun restaurant din
4. Ea nu a vrut sa ne pIateasca.
5. Cand te-ai sculat?
6. leri am pIatit aceste
C. Corectati din propozitiile de mai jos:
1. Who did open that door?
2. They didn't be at home yesterday.
3. I sawall kind of small animals.
4. We want to be firemans.
5. I want to keep two oxen and ten sheeps in the garden.
6. She has no knifes in the kitchen.
LISTA VERBELOR NEREGULATE
Forma I Forma a II-a Forma a III-a
Infmitiv Simple Past Past Participle
bring - a aducc, a duce brought >[brcd] brought >[bro:t]
come -- a sosi, a veni came
>[kcim]
come >[kam]
cut -a tilia, a tundc cut >rkat] cut >[kat]
do a lilee, a sc ocupa cu did
>[did] done >[dan]
drink l\ hea drank
>
drunk
>[dran(glk]
drive a conduce, a mana drove >[drouv] driven >[drivn]
eat - a manca ate
>[ eit] eaten >[i:tn]
fly a zbura flew >[flu:] flown >[floun]
forget a nita forgot
>[forgot] forgotten
>[forgotn]
get a obtine, a face rost got >[got] got >[got]
give II da, a darui gave
>[geiv] given >[givn]
/
go a merge, a umbla went
>[Uent]
gone >[gan]
have - a avea had
>[hEd] had
>[hEd]
hear a auzi heard >[ha:'d] heard
>[ha:rd]
keep II tine, a pastra kept
>[kept] kept >[kept]
know II a knew >[niu:] known
>[noun]
make II face, a confectiona made
>[meid] made
>[meid]
pay a plati paid
>[peid] paid
>[peid]
put a pune, a put
>[put] put
>[put]
read ,- II citi read
>[red] read >[red]
see a vcdea saw
>[so:] seen
>[si:n]
send a trimite sent
>[ sent] sent
>[sent]
shine '" a straluci, a lumina shone
>[shaun] shone >[shaun]
sing -- a canta sang
>[sEn(gl]
sung
>[san(gl]
sit - a a sta sat
>[sEt] sat
>[sEt]
speak - a vorbi spoke
>[spauk] spoken
>[spiiukn]
take - a prinde, a lua took >[tuk] taken
>[teikn]
teach -apreda taught
>[to:t] taught
>[to:t]
think - a gandi thought
>[T'o:t] thought >[T'o:t]
understand - a intelege, understood
>[ anda'stud] understood
>[ancta'stud]
apricepe
write -a scrie wrote
>[raut] written
>[ritn]
37
VOCABULARUL LECTIILOR 9 SIlO
, ,
after > [a:fm'] - dupa, dupa aceea
again > [agein], [agen] - din nou, inca 0 data
ago > [agau] - in unna (cu), acum...
autumn > [o:tam] - toarnna
in autumn > [in o:tam] - toarnna
baker > [belka
r
] - bmtar
before > [bifo:,] - inainte de, mai inainte
bird > [ba:rd] - pasare
bookcase > [bukkeis] - raft, biblioteca
breakfast > [brekfast] - micdejun

busy > [bizi] - ocupat
cellar > [sela'] - pivnita, beci
child/children > - copil/copii
/
cinema > [sinama] - cinema(tograf)
comer > [ko:rna
r
] - colt
deer > [dia'] - caprioara, caprioare
dining-room dinner > [dainin(g) ru:m] - sufragerie
dinner > [dinar] - masa (principala), pranz,
cina, dineu
downstairs > [daunstcarz] - la parter, jos
to go downstairs > [lu gou daunsteiFz] - a cobori (la parter),
a merge (in) jos
every > [cvri] - fiecare
fireman/firemen > [ rlliii'"mcn]1{ faiarman] - pompier/pompieri
football > [futbo:l] - fotbal
front > [frant] - partea din fata/de
in front of > [in frant ov] - in fata, dinaintea
full > [full - plin, ineareat
to get up > [tu get ap] - a se scula din pat, a se
ridica in picioare
goose/geese > [gu:s]l{gi:s] -
halflhalves > [ha:f]l{ha:vz] - jumatate/jumatati
to have breakfast > [tu hEv brekfust] - a lua mieul dejun
here you are > [hia
r
iu: a:'1 - Poftiti! Poftim! (cand dam ceva)
How are you? > [hau a:
r
iu:] - Ce mai faci? Cum te mai simti?
hospital >[hospitl]
husband >[hazband]
kind >[kaind]
all kinds of >[ 0: 1 kaindz ov]
knife/knives >[' nail]/[naivz]
lamp >111',111]1]
last >Ila:sll
leaf/leaves li:vz]
life/lives .>lllliIH laivz]
living-room :>llIvin(!-'l nun]
loaf/loaves >[ Inllv/I
magazine 1\, I':gozl:ii 1
to make :-1 t1I moil. I
malch
the moOIl >11 Yo 1lI11:nl
mouse/mice >[ J1H1US]!I l1Iuis]
newspaper >[niu:speipa
r
]
nurse >[na:rs]
opposite >[ opazit]
the other >[DZiaDza']
ox/oxen >[ oks]ll oksn)
parents >[peariints)
to park >[tu pa:'k)
plant >[pla:nt), [plEnt)
policeman/policemen >[pali:smEn]i[pali:sman]
policewoman/policewomen >[pali:sUrnan) [pali:s"imin]
postman/postmen >[paustmEn)tIpaustman)
potato/potatoes >[pateitou)tIpateitouz)
to put on >(tu put on]
quarter >[kuor:tit]
ready >[redi]
seat >[ si:t]
shed
39
- spital, clinica
- sot
- fel, tip
- de toate tipurile, de toate felurile
- cutit/cutite
-lampa
- ultim, (cel) din urma, trecut
- fiunzalfrunze
- viatalvieti
- camera de zi
- franzela, paine (de 0 anurnita
fonna)/franzele
-- revista, magazin
a thee, a confectiona
IUllll

- ziar, gazetll
- infmniera, sora
- vizavi de, de partea cealalta
- celalalt, cealalta (ceilalp.,
celelalte)
- bou/boi
- parinti
- a parca, a stationa
- planta
-
- femei politistlfemeie politist
-j carto:ti'cartofi
- a se imbraca, a
- sfert, sfert de ceas/ora
- gata, pregatit
- loc de stat, scaun
-
sheep > ] - oaie, oi
shel£'shelves > - raft/rafturi
shirt > -
sock > [sok] -
sort > - fel, tip
all sorts of > [0: 1 so:'ts ov] - de toate feIuriIe, de tot feIul
spring >
[sprin(g)]
- primavara, primavaratic
in spring >
[in sprin(g)]
- primavara
to stay > [tu stei] - a ramane, a sta
still > [stil] - inca, mai
television set > [telivijn set] - televizor
thing >
[T'in
Cg
)] - lucru, obiect

tie > [tai] . - cravata
till > [til] - pana la, pana ce
tomato/tomatoes > [tama:tou]/[ tama:touz] - tomate
too
.>
[tu:] - de asemenea,
tool > [tu:l] - uneaIta, scula
tooth/tecth > [tu:T']{ti:T'] - dinte/dinti
TV set > [ti:vi: sct] - televizor
typist > [taipist] - dactilografii
very > [veri] - foarte
to watch > [Ill - a se uita, a veghea, a pandi
wife/wives > ["ail]lt"aivz] - sotie, nevast1ilsotii, neveste
yesterday > [iesl<I'dei], [iesta'di] - ieri
40