Sunteți pe pagina 1din 2

Capitalul

Capitalul, ca factor de productie, este definit ca fiind totalitatea


bunurilor economice produse, eterogene si reproductibile, utilizate in
productie si/sau distributia si comercializarea de bunuri si servicii. Cu alte
cuvinte, capitalul este constituit din stocul de active fizice (cladiri, utilaje,
masini, etc.) care este la dispozitia intreprinzatorilor in vederea organizarii
de activitati de producere de bunuri economice si servicii si de vanzare a lor
cu profit.
Capitalul este considerat un factor de productie derivat, el provenind din
procese de productie anterioare. La randul lor, bunurile capital sunt considerate
ca fiind acele bunuri care sunt produse nu pentru a satisface nevoile directe de
consum ale oamenilor, ci pentru a fi folosite in productie, din acest motiv
elementele care formeaza capitalul sunt denumite capital tehnic. In cadrul
capitalului tehnic sunt cuprinse urmatoarele principale elemente:
a) constructii de natura diferita (fabrici, mine, statii de putere, cai
ferate, drumuri, docuri, etc.);
b) masini, utilaje, instrumente, echipamente de orice fel;
c) stocuri de materii prime si produse finite;
d) tehnica electronica de calcul;
e) licente, etc.
Capitalul se prezinta pe de o parte, sub forma de active fizice, iar pe
de alta parte, sub forma de active financiare.
Activele fizice (masini, echipamente, materiale, etc.) se numesc si
active reale sau capital real. Proprietarii capitalului real poseda hartii de
valoare ce exprima dreptul lor de proprietate asupra activelor reale existente
intr-o economie nationala, la un moment dat. Aceste hartii de valoare
constituie asa-numitele active financiare sau capital financiar. In cadrul lui
se includ si banii capital, sub forma de capital lichid. Activele financiare
sunt imaginea din oglinda pietei asupra activelor reale.

Capitalul real, corespunzator comportarii lui in productie, respectiv


dupa modul in care se consuma si se inlocuieste, se grupeaza in capital
fix si capital circulant.
Capitalul fix este acea parte a capitalului real, tehnic, format din
bunuri de lunga durata (cladiri, utilaje, instalatii, masini, mijloace de
transport, etc.), care participa la mai multe cicluri (acte) de productie,
consumandu-se treptat si inlocuindu-se dupa mai multi ani de utilizare
(respectiv, dupa un numar de cicluri de productie).
Capitalul circulant este reprezentat de stocurile de materii prime,
materiale, combustibil, semifabricate, etc. de care dispun societatile. Aceste
elemente ale capitalului real au un comportament diferit fata de capitalul fix.
Elementele capitalului circulant sunt consumate sau sunt profund
transformate in cursul unui singur ciclu (act) de productie, fapt ce face ca
pretul sau suma care s-a platit pentru cumpararea lor sa se transmita integral
asupra produselor la a caror fabricatie participa.
Capitalul, in procesul miscarii sale, imbraca forma bani sau capital lichid,
forma bunuri-capital (productiva) si forma marfa. Deci, fluxul circular al
capitalului are urmatoarea forma:
B - KP - M - B'
Respectiv, capitalul lichid (banii - B) se transforma in capital
productiv (capital tehnic - Kp). Urmeaza unirea acestuia cu ceilalti factori de
productie in urma caruia se obtin bunuri destinate vanzarii pe piata (marfuri
- M). In ultimul stadiu al circuitului capitalul trece din forma marfa din nou
in forma bani ( B), dar cu un surplus fata de forma bani initiala, surplus
reprezentand valoarea adaugata in timpul acestei miscari (circuit).