Sunteți pe pagina 1din 1

Programul Operaional Asisten Tehnic 2014-2020

Formular cod ............

LIST SPECIMENE DE SEMNTURI

Prin

prezenta

mputernicim

urmtoarele

persoane

din

cadrul

:
1. Doamna/Domnul , funcia , legitimat cu seria
nr. .
2. Doamna/Domnul , funcia , legitimat cu seria
nr. .
pentru a confirma cu originalul fiecare pagin a anexelor la cererea de finanare
pentru proiectul <titlul>. ce va fi transmis ctre
Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Asisten Tehnic .
De asemenea, confirmm specimenele de semntur ale persoanelor
mputernicite, dup cum urmeaz:
Nr.crt.

Numele i prenumele

Semntura

persoanei mputernicite

Nume i prenume reprezentant legal al Beneficiarului


Funcia
Semntura
tampila