Sunteți pe pagina 1din 1

Formular COD 98

Ordonator de credite beneficiar..


Departament (care
propune/implementeaza
..
proiectul)
Bugetul (propriu) din care este
(bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele
finantat OC:
fondurilor speciale, buget local, etc.)
I - Credite de angajament (CA)
II - Credite bugetare (CB)
Fis de fundamentare
Proiect propus la finantare / finantat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
Denumire proiect
i/sau
Nr._data contract / decizie / ordin de finanare
(proiect individual / n parteneriat)
Program / instrument /
facilitate
Tipul Fondului Extern Nerambursabil (FEN) postaderare

Perioada de
implementare
o
(anul 1)
(realizat /
estimat)
(anul 2)
(realizat /
estimat)
(anul 3)
(anul n)
TOTAL
din care:
Cheltuieli
curente 2015
Cheltuieli de
capital 2015

..
..
Programul Operaional AsistenTehnic 2014-2020

Fondul European de Dezvoltare Regional


mii lei
Alte cheltuieli dect cele
Bugetul proiectului (realizat / estimat)
eligibile aferente
C
Cheltuieli eligibile*
proiectului/activitilor
A/
Total
buget propriu
Total proprii
FEN
CB
din care: TVA
activiti cofinanare
postaderare
buget propriu
proprii
proiect
1=2+3+4+5
2
3
4
5
6
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Descriere activitati eligibile:

Descriere cheltuieli altele dect cele eligibile

Departament / Direcie (beneficiar)

AVIZAT **
AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POAT

DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR
date de contact beneficiar proiect:
Nume:
.
Tel:
.
Fax / e-mail:
.

DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR


Data avizrii:

** numai pentru ordonatorii de credite prevazuti la art.5 alin. (1)-(3) i (3^1) din
OUG nr.64/2009 / art. 6 alin (1) lit. a)-b) din OUG 62/2011
* pentru proiectele implementate in parteneriat vor fi luate in considerare numai
activitatile proprii desfasurate n carul proiectului i, daca este cazul, contribuia la
cofinanarea naional angajat conform acordului de parteneriat, anexa la
contractul de finantare