Sunteți pe pagina 1din 8

DMF0003(0)

C ONTROLUL PRODUSULUI N ECONFORM


Cod: DMPS - 13

Revizia

Editia

C UPRINS
1. SCOP................................................................2
2. DOMENIUL.......................................................2
3. DEFINITII, ABREVIERI......................................2
4. DOCUMENTE DE REFERINTA..........................2
5. RESPONSABILITATI..........................................3
6. PROCEDURA....................................................4
7. DOCUMENTE, INREGISTRARI..........................7
8. ANEXE..............................................................7

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 1 din 8

DMF0003(0)

C ONTROLUL PRODUSULUI N ECONFORM


Cod: DMPS - 13

Revizia

Editia

1. SCOP
Scopul acestei proceduri este de a identifica, documenta, evalua, izola (cind este
posibil), si trata produsele neconforme si de a preveni utilizarea sau montajul
neintentionat al produselor care nu sunt conforme cu cerintele specificate in reguli,
regulamente, specificatii, contracte, desene, etc.

2. DOMENIUL
Aceasta procedura se aplica produselor, documentelor si serviciilor neconforme din
Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.

3. DEFINITII, ABREVIERI
3.1. Neconformitate nesatisfacerea unei cerinte.
3.2. Defect neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau
specificata.
3.3. Actiune corectiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati, defecte
sau a altor situatii nedorite, in scopul prevenirii repetarii acestora.
3.4. Actiune preventiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati
potentiale, sau a altei posibile situatii nedorite in scopul prevenirii aparitiei
acestora.
3.5. Tratarea neconformitatii actiune de eliminare a neconformitatii sesizate.
3.6. R.N.C. Raport de Neconformitate- raport in care se inregistreaza problemele,
spre exemplu: calitate, interfete, metode de lucru, suport informational, desene,
specificatii, etc.
3.7. Departament cauza este departamentul care a cauzat neconformitatea.
3.8. Departament realizare - departamentul care trebuie sa trateze neconformitatea.
3.9. Alte departamente departamente care sunt informate spre referinta, referitor la
neconformitatea sesizata.
3.10. C.R.I. Client Request Item
3.11. C.C.I. Class Comment Item

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Procedura Actiuni corective si preventive, cod DMPS - 14.
4.2. Procedura Service, cod DMPS 19.
4.3. Procedura C.R.I. Client Request Item, cod DMPA 357.

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 2 din 8

DMF0003(0)

C ONTROLUL PRODUSULUI N ECONFORM


Cod: DMPS - 13

Revizia

Editia

5. RESPONSABILITATI
5.1. Manager Quality Management Team este responsabil pentru:
5.1.1. Stabilirea, implementarea si revizia acestei proceduri.
5.1.2. Analiza oportunitatii emiterii R.N.C. - urilor primite.
5.1.3. Analiza descrierii neconformitatii, documentele de referinta, metoda de
rezolvare, codul defectului, locatia, daca este valabil si pentru proiectul
urmator.
5.1.4. Stabilirea departamentului cauza/realizare.
5.1.5. Introducerea in baza de date a deciziilor luate dupa analiza R.N.C.-urilor
primite.
5.1.6. Difuzarea R.N.C.
5.1.7. Verificarea stadiului rezolvarii R.N.C. - urilor primite.
5.1.8. Inchiderea R.N.C. urilor care au fost prezentate pentru inspectie la Q.M.
Team si introducerea in baza de date a datei rezolvarii.
5.1.9. Controlul R.N.C. emise de Q.M. Team.
5.1.10. Verificarea eficacitatii actiunii corective/preventive intreprinse.
5.1.11. Tinerea sub control a C.C.I. emise de Clasa.
5.1.12. Tinerea sub control a C.R.I. emise de Client pentru nave complete conform
procedurii DMPA - 357.
5.2. Departamentele emitente de R.N.C. sunt responsabile pentru:
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

Emiterea si aprobarea R.N.C. urilor.


Introducerea R.N.C. urilor emise in baza de date.
Trimiterea R.N.C.-ului la Q.M.T. pentru analiza.
Respectarea cerintelor prezentei proceduri.

5.3. Departamentul cauza este responsabil pentru:


5.3.1. Initierea de actiuni corective/preventive.
5.3.2. Introducerea actiunii corective/preventive intreprinse in baza de date a
R.N.C.-urilor si data rezolvarii.
5.3.3. Respectarea cerintelor prezentei proceduri.
5.4. Departamentul realizare este responsabil pentru:
5.4.1. Actionarea in vederea tratarii neconformitatii.

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 3 din 8

DMF0003(0)

C ONTROLUL PRODUSULUI N ECONFORM


Cod: DMPS - 13

Revizia

Editia

5.4.2. Introducerea actiunii intreprinse in baza de date a R.N.C.-urilor si data


rezolvarii.
5.4.3. Respectarea cerintelor prezentei proceduri.
5.5. Alte Departamente sunt responsabile pentru:
5.5.1. Respectarea cerintelor prezentei proceduri.

6. PROCEDURA
Controlul produsului neconform presupune identificarea, documentarea, evaluarea, izolarea
(cand este posibil), tratarea produsului neconform si notificarea departamentelor implicate.
Controlul produsului neconform este asigurat astfel:
6.1. Identificarea si izolarea produsului neconform
6.1.1. Produsul neconform trebuie izolat (cand e posibil) de produsele conforme
si identificat corespunzator pentru a preveni folosirea neintentionata pina
la luarea unei decizii conform paragraf 6.2.14.
6.1.2. Cand izolarea nu este posibila din cauza marimii sau configuratiei,
produsul neconform poate ramane in zona de lucru daca este identificat si
clar marcat.
6.1.3. Atunci cand produsul neconform este detectat dupa livrare Divizia
Marketing tine sub control reclamatiile din timpul garantiei pentru a
satisface cerintele clientului.
Modul de tratare si de rezolvare a reclamatiilor este specificat in
procedura Service, cod DMPS 19.
6.2. Intocmirea, analiza si aprobarea raportului de neconformitate
6.2.1. Cand o neconformitate este gasita, se intocmeste R.N.C. cod DMF0075(2).
6.2.2. R.N.C. este intocmit
neconformitatea.

de

Departamentele

care

au

descoperit

6.2.3. Defectul minor (definit mai jos) trebuie sa fie anuntat verbal
departamentului implicat, dupa marcarea metodei de reparare pe zonele
defecte, pentru corectare, fara intocmirea de R.N.C.
(1) Defectul minor - Defectul reparabil prompt, precum omisiunea unor
lucrari simple si finisare defectuoasa.
6.2.4. Motive emitere R.N.C., dar nu se limiteaza la acestea :
(1) Reparare/lucrari suplimentare care nu necesita revizii ale desenelor.
(2) Reparare/lucrari suplimentare care necesita revizii ale desenelor.
DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 4 din 8

DMF0003(0)

C ONTROLUL PRODUSULUI N ECONFORM


Cod: DMPS - 13

Revizia

Editia

(3) Reparare/lucrari suplimentare efectuate in conformitate cu DMSQS sau


proceduri de reparare pentru lipsuri sau lucrari neexecutate in faza anterioara.
(4) Lucrari suplimentare pentru reamplasarea unei parti dintr-un
echipament, datorat defectelor de fabricatie sau lucrare neexecutata,
fara nici un ajutor din alta parte cum ar fi proiectare, aprovizionare, etc.
(5) Calitate necorespunzatoare a materialelor, care pot fi aprovizionate
prin cerinte suplimentare.
(6) Probleme referitoare la calitate care necesita feed back la viitoarele
proiecte, pentru imbunatatire (proiectare, materiale, metode de lucru, etc.)
6.2.5. Completarea formularului Raport de Neconformitate se face in limba
engleza conform indicatiilor din anexa 3.
6.2.6. In R.N.C. se defineste neconformitatea constatata, se specifica cauza
neconformitatii si modul de tratare (remediere).
6.2.7. Codul defectului se atribuie conform anexei 2.
6.2.8. R.N.C. ul este analizat de Deputy Manager si aprobat de Manager si/sau
Directorul Departamentului emitent.
6.2.9. Dupa aprobare R.N.C. ul se inregistreaza in Registrul de Evidenta
Rapoarte de Neconformitate - Emise, formular cod DMF0103/1(1),
mentinut de fiecare departament emitent.
6.2.10. Departamentul emitent trebuie sa completeze in baza de date (anexa 5)
urmatoarele:
-

Cod departament conform anexa 4, numar R.N.C., data intocmirii


R.N.C., numar proiect.

Numele departamentului emitent al R.N.C., departamentul cauza,


documente de referinta, cod defect conform anexa 2.

Subiect (descrierea e scurt a neconformitatii)

Propunerea departamentului emitent pentru tratarea neconformitatii


(actiunea corectiva).

6.2.11. Dupa completarea tuturor datelor in baza de date R.N.C. - uri, formularul de
R.N.C. trebuie trimis la Q.M.T. pentru analiza.
6.2.12. Q.M.T. analizeaza toate informatiile, inclusiv actiunea corectiva propusa, si
decide oportunitatea emiterii R.N.C. ului.
6.2.13. Daca subiectul R.N.C. ului nu este motiv emitere R.N.C. conform
paragraf 6.2.4. rapotul este returnat departamentului emitent si anulat din
baza de date R.N.C.
6.2.14. Q.M.T. decide modul de tratare a produsului neconform astfel:

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 5 din 8

DMF0003(0)

C ONTROLUL PRODUSULUI N ECONFORM


Cod: DMPS - 13

Revizia

Editia

(1) Folosire ca atare produsul este acceptat ca atare, fara reparare, cu


derogare dupa fabricatie cu aprobarea inspectorului QC si daca este
necesar de catre Client/Clasa.
(2) Reparare actiune efectuata asupra unui produs neconform pentru a
elimina neconformitatea detectata astfel incat sa-l faca acceptabil
pentru folosire.
(3) Rebut o dispozitie care interzice utilizarea produsului in timpul
prelucrarii sau procesului de fabricatie deoarece produsul si/sau
materialul nu satisfac cerintele.
(4) Altele Alte decizii exceptand Folosit ca atare, Reparare, Rebut.
6.2.15. Daca Q.M.T. are alta opinie referitor la datele de la paragraf 6.2.10.
specificate in R.N.C., Q.M.T are autoritatea de a schimba datele in baza de
date si in formularul de R.N.C. luind in consideratie desene si/sau
cerintele specificate.

(1) In acest caz, departamentele implicate vor lua in considerare decizia


de tratare a neconformitatii stabilita de Q.M.T.

(2) Daca este necesar, Q.M.T. organizeaza un meeting cu departamentele


implicate pentru rezolvarea neintelegerilor.

(3) Daca Q.M.T. considera necesar poate trimite catre Clasa si/sau Client
pentru a aproba actiunea de corectare a produsului neconform.
6.2.16. R.N.C.-ul primit este inregistrat in Registrul de Evidenta Rapoarte de
Neconformitate - Primite, formular cod DMF0103/2(1).
6.2.17. Q.M.T. introduce in baza de date a R.N.C. urmatoarele informatii:
-

Data primirii la Q.M.T. a R.N.C.

Propunerea Q.M.T. de tratare a neconformitatii.

Data difuzarii de catre Q.M.T. a raportului.

Departamentul cauza.

Departamentul realizare.

Alte dpartamente implicate.

6.2.18. Q.M.T. distribuie R.N.C. la departamentul cauza, departamentul realizare,


si altor departamente implicate.
6.2.19.

R.N.C. original este pastrat la Q.M.T.

6.2.20. Departamentul cauza trebuie sa initieze o actiune corectiva sau preventiva


si completeaza in baza de date R.N.C. actiunea intreprinsa.
6.2.21. Departamentul realizare trebuie sa completeze in baza de date, actiunea
intreprinsa pentru tratarea neconformitatii.

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 6 din 8

DMF0003(0)

C ONTROLUL PRODUSULUI N ECONFORM


Cod: DMPS - 13

Revizia

Editia

6.2.22. Divizia reparatii analizeaza si tine sub control R.N.C. urile emise fara sa
le trimita la Q.M.T.
6.3. Tratarea neconformitatii si verificarea
6.3.1. Departamentul realizare, responsabil cu tratarea neconformitatii, primeste
R.N.C., stabileste data rezolvarii neconformitatii si persoana responsabila
pentru rezolvarea neconformitatii.
6.3.2. Cand neconformitarea este rezolvata, departamentul realizare completeaza
data rezolvarii in baza de date R.N.C.
6.3.3. Cand rezultatul tratarii neconformitatii trebuie sa fie verificat de catre,
Client si/sau Societatea de Clasificare, departamentul realizare anunta
Q.M. Team care informeaza Clasa si/sau Clientul.
In acest caz Q.M.T. introduce data rezolvarii in baza de date R.N.C.
6.3.4. Dupa implementarea actiunii corrective, departamentul cauza introduce
data rezolvarii in baza de date N.C.R.
6.3.5. Q.M.T. verifica eficacitatea actiunii corective/preventive intreprinse.
6.3.6. Departamentul implicat (cauza/realizare) pastreaza R.N.C. primit
impreuna cu inregistrari referitoare la data rezolvarii si persoana
responsabila.
6.3.7. Ori de cate ori este nevoie sau dupa finalizarea unui proiect
departamentele implicate analizeaza rapoartele de neconformitate pentru
proiectul respectiv si intreprind actiuni pentru prevenirea repetarii
neconformitatilor sesizate la navele in serie. Departamentele implicate
pastreaza inregistrari privitoare la aceste analize.
6.4. Neconformitate gasita de catre Client sau Clasa
6.4.1. Raportul intocmit de catre Client (C.R.I. formular cod DMF0078(0),
sau formularul propriu al Clientului) este controlat conform
procedurii DMPA 537.
6.4.2. Raportul intocmit de catre Clasa (C.C.I. formular cod DMF0077(0),
sau formularul propriu Societatii de Clasificare este controlat astfel:
(1) Primirea
Q.M. Team primeste si inregistreaza C.C.I. intocmite de catre Clasa.
(2) Analiza si difuzare
Q.M. Team analizeaza C.C.I. primite si le transmite departamentelor
implicate.
(3) Verificarea
Q.M. Team verifica rezultatele actiunii intreprinse pentru rezolvarea C.C.I.
(4) Analiza rezultatelor
DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 7 din 8

DMF0003(0)

C ONTROLUL PRODUSULUI N ECONFORM


Cod: DMPS - 13

Revizia

Editia

Q.M. Team analizeaza rezultatele. Daca rezultatele sunt in concordanta


cu cerintele documentate, inregistreaza rezultatele in originalul C.C.I.
si le inchide.
(5) Raspuns la C.C.I.
Daca este necesar Q.M. Team pregateste un raspuns cu privire la
rezultatul actiunii intreprinse pentru rezolvarea neconformitatii si trimite
raspunsul Societatii de Clasificare.
(6) Saptamanal, in sedintele de productie se analizeaza principalele
reclamatii ale Clasei.

7. DOCUMENTE, INREGISTRARI
7.1. R.N.C. Raport de neconformitate Este intocmit de catre Q.M. Team,
Departamentele de productie sau Divizia Reparatii. Originalul se pastreaza la
Q.M. Team pina la livrarea navei (cu exceptia celor emise de divizia Reparatii).
7.3. C.R.I. Client Request Item Este intocmit de Client sau reprezentantul
acestuia. Originalul se pastreaza la Q.M.T. pentru navele complete sau Ship
Repair Manager Team (Reparatii) pina la livrarea navei.
7.4. C.C.I. Class Comment Item - Este intocmit de inspectorii Societatii de
Clasificare. Originalul se pastreaza la Q.M. Team pina la livrarea navei.

8. ANEXE
8.1. Logigrama
8.2. Codificarea defectelor.
8.3. R.N.C. - Raport de neconformitate, cod DMF0075(2) mod de completare
8.4. R.N.C. codificare departamente
8.5. Baza de date mod de completare
8.6. C.R.I. - Client Request Item (Cerintele Clientului), cod DMF00078(0).
8.7. C.C.I. - Class Comment Item (Comentariile Clasei), cod DMF0077(0).
8.8.

Registrul de Evidenta Rapoarte de Neconformitate-Emise, cod DMF0103/1(1).

8.9. Registrul de Evidenta Rapoarte de Neconformitate- Primite, cod DMF0103/2(1)

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 8 din 8