Sunteți pe pagina 1din 10

Caracteristicile activitatilor economice si rolul lor

in organizarea teritoriului
-TIMISOARA-

1. Activitatile agrigole
Desi in municipiul Timisoara activitatile agricole sunt slab dezvoltate, totusi la nivelul
judetului Timis agricultura reprezinta una din cele mai atractive oferte de investitii, observanduse o crestere remarcabila a interesului investitorilor straini fata de sectorul agricol. Existenta
materiilor prime necesare agriculturii, piata de desfacere semnificativa pe care o detine,
conditiile climatice favorabile si cresterea investitiilor straine fac din judetul Timis o zona cu un
potential agricol ridicat.
Suprafata totala a municipiului Timisoara este de 12.927 ha, din care o suprafata de 4.341
ha reprezinta suprafata agricola.
Dupa modul de folosinta, suprafata agricola este impartita in:
*arabil: 4.088 ha
*pasuni: 155 ha
*fanete: 84 ha
*vii si pepiniere viticole: 8 ha
*livezi si pepiniere pomicole: 6 ha

1.1. Premise ale dezvoltarii agriculturii


Teritoriul zonei Timisoara dispune de o bogata retea hidrografica, panza freatica se
situeaza la o adancime ce variaza intre 0,5 si 4 m, ceea ce genereaza baltiri in conditiile unor
precipitatii excesive.
Datorita suprafetelor agricole intinse si a solurilor de calitate, potentialul agricol al judetului
Timis este ridicat.
Comparativ cu alte regiuni rezultatele obtinute in agricultura au fost bune, in ciuda
faptului ca beneficia intr-o masura insuficienta de servicii adecvate. O contributie importanta la
dezvoltarea sectorului agricol o au mecanizarea agriculturii si cresterea semnificativa a
facilitatilor acordate in acest domeniu. Serviciile de mecanizare in agricultura sunt asigurate de
SC Agromec SA Timisoara, Statiunea Didactica Experimentala si de producatorii particulari.

Majoritatea societatilor comerciale si agricole cat si asociatiile familiale detin propriile utilaje in
functie de suprafata pe care o exploateaza.
Invelisul de sol din Timisoara este de o mare diversitate, din clasele cernisoluri cambice
(38,39%), lacovisti si soluri gleice (21,74), soluri brune eumezobazice (15,45%), balti si gropi de
imprumut 4,60%, cernoziomurile (tipice, gleizate 3,8%). Capacitatea solurilor de sustinere a
productiei agricole este medie datorita ponderii ridicate a unor tipuri de soluri cu fertilitate
scazuta sau afectate de umezeala in exces, compensata insa de prezenta cernoziomurilor si
preluvisolurilor molice, soluri calitative pentru dezvoltarea agriculturii.

1.2. Mutatii in structurile terenurilor agricole (hectare)

Mutatii in structurile terenurilor agricole 1990


14000

13004

12000
10000
8049

8000
6000
4000
2000
0

Fond funciar

250

250

Pasuni

Fanete

89
Supraf. arabila Vita de vie

Mutatii in structurile terenurilor agricole 1995


14000

13005

12000
10000
7313

8000
6000
4000
2000
0

606
Fond funciar

Pasuni

188
Fanete

39
Supraf. arabila Vita de vie

Mutatii in structurile terenurilor agricole 2000


14000

12927

12000
10000
7367

8000
6000
4000
2000
0

Fond funciar

467

224

Pasuni

Fanete

39
Supraf. arabila Vita de vie

Mutatii in structurile terenurilor agricole 2010


14000

12927

12000
10000
8000
6000
4022

4000
2000
0

Fond funciar

151

251

Pasuni

Fanete

8
Supraf. arabila Vita de vie

Mutatii in structurile terenurilor agricole 2014


14000

12927

12000
10000
8000
6000
4088

4000
2000
0

Fond funciar

155

84

Pasuni

Fanete

8
Supraf. arabila Vita de vie

1.3. A). Structura culturilor si productiilor agricole (hectare)

Structura culturilor si productiilor agricole 1990


2500
2000

1854

2093

1500
985

1000
320

500

159

285

Structura culturilor si productiilor agricole 1995


3000
2500

2565

2275

2000
1500
1000
500
0

1058

922
420
73

Structura culturilor si productiilor agricole 2000


2500

2053

2000
1500

1412

1000
500
0

B). Productii matricole (tone)

488

303

536

Productii matricole 1990


Legume

8766

Cartofi

4219

Sfecla de zahar

4189

Floarea soarelui

796

Porumb

5536

Grau si secara

7436
0

2000

4000

6000

8000

10000

Productii matricole 1995


Legume

11630

Cartofi

5868

Sfecla de zahar
Floarea soarelui

931
1389

Porumb

8366

Grau si secara

12203
0

2000

4000

6000

8000

10000 12000 14000

Productii matricole 2000


Legume
Cartofi

4897

Sfecla de zahar
Floarea soarelui

4502
390

Porumb

3181

Grau si secara

3231
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Productii matricole 2003


Legume
Cartofi

6839

Sfecla de zahar
Floarea soarelui

8413
1192

Porumb

7192

Grau si secara

5914
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

2. Activitatile industriale