Sunteți pe pagina 1din 1

RELAŢII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC

FIŞĂ DE LUCRU

1. În triunghiul dreptunghic ABC ( = 1dr), AD BC, D (BC) se cunosc două segmente şi se cere să
se calculeze celelalte segmente necunoscute:

a) AB = 16 cm, BC = 20 cm. Se cer: BD, DC, AC, AD.

b) AD = 12 cm, BD = 9 cm. Se cer: DC, AB, BC, AC.

c) AC = 20 cm, DC = 16 cm. Se cer: BD, BC, AB, AC.

2. În triunghiul isoscel ABC, , se duc înălţimile AD BC, D (BC) şi BE AC, E


(AC). Ştiind că AB = 25 cm, BC = 40 cm, să se calculeze lungimile segmentelor AD, BE, AE şi CE.

3. Dreptunghiul ABCD are dimensiunile AB = cm şi BC = 12 cm. Să se afle lungimea diagonalei.

4. În trapezul dreptunghic ABCD cu AB CD, AB CD, m( ) = 90o, se cunoaşte AD = cm, BC


= 24 cm şi AB = 2CD. Să se calculeze diagonalele, perimetrul şi aria trapezului.

5. Rombul ABCD are diagonalele BD = 24 cm şi AC = cm. Să se calculeze perimetrul rombului.

6. Calculaţi diagonala unui pătrat cu lungimea laturii de 18 cm.

7. Calculaţi înălţimea unui triunghi echilateral cu lungimea laturii de cm.

8. Dreptunghiul ABCD are AB = cm şi BC = 18 cm. Ştiind că BM AC, M (AC), aflaţi lungimile


segmentelor BM şi DM.

MATEMATICA ÎN VIAŢA COTIDIANĂ

9. Terenul de sport al unei şcoli are formă de dreptunghi, având dimensiunile AB = 48 m şi BC = 36 m.


Profesorul de sport vrea să afle:

a)ce distanţă parcurge un copil dacă merge pe diagonala AC;

b) ce distanţă parcurge alt copil care merge pe traseul A – B – C;

c) cu câţi metri a mers mai puţin primul copil decât al doilea.

10. O scară este sprijinită de un perete la înălţimea de 2,7 m. Distanţa de la perete la piciorul scării fiind
de 3,6 m, să se afle lungimea scării.