Sunteți pe pagina 1din 10

2.

Organizarea contabilitatii de gestiune


Contabilitatea de gestiune reprezinta modalitatea de abordare contabila a activitatii unei firme
prin care se structureaza in subdiviziuni atat patrimoniul, cat si rezultatele financiare obtinute in
cadrul unei perioade.
Organizarea contabilitatii de gestiune are caracter obligatoriu, dar flexibil, in sensul ca trebuie
adaptata la specificul activitatii fiecarei persoane juridice de natura societatilor comerciale,
companiilor nationale, regiilor autonome, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si
societatilor cooperatiste.
Fiecare persoana juridica are obligatia sa organizeze contabilitatea financiara in paralel cu
contabilitatea de gestiune. Din contabilitatea de gestiune se preiau in contabilitatea financiara
costurile unitare ale marfurilor achizitionate, ale produselor obtinute sau prelucrate, ale lucrarilor
si serviciilor efectuate.
Daca informatiile furnizate de contabilitatea de gestiune sunt necesare doar cerintelor interne ale
firmei, informatiile furnizate de contabilitatea financiara referitoare la pozitia financiara,
performanta financiara si fluxurile de trezorerie sunt necesare atat pentru cerintele interne, cat si
pentru cerintele externe legate de relatiile existente cu investitorii prezenti si potentiali, cu
creditorii financiari si comerciali, cu clientii, cu institutiile publice si cu alti utilizatori.

2.1 Obiectivele contabilitatii de gestiune


Obiectul si scopul contabilitatii de gestiune il reprezinta calcularea costului produselor sau
serviciilor realizate in vederea determinarii rezultatelor analitice prin compararea costurilor cu
preturile sau tarifele practicate in scopul obtinerii de profit.
Spre deosebire de contabilitatea financiara care reprezinta modalitatea de masurare, evaluare,
cunoastere, gestiune si control a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a
rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata, contabilitatea de gestiune este utila in
stabilirea cauzelor de generare a profitului sau de inregistrare a pierderii. O contabilitate de
gestiune bine organizata va va ajuta sa analizati costurile si rezultatele activitatii desfasurate
astfel incat sa luati masuri eficiente de crestere a profitabilitatii activitatii firmei pe care o
reprezentati.
Din punct de vedere fiscal, contabilitatea de gestiune are rolul de a identifica si de a justifica
necesitatea efectuarii cheltuielilor aferente veniturilor inregistrate in contabilitatea financiara,
astfel incat acestea sa fie incadrate la cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal la
determinarea profitului impozabil.
In functie de specificul activitatii desfasurate (productie, comert, prestari de servicii, etc.),
contabilitatea de gestiune asigura:

inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, pe


activitati, sectii, faze de fabricatie, centre de costuri, centre de profit;
calculul costului de achizitie, de productie, de prelucrare al bunurilor intrate sau obtinute, al
lucrarilor executate, al serviciilor prestate, al productiei in curs de executie, al imobilizarilor
in curs etc.

Contabilitatea de gestiune furnizeaza urmatoarele informatii necesare elaborarii de rapoarte si


analize interne utilizate de managementul firmei in luarea deciziilor pentru gestionarea
eficienta a patrimoniului:

-informatii legate de costul bunurilor, lucrarilor, serviciilor, pentru firmele care desfasoara
activitati de productie, prestari de servicii;
-informatii legate de costul bunurilor vandute pentru firmele care desfasoara activitate de
comert;
-informatii care stau la baza bugetarii si controlului activitatii de exploatare;
-informatii necesare analizelor financiare in vederea fundamentarii deciziilor manageriale
privind conducerea activitatii interne;
-diverse informatii impuse de realizarea unui management performant.
Cerintele de prezentare si analiza a informatiilor oferite de contabilitatea de gestiune nu sunt
impuse sau limitat prin lege, deci aveti posibilitatea sa va organizati in functie de necesitati
astfel incat, la orice actiune de verificare fiscala, sa convingeti organul de inspectie ca
rezultatul contabil si fiscal al firmei dvs. este determinat corect.
Contabilitatea interna de gestiune este un mijloc suplimentar de control pentru organul fiscal,
dar si de autocontrol al calculatiei costurilor de productie de catre managerul firmei.

2.2 Modul de organizare a contabilitatii de gestiune


Cuvinte cheie:

contul 901
contul 902

Obligatia de organizare a contabilitatii de gestiune revine administratorului firmei care are


posibilitatea sa opteze pentru alegerea uneia din cele trei variante permise de lege:

utilizarea conturilor specifice contabilitatii de gestiune;


dezvoltarea pe analitice a conturilor din contabilitatea financiara;
organizarea unei evidente tehnico-operative proprii.

Desi utilizarea acestora nu are caracter obligatoriu, va prezentam urmatoarele conturi specifice
contabilitatii de gestiune:

GRUPA

CONTURI

90 Decontari interne

901 Decontari interne privind cheltuielile dezvoltate pe


urmatoarele conturi analitice:

9011 Materii prime si materiale


9012 Servicii terti
9013 Salarii si contributii salarii
9014 Cheltuieli repartizate din alte activitati

902 Decontari interne privind productia obtinuta 903

Decontari interne privind diferentele de pret

921 Cheltuielile activitatii de baza


92 Conturi de calculatie
922 Cheltuielile activitatilor auxiliare
923 Cheltuielile indirecte de productie
924 Cheltuielile generale de administratie
925 Cheltuielile de desfacere
931 Costul productiei obtinute
93 Costul productiei
933 Costul productiei in curs de executie
Grupa de conturi 90 ,,Decontari interne cuprinde conturi pentru gestiunea cheltuielilor si a
productiei decontate avand drept scop calculatia abaterii costurilor efective fata de pretul de
inregistrare (cost normat).

Contul 901 ,,Decontari interne privind cheltuielile este un cont bifunctional cu rol in
controlul cheltuielilor. Rulajele contului reprezinta:

- credit: suma totala a cheltuielilor efective aferente productiei finite si productiei in curs de
executie preluata din fiecare cont de cheltuieli;
-debit: costul normat al productiei finite obtinute; diferenta reprezinta abateri de cheltuieli cu
care se debiteaza la inchidere.

Contul 902 ,,Decontari interne privind productia obtinuta este un cont bifunctional cu rol in
controlul costurilor. Rulajale contului reprezinta:

- credit: costul normat al productiei finite obtinute;


- debit: suma totala a cheltuielilor efective pentru productia finita si productia in curs de
executie (neterminata), preluate din conturile colectoare de cheltuieli.

Grupa de conturi 92 Conturi de calculatie cuprinde conturi pentru gruparea cheltuielilor in


raport cu destinatia lor si nu prezinta sold la sfarsitul lunii. Rulajele contului reprezinta:
- in debit: colectarea cheltuielilor efective conform documentelor.
Nota: operatiunea se efectueaza simultan cu contabilizarea cheltuielilor de exploatare in
conturile din clasa 6;

- in credit: decontarea costurilor efective prin trecerea lor asupra productiei obtinute sau a
productiei in curs de executie.

Grupa de conturi 93 Costul productiei cuprinde stocurile pentru evidenta productiei


obtinute. Rulajele contului reprezinta:
- in debit: productia obtinuta;
- in credit: costurile resurselor consumate.
Indiferent de varianta selectata, contabilitatea de gestiune trebuie sa asigure flexibilitatea
sistemului de stocare si de accesare a informatiilor astfel incat sa permita o gama larga de
optiuni pentru ca toate informatiile obtinute sa satisfaca atat necesitatile de informare
existente, cat si pe cele in continua schimbare.
Conturile de gestiune utilizate sau evidenta tehnico-operativa organizata trebuie sa fie
adaptate scopurilor urmarite de managerul societatii:

evidentierea fluxului costurilor;


determinarea costurilor aferente stocurilor;
determinarea veniturilor si a rezultatelor in functie de activitatea care le genereaza;
efectuarea de previziuni etc.

Procedeele si tehnicile utilizate in contabilitatea de gestiune se stabilesc in functie de


caracteristicile calitative ale informatiilor impuse de utilizatori si de specificul activitatii
desfasurate.

Obligatia de organizare a contabilitatii de gestiune revine administratorului firmei care are


posibilitatea sa opteze pentru alegerea uneia din cele trei variante permise de lege:

utilizarea conturilor specifice contabilitatii de gestiune;


dezvoltarea pe analitice a conturilor din contabilitatea financiara;
organizarea unei evidente tehnico-operative proprii.

Desi utilizarea acestora nu are caracter obligatoriu, va prezentam urmatoarele conturi specifice
contabilitatii de gestiune:

GRUPA

CONTURI

90 Decontari interne

901 Decontari interne privind cheltuielile dezvoltate pe


urmatoarele conturi analitice:

9011 Materii prime si materiale


9012 Servicii terti
9013 Salarii si contributii salarii
9014 Cheltuieli repartizate din alte activitati

902 Decontari interne privind productia obtinuta 903


Decontari interne privind diferentele de pret

921 Cheltuielile activitatii de baza


92 Conturi de calculatie
922 Cheltuielile activitatilor auxiliare
923 Cheltuielile indirecte de productie
924 Cheltuielile generale de administratie
925 Cheltuielile de desfacere
931 Costul productiei obtinute
93 Costul productiei
933 Costul productiei in curs de executie
Grupa de conturi 90 ,,Decontari interne cuprinde conturi pentru gestiunea cheltuielilor si a
productiei decontate avand drept scop calculatia abaterii costurilor efective fata de pretul de
inregistrare (cost normat).

Contul 901 ,,Decontari interne privind cheltuielile este un cont bifunctional cu rol in
controlul cheltuielilor. Rulajele contului reprezinta:

- credit: suma totala a cheltuielilor efective aferente productiei finite si productiei in curs de
executie preluata din fiecare cont de cheltuieli;
-debit: costul normat al productiei finite obtinute; diferenta reprezinta abateri de cheltuieli cu
care se debiteaza la inchidere.

Contul 902 ,,Decontari interne privind productia obtinuta este un cont bifunctional cu rol in
controlul costurilor. Rulajale contului reprezinta:

- credit: costul normat al productiei finite obtinute;


- debit: suma totala a cheltuielilor efective pentru productia finita si productia in curs de
executie (neterminata), preluate din conturile colectoare de cheltuieli.

Grupa de conturi 92 Conturi de calculatie cuprinde conturi pentru gruparea cheltuielilor in


raport cu destinatia lor si nu prezinta sold la sfarsitul lunii. Rulajele contului reprezinta:
- in debit: colectarea cheltuielilor efective conform documentelor.
Nota: operatiunea se efectueaza simultan cu contabilizarea cheltuielilor de exploatare in
conturile din clasa 6;

- in credit: decontarea costurilor efective prin trecerea lor asupra productiei obtinute sau a
productiei in curs de executie.

Grupa de conturi 93 Costul productiei cuprinde stocurile pentru evidenta productiei


obtinute. Rulajele contului reprezinta:
- in debit: productia obtinuta;
- in credit: costurile resurselor consumate.
Indiferent de varianta selectata, contabilitatea de gestiune trebuie sa asigure flexibilitatea
sistemului de stocare si de accesare a informatiilor astfel incat sa permita o gama larga de
optiuni pentru ca toate informatiile obtinute sa satisfaca atat necesitatile de informare
existente, cat si pe cele in continua schimbare.
Conturile de gestiune utilizate sau evidenta tehnico-operativa organizata trebuie sa fie
adaptate scopurilor urmarite de managerul societatii:

evidentierea fluxului costurilor;


determinarea costurilor aferente stocurilor;
determinarea veniturilor si a rezultatelor in functie de activitatea care le genereaza;
efectuarea de previziuni etc.

Procedeele si tehnicile utilizate in contabilitatea de gestiune se stabilesc in functie de


caracteristicile calitative ale informatiilor impuse de utilizatori si de specificul activitatii
desfasurate.
Obligatia de organizare a contabilitatii de gestiune revine administratorului firmei care are
posibilitatea sa opteze pentru alegerea uneia din cele trei variante permise de lege:

utilizarea conturilor specifice contabilitatii de gestiune;


dezvoltarea pe analitice a conturilor din contabilitatea financiara;
organizarea unei evidente tehnico-operative proprii.

Desi utilizarea acestora nu are caracter obligatoriu, va prezentam urmatoarele conturi specifice
contabilitatii de gestiune:

GRUPA

CONTURI

90 Decontari interne

901 Decontari interne privind cheltuielile dezvoltate pe


urmatoarele conturi analitice:

9011 Materii prime si materiale


9012 Servicii terti
9013 Salarii si contributii salarii
9014 Cheltuieli repartizate din alte activitati

902 Decontari interne privind productia obtinuta 903


Decontari interne privind diferentele de pret

921 Cheltuielile activitatii de baza


92 Conturi de calculatie
922 Cheltuielile activitatilor auxiliare
923 Cheltuielile indirecte de productie
924 Cheltuielile generale de administratie
925 Cheltuielile de desfacere
931 Costul productiei obtinute
93 Costul productiei
933 Costul productiei in curs de executie
Grupa de conturi 90 ,,Decontari interne cuprinde conturi pentru gestiunea cheltuielilor si a
productiei decontate avand drept scop calculatia abaterii costurilor efective fata de pretul de
inregistrare (cost normat).

Contul 901 ,,Decontari interne privind cheltuielile este un cont bifunctional cu rol in
controlul cheltuielilor. Rulajele contului reprezinta:

- credit: suma totala a cheltuielilor efective aferente productiei finite si productiei in curs de
executie preluata din fiecare cont de cheltuieli;
-debit: costul normat al productiei finite obtinute; diferenta reprezinta abateri de cheltuieli cu
care se debiteaza la inchidere.

Contul 902 ,,Decontari interne privind productia obtinuta este un cont bifunctional cu rol in
controlul costurilor. Rulajale contului reprezinta:

- credit: costul normat al productiei finite obtinute;


- debit: suma totala a cheltuielilor efective pentru productia finita si productia in curs de
executie (neterminata), preluate din conturile colectoare de cheltuieli.

Grupa de conturi 92 Conturi de calculatie cuprinde conturi pentru gruparea cheltuielilor in


raport cu destinatia lor si nu prezinta sold la sfarsitul lunii. Rulajele contului reprezinta:
- in debit: colectarea cheltuielilor efective conform documentelor.
Nota: operatiunea se efectueaza simultan cu contabilizarea cheltuielilor de exploatare in
conturile din clasa 6;
- in credit: decontarea costurilor efective prin trecerea lor asupra productiei obtinute sau a
productiei in curs de executie.

Grupa de conturi 93 Costul productiei cuprinde stocurile pentru evidenta productiei


obtinute. Rulajele contului reprezinta:
- in debit: productia obtinuta;

- in credit: costurile resurselor consumate.


Indiferent de varianta selectata, contabilitatea de gestiune trebuie sa asigure flexibilitatea
sistemului de stocare si de accesare a informatiilor astfel incat sa permita o gama larga de
optiuni pentru ca toate informatiile obtinute sa satisfaca atat necesitatile de informare
existente, cat si pe cele in continua schimbare.
Conturile de gestiune utilizate sau evidenta tehnico-operativa organizata trebuie sa fie
adaptate scopurilor urmarite de managerul societatii:

evidentierea fluxului costurilor;


determinarea costurilor aferente stocurilor;
determinarea veniturilor si a rezultatelor in functie de activitatea care le genereaza;
efectuarea de previziuni etc.

Procedeele si tehnicile utilizate in contabilitatea de gestiune se stabilesc in functie de


caracteristicile calitative ale informatiilor impuse de utilizatori si de specificul activitatii
desfasurate.

2.3 Calculatia si clasificarea costurilor


Calculatia costurilor reprezinta un ansamblu de lucrari efectuate in mod organizat cu scopul
obtinerii de informatii referitoare la costul bunurilor, lucrarilor, serviciilor, activitatilor sau a altor
obiecte de calculatie astfel incat acestea sa poata fi evaluate si recunoscute in contabilitatea
financiara.
Ca efect final, calculatia costurilor va ajuta sa stabiliti si sa verificati preturile de vanzare.
La organizarea lucrarilor privind calculatia costurilor trebuie sa aveti in vedere urmatoarele
aspecte:

marimea si structura organizatorica a firmei;


tipul si modul de organizare a productiei;
tehnologia de fabricatie;
gradul de integrare a productiei;
natura activitatii desfasurate.

In functie de natura activitatii desfasurate, costurile se clasifica in urmatoarele grupe:


- costuri de achizitie;
- costuri de productie;
- costuri de prelucrare;
- cheltuieli ale perioadei.

2.4 Principiile calculatiei costurilor


Pentru asigurarea unui continut real si exact al structurii costurilor trebuie sa aveti in vedere
respectarea urmatoarelor principii:

principiul separarii cheltuielilor care privesc strict obtinerea bunurilor, lucrarilor sau
serviciilor, de cheltuielile care nu sunt legate de achizitia, productia sau prelucrarea
acestora

Acest principiu va impune sa nu includeti in costul bunurilor, lucrarilor sau serviciilor urmatoarele
categorii de cheltuieli care nu participa direct la obtinerea acestora:
- cheltuielile de administratie;
- cheltuielile de desfacere;
- regia fixa nealocata costului;
- cheltuielile financiare;
- cheltuielile extraordinare.

principiul delimitarii in timp a cheltuielilor

Acest principiu va impune sa includeti in costuri cheltuielile efectuate in perioada de gestiune


careia ii apartin.

principiul delimitarii in spatiu a cheltuielilor

Acest principiu va impune sa delimitati cheltuielile efectuate intr-o anumita perioada de gestiune
in functie de:
-principalele activitati realizate: aprovizionare, productie, administratie, desfacere;
-structura sectorului de productie: sectii, ateliere, linii de fabricatie etc.
Aplicand acest principiu, aveti posibilitatea sa delimitati cheltuielile efectuate pe centre de
productie, centre de profit sau alte centre de responsabilitate.

principiul delimitarii cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv

Acest principiu impune delimitarea cheltuielilor productive, care sunt creatoare de valoare, de
cheltuielile cu caracter neproductiv.

principiul delimitarii cheltuielilor privind productia finita de cheltuielile aferente


productiei in curs de executie

Aplicarea acestui principiu este obligatorie doar pentru firmele a caror productie se prezinta la
sfarsitul perioadei de gestiune ca fiind partial finalizata, restul productiei realizate fiind in diverse
stadii de transformare.

2.5 Structura costurilor


Indiferent de natura stocurilor, costul final al acestora trebuie sa cuprinda atat costurile aferente
achizitiei, productiei, prelucrarii, cat si alte costuri suportate de firma pentru a le aduce in forma
finala si la locul de gestiune.

Costul de achizitie al bunurilor cuprinde:

-pretul de cumparare facturat de furnizor, exclusiv T.V.A.;


-taxele de import si alte taxe.
Nota: in costul de achizitie nu intra taxele pe care firma dvs. le poate recupera de la bugetul
general consolidat, cum ar fi de exemplu accizele aferente aprovizionarii cu alcool destinat
productiei de medicamente;
-cheltuielile de transport, manipulare;
-alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor.

Costul de productie/prelucrare al stocurilor si costul de productie al imobilizarilor


cuprinde:

-cheltuieli directe aferente productiei;


-cota cheltuielilor indirecte de productie legata de fabricatia acestora, alocata in mod rational.

Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde:

-manopera si alte cheltuieli legate de:

personalul direct angajat in furnizarea serviciilor;


personalul insarcinat cu supravegherea;