Sunteți pe pagina 1din 17

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII

Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti


Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

PROIECT INSTALATII
ELECTRICE
IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII
Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Faz de proiectare
Beneficiar
Proiectant general
Proiectant de specialitate
Proiect nr.

:
:
:
:
:

P.Th.+D.E.
S.C. MEGAPOL CONSTRUCT S.R.L
S.C. DASA ARCH SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
B59/2010

2011

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

LISTA DE SEMNTURI

ef de proiect

Dipl. Ing. M. Popescu

Proiectant

Dipl. Ing. R. Gaina

Verificat

Dipl. Ing. M.Popescu

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

BORDEROU:
PIESE SCRISE:
No.

Denumire

1
2
3
4

FOAIA DE GARD
LISTA DE SEMNTURI
BORDEROU
DATE GENERALE
DESCRIEREA GENERAL A LUCRRILOR MEMORIU INSTALAII
ELECTRICE
CAIET DE SARCINI
LISTA CU CANTITI DE LUCRRI INSTALAII ELECTRICE
PROGRAM DE CONTROL AL EXECUTIEI IN FAZE DETERMINANTE

5
6
7
8

Data
elaborarii
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011

PIESE DESENATE:

Denumire plan

Data
elaborrii

No.

Nr. Plan

IE01

Plan iluminat subsol 2

05.2011

IE02

Plan prize si forta subsol 2

05.2011

IE03

Plan priza de pamant si pat de cabluri subsol 2

05.2011

IE04

Plan coloane electrice subsol 2

05.2011

IE05

Plan degivrare subsol 2

05.2011

IE06

Plan iluminat subsol 1

05.2011

IE07

05.2011

IE08

IE09

Plan prize si forta subsol 1


Plan pat de cabluri si centuri de legare la prize de pamant
subsol 1
Plan coloane electrice subsol 1

10

IE10

Plan degivrare subsol 1

05.2011

11

IE11

Plan iluminat si coloane electrice parter

05.2011

12

IE12

Plan prize si forta parter

05.2011

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

05.2011
05.2011

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

13

IE13

Plan iluminat si coloane electrice mezanin

05.2011

14

IE14

Plan prize si forta mezanin

05.2011

15

IE15

Plan iluminat, prize, forta si coloane etaj 1

05.2011

16

IE16

Plan iluminat, prize, forta si coloane etaj 2

05.2011

17

IE17

Plan iluminat, prize, forta si coloane etaj 3

05.2011

18

IE18

Plan iluminat, prize, forta si coloane etaj 4

05.2011

19

IE19

Plan iluminat, prize, forta si coloane etaj 5

05.2011

20

IE20

Plan iluminat, prize, forta si coloane etaj tehnic

05.2011

21

IE21

Plan iluminat, prize si forta pod

05.2011

22

IE22

Plan iluminat, prize si forta cota +30.20

05.2011

23

IE23

Plan paratrasnet

05.2011

24

IET00

05.2011

25

IET01

26

IET02

27

IET03

28

IET05

Schema generala de distributie energie electrica


Schema monofilara tablou apartament 1 camera
TE.Ap(1C)
Schema monofilara tablou apartament 2 camera
TE.Ap(2C) tip 1
Schema monofilara tablou apartament 2 camera
TE.Ap(2C) tip 2
Schema monofilara tablou apartament 2 camera
TE.Ap(3C)
Schema monofilara tablou adapost TAPC

29

IET06

Schema monofilara tablou degivrare conducte TIC

05.2011

30

IET07

Schema monofilara tablou degivrare rampa TIR

05.2011

31

IET08

05.2011

32

IET09

33

IET10

Schema monofilara tablou desfumare TDesf


Schema monofilara tablou statie pompe apa potabila TGPAP
Schema monofilara statie pompe incendiu TSPI

34

IET11

05.2011

35

IET12

36

IET13

Schema monofilara panou semnalizare incendiu PSI


Schema monofilara tablou spatii comune receptori
normali -TSC(N)
Schema monofilara tablou spatii comune receptori vitali
TSC(V)

IET04

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011

05.2011
05.2011

05.2011
05.2011

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiii
IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII .
Str. Radu Voda, nr. 25, sector 4, Bucuresti.
1.2. Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)
ara
Oras
Adresa

: Romnia
: Bucuresti
: Str. Radu Voda, nr. 25, sect. 4.

1.3. Beneficiarul investiiei


S.C. MEGAPOL CONSTRUCT S.R.L.
1.4. Proiectant general
S.C. DASA ARCH SRL
1.5. Proiectant de specialitate
M.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
B-dul Ferdinand, Nr. 58, Sc. A, Et.1, Ap.2, Sector 2, Bucureti
Tel.:+40 21 310 60 63; E-mail: mc@mcproiect.ro; www.mcgeneralconstruct.ro
Reg. Com. J 40/12661/2003, C.U.I. RO 15757211

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

2. DESCRIEREA GENERAL A LUCRRILOR MEMORIU INSTALAII ELECTRICE

2.1 OBIECTUL PROIECTULUI


Prezenta documentaie trateaz la faza P.Th. + D.E. instalaiile electrice
aferente obiectivului Imobil de locuinte si servicii amplasat n Bucuresti, Str.
Radu Voda, nr. 25, sector 4.

Prezenta documentaie trateaza urmtoarele categorii de instalatii electrice


aferente ansamblului rezidential:
alimentarea cu energie electrica
distributia energiei electrice
iluminat interior, exterior, normal si de siguranta
prize 230/400V, forta
instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea
masuri de protectie impotriva electrocutarii si PSI
2.2 REGLEMENTARI
La baza ntocmirii proiectului au stat:
Tema de proiectare elaborata de beneficiar
Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate
Proiectul reelei de distribuie a energiei electrice n incinta ansamblului
Teme de specialitate: instalaii termice i instalaii sanitare
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor norme si
normative in vigoare:
Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007, privind calitatea in
constructii;
Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
Ordinul MF si MTCT nr.34/2006 privind achizitiile publice;
HGR nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea unor rglementari privind calitatea in
constructii;

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin


HGR nr.272/1994;
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin HGR nr. 273/1994
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana 1000 V
c.a., indicativ NP-I7-02;
Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a si 1500Vc.c,
indicativ GP052-2000;
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de electrice interioare de
curentii slabi aferente cladiriilor civile si de productie, indicativ I 18/1-01;
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri, indicativ I 18/2-02;
Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului, indicativ I 202000;
Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri, indicativ NP-061-02;
Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare, inclusiv NP-068-02;
Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice, indicativ PE 001/94;
Norme de preventire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice,
indicativ PE 009/93;
Normativ pentru proiectarea si executatia retelelor de cabluri electrice, indicativ
PE 107/95;
Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice,
indicativ PE 116/94;
Normativ privind limitare regimului nesimetric si deformant in retelele electrice,
indicativ PE 143/94;
Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ
1RE-Ip30-88;
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56-02;
Norme generale de protectia muncii-2002;
Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca 2006
Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr
163/28.02.2007
Hotirea Guvernului Romaniei nr 51 din 05.02.1992, republicata in 1997, privind
unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingerea incendiilor;

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

Hotirea Guvernului Romaniei nr 971 din 26.07.2006 privind cerinte minime


pentru semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de munca.
Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;
Normativ oentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, socialculturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P100-1995;
Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice din cladiri, indicativ
GT-059-03;
STAS 12604/87 protectia impotriva electrocutarii.prescriptii generale;
STAS 12604/5-90 protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta.
Instalatii electrice fixe.prescriptii de proiectare si executie;
SR CEI 364-1...7 instalatii electrice ale cladirilor;
SR CEI 60439-1- ansambluri prefabricate de aprataj de joasa tensiune.
Instalatii electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare
400-230V;50 Hz.
Documentatia va fi verificata pentru cerinta de calitate , conform prevederilor
Legii 10/1995.
In conformitate cu legea 10/1995, se stabileste ca faza determinanta a
exexcutiei, verificarea functionarii instalatiilor lectrice in vederea receptionarii
lucrarilor.
In conformitate cu prevederiile din Normativul pentru proiectarea antiseismica,
P100-95, obiectivul are clasa de importanta III. Categoria seismica a instalatiilor si
echipamentelor electrice este A.
In conformitate cu Regulamentul aprobat prin HG 766/1997, anexa 2, obiectivul
are categoria de importanta C constructii de importanta normala.
3 SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA
3.1 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Datele electroenergetice de consum pentru intreg ansamblul de locuinte sunt
urmtoarele :

putere electrica absorbita Pa:

310.3 kW;

curentul de calcul Ic :

594.4 A;

tensiunea de utilizare Un :

3x400/230 V; 50 Hz;

factor de putere mediu natural cos :

0.92;

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

Alimentarea cu energie electrica se propune a se realiza din cadrul unui


bransament stradal. In interiorul imobilului se prevede un grup electrogen de tip
stand-by, cu puterea de 110 kVA. Grupul electrogen este cu pornire automata in max
15 secunde, complet echipat si automatizat, fara AAR. Autonomia de functionare a
grupului electrogen este de 8 h, rezervorul de combustibil fiind inclus in furnitura
grupului electrogen. Grupul electrogen deserveste un tabloul electric de consumatori
vitali TSC(V) amplasat in cadrul parterului; tabloul va fi prevazut cu AAR, alimentarea
de baza se va realiza din cadrul tabloului TSC(N) iar a doua alimentare din cadrul
grupului electrogen. Din acest tablou TSC(V) se alimenteaza receptoarele vitale
aferente ansamblului din cadrul spatiilor comune:
-

tabloul statiei de pompare incendiu TSPI prevazut cu AAR ( alimentarea


de baza se va realiza din cadrul tabloului TSC(N) dinaintea intrerupatorului
general cu cablu cu intarzierea propagarii focului tip CYYF, iar alimentarea
secundara din cadrul tabloului TSC(V) cu cablu rezistent la foc 90 minute
tip NHXH E90);

tabloul instalatie de desfumare si presurizare T.Desf., prevazut cu AAR


(alimentarea de baza se va realiza din cadrul tabloului TSC(N) dinaintea
intrerupatorului general cu cablu cu intarzierea propagarii focului tip CYYF
iar alimentarea secundara din cadrul tabloului TSC(V) cu cablu rezistent la
foc 90 minute tip NHXH E90);

tabloul instalatie de degivrare conducte TIC, alimentat cu cablu cu


intarzierea propagarii focului tip CYYF);

tabloul instalatie de degivrare rampa auto TIR, alimentat cu cablu cu


intarzierea propagarii focului tip CYYF);

tabloul statiei de pompare apa potabila TGPAP, alimentat cu cablu cu


intarzierea propagarii focului tip CYYF);

tablou adapost aparare civila T.APC.

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, aparate de


climatizare, aparatura audio-video, aparatura electrocasnica, pompe i ventilatoare.
Receptorii electrici din instalaia electrica a consumatorului nu produc influene
negative perturbatoare asupra instalaiilor furnizorului.
Modalitatea de alimentare cu energie electrica este stabilita pe baza unui
studiu de solutie realizat de catre furnizorul de energie electrica si nu face obiectul
prezentului proiect.
Schema de distributie a energiei electrice aferenta blocului este de tip TNC de
la punctul de alimentare la firidele de distributie si contorizare FDCP aferente,
montate pe fiecare etaj.
De la FDCP se alimenteaza cu cablu individual tip CYYF 3x6 fiecare tablou de
apartament conform schemei generale de distributie. Sectiunea cablului este

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

influentata de conditia de selectivitate intre echipamentele de protectie din tablourile


de apartament cu echipamentele de protectie din cadrul firidelor de distributie.
Tablourile din apartamente sunt din material plastic cu IP40, complet echipate
conform schemelor monofilare; tablourile din spatiile comune sunt din material
metalic cu IP31 in montaj aparent la suprateran si cu IP55 in montaj aparent la
subteran.
Echiparea firidelor de distributie din cladire trebuie sa respecte cerintele impuse
de catre furnizorul de energie electrica.
3.2 DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE
Distributia energiei electrice se va realiza conform schemei generale de
distributie. Distributia energiei electrice intre punctul de alimentare si FDCP este
prinsa in proiectul de bransament realizat de catre o firma de specialitate.
Din cadrul fiecarui FDCP se va realiza distributia in sistem radial catre fiecare
apartament din bloc cu cablu CYYF 3x6 mmp .
Din cadrul FDCP de la parter se va alimenta tabloul de spatii comune pentru
intreg ansamblul TSC(N) precum si alte tablouri secundare (tablourile de spatii
servicii TSSP amplasate la parterul imobilului, tabloul din spatiul tehnic de la etajul 6,
TST si tabloul aferent podului, TPod). Din tabloul de spatii comune TSC(N) se vor
alimenta numai receptorii electrici aferenti spatiilor comune generale.
Distributia pe verticala a cablurilor electrice se va realiza in patul de cablu
RKS, in ghenele aferente spatiilor tehnice. Aceste ghene de cabluri se etanseizeaza
antifoc la nivelul placilor dintre etaje pentru a se preveni propagarea focului in caz de
incendiu. Toate trecerile prin pereti a cablurilor se etanseaza antifoc cu elemente a
caror rezistenta la foc este egala cu cea a peretelui pe care il traverseaza.
Distributia coloanelor principale, secundare cat si a circuitelor aflate in spatiile
comune se realizeaza cu cablu din cupru cu manta din PVC cu intarziere la
propagarea focului tip CYYF.
Distributia energiei electrice in cadrul apartamentelor se va realiza in
conductor FY cu sectiunea 1,5mmp pentru lumina si 2,5mmp pentru prize si
tensiunea nominala minima de 1kV in conformitate cu normele in vigoare
respectandu-se codul culorilor impus de catre normativul I7-02. Acestea se vor
dispune in tuburi de protectie IPY/Copex.
Distributia energiei electrice in zona de subsol se va realiza cablu CYYF cu
intarzierea propagarii focului cu sectiunea 1.5mmp pentru lumina si 2.5mmp pentru
circuitele de priza in conformitate cu normele in vigoare. Sectiunea conductoarelor
pe circuitele de lumina, prize, forta a fost marita acolo unde pierderile de tensiune
erau semnificative pentru sectiunile minime impuse de normativ. Pe portiunile de
traseu unde nu exista pat de cablu protectia mecanica a cablurilor se va realiza in
tuburi tip IPY/Coppex.

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

10

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

Golurile pentru trecerea cablurilor prin planee, pardoseli sau perei, inclusiv
cele prevzute pentru extinderi vor fi etanate n vederea evitrii propagrii
flcrilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezisten la foc a elementelor de
etanare a golurilor trebuie s fie cel puin egal cu cea a elementului strbtut.
Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea
nominala Un de minim 1kV.
3.3 ILUMINAT INTERIOR - EXTERIOR
Instalatia de iluminat interior din cadrul apartamentelor este realizata cu corpuri
de iluminat echipate cu lampi incandescente/compact fluorescente, dupa mediul
ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare
impuse de catre normativele in vigoare.
Corpurile de iluminat din spatiile de apartamente in montaj aparent/ingropat
sunt de urmatoarele tipuri:
-de tip lustra ( sau plafoniera ) cu putere maxima de 300W / loc lampa avand
gradul de protectie IP20 execeptie facand corpurile de iluminat amplasate in
balcoanele locuintelor care au gradul de protectie IP44 iar cele din grupurile sanitare
au gradul de protectie minim IP23.
-de tip aplica luminoasa cu sursa cu incandescenta/compact fluorescenta cu
putere de maxim 2x60W, montate la inaltimile indicate pe planuri, avand gradul de
protectie IP20 sau IP44 pentru cele montate in exteriorul cladirii
Comenzile de aprindere a acestor corpuri de iluminat din cadrul
apartamentelor se realizeaza local, de la usile de acces in incapere 0.8 m fata de
cota pardoselii finite. Toate echipamentele sunt in montaj ingropat, IP20. Aprinderea
luminilor din holurile apartamentelor sunt realizate cu intrerupatoare cap-scara si
cruce unde este cazul.
In cazul pozitionarii a mai multor intrerupatoare unul langa celalalt se
recomanda utilizarea de rame comune cu echipamente cu mecanism ingust.
In zona de hol casa scara se utilizeaza corpuri de iluminat de tip luminoblocuri
fluorescente 2x8W, montaj aparent, permanente, cu autonomie 1h, ce indica
directia de evacuare din cladire cat si corpuri de iluminat tip aplica cu puterea
maxima 60W montate la cotele indicate pe planuri. Comanda iluminatului din
aceasta zona se va realiza prin intermediul senzorilor de miscare cu raza de
detectie de 12m.
Comanda iluminatului de pe casa scarii este realizata prin intermediul
senzorilor de miscare 12m amplasati pe fiecare nivel.
La nivelul fiecarui etaj se va utiliza un sistem de iluminat compus din corpuri
de iluminat tip plafoniere echipate cu surse incandescente/compact fluorescente
comandate de un senzor de miscare cu unghi de detectie de 360 de grade si
distanta de detectie de minim 12m, cu reglare la maxim 15 minute de functionare.

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

11

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

De asemenea, la nivelul fiecarui etaj se vor utiliza corpuri de iluminat de tip


spot montate incastrat in placa, pe conturul golului vertical de pe fiecare nivel.
Aceste corpuri vor functiona permanent, fiind alimentate din tabloul de consumatori
vitali.
Iluminatul in zona spatiilor comune in subsol se va realiza cu corpuri de
iluminat in montaj aparent, echipate cu surse fluorescente liniare de 1/2x36/58W,
etanse tip FIPAD. Comanda acestora se va realiza prin intermediul senzorilor de
miscare cu raza de detectie de 12 m; in zona de rampa auto se va realiza comanda
iluminatului prin intermediul senzorului crepuscular.
In zona de garaj distributia circuitelor aflate sub cota de 2.5 m fata de cota
pardoselii finite a subsolului se vor monta in tuburi metalice tip PEL pentru protectia
mecanica a circuitelor.
Iluminatul de siguranta aferent spatiilor comune din cadrul blocului de locuinte
si subsolului comun este de tipul 2 si consta din :
-a) iluminat de sigurata de evacuare tip 2, realizat cu corpuri de iluminat tip
luminoblocuri cu acumulatoare 1h, montate pe caile de evacuare si deasura usilor,
realizand un nivel de iluminare de 1 lx.
-b) iluminat de sigurata de evacuare tip 2, din cadrul iluminatului general,
realizat cu corpuri de iluminat normale echipate cu kituri de emergenta 1 h (montate
pe caile de circulatie) ;
-c) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, realizat cu corpuri de
iluminat normale echiapte cu kituri de emergenta 3 h (montate in statia de pompare
apa incendiu si in camera generatorului electrogen).
-d) iluminat de siguranta pentru marcare hidranti incendiu, cu lampi tip
luminoblocuri cu acumulatori 1h. Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat
marcrii hidranilor interiori de incendiu se amplaseaz n afara hidrantului (alturi
sau deasupra), la distan de maxim 1,5m de el, respectndu-se i condiiile din SR
12294.
Iluminatul in putul liftului se va realiza cu corpuri de iluminat cu dimensiuni
reduse cu sursa compact fluorescenta PL-C 18W cu dispersor translucid, antivandal
IP54, carcasa din material plastic cu dispersor din policarbonat reflectorizant cu
presetupe de alimentare din corp in corp. Comanda acestora se va face prin
intermediul intrerupatorului IP54 montat in putul liftului la subsolul blocului intr-un loc
accesibil personalului autorizat.
3.4. INSTALATIILE ELECTRICE DE PRIZE SI FORTA
Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie. Amplasarea lor a tinut cont
de planul de mobilare realizat de catre arhitect.
Inaltimea de montaj este de 0.3 m fata de pardoseala finita in zonele de
apartamente, sau conform indicatiilor de pe planuri avand gradul de protectie IP20.

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

12

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

Toate prizele din spatiul de apartamente sunt in montaj ingropat. In cazul dispunerii
mai multor prize una langa alta se recomanda utilizarea unei rame comune.
Distributia circuitelor de prize in apartamente se realizeaza ingropat cu conductor tip
FY pozat in tub de protectie IPY.
Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele
pentru iluminatul artificial, fiind protejate in tuburi IPY.
Distributia circuitelor catre consumatorii normali in spatiile din subsol se
realizeaza in cablu tip CYYF pozat in tub de protectie IPY, in montaj aparent pe
structura cladirii, sau in paturile de cabluri .
In cadrul apartamentelor au fost distribuite prize simple si duble in functie de
necesitatea alimentarii cu energie electrica a echipamentelor electronice si
electrocasnice si de amplasarea corpurilor de mobilier conforme cu planurile de
arhitectura. Circuitul de priza pentru aragaz este destinat aprinderii electrice a
acestuia.
A fost respectata incarcarea admisa de 2000W pe un circuit monofazat de
prize, in conformitate cu normativele in vigoare.
Instalatia de forta este reprezentata de alimentarea cu energie electrica liftului.
Alimentarea cu energie electrica a lifturilor se va realiza cu cablu CYYF 5x6 mmp
din cadrul tabloului de spatii comune TSC(N).
In zona de subsol au fost prevazute prize cu IP44 montate la inaltimea de 0.8m
fata de cota pardoselii finite sau pe patul de cabluri pentru utilizare generala.
Au fost prevazute circuite de forta pentru alimentarea cu energie electrica a
receptorilor normali si vitali respectand sectiunea minima de cablu pentru utilizarea
normala a echipamentelor.
Instalatia de forta este reprezentata de sistemul de climatizare, grupurile de
pompare apa, ventilatoare. Toate aceste echipamente de forta sunt alimentate pe
partea de forta cu cabluri tip CYYF, automatizarea si legaturile interioare intre
echipamente sunt realizate de catre furnizorul de echipamente. Responsabilitatea
proiectantului de instalatii electrice este de a alimenta unitatile exterioare montate pe
terasa, pentru fiecare apartament in parte.
Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor este adaptata puterii
consumatorului. In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice.
Circuitele (forta, iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo
unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau
terapolare dupa caz.
Circuitele de automatizare sunt realizate cu cabluri de comanda, montate
aparent pe elementele de constructie sau pe pat de cabluri, similar celor de forta
3.5. INSTALATIA DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

13

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNC cu 4


conductoare si sistemul TNS cu 5 conductoare conform descrierii din 5.1.6.
CENELEC, HD224, I7/02. Mentiunea TNC-S inseamna ca la aceasta instalatie
exista conductoare comune PEN (TNC) si conductoare independente PE+N (TNS).
Cand se leaga impamantarea si conductorul de nul de protectie, sistem PEN
conductorul va fi galben/verde. Conductorul PEN va face intotdeauna parte din
cablu. Cand impamantarea si conductorul de nul sunt separate, PE (impamantarea
de protectie) este galben/verde iar N (nulul de protectie) este albastru. In acest caz,
conductorul de neutru face parte din cablu si cuprinde intotdeauna conductorii de
faza. Trecerea TNC la TNS are loc in cadrul FDCP-ului cu ajutorului unui element
flexibil si demontabil. Pentru aceasta se utilizeaza terminale separate pentru PE si N.
Elementul flexibil si demontabil va fi conectat intre terminalul PE si terminalul N.
Toate FDCP-urile se vor lega la priza de pamant prin platbanda OLZn 25x4,
realizand trecerea de la TNC la TNS.
Dupa trecerea la TNC-S, conductorul PE nu se poate conecta din nou la
conductorul de nul de lucru.
Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de nulul de protectie
pana la tablourile electrice generale.
Nulul de protectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea
minima de 2.5 mmp cand distributia se realizeaza in conductoare montate in tuburi
de protectie sau de 1.5 cand nulul de protectie face parte dintr-un cablu de
alimentare. Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea
conductoarelor active conform prevederilor STAS 12.604/4.5 si nu se va intrerupe.
Pentru legarea suplimentara la pamant a receptoarelor de forta se utilizeaza
platbanda OLZn 25x4. Platbanda de egalizare de potential se racordeaza la pamant
in doua puncte distincte prin intermediul pieselor de separatie PS.
Priza de pamant va fi naturala si se realizeaza prin dispunera in fundatia cladirii
a unei platbande OLZn 40x4 sudata de armatura fundatiei radierului pe tot conturul
subsolului.
Priza de pamnt este formata din platbanda OL Zn 40x4 mm sudata de
armatura fundatiei radierului (la 10 cm sub nivelul fetei superioare a radierului).
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel mult 1 Ohm. Executia
prizei de pamnt se va coordona cu executia fundatiei. Priza de pamnt se va
executa odata cu operatiile de cofraj si armare a fundatiei, inaintea turnarii betonului
de fundatie.
Dupa executarea prizei de pamnt se va proceda la masurarea ei. Daca
rezistenta de dispersie a prizei de pamnt depaseste 1 Ohm se va adauga
platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel cu 2" si l=3m, ingropati in pamant
pna se va ajunge la 1 Ohm.
3.6. INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR
ATMOSFERICE (PARATRASNET ) SAU DIN RETEA

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

14

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

Pe baza calculelor determinate de configuratie geometrica a cladirii cat si a


caracteristicilor kerateunice ale zonei de amplasare a constructiei s-a determinat
necesitatea introducerii unei instalatii de sine statatoare de paratrasnet avand nivelul
de protectie INTARIT II pentru imobil.
Instalatia de paratrasnet pentru cladire se compune dintr-un
dispozitiv
electronic tip PDA Prevectron TS 2.10 care realizeaza o raza de protectie de 25 m.
Amplasarea acestora se realizeaza pe tija sustinere 5 m inaltime.
Se vor executa 2 coborari cu conductor din OlZn, rotund 10 mm, dispuse in
structura stalpilor conform planurilor. Aceste coborari vor fi legate la priza de pamant
prin intermediul unor piese de separatie PS care sunt montate la cota +2.0 m fata de
cota pardoselii din subsol conform detaliului de montaj.
Priza de pamant pentru instalatia de paratrasnet este de tip comuna cu priza
de pamant corespunzatoare instalatie electrice interioare ce are o rezistenta a prizei
de pamant pentru paratrasnet mai mica de 1 Ohm.
Conductoarele de coborare se vor executa de preferinta dintr-o bucata fara
imbinari. In cazul in care nu se poate, numarul imbinarilor trebuie redus la minimum,
iar imbinarile se realizeaza prin sudare, lipire, suruburi sau buloane.
3.7. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTROCUTARII SI PSI
3.7.1. Masuri impotriva atingerii directe
Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala,
conform prevederilor normativului I7-02.
Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii. Aceasta
priza este de tip natural si este realizata prin in fundatia cladirii a unei platbande
OLZn 40x4 legata prin sudura de armatura din cadrul fundatiilor.
3.7.2. Masuri impotriva atingerii indirecte
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin
al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale
tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia
diferentiala 30 mA pe circuitele de prize din locurile periculoase din punct de vedere
electric.
In subsolul cladirii in spatiile tehnice elementele metalice se vor lega la
impamantare cu platbanda OLZn 25x4 la priza de pamant prin intermediul pieselor
de separatie.
ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL
I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

15

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

Pentru prevenirea incendiilor datorate curentilor de defect in FDCP s-au


prevazut plecari cu o protectie diferentiala 300 mA selective.
Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la
conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.
3.8. EXIGENTE DE CALITATE
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin:

Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in


timpul utilizarii

Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor


electrice si a corpurilor de ilminat , care nu produc deteriorari si uzura

Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de


utilizare

Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tabloului


electric impotriva rasturnarii, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva
la rosturi)

Siguranta la foc se realizeaza prin:

Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor


de constructie

Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu,


respectiv de pericol de explozie

Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei


electrice

Siguranta in exploatare se realizeaza prin:

Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa,


sau indirecta

Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal:


protectia la suprasarcina si la scurtcircuit

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau


favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile
electrice.

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

16

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti
Nr. Proiect : B59/2010

Faza : P.Th.+ D.E.

Data : Mai 2011

Intocmit,
Ing. Radu Gaina

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

17

S-ar putea să vă placă și