Sunteți pe pagina 1din 8

DECIZII FUZZY MULTICRITERIALE

O problema de decizii multicriteriale are trei componente:


- o multime de alternative X= {x1 ,..., x n }
-o multime de criterii C1 ,..., C m
- ponderile wi 0, i 1,..., m si

w
i 1

wi =ponderea criteriului C i in luarea deciziilor

Rezolvarea unei probleme de decizii consta in ierarhizarea alternativelor ; prin aceasta,


un agent poate sa aleaga cele mai bune alternative.
Pentru a modela o problema de decizii trebuie sa raspundem la intrebarile:
- Ce intelegem prin criteriu?
- Ce inseamna ierarhizarea alternativelor?
Un criteriu va trebui sa precizeze cand o alternativa x este preferata unei alternative y.
Atunci vom modela criteriile prin relatii de preferinta.
Vom considera in continuare numai preferinte slabe ( cazul preferintelor stricte se
trateaza asemanator).
Atunci
- un criteriu crisp va fi o relatie de preferinta crisp pe multimea X a alternativelor;
- un criteriu fuzzy va fi o relatie de preferinta fuzzy pe multimea X a alternativelor.
In acest fel se obtine o notiune foarte generala de criteriu. Uneori vom impune ca relatia
de preferinta ce reprezinta un criteriu sa fie relatie de preordine sau relatie de ordine
slaba (crisp sau fuzzy). Bineinteles ca un criteriu crisp este un caz particular de criteriu
fuzzy.
Prin ierarhizarea alternativelor vom intelege gasirea unei relatii de preordine crisp totale
(= ordine slaba crisp) pe multimea alternativelor.
Acest mod de a defini ierarhizarea asigura structurarea multimii alternativelor pe nivele;
nivelele se afla intr-o ordonare partiala. Alternativele din interiorul unui nivel nu se afla
intr-o pozitie preferentiala unele in raport cu altele: un agent va avea o atitudine de
indiferenta fata de pozitionarea alternativelor ce apartin unui nivel.
In rezumat, o problema de decizii fuzzy multicriteriale consta in :
- o multime de alternative X = {x1 ,..., x n }

o multime de criterii fuzzy R1 ,..., Rm pe X ( unele criterii pot fi crisp)


ponderile w1 ,..., wm

Un profil este un sistem ordonat ( R1 ,..., Rm ) de criterii fuzzy ( fiecare R i este un


criteriu fuzzy).
In rezolvarea unei probleme de decizii fuzzy multicriteriale vom distinge doua etape:
(A)Agregarea criteriilor: o regula prin care unui profil ( R1 ,..., Rm ) ii asociem o
relatie fuzzy R:
R ( R1 ,..., Rm )
(B)Ordonarea alternativelor : folosind o functie scor.
Vom trata subiectele (A) si (B) pe rand.
(A) Agregarea criteriilor
Un operator de agregare este o regula prin care unui profil ( R1 ,..., Rm ) i se asociaza o
relatie de preferinta fuzzy R = ( R1 ,..., Rm ) .
Consideram o functie M : R m R . Ea determina un operator de agregare
( R1 ,..., Rm ) M ( R1 ,..., Rm )
unde
M ( R1 ,..., Rm ) : X 2 [0,1]
este o relatie fuzzy definita de
M ( R1 ,..., Rm )( x, y ) M ( R1 ( x, y ),..., Rm ( x, y ))
pentru orice x, y X .
Dandu-se un vector pondere w ( w1 ,..., wm ) , fie M w : R m R functia definita de
m

M w (t1 ,..., t m ) wi t i

(media ponderata)

i 1

Atunci M w ( R1 ,..., Rm ) : X 2 [0,1] va avea forma


m

M w ( R1 ,..., Rm )( x, y ) wi Ri ( x, y ) pentru orice x, y X .


i 1

Observatie. Presupunem ca R1 ,..., Rm sunt criterii fuzy (=relatii fuzzy reflexive). Atunci:
m

i 1

i 1

M w ( R1 ,..., Rm )( x, x) wi Ri ( x, x) wi 1

Deci M w ( R1 ,..., Rm ) este si ea reflexiva, adica M w ( R1 ,..., Rm ) este relatie de referinta


fuzzy.

Exemplu. Fie sase tipuri de automobile:


Audi (A), BMW (B), Mercedes (M), Opel (O), Renault (R) si Volvo (V).
Consideram patru criterii de preferinta relativ la tipurile de automobile. Criteriile sunt
reprezentate prin diagramele urmatoare:

Volvo

Renault

Audi,BMW,
Mercedes,
Renault

Volvo,
Opel,
BMW

Audi,
Mercedes,
Opel,
Volvo

Audi

Opel
Opel

BMW,
Renault
BMW,Mercedes

Renault
Volvo

Audi

Mercedes

Nota: - preferintele corespunzatoare fiecarui criteriu sunt reprezentate prin sageti ( o


marca este strict preferata celor aflate mai jos de ea.
- marcile aflate intr-o casuta se afla intr-o stare de indiferenta ca alternative.
Criteriile R1 , R2 , R3 , R4 au ponderile 4/12, 3/12, 3/12, respectiv 2/12.
Criteriile R1 , R2 , R3 , R4 sunt reprezentate ca relatii de preferinta pe multimea de
alternative. X= { A, B, M, O, R, V } prin urmatoarele matrici booleene:

A
B
M
O
R
V

A
1
1
1
1
1
1

B
0
1
1
1
1
1
R1

M
0
1
1
1
1
1

O
0
0
0
1
1
1

R
0
0
0
0
1
1

V
0
0
0
0
0
1

A
B
M
O
R
V

A
1
1
1
0
1
0

B
1
1
1
0
1
0
R2

M
1
1
1
0
1
0

O
1
1
1
1
1
0

R
1
1
1
0
1
0

V
1
1
1
1
1
1

A
B
M
O
R
V

A
1
1
0
1
0
1

B
0
1
0
1
0
1

M
0
1
1
1
1
1

O
1
1
0
1
0
1

R
1
1
0
1
1
1

V
0
1
0
1
0
1

O
1
0
1
1
0
1

R
1
1
1
1
1
1

V
1
0
1
1
0
1

R3

A
B
M
O
R
V

A
1
0
1
1
0
1

B
1
1
1
1
1
1

M
1
0
1
1
0
1
R4

Agregarea se realizeaza prin operatorul M w , corespunzator vectorul ponderilor


4 3 3 2
w ( , , , ) , si definit prin
12 12 12 12
Q M w ( R1 , R2 , R3 , R4 )
unde
4
3
3
2
Q( x, y) R1 ( x, y) R2 ( x, y) R3 ( x, y) R4 ( x, y) , x, y X
12
12
12
12
De exemplu:

4
3
3
2
R1 ( A, B) R2 ( A, B) R3 ( A, B) R4 ( A, B)
12
12
12
12
4
3
3
2
5
0 1 0 1
12
12
12
12
12

Q( A, B)

Dupa efectuarea calculelor gasim relatia de preferinta fuzzy Q:


A

5/12

8/12

5/12

8/12

5/12

10/12

10/12

6/12

8/12

6/12

9/12

9/12

5/12

5/12

5/12

9/12

9/12

9/12

5/12

8/12

7/12

9/12

10/12

7/12

3/12

9/12

9/12

9/12

9/12

9/12

A
B
M
O
R
V

Observatie R1 , R2 , R 3 , R4 sunt criterii crisp (cu 0 si 1). Prin agregare s-a obtinut o relatie
de preferinta fuzzy Q.

(B) Functii scor


Fie X o multime finita de alternative si R o relatie de preferinta fuzzy pe X.
O functie S (., R) : X R se numeste functie scor asociata lui R.
Daca xX, atunci numarul real S(a,R) se numeste scorul alternativei x. O functie scor
defineste o relatie de preordine totala (crisp) S pe multimea X a alternativelor:
a S b S (a, R) S (b, R)
Iata cateva functii scor mai des folosite:
S E ( a , R ) R ( x, a )
xa

S L ( a, R ) R ( a, x )
xa

S (a, R ) S L (a, R ) S E (a, R ) ( R (a, x) R ( x, a ))


xa

Cele trei functii scor definesc urmatoarele relatii de preordine totala pe X:

a E b S E (a, R) S E (b, R)
a L b S L (a, R) S L (b, R)
a b S (a, R) S (b, R)

Fie relatia de preferinta fuzzy Q pe multimea X = { A, B, M, O, R, V} gasita la exemplul


anterior.
Calculam functia scor S L (., Q) : X R :
S L ( A, Q ) Q ( A, x) =
x A

= Q(A,B)+ Q(A,M)+Q(A,O)+Q(A,R)+Q(A,V)=
= 5/12 + 8/12 + 8/12+5/12+5/12= 31/12
Analog:
40
33
40
36
45
S L ( B, Q)
, S L ( M , Q) , S L (O, Q)
, S L ( R, Q) , S L (V , Q)
12
12
12
12
12
Tabela scorurilor:
Marca

SL

SE

A
B
M
O
R
V

31
40
33
40
36
45

-44
-41
-46
-32
-35
-27

-13
-1
-13
8
1
18

Scorurile de mai sus conduc la urmatoarele relatii de preordine totala pe X:


S L : V>OB>R>M>A
S E :V>O>R>B>A>M
S: V>O>R>B>AM
Aceste relatii de preordine sunt reprezentate de grafurile:

O
B

A,
M