Sunteți pe pagina 1din 15

CAPITOLUL II

Proveniena i circulaia materialelor lemnoase i a produselor din lemn


Art. 3
(1) Proveniena legal a materialelor lemnoase reprezint sursa localizat de unde
acestea au fost obinute n mod legal, respectiv:
a) partizile ale cror APV-uri au fost nregistrate n SUMAL, autorizate i predate spre
exploatare, constituite n fondul forestier naional sau n vegeta ia forestier de pe
terenuri din afara acestuia;
b) depozite, centre de sortare i prelucrare a materialelor lemnoase care de in cu titlu
legal materiale lemnoase;
c) pieele, trgurile, oboarele i altele asemenea, autorizate pentru comercializarea
materialelor lemnoase;
d) statele membre ale Uniunii Europene;
e) statele din afara Uniunii Europene.
(2) Documentele ce fac dovada provenien ei materialelor lemnoase sunt:
a) actul de punere n valoare, denumit n continuare APV- documentul de provenien
a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoas pe picior inventariat sau
marcat, autorizat i predat spre exploatare, n situa ia transportului de la locul de
recoltare, identificat pe avizul de nso ire prin numrul unic generat de SUMAL. APVul nu constituie document de provenien, iar materialele lemnoase nu au provenien
legal dac partida nu a fost autorizat i predat spre exploatare cu numr de
autorizaie unic generat de SUMAL;
b) registrul de eviden a intrrilor-ieirilor de materiale lemnoase, al crui model este
prevzut n anexa nr. 1, n situaiile prevzute la alin. (1) lit. b) i c) din prezentele
norme, identificat pe avizul de nsoire prin numrul paginii i pozi ia la care a fost

nregistrat ieirea; registrul nu constituie document de provenien , iar materialele


lemnoase nu au provenien legal dac pagina i pozi ia din avizul de nso ire nu
coincid cu pagina i poziia din registru;
c) avizul de nsoire este i document de provenien numai atunci cnd n baza lui se
emite un alt aviz de nsoire; avizul de nso ire nu este document de provenien dac
nu respect condiiile de form i de fond, iar materialele lemnoase pentru care este
nscris ca document de provenien nu au provenien legal;
d) documentele intracomunitare, care constituie document de provenien a pentru
materialele lemnoase din statul membru al Uniunii Europene;
e) declaraia vamal de import i, dup caz, licen a FLEGT constituie document de
provenien a materialelor lemnoase importate din state ter e;
f) procesul-verbal de reinere/confiscare/dare n custodie, n condi iile legii.
(3) Avizul de nsoire este i document de provenien numai atunci cnd n baza lui se
emite un alt aviz de nsoire, n urmtoarele situa ii:
a) la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport n altul;
b) la achiziionarea materialelor lemnoase de ctre achizitori,
(4) n situaia producerii unor calamiti naturale, constatate cu documente, care nu
permit transportul materialelor lemnoase aflate n platforma primar la data reprimirii,
acestea se constituie ca stoc i se nscriu n procesul-verbal de reprimire i se introduc
n SUMAL de ctre ocolului silvic care opereaz reprimirea. Stocul constituie
proveniena pentru expedierea ulterioar, iar rubrica "provenien a" din avizul de
nsoire se completeaz "stoc APV nr.".
(5) APV-ul nu constituie provenien legal dup data reprimirii, cu excep ia
parchetelor reprimite cu stoc n platforma primar, caz n care valabilitatea APV-ului
ca provenien legal se prelungete cu 30 de zile, iar n situa iile prevzute la alin,
(4), valabilitatea APV-ului se prelungete cu 30 de zile de la data ncetrii efectului
calamitii, moment constatat prin documente legale.
Art. 4

(1) Documentul de nsoire a materialelor lemnoase este avizul de nso ire, care poate
fi aviz de nsoire primar/secundar.
(2) Documentul de nsoire a materialelor lemnoase expediate de la locul de recoltare
este avizul de nsoire primar, al crui model este prevzut n anexa nr. 2.
(3) Documentele de nsoire pentru materiale lemnoase expediate din alte loca ii dect
locul de recoltare, precum i pentru cherestele sunt: avizul de nso ire secundar pentru
materiale lemnoase, altele dect cherestelele, i, respectiv, avizul de nso ire secundar
pentru cherestele, ale cror modele sunt prevzute n anexa nr. 3 i, respectiv, anexa
nr. 4.
(4) n cazul obinerii de produse din lemn la locul de recoltare a masei lemnoase toctur, cherestea, mangal i alte asemenea -, acestea se transport de la locul de
recoltare cu aviz de nsoire secundar; n aceast situa ie, operatorii economici i
comercianii au obligaia nfiinrii registrului de eviden a intrrilor-ie irilor de
materiale lemnoase prevzut la art. 3 alin. (2) lit. b).
(5) Nu se emit avizele de nsoire prevzute la alin. (1) i (2) i nu se introduc n
SUMAL pentru:
a) materialele lemnoase comercializate al cror volum/mijloc de transport este de pn
la 0,1 mc;
b) materialele lemnoase importate, care pn la locul de destina ie circul sub
supraveghere vamal, pn la punerea n liber circula ie, pentru care documentul
echivalent avizului de nsoire este declara ia vamal de tranzit;
c) materialele lemnoase exportate prin intermediul operatorilor portuari, de la
momentul prelurii mrfurilor n port de ctre ace tia n vederea depozitrii i
transportrii la nav, conform reglementrilor n vigoare;
d) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene nso ite de
documente intracomunitare.
(6) Originalul avizelor de nsoire prevzute la alin. (1) i (2) - exemplarul 1 nsoete obligatoriu transportul materialelor lemnoase.

(7) Termenul de valabilitate a avizelor de nso ire prevzute la alin. (1) i (2), n
aplicarea reglementrilor n vigoare, este de:
a) 6 ore de la data i ora plecrii, pentru materialele lemnoase expediate pe o distan
de pn la 50 km;
b) 12 ore de la data i ora plecrii, pentru materialele lemnoase expediate pe o distan
de pn la 100 km;
c) 24 de ore de la data i ora plecrii, pentru materialele lemnoase expediate pe o
distan de pn la 200 km;
d) 48 de ore de la data i ora plecrii, pentru materialele lemnoase expediate pe o
distan de 200 pn la 500 km;
e) maximum 72 de ore de la data i ora plecrii pentru materialele lemnoase expediate
pe o distan de peste 500 km.
(8) Codul unic, codul offline, dup caz, data, ora, minutul i secunda prevzute la art.
3 alin. (2) se consemneaz n mod obligatoriu n avizele de nso ire.
(9) Se excepteaz de la prevederile alin. (7) avizele de nso ire la care termenele de
valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport, conform
prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea i sanc ionarea
contraveniilor silvice, cu modificrile ulterioare.
(10) Avizele de nsoire prevzute la alin. (1) i (2) se elibereaz pentru fiecare mijloc
de transport n parte i se transmit n SUMAL de ctre emitent.
(11) Volumele nscrise n avizele de nso ire prevzute la alin. (1) i (2) nu pot s
depeasc capacitatea mijlocului de transport.
(12) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe
mijloace de transport, trebuie s fie nsoite de cte un aviz de nso ire pentru fiecare
mijloc de transport, emis n condiiile art. 3 alin. (3) lit. a).
Art. 5

(1) Emiterea avizelor prevzute la art. 4 alin. (1) i (2) din prezentele norme se face,
dup caz, de ctre urmtorii emiteni:
a) ocoalele silvice, pentru masa lemnoas pe picior exploatat n regie proprie de ctre
acestea sau prin prestri de servicii silvice, de la locul de recoltare situat n fondul
forestier pe care l administreaz sau pentru care asigur servicii silvice pe baz de
contracte, pentru masa lemnoas exploatat, n condi iile legii, din fondul forestier
proprietate privat a persoanelor fizice, de la locul de recoltare situat n fondul
forestier pe care l administreaz sau pentru care asigur servicii silvice pe baz de
contracte, pentru materialele lemnoase care se achizi ioneaz pe baz de borderou de
la persoane fizice proprietare de fond forestier, care au ncheiate contracte de
administrare sau servicii silvice cu ocolul silvic respectiv, precum i pentru
materialele lemnoase confiscate/reinute n vederea confiscrii, pe raza de activitate a
ocolului silvic respectiv;
b) administraia pieelor, trgurilor, oboarelor, a burselor de mrfuri i altele asemenea
autorizate, numai pentru materialele lemnoase aduse spre comercializare n incinta
acestora, dar care nu au fost comercializate i urmeaz a fi transportate;
c) operatorii economici care prelucreaz i/sau comercializeaz n condi iile legii
materiale lemnoase pe care le expediaz din depozite, din centre de sortare i
prelucrare i altele asemenea;
d) operatorii economici care exploateaz n condi iile legii mas lemnoas pe baz de
contract de vnzare-cumprare.
(2) Emitenii prevzui la alin. (1) rspund, potrivit legii, de ntocmirea
corespunztoare a avizelor de nsoire i de exactitatea datelor nscrise.
(3) Comercializarea materialului lemnos n pie e, trguri, oboare, burse de mrfuri
este permis numai dac acestea sunt autorizate de autoritatea public central care
rspunde de silvicultur, prin structurile teritoriale ale acesteia, n condi iile legii.
(4) Condiiile i regulamentul de autorizare a spaiilor prevzute la alin. (3) se aprob,
conform reglementrilor n vigoare, prin ordin comun al conductorului autorit ii
publice centrale care rspunde de silvicultur i al conductorului autorit ii publice
centrale care rspunde de administraie, n termen de 90 de zile de la intrarea n
vigoare a prezentelor norme, cu respectarea principiului autonomiei locale.

Art. 6
Pe perioada transportului, materialele lemnoase trebuie s fie nso ite de urmtoarele
avize de nsoire:
a) avizul de nsoire primar, pentru materialele lemnoase expediate din parchetele de
exploatare a masei lemnoase, care se emite n urma inventarierii materialelor
lemnoase;
b) avizul de nsoire secundar pentru materialele lemnoase, altele dect cherestelele
sau cherestele, dup caz, care provin din sursele prevzute la art. 3 alin. 1) lit. b) i c)
din prezentele norme;
c) avizul de nsoire primar sau secundar, dup caz, care se emite n condi iile
prevzute la art. 3 alin, (2) lit. c) din prezentele norme;
d) avizul de nsoire primar sau secundar, care se emite n baza inventarului
materialelor lemnoase confiscate sau reinute n vederea confiscrii, din procesulverbal prevzut la art. 3 alin. (2) lit. f) din prezentele norme.
Art. 7
(1) Lemnul i produsele din lemn care nu fac parte din categoria materialelor
lemnoase, aa cum sunt definite n anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu
modificrile i completrile ulterioare, sunt:
a) lemn sub form de achii sau particule, rumegu , deeuri i resturi de lemn, chiar
aglomerate, brichete, pelete sau forme similare - cod 4401;
b) lemn lipit prin mbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm sau lemn derulat cod 4407.
(2) Lemnul i produsele din lemn, prevzute la alin. (1), trebuie s fie nso ite de avize
de nsoire a mrfii pe perioada transportului, potrivit reglementrilor n vigoare.
(3) Operatorii care pun prima dat pe pia lemnul i produsele din lemn prevzute la
alin. (1) sunt obligai s comunice anual, pn la data de 31 ianuarie a anului urmtor
anului de raportare, structurilor teritoriale ale autorit ii publice centrale care rspunde

de silvicultur informaiile prevzute n registrul de eviden al crui model este


prevzut n anexa nr. 5, cantitile intrate i ie ite, cumulat pe coduri, produse i
specii, i s respecte prevederile Regulamentului.
Art. 8
(1) Inventarierea materialelor lemnoase se realizeaz pe specii pentru lemnul rotund i
pe specii sau grupe de specii pentru celelalte sortimente.
(2) La inventarierea lemnului se procedeaz astfel:
a) pentru lemnul brut rotund se determin volumul n mc, n baza msurrii lungimii
pieselor n metri i a diametrelor la mijloc n centimetri;
b) pentru lemnul rotund de lucru se determin volumul n mc, n baza msurrii
lungimii pieselor n metri i a diametrelor la mijloc n centimetri;
c) pentru lemnul fasonat n steri, grmezi de crci i fascine se determin volumele
exprimate n uniti convenionale i echivalentul n mc;
d) celelalte produse din lemn se msoar dup metode specifice.
Art. 9
(1) Avizele de nsoire pentru transportul materialelor lemnoase sunt documente cu
regim special prevzute cu elemente de securizare specifice, se tipresc de ctre
Compania Naional "Imprimeria Naional" - S.A. n blocuri cu cte 150 de file,
formate din 50 de seturi a cte 3 file fiecare, autocopiative, cu elementele de
securizare aplicate pe exemplarul 1.
(2) Formularele documentelor prevzute la alin. (1) se distribuie de ctre Compania
Naional "Imprimeria Naional" - S.A. numai n baza acordului de distribuire i
utilizare emis de structurile teritoriale ale autorit ii publice centrale care rspunde de
silvicultur, acord ce poate fi suspendat sau retras.
(3) Formularele avizelor de nsoire primare prevzute la art. 4 alin. (1) se distribuie
de ctre Compania Naional "Imprimeria Naional" - S.A., n baza acordului de

distribuire i utilizare emis de structurile teritoriale ale autorit ii publice centrale care
rspunde de silvicultur, cu respectarea urmtoarelor condi ii:
a) pentru masa lemnoas contractat de un operator economic, n baza unui contract
de vnzare-cumprare mas lemnoas pe picior, la solicitarea acestuia;
b) n baza unui APV sau a unei liste de APV, pentru masa lemnoas exploatat n regie
proprie de ctre ocoalele silvice sau prin prestri de servicii silvice, pentru masa
lemnoas care va fi exploatat, n condi iile legii, din fondul forestier proprietate
privat a persoanelor fizice; solicitarea acordului de distribuire i utilizare se face de
ctre ocolul silvic care asigur administrarea sau serviciile silvice pentru fondul
forestier din care se exploateaz masa lemnoas respectiv;
c) n baza unui APV sau a unei liste de APV pentru materialele lemnoase care se
achiziioneaz pe baz de borderou din proprietatea privat a persoanelor fizice;
solicitarea acordului de distribuire i utilizare se face de ctre ocolul silvic care
asigur administrarea sau serviciile silvice.
(4) La stabilirea numrului avizelor de nsoire prevzute la art. 6 lit. b), care fac
obiectul acordului de distribuire i utilizare prevzut la alin. (2), se ia n calcul
numrul mediu lunar de avize emise de operatorii economici pe ultimele 12 luni, iar n
cazul operatorilor economici nou-nfiin ai se aloc cte unui bloc de formulare de
avize de nsoire secundare pentru materialele lemnoase altele dect cherestele i/sau
cherestele, dup caz, pentru fiecare gestiune/activitate specific.
(5) Caracteristicile elementelor de securizare prevzute la alin. (1) se stabilesc pe baz
de protocol cu Compania Naional "Imprimeria Naional" - S.A.
(6) Utilizarea avizelor de nsoire a materialelor lemnoase se face numai de ctre
categoriile de emiteni prevzute la art. 5 alin. (1), n baza acordului de distribuire i
utilizare prevzut la alin. (2) i (3).
(7) Formularele documentelor de nsoire a materialelor lemnoase nu sunt
transmisibile: n caz contrar operatorului economic i se va retrage acordul de
distribuire i utilizare a documentelor cu regim special, fr posibilitatea eliberrii
unui nou acord.

(8) Condiiile i procedura de emitere, suspendare i retragere a acordului de


distribuire i utilizare prevzut la alin. (2) i (3) se aprob prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur n termen de 30 de zile de la
intrarea n vigoare a prezentelor norme.
Art. 10
(1) Avizele de nsoire a materialelor lemnoase se emit n 3 exemplare.
(2) Exemplarul 1 al avizului de nso ire a materialelor lemnoase nso e te materialele
lemnoase n timpul transportului i rmne la beneficiar, exemplarul 2 rmne la
furnizor, iar exemplarul 3 rmne la cotorul carnetului de avize, respectiv la emitent.
(3) Avizele de nsoire a materialelor lemnoase se tipresc cu culoare neagr pe fond
verde pe primul exemplar, cu culoare neagr pe fond alb pe al doilea exemplar i cu
culoare neagr pe fond roz pe al treilea exemplar.
Art. 11
(1) La completarea corespunztoare a avizelor de nso ire a materialelor lemnoase se
vor avea n vedere urmtoarele situaii:
a) materialele lemnoase nu se comercializeaz, dar sunt supuse transportului
tehnologic intern sau sunt destinate consumului propriu;
b) materialele lemnoase se comercializeaz, iar expeditorul este persoana vnztoare
i destinatarul este persoana cumprtoare;
c) specificaia, n rubrica nr. 10, se completeaz, pe baza msurtorilor efectuate n
momentul ncrcrii n mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau
grupe de specii, dimensiunile i volumul;
d) n situaia n care numrul pieselor/buc ilor/coletelor care trebuie nscrise n avizul
de nsoire depete numrul rndurilor din aviz n care pot fi nscrise acestea, datele
care nu pot fi nscrise se nscriu n anexa la aviz, care are aceea i structur cu
"specificaia" de la rubrica 10 din avizul de nso ire;

e) pe versoul avizului de nsoire primar se imprim amprenta dispozitivului


dreptunghiular precizat la rubrica "Men iuni", folosindu-se n acest scop tus sau
vopsea;
f) n cazul transportului materialelor lemnoase pe nave, n condi iile legii, n rubrica
"Date privind expediia", la "Mijlocul de transport" se nscrie denumirea navei;
g) n cazul materialului lemnos provenit din statele membre ale Uniunii Europene, n
rubrica "Document de provenien" se nscrie documentul intracomunitar, iar n
rubrica "Destinatar" se nscriu i datele de identificare ale transportatorului care
asigur transportul mrfurilor n afara teritoriului Romniei. Aceste date se
completeaz de reprezentantul expeditorului, cu consemnarea lizibil a numelui i
prenumelui celui care ntocmete documentele.
(2) Pentru materialele lemnoase prevzute la alin. (1) lit. a), avizul de nso ire a
materialelor lemnoase se va completa astfel:
a) n cazul n care expeditorul, ca deintor ini ial al materialelor lemnoase, este
aceeai persoan cu destinatarul, ca de intor final al acestora, n rubricile nr. 1 i nr. 4
se nscriu datele de identificare ale aceleia i persoane juridice sau fizice, punctul de
ncrcare din rubrica nr. 2 fiind diferit de punctul de descrcare din rubrica nr. 7;
b) n cazul n care punctul de ncrcare este situat la locul de recoltare a masei
lemnoase, n rubrica nr. 3 se consemneaz principalele elemente de identificare a
APV-ului prevzute la art. 3 alin. (2) din prezentele norme, ca document de
provenien;
c) n cazul n care materialele lemnoase se transport ntre depozitele aceluia i
deintor, n rubrica nr. 3 se consemneaz fila i pozi ia din registrul de intrri-ie iri
material lemnos n care a fost nregistrat ie irea materialului lemnos.
(3) Pentru materialele lemnoase prevzute la alin. (1) lit. b), avizul de nso ire a
materialelor lemnoase se va completa astfel:
a) n cazul n care punctul de ncrcare este situat la locul de recoltare a masei
lemnoase, n rubrica nr. 3 se consemneaz elementele de identificare a APV-ului
prevzute la art. 3 alin. (2) dac titularul autoriza iei de exploatare este i expeditor

sau, dup caz, avizul de nsoire al titularului autoriza iei de exploatare dac titularul
difer de expeditor;
b) n cazul vnzrii materialului lemnos de ctre persoanele fizice, avizul de nso ire a
materialelor lemnoase este emis de ocolul silvic care asigur administrarea sau
serviciile silvice;
c) n cazul persoanelor juridice care cumpr materiale lemnoase de la persoane fizice
proprietare de pduri, achiziia materialelor lemnoase se face numai n baza unui aviz
de nsoire a materialelor lemnoase, emis de ctre ocolul silvic care asigur
administrarea sau serviciile silvice pentru proprietatea respectiv, emis n baza
avizului de nsoire a materialelor lemnoase care a nso it transportul acestora de ta
pdure la proprietar. Achizitorul este obligat s ntocmeasc borderoul de achizi ie a
materialelor lemnoase, al crui model este prevzut n anexa nr. 6;
d) n cazul n care expedierea se realizeaz dintr-un depozit, n rubrica nr. 3 se
consemneaz numrul filei i poziia din registrul de eviden a materialelor lemnoase
n care a fost nregistrat ieirea materialului lemnos;
e) n cazul comercializrii/expedierii materialelor lemnoase provenite din import din
state tere, n rubrica nr. 3 se consemneaz declara ia vamal de import sub forma
"DVI nr. ..... /data ....";
f) n cazul comercializrii/expedierii materialelor lemnoase provenite din state
membre ale Uniunii Europene, n rubrica nr. 3 se consemneaz documentul
intracomunitar al statului emitent.
(4) La alin. (1) lit. c), specificaia, n rubrica nr. 10, se completeaz dup cum
urmeaz:
a) pentru lemnul rotund cu diametrul la captul sub ire mai mare sau egal cu 20 cm se
nscriu, pe specii, numrul curent pentru fiecare pies, lungimea n metri, diametrul la
mijloc n centimetri i volumul exprimat n m 3, n numere cu dou zecimale;
b) pentru lemnul rotund cu diametrul la captul sub ire sub 20 cm se nscrie numrul
total de piese cu aceleai caracteristici dimensionale - lungimea, exprimat n metri,
diametrul, exprimat n centimetri, i volumul total al pieselor respective, exprimat n
m3, n numere cu dou zecimale;

c) pentru lemnul fasonat n steri, lemnul de foc, crci i fascine se completeaz numai
n coloana (5), n care se nscriu cantitile exprimate n unit i conven ionale, n
numere cu dou zecimale, nu i n coloanele (1), (3) i (4);
d) n situaia n care lemnul este cu coaj, volumul se evalueaz pentru lemnul brut,
inclusiv coaja, prin msurtori, conform metodei de evaluare, i se nscrie n avizul de
nsoire, iar n situaia n care lemnul este cojit, volumul se evalueaz pentru lemnul
net, fr coaj, prin msurtori, conform metodei de evaluare, i se nscrie n avizul de
nsoire;
e) n cazul avizelor de nsoire secundare, pentru cherestelele transportate n vrac, se
completeaz cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numrul de
buci corespunztor fiecrui sortiment i volumul acestora exprimat n m 3, n numere
cu dou zecimale;
f) n cazul avizelor de nsoire secundare, pentru cherestelele transportate pachetizat,
se completeaz cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numrul
de pachete i volumul acestora, exprimat n m3, n numere cu dou zecimale;
g) pentru cherestele, n avizul de nso ire, la rubrica "TOTAL" se nscrie obligatoriu
volumul determinat n baza dimensiunilor efective; operatorii economici i
comercianii pot nscrie i volumul conform specifica iilor din contract sau
specificaiilor din standarde la rubrica "Alte specifica ii."
(5) n cazul materialelor lemnoase care se transport la un custode pentru depozitare
temporar, pe avizul de nsoire al materialelor lemnoase pn la depozitul de
custodiere, n rubrica "Destinatar" se nscriu datele de identificare ale proprietarului
acestora, iar n rubrica "Punct de descrcare" se nscriu datele de identificare ale
custodelui i localizarea punctului de descrcare respectiv.
Art. 12
(1) Completarea datelor pe documentele prevzute la art. 4 alin. (1) i (2) din
prezentele norme se face cu past de pix, cite , fr tersturi sau adugri ulterioare
sau electronic, dup caz.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), este permis aplicarea tampilelor
specifice cu denumirea i datele de identificare ale persoanei juridice, dup caz, dac

stampila respectiv conine cel puin datele de identificare cerute de formular, cu


condiia ca textul imprimat s fie lizibil.
(3) Documentele se completeaz n mod obligatoriu la toate pozi iile din formular, iar
acolo unde nu este cazul a fi nscrise date, pozi ia respectiv se bareaz cu o linie
orizontal,
(4) n situaia n care spaiul destinat specifica iei de la rubrica nr. 10 n avizul de
nsoire a materialelor lemnoase este insuficient, emitentul ntocme te o specifica ieanex similar rubricii nr. 10, pe care se nscrie n mod obligatoriu men iunea
"Specificaie-anex la avizul de nsoire, seria ............... i nr. ..............", nscriindu-se
seria avizului de nsoire pe care l completeaz anexa respectiv. Totodat, pe avizul
de nsoire se nscrie n mod obligatoriu men iunea "Continuare specifica ie n anex",
iar n rubrica nr. 10 se cuprinde n mod obligatoriu ntreaga cantitate ncrcat pe
mijlocul de transport, incluzndu-se i cantitatea din specifica ia anexat.
Art. 13
(1) Materialele lemnoase gsite de ctre agen ii constatatori, fr a fi posibil
identificarea deintorului acestora, sau nerevendicate pe baz de documente de ctre
deintor, n condiiile legii, sunt materiale lemnoase abandonate.
(2) Agentul constatator are obligaia s notifice de urgen primria i ocolul silvic pe
raza crora a identificat materialele lemnoase prevzute la alin. (1), n vederea
stabilirii deintorilor de drept ale acestora: dac materialele lemnoase nu se revendic
n termenul prevzut de lege de la notificare, acestea sunt considerate abandonate.
(3) Pentru nsoirea transportului materialelor lemnoase prevzute la alin. (1) pn la
locul de predare n custodie n vederea valorificrii, ocoalele silvice care asigur
preluarea n custodie a materialelor lemnoase abandonate emit avize de nso ire a
materialelor lemnoase conform prevederilor prezentelor norme.
Art. 14
(1) Lemnul rotund cu diametrul la captul subire mai mare sau egal cu 20 cm, care se
transport de la locul de recoltare, se marcheaz la captul sub ire al fiecrei piese cu
amprenta dispozitivului dreptunghiular specific emitentului din cadrul cruia face
parte personalul mputernicit s elibereze avizul de nso ire primar.

(2) Pe seciunea de tiere a pomilor de Crciun recolta i de pe teritoriul na ional, care


se transport de la locul de recoltare, se aplic dispozitivul special de marcat cu
amprenta dreptunghiular specific emitentului din cadrul cruia face parte personalul
mputernicit s elibereze avizul de nsoire primar.
Art. 15
(1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului
i/sau al gestionarului infrastructurii, precum i operatorii portuari care primesc
materiale lemnoase pentru expediere i efectueaz opera iunile de
ncrcare/descrcare n/din vagoane sau n/din nave, dup caz, vor refuza primirea
materialelor lemnoase prezentate spre expediere, dac acestea nu sunt nso ite de
avizul de nsoire prevzut la art. 4 alin. (1) sau (2) din prezentele norme sau dac
acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme; n acest caz,
persoanele menionate sunt obligate s sesizeze imediat organele competente n
legtur cu cele constatate.
(2) Autoritatea vamal nu va accepta declara ia vamal de export sau perfec ionare
pasiv fr prezentarea avizelor de nso ire - exemplarul 1, care trebuie s nso easc
materialele lemnoase prezentate pentru vmuire, sau cnd se prezint avize de nso ire
a materialelor lemnoase ntocmite cu nclcarea dispozi iilor prezentelor norme ori
coninnd neconcordane cu datele nscrise n declara ia vamal sau n documentele
anexate la aceasta.
(3) n situaia n care, dup efectuarea formalit ilor de export sau perfec ionare pasiv
la un birou vamal de interior, are loc o transbordare sub supraveghere vamal,
autoritatea vamal va emite permisul de transbordare numai n baza unui nou aviz de
nsoire eliberat de ocolul silvic pe raza cruia se efectueaz transborda rea, pentru
mijlocul de transport n care se ncarc materialele lemnoase.
(4) n situaia prevzut la alin. (2) i (3), autoritatea vamal este obligat s anun e de
ndat, n scris, structura competent teritorial a autorit ii publice centrale care
rspunde de silvicultur, care este obligat s trimit de urgen personal propriu la
biroul vamal, n vederea lurii msurilor legale i, dac este cazul, a aplicrii
sanciunilor contravenionale. Dac personalul din cadrul structurii teritoriale a
autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur constat c mrfurile

ndeplinesc condiiile legale, acesta stabilete i comunic n scris autorit ii vamale


c operaiunea de vmuire poate continua.
(5) Potrivit legii, n situaia n care la un birou vamal de export se prezint, n vederea
ntocmirii declaraiei vamale de export sau perfec ionare pasiv, materiale lemnoase
fr avizele de nsoire a materialelor lemnoase, autorit ile vamale solicit n cel mai
scurt timp personalului silvic competent s analizeze situa ia. Dac personalul silvic
constat i certific n scris c aceste produse lemnoase nu se ncadreaz n categoria
materialelor lemnoase aa cum sunt definite n Legea 46/2008 - Codul silvic, cu
modificrile i completrile ulterioare, opera iunea vamal poate continua.
Art. 16
(1) n cazul n care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transport
materiale lemnoase trebuie s fie nlocuit cu unul sau mai multe mijloace de transport,
ocolul silvic pe raza cruia se realizeaz transbordarea materialelor lemnoase
elibereaz noile avize de nsoire a materialelor lemnoase, la solicitarea
conductorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase, fcnd men iunea
"provenien pentru avizul nr. ... - TRANSBORDARE", sub semntur i sigiliu, pe
avizul de nsoire iniial. Avizul de nsoire ini ial se re ine la ocolul silvic. Prestarea
acestui serviciu se suport de ctre expeditorul materialelor lemnoase sau, dup caz,
de ctre transportator, potrivit reglementrilor n vigoare.
(2) n cazul ntreruperii transportului din motive obiective, fr a fi necesar
transbordarea, conductorul auto se adreseaz celui mai apropiat ocol silvic sau post
de poliie, anunnd despre momentul iniial al ntreruperii, care trebuie s fie cuprins
n interiorul termenului de valabilitate al avizului de nso ire. Reprezentantul
mputernicit al ocolului silvic sau al postului de poli ie consemneaz n rubrica
corespunztoare a avizului de nsoire perioada de ntrerupere a transportului,
certificnd cu nume, semntur i sigiliu.
(3) Solicitarea de ntrerupere a transportului se va nregistra n registrul de intrare al
ocolului silvic care prelungete valabilitatea avizului de nso ire a materialelor
lemnoase.

S-ar putea să vă placă și