Sunteți pe pagina 1din 7

Fatetareadintilor

Fateteledentare(referitesiprinfatetedinportelanlaminat,fatetedentaredinceramicasau
laminatedeportelan)reprezintaocarapacesubtireceacoperasuprafataexterna,vizibilaadintelui
pentruaiimbunatatisaucorectaaspectulfrontal(formasi/sauculoarea).Acesteacreeazaun
aspectfirescaldanturii,datoritaabsenteimetalului,oferindotransluciditatefoarteapropiatadeceaa
dintilornaturali.Suprafatadeportelanestefoartenetedasiimpenetrabila,astfelincatdintiifatetati
nusivorschimbaniciodataculoareasistralucireaconferitedeceramica.
Acestepiesesubtiri(cuogrosimedeaproximativ0,5mm),avandformadintelui,suntatasatepe
parteafrontalaadinteluicuajutorulunuisistemadezivdecimentarepentruaacoperiingeneral
defectedeculoare,formasaupozitieadintilor:oschimbaredrasticasiimediataazambetuluisi
aspectuluifetei.
Inultimiianiindomeniulesteticiidentaresauprodusprogreseimportante,printrecareoptimizarea
procedeelorderestauraredentaraprinreducereamanevrelorinvaziveasupradintilor:fatetarea
ceramicadevineastfelmetodadetratamentceamaipotrivitainrezolvareaaspectuluiestetic.
Montareaacestorfatetedentareesteuneorireferitaprinsintagma"ortodontieinstantanee"
deoarecepoatefiutilizatapentruaacoperimaimulteproblemealedintilordin"zonazambetului".
Oaltaproceduracosmeticafoartefolositaestemodelareaconturuluigingivalcarereprezintao
proceduramicrochirurgicalafolositapentruarepozitionaliniagingieiastfelincatparteavizibilaa
dinteluisaaibaodimensiuneidealainraportcucelelatedimensiunialefetei(estevizibilaoparte
preamareagingieiiardintiiparmaiscurti).Estefolositainaintedeaplicareafatetelorsaucoroanelor
deceramica.Acestlucruserealizeazaprinindepartareasiremodelarealinieigingieicuajutorulunui
laserspecial(avandrolsideoprireasangerariisivindecareimediata)determinandastfelalungirea
coroaneidentare.Esteooperatiecareseefectuazasubanestezielocalasidureazaaproximativ15
min.Rezultatelesuntspectaculoasesivizibileimediat.
Tipurideproblemecepotficorectatecuajutorulfatetariiceramice:
1.Dinticudiscromii(coloratiinesteticsaudecolorati)dindiversemotive(pigmentatiiinurmaunor

tratamentemedicamentoasetetraciclina,tratamenteincorectedecanal,fluoroza,obturatiicoronare
vechi)saudintiicupetedatoritauzuriismaltului(totmaifrecventaodatacuinaintareainvarsta).
2.Dintifracturati,fisurati,ciobiti.
3.Dinticuanomaliideformasaumarime,strambi(cepotfirezultatulscrasniriidintilor,uzurasau
chiaroproblemagenetica).
4.Dintiipozitionatinecorespunzator(aflatiinmalpozitii:nusuntordonatipearcadeledentare,
inghesuiri,spatiiintredinticepotcresteodatacuinaintareainvarsta).
5.Dinticudiasteme,treme(custrungareatafateteleinchizandspatiulinesteticdintreincisivi).
Fatetareadentarapoateimbunatatidoaraspectulexterioraldintilor,insanupoaterealiniamaxilarul
saucorectasupraocluziileverticalesaualteastfeldeproblemecerevinortodontieispreafitratatesi
corectate.
Tipuridefatetedentare
1.Dinportelan.
2.Dinrasinicompozite.
Douadintrecelemaiobisnuitematerialeutilizateinproducereafatetelordentaresuntportelanulsi
rasinilecompozite.Atatfateteledeportelancatsicelecompozitepotfiexecutatedecatreun
tehniciandentarintrunlaboratordetehnicadentarasaudirectincavitateaoraladecatremediculce
detinetehnologiacad/camCERECfateteledinmaterialecompozitepotfideasemeneaexecutate
directininteriorulcavitatiidumneavoastreorale,lacabinetulstomatologic.Fateteledentare
executateindirectintrunlaboratordetehnicadentarasuntfixatepedinticudiferitetipuride
cimentrasina.
Cametodacosmeticaalternativalafateteleceramicesuntrasinilecompozite.Acesteareprezintaun
materialdeobturatiecoloratcarepoatefifolositlarealizareafateteidentare.Coroaneledentarepot
fideasemeneautilizatepentruacorectaaceleasiproblemecasifatetarea,procedura
conservatoare.
Fateteledentarereprezintadefaptometodademijlocintreaditiiledecompozite(proceduraprin
careunmaterialplasticdurabilrasinicompoziteesteaplicatpesuprafatadinteluisiintaritcu
ajutoruluneiluminispeciale,aderandastfellasuprafatadintelui)sicoroaneledentare.Fatetele
dentaresuntpotrivitepentruaceiindivizicaredorescsamodificeformadintilorintromasuramai
maredecatrestaurarilecompozitesuntcapabiledarnusuficientdemultincatsanecesiteocoroana
dentara.
Diferentadintrefateteledeplastic,restaurarisifateteledeportelan:
Restaurarilecompozite(denumiteuneorisi"fatetedirecte"sau"fatetedeplastic")suntrealizatedintr
unmaterialrasinos,plastic,deculoareadintelui.Restaurareapoatefiefectuataintrosingurasedinta
siestedeseorifolositapentruareparaociobiremaimicaaunuidintesaupentruafaceimbunatatiri
esteticelacativadinti.
Restaurareanecesitafoarteputinsaudelocreducereadinteluisauanestezie.

Fateteledeportelansuntmaiestetice,suntrealizateintrunlaboratorsireprezintaosolutiepe
termenmailungdecatrestaurarile(muscaturaestedeseoriimbunatatita,nusedecoloreaza,nuse
pateaza,suntmairezistente).Aplicareafatetelordeportelannecesitacelputin2sedintelaclinica
unapentruapregatidintelesiadouapentruaasezafateta.
Fateteledentareversusaparatuldentar
Pentruadultifateteledentarereprezintaoalternativaperfectalaaparatuldentar,doarincazul
incaretratamentulcuaparatdentarnuestegeneratdeoproblemaortodontica.Pentruacorecta
formadintilorcarenusuntaliniaticorect,auspatii,lunile,poatechiaraniideportalaparatuluidentar
potfiinlocuitecudoardouasaptamaninecesarepentrumontareadefatetedentare.
Aparatuldentarestedezirabilpentrupersoanesubvarstade18ani,caciatunciosulestemai
maleabilsisemiscamaiusor.Incazuladultilorexistaposibilitateadeafinecesaraportulpermanent
alaparatuluipentruapastranouapozitie,corectataadintilor.Maimult,aparatulpoatedoar
repozitionadintiinumodificaformasauculoarealorincazulincareacesteasuntindezirabile.
Aparateledecorectaredentarainsanunecesitaremodelareasaurestructurareadinteluiinvreunfel,
pecandatasareafatetelornecesitaointerventieminoradereducereasmaltuluiinaintedeaplicare.
Albireadintilorversusfatetaredentara
Albireadintilorcombinatacuuntratamentortodonticsimpluestepreferabilaatuncicand
dintiinaturalisuntadecvatidinpunctdevederefunctionalsiestetic.Aceastadeoarece
aplicareafatelordentarenecesitapregatireatutrordintilorceurmeazaafisupussiprocedurii,iar
acestprocesmodificapermanentdintiitratati.
Avantajelelaminatelordinportelan:
**Fateteledeportelansuntmaidurabile:desiacesteasuntfoartesubtirisiinerentcasabile,odata
cesuntatasatededintedevinmultmairigide(5/10/15ani).
**Acestefateteceramicecreeazaunaspectmultmainaturalaldintelui:proprietatiletranslucide
aleportelanuluipermitfateteisaimitestralucireanaturala,caracteristicasmaltuluidentar.
**Proprietateadetransluciditateasmaltuluiinseamnacaluminaceajungepesuprafatadinteluinu
estereflectataimediatainapoicipenetreazastratuldesmalt,siabiaapoisereflectadinstratulde
dentina,opac,catreexterior.Fateteleceramicepermitderulareaaceluiasiprocesspredeosebirede
materialeledeadeziunefolositeintrecutcareerausemiopace.
**Rezistalapete:spredeosebiredealtematerialeadezive,portelanulesteneted,dinceramica
imperturbabila(asemenisticlei)cenuiipermitesacapeteniciopatapermanentadatorata
consumuluiunoranumitoralimente,bauturisaufumat.
**Fateteleceramicesuntconservatoare,dinpunctdevederealcantitatiidematerialdentar
indepartatintimpulprocedurii(dacaacestlucruestenecesar).
**Alteavantajeimportantesereferalatolerantabunaatesutuluigingivallapeliculadeportelansi
posibilitateadeaselectanuantadoritaafateteideportelan.
Fatetelesuntintegratebiologicdatoritastabilitatiichimicecrescute,toxicitatiiscazuteasupratesutului

sigraduluiredusdeaproducesensibilitatesauiritabilitatelanivelulgingiilor.Deasemenea,reduc
placabacterianaceseformeazapedintidatoritasuprafeteinetedesilucioasedecareplaca
bacteriananupoateadera.
Fateteceramiceversusfatetedincompozite
Dezavantajelemajorepecarelaminateledeportelanleprezintaincomparatiecurestaurarea
compozitasunturmatoarele:
**Procesulnuestereversibil
**Costulproceduriiestemairidicat(necesitamaimulttimp,expertizasiresursemultiple)
**Fateteleceramicenupotfireparateincazulincaresefisureazasausefractureaza(trebuiesafie
inlocuite).
**Proceduranecesitauntimpmaiindelungat:celputin2vizite2saptamani.
**Atuncicandseinlaturachiarsiocantitatemicadesmaltdepesuprafatadintelui,poatecreste
sensibilitateaacestoralaschimbariledetemperatura.
**Nuantafatetelorpoatesanucoincidacunuantanaturalaacelorlaltidinti.
**Fatetelenupotfialterateodatamontate,astfelincatincazulincaredoritiuntratamentde
innalbireadintilor,trebuiesafacetiacestlucruinaintedeatasareafatetelor.
**Existaunriscminorcaacesteasasedesprindasisacada:pentruaminimalizaacestrisctrebuie
saevitatiobiectelesialimenteledure,muscatulcreioanelor,unghiilor,ghetiisauimpunereaunei
presiuniexcesiveasupradintilor.
**Dintiifatetatipotsafieafectatiincontinuaredecarii,necesitandposibil,ulterioratasareaunei
coroanedentare.
Fateteceramiceversuscoroanedentare
Atatfateteleceramicecatsicoroaneledentareauroluldecorectadintii.
Fateteledinportelanaudevenitalternativamodernaacoroanelordentaremetaloceramicesaua
celorintegralceramice.Dezavantajulcoroanelormetaloceramiceestecametalulpoatetranspare
princeramicalanivelulgingieidanduiunaspectinestetic,iarincazulcoroanelorintegralceramice
estenecesarunsacrificiumaredetesutdentarprinslefuirimaiprofundecaredecelemaimulteori
potafectagingiasaupulpadintelui.
Fatetelesecimenteazapedintecuajutorulunortehniciadezivedeultimageneratie.Fatetelesunt
foartesubtirimaxim0,5mmdardeindatacesuntcimentateseintegreazaperfectcustructura
dinteluisidevinextremdedurabile.
Deciziadeatasareauneifatetedentareoriauneicoroanedentaredepindedeanumitesituatiisi
variabile,cumarfi:stabilitateaocluziei,gradulincaredintiipotfisupusslefurii,stareadintilorsia
gingiilor.
Diferentamajoradintreceledouaproceduriconstaincantitateadestructuradentaracetrebuie
indepartata(deslefuireasmaltului).Unuldintremotivelepentrucarefatetelesuntmultmai
apreciateindetrimentulceleilalteestecantitateainfimadesmalt(<1mm)cetrebuieindepartatadin

structuradintelui.Coroaneledentarenecesitaindepartareauneicantitatimaimaridinstructura
dintelui(aprox2mm)pentruapermitematerialuluiadezivsafieplasatcorespunzatorastfelincatsa
asiguredurabilitate,aspectesteticsiconturgingiei.Graduldereductiealdinteluidepindeside
materialuldincareesteefectuatcoroanadentara:metal,ceramicasaucombinate.Insadatorita
faptuluicaacoperaintreagasuprafataadintelui,coroaneledentarepotrezolvamaimultesevere
problemedentare.
Iatacaresuntfactoriicaretrebuieluatiinconsiderareinaintedealuadeciziadefintiva:
Coroaneledentare:
Utilizatepentruaproduceschimbarimajore(drastice)inceeaceprivesteculoareasauforma
dintilor.
Utilizatepentrurestaurareaunordintirupti,stricatisaucariati.
Suntfoarterezistentesuntidealepentrupersoanelecaresuferadebruxism,ceimpunopresiune
foartemareasupradintilorsiocluziiincorecte.
Necesitaoreductiesemnificativaastructuriinaturaleadintelui(infunctiedecauzasimaterial).
Unuidintecareisaatasatocoroanadentaraintotdeauanvanecesitaunastfeldeatasament.
Fateteleceramice:
Utilizatepentruaproduceoschimbaremajoraasupraculoriidintilorsioschimbareminorainceea
ceprivesteformaacestora.
Suntutilizatedoaratuncicandstructuradintiloresteintactasisanatoasa.
Suntsolidedarcasante.
Necesitaoreductieastructuriidentaremultmaimica(0,50,7mm).
Odataatasataofatetaunuidinte,intotdeaunavafinecesarafatetareaacestuiasaudacaeste
nevoieaplicareauneicoroanedentare.
PROCEDURA
Procedurademontareafatetelordentareinclude4pasiesentialisinecesitadoua,maximtrei
drumurilaclinicamedicala:
1.Diagnosticulsiaplicareatratamentului.
2.Pregatireadintilor.
3.Decapare.
4.Amplasareasiaplicareafatetelor.
1.Inprimaetapamediculdentistrealizeazaexaminareaprimarasidecideimpreunacupacientulcu
privirelasolutieoptimapentrucazulsau,prezentanduialternativelesilimitarilefiecareia.Varealiza
oamprentadentarasioradiografiedacaestenecasar.
2.Pregatireadintilorincepecuocuratareaacestorasiindepartareaunuistratde0,50,7mmdin
stratuldesmalt.Unmulajaldintilorceurmeazaafifatetatiestetrimislalaboratorpentruafi
construitefatetele.Ajustarirepetatealeculorilorpotfinecesare.Ingeneralprocesuldefabricatie
dureazaaproximativ2saptamani.Inaceastaperiaodapotfiaplicatefatetetemporare(optionale,
taxateseparat).
3.Inatreiaetapavorfiinlaturatefateteletemporaredacaacesteaexista,apoisevastabilipozitia

corectaafatetelordefinitive.
4.Odatastabilitetoatedetaliile,mediculdentistvafolosiosolutieacidaslaba,speciala,careva
decapadintele,creandosuprafatamaiaspra,pentruaimbunatatiadeziuneafatetei.Apoifateta
ceramicavafiplasatapesuprafataexterioara,frontalaadinteluicuajutorulunuimaterialadeziv
special.Odatapozitiadeterminataseutilizeazaoluminaspecialaceactiveazaoseriedechimicale
cefaccimentuldentarsaseintareascasisasevindecerepede.Seinlaturaexcesuldecimentsise
evalueazamuscatura(ocluzia).
Nuesterecomandataaplicareadefatetedentare:
1.Dacaavetidintinesanatosi.Fateteledeportelannupotfiaplicatepedinticareprezinta
descompuneresauboalaparodontalaactiva(gingivita).Acesteconditiitrebuietratatedeinainteca
fateteledeportelansafiefabricatesiaplicate.
2.Dacaavetidintislabiti.Dacaocantitatesemnificativadinstructuradinteluiafostpierduta
(degradaresaufractura,inlocuireprintroplombadentara),dintelenupoatefisupusuneiastfelde
proceduri.Fateteledeportelannuintarescsemnificativdintiipecaresuntaplicate.Sunttratatimai
bineprinaplicareauneicoroanedentarepeei.
3.Dacaavetiocantitatenecorespunzatoaredesmaltpedinte.Ofatetadeportelanpoatefilipitacu
succesdoarpesmaltdentar.
4.Dacastrangetidindintisauvafrecatidintii.Persoanelorcarestrangdindintisauscrasnescdin
dintinuliserecomandafatetedeportelan.Fortelecreatedeacesteactivitatipotcuusurintasa
ciobeascasausaspargafateteledeportelan.
5.Persoanelorcarenuauoocluzie(muscatura)stabilasicorecta.
6.Persoanelorcuopozitionareseverincorectaadintilor.Necesitatratamentortodontic.
Recomandaripentruintretinereafatetelordentare
Fateteledentaresepotfisura,casasaudesprindedacanusuntintretinutecorespunzator.
Principaleleregulipentruasporidurabilitateasilongevitateafatetelordentareesteoigienaorala
corecta,examinarearegulataprecumsicuratareadintilordedouaoripeandecatremedicul
stomatolog.
Laosaptamanadupaaplicareaacestoraestenecesaraoexaminareapentruaverificaintegritatea
lorsimodulincaresauadapatatlatesuturi,arelocolustruirecosmeticasiseevalueazarezultatul
tratamentului.
Igienazilnicatrebuiesacuprindaperiajuldentardedouasautreioripezi(recomandatodatala12
ore)sifolosireaateidentareinmodregulat,zinic.Serecomandafolosireauneipastededintiblande,
nonabrazivepentrusuprafeteledentaresiaapeidegura.
Trebuiesaevitatimuscaturainobiectesialimentedure.Dacapersoanaareobiceiuldefrecasau
strangedintii(bruxism),aceastatrebuiesamentionezeacestlucrumediculuidentistpentruafabrica

oprotectiedenoaptemoalecaretrebuiepurtatacanddoarme(fenomenulpoatefimaiusorcontrolat
instaretreaza)pentruaminimalizastresulaplicatdintilor.
Desifateteleceramiceaudreptcaracteristicarezistentalapete,mediculvarecomandaevitarea
alimentelorsibauturilepotentialaficauzatoaredecoloratiiinestetice(cafea,ceai,vinrosu,
condimente).
*Desinuexistaoregulaspecificainceeaceprivestelongevitateafatetelordentare,oingrijire
corespunzatoarefacecaacestesarezistedela10panala15ani.
*Culoareafatetelorceramicesepoatealegeinfunctiedepreferinteleclientuluidarsidemarimea
grupuluidedintipecarevorfiaplicatefatetele.Ingeneral,dacaesteacoperittotgrupuldedinti
vizibili(8dintiinparteadesussi6dintiinparteadejos),culoareafatetelorpoatefimultmaideschisa
decatculoareadintilornaturali,cuunefectextraordinarasupradintilor.
*Numaruldefatetenecesaredepindeinintregimederezultatuldorit.Dacadoarundinteeste
decoloratsaudeformat,atuncipoatefifolositaosingurafateta.Pentruaobtineunrezultatmai
echilibrat,deseoriesterecomandatcamaimultefatete(intre4si8)safiefacuteinacelasitimp
(pentruunrezultatexceptional).Pentruainchidespatiilargidintredinti,potfinecesare6panala10
fatetepearcadapentruaobtineunrezultatesteticcorespunzator.
CopyrightROmedic:Articolulseaflsubproteciadrepturilordeautor.Reproducerea,chiari
parial,esteinterzis!
Altearticoledinaceeaiseciune:

S-ar putea să vă placă și