Sunteți pe pagina 1din 5

1.

LEGISLATIE
Raspunsul Ministerului Finantelor Publice la adresele ANAT cu nr. 77/13.02.2004 si
101/26.02.2004 cu privire la aplicarea prevederilor din Legea Codului fiscal nr. 571/2003 si ale pct. 68
din Normele metodologice de aplicare a Legii Codului fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
44/2004 :
1.1. Adresa ANAT :
A. Pentru operatiunile de turism intern si extern efectuate catre persoane fizice, agentiile de turism
vor aplica regulile speciale stabilite la punctul 68 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.
Agentiile de turism pot aplica regulile speciale stabilite la punctul 68 din Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal si pentru operatiunile de turism intern si extern efectuate catre persoane
impozabile.
Regulile speciale constau in urmatoarele:
a. intocmirea de facturi fiscale si alte documente cu regim special cu TVA inclus catre
turist - persoane fizice sau juridice. Agentiile de turism nu au dreptul sa inscrie TVA in mod
distinct in facturile fiscale sau in alte documente cu regim special care se predau turistului;
b. TVA pentru serviciile turistice facturate de prestatori nu este deductibila de catre
agentii de turism ;
c. TVA colectata de agentii se calculeaza prin aplicarea procedeului sutei marite 19 x 100 /
119 (15,966%) asupra bazei de impozitare (prt de vanzare cost real pachet servicii
turistice / componente prestatii turistice) ; cota de TVA este cota standard de 19% ;
d. baza de impozitare pentru agentii de turism este beneficiul (comisionul) realizat de
agentie, diminuat cu suma TVA inclusa in beneficiul respectiv;
e. beneficiul realizat de agentie = pretul de vanzare costul real al pachetului de servicii
turistice / componente ale acestuia
f.

exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data la care toate elementele


necesare determinarii bazei de impozitare sunt certe;

g. pentru determinarea sumei de TVA se tin jurnale de vanzari sau dupa caz borderouri de
vanzari (incasari)-vezi OMFP nr. 171/2004 M.O. nr. 73/2004 in care se evidentiaza
numai totalul documentului de vanzare inclusiv TVA si jurnale de cumparari in care se
evidentiaza cumpararile de bunuri/servicii inclusiv TVA.
B. Pentru serviciile asigurate catre persoane juridice, agentiile de turism pot aplica regimul
normal de TVA (art. 68 alineatul (8) din Normele de aplicare a Codului fiscal).
Regimul normal de TVA consta in urmatoarele:
h. in facturi fiscale / alte documente cu regim special nu se inscrie distinct comisionul
perceput de agentie, iar TVA se inscrie la toata valoarea serviciului asigurat, in cota
stabilita de Codul fiscal;

i.

agentia de turism are drept de deducere TVA aferenta serviciilor turistice facturate de
prestatorii interni;

j.

in aceiasi factura /document cu regim special, pentru pachete de servicii turistice, se pot
inscrie cote diferite de TVA.

k. cota de TVA se aplica astfel :


i. cota redusa de 9% pentru serviciile de cazare asigurate in Romania in care
este inclus si comisionul agentiei, in conditiile in care in factura se inscrie distinct
contravaloarea acestui serviciu ;
ii. cota standard de 19 % pentru celelate servicii asigurate pe teritoriul Romaniei
in care este inclus si comisionul agentiei de turism, cu inscrierea distincta in
factura a contravalorii acestor servicii.
l.

TVA devine exigibila la data la care se emite factura fiscala;

Nota : pentru persoanele impozabile se aplica cota de 9% TVA pentru serviciile de cazare +
comisionul agentiei, in cazul in care agentiile de turism aplica regimul normal de TVA, in conformitate cu
prevederile art. 129 alin.5 din Codul fiscal ( Persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in
contul unei alte persoane, in legatura cu o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi
acele servicii ).
C. Pentru vanzarea de bilete de transport international, catre persoane fizice si juridice,
agentia este si ea scutita de TVA pentru comision, conform prevederilor art. 143 litera e) din Codul fiscal si
ale art. 8 alineatul (4) din OMFP nr. 1846/2003 M.O. nr. 10/2004.
1.1. Raspuns MFP
Referitor la adresa dvs. nr.77/13/02.2004 confirmam modul de abordare a problematicii de la pct.
A, B si C, acesta corespunzand prevederilor legale in vigoare, asa cum am mai precizat si in discutiile
telefonice purtate pe marginea adresei dvs., cu exceptia pct.B, lit. K)ii la care trebuie avut in vedere ca nu
toate serviciile, altele decat cazarea, care se cuprind intr-un pachet turistic se aplica cota standard de taxa
pe valoarea adaugata de 19%.
1. 2. Adresa ANAT :
D. In relatia cu agentiile de turism hotelurile din Romania, pentru serviciile de cazare, practica una
din metodele de mai jos :
1. Hotelul cedeaza comision agentiilor de turism si solicita agentiei factura pentru comisionul cedat, in
baza contractului incheiat intre hotel si agentie (hotelul factureaza pretul de cazare care cuprinde
cazare, mic dejun, comision si TVA si agentia factureaza hotelului comisionul cedat).
2. Hotelul factureaza agentiei pretul de cazare care cuprinde cazare, mic dejun si TVA si in factura
evidentiaza separat comisionul care este scazut din pretul de cazare stabilit in contractul dintre
agentie si turist.
3. Hotelul factureaza tariful de cazare net care cuprinde cazare, mic dejun si TVA (fara comision) si
agentia de turism are dreptul sa adauge comisionul pe care il doreste.

1.2. Raspuns MFP :


Referitor la pct. D sunt corecte modalitatile de facturare de la pct. 2 si 3.
La pct. 2 comisionul agentiei se scade din pretul de cazare stabilit conform art. 137, alin. (3), lit. a)
din Codul fiscal, acesta reprezentand rabat acordat agentiei de turism. Pe facturi nu se va inscrie comision
cedat, ci una din formele de reducere de pret prevazute la art. 137, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal.
1.3. Adresa ANAT :

E. Agentiile de turism revand unele de la altele pachete de servicii turistice sau


componente ale acestora catre turisti. Noi consideram ca este o relatie intre doua persoane
juridice. Va rugam sa ne precizati ce metoda de facturare trebuie sa se aplice intre agentii de
turism.
1.3. Raspuns MFP:
Referitor la pct. E precizam ca agentiile de turism pot aplica ori regulile speciale prevazute la pct.
68 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal ori regimul normal de taxa pe valoarea adaugata
la revanzarea pachetelor turistice intre ele.

1.4. Adresa ANAT:


F. Agentiile de turism fac rezervari de servicii de cazare, turistul plateste la hotel tariful de cazare si
hotelul ii cedeaza comision agentiei pentru serviciul de rezervare. Ce metoda de facturare se aplica in
acest caz intre agentie si hotel. Noi consideram ca este o relatie intre doua persoane juridice.

1.4. Raspuns MFP :


Referitor la pct. F precizam ca in cazul serviciilor de rezervare cazare prestate de agentiile de
turism cand turistul plateste cazarea direct hotelului, iar tariful de cazare cuprinde si comisionul agentiei,
agentia trebuie sa factureze contravaloarea hotelului cu cota standard de taxa pe valoarea adaugata de
19%.
1.5. Adresa ANAT:

G. Pentru vanzarea de bilete de transport international catre persoane fizice, servicii


scutite de TVA, ce mod de facturare aplica agentiile de turism ?
1.5. Raspuns MFP :
Referitor la G cu privire la modul de intocmire de catre agentiile de turism a facturilor de transport
international pentru persoane fizice precizam ca trebuie respectate prevederile art. 143, alin. (1), lit. e din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si cele ale art. 8, alin. (4) din Ordinul ministrului finantelor publice nr.
1846/2003.
1.6. Adresa ANAT :

Agentiile de turism nu au dreptul sa inscrie TVA in mod distinct in facturile fiscale si in alte
documente cu regim special emise catre persoane fizice. Biletele de odihna-tratament, cod 14 50
55, emise persoanelor fizice pentru pachete de servicii turistice se intocmesc fara a inscrie distinct
TVA ?
1.6. Raspuns MFP :
Cu privire regimul de taxa pe valoarea adaugata in cazul biletelor de odihna si tratament emise
persoanelor fizice, precizam ca sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 141, alin.

(1), lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, serviciile de cazare, masa si tratament, prestate de
persoane impozabile care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice, daca au incheiat contracte
cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si contravaloarea acestora este decontata
pe baza de bilete de tratament.
1.7. Adresa ANAT :

La pachetele de servicii cu tratament, componenta de tratament este scutita de TVA la


furnizor. In situatia vanzarii de pachete de servicii turistice (cazare, masa, tratament) catre
persoane juridice, agentiile de turism pot factura separat serviciile de tratament ? Agentiile de
turism, pentru serviciile de tratament sunt scutite de TVA cu drept de deducere sau fara drept de
deducere ? Comisionul aplicat de agentie la serviciile de tratament este scutit de TVA ?
1.7. Raspuns MFP :
Cu privire la regimul de taxa pe valoarea adugata in cazul serviciilor de tratament, conform art.
141, alin (1), lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata
spitalizarea, ingrijirile medicale, inclusiv veterinare, si operatiunile stans legate de acestea, desfasurate de
unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum.baze de
tratament si recuperare, .. si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati
Facturarea distincta a serviciului de tratament de catre agentiile de turism in componenta
pachetelor turistice, se poate efectua daca acestea aplica regimul normal de taxa pe valoarea adaugata.
Serviciile de tratament facturate distinct in componenta pachetelor turistice, de catre agentiile de
turism, care aplica regimul normal de taxa pe valoarea adugata, constituie operatiuni scutite fara drept de
deducere.
In cazul in care agentia de turism aplica regulile speciale pentru operatiuni de intermediere in
turism cota de taxa pe valoarea adugata aferenta serviciului unic al agentiei de turism este de 19%.
1.8. Adresa ANAT :

Pentru determinarea sumei de TVA se tin jurnale de vanzari, cumparari cu inregistrarea


zilnica a TVA colectata si deductibila. Filialele (punctele de vanzare) ale agentiilor de turism din
alte localitati cum evidentiaza TVA aferenta vanzarilor si cumpararilor, avand in vedere ca evidenta
acestora pe societate trebuie tinuta in ordine cronologica ?
1.8. Raspuns MFP :
Referitor la intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari de catre societatile care au filiale ( puncte
de lucru ) precizam ca jurnalele de vanzari si jurnalele de cumparari conform prevederilor legale sunt tinute
de catre societate si nu de punctele de lucru, cocietatea avand obligatia sa tina evidenta contabila potrivit
legii, astfel incat sa poata determina baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru
vanzarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate, precum si cea deductibila aferenta achizitiilor.
1.9. Adresa ANAT :

Pentru operatiunile de intermediere in turism, la punctual 68 din Normele de aplicare a


Codului Fiscal s-au stabilit reguli speciale. Agentiile de turism interpreteaza ca, atat pentru
vanzarea de pachete de servicii turistice cat si pentru vanzarea de servicii turistice (servicii de
cazare, masa, transport etc.) pot sa aplice prevederile stipulate la punctul 68 din Norme. Definirea
titlului punctului 68 Reguli speciale pentru activitatea de intermediere in turism le indreptateste
sa considere ca aceste reguli se refera la intreaga activitate desfasurata de agentii de turism. Daca
activitatea agentiilor touropertaoare de creare si vanzare pachete de servicii turistice este
considerata activitate de intermedire in turism (aceasta activitate fiind de productie), de ce
vanzarea de servicii turistice, care nu constituie pachet de servicii turistice, nu poate fi considerata
activitate de intermediere in turism ?
1.9. Raspuns MFP :

Referitor la aplicarea punctului 68 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, va informam ca aplicarea regulilor
speciale de taxa pe valoarea adaugata numai pentru prestatiile turistice este in concordanta cu prevederile
Directivei a VI-a a CEE, care constituie acquis-ul comunitar in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata,
pe care Romania s-a obligat sa-l respecte, prin cap. 10 Impozitarea al Documentului de pozitie.

Art. 152 alin. (1) ... defineste agentia de turism ca agentia care intermediaza sau ofera servicii
turistice ... cazare la hotel, excursii organizate sau alte servicii turistice ...;

- Art. 152 alin. (2) toate serviciile achizitionate de agentia de turism in numele calatorului
formeaza un serviciu unic ...;

- Art. 152 alin. (4) baza de impozitare a serviciului unic va fi marja profitului, adica diferenta
dintre costul de achizitie si pretul de vanzare catre beneficiarul final;

- Art. 152 alin. (9) agentiile de turism nu au dreptul sa inscrie separat taxa in mod distinct in facturi
sau alte documente transmise calatorului pentru serviciile unice carora li se aplica regimul
special, in acest caz inscriind distinct in documente mentiunea TVA inclusa

S-ar putea să vă placă și