Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educatieii Tineretului din Republica Moldova

Universitatea Liber Interna ional din


Moldova

Sisteme Expert
Lucrare de Laborator nr.1
Tema: Modelul de prezentare a sistemului expert.

Elaborat:______________________________________

Verificat:______________________________________

Chiinu, 2014