Sunteți pe pagina 1din 2

Credit Europe Bank (Romania) S.A.

Anchor Plaza, Bd. Timisoara 26Z,


Cod 061331, sector 6, Bucuresti, Romania
Tel: 0.801.000.000.(din retea Romtelecom); +40.750.000.000 (din orice retea)
Fax: +4021.310.71.98.
Reuters: FBRO
Cod Swift: FNNBROBU
CUI: 4315966
Capital Social: 763.605.997,00 RON

Nr: 792 /15.01.2016

Catre: ILIE CONSTANTIN CRISTIAN


Adresa: Str.Radu Gioglovan, Nr.9 Bl.57,
Ap.62, Sc.B Tirgoviste, Cod Postal
000000 Dambovita Romania

Catre,
Dl / Dna :
Cod client :

ILIE CONSTANTIN CRISTIAN


3090792

CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Timisoara nr. 26Z, Cladirea Anchor
Plaza, sector 6, Cod Postal 061331, Cod Unic de Inregistrare 4315966, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub nr. J 40/18074/1993, inregistrata in Registrul Bancar sub numarul RB-PJR-40-018/18.12.1999, capital social
763.605.997,00 lei, inregistrata in baza legii 677/2001 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter
personal sub numarul 959, prin reprezentantii sai,
Va aduce la cunostinta faptul ca Sucursala TARGOVISTE isi va inceta activitatea si administrarea conturilor dvs.
deschise la Banca se va face, incepand cu data de 21.03.2016, de catre Sucursala PLOIESTI cu sediul in Bd.
Republicii , Nr.159,Bl.28B, Judetul Prahova, cu mentinerea codurilor IBAN existente.
In cazul in care doriti ca ulterior datei de 21.03.2016 administrarea conturilor dvs. sa se realizeze de catre o alta
sucursala a Bancii, dintr-o alta localitate, va rugam sa ne comunicati acest lucru, in scris sau prin completarea unei
cereri la sediul sucursalelor CEB, mentionand sucursala dorita si transmitand solicitarea respectiva prin oricare dintre
sucursalele CEB pana cel tarziu la data de 14.03.2016.
Daca pana la data mentionata nu se primeste din partea dvs. o solicitare scrisa in acest sens, vom considera ca
avem acordul dvs. tacit in ceea ce priveste administrarea conturilor dvs. de catre noua sucursala indicata prin
prezenta adresa, respectiv Sucursala PLOIESTI.
Informare in legatura cu posibilitatile de plata a debitelor datorate aferente creditelor/cardurilor de
credit/descoperit de cont autorizat (overdraft)
Prin prezenta va aducem la cunostinta optiunile de efectuare a platilor lunare aferente facilitatilor de credit si/sau
carduri de credit/carduri de salariu cu facilitate de descoperit de cont (overdraft) contractate la CREDIT EUROPE
BANK (ROMANIA) S.A, CREDIT EUROPE IPOTECAR I.F.N. S.A. si/sau CREDIT EUROPE BANK N.V.(Holland),
ulterior inchiderii sucursalei TARGOVISTE care gestioneaza conturile dvs. curente:
1. Depunere numerar in LEI la bancomatul (ATM) Credit Europe Bank (Romania) S.A, situat in
Targoviste, Str. I.C. Bratianu, nr. 32B, bl. C1, Parter. Operatiunea nu necesita costuri suplimentare pentru dvs. si
poate fi initiata prin introducerea codului de client mentionat in cadrul prezentei notificari. In cazul creditelor acordate
in alte valute decat LEI, puteti sa efectuati schimbul valutar la cursul practicat de Banca in ziua respectiva utilizand
optiunile de schimb valutar prin Internet Banking sau CEBLine.
2. Depunere in numerar, in lei sau valuta, la sediul Sucursalei TARGOVISTE a BANCII ROMANESTI S.A,
membra a Grupului National Bank of Greece, cu sediul in Targoviste, Bd. Carol I, Bloc G4, Parter, Banca
incheind in acest sens o conventie cu institutia de credit anterior mentionata.
Depunerea de numerar in lei sau valuta la ghiseele sucursalei Bancii Romanesti S.A. nu implica costuri
suplimentare pentru dvs. Pentru efectuarea depunerii va rugam sa prezentati/furnizati casierului cel putin unul
din urmatoarele elemente de identificare a beneficiarului depunerii:
l
Prezenta notificare;
l
Codul numeric personal (CNP) al Imprumutatului Credit Europe Bank (Romania) S.A., Credit Europe
Ipotecar IFN SA, Credit Europe NV (Holland);
l
Codul de Client al Imprumutatului;
l
IBAN-ul contului curent /de card denominat in valuta din care se va efectua rambursarea creditului, deschis
in evidentele Credit Europe Bank (Romania) S.A . In cazul in care produsul de credit de care beneficiati este
in alta valuta decat LEI, veti asigura depunerea in valuta de acordare a produsului.

In cazul oricarei depuneri, deponentul va furniza obligatoriu si urmatoarele informatii necesare reconcilierii
sumelor, astfel:
l
Produsul de credit pentru care se doreste depunerea (se va mentiona daca depunerea este pentru card sau
pentru credit);
l
Numele si prenumele deponentului si un numarul de telefon valid;
In cazul in care beneficiati de facilitati de credit ipotecar/imobiliar gestionate de CREDIT EUROPE
IPOTECAR I.F.N. S.A. sau CREDIT EUROPE BANK N.V.(Holland); veti solicita depunerea sumelor pentru plata
ratelor sau pentru efectuarea de rambursari anticipate in conturile:
CREDIT EUROPE IPOTECAR I.F.N. S.A.
CREDIT EUROPE BANK N.V (Holland);

EUR - RO13FNNB000102170352EU02
CHF - RO97FNNB000102170352CH02
EUR - RO45FNNB000102170352EU08
CHF - RO16FNNB000102170352CH05

3. Depunere numerar numai in LEI la Oficiile Postei Romane. Incasarea de fonduri in numerar de la Clienti se
poate efectua prin ghiseele subunitatilor postale informatizate integrate in reteaua VPN (Virtual Private Network) si
nu presupune costuri suplimentare. Pentru identificarea corecta si completa a titularului de credit/card este
recomandat sa detineti in copie sau original Cartea de identitate/Buletinul de identitate sau orice alt document in care
se regaseste inscris codul numeric personal precum si numele si prenumele complet. In lipsa acestor documente
este necesar sa puteti furniza informatii minime, verbale cu privire la elementele de identificare ale titulatului de
credit/card, precum si produsul de credit sau card pentru care se efectueaza depunerea.
In situatia creditelor acordate in alta valuta decat LEI, schimbul valutar se va efectua automat la cursul de schimb de
cont curent al Credit Europe Bank (Romania) S.A., comunicat zilnic oficiilor Postei Romane.
4. Virament bancar efectuat de la o alta Banca in contul dvs deschis la Credit Europe Bank (Romania) S.A. In
cazul in care nu sunteti in posesia codurilor IBAN aferente conturilor dvs. curente deschise la Credit Europe Bank
(Romania) S.A, le puteti afla prin apelarea serviciului CEBLine la numerele de telefon furnizate in prezenta
notificare). In cazul cardurilor de credit va rugam sa specificati ca destinatie a viramentului, contul de card de credit.
Incasarea de sume din virament bancar efectuat de la o alta Banca, nu presupune costuri suplimentare.
5. Depunere numerar in lei si valuta la orice sucursala a CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. Nu
presupune costuri suplimentare.
In cazul in care doriti rambursarea in avans, partiala sau totala a creditului dvs. sau orice alte informatii/
documente legate de derularea creditului dvs, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail:
rambursari@crediteurope.ro sau la numerele de telefon: 021 406.4359/4358/4357/4352/4353.
Pentru informatii legate de cardurile de credit si pentru orice nelamuriri, intrebari sau probleme legate de relatia
dvs. cu Credit Europe Bank (Romania), Credit Europe Ipotecar IFN SA si/sau Credit Europe NV (Holland) va rugam
sa contactati serviciul telefonic CEBLine la numerele de telefon disponibile non stop CEBLine la numerele
de telefon: 0750.000.000 (numar apelabil din orice retea de telefonie fixa sau mobila, inclusiv international) sau
0801.000.000 (numar apelabil din reteaua fixa Romtelecom).
Va multumim pentru intelegere si sprijinul acordat in realizarea acestui demers.
Mumtaz Malik AGIM
Director Executiv Banca

Viorica Nitu
Director Operatiuni Sucursale