Sunteți pe pagina 1din 4
Irmoasele ce se canta la Canonul Mare in perioada Triodulu de |, POPESCU-PASAREA CANTAREA I Eh. 6 2) -@ Ai rr Senet een rein arse ; A ju tor siacope ri tor s’a facut miie PM Rg ee eee )spremantui re “> a cesta e steDumne ze u ne ee en ulmeut> silvoi preama ri pre el SDumne ze ul 5 ee ee Ss Ae pam in tilormei si-l voi in nal fa pree el ™ ca cu \er eters ¢ slaa va s’a proslid vi it ‘7 ". 6 CANTAREA Il. 2) en —— In ta re steDoamne pre pia tra po ru unci lor § 2S > i nimamea‘™ ce luice se cla te e ste § omen ne > SR le Ss — f an = : c4 f insutiestisfant sii dre ept 6 ANTAREA IV-a .2 = i t-a Pro o ro culde ve s > a zis au zitama u azul tausim’amte mut § a | 2 eee aes 6 = ) sla va pu teri ta le Doaaaam nee > 4 6 CANTAREA V-a .”) Seen, Ly we See ee a, See, Se 2 ee De noapte mane cand eu iu bi to mle de Q Nee A Seen = eee oe SS * — > ” ~—sF a oa ameni*~ Iu mi neazima ro o gu u ma si le eee > el ee cel maidejos > si a scosdinstricé ciuu ne vi Ve_poalnee-s 6 > ja taa meaa 6 CANTAREA VIL-a .3 een te 2 6 mu ne-am in 2 Y) ween wt. “> Wo “a wee SA Neg > eee = = = y F ao paar ? drep tat innain tea ta nicinuam pa zit nicinuam , en fa cut pre cumne-aiporuncit “> ci nune pa ra si pre 1) eSB ee ee ee A Nee ee | eee, = "8 SS oo : noi pa nainsfar sit *Dum ne zeeul pa riin ti lor Saale sg nooo striii 7 3 6 CANTAREA VIll-a 2) 6 ee oe ee “> Pre cel ce’lma re esc ¢ =" me a et _ i ee ee 2 ‘ o stile ce resti“7* si de dansul sein fri co sa 2d we ween ee eee ef ee eee, > | = os pat Heru vi mii si Se ra fi i mii toa ata fap tu ra RS 8 eee tt oO | lau da a tit “7 bi i ne-4 cu van tati “> si’'l prea g (wee, 2 ee eee, TO — 6 ? in nal tati intrntotive ee cii = t 6 CANTAREA IX-a 2, ee me eS ag Na a ste reaz& mis li rii cei fara s& mA an f4 > § Q wate, moe eee A tLe > ee af : —S ey —- ste ne tal cu i i ta “> ro dul mai cii cei fa 6 Cee ae See, > ee, | ste nestricat > ca na ste rea luiDum ne este fi ri cea a sta pre ; ee = — > Ti ne toa te neamuri le ca pre Ma a ai ca |