Sunteți pe pagina 1din 7

Traducere din limba germana

Contract de inchiriere Nr. 3620/30116-1013-02

Contract de inchiriere locuinta

Intre

Emerson Grundstcksverwaltungs- Gesellsch. mbH


Steckelhrn 5
20457 Hamburg

Reprezentata de

TAG Wohnen&Service GmbH


Punct de lucru Salzgitter
Fischzug 1
38226 Salzgitter
Denumit in continuare proprietar

Si
d-na Elvida Arif
nascut pe 12.04.1984
Storchenkamp 9
38226 Salzgitter
Denumit in continuare chirias
Se incheie urmatorul contract de inchiriere :

Traducere din limba germana

Contract de munca pe perioada determinate


Intre
TopTEX Textilverwertungs GmbH
Painer Str. 137-45
38229 Salzgitter
Reprezentata de asociatul administrator Serdal Torun
denumit in continuare angajator
si
Doamna
Elvida ARIF
Reppnersche Str.37
38226 Salzgitter
nascuta pe 12.04.1984
denumit in continuare angajat
se incheie urmatorul contract de munca :
1 Incepere/durata/activitate.
(1) Angajata va fiincepe activitatea incepand din 01.04.2016 ca sortator.
(2) Raportul de munca este determinat pana pe 31 decembrie 2016 si expira la
aceea data fara sa fie necesar preaviz.
(3) In cadrul domeniului de activitate, angajata va sorta textile vechi conform
instructiunilor specificatiei predefinite.
(4) Angajata se obliga sa execute cu constiinta si stiinta cea mai buna sarcinile
de servici ce ii revin in cadrul activitatii, sa pastreze in orice situatie interesele
angajatorului si sa depuna intregul efort de munca exclusiv pentru
angajatorului.Din aceasta face parte ,la caz si activitatea intr-o alta sectie si la
un alt punct de lucru a intreprinderii.
1.1.
(1) Angajatorul are drept sa transmita angajatei, functie de competenta ei, a
pregatirii si efortului fizic o alta activitate, daca aceasta este cel putin similara.
(2) Atribuirea unei activitati similare nu are nici o influenta asupra salarizarii
stabilit in contractul de munca.
2. Perioada de proba/perioada de preaviz.
(1) Primele 6 luni sunt considerate perioada de proba. In aceasta perioada,
raportul de munca poate fi reziliat de ambele parti fara justificare, cu un
preaviz de 2 saptamani.
2

(2) Dupa perioada de proba, relatia de munca poate reziliata de ambele parti
indiferent de perioada contractului , pe baza preavizului legal.
(3) Dreptul de reziliere extraordinara din motive importante ramane neatins. O
reziliere extraordinara este valabila numai pentru cazul infecientei sale ca
reziliere ordinara, la urmatorul termen admis.
(4) Daca se prelungeste preavizul pentru angajator din motive legale sau la caz,
din cauza contractului colectiv, aceasta prelungire este valabila in aceiasi
masura si pentru preavizul angajatei.
(5) Rezilierea contractului de munca inaintea inceperii activitatii , este exclusa.
3. Retribuirea muncii.
(1) Angajata primeste un salariu brut orar de -8,50.-
(2) Plata salariului lunar este scadenta pe fiecare 15 ale lunii urmatoare si are
loc intr-un cont specificat de angajata.
(3) Angajata se obliga sa restituie sumele platite in plus. Avansuri sunt plati in rate
a salariului. In masura in care pentru rambursarea acestuia este convenita
plata in rate, restul valorii devine scadenta intr-o singura suma la expirarea
relatiei de munca.
3.1. Cedare/ipotecare.
(1) Cedarea partiala sau totala si ipotecarea salariului catre terti este exclusa.
(2) In cazul ipotecarii salariului , angajatorul are dreptul de a retine o taxa de
prelucrare de 1% a sumei respective.
3.2. Drept de plata voluntara.
(1) In masura in care angajatorul acorda o gratificatie, acesta hotaraste daca si in
cel valoare angajata primeste aceasta. Angajata recunoaste ca plata
gratificatiei este o plata voluntara si chiar in caz de plati multiple in viitor nu se
creaza o pretentie legala.
(2) Pretentia pentru gratificatie este exclusa daca relatia de munca la data platii
sau pana la 31.12 este reziliata de una partile contractuale sau prin contract
de anulare.Aceasta insa nu se aplica in cazul in care rezilierea are loc din
motive ale intreprinderii adica din motive care nu sunt din cauza angajatei.
4. Locul de munca.
Locul de munca este Salzgitter-Lebenstedt.
5. Timpul de lucru.
(1) Tipul saptamanal, normal de lucru este 40 ore, fara pauzele de odihna.
(2) Inceperea si terminarea timpului zilnic de lucru se stabilesc de angajator sau
reprezentantul acestuia. Actual lucrul incepe la ora 7:30, terminarea
3

lucrului este stabilit la ora 16:30, timpul intre ora 9:00-9:30 si ora 12:30 13:00
sunt considerate timp de pauza.
(3) Angajatorul are dreptul ca din necesitati importante ale intreprinderii sa
modifice impartirea timpului de lucru, in masura in care este legal admisa.
5.1. Ore suplimentare.
(1) Angajata se declara ca este de acord sa efectueze ore suplimentare peste
orele contractuale de program. Aceste ore suplimentare trebuie sa fie
dispuse si admise legal.
(2) Plata orelor suplimentare poate fi efectuata la alegerea angajatorului, prin
plata dar si prin compensare cu timp liber. Dreptul de alegere va fi efectuat de
angajator in termen de 3 luni dupa efectuarea orelor suplimentare.
(3) In cazul in care dreptul de alegere nu este efectuat, orele suplimentare se
platesc cu salariul orar brut normal.
6. Alte activitati..
(1) Orice alta activitate efectuata, platita sau neplatita, necesita acordul prealabil
a angajatorului.
(2) Angajatorul isi va da acordul, daca interesele sale indreptatite nu sunt lezate
de alte activitati.
7. Masuri de perfectionare interne ale intreprinderii.
(1) Angajatorul are dreptul de a dispune introducerea de masuri de perfectionare
in intreprindere. Acestea pot avea loc in timpul orelor de lucru sau in afara
orelor normale de lucru.
(2) Pe timpul masurii de prefectionare in timpul orelor normale de lucru, angajata
este scutita de obligatiile de servici.
(3) In cazul in care masurile de perfectionare au loc in afara orelor normale de
program, acestea nu vor fi platite.
(4) Costurile masurilor de perfectionare dispuse de angajator sunt suportate de
acesta.
8. Concediu.
(1) Angajata are dreptul intr-un an calendaristic la un concediu minim legal de 20
zile de lucru-in conditia unei saptamani de lucru de 5 zile. Angajatorul acorda
suplimentar un concediu contractual de alte 4 zile de lucru.
La acordarea concediului se acorda in primul rand concediul legal.
(2) Data plecarii in concediu si durata vor fi in concordanta cu necesitatile
intreprinderii.
(3) Inainte de plecare in concediu, concediul va fi solicitat de angajata in scris si la
termen si aprobat de angajator sau reprezentantul acestuia.
4
(4) In masura in care sunt dispuse vacante ale intreprinderii, concediul se va lua
partial in vacantele intreprinderii.

(5) In perioada concediului este interzisa orice activitate retribuita.


(6) In caz de parasire a intreprinderii in perioada de asteptare legala de 6 luni,
concediul legal se imparte la doisprezece, deasemeni la plecare in primul
semestru a termenului legal de asteptare. La plecare in semestrul doi dupa
perioada legala de asteptare, angajata are pretentii de intregul concediu
minim legal de 20 zile de lucru.
(7) In cazul in care concediul legal nu se poate acorda partial sau total datorita
terminarii relatiei de munca, acesta va fi platit. Referitor la pretentia legala de
concediu legal, exista pretentie de plata si atunci cand solicitarea de concediu
nu a avut loc datorita incapacitatii de lucru datorita bolii. Plata pretentiei de
concediu suplimentar este exclusa.
(8) In cazul in care ziua de ajun de craciun si/sau revelion cad intr-o zi obisnuita
de lucru, pentru ajun de craciun ca si revelion se acorda zi concediu,
pentru ca in aceste zile se lucreaza in mod normal numai jumatate de zi. Daca
intre ajun de craciun si revelion este dispusa vacanta a intreprinderii, atunci
pentru ajunul de craciun si revelion se socoteste cate o zi de concediu.
8.1. Concediu special.
(1) Angajata are pretentii pentru zi libera (concediu special) platit in modul de mai
jos :
Nunta proprie
1 zi de lucru
Intregirea familiei (straini)
1 zi de lucru
(sosire sot si/sau copii)
Nasterea propriului copil
1 zi de lucru
Decesul unui membru de familie 2 zile de lucru
(2) In caz de boala in ziua concediului special platit, nu trebuie sa se ia concediul
special neplatit, pentru ca acest concediu special si incapacitate de munca
datorita bolii se exclud. In acest caz, angajata are pretentii de continuarea
platii salariului in locul pretentiei pentru indemnizatie de concediu.
(3) Angajata nu are pretentie legala de principiu pentru concediu special neplatit.
Numai in caz singular , angajatorul poate acorda angajatei concediu special
neplatit.
Concediu special neplatit nu se supune insa regulei : ca angajata care are zi
liberafara plata, nu are pretentie la continuarea platii salariului, daca in acest
timp s-a imbolnavit.
(4) Concediul special platit ca si neplatit va fi solicitat de angajata si aprobat de
angajatorul sau reprezentantul acestuia.
8.2. Zile de concediu ramase.
5
Eventuale pretentii de zile de concediu ramase din anul precedent, angajata
va lua aceste zile functie de necesitatile intreprinderii pan ape 31.03. a anului
urmator. Dupa trecerea acestui termen aceste zile de concediu sunt

perimate. Singura exceptie in acest caz este faptul ca din conditii ale
intreprinderii si/sau personale, angajata nu a avut posibilitatea de a efectua
zilele ramase din anul anterior. In aceste conditii, concediul poate fi transferat
pe intreaga durata a anului.
9 Impiedicarea lucrului.
(1) Angajata este obligata sa comunice neintarziat angajatorului orice impiedicare
a lucrului si durata probabila. La cerere se vor comunica motivele impiedicarii.
(2) In cazul in care impiedicarea lucrului este incapacitate de munca datorita bolii,
exista pretentie pentru continuarea platii salariului pana la o perioada de 6
saptamani conform prevederilor legale.
In cazul incapacitatii de munca datorita imbolnavirii, angajata este obligata sa
comunice angajatorului in prima zi de incapacitate de munca, pana cel tarziu o
ora inaintea inceperii programului normal de lucru, in orice caz insa
neintarziat, despre aceasta ca si durata previzibila a incapacitatii de munca.
Adeverinta medicala privind incapacitatea de munca va fi prezentata de
angajata cel tarziu in ziua de lucru urmatoare 3 zile calendaristice.
(3) In cazul incapacitatii de munca pe o perioada mai mare decat cea din
adeverinta medicala, angajata va prezenta in termen de 3 zile calendaristice o
noua adeverinta medicala.
(4) Angajatorul are dreptul sa solicite prezentarea adeverintei mai repede.
(5) In cazul unei incapacitate de munca neculpabila, angajata nu are pretentii
pentru aceasta perioada, in afara cazurilor reglementate de legea continuarii
platii salariului, de plata retributiei.
9.1. Reducerea de plati speciale pe durata imbolnavirii.
La plata unei gratificatii, aceasta va fi redusa pentru fiecare zi de incapacitate
de munca datorita imbolnavirii, cu din salariu, care revine in medie anuala
unei zile de lucru.
10. Terminarea relatiei de munca.
(1) Contractul de munca expira fara preaviz la trecerea lunii in care angajata a
atins varsta la care are dreptul la pensie legala de limita de varsta.
(2) Pentru cazul rezilierii contractului sau preavizul relatiei de munca, angajatorul
are dreptul sa puna angajata sa hotareasca sa fie eliberata de munca cu
continuarea platii salariului si cu calculul zilelor corespunzatoare de concediu.
Toate documentele si toate mentiunile profesionale care apartin intreprinderii,
vor fi restituite la data parasirii unitatii.
6
11. Mijloace de productie.
(1) Mijloace de productie puse la dispozitie de angajator raman proprietatea
acestuia. La parasirea unitatii, mijloacele de productie puse la dispozitie de

angajator, vor fi predate acestuia. Piederea unui mijloc de productie va fi


anuntata imediat.
12. Obligatia de discretie.
Angajata va pastra discretie si dupa parasirea unitatii despre toate
problemele pe care le cunoaste din cadrul activitatii sale.
13. Regulamentul de ordine interioara.
Regulamentul de ordine interioara in versiunea actual este parte component a
contractului de munca. O incalcare a prevedrilor acestuia poate avea
consecvente de dreptul muncii.
14. Clauza de exclusivitate.
La terminarea relatiei de munca sunt perimate toate pretentiile reciproce a
partenerilor contractuali, daca acestea nu se revendica in termen de 3 luni de la
scadenta acestora.
15. Conventii anexe.
Intelegeri anexe si modificari ale contractului, necesita pentru valabilitate forma
scrisa. Aceasta necessitate de forma nu poate fi anulata sau scoasa din
valabilitate nici verbal si nici tacit. O eventual ineficienta a cate unei prevederi
contractuale nu atinge restul prevederilor.

Salzgitter, 04.01.2016
TopTEX Textilverwertungs GmbH/ss.indescifrabil
Angajata/ss.indescifrabil
Subsemnatul Rasttter Walter Francisc, traducator autorizat cu nr.1286/1998, certific
exactitatea traducerii in limba romana cu textul inscrisului in limba germana care a fost vizat
de catre mine.