Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat intre: ........................................... CNP ................................, cu domiciliul in Mun.


............, Str. ...................., nr. ..., bl. .., sc. ., ap. .., jud........................, CI. Seria
... nr. ................, in calitate de Proprietar
si
S.C.Infinity S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str.Targovistei nr.11, etaj 2, cam.21-26,
judetul Prahova, inmatriculata la O.R.C. PH sub numarul J29/1378/2005, C.U.I.
RO17713068, cont nr. RO28RZBR0000060006718206 deschis la RAIFFEISEN BANK
Ploiesti, reprezentata prin Director General Bonifate Madalina, in calitate de CHIRIAS
denumite in continuare in mod colectiv ,,Partile
a intervenit prezentul Contract de Inchiriere ( denumit in cele ce urmeaza ,,Contractul).

S-ar putea să vă placă și