Sunteți pe pagina 1din 21

HOTRRE nr.

286 din 23 martie 2011 (*actualizat*)


pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pltit din fonduri publice
(actualizat pn la data de 24 noiembrie 2014*)
EMITENT: GUVERNUL

Data intrrii n vigoare:


31 Martie 2011
Forma consolidat valabil la data de
08 Decembrie 2014
Prezenta form consolidat este valabil ncepnd cu data de
24 Noiembrie 2014
pn la data selectat
Istoric consolidri

----------
*) Not CTCE:
Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 08 Decembrie
2014 este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C.
"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin
includerea tuturor modificrilor i completrilor aduse de ctre
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014.
Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter
oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 26


alin. (4) i (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar
a personalului pltit din fonduri publice,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pltit din fonduri publice, denumit n continuare regulament,
prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
ART. 2
(1) Regulamentul prevzut la art. 1 se aplic personalului contractual
din:
a) instituiile i autoritile publice, respectiv Parlamentul,
Administraia Prezidenial, autoritatea judectoreasc, Guvernul,
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale, autoriti ale administraiei publice locale, alte autoriti
publice, autoriti administrative autonome, precum i instituiile din
subordinea acestora, finanate integral din bugetul de stat, bugetele
locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor

speciale;
b) instituiile i autoritile publice finanate din venituri proprii
i subvenii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) instituiile i autoritile publice finanate integral din venituri
proprii;
d) instituiile i autoritile publice ale cror conductori sunt
persoane angajate n temeiul unui contract, altul dect contractul
individual de munc.
(2) Dispoziiile regulamentului prevzut la art. 1 nu se aplic Bncii
Naionale a Romniei, Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei
de Supraveghere a Asigurrilor i Comisiei de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private, precum i instituiilor i autoritilor publice care
prin statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate
au reglementat ncadrarea i promovarea personalului contractual.
ART. 3
(1) n aplicarea prezentei hotrri, ordonatorii principali de credite
pot emite norme interne.
(2) Pentru instituiile din sistemul naional de aprare, ordine
public i siguran naional, aspecte specifice procedurale referitoare
la condiiile de participare la concursul/examenul organizat pentru
ocuparea posturilor corespunztoare funciilor contractuale, precum i la
organizarea i desfurarea concursului/examenului pot fi reglementate
prin ordin al ordonatorului principal de credite, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
---------------
Ministrul muncii,
familiei i proteciei sociale,
Ioan Nelu Boti
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 23 martie 2011.
Nr. 286.

ANEX
REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovaren
grade sau trepte profesionale imediat superioare apersonalului
contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice
TITLUL I
Organizarea i desfurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant pentru personalul contractual
CAP. I
Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
pentru personalul contractual
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunztor unei
funcii contractuale se face prin concurs sau examen, n limita
posturilor vacante sau temporar vacante prevzute n statul de funcii.
(2) n cazul n care la concursul organizat se prezint un singur
candidat, ocuparea postului se face prin examen.
ART. 2
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant poate participa orice persoan care ndeplinete condiiile
generale i condiiile specifice stabilite prin fia postului pentru
ocuparea respectivei funcii contractuale.
ART. 3
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care ndeplinete
urmtoarele condiii:
---------Partea introductiv a art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparinnd Spaiului Economic European i
domiciliul n Romnia;
b) cunoate limba romn, scris i vorbit;
c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care
candideaz, atestat pe baza adeverinei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitile sanitare abilitate;
f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte
condiii specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni
contra umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu
sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de
fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu
intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu
excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.
ART. 4
(1) Condiiile specifice pe care trebuie s le ndeplineasc persoana
care particip la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant se stabilesc, pe baza fiei postului, la propunerea structurilor
n al cror stat de funcii se afl funcia vacant.

(2) Condiiile specifice referitoare la studiile necesare pentru


ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante care necesit studii
superioare ori studii superioare de scurt durat se stabilesc n
conformitate cu nomenclatoarele domeniilor i specializrilor din
nvmntul universitar de lung durat i scurt durat, respectiv
nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licen i
specializrilor i programelor de studii din cadrul acestora.
ART. 5
(1) n vederea ocuprii unui post vacant sau temporar vacant,
structurile din cadrul instituiilor sau autoritilor publice transmit
compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea i
desfurarea concursurilor.
(2) Propunerea privind organizarea i desfurarea concursului de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant prevzut la alin. (1)
trebuie s cuprind urmtoarele:
a) denumirea funciei contractuale vacante sau temporar vacante;
b) fia de post corespunztoare funciei contractuale vacante sau
temporar vacante ntocmit i aprobat n condiiile legii;
---------Lit. b) a alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
c) bibliografia i, dac este cazul, tematica stabilit de
conductorul structurii de specialitate care propune organizarea
concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant;
d) propuneri privind componena comisiei de concurs, precum i a comisiei
de soluionare a contestaiilor;
e) tipul probelor de concurs: proba scris i/sau proba practic i
interviu, dup caz;
f) alte meniuni referitoare la organizarea concursului sau la condiiile
de participare.
(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrri, articole de
specialitate sau surse de informare i documente expres indicate, cu
relevan pentru funcia contractual vacant sau temporar vacant pentru
care se organizeaz concursul. Bibliografia ntocmit de ctre structura
de specialitate n cadrul creia se afl postul vacant sau temporar
vacant este transmis compartimentului de resurse umane i aprobat de
conductorul autoritii sau instituiei publice.
---------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTRREA
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854
din 24 noiembrie 2014.
(4) Tematica concursului se stabilete pe baza bibliografiei.
---------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTRREA
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854
din 24 noiembrie 2014.
SECIUNEA a 2-a
Dosarul de concurs
ART. 6
(1) Pentru nscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de
concurs care va conine urmtoarele documente:
a) cerere de nscriere la concurs adresat conductorului autoritii sau
instituiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest
identitatea, potrivit legii, dup caz;
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor
acte care atest efectuarea unor specializri, precum i copiile

documentelor care atest ndeplinirea condiiilor specifice ale postului


solicitate de autoritatea sau instituia public;
---------Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
d) carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea
n munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor, n copie;
---------Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are
antecedente penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care
candideaz;
f) adeverin medical care s ateste starea de sntate
corespunztoare eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii
concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre
unitile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) abrogat.
---------Lit. h) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(2) Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar,
numrul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, n formatul
standard stabilit de Ministerul Sntii.
(3) n cazul documentului prevzut la alin. (1) lit. e), candidatul
declarat admis la selecia dosarelor, care a depus la nscriere o
declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale, are
obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a
concursului.
(4) Actele prevzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate i n
original n vederea verificrii conformitii copiilor cu acestea.
---------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTRREA
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854
din 24 noiembrie 2014.
SECIUNEA a 3-a
Publicitatea concursului
ART. 7
(1) Autoritatea sau instituia public organizatoare are obligaia s
publice, cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte de data stabilit pentru
prima prob a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu
cel puin 10 zile lucrtoare nainte de data stabilit pentru prima prob
a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunul privind
concursul n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, ntr-un
cotidian de larg circulaie, precum i la sediul acesteia. Dac
autoritatea sau instituia public are pagin de internet, afiarea se
face i pe aceast pagin, la seciunea special creat n acest scop.
(2) Anunul afiat la sediul i, dup caz, pe pagina de internet a
autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului va
cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele elemente:
a) numrul i nivelul posturilor scoase la concurs, precum i

structurile n cadrul crora se afl aceste posturi, precum i denumirea


postului pentru care se organizeaz concursul;
b) documentele solicitate candidailor pentru ntocmirea dosarului de
concurs, locul de depunere a dosarului de concurs i datele de contact
ale persoanei care asigur secretariatul comisiei de concurs;
c) condiiile generale i specifice prevzute n fia de post;
d) condiiile necesare ocuprii unui post de natur contractual vacant
sau temporar vacant prevzute la art. 3;
e) tipul probelor de concurs, locul, data i ora desfurrii acestora;
f) bibliografia i, dup caz, tematica;
g) calendarul de desfurare a concursului, respectiv data-limit i
ora pn la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfurare
a probelor de concurs, termenele n care se afieaz rezultatele pentru
fiecare prob, termenele n care se pot depune i n care se afieaz
rezultatele contestaiilor, precum i termenul n care se afieaz
rezultatele finale.
(3) Informaiile referitoare la organizarea i desfurarea
concursului prezentate la alin. (2) se menin la locul de afiare i,
dup caz, pe pagina de internet a autoritii sau instituiei publice
organizatoare pn la finalizarea concursului.
(4) Anunul publicat n presa scris i n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a III-a, va conine: denumirea postului, nivelul
studiilor i vechimea n specialitatea studiilor necesare ocuprii
postului pentru care se organizeaz concursul, data, ora i locul de
desfurare a acestuia, data-limit pn la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs i datele de contact ale persoanei care asigur
secretariatul comisiei de concurs.
(5) Documentele aferente concursului, respectiv anunul cuprinznd
condiiile generale i specifice, calendarul de desfurare a
concursului, bibliografia i, dup caz, tematica, se transmit spre
publicare ctre portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de email: posturi@gov.ro, n termenele prevzute la alin. (1).
(6) Publicitatea n cazul modificrii unor aspecte referitoare la
organizarea sau desfurarea concursului se realizeaz n cel mai scurt
timp prin mijloacele prevzute la alin. (1).
---------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTRREA nr. 1.027 din
11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
SECIUNEA a 4-a
Constituirea comisiilor de concurs i de soluionare a contestaiilor
ART. 8
(1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritii
sau instituiei publice organizatoare a concursului, n condiiile
prezentului regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv
comisia de soluionare a contestaiilor, pn cel trziu la data
publicrii anunului de concurs.
---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTRREA
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854
din 24 noiembrie 2014.
(2) Persoanele nominalizate n comisia de concurs i n comisia de
soluionare a contestaiilor, cu excepia secretarului, sunt persoane cu
pregtire i experien profesional n domeniul postului pentru care se
organizeaz concursul.
(3) Att comisia de concurs, ct i comisia de soluionare a
contestaiilor au fiecare n componena lor un preedinte, 2 membri i un
secretar.

(4) Preedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de


soluionare a contestaiilor se desemneaz din rndul membrilor acestora,
prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs i secretariatul comisiei de
soluionare a contestaiilor se asigur, de regul, de ctre o persoan
din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autoritii sau
instituiei publice organizatoare a concursului, acestea neavnd
calitatea de membri.
(6) Secretarul comisiei de concurs este i secretar al comisiei de
soluionare a contestaiilor i este numit prin actul prevzut la alin.
(1).
---------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTRREA
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854
din 24 noiembrie 2014.
ART. 9
Persoanele desemnate n comisiile de concurs sau de soluionare a
contestaiilor trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
a) abrogat;
---------Lit. a) a art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTRREA nr.
1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din
24 noiembrie 2014.
b) s dein o funcie cel puin egal sau echivalent cu funcia
contractual vacant pentru ocuparea creia se organizeaz concursul;
c) s nu se afle n cazurile de incompatibilitate sau conflict de
interese.
ART. 10
(1) Nu poate fi desemnat n calitatea de membru n comisia de concurs
sau n comisia de soluionare a contestaiilor persoana care a fost
sancionat disciplinar, iar sanciunea aplicat nu a fost radiat,
conform legii.
(2) Calitatea de membru n comisia de concurs este incompatibil cu
calitatea de membru n comisia de soluionare a contestaiilor.
ART. 11 Jurispruden
Nu poate fi desemnat n calitatea de membru n comisia de concurs sau
n comisia de soluionare a contestaiilor persoana care se afl n
urmtoarele situaii:
a) are relaii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidai sau
interesele patrimoniale ale sale ori ale soului sau soiei pot afecta
imparialitatea i obiectivitatea evalurii;
b) este so, soie, rud sau afin pn la gradul al IV-lea inclusiv cu
oricare dintre candidai ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau
al comisiei de soluionare a contestaiilor;
c) este sau urmeaz s fie, n situaia ocuprii postului de conducere
pentru care se organizeaz concursul, direct subordonat ierarhic al
oricruia dintre candidai.
ART. 12
(1) Situaiile prevzute la art. 10 i 11 se sesizeaz n scris
conductorului autoritii sau instituiei publice organizatoare a
concursului de ctre persoana n cauz, de oricare dintre candidai, ori
de orice alt persoan interesat, n orice moment al organizrii i
desfurrii concursului.
---------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluionare a

contestaiilor au obligaia s informeze, n scris, cu celeritate,


persoanele care i-au desemnat despre apariia oricrei situaii dintre
cele prevzute la art. 10 i 11. n aceste cazuri, membrii comisiei de
concurs sau ai comisiei de soluionare a contestaiilor au obligaia s
se abin de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la
concurs.
(3) n cazul constatrii existenei uneia dintre situaiile prevzute
la art. 10 i 11 actul administrativ de numire a comisiei de concurs,
respectiv de soluionare a contestaiilor se modific n mod
corespunztor, n termen de cel mult dou zile lucrtoare de la data
constatrii, prin nlocuirea persoanei aflate n respectiva situaie cu o
alt persoan care s ndeplineasc condiiile prevzute la art. 9.
---------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(4) n cazul n care oricare dintre situaiile prevzute la art. 10 i
11 se constat ulterior desfurrii uneia dintre probele concursului,
rezultatul probei ori probelor desfurate se recalculeaz prin
eliminarea evalurii membrului aflat n situaie de incompatibilitate sau
conflict de interese, sub rezerva asigurrii validitii evalurii a cel
puin dou treimi din numrul membrilor comisiei de concurs.
(5) n situaia n care nu este asigurat validitatea evalurii a cel
puin dou treimi din numrul membrilor comisiei de concurs, procedura de
organizare i desfurare a concursului se reia.
ART. 13
Nendeplinirea de ctre membrii comisiilor de concurs i de soluionare a
contestaiilor a obligaiei prevzute la art. 12 alin. (2) se
sancioneaz potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a
funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 14
n funcie de numrul i de specificul posturilor vacante/temporar
vacante pentru care se organizeaz concurs, se pot constitui mai multe
comisii de concurs.
SECIUNEA a 5-a
Atribuiile comisiei de concurs i ale comisiei de soluionare a
contestaiilor
ART. 15
Comisia de concurs are urmtoarele atribuii principale:
a) selecteaz dosarele de concurs ale candidailor;
b) abrogat;
---------Lit. b) a art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTRREA
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854
din 24 noiembrie 2014.
c) stabilete subiectele pentru proba scris;
d) stabilete planul probei practice i realizeaz proba practic;
e) stabilete planul interviului i realizeaz interviul;
f) noteaz pentru fiecare candidat proba scris i/sau proba practic i
interviul;
g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi
comunicate candidailor;
h) semneaz procesele-verbale ntocmite de secretarul comisiei dup
fiecare etap de concurs, precum i raportul final al concursului.
ART. 16
Comisia de soluionare a contestaiilor are urmtoarele atribuii

principale:
a) soluioneaz contestaiile depuse de candidai cu privire la
selecia dosarelor i cu privire la notarea probei scrise, probei
practice i a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaiilor pentru a fi
comunicate candidailor.
ART. 17
Secretarul comisiilor de concurs i de soluionare a contestaiilor are
urmtoarele atribuii principale:
a) primete dosarele de concurs ale candidailor, respectiv
contestaiile;
b) convoac membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de
soluionare a contestaiilor, la solicitarea preedintelui comisiei;
c) ntocmete, redacteaz i semneaz alturi de comisia de concurs,
respectiv comisia de soluionare a contestaiilor, ntreaga documentaie
privind activitatea specific a acesteia, respectiv procesul-verbal al
seleciei dosarelor i raportul concursului;
d) asigur afiarea rezultatelor obinute de candidai la probele
concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaii;
e) ndeplinete orice sarcini specifice necesare pentru buna desfurare
a concursului.
---------Art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTRREA nr. 1.027
din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
CAP. II
Desfurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant corespunztor unei funcii contractuale
SECIUNEA 1
Dispoziii generale privind desfurarea concursului
ART. 18
(1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
const, de regul, n 3 etape succesive, dup cum urmeaz:
a) selecia dosarelor de nscriere;
b) proba scris i/sau prob practic;
c) interviul.
(2) Proba practic poate fi introdus n cazul funciilor contractuale
la care este necesar verificarea abilitilor practice.
(3) Se pot prezenta la urmtoarea etap numai candidaii declarai admii
la etapa precedent.
ART. 19
(1) n vederea participrii la concurs, candidaii depun dosarul de
concurs n termen de 10 zile lucrtoare de la data afirii anunului
pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrtoare pentru
un post temporar vacant.
---------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(2) n termen de maximum dou zile lucrtoare de la data expirrii
termenului de depunere a dosarelor n cazul concursului pentru ocuparea
unui post vacant, respectiv maximum o zi lucrtoare pentru ocuparea unui
post temporar vacant, comisia de concurs are obligaia de a selecta
dosarele de concurs pe baza ndeplinirii condiiilor de participare.
---------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL

nr. 854 din 24 noiembrie 2014.


(3) Dup finalizarea seleciei dosarelor se va ncheia un proces-verbal,
care va fi semnat de ctre toi membrii comisiei.
SECIUNEA a 2-a
Selecia dosarelor de concurs, proba scris i/sau proba practic a
concursului i interviul
ART. 20
Rezultatele selectrii dosarelor de nscriere se afieaz de ctre
secretarul comisiei de concurs, cu meniunea admis sau respins,
nsoit, dup caz, de motivul respingerii, la sediul autoritii ori
instituiei publice organizatoare a concursului, precum i pe pagina de
internet a autoritii sau instituiei publice, dup caz, n termen de o
zi lucrtoare de la expirarea termenului prevzut la art. 19 alin. (2).
---------Art. 20 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTRREA nr. 1.027
din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 21
(1) Proba scris const n redactarea unei lucrri i/sau n rezolvarea
unor teste-gril.
(2) Prin proba scris se testeaz cunotinele teoretice necesare
ocuprii postului pentru care se organizeaz concursul.
(3) Subiectele pentru proba scris se stabilesc pe baza bibliografiei
i, dup caz, pe baza tematicii de concurs, astfel nct s reflecte
capacitatea de analiz i sintez a candidailor, n concordan cu
nivelul i specificul postului pentru care se organizeaz concursul.
---------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(4) Pentru candidaii la ocuparea aceluiai post, subiectele sunt
identice n cadrul aceluiai concurs, cu excepia cazului n care
concursul se desfoar n mai multe serii.
(5) Comisia de concurs stabilete subiectele i alctuiete seturile
de subiecte pentru proba scris, n ziua n care se desfoar proba
scris.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia
ntocmete minimum dou seturi de subiecte care vor fi prezentate
candidailor.
(7) Membrii comisiei de concurs rspund individual pentru asigurarea
confidenialitii subiectelor propuse.
(8) Seturile de subiecte se semneaz de toi membrii comisiei de
concurs i se nchid n plicuri sigilate purtnd tampila autoritii sau
a instituiei publice organizatoare a concursului.
(9) Comisia de concurs stabilete punctajul maxim pentru fiecare
subiect, care se comunic odat cu subiectele i se afieaz la locul
desfurrii concursului.
(10) n cazul n care proba scris const n rezolvarea unor testegril, ntrebrile pot fi formulate cu cel mult dou zile nainte de
proba scris, cu condiia ca numrul acestora s fie de 3 ori mai mare
dect numrul ntrebrilor stabilit pentru fiecare test-gril.
ntrebrile pentru fiecare test-gril se stabilesc n ziua n care se
desfoar proba scris, nainte de nceperea acestei probe.
(11) nainte de nceperea probei scrise se face apelul nominal al
candidailor, n vederea ndeplinirii formalitilor prealabile,
respectiv verificarea identitii. Verificarea identitii candidailor
se face pe baza crii de identitate, crii electronice de identitate,

10

crii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate


n termen de valabilitate. Candidaii care nu sunt prezeni la efectuarea
apelului nominal ori care nu pot face dovada identitii prin prezentarea
crii de identitate, crii electronice de identitate, crii de
identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerai
abseni.
---------Alin. (11) al art. 21 a fost modificat de pct. 19 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(12) Dup verificarea identitii candidailor, ieirea din sal a
acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepia situaiilor de
urgen n care acetia pot fi nsoii de unul dintre membrii comisiei
de concurs sau de persoanele care asigur supravegherea.
(13) Durata probei scrise se stabilete de comisia de concurs n
funcie de gradul de dificultate i complexitate al subiectelor, dar nu
poate depi 3 ore.
(14) La ora stabilit pentru nceperea probei scrise, comisia de
concurs prezint candidailor seturile de subiecte i invit un candidat
s extrag un plic cu subiectele de concurs.
(15) Dup nceperea comunicrii subiectelor este interzis accesul
candidailor care ntrzie sau al oricrei alte persoane, n afara
membrilor comisiei de concurs, precum i a persoanelor care asigur
secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfurrii
probei.
(16) n ncperea n care are loc concursul, pe toat perioada
derulrii acestuia, inclusiv a formalitilor prealabile i a celor
ulterioare finalizrii probei, candidailor nu le este permis deinerea
sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a
altor mijloace de comunicare la distan.
(17) Nerespectarea dispoziiilor prevzute la alin. (16) atrage
eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs,
constatnd nclcarea acestor dispoziii, elimin candidatul din sal,
nscrie meniunea "anulat" pe lucrare i consemneaz cele ntmplate n
procesul-verbal.
(18) Lucrrile se redacteaz, sub sanciunea anulrii, doar pe
seturile de hrtie asigurate de autoritatea sau instituia public
organizatoare a concursului, purtnd tampila acesteia pe fiecare fil.
Prima fil, dup nscrierea numelui i a prenumelui n colul din dreapta
sus, se lipete astfel nct datele nscrise s nu poat fi identificate
i se aplic tampila autoritii sau instituiei publice organizatoare a
concursului, cu excepia situaiei n care exist un singur candidat
pentru postul vacant/temporar vacant, caz n care nu mai exist obligaia
sigilrii lucrrii.
(19) Candidatul are obligaia de a preda comisiei de concurs lucrarea
scris, respectiv testul-gril, la finalizarea lucrrii ori la expirarea
timpului alocat probei scrise, semnnd borderoul special ntocmit n
acest sens.
ART. 22
Proba practic const n testarea abilitilor i aptitudinilor
practice ale candidatului n vederea ocuprii postului vacant sau
temporar vacant pentru care candideaz.
ART. 23
(1) Proba practic se desfoar pe baza unui plan stabilit de comisia
de concurs, care va include urmtoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaiilor dificile;
c) ndemnare i abilitate n realizarea cerinelor practice;

11

d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfurarea
probei practice.
(2) n vederea testrii pentru proba practic se pot stabili i alte
criterii de evaluare.
(3) Aspectele constatate n timpul derulrii probei practice vor fi
consemnate n scris n anexa la raportul final al concursului, ntocmit
de secretarul comisiei de concurs, care se semneaz de membrii acestei
comisii i de candidat.
ART. 24
(1) n cadrul interviului se testeaz abilitile, aptitudinile i
motivaia candidailor. Proba interviului poate fi susinut doar de
ctre acei candidai declarai admii la proba scris i/sau proba
practic, dup caz.
(2) Interviul se realizeaz conform planului de interviu ntocmit de
comisia de concurs n ziua desfurrii acestei probe, pe baza
criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:
a) abiliti i cunotine impuse de funcie;
b) capacitatea de analiz i sintez;
c) motivaia candidatului;
d) comportamentul n situaiile de criz;
e) iniiativ i creativitate.
(3) n funcie de cerinele de studii sau profesionale specifice
postului, criteriile de evaluare prevzute la alin. (2) lit. d) i e)
sunt stabilite opional de ctre ordonatorii de credite ai autoritii
sau instituiei publice organizatoare a concursului.
---------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include i elemente
referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii i de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea managerial.
(5) Interviul se susine ntr-un termen de maximum 4 zile lucrtoare
de la data susinerii probei scrise i/sau probei practice, dup caz.
---------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(6) Data i ora susinerii interviului se afieaz obligatoriu odat cu
rezultatele la proba scris i/sau practic, dup caz.
---------Alin. (6) al art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa ntrebri
candidatului. Nu se pot adresa ntrebri referitoare la opiniile politice
ale candidatului, activitatea sindical, religie, etnie, starea
material, originea social sau care pot constitui discriminare pe
criterii de sex.
(8) ntrebrile i rspunsurile la interviu se nregistreaz sau se
consemneaz n scris n anexa la raportul final al concursului, ntocmit
de secretarul comisiei de concurs, i se semneaz de membrii acesteia i
de candidat.

12

SECIUNEA a 3-a
Notarea probelor i comunicarea rezultatelor
ART. 25
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dup cum urmeaz:
a) pentru proba scris punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practic punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
ART. 26
(1) Anterior nceperii corectrii lucrrilor la proba scris, fiecare
lucrare va fi numerotat, cu excepia cazului n care exist un singur
candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.
(2) Notarea probei scrise i/sau a probei practice i a interviului,
dup caz, se face n termen de maximum o zi lucrtoare de la finalizarea
fiecrei probe.
---------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 22 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(3) Lucrrile de la proba scris, cu excepia cazului n care exist
un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se
corecteaz sigilate.
(4) Punctajele se acord de ctre fiecare membru al comisiei de
concurs n parte, pentru fiecare lucrare scris, i se noteaz n
borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scris se face pe
baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al
comisiei de concurs.
(5) Lucrrile care prezint nsemnri de natur s conduc la
identificarea candidailor se anuleaz i nu se mai corecteaz. Meniunea
"anulat" se nscrie att pe lucrare, ct i pe borderoul de notare i pe
centralizatorul nominal, consemnndu-se aceasta n procesul-verbal.
ART. 27
(1) n situaia n care pentru o lucrare se nregistreaz diferene
mai mari de 10 puncte ntre punctajele acordate de membrii comisiei de
concurs, lucrarea se recorecteaz de ctre toi membrii acesteia.
Procedura recorectrii se reia ori de cte ori se constat c exist
diferene mai mari de 10 puncte ntre punctajele acordate de membrii
comisiei de concurs.
(2) Se interzice desigilarea lucrrilor anterior recorectrii.
ART. 28
(1) Lucrrile scrise, dup acordarea punctajelor finale, se
desigileaz.
(2) Abrogat.
---------Alin. (2) al art. 28 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din HOTRREA
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854
din 24 noiembrie 2014.
(3) Sunt declarai admii la proba scris candidaii care au obinut:
a) minimum 50 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru
ocuparea funciilor contractuale de execuie;
b) minimum 70 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru
ocuparea funciilor contractuale de conducere.
ART. 29
(1) Interviul i/sau proba practic se noteaz pe baza criteriilor
prevzute i a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru
aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei
practice.
(2) Membrii comisiei de concurs acord, individual, punctaje pentru
fiecare dintre criteriile prevzute. Punctajele se acord de ctre

13

fiecare membru al comisiei de concurs n parte, pentru fiecare candidat,


i se noteaz n borderoul de notare.
(3) Sunt declarai admii la interviu i/sau proba practic candidaii
care au obinut:
a) minimum 50 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru
ocuparea funciilor contractuale de execuie;
b) minimum 70 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru
ocuparea funciilor contractuale de conducere.
ART. 30
(1) Punctajul final se calculeaz ca medie aritmetic a punctajelor
obinute la proba scris i/sau la proba practic i interviu, dup caz.
---------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 24 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(2) Punctajele finale ale concursului, n ordine descresctoare, vor
fi nscrise ntr-un centralizator nominal, n care se va meniona pentru
fiecare candidat punctajul obinut la fiecare dintre probele concursului.
Centralizatorul nominal se semneaz pe fiecare pagin de fiecare dintre
membrii comisiei de concurs.
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare prob a concursului se face
prin specificarea punctajului final al fiecrui candidat i a meniunii
admis sau respins, prin afiare la sediul i pe pagina de internet a
autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului, dup
caz, n termen de maximum o zi lucrtoare de la data finalizrii probei.
---------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 25 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(4) Se consider admis la concursul pentru ocuparea unui post
vacant/temporar vacant candidatul care a obinut cel mai mare punctaj
dintre candidaii care au concurat pentru acelai post, cu condiia ca
acetia s fi obinut punctajul minim necesar.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obinut
punctajul cel mai mare la proba scris, iar dac egalitatea se menine,
candidaii aflai n aceast situaie vor fi invitai la un nou interviu
n urma cruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
ctigtor.
(6) n situaia n care nu s-a organizat proba scris, la punctaje
egale are prioritate candidatul care a obinut punctajul cel mai mare la
proba practic, iar dac egalitatea se menine, candidaii aflai n
aceast situaie vor fi invitai la un nou interviu n urma cruia
comisia de concurs va decide asupra candidatului ctigtor.
(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcii
contractuale vacante sau temporar vacante se consemneaz n raportul
final al concursului.
SECIUNEA a 4-a
Soluionarea contestaiilor
ART. 31
Dup afiarea rezultatelor obinute la selecia dosarelor, proba
scris i/sau proba practic i interviu, dup caz, candidaii
nemulumii pot depune contestaie n termen de cel mult o zi lucrtoare
de la data afirii rezultatului seleciei dosarelor, respectiv de la
data afirii rezultatului probei scrise i/sau a probei practice i a
interviului, sub sanciunea decderii din acest drept.
---------Art. 31 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTRREA nr. 1.027

14

din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24


noiembrie 2014.
ART. 32
(1) n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul seleciei
dosarelor, comisia de soluionare a contestaiilor va verifica
ndeplinirea de ctre candidatul contestatar a condiiilor pentru
participare la concurs n termen de maximum o zi lucrtoare de la
expirarea termenului de depunere a contestaiilor.
(2) n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul probei
scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluionare a
contestaiilor va analiza lucrarea sau consemnarea rspunsurilor la
interviu doar pentru candidatul contestatar n termen de maximum o zi
lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaiilor.
ART. 33
Comisia de soluionare a contestaiilor admite contestaia, modificnd
rezultatul seleciei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de
comisia de concurs, n situaia n care:
a) candidatul ndeplinete condiiile pentru a participa la concurs,
n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul seleciei
dosarelor;
b) constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului i
rspunsurilor din lucrarea scris sau punctajele de la interviu nu au
fost acordate potrivit planului de interviu, ntrebrilor formulate i
rspunsurilor candidailor n cadrul interviului;
c) constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei
practice;
d) ca urmare a recorectrii lucrrii de la proba scris, respectiv a
analizrii consemnrii rspunsurilor la interviu, candidatul declarat
iniial "respins" obine cel puin punctajul minim pentru promovarea
probei scrise sau a interviului.
ART. 34
(1) Contestaia va fi respins n urmtoarele situaii:
a) candidatul nu ndeplinete condiiile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului i rspunsurilor din
lucrarea scris sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit
planului de interviu, ntrebrilor formulate i rspunsurilor
candidailor n cadrul interviului;
c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaiile depuse se face prin
afiare la sediul autoritii sau instituiei publice organizatoare a
concursului, precum i pe pagina de internet a acesteia, dup caz,
imediat dup soluionarea contestaiilor.
---------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 27 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(3) Rezultatele finale se afieaz la sediul autoritii sau
instituiei publice organizatoare a concursului, precum i pe pagina de
internet a acesteia, dup caz, n termen de maximum o zi lucrtoare de la
expirarea termenului prevzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima prob,
prin specificarea punctajului final al fiecrui candidat i a meniunii
admis sau respins.
---------Alin. (3) al art. 34 a fost introdus de pct. 28 al art. I din HOTRREA
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854
din 24 noiembrie 2014.
ART. 35
Candidatul nemulumit de modul de soluionare a contestaiei se poate

15

adresa instanei de contencios administrativ, n condiiile legii.


ART. 36
(1) Autoritatea sau instituia public organizatoare a concursului
pune la dispoziia candidailor interesai, la solicitarea acestora,
documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de
soluionare a contestaiilor, care sunt informaii de interes public, cu
respectarea confidenialitii datelor care fac referire la ceilali
candidai, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de
comisia de concurs, respectiv de comisia de soluionare a contestaiilor,
care conin date cu caracter personal ale candidailor, potrivit legii.
(3) Orice candidat i poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea
scris individual redactat n cadrul probei scrise a concursului, dup
corectarea i notarea acesteia, n prezena secretarului comisiei de
concurs.
SECIUNEA a 5-a
Suspendarea, amnarea i reluarea concursului
ART. 37
(1) n cazul n care, de la data anunrii concursului i pn la
afiarea rezultatelor finale ale acestuia, conductorul autoritii ori
instituiei publice n al crei stat de funcii se gsete postul pentru
care se organizeaz concursul este sesizat cu privire la nerespectarea
prevederilor legale privind organizarea i desfurarea concursului, se
va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. n cazul n care
se constat c nu au fost respectate prevederile legale sau cnd
aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu ncadrarea n termenele
procedurale prevzute de lege, desfurarea concursului va fi suspendat.
(2) Suspendarea se dispune de ctre conductorul autoritii ori
instituiei publice, dup o verificare prealabil, n regim de urgen, a
situaiei n fapt sesizate, dac se constat existena unor deficiene n
respectarea prevederilor legale.
(3) Sesizarea poate fi fcut de ctre membrii comisiei de concurs ori
ai comisiei de soluionare a contestaiilor, de ctre oricare dintre
candidai sau de ctre orice persoan interesat.
(4) n situaia n care, n urma verificrii realizate potrivit alin.
(1), se constat c sunt respectate prevederile legale privind
organizarea i desfurarea concursului, acesta se desfoar n
continuare.
ART. 38
(1) n cazul n care, din motive obiective, nu se pot respecta data i
ora desfurrii concursului:
a) concursul se amn pentru o perioad de maximum 15 zile lucrtoare;
b) se reia procedura de organizare i desfurare a acestuia dac
amnarea nu poate fi dispus conform lit. a).
(2) n situaia constatrii necesitii amnrii concursului,
autoritatea sau instituia public organizatoare a concursului are
obligaia:
a) anunrii, prin aceleai mijloace de informare, a modificrilor
intervenite n desfurarea concursului;
b) informrii candidailor ale cror dosare au fost nregistrate, dac
este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.
ART. 39
(1) Candidaturile nregistrate la concursul a crui procedur a fost
suspendat sau amnat se consider valide dac persoanele care au depus
dosarele de concurs i exprim n scris intenia de a participa din nou
la concurs la noile date.
(2) n situaia n care, la reluarea procedurii de concurs prevzute
la art. 37, n dosare exist documente a cror valabilitate a ncetat,

16

candidaii au posibilitatea de a le nlocui pn la data prevzut la


art. 40 alin. (1).
SECIUNEA a 6-a
Prezentarea la post
ART. 40
(1) Candidaii declarai admii la concursul de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunztor unei funcii contractuale sunt
obligai s se prezinte la post n termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data afirii.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n urma formulrii unei
cereri scrise i temeinic motivate, candidatul declarat admis la
concurs poate solicita, n termen de 3 zile lucrtoare de la afiarea
rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care
nu poate depi 20 de zile lucrtoare de la data afirii rezultatului
concursului pentru funciile de execuie i 45 de zile lucrtoare de la
data afirii rezultatului concursului pentru funciile de conducere.
---------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 29 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(3) n cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar
vacant, contractul de munc se ncheie pe perioada absenei titularului
postului.
(4) n cazul neprezentrii la post la termenul stabilit la alin. (1)
i n lipsa unei ntiinri potrivit alin. (2), postul este declarat
vacant, urmnd s se comunice candidatului care a obinut nota final
imediat inferioar posibilitatea de a ocupa postul respectiv.
TITLUL II
Promovarea n grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice
ART. 41
(1) Prin promovare se asigur evoluia n carier a personalului
contractual, prin trecerea ntr-un grad superior sau treapt profesional
superioar, ntr-o funcie de conducere sau ntr-o funcie pentru care
este prevzut un nivel de studii superior.
(2) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar n grade
sau trepte profesionale se face, de regul, pe un post vacant, iar, n
situaia n care nu exist un asemenea post, se face prin transformarea
postului din statul de funcii n care acesta este ncadrat ntr-unul de
nivel imediat superior.
(3) Promovarea ntr-o funcie de conducere se face pe un post vacant
cu respectarea prevederilor art. 1-40 referitoare la ocuparea unui post
vacant prin concurs sau examen.
(4) Promovarea ntr-o funcie pentru care este prevzut un nivel de
studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcii
n care aceasta este ncadrat ntr-un post prevzut cu studii superioare
de scurt sau de lung durat, al crui grad profesional este imediat
superior celui de debutant, cu meninerea gradaiei avute la data
promovrii, ca urmare a obinerii unei diplome de nivel superior i a
promovrii examenului organizat n acest sens, cu respectarea
prevederilor art. 41^1, 44 i 45.
(5) Propunerea de promovare ntr-o funcie cu un nivel de studii
superior, ca urmare a absolvirii de ctre salariat a unor forme de
nvmnt superior n specialitatea n care i desfoar activitatea
sau considerat de autoritatea ori instituia public ca fiind util

17

pentru desfurarea activitii, justificat de necesitatea modificrii


fiei de post, se face de ctre eful ierarhic superior la cererea
salariatului, nsoit de copia legalizat a diplomei de licen,
respectiv a diplomei de absolvire sau, dup caz, de adeverina care s
ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituie de nvmnt
superior acreditat, i este aprobat de ctre conductorul autoritii
ori instituiei publice.
(6) Promovarea ntr-o funcie pentru care este prevzut un nivel de
studii superior se face numai n msura n care conductorul autoritii
sau instituiei publice decide ca atribuiile din fia postului s fie
modificate n mod corespunztor.
(7) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar n grade
sau trepte profesionale se face prin examen, n baza unui referat de
evaluare ntocmit de eful ierarhic i aprobat de conductorul
autoritii sau instituiei publice.
(8) Examenul de promovare n grade sau trepte profesionale se poate
organiza trimestrial, semestrial sau anual, n funcie de decizia
conductorului autoritii ori instituiei publice.
(9) Referatul de evaluare ntocmit de eful ierarhic cuprinde urmtoarele
elemente:
a) descrierea activitii desfurate de candidat;
b) nivelul de nsuire a legislaiei specifice activitii desfurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul n modul de ndeplinire a
atribuiilor;
d) conduita candidatului n timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia i, dup caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componena comisiei de examinare i cea de
soluionare a contestaiilor.
(10) Referatul de evaluare se depune pn n ultima zi lucrtoare a
fiecrui trimestru la compartimentul resurse umane sau la persoana
desemnat n acest sens.
---------Art. 41 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTRREA nr. 1.027
din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 41^1
(1) Anunul privind examenul de promovare se afieaz la sediul i pe
pagina de internet a autoritii sau instituiei publice, dup caz, cu 10
zile lucrtoare nainte de data stabilit pentru organizarea acestuia.
(2) Anunul va conine n mod obligatoriu:
a) data, ora i locul desfurrii examenului;
b) bibliografia i, dup caz tematica;
c) modalitatea de desfurare a examenului.
---------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din HOTRREA nr. 1.027
din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 42
Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritii sau
instituiei publice se aprob procedura de organizare i desfurare a
examenului de promovare a personalului contractual.
---------Art. 42 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTRREA nr. 1.027
din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 43

18

(1) Examenul de promovare a personalului contractual const n


susinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dup caz,
stabilite de comisia de examinare.
---------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 33 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(2) Proba practic se susine n cazul funciilor contractuale la care
este necesar verificarea abilitilor practice.
(3) Pentru a participa la examenul de promovare n grade sau trepte
profesionale imediat superioare, candidatul trebuie s fi obinut
calificativul foarte bine la evaluarea performanelor profesionale
individuale cel puin de dou ori n ultimii 3 ani, n care acesta s-a
aflat n activitate.
---------Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 34 al art. I din
HOTRREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 854 din 24 noiembrie 2014.
(4) Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevzute la
art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a
personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile ulterioare.
---------Alin. (4) al art. 43 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTRREA
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854
din 24 noiembrie 2014.
ART. 44
(1) Comisia de examinare i comisia de soluionare a contestaiilor,
desemnate prin act administrativ al ordonatorului de credite al
autoritii sau instituiei publice, sunt formate din 3 membri cu
experiena i cunotinele necesare n domeniul postului n care se face
promovarea i un secretar, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (5)
din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificrile ulterioare.
(2) Calitatea de membru n comisia de examinare este incompatibil cu
calitatea de membru n comisia de soluionare a contestaiilor.
(3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza
bibliografiei i, dup caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care
comisia de examinare stabilete 3 pn la 9 subiecte, cu cel mult dou
ore nainte de ora stabilit pentru examenul de promovare.
(4) La locul, data i ora stabilite pentru examenul de promovare,
comisia de examinare pune la dispoziia fiecrui candidat lista
subiectelor stabilite, conform alin. (3).
(5) Fiecare candidat redacteaz o lucrare pe un subiect ales dintre cele
stabilite de ctre comisia de examinare.
(6) Durata examenului de promovare se stabilete de comisia de
examinare n funcie de gradul de dificultate i complexitate al
subiectelor stabilite, dar nu poate depi 3 ore.
---------Art. 44 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTRREA nr. 1.027
din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 45
(1) n cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de
examinare noteaz lucrarea elaborat de candidat cu un punctaj maxim de
100 de puncte, pe baza urmtoarelor criterii:
a) cunotine teoretice necesare funciei evaluate;
b) abiliti de comunicare;

19

c) capacitate de sintez;
d) complexitate, iniiativ, creativitate.
(2) Comisia de examinare stabilete ponderea din nota final a fiecrui
criteriu prevzut la alin. (1).
(3) Proba practic este notat de ctre membrii comisiei de examinare cu
un punctaj de maximum 100 de puncte.
(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat n
borderoul de notare.
(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
(6) Rezultatele examenului de promovare se afieaz la sediul
autoritii sau instituiei publice, precum i pe pagina de internet a
acesteia, dup caz, n termen de dou zile lucrtoare de la data
susinerii acestuia.
(7) Candidaii nemulumii de rezultatul obinut pot depune
contestaie n termen de o zi lucrtoare de la data afirii
rezultatelor, sub sanciunea decderii din acest drept.
(8) Comisia de soluionare a contestaiilor va reevalua lucrarea sau
proba practic, iar rezultatele finale se afieaz la sediul instituiei
sau autoritii publice n dou zile lucrtoare de la data expirrii
termenului de depunere a contestaiei.
---------Art. 45 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTRREA nr. 1.027
din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 45^1
(1) Persoanele ncadrate n funcii contractuale de debutant vor fi
promovate, prin examen, la sfritul perioadei de debut stabilite n
condiiile legii, n funcia, gradul sau treapta profesional imediat
superioar, n baza unui referat de evaluare ntocmit, cu respectarea
prevederilor art. 41 alin. (9), de eful ierarhic i aprobat de
conductorul autoritii sau instituiei publice.
(2) Examenul de promovare se desfoar cu respectarea prevederilor art.
41^1, 44 i 45.
---------Art. 45^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din HOTRREA nr. 1.027
din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 45^2
(1) ncadrarea n noua funcie ca urmare a promovrii examenului de
promovare se face ncepnd cu prima zi a lunii urmtoare celei n care a
avut loc promovarea.
(2) Dup promovare fia de post se modific i se completeaz cu noi
atribuii.
---------Art. 45^2 a fost introdus de pct. 38 al art. I din HOTRREA nr. 1.027
din 11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 46
Abrogat.
---------Art. 46 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din HOTRREA nr. 1.027 din
11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 47
Abrogat.
----------

20

Art. 47 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din HOTRREA nr. 1.027 din
11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
ART. 48
Abrogat.
---------Art. 48 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din HOTRREA nr. 1.027 din
11 noiembrie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24
noiembrie 2014.
-------

21