Sunteți pe pagina 1din 4

Nume i prenume .

Data

CLASA A VII-A

Nota acordat..

Lucrare scris la matematic


pe semestrul I
NR.1

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.
Din oficiu se acord 20 puncte.

PARTEA I. Pe foaia de tez scriei numai rezultatele.

(36 de puncte)

6p 1. Rezultatul calculului 18 18 : 6 este egal cu ....


6p

2. Soluia ecuaiei 73 - 3x = 100 este .

6p

3. Numrul natural a pentru care

6p

4. Dup scoaterea factorului de sub radical numrul

6p

5. Aria unui romb cu diagonalele de 8 cm i 7 cm este egal cu cm2.

6p

6. Lungimea laturii unui ptrat cu aria de 256 cm2 este egal cu ....cm.

a 45 este...
588

este .....

PARTEA a II-a. Pe foaia de tez scriei rezolvrile complete.


12p

(44 de puncte)

1. a) Desenai pe foaia de tez un romb MNPQ cu MP=3cm, NQ=6cm.


b) Extragei rdcina ptrat cu o aproximaie de o zecimal prin lips din
numrul 423.

12p 2. Aflai media aritmetic a numerelor:


a ( 54) : ( 6) 2 ( 5) ( 4) : ( 7)
1

20p

25

3. n dreptunghiul ABCD cu AB>BC i ACBD={O} avem AAOB = 5 cm2.


a) Construii corespunztor figura.
b) Dac M este mijlocul segmentului [AB], artai c triunghiurile AOM i
BOM sunt congruente, apoi aflai aria fiecruia.
c) Aflai aria dreptunghiului ABCD.
d) Dac AB = 5 cm, aflai lungimea laturii BC.

PARTEA I

PARTEA a II-a

Oficiu
20

Lucrare scris la matematic

Total punctaj

Nume i prenume .

Data

CLASA A VII-A

Nota acordat..

pe semestrul I
NR.2

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.
Din oficiu se acord 20 puncte.

PARTEA I. Pe foaia de tez scriei numai rezultatele.

(36 de puncte)

6p

1. Rezultatul calculului 12 12 : 6 este egal cu ....

6p

2. Soluia ecuaiei 45 - 5x = 100 este ...

6p

3. Numrul natural a pentru care

6p

4. Dup scoaterea factorului de sub radical numrul

6p

5. Aria unui ptrat cu latura de 7 cm este egal cu .cm2 .

6p

6. Lungimea unei catete a unui triunghi dreptunghic cu aria de 18 cm2 i cealalt

a 43

este..
468

este ......

catet de 4 cm este egal cu ..cm.


PARTEA a II-a. Pe foaia de tez scriei rezolvrile complete.
12p

(44 de puncte)

1. a) Desenai pe foaia de tez un romb ABCD cu AD=4 cm i BC=8 cm.


b) Extragei rdcina ptrat cu o aproximaie de o zecimal prin lips din
numrul 432.

12p

2. Aflai media aritmetic a numerelor:


a ( 24) ( 6) 2 ( 5) ( 2) : ( 4)
1
b
2

20p

5

2

25

3. n dreptunghiul ABCD cu AD>DC i ACBD={O} avem AAOD = 5 cm2.


a) Construii corespunztor figura.
b) Dac M este mijlocul segmentului [AD], artai c triunghiurile AOM i
DOM sunt congruente, apoi aflai aria fiecruia.
c) Aflai aria dreptunghiului ABCD.
d) Dac DC = 4 cm, aflai lungimea laturii AD.
PARTEA I

PARTEA a II-a

Oficiu

Total punctaj

20

Lucrare scris la matematic pe semestrul I


-BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE -

Nume i prenume .

Data

CLASA A VII-A

Nota acordat..

Nr.1

Se acord 20 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
Subiectul I (36p)

Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns se acord fie 6 puncte, fie 0 puncte.

Nu se acord punctaje intermediare.

6p

6p

6p

6p

6p

6p

21

-9

2025

28

16

14

Subiectul al II-lea (44p)


Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
a) N
- deseneaz cele dou diagonale perpendiculare
1p
1
-au lungimea menionat
2p
M
P
-noteaz corect vrfurile
1p
-MNPQ este romb
2p
Q
6p
b) aplic algoritmul de extragere aflnd:
20,5

423

Calculeaz i afl c

a ( 54) : ( 6) 2 ( 5) ( 4) : ( 7) =(9+40): (-7)=49: (-7)=-7


1

25 2 3

25 8

9
25 8 9 17
25

ab
2
( 7) 17 10

5
i calculeaz, nlocuind: m a
2
2

4p
4p

Scrie formula mediei aritmetice m a

a)A

-construiete corect desennd lungimea AB i


limea BC
O
b)-Compar triunghiurile AOM i BOM:
D
C
AM=MB (M mijlocul lui AB, din ipotez)
AO=OB (O este mijlocul fiecrei diagonale n dreptunghi)
OM=OM (lat. com.)
=> (L.L.L.) cele dou triunghiuri sunt congruente.
Din AAOB = 5 cm2 i cu relaia de congruen a celor dou triunghiuri
=>AAOM=ABOM .
Atunci AAOB = AAOM+ABOM, adic AAOM=ABOM= AAOB : 2=5cm2 : 2=2,5 cm2.
c) Scrie c AABCD = 4. AAOB
calculeaz i afl AABCD = 4. 5cm2=20 cm2 .
d) AB=5 cm.
Scrie c AABCD=AB . BC
nlocuiete i afl AABCD=5. BC =>BC=20:5=4 (cm2)

Lucrare scris la matematic pe semestrul I


-BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Nr.2

1p
3p
4p
2p
2p
2p
2p
3p
2p
3p

Nume i prenume .

Data

CLASA A VII-A
Nota acordat..
Se acord 20 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
Subiectul I (36p)

Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns se acord fie 6 puncte, fie 0 puncte.

Nu se acord punctaje intermediare.

6p

6p

6p

6p

6p

6p

14

-11

1849

49

13

Subiectul al II-lea (44p)


Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
b)
B
- deseneaz cele dou diagonale perpendiculare
1p
1
-au lungimea menionat
2p
A
C
-noteaz corect vrfurile
1p
-ABCD este romb
2p
D
6p
b) aplic algoritmul de extragere aflnd:
20,7

432

Calculeaz i afl c

a ( 24) ( 6) 2 ( 5) ( 2) : ( 4) =(144+20): (-4)=164: (-4)=-41


1

25 2 4

25 16

4
25 16 4 20
25

ab
2
(41) 20 21

10,5
i calculeaz, nlocuind: ma
2
2

4p
4p

Scrie formula mediei aritmetice m a

a) A

-construiete corect desennd lungimea AD i


limea DC
O
b)-Compar triunghiurile AOM i DOM:
B
C
AM=MD (M mijlocul lui AD, din ipotez)
AO=OD (O este mijlocul fiecrei diagonale n dreptunghi)
OM=OM (lat. com.)
=> (L.L.L.) cele dou triunghiuri sunt congruente.
Din AAOD = 5 cm2 i cu relaia de congruen a celor dou triunghiuri
=>AAOM=ADOM .
Atunci AAOD = AAOM+ADOM, adic AAOM=ADOM= AAOD : 2=5cm2 : 2=2,5 cm2.
c) Scrie c AABCD = 4. AAOD
calculeaz i afl AABCD = 4. 5cm2=20 cm2 .
d) DC=4 cm.
Scrie c AABCD=AD . DC
nlocuiete i afl AABCD=4. AD =>AD=20:4=5 (cm2)

1p
3p
4p
2p
2p
2p
2p
3p
2p
3p