Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU

PROCEDURA PENTRU PREDAREA/ PRELUAREA DOSARELOR N VEDEREA


NSCRIERII LA CONCURSUL PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT 2016
1. SCOPUL:
Scopul acestei proceduri este acela de a stabili etapele care trebuie parcurse de ctre
directori pentru predarea dosarelor n vederea nscrierii la concursul pentru acordarea
gradaiei de merit n anul 2016.
2. DOMENIUL DE APLICARE:
Aceast procedur se aplic n toate unitile de nvmnt preuniversitar de stat din
judeul Sibiu, n unitile conexe i n Inspectoratul colar Judeean Sibiu.
3. DOCUMENTE DE REFERIN:
Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011(art. 92), cu modificrile i completrile ulterioare;

Legea nr. 53 /2003 Codul Muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;

OMECS nr. 5557/27.10.2015, privind Metodologia i criteriile de acordare a gradaiei de merit


personalului didactic din nvmntul preunivesitar de stat, sesiunea 2016

4. DESCRIEREA PROCEDURII:
4.1.Stabilirea numrului gradaiilor de merit:
Numrul maxim de gradaii de merit se acord cf art. 2 (1) din OMECS nr. 5557/27.10.2015;
Ponderea pe diferite specialiti/funcii de conducere din unitile de nvmnt se hotrte n
Comisia paritar de la nivelul ISJ Sibiu, raportat la numrul total de gradaii, apoi se aprob n
Consiliul de Administratie al ISJ Sibiu.
Gradaia de merit se acord pe o perioad efectiv de 5 ani, ncepnd cu data de 1 septembrie
2016, conform prevederilor art. 3 din O.M.E.C.S. Nr. 5557/27.10.2015;
Personalul didactic din nvmnt care beneficiaz de gradaie de merit pn la data de
31.08.2016, poate participa la un nou concurs.
Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaz de gradaie de merit, de la ncetarea
contractului individual de munc pe perioad nedeterminat, n vederea pensionrii.
4.2. nscrierea la concursul pentru acordarea gradaiei de merit:
La concursul pentru acordarea gradaiei de merit pot participa urrmtoarele categorii
care au obinut calificativul Foarte Bine n fiecare an colar ncheiat n perioada evalurii:
a)personalul didactic de predare, de conducere, de ndrumare i control din nvmntul
preuniversitar d e s t a t , cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat sau pe
perioad determinat, cu o vechime n nvmntul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu
performane deosebite n inovarea didactic, n pregtirea precolarilor sau a elevilor;
Str. Berriei, nr.2,
550173, Sibiu
Tel: +40 (0)269 21 04 66
Fax: +40 (0)269 21 08 17
www.isjsibiu.ro

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU


b)personal didactic auxiliar din nvmntul preuniversitar d e s t a t , cu contract individual
de munc pe perioad nedeterminat sau pe perioad determinat, cu o vechime n nvmntul
preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performane n activitate
Precizri privind depunerea dosarului
Cadrele didactice angajate pe perioad determinat depun dosarul la unitatea de
nvmnt la care sunt ncadrate (la momentul depunerii dosarului).
Candidatii care i desfoar activitatea n dou sau mai multe uniti de nvmnt depun
documentele unitatea de nvmnt la care este ncadrat cu baza n anul colar 2015-2016.
Cadrele didactice ncadrate pe dou sau mai multe specializri pe perioada evalurii pot
participa la concursul de acordare a gradaiei de merit la oricare dintre discipline, exprimndu-i
opiunea n scris odat cu depunerea dosarului.
Dosarul pentru concursul de selecie n vederea obinerii gradaiei de merit pentru anul 2016
va conine documente menionate mai jos , aezate n ordinea urmtoare:
a).Pagina de nceput, care va conine numele i prenumele candidatului, unitatea de nvmnt la
care este ncadrat cu baza n anul colar 2015-2016 i categoria de personal la care si depune
dosarul, precum i date de identificare (conform. Anexei 1 a prezentei note) .
b).Opisul dosarului, n dou exemplare, dintre care un exemplar se restituie candidatului, cu
semntura sa i a conducerii unitii de nvmnt, n care sunt consemnate documentele existente,
cu precizarea paginilor aferente;
c).Adeverin/adeverine cu calificativele din anii colari evaluai;
d).fia de (auto)evaluare pentru gradaia de merit elaborat de ISJ Sibiu, la categoria de personal
didactic la care candideaz, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
e).raport de evaluare pentru perioada evaluat;
f).declaraia pe propria rspundere, prin care se confirm c documentele depuse la dosar aparin
candidatului i c prin acestea sunt certificate activitile desfurate, conform Anexei 4;
g).documentele justificative grupate pe criteriile i subcriteriile din fia de (auto)evaluare pentru
gradaie de merit elaborat de ISJ Sibiu, la categoria de personal didactic la care candideaz,
certificate conform cu originalul de ctre conducerea unitii de nvmnt la care candidatul
depune dosarul.
h)copie dup procesul verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activitii
candidatului, certificate conform cu originalul;
4.3. Criterii pentru acordarea gradaiei de merit:
Criteriile pentru acordarea gradaiei de merit sunt detalilate n grilele de
evaluare, respectand prevederile O.M.E.C.S. Nr. 5557/27.10.2015, pe urmtoarea structur:
1. Criteriul activitilor complexe cu valoare instructiv-educativ;
2. Criteriul privind performane deosebite n inovarea didactic/managerial;
3. Criteriul privind participarea la proiecte;
Str. Berriei, nr.2,
550173, Sibiu
Tel: +40 (0)269 21 04 66
Fax: +40 (0)269 21 08 17
www.isjsibiu.ro

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU


4. Criteriul privind contribuia la dezvoltarea instituional.
Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim, conform anexelor.
4.4. Procedura de acordare a gradatiei de meric:: t: graficul desfurrii:
Procedura de atribuire a gradaiei de merit prin concurs specific cuprinde urmtoarele
etape:
08 februarie-19 februarie 2016 :

detalierea pe criterii a fielor de (auto)evaluare de ctre comisia paritar;

aprobarea n Consiliul de Administraie a ISJ Sibiu a fielor de (auto)evaluare;


22 februarie 26 februarie 2016:
comunicarea fielor de (auto)evaluare ctre personalul didactic i didactic auxiliar;
1martie 18 martie 2016:
aprecierea sintetic a Consiliului Profesoral asupra activitii candidatului
consemnat n procesul verbal de edin;
ntocmirea i depunerea de ctre candidai la unitatea de nvmnt a dosarului
cuprinznd fia de autoevaluare nsoit de documentele justificative;
21 martie 30 martie 2016:
depunerea de ctre directorii unitilor de nvmnt/conexe la secretariatul ISJ
Sibiu a dosarelor candidailor pentru obinerea gradaiei de merit;
inspectorii colari din cadrul ISJ Sibiu depun la finalul fiecrei zile de nscrieri
listele i dosarele candidailor care s-au inscris la concurs, dup verificarea
existenei la dosar a opisului semnat de candidat i de conducerea unitatii de
invatamant, fiei de (auto)evaluare a candidatului, in doua exemplare i a
declaratiilor pe proprie raspundere;
Directorii unitilor de nvmnt vor preda dosarele candidatilor ctre inspectorii
colari pn n data de 30 martie 2016 orele 16.00.
1 aprilie 22 aprilie 2016:
comisia de concurs convoac inspectorii colari/membrii Consiliilor consultative
pentru analiza dosarelor;
comisia de evaluare la nivel ISJ Sibiu prime te raportul de (auto)evaluare,
procesul verbal a edintei Consiliului Profesoral, raportul motivat al
inspectorului scolar/persoanei desemnate pentru coordonarea etapei de analiza
a dosarelor, examineaza aceste documente, stabilete punctajele pe
criterii/subcriterii i punctajul final pe care le consemneaza in raportul de
(auto)evaluare;
inspectorul colar elaboreaz raportul referitor la activitatea candidatului n
specialitate;
Str. Berriei, nr.2,
550173, Sibiu
Tel: +40 (0)269 21 04 66
Fax: +40 (0)269 21 08 17
www.isjsibiu.ro

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU

membrii consiliului consultativ pe disciplin i asum, prin semntur, n procesul


verbal al edinei i n raportul motivat, evaluarea dosarelor;

25 aprilie 13 mai 2016:


verificarea dosarelor de ctre comisia de coordonare a concursului n vederea
acordrii gradaiei de merit;
analiza dosarelor de ctre reprezentanii federaiilor
sindicale,
cu
consemnarea observaiilor pe care acetia le au de fcut n legtur cu procesul de
evaluare a dosarelor; reprezentanii sindicali semneaz grilele de evaluare,
mpreun cu inspectorul de specialitate/ membrul comisiei de evaluare;
comisia de evaluare la nivel ISJ Sibiu elaboreaz lista cuprinznd candidaii n
ordinea descrescatoare a punctajelor, pe posturi i discipline. Lista astfel
ntocmit asumat de toi membrii comisiei, va fi prezentat n Consiliul de
Aadministraie al ISJ Sibiu;
16 mai 17 mai 2016:
Consiliul de Administraie a l I S J S i b i u aprob lista cu rezultatele
candidailor participani la concurs, n ordinea descresctoare a punctajului
acordat, urmnd ca rezultatele sa fie afi ate la I S J S i b i u ;
18 mai 2016:
afi area listei cuprinznd punctajele acordate n urma evalrii la avizierul
inspectoratului colar;
19 mai 20 mai 2016:
depunerea contestaiilor asupra punctajului acordat la secretariatul ISJ Sibiu;
23 mai 25 mai 2016:
contestaiile se rezolv de ctre comisia de soluionare a contestaiilor, prin
consemnarea punctajelor rezultate n urma reevaluarii n fia de
(auto)evaluare;
26 mai 27 mai 2016:
validarea rezultatelor finale ale concursului de ctre consiliul de administraie al
inspectoratului colar i a f i a r e a acestora la sediul ISJ Sibiu;
30 mai 31 mai 2016:
Consiliul de Administratie al ISJ Sibiu nainteaz lista candidailor validai la
MENC;
11 august 2016:
emiterea ordinului ministrului educaiei i educaiei tiinifice;

ntocmit
Str. Berriei, nr.2,
550173, Sibiu
Tel: +40 (0)269 21 04 66
Fax: +40 (0)269 21 08 17
www.isjsibiu.ro

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU


Inspector colar
Prof. Livia Creulescu

Pagina de nceput
Anexa nr. 1
Antetul unitii de nvmnt
Nr.nregistr. ISJ Sibiu/.
DOSAR
PENTRU ACORDAREA GRADAIEl DE
MERIT IN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR
Nume i prenume candidat:
Specialitatea:
Incadrat pe postul**:
Unitatea de invatamant:
Functia***:
Statut de: titular I suplinitor
Vechime efectiv n nvmntul preuniversitar..ani

Data:

Semntura,

* specialitatea pe care se depune dosarul, exemplu: matematica


Str. Berriei, nr.2,
550173, Sibiu
Tel: +40 (0)269 21 04 66
Fax: +40 (0)269 21 08 17
www.isjsibiu.ro

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU


** profesor, institutor, educator, maistru, secretar, redactor, consilier, ....
*** director, director adjunct, inspector colar,
Anexa n r.2

RAPORT MOTIVAT
privind analiza dosarului
candidatului.....................................................................................,
spec/alitatea............................. personal didactic de conducere/personal didactic de
indrumare i control/personal didactic auxiliar
Sesiunea...................

Crite subcriter punctaj


Documente
riul iu
autoevaluare
Numele i prenumele membrului consiliului
consultativ/preedintelui comisiei de
evaluare/preedintelui comisiei de soluionare a
contestaiilor
1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2
a)
b)
c)
d)
e)
3. a)
b)
4. a)
b)
Data,
Anexa n r.3

pagina punctaj Justificare Obser


acordare vatii
Semntura
punctaj

Declaraie pe proprie rspundere a candidatului (Cf. Anexa 4 la OMECS nr. 5557/27.10.2015)


Str. Berriei, nr.2,
550173, Sibiu
Tel: +40 (0)269 21 04 66
Fax: +40 (0)269 21 08 17
www.isjsibiu.ro

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU


DECLARAIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata,..........................................domiciliat()n..................................
..,str..............,
nr..........,bl................,sc...............,ap...........,judeul/sectorul..............................,legitimat(
) cu ............seria........ nr.......................,CNP.................................................................,
ncadrat()la..............................................pe funcia de
.............................................,declar pe propria rspundere c documentele depuse la
dosar mi aparini c prin acestea sunt confirmate/certificate activitile desfurate.
ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit conform legii.
Data.....................................

Semntura............................

Anexa n r.4
Declaratie pe proprie raspundere a directorului unitatii de invatamant la care candidatul a depus
dosarul

Anexa 5la OMCS nr. 5557/27.10.2015

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................director
la ..................................................................declar pe propria rspundere c documentele depuse n
copie n dosarul de nscriere la concursul pentru acordarea gradaiei de merit al
candidatului.....................................................................au

fost

certificate

data

de ..............................,prin confruntare cu originalul.


ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c falsul n declaraii este
pedepsit conform legii.
Data
Str. Berriei, nr.2,
550173, Sibiu
Tel: +40 (0)269 21 04 66
Fax: +40 (0)269 21 08 17
www.isjsibiu.ro

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SIBIU


Semntura

Str. Berriei, nr.2,


550173, Sibiu
Tel: +40 (0)269 21 04 66
Fax: +40 (0)269 21 08 17
www.isjsibiu.ro