Sunteți pe pagina 1din 28

-MANAGEMENTUL PROIECTELOR OFERTA DE FINANTARE

S.C. Suin Prod S.R.L


Com.Alexandru Odobescu Jud. CLRAI

Profesor coordonator:
Conf.Univ Dr.Cretu Daniela

Studeni:
DAVID PAUL CLAUDIU - AN IV
ERBAN GEORGIAN - AN IV
BOGDAN CTLIN- AN IV
SEFTIUC IONELA AN IV
CONSTANTIN IONUT CATALIN An IV

Data finalizrii proiectului: 01.02.2016

OFERTA DE FINANARE
1. Denumire , tip solicitant si echipa de elaborare si implementare proiect:
Denumire solicitant: S.C. Suinprod S.R.L
Sediu social: Comuna Alexandru Odobescu, Judetul Calarasi
Nume si prenume: DAVID PAUL CLAUDIU
Functia in cadrul organizatiei: Manager de proiect

Educatie si formare
Numele institutiei de invatamant
USAMV Bucuresti
Domeniul studiat
Facultatea de management si inginerie Ec. In Agr. si Dezv. Rurala
Diploma obtinuta
Licenta
Nume si prenume: SERBAN GEORGIAN
Functia in cadrul organizatiei: Director Resurse Umane

Educatie si formare
Numele institutiei de invatamant
Universitatea Romano-Americana
Domeniul studiat
Managementul Resurselor Umane
Diploma obtinuta
Licenta
Nume si prenume: SEFTIUC IONELA
Functia in cadrul organizatiei: Director Financiar-Contabil

Educatie si formare
Numele institutiei de invatamant
Univ. Ovidius Constanta
Domeniul studiat
Facultatea de Finante
Diploma obtinuta
Licenta
Nume si prenume: BOGDAN CATALIN
Functia in cadrul organizatiei: Manager de investitii

Educatie si formare
Numele institutiei de invatamant
SNSPA Bucuresti
Domeniul studiat
Managementul afacerilor
Diploma obtinuta
Licenta
Nume si prenume: CONSTANTIN IONUT CATALIN
Functia in cadrul organizatiei: Departament achizitii

Educatie si formare
Numele institutiei de invatamant
A.S.E Bucuresti
Domeniul studiat
Facultatea de Economie
Diploma obtinuta
Licenta

2. Identificare nevoi, definire obiectiv, linia de finanare identificat:

Societatea S.C. Suinprod S.R.L a fost infiintata in anul 2013.


Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.
Activitatea principala a solicitantului este Cresterea porcinelor cod CAEN 0146.
Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.
Activitatea principala a solicitantului este Cresterea porcinelor cod CAEN 0146
Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in
circuit inchis, cu o capacitate de 100 de capete/ciclu.
Investitia consta in:
construirea unei hale pentru porcine, in sistem de crestere pe
asternut permanent. Cladirea va include spatiul propriu-zis de
productie si spatii pentru depozitare stocuri de materiale
consumabile, precum si filtru sanitar pentru personal;
dotarea spatiilor de productie cu echipamente care sa asigure
conditii bune de furajare, adapare, microclimat si evacuarea
dejectiilor;
asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie put
forat, fosa septica, racord la reteaua de energie electrica;
construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate
construirea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide.
achizitionarea a 100 de capete de porci rase hibrid

*Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de crestere a animalelor, respectiv cresterea si ingrasarea
porcilor, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si
sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concordanta cu


obiectivele Masurii 121, astfel:
1. Obiectiv general:
Cresterea competitivitatii S.C. Suinprod S.R.L printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si
a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.
In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de exploatare a porcilor caracterizat prin
aplicarea unor metode eficiente de crestere a suinelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de
exploatare. Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de crestere
a porcilor, cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a suinelor
asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii similare din alte
tari ale Uniunii Europene. Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului
inconjurator, in acest scop, se va construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la porci
si fosa septica pentru colectarea apelor provenite de la spalarea halei de productie.In ceea ce priveste normele
comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma societatii va respecta standardele pentru protectia
animalelor din crescatorii.De asemenea, proiectul propus de S.C. Suinprod S.R.L va conduce la indeplinirea
obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

2. Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei:
Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta un grad
ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.
Hala de productie va fi dotata cu instalatii care permit furajarea, adaparea,
mentinerea si reglarea microclimatului din hale.
Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii, un control
sanitar-veterinar riguros si o productie mare de carne in viu, cat si un potential
de productie marit, favorizat de supravegherea in permanenta a factorilor de
microclimat.
Avand in vederea deficitul de carne de porc produsa anual la nivel national,
comparativ cu necesarul de consum al populatiei, investitia propusa de
beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne de porc de calitate oferita
la preturi competitive.
Asigurarea de catre S.C. Suinprod S.R.L a unor produse de calitate va fi
garantata de conditiile de crestere si salubritate a porcilor, de tehnologia de
ingrasare utilizata, inclusiv de sistemul de nutritie.

Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare.


Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele europene, respectiv:
-Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de
protectie a porcinelor;
-Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde
minime pentru protectia porcinelor.
*Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii
sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului
inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea
Familiala Popescu Dan obtinerea unor venituri de aprox. 253 mii lei anual din comercializarea porcilor in
viu, in conditiile in care produsele raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru acest tip de
carne.Oferirea la intervale regulate de timp a unei cantitati certe de carne de porc in viu, de calitate
certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri
constante.
Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme asociative in vederea incurajarii
fenomenului de asociere.Realizarea proiectului de investitii necesita participarea la procesul de productie a
cel putin unei persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri
constante pentru membrii formei asociative.In plus, profitul inregistrat din activitatea de crestere a porcilor
va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale si implicit a nivelului de trai al membrilor
acesteia.Dupa implementarea investitiei, intreprinderea familiala isi va imbunatati performantele prin
indeplinirea obiectivelor operationale.

3. Obiective de ordin tehnic:


Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic, cat si cele necesare pentru asigurarea
utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere si ingrasare a porcilor in conditii optime,
tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in
conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima
generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru membrii familiei.
Solutia constructiva aleasa pentru ferma din comuna Alexandru Odobescu permite asigurarea cerintelor
fiziologice ale porcilor la ingrasat si eficienta exploatarii. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea
standardelor comunitare referitoare la cresterea suinelor in sistem intensiv. Astfel:
Hala va fi executata pe structura metalica, cu invelitori din panouri de tabla cu spuma
poliuretanica (sandwich). Peretii, acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de
constructie care asigura o buna izolare termica;
Hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru asigurarea unei
temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim pe tot parcursul anului;

Echipamentele care asigura frontul de alimentatie si adapare respecta normele tehnologice si


biologice;
Accesul in spatiul de productie se face prin intermediul unor vestiare filtru;
Dejectiile rezultate de la porci sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare inclusiv
statie de pompare aferente, iar apoi sunt stocate in bazinul de stocare dejectii.
Accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor.
*Productia obtinuta de S.C. Suinprod S.R.L, in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei
autohtone de carne de porc produsa in conditii de siguranta alimentara.

4. Obiective de ordin economico-financiar


Principala preocupare a S.C. Suinprod S.R.Lva fi mentinerea costurilor de productie la un nivel care sa ii
permita sa concureze atat cu produsele realizate cu celelate firme existente in regiune, cat si cu cele importate.
Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:
o sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa. De asemenea,
prin hranirea conform unor retete specifice fiecarei categorii de suine se va evita risipa de furaje;
o optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat
prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc);
o controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a apei de la un porc la altul reduce
costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si de calitate;
o efortul uman fizic redus pentru asigurarea activitatilor specifice fermei si asigurarea unei
productivitati a muncii ridicate prin dotarea fermei cu echipamente specifice pentru hrana animalelor,
instalatii pentru alimentarea cu apa si adapatul animalelor, echipamente pentru asigurarea factorilor de
microclimat.

5. Obiective de mediu
Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei S.C.
Suinprod S.R.L din comuna Alexandru Odobescu va avea impact minim asupra factorilor de
mediu.
Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din hala si
astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3.
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform
Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute
standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din
Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004 , comuna Alexandru Odobescu,
judetul Calarasi are potential ridicat pentru cresterea porcilor.
*Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi
achizitionate pentru dotarea halelor care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere al porcilor la
ingrasat, se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

3. Criterii de eligibilitate
a.)
Pentru Solicitant
Solicitantul S.C. Suinprod S.R.L este o societate cu raspundere limitata constituita conform OUG nr. 44 / 16
aprilie 2008 si are asociati pe d-nii David Paul Claudiu, Serban Georgian-Daniel si Bogdan Catalin avand
exploataia nregistrat n sistemul de producie ecologica, devenind solicitant eligibil;
b.)

Pentru Proiect

Bugetul indicative Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


121

Conform masurii de guvern nr.

Cheltuieli
eligibile

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli
neeligibile

Total

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

EUR
0

EUR
0

EUR
0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului


1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

6,850

6,850

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din
care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru achizitionare capete animale:
Subcapital 1 Achizitie 100 capete suine
Subcapital 2 Achizitie hrana
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

Cheltuieli
eligibile

Cheltuieli
neeligibile

Total

EUR

EUR

EUR

72,000

2,997

74,997

52,000

2,997

54,997

26,900
1,000
21,000

0
0
0

26,900
1,000
21,000

3,100

3,100

0
0
21000
20000
0
0
0
1000

2,997
0
11000

5000
3000
3000
0

2,997
0
32000
20000
5000
3000
3000
1000

1,100

7,880

8,980

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente
organizrii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA

Cheltuieli
eligibile

Cheltuieli
neeligibile

Total

EUR

EUR

EUR

1,100
700
700

7,880
0
0

8,980
700
700

0
400
0

0
7,880
0

0
8,280
0

0
0
0
0
0
0
106,000 10,877
95,877
Actualizare mai mica de 5%
din valoarea eligibila
0

0
106,000 21,877
127,877
20,807 20,807
20,807

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli
eligibile

EUR
Total general inclusiv TVA
VALOAREA PROIECTULUI

Cheltuieli
neeligibile

EUR

116,684
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului Justificativ

Total

EUR
17.01.2016

EUR
116,684
85,000
31,684
Cheltuieli
neeligibile

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)

Curs EUR
EUR
506,058
368,645
137,413
Cheltuieli
eligibile
34,000

Cofinantare privata, din care:

51,000

31,684

82,684

- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

31,684
51,000

31,684
51,000

31,684

137,684

VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar

Procent contributie publica


Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

106,000

4.3370

Total
34,000

40%
17,000 LEI
50%

Suma avans mai mica de 50% din


aj. public

4.) Documente necesare depunerii dosarului de finantare (anex la cererea de finanare)

Studiul de fezabilitate
Declaratie speciala
Declaratia de inactivitate
Actul de proprietate asupra cldirii sau terenului pe care se va construi;
Document pentru efectivul de animale detinut
Autorizaie de construire pentru proiecte care prevd
construcii (noi, extinderi sau modernizri)
Acord de mediu nsoit de studiu de impact
Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea,
adresa bancii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP)
Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale emise de Direcia General a Finanelor Publice
i de primriile pe raza crora i au sediul social si puncte de lucru;
Cazierul fiscal eliberat de Direcia General a Finanelor Publice n conformitate cu legislaia naional n vigoare
Graficul de rambursare a datoriilor ctre bnci nsoit obligatoriu de document de la banc pentru certificarea
respectrii graficului de rambursare
Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si
siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu
legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;
Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i sntate public
Autorizaie sanitara
Autorizatie sanitar veterinara
Copia actului de identitate
Copie a certificatul de nregistrare
Expertiza tehnic

5.)Grila de selecie/ evaluare tehnico-financiar (calculare punctaj proiect)

Prin proiect se realizeaz investiii privind adaptarea la standardele comunitare nou


introduse n conformitate cu Anexa 1 Descrierea standardelor comunitare n vigoare
din fia tehnic a Msurii ,,121'' conform studiului de fezabilitate anexat.
10 puncte
S.C. Suinprod S.R.Leste o societate cu raspundere limitata constituita conform OUG nr. 44 / 16 aprilie 2008
si are exploataia nregistrat n sistemul de producie ecologica, devenind solicitant eligibil;
5 puncte
face parte din categoria ''Exploatatii din sectoare prioritare'' in ''sectorul de cretere a animalelor'',
categoria Cresterea porcinelor cod CAEN 0146.
31 puncte
S.C. Suinprod S.R.Leste societate comerciala constituita conform OG nr.44/2008 ''Exploataii agricole
deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului.''
15 puncte

Punctaj minim: 15 puncte

Punctaj obtinut: 61 puncte

Proiectul indeplineste conditia minima de 15 puncte.

EXPUNERE 3D PROIECT

Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin


investiie att la faza de implementare a proiectului ct i n perioada de
monitorizare i pentru care a primit punctaj la selecie, devin condiii
obligatorii. n caz c, la verificarea cererilor de plat sau n perioada de
monitorizare, se constat c aceste condiii nu se respect, plile vor fi sistate
iar contractul va fi reziliat.
6.) Alocarea financiar (val.minim, maxim, procent cofinanare)
Valoarea maxima a cofinanrii publice este de 117.000Euro, iar ponderea
sprijinului rambursabil este de 5% iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 95%, din care :
5% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori13 sub 40 ani, la data depunerii cererii de
finanare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rural, Seciunea
II: Dispoziii speciale privind sprijinul pentru investiii);
40% din ajutor public
50% din cofinantare

7.)Activiti eligibile
Constructii si lucrari de interventii
Constructii si instalatii
Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
Studii de teren
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Proiectare si inginerie
Asistenta tehnica
Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Organizare de santier
Comisioane, taxe
Lucrari de constructii si instalaii aferente organizrii de santier
8.)Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru achizitionare capete porci 21.000 euro

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 6.850 euro


Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 5.050 euro
Cheltuieli pentru investitia de baza - 72.000 euro
Alte cheltuieli - 1.100 euro
Cheltuieli pentru darea in exploatare - 0
Total cheltuieli eligibile - 106.000 Euro

9.)Indicatori de monitorizare - evaluare


1.Pentru prevenirea potentialelor accidente se vor instala placute avertizoare in locurile expuse pericolelor;
2.Se va intocmi un plan de masuri tehnico-organizatorice de prevenire si stingere a incendiilor cu responsabilitati;
3.Ferma va fi prevazuta cu echipamente de protectie pentru stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;
4.Ferma se va dota cu echipamente si mijloace de stopare a poluarilor accidentale
provenite de la depozitele de dejectii de pe amplasament;
5.In timpul lucrului, personalul de deservire trebuie sa poarte echipament de protectie pus la dispozitie de
conducerea statiei. Periodic se fac instructaje pentru utilizarea corecta a acestuia;
6.In zona fermei
se va organiza un punct sanitar cu inventar minim legal. Se vor face
instructaje periodice pentru acordarea primului ajutor in caz de electrocutare, arsuri, loviri, etc
7.Proiectul va fi finalizat la data mentionata;
8.Studiul de fezabilitate este conform cu realitatea;

10.)Perioada de implementare
18.07.2016 - 18.07.2017

17.) Durata de realizare (luni) si etape principale


In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii
activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil
realizarii investitiilor.
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni
calendaristice).
In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor
cu temperaturi scazute (decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de constructii.
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de
executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Cererilor de plata.
TOTA
Luna
1

Luna
2

Luna
3

Luna
4

Luna
5

Luna
6

Luna
7

Luna
8

Luna
9

Luna
10

Luna
11

Luna
12

73,729

61,846

Aport propriu

137,415

Credit bancar

221,187

Surse de finantare
Incasare ajutor financiar
nerambursabil

Incasari
de TVA
Surse
de

finantare
Incasare ajutor
financiar
nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

2,967

13,857

18,931

L AN
1
135,5
75
137,4
15
221,1
87
35,75
TOTAL
4

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna
7

Luna 8

Luna 9

Luna
10

Luna
11

Luna
12

10,517

1,366

11,8
83

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6,310

6,310

24,07
0

17,796

54,487

AN 2

Piata de desfacere
Produsele obtinute in cadrul fermei de crestere si ingrasare porci sunt:
porci grasi
gunoi de grajd
Piata carnii de porc constituie cel mai semnificativ segment al productiei de carne, care este amplificat prin
traditia in consumul si cresterea acestei specii.
In functie de directia de valorificare a porcinelor dupa sacrificare, aproape in toate tarile cu efective mari de
porcine si cu zootehnie avansata, s-au conturat doua directii principale de exploatare, si anume: una pentru
productia de carne si alta pentru productia de carne si grasime. Din acest punct de vedere este cunoscuta si
ingrasarea pentru grasime. Asemenea preocupare nu mai este frecventa deoarece grasimea si in special cea de
origine animala nu mai este solicitata in prezent de consumatori.
Valorificarea porcinelor pentru carne are la baza existenta unor rase specializate in productia de carne, conform
cererii consumatorilor. La cresterea in sistem intensiv, greutatea economica de valorificare este de 110-120 kg.
Abatorizarea porcinelor si procesarea carnii de porc a reprezentat cca. 25% din valoarea adaugata bruta in industria
alimentara din Romania.
Gunoiul de grajd reprezinta productia secundara a fermei.

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt
Client (Denumire si adresa)
1
SC Aldis SRL, Calarasi, DN3 km22, judetul Calarasi
2
SC Caroli SRL, Alexandria, str. Florilor, Nr. 5, judetul Teleorman
SC Unitatea de alimentatie SRL, Turnu Magurele, str. Politehnica
3
nr. 9, judetul Teleorman
4
Sc Restaurant SRL, Giurgiu, str. Viilor, Nr. 5, judetul Giurgiu
5
SC Abatorul SRL, Corabia, str. Scolii Nr. 3, judetul Olt

Valoare - RON 77.800


35.200

% din vanzari
26,03%
11,77%

45.000

15,05%

45.000
50.000

15,05%
16,73%

Politica de aprovizionare. Potentiali furnizori de materii prime


Principalele materii prime ce vor fi achizitionate pentru functionarea optima a procesul de crestere si ingrasare a porcilor
sunt: materialul biologic (scrofite de 28 saptamani), paiele pentru asternut, cerealele pentru hrana porcilor, premixuri si
medicamente.
Scrofitele de 28 de saptamani se vor achizitiona de la societati specializate in reproductie si crestere, producatorii de
material biologic.
Posibilii furzinizori de materiale biologice sunt: S.C. Pig S.R.L. din Alexandria, S.C. Suine de reproductie S.R.L. din
Giurgiu.
Paiele pentru asternut se achizitioneaza numai cand este cazul de la diverse societati agricole. Nu se fac depozitari in
ferma. Necesarul de paie pentru asternut este in medie de 2kg/zi/cap. Va rezulta un necesar de asternut anual de 66 tone.
Posibili furnizori pentru asternutul animalelor vor fi societatile agricole din regiune: S.C. Spicul S.R.L., din jud. Calarasi,
S.C. MariaGrup S.R.L. din jud. Calarasi.
Cerealele pentru hrana porcilor se vor achizitiona de la producatorii agricoli din zona. Nutreturile combinate au in
compozitie orz, porumb, grau, srot de soia si mazare.
Posibili furnizori ar putea fi fabricile de nutreturi si furaje din zona: S.C. Nutreturi si Furaje S.R.L. din Jud Teleorman.
Medicatia Vaccinurile, medicamentele si vitaminele se achizitioneaza de la furnizori, ex. SC Medicamente pentru porci
SRL, jud. Calarasi, SC Farmacia Veterinara SRL, jud. Ialomita.
Vaccinurile si vitaminele se vor administra prin apa de de baut sau injectabil.
Antibiotice se administreaza doar la indicatiile medicului, in caz de necesitate.
Procurarea medicamentelor se face periodic, iar stocarea se face sub anumite conditii de temperatura intr-un spatiu special
amenajat.
Alte materiale consumabile:
-

detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea halelor;

alte consumabile pentru activitatea administrativa.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire
furnizor de
materii prime/
materialeauxilia
re/

Adresa

Produs
furnizat
si

% din
Cantitate
Valoare
total
aproximati aproximati
achizit
va
va RONii

Scrofite
28
saptama
ni

3 buc

3.900

3,20%

asternut

62 tone

15.441

12,68
%

nutret

86 tone

85.334

70,09
%

Medicam
ente
474 doze
Vitamine

6.873

5,65%

Solutii
dezinfect 25 l
ie

900

0,74%

121.750

100%

produse/servicii
Alexandria,
Strada Unirii,
SC Pig SRL
nr 14, Jud
Teleorman
Com. Ileana,
Str Marin
SC Spicul SRL
Preda, nr 1720
jud Calarasi
Com.Islaz, Str
SC Nutreturi si
Dunarii, nr 6,
furaje SRL
Jud Teleorman
Calarasi, Str
SC Medicamente I.L Caragiale,
pentru porci SRL nr 38, Jud
Calarasi
Pitesti, str
SC Materiale
Bucuresti, nr
dezinfectie SRL
53, jud Arges
Total

Analiza concurentei
Intrarea in Uniunea Europeana a provocat o mai mare concurenta intre producatori. Concurenta din partea
companiilor europene a fortat fermierii romani sa fie mai eficienti si multe ferme au disparut. Productia a scazut
dramatic, crescand importurile.
In prezent, Romania are aproximativ 130.000 de unitati de productie, 50.000 dintre ele fiind detinute de Smithfield,
care a luat locul Comtim.
Cele mai importante ferme de crestere a porcilor din Romania sunt:
-

Smithfield Ferme SRL - Smithfield Ferme S.R.L este o societate romaneasca, membra a companiei Smithfield
Foods, cel mai mare procesator si producator de carne de porc din lume cu venituri de peste 12 miliarde de
dolari in anul fiscal 2011.

Vegetal Trading SRL Braila: - Locul 1 in Top Profit Romania pentru domeniul 0146: Cresterea porcinelor

Nutricom SA: - Cu sediul in orasul Oltenita, judetul Calarasi, la doar 60 km de capitala, Bucuresti, este unul
dintre cei mai importanti producatori de nutreturi combinate din Romania. Compania detine ferme si abatoare de
pui si porci.

Cele mai importante ferme de cresterea a porcilor din judelul Calarasi sunt :
-

Rompor S.A. Locul 1 in Top profit in Judetul Calarasi, Romcip S.A. comercilizeaza porci grasi, carcase si
semicarcase de porc din grupa E si S si produse din carne de porc.

Pigro S.A. este o societate romaneasca din Calarasi care se ocupa cu cresterea si ingrasarea porcilor. Ferma are
o capacitate de productie de 3.500 de capete/an.

Grufal Suin S.R.L. din Gradistea, jud Calarasi, are ca activitate principala cresterea si ingrasarea porcilor.

1.

Date tehnice ale investitiei

Date generale
Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia
juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare

Ferma de porci va fi amplasata in comuna A.Odobescu, judetul Calarasi.


Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de 1.800 mp.
Terenul este in proprietatea SuinProd SRL in baza contractului de vanzare-cumparare nr 12 din 30.01.2013.
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune
Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata este amplasata in Campia Romana, zona baraganului, pe un
teren plan si orizontal.
Arealul pe care se afla situata localitatea Islaz apartine zonei de clima continentala, mai putin moderata decat a
altor regiuni din Romania, cu ierni reci si veri calduroase. Temperatura medie anuala este de 16-17 oC, cu valori
medii negative in intervalul decembrie-februarie si valori pozitive in intervalul martie-noiembrie.
Din punct de vedere geologic, zona cercetata este formata dintr-un fundament cristalin acoperit de o cuvertura
ce cuprinde depozite paleozoice, mezozoice si neozoice. Coloana litologica este alcatuita din strat de sol
vegetal (0.00-0.40m), praf argilos loessoid cafeniu-galbui plastic-vartos (0.40-1.20m) si praf argilos loessoid
galbui, cu concretiuni calcaroase, plastic-vartos.
Din punct de vedere seismic, zona cercetata este situata conform STAS SR 11100/1-1993 in zona de grad 7,5
(MSK) de intensitate seismica, iar potrivit Normativ P100-1992, in zona seismica de calcul C, cu valorile
coeficientilor de acceleratie seismica Ks = 0,20, iar a perioadei de colt Tc = 1,5 sec.
Adancimea de inghet este de 0,80 m, conform STAS 6054-1977.

Caracteristicile raselor de porci de carne hibrid


achizitionate (100 capete)
Hibrizii omologati de porcine trirasiali DURHIB, HEMHIB, PERHIB, obtinuti cu vieri terminali Duroc,
Hampshire si LS-345 Peris.Greutatea de 102 kg s-a realizat la varsta de 205 zile la Perhib, 206 zile la Durhib si
209 zile la Hemhib.Sub aspectul grosimii stratului de grasime, Perhib prezinta valori mai scazute de 3 mm fata de
Durhib, si mai ridicate cu 2,5 mm fata de Hemhib. Perhib se caracterizeaza printr-un procent de 71.62% carne cu
os,cu 1% mai mult decat Durhib, si 1,7 % mai putin decat Hemhib. Procentul de carne din regiunea superioara
este la Perhib de 52,35%, cu 1,15% mai mult decat Durhib, si cu 1,6% mai mic decat Hemhib.
Performantele hibridului Perhib se situeaza la nivelul de 10,5 purcei obtinuti pe scroafe la fatare, un spor pe viata
de la crestere la livrare de 555 g, procentul de tesut muscular de 54% si de o calitate foarte buna a carnii.
In tara nostra se mai cresc o serie de hibrizi performanti apartinand diferitelor firme de renume mondial din care
amintim: programele PIC, DANBRED, SEGHERS, DALLAND, VEST EUROPEAN.
Caracteristica acestor programe sunt liniile specializate pe diferite directii materne si paterne care asigura
producerea de hibrizi cu performante superioare in conditii economice si la standardele de calitate cerute de
Uniunea Europeana.

|50 buc-Perhib| 30 buc Hemhib| 20 buc Durhib | 70% masculi |

VA MULTUMIM PENTRU
ATENTIA ACORDATA !

S-ar putea să vă placă și