Sunteți pe pagina 1din 32

DESPRERUGCIUNE

Rugciuneaestemaicimprteaspestetoatefaptelebune.Darcumesteeamaicatuturor
faptelorbune?CdoarmareleApostolPavelspune:iacumrmnacesteatrei:credina,
ndejdeaidragostea;iarmaimaredecttoateestedragostea..Nuspuneaa?
Deciiatcceamaimarefaptbunnuirugciunea,dupSfiniiPrini,ciestedragostea.Dar
decetotuiSfiniiPriniauspuscrugciuneaestemaicatuturorfaptelorbune?Pentrucea
aducensufletulnostruipedragoste.DragosteadeDumnezeuidragosteadeaproapelenu
vinpealtcalensufletulnostru,dectpecalearugciunii!
Bunoarsspun:dacaisupratpecinevasauteasupratcinevaincepislpomenetila
rugciune,numaivezic,delaovreme,seridicuradinmijloc.Prinrugciunesetaievrajbai
ndatlctigipeacelailaducilanelegere,launire.DeaceeaspuneSfntulMaxim:Cnd
veivedeapecinevacteurte,sautenedreptete,fiecudreptate,fiecunedreptate,
ncepeslpomenetilarugciune.Darsnulpomeneti,sifieluivreunru,catuncicade
petine.Sziciaa:"Doamne,IisuseHristoase,miluietempeminepctosulipefratelemeu
(cutare),cpentrupcatelemelesasupratpemine.Pentrucfratelemeuesteoglindameaiel
vederutailemele".
AaspuneiSfntulIoanScrarul."Snunvinuieticumvapefrateletucndterogipentruel,
sausiceripedeaps",cumipununiinpomelnicelavrjmai.Nuivoie!Chiardacipunei
peuniilavrjmai,Bisericatiicumseroag?Bisericaseroagpentruvrjmaisi
nelepeasc,sleiertepcatele,siaduclacunotinaadevrului,sifacblnziisi
ntoarccubine.
AaseroagBiserica.NiciodatBisericanuvreasfacrulanimeni.CDumnezeuvreaca
toioameniissemntuiasc...Iarnoi,cndavemosuprare,nisepareccutareneurte.Dar
Bisericanu!Eanufacedeosebire.Easeroagdeopotrivpentrutoi,casfiebuni.
Deaceea,vorbinddespresfntarugciune,vamspusceasenumetemaicatuturorfaptelor
bune,pentruceaaducensufletulnostrupeceamaimarefaptbun:dragosteadeDumnezeu
idragosteadeaproapele.
AuzicespunedumnezeiesculPrinteMaximMrturisitorulcareafost"vrfulteologiei"i
"bilanulteologieiortodoxe"nsecolulVInFilocalieincarteanumit"Ambigua",ocartea
luicucarelntrecengndireipeSfntulDionisieAreopagitul,numiti"Pasrea

cerului":ToatefaptelebuneajutpeomsctigedragosteadeDumnezeu,darniciunaca
rugciunea.Crugciunea,deaceeasecheam"maicafaptelorbune",cea,peceamaimare
faptbunoajunge,pedragoste.
ToatefaptelebuneapropiepeomdeDumnezeu,darrugciunealeunete.Estecaicndaiface
oudintblii,sauundulap,ivezicsepotrivesclucruriletraselagealu,darnuselipesc
pnnupuiclei.Iarcndaipuscleileaifcutdintrobucattoate.Aaesteirugciunea.
RugciuneanunumaiclapropiepeomdeDumnezeu,cillipetedeDumnezeuilface
unduhcuEl.EsteceeacespunemareleApostolPavel:Celaceselipetededesfrnat,untrup
estecuea...icelceselipetedeDomnul,unduhestecuEl.Suduraaceastaduhovniceascdea
seuniomulcuDumnezeu,sefacepecalearugciunii.
Darcndauzimnoiderugciune,snucredemctoatrugciuneanoastresterugciune.Dac
euzicculimbarugciunea,saucugura,iarminteaestepedealuri,eumnelpeminecndm
rog.CDumnezeu,nvremearugciunii,nucautnumaibuzeleilimba,cicautminteai
inima.
Rugciuneacareofacemnoicuguraicubuzeleieaestebunntromsur,cciieaare
temeinSfntaScriptur.CndauzipeApostolulPavelcspuneaa:AduceiDomnuluiroada
buzelorvoastre,aratrugciuneaguriipecareozicem;saucndauzinSfntaScripturc
zice:CuglasulmeuctreDomnulamstrigat,cuglasulmeuctreDomnulmamrugat,serefer
larugciunealimbiiiaglasului.Cndauzipeprooroculczice:iLamnlatpeElculimba
mea,iariderugciuneaguriivorbete;sau:Doamne,auzirugciuneameaistrigareameala
tinesvin,totderugciuneabuzelorvorbete.Sau:Auzi,Dumnezeule,rugciuneameainu
trececuvederearugamea,iariderugciuneaguriivorbeteiaiciSfntaScriptur.
Darstiicrugciuneagurii,dupnvturadumnezeiesculuiprinteGrigoredeNissa,
marelefilosofifratelemareluiVasile,estegraniaceamaideprtatarugciunii,saumai
binezis,casnelegeimaibine,eaestecuiul(treapta)celmaidejosdinscararugciunii.tii
catuncicndteurcipescar,puipiciorulpeceldinticui.Dar,ctaidesuit!
Or,scararugciuniinurcuuleinuaresfrit.Rugciunea,ncretereaei,nuaremargine,
pentruceaseunetecuDumnezeu.iprecumDumnezeu,fiindnemrginitnsfinenieprin
nlimeansuirilorSale,nuaresfritnbuntateinsfinenie,aairugciunea,ncreterea
eiduhovniceasc,senalimarginenuare!
inunumairugciuneaestenemrginit,ciitoatevirtuilecaresenascdinDumnezeusunt
nemrginite;tocmaideaceea,csenascdinDumnezeulnemrginit.Oricredina,orindejdea,

oridragostea,orimila,toatesuntnemrginite,pentrucelesenascdintrunDumnezeucarenu
aremarginenbuntate.
Aadar,cndnerugmcugura,stiicfacembine,ccicuaceastancepeasenvaomula
seruga.Cugurancepemsnvmntirugciunilenceptoare:"mprateceresc","Sfinte
Dumnezeule","PreasfntaTreime","Tatlnostru","Crezul","Psalmul50"...;iibinesle
nvmpederostdincriderugciune,dinCeasloviPsaltire.
Noicitimrugciunicuguraiaasenvarugciunilecaicumaifinclasanti.Oiadela
aceastrugciunecuguraiseridicomulnrugciune,pncndnumaiesterugciune,pn
intrnvederedumnezeiasc.Acum,vorbindderugciune,vomvorbidespretreptelerugciunii,
aacumnenvaSfiniiPrini.
Cndnerugmculimba,cuguraicubuzele,suntemntreaptaceamaidejosarugciunii.
Trebuiestrecemcurugciuneanoastrdelalimbidelagur,laminte,pentrucsufletul
nostruaredoupridomnitoare,cumaratSfntulIoanDamaschinn"Dogmatica":mintea
iinima.
Minteaizvortepermanentgnduri.Creierulesteunealtaraiunii,iarinimaesteunealta
sentimentelor,asimirilorcelorduhovniceti.Cundesimintibucuria,scrba,frica?Nun
inim?Vezicsimireasufletuluiseaflninim?
Deci,vreausvspununlucru.Cndnerugmcugura,neaflmlanceputulrugciunii.Iar,
daceuzicorugciunecugura:"Doamne,IisuseHristoase,FiulluiDumnezeu,miluietempe
minepctosul",sau"Tatlnostru",sau"NsctoaredeDumnezeu,Fecioar...!"sauoricarei,
daconelegicumintea,eaatuncinusemaicheamrugciuneagurii,citrecenalttreapt,
ianumelarugciuneaminii.
Iar,dacaceastrugciune,careoziccuguraionelegcumintea,oducpnlasimirea
inimiieaadevenitatuncirugciuneainimii,alttreaptmainalt.Deci,auzicespuneSfntul
ApostolPavel:Vreaumaibineszicicincicuvintecuminteanbiseric,dectzecemiide
cuvinteculimba.Aiauzitcuctestemainaltrugciuneaminiidectalimbii?Cprefer
apostolulmaidegrabsziccincicuvintecuminteanbiseric,dectzecemiidecuvintecu
limba;fiindc,aterugacumintea,esterugciunemultmainaltdectalimbii.
Darrugciuneaminiiestedesvrit?Nu!Niciaminiinuidesvrit.Rugciuneaminiide
abiaonumescdumnezeietiiPrini,jumtatederugciune,saupasrecuoarip,saurugciune
cunpicior,cnicirugciuneaminiinuidesvrit.imaitrebuieceva.Trebuiesducem
aceastrugciunedelanelegereaminiilasimireainimii.

Cndnoizicemorugciuneculimbaionelegemcuminteaiosimimcuinima,ea
devinesferic,rotund,nmicareasufletuluinostru.Aceastrugciuneestemultmai
desvritisenumeterugciuneainimii.
Darosmntrebai:Rugciuneainimiiesteceamainalt?Nu!Suntrugciuniimainalte
dectainimii.Darlarugciuneainimii,ziceSfntulIsaacSirianul,deabiaajungeunuldin
zecemii.Iarlarugciuneacareimaisusdectainimii,deabiaajungeunuldinneamn
neam;aadenaltesterugciuneacaretrecepesteceaainimii.icaresunttreptelemaisusde
rugciuneainimii?
PrimaesterugciuneanumitDesinemictoare.Decesecheamaa?Cndsantrit
rugciuneaninim,adic"Doamne,IisuseHristoase,FiulluiDumnezeu,miluietempemine
pctosul!",delaovremeinimaseroagfrsziclimbacuvinte.Esteceeacespunela
"CntareaCntrilor",nBiblie:Eudormiinimameavegheaz.tiicumesteatuncirugciunea
noastr?Aacumaintoarceunceasiapoielmergesingur.
naceasttreaptajungilaceeacespunemareleApostolPavel:Nencetatvrugai(ITes.5,17).
NisarpreacApostolulPavelziceaicicevamaipresusdeputereanoastr."Cumsmrog
nencetat?Dareumnnc.Mpotrugacndmnnc?Dareuvorbesccuoamenii.Mpotruga?"
Tepoi,dacvrei!
Omulcareaajunslarugciuneadesinemictoare,oriundearfi,inimaluiseroag
permanent.Dacinavion,dacintren,dacinfabric,dacilagar,dacipedrum,dac
doarme,inimaluiseroagnencetat.Aceastrugciune,cndajungesfie"desine
mictoare",toatviaaomuluiesteorugciune.Oricelucreazpepmnt,eltottimpulse
roag.
Apostoliinimicnaunvatmaipresusdeputereanoastr.CndazisApostolul
Pavel:Nencetatvrugai,celceajungela"rugciuneadesinemictoare",mplinetecuvntul
lui.Eldacmnnc,inimaluiseroag,cndvorbetecuoamenii,arentainaltgur:gura
ceadefocaDuhuluiSfntdininimalui.CuaceeavorbetecuDumnezeu.Este"guraDuhului",
cumonumeteVasilecelMare.Unasemeneaom,careactigat"rugciuneadesine
mictoare",oricearfaceel,inimaluiseroag.Aceastaesteapatratreaptarugciunii.
Esteioalttreaptmainaltdectaceasta:rugciuneaceavztoare.Careesteaceasta?Ai
vzutpeSfntulAntoniecelMare?Deacolo,dinmuntelelui,dinTebaida,undeeraelnEgipt,
seduceacumintealaSfntulAmonie,altsihastrumare.Acelaieisedinviaisufletulluiera
dusdengerilacer.ielanceputasenchina.ilauntrebatclugrii:"Printe,decete

nchini?"ielarspuns:"FratelenostruAmonie,marelestlpalceruluiialpmntului,se
ducelacerimamnchinatsufletuluilui".
ieramaredistanadelaSfntulAntoniepnlamunteleluiAmonie,nsAntonievedea
sufletulluiAmoniecumesteridicatdengerilaceruricndaieitdintrup.Astanseamn
oameninaintevztorisaucumintenaintevztoaredeDumnezeu!
CndajungeomulsfienaintevztordeDumnezeu,elareaceastrugciunenumit
"vztoare".Deci,sesuiecuminteaaadetare,celvedeaiciundesuntemnoi,cidemoni
suntcsuntmuliicingerisunt.Petoiivede.ivedepecelceiacuritinima,vedei
gndurile;gndurilecelegndetefiecare.Attdecuratdevinemintealui,cispunece
gndetitu,cegndetecellalt.Lafiecareletiegndurile.AivzutlaMntuitorul:tiind
gndurilecrturarilorialefariseilor,azis:Cegndiireleninimilevoastre?Ceestemai
uorazice?Ridicteiiaipatultuiumbl?Sauazice:iartisepcatele?Seuitai
vedeagndurilelor.
Deci,lamsuraaceastaajungeomulcarearerugciuneadesinevztoare.tiegndurilelatoi
caresuntdefa.Vededuhurilerele,vedengeriiipetoicaresengrijescdemntuireanoastr
aici.
Daresteialttreaptderugciunemainalt,aasea:Rugciuneanextazsaunuimire.Prin
aceasta,nvremearugciunii,omulserpetecumintealacer,faaluisefacecafoculiminile
idegeteleluicafcliiledefocinumaiestepepmntcumintea,cinumaincer.
Ultimarugciune,mainaltdectceanextaz,este:Rugciuneaceaduhovniceasc.Aceasta
esteaaptea.Rugciuneaduhovniceascnicinusemaicheamrugciune.Ea,duptoi
dumnezeietiiPrini,secheamvedereduhovniceascimprieacerului.Lafelzicei
dumnezeiesculPrinteIsaacSirul.
Deci,rugciuneaduhovniceascestemaipresusdehotarelerugciunii.Eaesteofirecu
Dumnezeu.AstaesteceeaceavzutmareleApostolPavel:tiupeunomoarecare,careacum
paisprezeceani,sarpitpnlaaltreileaceriaauzitacolocuvinte,carenuestecuputin
omuluialegri.ntrupsauafardintrup,nutiu.Dumnezeutie!
Elnutiacumafost.Cnrugciuneaaceastaduhovniceascminteaomuluinumailucreaz
dupasaputere.CiesteluatdeputereaDuhuluiSfntiidusnslvileceretiinumaipoate
cugetacevreaea.Minteaomuluiestedusladescoperirimariniad,ncer,undevreaslduc
Duhulsfnt.iomulacestaestenmaridescopeririicndvineiarnaezarealui,nutiedaca
fostntrupsaunafardetrup,caApostolulPavel.

Aceastaesteceamainaltrugciune,decarespunedumnezeiesculPrinteIsaacSirulc"de
abiasenvredniceteunuldinneamnneam,deodescoperirecaaceasta".ntrogeneraieabia
dacsegseteunul.
Pentrucevamspusdespreacestetreptealerugciunii?Eaaredetoatetreitrepte
generale:Rugciuneagurii,amintiiiainimii.Iarcelelaltetrepteintermediaresuntlegate
ntreele,canitecuielascarcndtesui.Unrugtordesvrittreceprintoateacestetrepte
derugciunecudarulluiDumnezeu.Darasesuiomulpeacestetrepte,nuestenputerea
lui.Aomuluiestenumaivoina.Svoiasc,sseroageluiDumnezeucumpoate,iarase
nvredniciderugciunicaacesteanalte,estenumaiolucraredumnezeiasc,caredepindede
darulluiDumnezeu.
Deci,nacesterugciunitrebuiesseuneascminteacuinima.Esteorugciuneaminiin
inimiesteorugciuneainimiicurat.Darstiicmintea,pogornduseninim,trece
douvmisauobstacole,casseuneasccuinima.Caresuntacestevmi?ntiestevama
nchipuirii,aimaginaieiiadouaestevamaraiuniidelapoartainimii.
Pogornduseminteaspreinim,eantlneteprimavam,imaginaia.Aivzutcstaiuneorila
rugciuneiaparenminteatatemirice.Onchipuire,oricelceteasuprat,oricelcetea
smintitcuopatim.iatunci,lavamaimaginaieisauanchipuirii,seopreteminteanoastrn
vremearugciunii,mergndspreinim.
Astaesteprimastaie.SfntulNilAscetulzicenFilocalie:Fericitesteminteaaceeacarea
ajunssseroageluiHristos,frimaginaie,frform!MinteaMntuitoruluinaavut
imaginaie,spuntoisfiniiteologi.PentrucEleraNoulAdamiavenitsrestaurezepe
vechiulAdam,exactcumafostnrai.
CiAdam,cndafostcreatdeDumnezeunrai,nuaveaimaginaie,naveanchipuire.
Satanaaczutdinnchipuire,cvoiassefacasemeneacuDumnezeu,cumzicelaIsaia:"Tu
aispusngndultu:Mvoisuideasupranorilor,pestemuniiceidemiaznoaptecaresuntn
ceruri,deasuprastelelorceruluivoipunescaunulmeuivoifiasemeneacuCelPreanalt."i
numaictianchipuit,ladatDumnezeupeLuciferjosdincer,pentrucianchipuitsfie
asemeneacuEl,necunoscndcestezidire.CDumnezeulafcutnumaicugndireaipoate
slsurpentroclipeal.
AaiAdam,cndaczut,pringndireaczut.Ceiazissatana?Nuveimuri,civeificaun
Dumnezeu,cunoscndbineleirul.icumianchipuitcvaficaunDumnezeu,aczutprin
imaginaiedindaruriledateiapoiafostizgonitdinrai.Deaceeadumnezeietiiprini

numescimaginaiapodaldemonilor.Niciunpcatnutrecedelamintelasimire(la
inim)dacnuilnchipuientiomulcumintea.
Deci,nvremearugciuniinaivoiesinchipuinimic.Niciimaginaiisfinte,nicipeHristos
peSfntaCruce,nicipescaunulJudecii.Nimic.Ctoateimaginaiilesuntafardeinimi
dacrmistenchinilaacestea,nutenchiniluiHristos.
Minteatrebuiessepogoareninima,cinimaestecmaraminii.Aceastaicmaradecare
spuneHristos:Tu,cndterogi,intrncmarataincuieuatairoagteTatluituntru
ascunsiTatltu,Carevedecelentruascuns,ivarspltiielaartare.Voicredeicci
cmaraesteceadinlemn,casa?Dacoluaiaa,oluaidupliter.
OriaicidumnezeietiiPrinintelegcutotulaltfel:Treiuiaidencuiatcndterogi:uacea
delemn,pentruoameni;uabuzelor,pentrucuvintecasnugrieticunimenidectcu
Dumnezeu;iuainimii,pentruduhuri,castepogoricuminteancmarainimii.C
inimaestecmaraminii.
AuzicezicedumnezeiesculPrinteIsaacSirianul:Omule,pogoartecuminteancmara
inimiitaleiatunciaiajunsncer.Ciaceeaestecmaracerului,amprieicerului.Dar
cineneaspusnoucmpriaceruluiesteninimanoastr?Hristos.NaspusEl:mpria
ceruluinluntrulvostrueste?Deci,iatcnoiavemmpriaceruluininimanoastr.icnd
ajungemcuminteaninim,amajunslampriacerurilor.
Deci,pogornduseminteaspreinimnvremearugciunii,ntlneteacestedouvmi:nti
vamaimaginaieiipeurmvamaraiunii,lapoartainimii.Unomneleptntroclipealde
vremeletrece.
Legeaceamaiscurtarugciuniiestesnuinchipuinimiccndterogi.Cimaginaiile
suntdetreifeluri:rele,buneisfinte.Snuprimetiniciunfeldeimaginaie.Cdacteopreti
laimaginaie,nupoiintracuminteaninimnvremearugciunii.Iaraicilavamaraiunii,
careilapoartainimii,ntmpinalteduhurirele.Svdauaiciopildcasnelegei.
Lavamaraiuniiontmpinpeminteanoastrteologiintunericuluiifilosofiiiaduluiiidau
miniiraiuniduhovniceti.Minteanoastr,dupmrturiaSfntuluiVasile,arensuireas
izvorascvenicgnduri,bunesaurele.inuidevinceizvorte.Cceturnmntrnsa,
moaramacin.Noisuntemceicehotrmdacdmdrumullagnduri.
Staiuneorilarugciune,ngenunchisaunpicioaresaustaipeunscaunsaupeolai,ctepoi
rugaiculcatcndetibolnavsaubtrn,cumziceSfntulGrigoreSinaitul"Celbtrni

bolnav,poatestaculcatcucapulpeopern,dacnupoatestanpicioare,numaisseroage".
Dumnezeunucereomuluipoziiatrupului,ciaminiiiainimii.ncliparugciunii,numaice
vezicaparnucuvinterele,cidinScriptur,cumaispititpeMntuitorulnmunteleCarantaniei.
NulaispititdinScriptur?AruncTejos,cscriseste:ngerilorSivaporuncipentruTinei
Tevorridicapemini,canucumvaslovetidepiatrapiciorulTu.
AivzutcrolullorestesteispiteascdinScriptur?Aafaceicuminteanoastr,cndvrea
ssecoboareninimlarugciune.ilavamaraiunii,careilapoartainimii,deexempluivin
nminteacestecuvinte:RidicataidelamarecaiiTi,tulburndapemulte.Sau:Lipsitaudela
mncareoile,cndnuvorfiboiilngiesle.
Ceesteasta,cidinScriptur,nu?Cinesuntboii?Caresuntoile?Cenelesauastea?indat
teducecumintealatlcuireaSfntuluiMaxim:Boiiraionalicsmaimariboiidectoile
suntApostolii,episcopiiipreoii,Bisericapovuitoare,ierarhia.Cesuntoile?Biserica
asculttoare,poporuldejos.DecteorinuanumitHristospoporuldejosoi?Oicuvnttoare!
Ceesteiesleadincaresehrnesciboiiioile?BisericaluiHristos.CiBisericapovuitoare
iceaasculttoaresehrnesccuPreacurateleTaine,cunvturileSfinilorPrini,aSfintelor
Scripturicelorvechiinoiicutoatedogmele,cutoatetlcuirileEvangheliei.Deundetoate
astea?DinaceastieslecareesteBiserica.
DarceziceDuhulSfntaici?Lipsitaudelamncareoile,cndnuvorfiboiilngiesle.Adic
oslipseascpoporulluiHristosdinBiseric,cndnorsfiepstoriilngBiseric.Cboii,n
chipraional,suntpstoriiBisericii.iiatceraiuniadevrateinalte,nevinnvremea
rugciunii!Darvrjmaulnusesuprdeasta,cndvedecturaionezi.Elsebucur.Binec
teologhiseti,cndterogi!
Frailor,naucecutaasteanvremearugciunii!SfntulIoanGuradeAurspune:"Tu,cndte
rogi,nuteologhisi,cetibatjocoritdedemoni!"Cndterogitrebuiesaiminteanfrnt
ismerit,durereainimiipentrupcateismerenie.TainaastaestealuiDumnezeu,Izvorul
minilorraionaledinceridepepmnt.
Deci,nuestevoie,nvremearugciunii,nicisteologhiseti.Pentrucastadevorbcunite
raiuniduhovnicetinvremearugciunii,chiardearfidinSfntaScriptur,nunerugm,ci
teologhisim.AdicnseamnscugetmcevalacuvinteleScripturii.Fiindcaceastvama
raiuniiestelapoartainimii,naivoiesvorbetinvremearugciuniiniciuncuvntdin
Scriptur.Ci,tecoboarninimcurugciuneadeunsingurgnd.Adicgndindnumaila
numeleDomnuluinostruIisusHristos.

Decicuaceastraiunenecobormninim,zicndaa:"Doamne,IisuseHristoase,Fiullui
Dumnezeu,miluietempeminepctosul(saupctoasa)".Cualtraiunenaicecuta.Dup
cumvamspusmaisus,lavamaimaginaiei,cnicioimaginaiectdesfntarfi,nuesten
inimciafardeinimitrageminteanoastrdininimafar.Aairaiunileacestea.
Cdiavolul,numitteologulntunericuluiifilosofuliadului,arescopsideaminiinoastrede
teologhisit.ieliaducelarugciunetoatScriptura,dacvreicelesteteologvechiio
tiepederost.Numaisnuterogi!Eltiecrugciunealarde.
DeaceeaiaducetexteidelaApostolidinEvanghelie,dinpredicilepecareleaiauzitn
biseric,dincazanie.Tustailarugciuneiardiavoluliaducelucrurimariiraiuni
duhovnicetifoartenalte.Atunci,tucapeiotrufieduhovniceasc:"Deaceeamivinmieacum
cuvinteleasteaaadenalte,ceumrogluiDumnezeu!"ielrdecugurapnlaurechi!Tu
nuterogiatunci,teologhiseti.Mntuitorulispunesterogi:Voinuvorbiimulteca
farnicii,croraliseparecntrumultevorbeiaudeDumnezeu!
Hristosceredelanoirugciunea"monologhie",adicdeunsingurcuvnt,deunsingur
gnd.Aivzutcanaaneanca?MergeadupHristosistrigacuctevacuvinte:Iisuse,Fiullui
David,miluietem!iFiulluiDavid,miluietem!Darstrigadininim.Eanusarugatmult,
sarugatcuunsingurcuvnt,darlziceadininim,pnabiruitbuntatealuiDumnezeus
zic:O!femeie,mareestecredinata!
Aainoi,nvremearugciunii,maialesarugciuniiinimii,cndvremspogormmintean
inim,aasnerugm,cuunsingurgnd.Cdacprsetiteologiaastanvremearugciunii,
cuajutorulluiDumnezeu,ndatminteaintrninim.
Cmaraminiiesteinima.CndauzinEvanghelieTu,cndterogi,intrncmarata,stii
civorbadeintrareaminiininim.PentrucacoloesteHristosdelaBotez;acolostmireasa
cumireleiseunete,adicsufletulnostruseunetecuHristosninim.
Deci,ndatceminteaaintratninim,aiunsemnfiresc.ncepecauncuidefocisenclzete
inimadelacentru.Apoisenclzetetoat,peurmpieptul,coloanavertebral,totcorpuli
ncepacurgesudoricumareputere,iarochiincepavrsalacrimicaldedepocincumare
foc.Astairugciunedefoc.
Cesantmplatacolo?SantlnitMirelecumireasa.Hristoscusufletulnostru.Aceastunire
duhovniceasclfacepeomunduhcuDumnezeu.EsteceeacespuneApostolul:Celacese
lipetededesfrnat,untrupestecuea...icelceselipetedeDomnul,unduhestecu
El.AceastunireilipiredeDumnezeuninim,prinIisusHristos,aducemaredulceat
duhovniceascimarecldur.

Darnuitemelialucrrii,nicidulceaa,niciclduraceadininim.Temelialucrriieste
zdrobireainimii,cina,durereainimiipentrupcateilacrimiledepocincaresevars
atunci.nstareaaceastasufletulnostruareattafericire,attauurare,attaclduridulcea
duhovniceasc,nct,dupcesetrezetedinstareaaceastadeunirecuIisusHristosninim,el
nupoatespunetreicuvinte.
Ceminutefericite,cedulcea,cebucurieaavutninimasa!idacnstareaaceastaarstaun
lucrtoralrugciuniiunceassaudoucuminteapogortninim,adicsseuneascmintea
cuinimacndsartrezi,osptmnsaudouaninimaluinumaipoateintraniciungnddin
lumeaaceasta!Cerulinimiiluiattsecur,nctrmnevzduhulinimiiplindelucrarea
DuhuluiSfnt.Oinimfericitcaresaadpatculacrimidepocinicumaredragostedin
unireacuIisusHristos.Dragosteduhovniceasccarenusepoatedescrieculimba!
Deci,aceastairugciuneainimii,decarevamspusmaisus,lacaredeabiasenvrednicete
unullazecemii!Aaidenalt.Iarderugciuneaceaduhovniceasc,decarevamamintitn
primulcuvnt,deabiaunuldinneamnneam.
Darosmntrebai:"Darnoi,printe,cefacem,majoritatealumii,carenutimaceasttehnic
iaceastfilosofiederugciunenalt?Noinepierdem?"Nu!Darfiindcavenitcuvntul
desprerugciune,vamartatcareesterugciuneaceaadevrat.Nunseamnc,daceunum
rog,nicisnuspunlaaltul.Nicieunumamrugataa,decndsunt!Darnunseamnsnu
tim.Cnetiinaesteorbireasufletului.
Dartiicefacedraculmndrieiialnesimirii?Dacnoiavemolacrimlarugciune,tiice
zice?"Amuteairugatstranic!"Ehei!ictideacolopnlarugciuneaceacurat!Ctide
departeceruldepmnt!Vamspus,crugciuneancretereaeinarelimit.Pentrucse
unetecuDumnezeu.Naremargine.
Aceeanseamnrugciune,cumziceaunuldinPateric:"Amporuncitminiimelesseridicetrei
zilenceruri!Snusepogoaredeacolotreizile".Aceiairugciune!Saucumsarugatun
btrndinpustiascetic.Acesta,venindunfrateladnsul,lantrebat:
Fiule,ceestepelaAlexandria?Cefacelumea?
Printe,imaresecet;arspunsfratele.
Da'decenuvrugai?azisbtrnul.
Banerugm,printe!Auscosisfintelemoateiicoanele,auvenitpreoi,aufcutSfntul
Maslucuarhiereiipecmp,cuprocesiunemare.Seroagitotnuplou!Darbtrnulazis:
Artatestecnuvrugai!Btrnultiaadevratarugciune.
Banerugm,printe!struiafratele.
Fiule,daciaa,haisnerugmoleac!casiaratecareiadevratarugciune.Aridicat

btrnulminilensusisaufcutdegeteleluicazecefcliidefocifaaluicasoarele.inu
lealsatnjostimpdeunceas.intimpulsta,cumeraseninisecet,auvenitnori,sau
ngroatnorii,aunceputtuneteifulgereiaplouataadetare,njurullorintotEgiptul,nct
astrigatfratele:Printe,printe,coboarminilenjoscmneacapa!iatunciprintele,
cndacobortminile,isafcutfaaluiiaricamainainte.
Aiauzitcareiadevratarugciune?Aa,snerugminoi!Saurugatmiiimii;ipreoii
arhiereiipoporinoplouat.isarugatunul,darsarugatcumtrebuie.ntrunceasacobort
iploaiainoriiitoate.Cuaceastrugciune,Ilieadescuiatcerul,careerancuiatdetreianii
aseluni.Astairugciunenextazsaunuimire.
iaa,cndnerugm,stimcsuntemdepartederugciune,attavremectminteanoastr
estelaceledejosiinecurat.Darnutrebuiesdezndjduim,pentrucDumnezeutie
neputinanoastr.idemulteoriunulseroag,sracul,amrtdevreunnecazinuarenici
cndzicenceasulacelarugciunedinCeaslovsaudinPsaltire.Ziceielceva:"Doamne,
miluietem!Doamne,iartm!"Darzicedintoatinima.
Cndmintealuiptrundeninim,nicinusemaipoaterugacurugciunelung.Numaiatta
zice:"Miluietem,Doamne!",sau"Milamea!",sau"ndurareamea!",sau"Dumnezeulmeu!"
Deci,cndsacobortminteaninimsauaintratncmarainimii,attazice:"Iisusealmeu!
Iisusealmeu!".Pentrucinimaatuncisenchideisedeschiderepede.InimanghitepeIisusi
Iisus,inima!
Atuncinumaiestetimpdevorb,celstnfaaMntuitoruluiisetemesziccuvintelungi,
pentrucpierdeatenia.CateniaesteputerearugciuniidinfaaMntuitorului.iatunci
zicenumaicteuncuvnt:"Iisusealmeu!".Darnacel"Iisusealmeu!",attealacrimisevars
iattadragostedumnezeiasc,nctomulsefacetotcafoculnvremearugciunii.
Deaceea,cndnerugmszicemcumputem.SfntulMacarietiacnutimsnerugm,dar
nedunsfat:"Omule,eutiuctunutiisterogi!eltiacenseamnrugciunea,cera
marestlpalOrtodoxieidaridauunsfat:Roagtecumpoitu!Darroagte
adeseori!"Cdindeasarugciune,omulncepeasenvarugciuneaadevrata.
IarSfntulIoanScrarulzice:"Darce?Vomprsirugaciuneaceadecantitate?"crugciunea
decantitateesteceapecareofacemmult,darfrsfimcuminteaninimifrsfimcu
privireaminiilaDumnezeu."Noprsim!"Crugciuneadintiestepricinaceleideadoua.
Cantitateanatecalitatea.

Esteovorbrneasc:"Exerciiulfacepremiani!"Roagtemereu!Apostolulspune:Rugai
vnencetat!Noi,rugnduneaa,neputincioiirspndii,cumputemnoi,Dumnezeu,vznd
sufletulnostrucvreasseroagectdect,idctevaminutederugciunecurat.
iatuncielncepesseroageculacrimi,cufocmare.nsrugciuneaaceea,chiardacdureaz
ctevaminute,acelectevaminutederugciunecuminteaninimsuntmaiputernicedect
dacaistaolundezilenrugciune,citindlaPsaltiresaudinCeaslov.Aademareputereare.
iatunci,cretinul,gustnddindulceaarugciuniiceleicurate,zice:"Ehei!astairugciune!"
Daraceastgustaredinrugciuneacurat,dinrugciuneaharic,nuvinelacheremulnostru,
cndvremnoi.VinecndvreaDumnezeusmiluiascsufletulnostru.
AuzicespuneSfntulIsaacSirianul?SemnalmileiluiDumnezeusuntlacrimilelarugciune.
CndvedemcnecerceteazDumnezeuculacrimimultelarugciuneestesemncmilalui
Dumnezeusaatinsdeochiitiivrea,prinacestelacrimidepocinidedragostemare,ste
cureepetine,stelumineze,stespeledepcateisiarateiecareiadevratarugciune.
Deci,noisuntemdatorisnerugmcumtimnoi,cumputem,ncepndcurugciunile
nceptoare:"mprateceresc","SfinteDumnezeule","PreasfntTreime","Tatlnostru",
"Crezul"icelelalte.Nerugmcumputem,darsnerugmadeseori.
CauzicespunSfiniiPrini?SfntulTeofanZvortul,esteomrturiepreandreptitsv
spun:Celaceseroagdes,nsirugciuneaisefaceluicelmaimaredasclal
rugciunii.nsirugciunealpoatenvassesuiedelatreptelecelemaidejosale
rugciunii,pnlatreptelecelemainalteipnlaextazipnlarugciuneaduhovniceasc".
Decirugciuneainvapesfinisseroage,pentruceitotdeaunaserugau.
DeaceeaApostolulspune:Nencetatvrugai!Adic,oricnd.Etiacas,etipedrum,etin
chiliata,etilalucru,oriunde,tunalminteactreDumnezeu.izicumpoi,darzimereu!
Oricerugciuneibun,dacozicicufricaluiDumnezeuicuatenie.
Snucutmnoitreptederugciunenalt,caceastaimndrie!Noinerugmcum
putem,iarDumnezeu,vzndcsufletulsechinuietessenveeaseruga,cndtiedarulLui,
lnvrednicetedemomentederugciunecurat.
iatunci,acelacautnsingurare,sfienumaicuDumnezeu.CumspunedumnezeiesculIoan
Scrarul:Celacepedulceaarugciuniioaaflat,purureavoietesfiesingur.iSfntul
IsaacSirianulzice:Celacepedulceaarugciuniioaaflat,vafugidegloatecaunasin
slbatic!ElvreasrmnndulceaaaceeainvorbireacuDumnezeuoricnd.ivorbriai
treburileialtelelsustragdelarugaciune,darluiipareru.

Estefoartegreusajungomulsseroagenaafel,casnultragnapoizgomotulivederea
multoraiauzireadespreattealucruri.Rugciuneadesvritpuinioameniodobndesc.
Esteonsingurarensine,ninim,ionsinguraredinafar.nsingurareadinafar:Eumducn
pdureistauntrunbordei,ntrocolib,undeva;ntropetera,imrog.iaceastaajutmult
rugciunii.Dardacnuveiaveansingurareansine,nuiajut.Poisfiiacoloisnluceti
cuminteatoateoraeleitotBucuretiulitoatetrgurile.Degeabaaifugitcutrupulnpustie,
ccicuminteanaifugitnpustie.Ori,clugrcenseamn?SpuneSfntulIoanScrarul:Celce
stcuminteasaafardelumeideapurureaseroagluiDumnezeu.Acelaesteclugr!
Dumnezeunuceresieimnoinumaicutrupuldinlumeisfugimnpdure;cicu
minteasieimdinlume.Aputeasstaunzgomotullumii,cumfceaSfntulTeodosie,
nceptorulvieiideobte,darlvedeaurugndusecaunstlpdefocnmijlocullumii.Elavea
latrapezctetreimiidesracipeziielleslujealamas.ilvedeainmijlocullumii,cn
ceamaimarepustie,ceradesvrit.Elnumaiauzeainumaiprivealaceledinlumeaasta,ci
numailaceledesus.Daracelordesvriiesteaceasta.
Iarnoi,careavemnevoiesnenvmrugciunea,avemnevoiedeonsingurarennoimai
nti.Tenchizintrepatrupereiaicaseitaleitepoinsingura.Ainchisuaiintrincmara
inimii.DeabiaacolotepoiascundesterogiluiDumnezeunascuns.
SfntulSimeonNoulTeologspune:Minteanusepoateascundenicierintrezidiri!Poiste
ducituinpustie,poisteduciintrestnci,poisteducioriunde,nuopoiascundentre
zidiri.Celmaiadnclocundepoiascundeminteadelumeestecmaraeiinima!Numain
inimopoiascunde,cacolostdevorbcuIisus,cuMireleCuvntul,pecarelaidelaBotez.
Acolodacoascunzi,minteatrebuiesintreninim,mut,surdioarb.Snumai
vorbeasc,snumaiaudnimicisnumaivadnimicdinlumeaasta.CinumaipeIisussL
vadisselipeascicuElsseuneascnDuhulSfnt.Acoloninim,Mirelecumireasa!
SufletelenoastresuntmireseleluiHristoscumspuneSfntulApostolPavel:Vamlogoditpevoi
mireasaunuiMirefrdemoarteitaremiefricadevoisnusepoticneascinimilevoastre,
precumaEveidesatana.Naspusmintea,ciinimile,catiutcadevrataunireasufletului
nostrucuHristossefaceninim,nunaltparte.
Iardacnoinerugmcumputem,snerugmadesea,charulestemaicdeobtelafiecare.Ai
vzutomambuncucopilulcelmicalei?Dacvedecnutiesmeargpepiciorue,llas
oleacsmeargielndatcadejosincepeaplngecelicupicioareleplpndeinu
poatemerge.indatmamalridic:"Stai,haistenv".iliademn,lmaiduceoleac,

iarllas.Cassenveeamerge.Aafaceharulcunoinvremearugciunii,cndnutimsne
rugm.
Cndvineharullatine,simiorugciunecurat;simiorugciuneaminii,ainimii.ipeurm,
cndtelasDuhulSfnt,dincauzamndrieiialeneviei,iarcazijos,iarminteaseducelalume,
latulburare.Apoiiarteridic,pncetenveismergipeacestdrumisteiipepicioarele
tale.iaa,vzndDumnezeucsufletultuvreasseroage,lintroducencetncetpetreptele
rugciunii.icndanvatelsseroage,nuimaitrebuieslducnimenidemn.Eltiec
adevratarugciuneogseteninimasa,unindusecuIisusHristos.
Decisecadesnerugmcumputem.Uneoricugura,alteoricumintea,alteoricuinima,alteori
maipresusderugciuneainimii.Cinesevanvrednicidecelelaltetreptealerugciunii,cumv
amspusdesinemictoare,vztoare,rugciuneanextaz,nuimire,pnlarugciuneacea
duhovniceascaremaredardelaDumnezeu;darnutiudacdinneamulnostrudeaziajunge
cineva.NumaiDumnezeutiepeunulcaacela.Poatesegseteundevanvreopeterascuns,
prinmunipeundevasaucinetie,cnumaiDomnultie.Acelaistlpdefoc!Acela,cndse
roag,sefacecabtrnuldinPateric,stlpdefoc!
Darnoisnerugmcumputem,camvzutcMntuitorulnatrecutcuvederearugciunea
canaanencei.Ea,sraca,nicinueraevreic.Erafenicianc,dinprileTiruluiialeSidonului.
Orifenicieniieraupgni.DaraauzitieadeMntuitorulcfaceminuniiavenit.Vznd
attalumenjurulLui,anceputsstrige:Miluietempemine,FiulluiDavid;fiicamearu
sendrcete!
Cafemeiepgn,anvatieadelaevreicumsstrige.Eanicinutiacumlcheam."Strig
aa,femeie!"Darea,sraca,strigacamamncjit.Pefataeiochinuiaudiavoliideatiaani,
cerandrcit.ialuatasuprasafaafiiceisale,cauzicestriga:Miluietem,Doamne,pe
mine,cfiicamearusendrcete!Nustriga:"Miluiete,Doamne,pefiicamea!"Adic,dac
aisfacimilcufiicamea,peminemmiluieti.
Decisabgatnfiinafiiceisaleicutoatainimaserugapentrufiicasa.IarMntuitorul,cas
aratelatoistatorniciacredineiei,sefceacnuoaude.Aivzutceaspusnti:Nusunt
trimis,frnumailaoilecelepierdutealecaseiluiIsrael.Adic"Tuetifenicianc,eti
pgn;nupentrutineamvenitnlume!"Eaatuncimaitarestriga.ilaApostolileera
mila:Doamne,slobozeteopeea,cstrignurmanoastr!Ovedeaucstrigculacrimidin
adnculinimii.IarMntuitorulomainfruntodat:Nuestebinesieipineafiilorisodai
cinilor.
Cineafcuto!nelegi?Dareanusasupratcofacecine.Ea,nfierbinealarugciuniiei,a
trecutpestetoate.Deaceeaazis:"Doamne,cinesunteuadicnusuntdinneamulluiIsrail,eu

suntpgndaricinii,Doamne,mnncdinfrmiturilecarecaddelamasadomnilor
lor".
Adic,"chiardacsuntcine,darmcardmiimieofrmitur,ceununtindmnalamas
custpnii".iatunciaspusMntuitorulctrednsa:O!femeie,mareestecredinata!Fieie
precumvoieti!isatmduitfiicaeidinacelceas.Aivzutrugciune?Aivzutcredin?Nu
cumultecuvinte,dardininim!
DartlharulpeCruce?AivzutcespuneSfntulEfremnCuvntlatlhardinVinereaMare?
MaintielicellalttlharhuleaupeIisuspeCruce,iIziceau:DacetiFiulluiDumnezeu,
coboartedepeCruceineizbveteipenoi.Peurmauvzutc,Mntuitorul,cndi
bteaucuienminiinpicioareiLbatjocoreau,serugapentrudniifrrutate:Printe,
iartlelor,cnutiucefac!
AtuncitlharuldindreaptasastrpunsdeblndeeaLuiizicea:"Iauitte!Noicti
blestemmiinjurmpeacetiacareneaurstignitaici,iarElzice:Printe,iartipeei,cnu
tiucefac!"
AtunciacrezutninimaluicAcelCareesterstignitlngdnii,nuesteunprooroc,cieste
Dumnezeu.
TlharulcareanceputscreadcMntuitorulesteDumnezeu,vzndcrabdcuatta
blndee,anceputsseuitelaElnsus,cciCruceaMntuitoruluieramainaltdectalor,i
segndea:"CeruafcutOmulacesta?Morianviat,bolnaviavindecat,oameniasturat,a
nvatcucuvntulblndeii,nafostpctos,nusaatinsdeElnimic...Cuadevratacestai
Dumnezeu!"
AceastaziceiApostolul:Cuinimasecredespredreptate,iarcugurasemrturisetespre
mntuire.CnuideajunsscrezininimatanDumnezeu,cisLmrturisetiicugura,c
avemdoupri.CusufletulcredcesteDumnezeu,dartrebuiesLmrturisescicubuzele.
DeaceeaazisMntuitorul:CinesevalepdadeMinenainteaoameniloriEuMvoilepda
deelnainteaTatluiMeu.CutoatfiinatatrebuiesLmrturiseti;iprincuvnticuinima,
princredin.
Atuncitlharul,carecredeaninimaluicMntuitorulesteDumnezeu,ceagnditel?"Oareo
smierteDumnezeuipemine,ceumainainteamhulit,caiceldinstnga?"Segndeael:
"AcestIisus,CareseroagpentruceiceLrstignesc,dacpeceicareLaurstignitnuine
mnie,cuctmaimultosmierteipemine,mcarceuamfcutatteadesfruriiucideri
ijafuriinjurturiibeii!"

iaduceaamintedeviaaluidetlhar,iizicea:"Oarecepocinsmaifaceuacum?Dac
aaveapicioarelelibere,afacemetanii,darelesuntlegate.Dacaaveaminilelibere,ada
doupalmelaceldinstngacarehuleteiazice:DecehuletipeacestblndIisus!Dari
minilesuntrstignite".Segndeael,"cepocinsmaifaceuacumpecruce?"DuhulSfnti
adatngnd:"tiicemaiameuslobod?Amlimba!Limbanuirstignit.ieuamsstrigdin
toatinimaculimbamea:Pomenetem,Doamne,cndveivenintrumpriaTa!
Vezi?nticulimbaLaapratdetlharuldinstnga,careLocrapeMntuitorul,zicndu
i:NutetemitudeDumnezeu,cnoisuntemnaceeaiosnd,camfcutatteapcate?Dar
AcestIisusceafcut?nticulimbalocrapecellalt."EucredcacestaIIisus!Nummai
iauduptine!".Dupcelaocrtpetlharuldinstngaculimba,afcutpocin;roadede
pocincnumailimbaicinainimiiimairmsese."Amsstrigcuaceastlimb,peacest
Iisuscarenuineminterul,smierte".iastrigatdinadnculinimii:Pomenetem,
Doamne,cndveivenintrumpriaTa!iaudepeMntuitoruldesusdepeCruce:Adevrat
griescie,astziveificuMinenrai!
SfntulEfremfaceartmarencuvnt:"Vzutairugciunetlhreasc?Vzutaitlhar
nelept?Atiutsfuremultnviaalui!Dar,avndcredinaninim,atiutsfureculimba
raiul".Adic:"Tlharule!Aifurat,aispart,aifcutucideri,ruti;daracumcucredinatadin
inimaitiutsfuriculimbaraiul".izicelaurmacestcuvnt,aa:"O!tlharule,ialraiului
tlharule!Aifurattoate,daraifuratiraiulculimba.O!tlharuleialraiuluitlharule!O!
floaretimpuriealuiHristos,CruiaIsecuvineslav!"
AdicceamaintifloarersritdinCrucealuiHristosafostsufletultlharului.
DeaceeaelamersntinraicuMntuitorul,cLamrturisitpeCrucenaintedeaLmrturisi
peDumnezeuLonghinSutaul,cndLastrpunsncoastialimulipeurm.Celdinti,
tlharulLamrturisitpeDumnezeuiLarugatslducnrai.
Iatcenseamnrugciunenvremedenevoie!Cndsuntemncjii,sstrigmdintoatinima,
cDumnezeucautlainimanoastr.
PrinteleCleopa
DESPRERUGCIUNE

Rugciuneaestemaicimprteaspestetoatefaptelebune.Darcumesteeamaicatuturor
faptelorbune?CdoarmareleApostolPavelspune:iacumrmnacesteatrei:credina,
ndejdeaidragostea;iarmaimaredecttoateestedragostea..Nuspuneaa?

Deciiatcceamaimarefaptbunnuirugciunea,dupSfiniiPrini,ciestedragostea.Dar
decetotuiSfiniiPriniauspuscrugciuneaestemaicatuturorfaptelorbune?Pentrucea
aducensufletulnostruipedragoste.DragosteadeDumnezeuidragosteadeaproapelenu
vinpealtcalensufletulnostru,dectpecalearugciunii!
Bunoarsspun:dacaisupratpecinevasauteasupratcinevaincepislpomenetila
rugciune,numaivezic,delaovreme,seridicuradinmijloc.Prinrugciunesetaievrajbai
ndatlctigipeacelailaducilanelegere,launire.DeaceeaspuneSfntulMaxim:Cnd
veivedeapecinevacteurte,sautenedreptete,fiecudreptate,fiecunedreptate,
ncepeslpomenetilarugciune.Darsnulpomeneti,sifieluivreunru,catuncicade
petine.Sziciaa:"Doamne,IisuseHristoase,miluietempeminepctosulipefratelemeu
(cutare),cpentrupcatelemelesasupratpemine.Pentrucfratelemeuesteoglindameaiel
vederutailemele".
AaspuneiSfntulIoanScrarul."Snunvinuieticumvapefrateletucndterogipentruel,
sausiceripedeaps",cumipununiinpomelnicelavrjmai.Nuivoie!Chiardacipunei
peuniilavrjmai,Bisericatiicumseroag?Bisericaseroagpentruvrjmaisi
nelepeasc,sleiertepcatele,siaduclacunotinaadevrului,sifacblnziisi
ntoarccubine.
AaseroagBiserica.NiciodatBisericanuvreasfacrulanimeni.CDumnezeuvreaca
toioameniissemntuiasc...Iarnoi,cndavemosuprare,nisepareccutareneurte.Dar
Bisericanu!Eanufacedeosebire.Easeroagdeopotrivpentrutoi,casfiebuni.
Deaceea,vorbinddespresfntarugciune,vamspusceasenumetemaicatuturorfaptelor
bune,pentruceaaducensufletulnostrupeceamaimarefaptbun:dragosteadeDumnezeu
idragosteadeaproapele.
AuzicespunedumnezeiesculPrinteMaximMrturisitorulcareafost"vrfulteologiei"i
"bilanulteologieiortodoxe"nsecolulVInFilocalieincarteanumit"Ambigua",ocartea
luicucarelntrecengndireipeSfntulDionisieAreopagitul,numiti"Pasrea
cerului":ToatefaptelebuneajutpeomsctigedragosteadeDumnezeu,darniciunaca
rugciunea.Crugciunea,deaceeasecheam"maicafaptelorbune",cea,peceamaimare
faptbunoajunge,pedragoste.
ToatefaptelebuneapropiepeomdeDumnezeu,darrugciunealeunete.Estecaicndaiface
oudintblii,sauundulap,ivezicsepotrivesclucruriletraselagealu,darnuselipesc
pnnupuiclei.Iarcndaipuscleileaifcutdintrobucattoate.Aaesteirugciunea.

RugciuneanunumaiclapropiepeomdeDumnezeu,cillipetedeDumnezeuilface
unduhcuEl.EsteceeacespunemareleApostolPavel:Celaceselipetededesfrnat,untrup
estecuea...icelceselipetedeDomnul,unduhestecuEl.Suduraaceastaduhovniceascdea
seuniomulcuDumnezeu,sefacepecalearugciunii.
Darcndauzimnoiderugciune,snucredemctoatrugciuneanoastresterugciune.Dac
euzicculimbarugciunea,saucugura,iarminteaestepedealuri,eumnelpeminecndm
rog.CDumnezeu,nvremearugciunii,nucautnumaibuzeleilimba,cicautminteai
inima.
Rugciuneacareofacemnoicuguraicubuzeleieaestebunntromsur,cciieaare
temeinSfntaScriptur.CndauzipeApostolulPavelcspuneaa:AduceiDomnuluiroada
buzelorvoastre,aratrugciuneaguriipecareozicem;saucndauzinSfntaScripturc
zice:CuglasulmeuctreDomnulamstrigat,cuglasulmeuctreDomnulmamrugat,serefer
larugciunealimbiiiaglasului.Cndauzipeprooroculczice:iLamnlatpeElculimba
mea,iariderugciuneaguriivorbete;sau:Doamne,auzirugciuneameaistrigareameala
tinesvin,totderugciuneabuzelorvorbete.Sau:Auzi,Dumnezeule,rugciuneameainu
trececuvederearugamea,iariderugciuneaguriivorbeteiaiciSfntaScriptur.
Darstiicrugciuneagurii,dupnvturadumnezeiesculuiprinteGrigoredeNissa,
marelefilosofifratelemareluiVasile,estegraniaceamaideprtatarugciunii,saumai
binezis,casnelegeimaibine,eaestecuiul(treapta)celmaidejosdinscararugciunii.tii
catuncicndteurcipescar,puipiciorulpeceldinticui.Dar,ctaidesuit!
Or,scararugciuniinurcuuleinuaresfrit.Rugciunea,ncretereaei,nuaremargine,
pentruceaseunetecuDumnezeu.iprecumDumnezeu,fiindnemrginitnsfinenieprin
nlimeansuirilorSale,nuaresfritnbuntateinsfinenie,aairugciunea,ncreterea
eiduhovniceasc,senalimarginenuare!
inunumairugciuneaestenemrginit,ciitoatevirtuilecaresenascdinDumnezeusunt
nemrginite;tocmaideaceea,csenascdinDumnezeulnemrginit.Oricredina,orindejdea,
oridragostea,orimila,toatesuntnemrginite,pentrucelesenascdintrunDumnezeucarenu
aremarginenbuntate.
Aadar,cndnerugmcugura,stiicfacembine,ccicuaceastancepeasenvaomula
seruga.Cugurancepemsnvmntirugciunilenceptoare:"mprateceresc","Sfinte
Dumnezeule","PreasfntaTreime","Tatlnostru","Crezul","Psalmul50"...;iibinesle
nvmpederostdincriderugciune,dinCeasloviPsaltire.

Noicitimrugciunicuguraiaasenvarugciunilecaicumaifinclasanti.Oiadela
aceastrugciunecuguraiseridicomulnrugciune,pncndnumaiesterugciune,pn
intrnvederedumnezeiasc.Acum,vorbindderugciune,vomvorbidespretreptelerugciunii,
aacumnenvaSfiniiPrini.
Cndnerugmculimba,cuguraicubuzele,suntemntreaptaceamaidejosarugciunii.
Trebuiestrecemcurugciuneanoastrdelalimbidelagur,laminte,pentrucsufletul
nostruaredoupridomnitoare,cumaratSfntulIoanDamaschinn"Dogmatica":mintea
iinima.
Minteaizvortepermanentgnduri.Creierulesteunealtaraiunii,iarinimaesteunealta
sentimentelor,asimirilorcelorduhovniceti.Cundesimintibucuria,scrba,frica?Nun
inim?Vezicsimireasufletuluiseaflninim?
Deci,vreausvspununlucru.Cndnerugmcugura,neaflmlanceputulrugciunii.Iar,
daceuzicorugciunecugura:"Doamne,IisuseHristoase,FiulluiDumnezeu,miluietempe
minepctosul",sau"Tatlnostru",sau"NsctoaredeDumnezeu,Fecioar...!"sauoricarei,
daconelegicumintea,eaatuncinusemaicheamrugciuneagurii,citrecenalttreapt,
ianumelarugciuneaminii.
Iar,dacaceastrugciune,careoziccuguraionelegcumintea,oducpnlasimirea
inimiieaadevenitatuncirugciuneainimii,alttreaptmainalt.Deci,auzicespuneSfntul
ApostolPavel:Vreaumaibineszicicincicuvintecuminteanbiseric,dectzecemiide
cuvinteculimba.Aiauzitcuctestemainaltrugciuneaminiidectalimbii?Cprefer
apostolulmaidegrabsziccincicuvintecuminteanbiseric,dectzecemiidecuvintecu
limba;fiindc,aterugacumintea,esterugciunemultmainaltdectalimbii.
Darrugciuneaminiiestedesvrit?Nu!Niciaminiinuidesvrit.Rugciuneaminiide
abiaonumescdumnezeietiiPrini,jumtatederugciune,saupasrecuoarip,saurugciune
cunpicior,cnicirugciuneaminiinuidesvrit.imaitrebuieceva.Trebuiesducem
aceastrugciunedelanelegereaminiilasimireainimii.
Cndnoizicemorugciuneculimbaionelegemcuminteaiosimimcuinima,ea
devinesferic,rotund,nmicareasufletuluinostru.Aceastrugciuneestemultmai
desvritisenumeterugciuneainimii.
Darosmntrebai:Rugciuneainimiiesteceamainalt?Nu!Suntrugciuniimainalte
dectainimii.Darlarugciuneainimii,ziceSfntulIsaacSirianul,deabiaajungeunuldin
zecemii.Iarlarugciuneacareimaisusdectainimii,deabiaajungeunuldinneamn

neam;aadenaltesterugciuneacaretrecepesteceaainimii.icaresunttreptelemaisusde
rugciuneainimii?
PrimaesterugciuneanumitDesinemictoare.Decesecheamaa?Cndsantrit
rugciuneaninim,adic"Doamne,IisuseHristoase,FiulluiDumnezeu,miluietempemine
pctosul!",delaovremeinimaseroagfrsziclimbacuvinte.Esteceeacespunela
"CntareaCntrilor",nBiblie:Eudormiinimameavegheaz.tiicumesteatuncirugciunea
noastr?Aacumaintoarceunceasiapoielmergesingur.
naceasttreaptajungilaceeacespunemareleApostolPavel:Nencetatvrugai(ITes.5,17).
NisarpreacApostolulPavelziceaicicevamaipresusdeputereanoastr."Cumsmrog
nencetat?Dareumnnc.Mpotrugacndmnnc?Dareuvorbesccuoamenii.Mpotruga?"
Tepoi,dacvrei!
Omulcareaajunslarugciuneadesinemictoare,oriundearfi,inimaluiseroag
permanent.Dacinavion,dacintren,dacinfabric,dacilagar,dacipedrum,dac
doarme,inimaluiseroagnencetat.Aceastrugciune,cndajungesfie"desine
mictoare",toatviaaomuluiesteorugciune.Oricelucreazpepmnt,eltottimpulse
roag.
Apostoliinimicnaunvatmaipresusdeputereanoastr.CndazisApostolul
Pavel:Nencetatvrugai,celceajungela"rugciuneadesinemictoare",mplinetecuvntul
lui.Eldacmnnc,inimaluiseroag,cndvorbetecuoamenii,arentainaltgur:gura
ceadefocaDuhuluiSfntdininimalui.CuaceeavorbetecuDumnezeu.Este"guraDuhului",
cumonumeteVasilecelMare.Unasemeneaom,careactigat"rugciuneadesine
mictoare",oricearfaceel,inimaluiseroag.Aceastaesteapatratreaptarugciunii.
Esteioalttreaptmainaltdectaceasta:rugciuneaceavztoare.Careesteaceasta?Ai
vzutpeSfntulAntoniecelMare?Deacolo,dinmuntelelui,dinTebaida,undeeraelnEgipt,
seduceacumintealaSfntulAmonie,altsihastrumare.Acelaieisedinviaisufletulluiera
dusdengerilacer.ielanceputasenchina.ilauntrebatclugrii:"Printe,decete
nchini?"ielarspuns:"FratelenostruAmonie,marelestlpalceruluiialpmntului,se
ducelacerimamnchinatsufletuluilui".
ieramaredistanadelaSfntulAntoniepnlamunteleluiAmonie,nsAntonievedea
sufletulluiAmoniecumesteridicatdengerilaceruricndaieitdintrup.Astanseamn
oameninaintevztorisaucumintenaintevztoaredeDumnezeu!

CndajungeomulsfienaintevztordeDumnezeu,elareaceastrugciunenumit
"vztoare".Deci,sesuiecuminteaaadetare,celvedeaiciundesuntemnoi,cidemoni
suntcsuntmuliicingerisunt.Petoiivede.ivedepecelceiacuritinima,vedei
gndurile;gndurilecelegndetefiecare.Attdecuratdevinemintealui,cispunece
gndetitu,cegndetecellalt.Lafiecareletiegndurile.AivzutlaMntuitorul:tiind
gndurilecrturarilorialefariseilor,azis:Cegndiireleninimilevoastre?Ceestemai
uorazice?Ridicteiiaipatultuiumbl?Sauazice:iartisepcatele?Seuitai
vedeagndurilelor.
Deci,lamsuraaceastaajungeomulcarearerugciuneadesinevztoare.tiegndurilelatoi
caresuntdefa.Vededuhurilerele,vedengeriiipetoicaresengrijescdemntuireanoastr
aici.
Daresteialttreaptderugciunemainalt,aasea:Rugciuneanextazsaunuimire.Prin
aceasta,nvremearugciunii,omulserpetecumintealacer,faaluisefacecafoculiminile
idegeteleluicafcliiledefocinumaiestepepmntcumintea,cinumaincer.
Ultimarugciune,mainaltdectceanextaz,este:Rugciuneaceaduhovniceasc.Aceasta
esteaaptea.Rugciuneaduhovniceascnicinusemaicheamrugciune.Ea,duptoi
dumnezeietiiPrini,secheamvedereduhovniceascimprieacerului.Lafelzicei
dumnezeiesculPrinteIsaacSirul.
Deci,rugciuneaduhovniceascestemaipresusdehotarelerugciunii.Eaesteofirecu
Dumnezeu.AstaesteceeaceavzutmareleApostolPavel:tiupeunomoarecare,careacum
paisprezeceani,sarpitpnlaaltreileaceriaauzitacolocuvinte,carenuestecuputin
omuluialegri.ntrupsauafardintrup,nutiu.Dumnezeutie!
Elnutiacumafost.Cnrugciuneaaceastaduhovniceascminteaomuluinumailucreaz
dupasaputere.CiesteluatdeputereaDuhuluiSfntiidusnslvileceretiinumaipoate
cugetacevreaea.Minteaomuluiestedusladescoperirimariniad,ncer,undevreaslduc
Duhulsfnt.iomulacestaestenmaridescopeririicndvineiarnaezarealui,nutiedaca
fostntrupsaunafardetrup,caApostolulPavel.
Aceastaesteceamainaltrugciune,decarespunedumnezeiesculPrinteIsaacSirulc"de
abiasenvredniceteunuldinneamnneam,deodescoperirecaaceasta".ntrogeneraieabia
dacsegseteunul.
Pentrucevamspusdespreacestetreptealerugciunii?Eaaredetoatetreitrepte
generale:Rugciuneagurii,amintiiiainimii.Iarcelelaltetrepteintermediaresuntlegate

ntreele,canitecuielascarcndtesui.Unrugtordesvrittreceprintoateacestetrepte
derugciunecudarulluiDumnezeu.Darasesuiomulpeacestetrepte,nuestenputerea
lui.Aomuluiestenumaivoina.Svoiasc,sseroageluiDumnezeucumpoate,iarase
nvredniciderugciunicaacesteanalte,estenumaiolucraredumnezeiasc,caredepindede
darulluiDumnezeu.
Deci,nacesterugciunitrebuiesseuneascminteacuinima.Esteorugciuneaminiin
inimiesteorugciuneainimiicurat.Darstiicmintea,pogornduseninim,trece
douvmisauobstacole,casseuneasccuinima.Caresuntacestevmi?ntiestevama
nchipuirii,aimaginaieiiadouaestevamaraiuniidelapoartainimii.
Pogornduseminteaspreinim,eantlneteprimavam,imaginaia.Aivzutcstaiuneorila
rugciuneiaparenminteatatemirice.Onchipuire,oricelceteasuprat,oricelcetea
smintitcuopatim.iatunci,lavamaimaginaieisauanchipuirii,seopreteminteanoastrn
vremearugciunii,mergndspreinim.
Astaesteprimastaie.SfntulNilAscetulzicenFilocalie:Fericitesteminteaaceeacarea
ajunssseroageluiHristos,frimaginaie,frform!MinteaMntuitoruluinaavut
imaginaie,spuntoisfiniiteologi.PentrucEleraNoulAdamiavenitsrestaurezepe
vechiulAdam,exactcumafostnrai.
CiAdam,cndafostcreatdeDumnezeunrai,nuaveaimaginaie,naveanchipuire.
Satanaaczutdinnchipuire,cvoiassefacasemeneacuDumnezeu,cumzicelaIsaia:"Tu
aispusngndultu:Mvoisuideasupranorilor,pestemuniiceidemiaznoaptecaresuntn
ceruri,deasuprastelelorceruluivoipunescaunulmeuivoifiasemeneacuCelPreanalt."i
numaictianchipuit,ladatDumnezeupeLuciferjosdincer,pentrucianchipuitsfie
asemeneacuEl,necunoscndcestezidire.CDumnezeulafcutnumaicugndireaipoate
slsurpentroclipeal.
AaiAdam,cndaczut,pringndireaczut.Ceiazissatana?Nuveimuri,civeificaun
Dumnezeu,cunoscndbineleirul.icumianchipuitcvaficaunDumnezeu,aczutprin
imaginaiedindaruriledateiapoiafostizgonitdinrai.Deaceeadumnezeietiiprini
numescimaginaiapodaldemonilor.Niciunpcatnutrecedelamintelasimire(la
inim)dacnuilnchipuientiomulcumintea.
Deci,nvremearugciuniinaivoiesinchipuinimic.Niciimaginaiisfinte,nicipeHristos
peSfntaCruce,nicipescaunulJudecii.Nimic.Ctoateimaginaiilesuntafardeinimi
dacrmistenchinilaacestea,nutenchiniluiHristos.

Minteatrebuiessepogoareninima,cinimaestecmaraminii.Aceastaicmaradecare
spuneHristos:Tu,cndterogi,intrncmarataincuieuatairoagteTatluituntru
ascunsiTatltu,Carevedecelentruascuns,ivarspltiielaartare.Voicredeicci
cmaraesteceadinlemn,casa?Dacoluaiaa,oluaidupliter.
OriaicidumnezeietiiPrinintelegcutotulaltfel:Treiuiaidencuiatcndterogi:uacea
delemn,pentruoameni;uabuzelor,pentrucuvintecasnugrieticunimenidectcu
Dumnezeu;iuainimii,pentruduhuri,castepogoricuminteancmarainimii.C
inimaestecmaraminii.
AuzicezicedumnezeiesculPrinteIsaacSirianul:Omule,pogoartecuminteancmara
inimiitaleiatunciaiajunsncer.Ciaceeaestecmaracerului,amprieicerului.Dar
cineneaspusnoucmpriaceruluiesteninimanoastr?Hristos.NaspusEl:mpria
ceruluinluntrulvostrueste?Deci,iatcnoiavemmpriaceruluininimanoastr.icnd
ajungemcuminteaninim,amajunslampriacerurilor.
Deci,pogornduseminteaspreinimnvremearugciunii,ntlneteacestedouvmi:nti
vamaimaginaieiipeurmvamaraiunii,lapoartainimii.Unomneleptntroclipealde
vremeletrece.
Legeaceamaiscurtarugciuniiestesnuinchipuinimiccndterogi.Cimaginaiile
suntdetreifeluri:rele,buneisfinte.Snuprimetiniciunfeldeimaginaie.Cdacteopreti
laimaginaie,nupoiintracuminteaninimnvremearugciunii.Iaraicilavamaraiunii,
careilapoartainimii,ntmpinalteduhurirele.Svdauaiciopildcasnelegei.
Lavamaraiuniiontmpinpeminteanoastrteologiintunericuluiifilosofiiiaduluiiidau
miniiraiuniduhovniceti.Minteanoastr,dupmrturiaSfntuluiVasile,arensuireas
izvorascvenicgnduri,bunesaurele.inuidevinceizvorte.Cceturnmntrnsa,
moaramacin.Noisuntemceicehotrmdacdmdrumullagnduri.
Staiuneorilarugciune,ngenunchisaunpicioaresaustaipeunscaunsaupeolai,ctepoi
rugaiculcatcndetibolnavsaubtrn,cumziceSfntulGrigoreSinaitul"Celbtrni
bolnav,poatestaculcatcucapulpeopern,dacnupoatestanpicioare,numaisseroage".
Dumnezeunucereomuluipoziiatrupului,ciaminiiiainimii.ncliparugciunii,numaice
vezicaparnucuvinterele,cidinScriptur,cumaispititpeMntuitorulnmunteleCarantaniei.
NulaispititdinScriptur?AruncTejos,cscriseste:ngerilorSivaporuncipentruTinei
Tevorridicapemini,canucumvaslovetidepiatrapiciorulTu.

AivzutcrolullorestesteispiteascdinScriptur?Aafaceicuminteanoastr,cndvrea
ssecoboareninimlarugciune.ilavamaraiunii,careilapoartainimii,deexempluivin
nminteacestecuvinte:RidicataidelamarecaiiTi,tulburndapemulte.Sau:Lipsitaudela
mncareoile,cndnuvorfiboiilngiesle.
Ceesteasta,cidinScriptur,nu?Cinesuntboii?Caresuntoile?Cenelesauastea?indat
teducecumintealatlcuireaSfntuluiMaxim:Boiiraionalicsmaimariboiidectoile
suntApostolii,episcopiiipreoii,Bisericapovuitoare,ierarhia.Cesuntoile?Biserica
asculttoare,poporuldejos.DecteorinuanumitHristospoporuldejosoi?Oicuvnttoare!
Ceesteiesleadincaresehrnesciboiiioile?BisericaluiHristos.CiBisericapovuitoare
iceaasculttoaresehrnesccuPreacurateleTaine,cunvturileSfinilorPrini,aSfintelor
Scripturicelorvechiinoiicutoatedogmele,cutoatetlcuirileEvangheliei.Deundetoate
astea?DinaceastieslecareesteBiserica.
DarceziceDuhulSfntaici?Lipsitaudelamncareoile,cndnuvorfiboiilngiesle.Adic
oslipseascpoporulluiHristosdinBiseric,cndnorsfiepstoriilngBiseric.Cboii,n
chipraional,suntpstoriiBisericii.iiatceraiuniadevrateinalte,nevinnvremea
rugciunii!Darvrjmaulnusesuprdeasta,cndvedecturaionezi.Elsebucur.Binec
teologhiseti,cndterogi!
Frailor,naucecutaasteanvremearugciunii!SfntulIoanGuradeAurspune:"Tu,cndte
rogi,nuteologhisi,cetibatjocoritdedemoni!"Cndterogitrebuiesaiminteanfrnt
ismerit,durereainimiipentrupcateismerenie.TainaastaestealuiDumnezeu,Izvorul
minilorraionaledinceridepepmnt.
Deci,nuestevoie,nvremearugciunii,nicisteologhiseti.Pentrucastadevorbcunite
raiuniduhovnicetinvremearugciunii,chiardearfidinSfntaScriptur,nunerugm,ci
teologhisim.AdicnseamnscugetmcevalacuvinteleScripturii.Fiindcaceastvama
raiuniiestelapoartainimii,naivoiesvorbetinvremearugciuniiniciuncuvntdin
Scriptur.Ci,tecoboarninimcurugciuneadeunsingurgnd.Adicgndindnumaila
numeleDomnuluinostruIisusHristos.
Decicuaceastraiunenecobormninim,zicndaa:"Doamne,IisuseHristoase,Fiullui
Dumnezeu,miluietempeminepctosul(saupctoasa)".Cualtraiunenaicecuta.Dup
cumvamspusmaisus,lavamaimaginaiei,cnicioimaginaiectdesfntarfi,nuesten
inimciafardeinimitrageminteanoastrdininimafar.Aairaiunileacestea.

Cdiavolul,numitteologulntunericuluiifilosofuliadului,arescopsideaminiinoastrede
teologhisit.ieliaducelarugciunetoatScriptura,dacvreicelesteteologvechiio
tiepederost.Numaisnuterogi!Eltiecrugciunealarde.
DeaceeaiaducetexteidelaApostolidinEvanghelie,dinpredicilepecareleaiauzitn
biseric,dincazanie.Tustailarugciuneiardiavoluliaducelucrurimariiraiuni
duhovnicetifoartenalte.Atunci,tucapeiotrufieduhovniceasc:"Deaceeamivinmieacum
cuvinteleasteaaadenalte,ceumrogluiDumnezeu!"ielrdecugurapnlaurechi!Tu
nuterogiatunci,teologhiseti.Mntuitorulispunesterogi:Voinuvorbiimulteca
farnicii,croraliseparecntrumultevorbeiaudeDumnezeu!
Hristosceredelanoirugciunea"monologhie",adicdeunsingurcuvnt,deunsingur
gnd.Aivzutcanaaneanca?MergeadupHristosistrigacuctevacuvinte:Iisuse,Fiullui
David,miluietem!iFiulluiDavid,miluietem!Darstrigadininim.Eanusarugatmult,
sarugatcuunsingurcuvnt,darlziceadininim,pnabiruitbuntatealuiDumnezeus
zic:O!femeie,mareestecredinata!
Aainoi,nvremearugciunii,maialesarugciuniiinimii,cndvremspogormmintean
inim,aasnerugm,cuunsingurgnd.Cdacprsetiteologiaastanvremearugciunii,
cuajutorulluiDumnezeu,ndatminteaintrninim.
Cmaraminiiesteinima.CndauzinEvanghelieTu,cndterogi,intrncmarata,stii
civorbadeintrareaminiininim.PentrucacoloesteHristosdelaBotez;acolostmireasa
cumireleiseunete,adicsufletulnostruseunetecuHristosninim.
Deci,ndatceminteaaintratninim,aiunsemnfiresc.ncepecauncuidefocisenclzete
inimadelacentru.Apoisenclzetetoat,peurmpieptul,coloanavertebral,totcorpuli
ncepacurgesudoricumareputere,iarochiincepavrsalacrimicaldedepocincumare
foc.Astairugciunedefoc.
Cesantmplatacolo?SantlnitMirelecumireasa.Hristoscusufletulnostru.Aceastunire
duhovniceasclfacepeomunduhcuDumnezeu.EsteceeacespuneApostolul:Celacese
lipetededesfrnat,untrupestecuea...icelceselipetedeDomnul,unduhestecu
El.AceastunireilipiredeDumnezeuninim,prinIisusHristos,aducemaredulceat
duhovniceascimarecldur.
Darnuitemelialucrrii,nicidulceaa,niciclduraceadininim.Temelialucrriieste
zdrobireainimii,cina,durereainimiipentrupcateilacrimiledepocincaresevars
atunci.nstareaaceastasufletulnostruareattafericire,attauurare,attaclduridulcea

duhovniceasc,nct,dupcesetrezetedinstareaaceastadeunirecuIisusHristosninim,el
nupoatespunetreicuvinte.
Ceminutefericite,cedulcea,cebucurieaavutninimasa!idacnstareaaceastaarstaun
lucrtoralrugciuniiunceassaudoucuminteapogortninim,adicsseuneascmintea
cuinimacndsartrezi,osptmnsaudouaninimaluinumaipoateintraniciungnddin
lumeaaceasta!Cerulinimiiluiattsecur,nctrmnevzduhulinimiiplindelucrarea
DuhuluiSfnt.Oinimfericitcaresaadpatculacrimidepocinicumaredragostedin
unireacuIisusHristos.Dragosteduhovniceasccarenusepoatedescrieculimba!
Deci,aceastairugciuneainimii,decarevamspusmaisus,lacaredeabiasenvrednicete
unullazecemii!Aaidenalt.Iarderugciuneaceaduhovniceasc,decarevamamintitn
primulcuvnt,deabiaunuldinneamnneam.
Darosmntrebai:"Darnoi,printe,cefacem,majoritatealumii,carenutimaceasttehnic
iaceastfilosofiederugciunenalt?Noinepierdem?"Nu!Darfiindcavenitcuvntul
desprerugciune,vamartatcareesterugciuneaceaadevrat.Nunseamnc,daceunum
rog,nicisnuspunlaaltul.Nicieunumamrugataa,decndsunt!Darnunseamnsnu
tim.Cnetiinaesteorbireasufletului.
Dartiicefacedraculmndrieiialnesimirii?Dacnoiavemolacrimlarugciune,tiice
zice?"Amuteairugatstranic!"Ehei!ictideacolopnlarugciuneaceacurat!Ctide
departeceruldepmnt!Vamspus,crugciuneancretereaeinarelimit.Pentrucse
unetecuDumnezeu.Naremargine.
Aceeanseamnrugciune,cumziceaunuldinPateric:"Amporuncitminiimelesseridicetrei
zilenceruri!Snusepogoaredeacolotreizile".Aceiairugciune!Saucumsarugatun
btrndinpustiascetic.Acesta,venindunfrateladnsul,lantrebat:
Fiule,ceestepelaAlexandria?Cefacelumea?
Printe,imaresecet;arspunsfratele.
Da'decenuvrugai?azisbtrnul.
Banerugm,printe!Auscosisfintelemoateiicoanele,auvenitpreoi,aufcutSfntul
Maslucuarhiereiipecmp,cuprocesiunemare.Seroagitotnuplou!Darbtrnulazis:
Artatestecnuvrugai!Btrnultiaadevratarugciune.
Banerugm,printe!struiafratele.
Fiule,daciaa,haisnerugmoleac!casiaratecareiadevratarugciune.Aridicat
btrnulminilensusisaufcutdegeteleluicazecefcliidefocifaaluicasoarele.inu
lealsatnjostimpdeunceas.intimpulsta,cumeraseninisecet,auvenitnori,sau
ngroatnorii,aunceputtuneteifulgereiaplouataadetare,njurullorintotEgiptul,nct

astrigatfratele:Printe,printe,coboarminilenjoscmneacapa!iatunciprintele,
cndacobortminile,isafcutfaaluiiaricamainainte.
Aiauzitcareiadevratarugciune?Aa,snerugminoi!Saurugatmiiimii;ipreoii
arhiereiipoporinoplouat.isarugatunul,darsarugatcumtrebuie.ntrunceasacobort
iploaiainoriiitoate.Cuaceastrugciune,Ilieadescuiatcerul,careerancuiatdetreianii
aseluni.Astairugciunenextazsaunuimire.
iaa,cndnerugm,stimcsuntemdepartederugciune,attavremectminteanoastr
estelaceledejosiinecurat.Darnutrebuiesdezndjduim,pentrucDumnezeutie
neputinanoastr.idemulteoriunulseroag,sracul,amrtdevreunnecazinuarenici
cndzicenceasulacelarugciunedinCeaslovsaudinPsaltire.Ziceielceva:"Doamne,
miluietem!Doamne,iartm!"Darzicedintoatinima.
Cndmintealuiptrundeninim,nicinusemaipoaterugacurugciunelung.Numaiatta
zice:"Miluietem,Doamne!",sau"Milamea!",sau"ndurareamea!",sau"Dumnezeulmeu!"
Deci,cndsacobortminteaninimsauaintratncmarainimii,attazice:"Iisusealmeu!
Iisusealmeu!".Pentrucinimaatuncisenchideisedeschiderepede.InimanghitepeIisusi
Iisus,inima!
Atuncinumaiestetimpdevorb,celstnfaaMntuitoruluiisetemesziccuvintelungi,
pentrucpierdeatenia.CateniaesteputerearugciuniidinfaaMntuitorului.iatunci
zicenumaicteuncuvnt:"Iisusealmeu!".Darnacel"Iisusealmeu!",attealacrimisevars
iattadragostedumnezeiasc,nctomulsefacetotcafoculnvremearugciunii.
Deaceea,cndnerugmszicemcumputem.SfntulMacarietiacnutimsnerugm,dar
nedunsfat:"Omule,eutiuctunutiisterogi!eltiacenseamnrugciunea,cera
marestlpalOrtodoxieidaridauunsfat:Roagtecumpoitu!Darroagte
adeseori!"Cdindeasarugciune,omulncepeasenvarugciuneaadevrata.
IarSfntulIoanScrarulzice:"Darce?Vomprsirugaciuneaceadecantitate?"crugciunea
decantitateesteceapecareofacemmult,darfrsfimcuminteaninimifrsfimcu
privireaminiilaDumnezeu."Noprsim!"Crugciuneadintiestepricinaceleideadoua.
Cantitateanatecalitatea.
Esteovorbrneasc:"Exerciiulfacepremiani!"Roagtemereu!Apostolulspune:Rugai
vnencetat!Noi,rugnduneaa,neputincioiirspndii,cumputemnoi,Dumnezeu,vznd
sufletulnostrucvreasseroagectdect,idctevaminutederugciunecurat.

iatuncielncepesseroageculacrimi,cufocmare.nsrugciuneaaceea,chiardacdureaz
ctevaminute,acelectevaminutederugciunecuminteaninimsuntmaiputernicedect
dacaistaolundezilenrugciune,citindlaPsaltiresaudinCeaslov.Aademareputereare.
iatunci,cretinul,gustnddindulceaarugciuniiceleicurate,zice:"Ehei!astairugciune!"
Daraceastgustaredinrugciuneacurat,dinrugciuneaharic,nuvinelacheremulnostru,
cndvremnoi.VinecndvreaDumnezeusmiluiascsufletulnostru.
AuzicespuneSfntulIsaacSirianul?SemnalmileiluiDumnezeusuntlacrimilelarugciune.
CndvedemcnecerceteazDumnezeuculacrimimultelarugciuneestesemncmilalui
Dumnezeusaatinsdeochiitiivrea,prinacestelacrimidepocinidedragostemare,ste
cureepetine,stelumineze,stespeledepcateisiarateiecareiadevratarugciune.
Deci,noisuntemdatorisnerugmcumtimnoi,cumputem,ncepndcurugciunile
nceptoare:"mprateceresc","SfinteDumnezeule","PreasfntTreime","Tatlnostru",
"Crezul"icelelalte.Nerugmcumputem,darsnerugmadeseori.
CauzicespunSfiniiPrini?SfntulTeofanZvortul,esteomrturiepreandreptitsv
spun:Celaceseroagdes,nsirugciuneaisefaceluicelmaimaredasclal
rugciunii.nsirugciunealpoatenvassesuiedelatreptelecelemaidejosale
rugciunii,pnlatreptelecelemainalteipnlaextazipnlarugciuneaduhovniceasc".
Decirugciuneainvapesfinisseroage,pentruceitotdeaunaserugau.
DeaceeaApostolulspune:Nencetatvrugai!Adic,oricnd.Etiacas,etipedrum,etin
chiliata,etilalucru,oriunde,tunalminteactreDumnezeu.izicumpoi,darzimereu!
Oricerugciuneibun,dacozicicufricaluiDumnezeuicuatenie.
Snucutmnoitreptederugciunenalt,caceastaimndrie!Noinerugmcum
putem,iarDumnezeu,vzndcsufletulsechinuietessenveeaseruga,cndtiedarulLui,
lnvrednicetedemomentederugciunecurat.
iatunci,acelacautnsingurare,sfienumaicuDumnezeu.CumspunedumnezeiesculIoan
Scrarul:Celacepedulceaarugciuniioaaflat,purureavoietesfiesingur.iSfntul
IsaacSirianulzice:Celacepedulceaarugciuniioaaflat,vafugidegloatecaunasin
slbatic!ElvreasrmnndulceaaaceeainvorbireacuDumnezeuoricnd.ivorbriai
treburileialtelelsustragdelarugaciune,darluiipareru.
Estefoartegreusajungomulsseroagenaafel,casnultragnapoizgomotulivederea
multoraiauzireadespreattealucruri.Rugciuneadesvritpuinioameniodobndesc.

Esteonsingurarensine,ninim,ionsinguraredinafar.nsingurareadinafar:Eumducn
pdureistauntrunbordei,ntrocolib,undeva;ntropetera,imrog.iaceastaajutmult
rugciunii.Dardacnuveiaveansingurareansine,nuiajut.Poisfiiacoloisnluceti
cuminteatoateoraeleitotBucuretiulitoatetrgurile.Degeabaaifugitcutrupulnpustie,
ccicuminteanaifugitnpustie.Ori,clugrcenseamn?SpuneSfntulIoanScrarul:Celce
stcuminteasaafardelumeideapurureaseroagluiDumnezeu.Acelaesteclugr!
Dumnezeunuceresieimnoinumaicutrupuldinlumeisfugimnpdure;cicu
minteasieimdinlume.Aputeasstaunzgomotullumii,cumfceaSfntulTeodosie,
nceptorulvieiideobte,darlvedeaurugndusecaunstlpdefocnmijlocullumii.Elavea
latrapezctetreimiidesracipeziielleslujealamas.ilvedeainmijlocullumii,cn
ceamaimarepustie,ceradesvrit.Elnumaiauzeainumaiprivealaceledinlumeaasta,ci
numailaceledesus.Daracelordesvriiesteaceasta.
Iarnoi,careavemnevoiesnenvmrugciunea,avemnevoiedeonsingurarennoimai
nti.Tenchizintrepatrupereiaicaseitaleitepoinsingura.Ainchisuaiintrincmara
inimii.DeabiaacolotepoiascundesterogiluiDumnezeunascuns.
SfntulSimeonNoulTeologspune:Minteanusepoateascundenicierintrezidiri!Poiste
ducituinpustie,poisteduciintrestnci,poisteducioriunde,nuopoiascundentre
zidiri.Celmaiadnclocundepoiascundeminteadelumeestecmaraeiinima!Numain
inimopoiascunde,cacolostdevorbcuIisus,cuMireleCuvntul,pecarelaidelaBotez.
Acolodacoascunzi,minteatrebuiesintreninim,mut,surdioarb.Snumai
vorbeasc,snumaiaudnimicisnumaivadnimicdinlumeaasta.CinumaipeIisussL
vadisselipeascicuElsseuneascnDuhulSfnt.Acoloninim,Mirelecumireasa!
SufletelenoastresuntmireseleluiHristoscumspuneSfntulApostolPavel:Vamlogoditpevoi
mireasaunuiMirefrdemoarteitaremiefricadevoisnusepoticneascinimilevoastre,
precumaEveidesatana.Naspusmintea,ciinimile,catiutcadevrataunireasufletului
nostrucuHristossefaceninim,nunaltparte.
Iardacnoinerugmcumputem,snerugmadesea,charulestemaicdeobtelafiecare.Ai
vzutomambuncucopilulcelmicalei?Dacvedecnutiesmeargpepiciorue,llas
oleacsmeargielndatcadejosincepeaplngecelicupicioareleplpndeinu
poatemerge.indatmamalridic:"Stai,haistenv".iliademn,lmaiduceoleac,
iarllas.Cassenveeamerge.Aafaceharulcunoinvremearugciunii,cndnutimsne
rugm.

Cndvineharullatine,simiorugciunecurat;simiorugciuneaminii,ainimii.ipeurm,
cndtelasDuhulSfnt,dincauzamndrieiialeneviei,iarcazijos,iarminteaseducelalume,
latulburare.Apoiiarteridic,pncetenveismergipeacestdrumisteiipepicioarele
tale.iaa,vzndDumnezeucsufletultuvreasseroage,lintroducencetncetpetreptele
rugciunii.icndanvatelsseroage,nuimaitrebuieslducnimenidemn.Eltiec
adevratarugciuneogseteninimasa,unindusecuIisusHristos.
Decisecadesnerugmcumputem.Uneoricugura,alteoricumintea,alteoricuinima,alteori
maipresusderugciuneainimii.Cinesevanvrednicidecelelaltetreptealerugciunii,cumv
amspusdesinemictoare,vztoare,rugciuneanextaz,nuimire,pnlarugciuneacea
duhovniceascaremaredardelaDumnezeu;darnutiudacdinneamulnostrudeaziajunge
cineva.NumaiDumnezeutiepeunulcaacela.Poatesegseteundevanvreopeterascuns,
prinmunipeundevasaucinetie,cnumaiDomnultie.Acelaistlpdefoc!Acela,cndse
roag,sefacecabtrnuldinPateric,stlpdefoc!
Darnoisnerugmcumputem,camvzutcMntuitorulnatrecutcuvederearugciunea
canaanencei.Ea,sraca,nicinueraevreic.Erafenicianc,dinprileTiruluiialeSidonului.
Orifenicieniieraupgni.DaraauzitieadeMntuitorulcfaceminuniiavenit.Vznd
attalumenjurulLui,anceputsstrige:Miluietempemine,FiulluiDavid;fiicamearu
sendrcete!
Cafemeiepgn,anvatieadelaevreicumsstrige.Eanicinutiacumlcheam."Strig
aa,femeie!"Darea,sraca,strigacamamncjit.Pefataeiochinuiaudiavoliideatiaani,
cerandrcit.ialuatasuprasafaafiiceisale,cauzicestriga:Miluietem,Doamne,pe
mine,cfiicamearusendrcete!Nustriga:"Miluiete,Doamne,pefiicamea!"Adic,dac
aisfacimilcufiicamea,peminemmiluieti.
Decisabgatnfiinafiiceisaleicutoatainimaserugapentrufiicasa.IarMntuitorul,cas
aratelatoistatorniciacredineiei,sefceacnuoaude.Aivzutceaspusnti:Nusunt
trimis,frnumailaoilecelepierdutealecaseiluiIsrael.Adic"Tuetifenicianc,eti
pgn;nupentrutineamvenitnlume!"Eaatuncimaitarestriga.ilaApostolileera
mila:Doamne,slobozeteopeea,cstrignurmanoastr!Ovedeaucstrigculacrimidin
adnculinimii.IarMntuitorulomainfruntodat:Nuestebinesieipineafiilorisodai
cinilor.
Cineafcuto!nelegi?Dareanusasupratcofacecine.Ea,nfierbinealarugciuniiei,a
trecutpestetoate.Deaceeaazis:"Doamne,cinesunteuadicnusuntdinneamulluiIsrail,eu
suntpgndaricinii,Doamne,mnncdinfrmiturilecarecaddelamasadomnilor
lor".

Adic,"chiardacsuntcine,darmcardmiimieofrmitur,ceununtindmnalamas
custpnii".iatunciaspusMntuitorulctrednsa:O!femeie,mareestecredinata!Fieie
precumvoieti!isatmduitfiicaeidinacelceas.Aivzutrugciune?Aivzutcredin?Nu
cumultecuvinte,dardininim!
DartlharulpeCruce?AivzutcespuneSfntulEfremnCuvntlatlhardinVinereaMare?
MaintielicellalttlharhuleaupeIisuspeCruce,iIziceau:DacetiFiulluiDumnezeu,
coboartedepeCruceineizbveteipenoi.Peurmauvzutc,Mntuitorul,cndi
bteaucuienminiinpicioareiLbatjocoreau,serugapentrudniifrrutate:Printe,
iartlelor,cnutiucefac!
AtuncitlharuldindreaptasastrpunsdeblndeeaLuiizicea:"Iauitte!Noicti
blestemmiinjurmpeacetiacareneaurstignitaici,iarElzice:Printe,iartipeei,cnu
tiucefac!"
AtunciacrezutninimaluicAcelCareesterstignitlngdnii,nuesteunprooroc,cieste
Dumnezeu.
TlharulcareanceputscreadcMntuitorulesteDumnezeu,vzndcrabdcuatta
blndee,anceputsseuitelaElnsus,cciCruceaMntuitoruluieramainaltdectalor,i
segndea:"CeruafcutOmulacesta?Morianviat,bolnaviavindecat,oameniasturat,a
nvatcucuvntulblndeii,nafostpctos,nusaatinsdeElnimic...Cuadevratacestai
Dumnezeu!"
AceastaziceiApostolul:Cuinimasecredespredreptate,iarcugurasemrturisetespre
mntuire.CnuideajunsscrezininimatanDumnezeu,cisLmrturisetiicugura,c
avemdoupri.CusufletulcredcesteDumnezeu,dartrebuiesLmrturisescicubuzele.
DeaceeaazisMntuitorul:CinesevalepdadeMinenainteaoameniloriEuMvoilepda
deelnainteaTatluiMeu.CutoatfiinatatrebuiesLmrturiseti;iprincuvnticuinima,
princredin.
Atuncitlharul,carecredeaninimaluicMntuitorulesteDumnezeu,ceagnditel?"Oareo
smierteDumnezeuipemine,ceumainainteamhulit,caiceldinstnga?"Segndeael:
"AcestIisus,CareseroagpentruceiceLrstignesc,dacpeceicareLaurstignitnuine
mnie,cuctmaimultosmierteipemine,mcarceuamfcutatteadesfruriiucideri
ijafuriinjurturiibeii!"
iaduceaamintedeviaaluidetlhar,iizicea:"Oarecepocinsmaifaceuacum?Dac
aaveapicioarelelibere,afacemetanii,darelesuntlegate.Dacaaveaminilelibere,ada
doupalmelaceldinstngacarehuleteiazice:DecehuletipeacestblndIisus!Dari

minilesuntrstignite".Segndeael,"cepocinsmaifaceuacumpecruce?"DuhulSfnti
adatngnd:"tiicemaiameuslobod?Amlimba!Limbanuirstignit.ieuamsstrigdin
toatinimaculimbamea:Pomenetem,Doamne,cndveivenintrumpriaTa!
Vezi?nticulimbaLaapratdetlharuldinstnga,careLocrapeMntuitorul,zicndu
i:NutetemitudeDumnezeu,cnoisuntemnaceeaiosnd,camfcutatteapcate?Dar
AcestIisusceafcut?nticulimbalocrapecellalt."EucredcacestaIIisus!Nummai
iauduptine!".Dupcelaocrtpetlharuldinstngaculimba,afcutpocin;roadede
pocincnumailimbaicinainimiiimairmsese."Amsstrigcuaceastlimb,peacest
Iisuscarenuineminterul,smierte".iastrigatdinadnculinimii:Pomenetem,
Doamne,cndveivenintrumpriaTa!iaudepeMntuitoruldesusdepeCruce:Adevrat
griescie,astziveificuMinenrai!
SfntulEfremfaceartmarencuvnt:"Vzutairugciunetlhreasc?Vzutaitlhar
nelept?Atiutsfuremultnviaalui!Dar,avndcredinaninim,atiutsfureculimba
raiul".Adic:"Tlharule!Aifurat,aispart,aifcutucideri,ruti;daracumcucredinatadin
inimaitiutsfuriculimbaraiul".izicelaurmacestcuvnt,aa:"O!tlharule,ialraiului
tlharule!Aifurattoate,daraifuratiraiulculimba.O!tlharuleialraiuluitlharule!O!
floaretimpuriealuiHristos,CruiaIsecuvineslav!"
AdicceamaintifloarersritdinCrucealuiHristosafostsufletultlharului.
DeaceeaelamersntinraicuMntuitorul,cLamrturisitpeCrucenaintedeaLmrturisi
peDumnezeuLonghinSutaul,cndLastrpunsncoastialimulipeurm.Celdinti,
tlharulLamrturisitpeDumnezeuiLarugatslducnrai.
Iatcenseamnrugciunenvremedenevoie!Cndsuntemncjii,sstrigmdintoatinima,
cDumnezeucautlainimanoastr.
PrinteleCleopa

S-ar putea să vă placă și