Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B1

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE


Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1

Nr.
Crt.

Categoria

Pret in LEI/UM

UM

0.80

kg
kg

6,000

kg
kg
buc
buc

12,000

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

Total

TRIM III

Total
An 1

TRIM IV

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

An 5

Vanzari fizice previzionate

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tomate ciclu I
Tomate ciclu II
Castraveti I
Castraveti II
Salata I
Salata II

2.50
0.50
1.50
0.60
1.00

6,100
3,750

3,800
12,100

10,000

10,100

12,000

12,200
12,000

12,250

10
11
12

6,000

6,100

6,200

6,250

6,300

3,750
12,000
10,000
12,000
12,000

3,800
12,100
10,100
12,200
12,250

3,850
12,200
12,300
12,300
12,300

3,900
12,250
12,350
12,350
12,350

3,950
12,300
12,350
12,400
12,400

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Vanzari valorice previzionate

Tomate ciclu I

2
3
4
5
6

Tomate ciclu II
Castraveti I
Castraveti II
Salata I
Salata II

7
8
9
10
11

0
0
0
0
0

12 0
Venituri productie proprie total
13 Alte venituri

0.80
2.50
0.50

LEI
LEI
LEI

0
0
0

4,800
0
6,000

0
9,375
0

0
0
0

0
0
0

4,880
0
6,050

0
9,500
0

0
0
0

4,800
9,375
6,000

4,880
9,500
6,050

4,960
9,625
6,100

5,000
9,750
6,125

5,040
9,875
6,150

1.50
0.60
1.00
0.00
0.00

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

0
0
0
0
0

0
7,200
0
0
0

15,000
0
12,000
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
7,320
0
0
0

15,150
0
12,250
0
0

0
0
0
0
0

15,000
7,200
12,000
0
0

15,150
7,320
12,250
0
0

18,450
7,380
12,300
0
0

18,525
7,410
12,350
0
0

18,525
7,440
12,400
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

LEI
LEI
LEI
LEI

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

LEI
LEI

18,000

36,375

18,250

36,900

54,375
0

55,150
0

58,815

59,160

59,430

18,000

36,375

18,250

36,900

58,815

59,160

59,430

58,815

59,160

59,430

Total productie vanduta

LEI

54,375

55,150

14 Venituri din vanzari marfuri

LEI

Venituri din subventii de


15 exploatare aferente cifrei de
afaceri nete

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

16

Venituri din subventii pentru


investitii

17 Venituri din alte activitati


18

Variatia stocurilor (+ pentru


C; - pentru D)

Venituri din productia


19 realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata
20 Alte venituri din exploatare

LEI

Total venituri din exploatare

LEI

Prognoza veniturilor

18,000

36,375

04/10/2016

18,250

36,900

54,375

55,150

1/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa B2

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE


Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1

Nr.
Crt.

Categoria

UM

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

Total

TRIM III

TRIM IV

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele


consumabile

LEI

5,480

Alte cheltuieli materiale

LEI

1,000

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

LEI

625

Cheltuieli privind marfurile

LEI

Cheltuieli materiale total

LEI

7,105

625

7,105

625

7,450

650

7,450

Cheltuieli cu personalul angajat

LEI

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

LEI

150

150

150

150

150

150

Cheltuieli cu personalul total

LEI

1,150

1,150

1,150

1,150

1,150

Cheltuieli cu amortizarile

LEI

5,480

5,600

1,000
625

625

5,600

650

Total

An 2

Total

An 3

Total

An 4

An 5

10,960

11,200

11,300

11,400

11,500

2,000

2,400

2,500

2,600

2,700

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

650

15,460

16,200

16,500

16,800

17,100

1,000

1,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

150

150

600

600

600

600

600

1,150

1,150

1,150

4,600

4,600

4,600

4,600

4,600

1,200
625

Total

An 1

1,200
650

650

650

10 Alte cheltuieli de exploatare

LEI

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

7,500

7,500

7,600

7,700

7,800

11

LEI

10,130

3,650

10,130

3,650

10,475

3,675

10,475

3,675

27,560

28,300

28,700

29,100

29,500

Cheltuieli pentru exploatare - total

Prognoza cheltuielilor

04/10/2016

2/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa B3

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE


Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect

Nr.
Crt.

Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)

Categoria

Anul 1

Anul 2

Total
TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

Total
An 1

TRIM IV

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

An 5

Venituri din exploatare


0

18,000

36,375

18,250

36,900

54,375

55,150

58,815

59,160

59,430

LEI

Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si


capitalizata

LEI

Alte venituri din exploatare

LEI

Venituri din exploatare total

LEI

18,000

36,375

18,250

36,900

54,375

55,150

58,815

59,160

59,430

Cheltuieli materiale total

LEI

7,105

625

7,105

625

7,450

650

7,450

650

15,460

16,200

16,500

16,800

17,100

Cheltuieli cu personalul total

LEI

1,150

1,150

1,150

1,150

1,150

1,150

1,150

1,150

4,600

4,600

4,600

4,600

4,600

Cheltuieli cu amortizarile

LEI

10 Alte cheltuieli de exploatare

LEI

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

7,500

7,500

7,600

7,700

7,800

11

LEI

10,130

3,650

10,130

3,650

10,475

3,675

10,475

3,675

27,560

28,300

28,700

29,100

29,500

LEI

-10,130

14,350

26,245

-3,650

-10,475

14,575

26,425

-3,675

26,815

26,850

30,115

30,060

29,930

Cifra de afaceri

Venituri din subventii pentru investitii

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

LEI

Cheltuieli pentru exploatare

Cheltuieli pentru exploatare - total

12 Rezultatul din exploatare

Venituri financiare total


13 Venituri financiare total

LEI
Cheltuieli financiare, din care

14 Cheltuieli privind dobanzile

LEI

15 Alte cheltuieli financiare

LEI

16 Cheltuieli financiare - total

LEI

17 Rezultatul financiar

LEI

18 Rezultatul brut

LEI

-10,130

14,350

26,245

-3,650

-10,475

14,575

26,425

-3,675

26,815

26,850

30,115

30,060

29,930

-10,130

14,350

26,245

-3,650

-10,475

14,575

26,425

-3,675

26,815

26,850

30,115

30,060

29,930

19 Impozitul pe profit / cifra de afaceri

LEI

20 Rezultatul net al exercitiului financiar

LEI

Cpp

04/10/2016

3/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

Anexa B4

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - LEI


Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)
1
2
I
3
4
5
II

Active imobilizate - brute


Valoarea amortizarii cumulate
Active imobilizate - nete (1-2)
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Total active circulante (3+4+5)
TOTAL ACTIV (I+II)

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de


pana la un an
6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
7 Datorii comerciale
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale

III

IV
9
10
11
V
12
13
14
15
16
VI

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai


mare de un an
Imprumuturi si datorii la institutii de credit
Datorii comerciale
Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
Subventii pentru investitii
Capital social
Rezultatul exercitiului financiar
- repartizare profit la dividende
- repartizare profit la la rezerve
Rezerve
Total capitaluri proprii
TOTAL PASIV
Verificare:

Bilant

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

54,375
54,375

55,150
55,150

58,815
58,815

59,160
59,160

59,430
59,430

54,375

55,150

58,815

59,160

59,430

13,122
13,122

13,122
13,122

13,122
13,122

13,122
13,122

13,122
13,122

0
0

0
13,122

0
13,122

0
13,122

0
13,122

0
13,122

41253

42028

45693

46038

46308

04/10/2016

4/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B5

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE


Flux de numerar - previziuni - LEI

Anul 1 al implementarii

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Total

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Anul 1
al implementarii

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare

0
0
0

0
0
0

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)

Total iesiri de lichiditati prin investitii:


B.
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

0
0

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv


TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs

0
0

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)


C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si


lung, leasinguri, alte datorii financiare

C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si


lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
D.

0
0
0

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si


finantare (A-B-C)

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt


H. Total intrari de numerar (E+F+G)
I.

Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv


TVA (dupa caz), din care:

0
0

I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4.
I5.
I6.
I7.
I8.
I9.

0
0
0
0
0
0

Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala
Prestatii externe
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA

0
0
0

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende
O.

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii


(K+L+M+N)

Flux de numerar din activitatea de exploatare


P.
(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q)
FN An 1 I

04/10/2016

5/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B6

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE


Flux de numerar - previziuni - LEI

Anul 2 al implementarii

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Total

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Anul 2 al
implementarii

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA


A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare

0
0

0
0
0

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)


B.

Total iesiri de lichiditati prin investitii:


(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

0
0

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv


TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si


lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)

0
0

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare

0
0

C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu


si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)

C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect


C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
D.

0
0
0

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si


finantare (A-B-C)

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

E.

G. Credite pe termen scurt


H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale

0
0
0
0

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat
I6. Asigurari si protectie sociala

0
0
0

I7. Prestatii externe


I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii

0
0
0

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
K.

K1. plati TVA


K2. rambursari TVA

0
0
0

Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K2+K3)

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O.

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii


(K+L+M+N)

P.

Flux de numerar din activitatea de exploatare


(J-O)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q)
FN An 2 I

04/10/2016

6/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B7

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE


Flux de numerar - previziuni - LEI

Anul 3 al implementarii

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Total

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Anul 3 al
implementarii

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA


A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare

0
0

0
0
0

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)


B.

Total iesiri de lichiditati prin investitii:


(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

0
0

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv


TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si


lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)

0
0

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare

0
0

C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu


si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)

C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect


C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
D.

0
0
0

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si


finantare (A-B-C)

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

E.

G. Credite pe termen scurt


H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale

0
0
0
0

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat
I6. Asigurari si protectie sociala

0
0
0

I7. Prestatii externe


I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii

0
0
0

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
K.

K1. plati TVA


K2. rambursari TVA

0
0
0

Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K2+K3)

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O.

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii


(K+L+M+N)

P.

Flux de numerar din activitatea de exploatare


(J-O)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q)
FN An 3 I

04/10/2016

7/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

Anexa B8

Flux de numerar - previziuni - LEI


OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

218,700

65,610

16,271

16,271

16,271

16,271

16,271

13,122
13,122

13,122
13,122

13,122
13,122

13,122
13,122

13,122
13,122

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

3,149

202,429

-16,271

-16,271

-16,271

-16,271

54,375

55,150

58,815

59,160

59,430

250

250

250

250

250

54,625

55,400

59,065

59,410

59,680

27,560
10,960
2,000
2,500

28,300
11,200
2,400
2,600

28,700
11,300
2,500
2,700

29,100
11,400
2,600
2,800

29,500
11,500
2,700
2,900

4,000
600

4,000
600

4,000
600

4,000
600

4,000
600

7,500

7,500

7,600

7,700

7,800

27,065

27,100

30,365

30,310

30,180

65,610

153,090

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA


B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung,
din care: (C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
D.

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si


finantare (A-B-C)

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2. Alte materiale
I3. Energie si apa
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat
I6. Asigurari si protectie sociala
I7. Prestatii externe
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
J.
K.

L.
M.
N.
O.
P.
III.
Q.
R.
S.

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe
(K1-K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
Rambursari de credite pe termen scurt
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
Dividende
Total
plati, exclusiv cele aferente exploatarii
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare (JO)
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

27,065

27,100

30,365

30,310

30,180

229,494

10,829

14,094

14,039

13,909

Disponibil de numerar al perioadei precedente

229,494

240,323

254,417

268,456

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)

229,494

240,323

254,417

268,456

282,365

FN An 1-5

04/10/2016

8/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B9

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE


INDICATORI FINANCIARI
Anul
Specificatie

Nr.crt.

UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Valoare

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA

LEI

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea


curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.

LEI

54,375

55,150

58,815

59,160

59,430

LEI

27,560

28,300

28,700

29,100

29,500

Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea


activitatii curente

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10%

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5%

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai


mare sau egal cu 1.2

Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60%

Rata de actualizare

10

Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva

LEI

11

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv

LEI

Indicatori

218,700

49.31%

48.69%

ANI

51.20%

50.81%

50.36%

7.4958

12.38%

12.39%

13.88%

13.86%

13.80%

Numeric

1.6634

1.6655

1.8662

1.8628

1.8548

24.13%

23.79%

22.31%

22.18%

22.08%

8%

04/10/2016

140,991
229,494

240,323

254,417

268,456

282,365

9/9