Sunteți pe pagina 1din 29

Disciplina : Gestiunea fiscala

Studiu de caz nr. 1 "Retinerea impozitului pe venit la sursa de plata"


Date iniiale
Codru SA. , mun. Chiinu, str. Alba Iulia 75, bloc K
cod fiscal 10026000XX923
cod TVA 0503X50
cod CUATM 0120
oficiul fiscal Buiucani,
1 Acionari Melnic Valeriu 45%, rezident RM i EastInvest - 55%, SUA
2 Date privind plile n favoarea angajailor snt indicate snt indicate n tabelul nr. 1 modificate conform indicatiilor de sub tab. 2
Olaru Violeta n luna august a primit indemnizaiap/u pierderea temporara a capacitatii de munca n mrime de 8015 lei. Apoi din 13.08.2015 a iesit in consediu
3 medical pentru sarcina si lauzie
4 n luna decembrie angajailor li s-a acordat ajutor material 12000 lei.
5 Dividendele achitate in mai se refera la perioada de activitate 2011, dividendele achitate in august se refera la peroada de activitate 2012
Cerinte
1 Calculai impozitul pe venit din pli salariale pentru fiecare persoan angajat pentru fiecare dat de achitare a plilor
(Se recomand s completai fiele personale de venituri achitate i impozitul reinut pentru fiecare persoan angajat)
2 Completai tabelul nr. 2 cu date personale in dependenta de informatia de sub tab. 3
3 Completai tabelul nr. 3 conform datelor fielor personale
4 Calclai impozitul pe venit reinut la surs din plile efectuate pentru fiecare perioad fiscal
5 Completai tabelul nr. 5
Completai Darea de seam lunar privind venitul achitat i impozitul reinut forma IRV 14 (pentru fiecare perioada fiscala din anul de gestiune) conform
6 modelului IRV09
Completai darea de seam anual "Nota de informare privind salariul i alte pli efectuate de patron n folosul angajailor precum i alte pli achitate
7 rezidenilor din alte surse de venit dect salariul i impozitului pe venit reinut din aceste pl i" Forma IALS14
Completai darea de seam anual "Nota de informare privind impozitului reinut din sursele de venit altele dect salariul achitate persoanelor nerezidente" Forma
8 INR 14
Completai informaia privind veniturile calculate i achitate n folosul persoanei fizice i privind impozitul pe venit reinut din aceste venituri Anexa Nr. 7 (pentru
9 o peroan la alegere proprie)
10 Completai formularul cu privire la prime de asigurari medicale MED 08
11 Completai formularul cu privire la contributii de asigurari sociale BASS p/u lunile din trimestrul IV
Surse bibliografice
1.
Capitolul 15 al Codului Fiscal "Reienrea impozitului la sursa de palt"
www.fisc.md
www.cnas.md
2.
LEGEA bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015
3.
LEGEA fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2015
www.cnam.md

4.

Regulamentul cu privire la reinerea impozitului pe venit din salariu i din alte pli efectuate de ctre patron n folosul angajatului, precum i din plile achitate n
folosul persoanelor fizice care nu practic activitate de ntreprinztor pentru serviciile prestate i/sau efectuarea de lucrri Aprobt prin HG Nr. 697 din 22.08.2014

5.

Hotarrea Guvernului nr. 974 din 04.12.2014 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015

www.justice.md

www.fisc.md

www.justice.md

Informaie initiala privind veniturile achitate de ctre Codru SA n favoraea angajailor (tabelul Nr.1)
Tabelul nr. 1
aj.
material

Data efecturii plii

Numele, PrenumeleCodul fiscal


Melnic Valeriu 98000xxxxx130
Rotaru Constan20200xxxxx215
Olaru Violeta 98017xxxxx232
Tbr Irina
95140xxxxx133
Total

Scutiri
P2
M
PS
P

02.02.
20500
9000
5000
4800
39300

28.02.
17500
9000
5200
4550
36250

31.03.
17300
9000
5700
5100
37100

30.04.
22000
9000
5400
4480
40880

05.06.
23000
9000
4800
4500
41300

30.06.
22500
9000
5800
1000
38300

31.07.
43800
9000
4900
3750
61450

31.08.
35900
9000
8015
7000
59915

30.10.
25000
9000

02.11.
22000
9000

30.11.
49600
9000

28.12.
19900
9000

5200
39200

3800
34800

4500
63100

4050
32950

Informaie individuala privind veniturile achitate de ctre Codru SA n favoraea angajailor


Scutiri 02.02.
P2
M
PS
P

28.02.

aj.
material

31.03.

Informaie privind impozitul pe venit retinut la sursa


Suma impozitului reinut, lei
Numele, PrenumeleCodul fiscal Scutiri ian.
feb.
mar.
Melnic Valeriu 98000xxxxx130 P2
Rotaru Constan20200xxxxx215 M
Olaru Violeta 98017xxxxx232 PS
Tbr Irina
95140xxxxx133 P
Total

30.04.

05.06.

30.06.

(+N*100)
(+N*10)
(+N*20)
(+N*30)

(16*100)1600
(16*10)160
(16*20)320
(16*30)480

31.07.

31.08.

30.10.

02.11.

30.11.

28.12.

28.12.
12000
12000
12000
12000
48000

total
12000
12000
12000
12000
48000

Tabelul nr. 3
apr.

mai

iun.

Salariul va fi modificat pentru fiecare masterand aparte, conform nr. din registru dupa cum urmeza
Melnic Valeriu
Rotaru Constan
Olaru Violeta
Tbr Irina

total
331000
120000
56815
64730
524545

Tabelul nr.2

Data efecturii plii

Numele, PrenumeleCodul fiscal


Melnic Valeriu 98000xxxxx130
Rotaru Constan20200xxxxx215
Olaru Violeta 98017xxxxx232
Tbr Irina
95140xxxxx133
Total

28.12.
12000
12000
12000
12000

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

total
0.00
0
0
0
0.00

Informaie privind plile efectuate de Codru SA n favoarea agenilor economici i a persoanelor fizice,
care fac obiectul impozitului pe venit reinut la sursa de plat conform prevederilor Codului fiscal( tabelul nr. 3)
Denumirea
Bradu Cristina
Crian Viorel
Guu Tamara
Creciun Ion
Munteau
Vladimir

Codul fiscal
200xxxxxxx988
201xxxxxxx719
098xxxxxxx314
095xxxxxxx218, 65
ani
098xxxxxxx107

denum plii
arenda
royalty
dobnd
royalty
procurarea
imobil

ian.

feb.

mar.

apr.
mai
2700

900
400

400

1000
400

3000

Tabelul nr.4
iun.
iul.
aug.
sep.
oct.
nov.
dec.
total
1800
1800
2700
900
10800
1000
1000
1000
4000
800
400
400
400
400
400
400
400
4800

3000

3000

3000

12000

542000

542000

Melnic Valeriu

98000xxxxx130 dividende

180000

90000

270000

EastInvest

3642xxx840

dividende
dobnd
penalitate

220000

110000

330000
88000
32000
1293600

Inc Company

nerezident
Total

44000
4300 542400

1400

5700 400800

3200

44000

47400 202200

1400

3400

47100

32000
34300

Tabelul nr.5
Numele,
Prenumele
Bradu Cristina
Crian Viorel
Guu Tamara
Creciun Ion
Munteau
Vladimir
Melnic Valeriu
EastInvest
Inc Company

Codul fiscal
200xxxxxxx988
201xxxxxxx719
098xxxxxxx314

denum plii
arenda
royalty
dobnd

ian.

feb.

mar.

apr.

90
60

mai
270

60

120
60

Suma impozitului reinut, lei


iun.
iul.
aug.
sep.
oct.
180
180
120
120
120
60
60
60
60

nov.

dec.
270

60

60

90
120
60

total
1080
480
720

3840
4110

37940
32400
39600
10560
3840
126620

095xxxxxxx218, 65
ani

royalty
procurarea
imobil
098xxxxxxx107
98000xxxxx130 dividende
dividende
3642xxx840
dobnd
nerezident
penalitate
Total

37940
27000
33000

5400
6600
5280

150

38000

180

270

60120

360

5340

5280
12240

180

60

5610

Anexa Nr. 8 la Regulament nr. 697 din 22.08.2014


FIA PERSONAL
de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte plai efectuate de ctre patron in folosul
angajatului pe anul 2015, precum i a impozitului pe venit reinut din aceste pli
1. Date generale privind patronul
1.1 Denumirea
1.2 Codul Fiscal
1.3 Denumirea patronului reorganizat
1.4 Codul fiscal al patronului reorganizat
2. Date generale privind angajatul
2.1 Numele, prenumele
TABIRTA IRINA
2.2 Codul fiscal
2.3 Domiciliul permanent
2.4 Codul fiscal al soului (soiei)
2.5 Data angajrii la serviciu
2.6 Data concedierii de la serviciu
2.7 Data restabilirii la serviciu
3. Informaia privind scutirile nefolosite in anul precedent i trecute in contul anului curent
3.1 Suma total a scutirilor nefolosite n anul precedent
3.2 Suma restanei la plile salariale pentru anul precedent
3.3 Suma scutirilor nefolosite n anul precedent i trecute n anul curent
3.4 Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat a concedierii
neligitime a angajatului i restabilirii acestuia n baza hotrrii instanei de judecat
4. Informaia privind suma scutirilor care se acord conform legislaiei pentru anul curent
Data prezentrii Cererii privind
scutirea
Suma scutirii
5. Suma scutirilor aferent fiecrei luni a anului curent
I
Lunile anului
fiscal

Scutirea
nefolosit
n anul
precedent

scutirea
pentru I luna
a anului
curent

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

total

Suma lunara a
scutirii

6. Suma total a scutirilor pentru anul curent


7. Informaie privind scutirile nefolosite in anul curent
7.1 Suma total a scutirilor nefolosite in anul curent
7.2 Suma restanei la plile salariale la finele anului curent
7.3 Suma scutirilor nefolosite in anul curent, care urmeaz a fi trecute n contul scutirilor
anului viitor
8. Informai privind veniturile indreptate spre achitare sau plile efectuate in folosul angajatului i impozitul pe venit
reinut din aceste pli

Data
efecturii
plii in folosul
angajatului

Suma venitului
indreptat spre achitare
sau plii efectuate in
Venit de la
Numar Suma
folosul angajatului
care se
ul de scutirilo
calculeaz
luni
r
a PAM
curent totala

8.1
8.2
02.02.
22100
28.02.
19100
31.03.
18900
30.04.
23600
05.06.
24600
30.06.
24100
31.07.
45400
31.08.
37500
30.10.
26600
02.11.
23600
30.11.
51200
28.12.
21500
28.12.
12000
N=(16*30)=480

8.3
22100
41200
60100
83700
108300
132400
177800
215300
241900
265500
316700
338200
350200

8.4
2
2
3
4
6
6
7
8
10
11
11
12
12

8.5
2440
2440
3660
4880
7320
7320
8540
9760
12200
13420
13420
14640
14640

8.6
22100
41200
60100
83700
108300
132400
177800
215300
241900
265500
316700
338200
350200

Prime de
asigurari
medicale

Venit de Contributii
la care se
de
calculeaz asigurari
a CAS
sociale

Venitul
impozabil

8.7
994.5
1854
2704.5
3766.5
4873.5
5958
8001
9688.5
10885.5
11947.5
14251.5
15219
15759

8.8
22100
41200
60100
83700
108300
132400
177800
215300
241900
265500
316700
338200
345700

8.10
17340
34434
50130
70032
89609
111178
150591
182934
204301
224203
270027
288049
299059

8.9
1326
2472
3606
5022
6498
7944
10668
12918
14514
15930
19002
20292
20742

Impozitul
Impozitul
pe venit
calculat din
aferent
venitul
reinerii/res
impozabil
tituirii (+/-)

8.11
2577.71
5654.72
8208.21
11518.87
14499.33
18381.84
25204.48
30754.43
34057.09
37367.75
45616.07
48588.42
50570.22
332999.14

8.12
2577.71
3077.01
5131.20
6387.67
8111.66
10270.18
14934.30
15820.13
18236.96
19130.79
26485.28
22103.14
28467.08
###

Anexa nr.2
la HG nr. 10 din 19.01.2010
Pentru uz intern SF

Forma IRV09

DARE DE SEAM
privind suma venitului achitat i impozitul pe venit reinut din aceast perioad
Codul fiscal
Denumire contribuabilului
Inspectoratul Fiscal de Stat (oficiul Fiscal)
Perioada fiscala
Codul localitatii
Data prezentrii
Suma p/u ianuarie, lei
nr.
ord.
1
11

Tipul sursei sursei de venit

21

2
Pli salariale, art. 88 din Codul fiscal
Pli salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie
1997
Dobnzi, art.89 din Codul fiscal

31

Veniturile din care se reine impozit, art.90 din Codul fiscal

11a

Codul sursei
de venit

Venitul
ndreptat
spre achitare

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

3
SAL

SAL a)
DOB
SER

Veniturile din care se efectueaz reinerea final a impozitului, art.901 din Codul fiscal

41

Venituri din care se reine impozitul conform art. 90 din Codul


Fiscal:
-efectuate n folosul persoanelor fizice, cu excepia gospodriilor
rneti (de fermieri), ntreprinderile individuale i deintorilor de
patente

SER b)

Venituri din care se efectueaz reinerea final a impozitului, art.901


din Codul fiscal

41

42

veniturile obinute de ctre persoanele fizice care nu desfoar


activitate de ntreprinztor de la transmiterea n posesie i/sau
folosin (locaiune, arend, uzufruct) a proprietii mobiliare i
imobiliare, cu excepia terenurilor agricole

FOL

Dividende
-suma retras din capitalul social, aferent majorrii capitalului social
din repartizarea profitului net i/sau altor surse constatate n capitalul
propriu ntre acionari (asociai), n perioadele 2010-2011 inclusiv, n
conformitate cu cota de participaie depus n capitalul social

DIV a)
RCS a)

44

royalty achitate n folosul persoanelor fizice

ROY

45

-- ctigurile de la jocurile de noroc, cu excepia ctigurilor de la


companiile promoionale i/sau din loterii

NOR

46

=- ctigurile de la companiile promoionale i loterii

PUB

43

51
52
53
54
55

Veniturile nerezidentului art. 91 din Codul fiscal


-plata sub form de royalty efectuat n folosul nerezidentului
-plata sub form de dividende efectuat n folosul nerezidentului
-plata sub form de dobnzi efectuat n folosul nerezidentului
din platile directionate spre achitare nerezidentului, in forma monetara si
nemonetara acordate acestuia, a caror suma nu este deductibila in
scopuri fiscale
Alte plati efecuate in folosul nerezidentului prevazute de art.71 din
codul fiscal

61

TOTAL pe DAREA DE SEAM


Suma de control

ROY d)
DIV b)
DOB b)
NED b)
ALT
X
0

(col 5 cod 61 - col.5(cod 41+cod 42+cod 43+cod 44+cod 45))


Conductor ______________________________
Contabi- ef _____________________________
L..

Suma p/u februarie, lei

Suma p/u martie, lei

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Suma p/u arilie, lei

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Suma p/u mai, lei

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Suma p/u iunie, lei

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Suma p/u iulie, lei

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Impozitul
pe venit
reinut

Suma p/u august, lei


Venitul
ndreptat
spre
achitare
4

Suma p/u septem., lei

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Suma p/u octom., lei

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Suma p/u noiem., lei

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Suma p/u decem., lei

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Total pe an

Impozitul
pe venit
reinut

Venitul
ndreptat
spre
achitare

Impozitul
pe venit
reinut

Forma /

IALS14

NOTA DE INFORMARE /

privind salariul i alte pli efectuate de ctre patron n folosul angajailor, precum i plile achitate rezidenilor din alte surse de venit dect
salariul i impozitul pe venit reinut din aceste pli
, ,
,

Codul fiscal

Perioada fiscala

A/2014

Numarul de inscrieri

d/o*

/*

line

Codul fiscal al
angajatului sau al altui
beneficiar-rezident /

Numele i prenumele
angajatului sau al altui
beneficiar /

Codul fiscal al
soului (soiei)
angajatului* /


()
*

TOTAL /

Codul sursei de
venit

Suma total a
venitului ndreptat Numrul de luni
spre achitare n
n care venitul a
perioada fiscal,
fost ndreptat
(lei)
spre achitare**

,
,

**
( )

0.00

Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscala conform codulu

,
A

Sm

10

11

12

0.00

Err:502

0.00

0.00

0.00

Suma de control /

Nota

/ :

Numarul de ordine se indica in mod consecutiv pe Nota, indiferent de numarul de pagini /

** Codul fiscal al sotului (sotiei) se indica numai in cazul, cand angajatul beneficiaza de scutirea pentru sot (sotie)
** Col.7 se completeaz n cazul achitrii salariului.

Conducator /
Contabil-sef

Anex la forma IALS14


Informaia privind persoanele ntreinute

line
1
2
3
4

Nr. d/o*

Codul fiscal al
angajatului

Codul fiscal al persoanelor


ntreinute

* Numrul de ordine al angajatului n anex urmeaz s corespund numrului de ordine a acestuia din nota de informare IALS14.
n cazul n care angajatul a solicitat dou sau mai multe scutiri pentru persoanele ntreinute, datele reflectate n col.1 i 2 ale anexei
(numrul de ordine i codul fiscal al angajatului) se repet pentru fiecare persoan ntreinut.

IALS14
, , , .1 .2
( ), .

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la reinerea impozitului pe venit din salariu i din alte pli efectuate
de ctre patron n folosul angajatului, precum i din plile achitate n folosul persoanelor
fizice care nu practic activitate de ntreprinztor pentru serviciile prestate i/sau efectuarea de lucrri
2
,
, ,
, /
GUVERNUL HOTRRE Nr. 697 din 22.08.2014

Suma total a
scutirilor
acordate n
perioada
fiscal
curent,(lei)
col.8+9+10+11
+12+13+14)

.36
Contributii

( )
Prime de
individuale de
asigurare
asigurari sociale de
obligatorie de
stat

asistenta
obligatorii

medicala /
***
,

( )

(.8+9+10+11
+12+13+14)

m codului scutirii (lei) /

13

14

0.00

Suma deducerilor conform


art.36 din Codul fiscal (lei) /

15

0.00

16

0.00

17

0.00

Suma
impozitului
pe venit
retinut
(lei)

(
)

18

0.00

0.00

Forma INR 09

Anex nr. 4

NOT DE INFORMARE

la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

privind impozitul reinut din sursele de venit, altele dect plile salariale,
achitate persoanelor nerezidente
Codul fiscal

Denumire contribuabilului

Inspectoratul Fiscal de Stat

Perioada fiscala

Codul localitii (CUATM)

Data prezentrii

nr. 676 din 14.12.2007

Pentru uz intern

Numarul de incrieri

nr.
D/o

Codul fiscal al
beneficiarului plii

Denumirea sau numele, prenumele


beneficiarului plii

Denumirea rii
Tipul
persoanei
JUR sau FIZ)
4

Adresa juridic sau a domiciliului


permanent a beneficiarului plii

Codul sursei
de venit

Suma venitului
ndreptat spre
achitare, lei

Suma impozitului pe
venit reinut, lei

Total pe pagin
TOTAL pe NOT
Suma de control (suma total pe not, 9)
Not:
numrul de ordine se indic n mod consecutiv pe toat Nota indiferent de numrul de pagini.
Conductor

Primit:
Inspectoratul Fiscal de Stat (Oficiul Fiscal)

Contabi- ef

Semntura

Data

Data

Formular MED 08

Aprobat prin ordinul comun al IFPS i CNAM


nr. 104/38-A din 18 marie 2008
Pentru uz intern

Codul fiscal
denumirea complet a contribuabilului

Inspectoratul Fiscal de Stat mun Chisinau


Codul localitii (CUTAM)

Denumirea localitii

Perioada fiscala

mun. Chiinu

Data prezentrii

RAPORT
privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical

Nr.
D/o

Indicatorii

mrimea
primei
(%)

Salariile i alte recompense


achitate de ctre angajatori, alte
persoane juridice i fizice

Salariile i alte recompense primite


de ctre angajati, alte persoane
fizice

Suma venitului i a Suma primelor


altor recompense calculate (lei)
achitate/primite
(lei)
(col.3xcol.4)/100
4

Total spre calcul (col.5 (rnd 1 + rnd 2))


Suma de control
rndul Total spre calcul col. 5

Conductorul
L..

Contabil-ef

Anexa Nr. 8 la Regulament nr. 697 din 22.08.2014


FIA PERSONAL
de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte plai efectuate de ctre patron in folosul
angajatului pe anul 2015, precum i a impozitului pe venit reinut din aceste pli
1. Date generale privind patronul
1.1 Denumirea
1.2 Codul Fiscal
1.3 Denumirea patronului reorganizat
1.4 Codul fiscal al patronului reorganizat
2. Date generale privind angajatul
MELNIC VALERIU

2.1 Numele, prenumele


2.2 Codul fiscal
2.3 Domiciliul permanent
2.4 Codul fiscal al soului (soiei)
2.5 Data angajrii la serviciu
2.6 Data concedierii de la serviciu
2.7 Data restabilirii la serviciu

3. Informaia privind scutirile nefolosite in anul precedent i trecute in contul anului curent
3.1 Suma total a scutirilor nefolosite n anul precedent
3.2 Suma restanei la plile salariale pentru anul precedent
3.3 Suma scutirilor nefolosite
npe
anul
precedent
i trecute
n anul ca
curent
3.4
neacordate
perioadele
fiscale
precedente
rezultat a concedierii neligitime a angajatului i restabilirii acestuia n
baza hotrrii instanei de judecat
4. Informaia privind suma scutirilor care se acord conform legislaiei pentru anul curent
Data prezentrii Cererii privind
scutirea
Suma scutirii
5. Suma scutirilor aferent fiecrei luni a anului curent
I
Lunile anului
Scutirea
fiscal
nefolosit n
anul
precedent

scutirea
pentru I luna
a anului
curent

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

total

Suma lunara
a scutirii

6. Suma total a scutirilor pentru anul curent


7. Informaie privind scutirile nefolosite in anul curent
7.1 Suma total a scutirilor nefolosite in anul curent
7.2 Suma restanei la plile salariale la finele anului curent
7.3 Suma scutirilor nefolosite in anul curent, care urmeaz a fi trecute n contul scutirilor anului viitor
8. Informai privind veniturile indreptate spre achitare sau plile efectuate in folosul angajatului i impozitul pe venit reinut din aceste pli
Data
efecturii
plii in
folosul
angajatului

indreptat spre achitare


sau plii efectuate in
curent

8.1
8.2
02.02.
22100
28.02.
19100
31.03.
18900
30.04.
23600
05.06.
24600
30.06.
24100
31.07.
45400
31.08.
37500
30.10.
26600
02.11.
23600
30.11.
51200
28.12.
21500
28.12.
12000
N=16*100=1600

totala

Numarul
de luni

Suma scutirilor

Venit de la care
se calculeaza
PAM

Prime de asigurari
medicale

Venit de la care se
calculeaza CAS

Contributii de
asigurari sociale

Venitul impozabil

Impozitul
calculat din
venitul
impozabil

Impozitul pe
venit aferent
reinerii/restit
uirii (+/-)

8.3
22100
41200
60100
83700
108300
132400
177800
215300
241900
265500
316700
338200
350200

8.4
2
2
3
4
6
6
7
8
10
11
11
12
12

8.5
2440
2440
3660
4880
7320
7320
8540
9760
12200
13420
13420
14640
14640

8.6
22100
41200
60100
83700
108300
132400
177800
215300
241900
265500
316700
338200
350200

8.7
994.5
1854
2704.5
3766.5
4873.5
5958
8001
9688.5
10885.5
11947.5
14251.5
15219
15759

8.8
22100
41200
60100
83700
108300
132400
177800
215300
241900
265500
316700
338200
345700

8.9
1326
2472
3606
5022
6498
7944
10668
12918
14514
15930
19002
20292
20742

8.10
17339.5
34434
50129.5
70031.5
89608.5
111178
150591
182933.5
204300.5
224202.5
270026.5
288049
299059

8.11
2577.71
5654.72
8208.21
11518.87
14499.33
18381.84
25204.48
30754.43
34057.09
37367.75
45616.07
48588.42
50570.22

8.12
2577.71
3077.01
5131.20
6387.67
8111.66
10270.18
14934.30
15820.13
18236.96
19130.79
26485.28
22103.14
28467.08

FIA PERSONAL
de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte plai efectuate de c
angajatului pe anul 2015, precum i a impozitului pe venit reinut d
1. Date generale privind patronul
1.1 Denumirea
1.2 Codul Fiscal
1.3 Denumirea patronului reorganizat
1.4 Codul fiscal al patronului reorganizat

2. Date generale privind angajatul


ROTARU CON

2.1 Numele, prenumele


2.2 Codul fiscal
2.3 Domiciliul permanent
2.4 Codul fiscal al soului (soiei)
2.5 Data angajrii la serviciu
2.6 Data concedierii de la serviciu
2.7 Data restabilirii la serviciu

3. Informaia privind scutirile nefolosite in anul precedent i trecute in


3.1 Suma total a scutirilor nefolosite n anul precedent
3.2 Suma restanei la plile salariale pentru anul precedent
3.3
anul
precedent
i trecute
n anul ca
curent
3.4 Suma scutirilor nefolosite
neacordatenpe
perioadele
fiscale
precedente
rezultat a concedierii neligitime a angajatului i restabili
baza hotrrii instanei de judecat
4. Informaia privind suma scutirilor care se acord conform legislai
Data prezentrii Cererii privind
scutirea
Suma scutirii
5. Suma scutirilor aferent fiecrei luni a anului cur
I
Lunile anului
Scutirea
fiscal
nefolosit n
anul
precedent

scutirea
pentru I luna
a anului
curent

II

III

IV

total

Suma lunara
a scutirii

6. Suma total a scutirilor pentru anul curent

7. Informaie privind scutirile nefolosite in anul cur


7.1 Suma total a scutirilor nefolosite in anul curent
7.2 Suma restanei la plile salariale la finele anului curent
7.3 Suma scutirilor nefolosite in anul curent, care urmeaz a fi trecute n contul scutirilor anului viitor
8. Informai privind veniturile indreptate spre achitare sau plile efectuate in folosul angajatul
efecturii indreptat spre achitare
plii in
sau plii efectuate in
folosul
curent
totala
angajatului

8.1
02.02.
28.02.
31.03.
30.04.
05.06.
30.06.
31.07.
31.08.
30.10.
02.11.
30.11.

8.2
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9160

8.3
9160
18320
27480
36640
45800
54960
64120
73280
82440
91600
100760

Numarul
de luni

Suma scutirilor

8.4
2
2
3
4
6
6
7
8
10
11
11

8.5
2510
2510
3765
5020
7530
7530
8785
10040
12550
13805
13805

Venit de la
care se
calculeaza
PAM

8.6
9160
18320
27480
36640
45800
54960
64120
73280
82440
91600
100760

Prime de asigurari
medicale

8.7
412.2
824.4
1236.6
1648.8
2061
2473.2
2885.4
3297.6
3709.8
4122
4534.2

28.12.
9160
109920
12,000
121,920
28.12.
N=16*10=160

12
12

15060
15060

109920
121920

4946.4
5486.4

Anexa Nr. 8 la Regulament nr. 697 din 22.08.2014

PERSONAL
ariu i alte plai efectuate de ctre patron in folosul
i a impozitului pe venit reinut din aceste pli

erale privind patronul

rale privind angajatul


ROTARU CONSTANTIN

n anul precedent i trecute in contul anului curent

igitime a angajatului i restabilirii acestuia n

e se acord conform legislaiei pentru anul curent

ent fiecrei luni a anului curent

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

cutirile nefolosite in anul curent

lui viitor
efectuate in folosul angajatului i impozitul pe venit reinut din aceste pli
Venit de la
care se
calculeaza
CAS

8.8
9160
18320
27480
36640
45800
54960
64120
73280
82440
91600
100760

Contributii de asigurari
sociale

Venitul impozabil

Impozitul calculat din


venitul impozabil

8.9
549.6
1099.2
1648.8
2198.4
2748
3297.6
3847.2
4396.8
4946.4
5496
6045.6

8.10
5688.2
13886.4
20829.6
27772.8
33461
41659.2
48602.4
55545.6
61233.8
68177
76375.2

8.11
480.48
1956.15
2934.23
3912.30
4392.78
5868.46
6846.53
7824.61
8305.08
9283.16
10758.84

Impozitul
pe venit
aferent
reinerii/res
tituirii (+/-)

8.12
480.44
1475.71
1458.52
2453.79
1938.99
3929.46
2917.07
4907.54
3397.54
5885.62
4873.22

109920
117420

6595
7045

83318.4
94328.4

11736.91
13718.71
88018.24

6863.69
6855.02
47436.61

FIA PERSONAL
de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte plai efectuate de ctre p
angajatului pe anul 2015, precum i a impozitului pe venit reinut din ac
1. Date generale privind patronul
1.1 Denumirea
1.2 Codul Fiscal
1.3 Denumirea patronului reorganizat
1.4 Codul fiscal al patronului reorganizat

2. Date generale privind angajatul


OLARU VIOLETA

2.1 Numele, prenumele


2.2 Codul fiscal
2.3 Domiciliul permanent
2.4 Codul fiscal al soului (soiei)
2.5 Data angajrii la serviciu
2.6 Data concedierii de la serviciu
2.7 Data restabilirii la serviciu

3. Informaia privind scutirile nefolosite in anul precedent i trecute in con


3.1 Suma total a scutirilor nefolosite n anul precedent
3.2 Suma restanei la plile salariale pentru anul precedent
3.3
anul
precedent
i trecute
n anul ca
curent
3.4 Suma scutirilor nefolosite
neacordatenpe
perioadele
fiscale
precedente
rezultat a concedierii neligitime a angajatului i restabilirii a
n baza hotrrii instanei de judecat
4. Informaia privind suma scutirilor care se acord conform legislaiei pe
Data prezentrii Cererii privind
scutirea
Suma scutirii
5. Suma scutirilor aferent fiecrei luni a anului curent
I
Lunile anului
Scutirea
fiscal
nefolosit n
anul
precedent

scutirea
pentru I luna
a anului
curent

II

III

IV

total

Suma lunara
a scutirii

6. Suma total a scutirilor pentru anul curent


7. Informaie privind scutirile nefolosite in anul curent
7.1 Suma total a scutirilor nefolosite in anul curent
7.2 Suma restanei la plile salariale la finele anului curent
7.3 Suma scutirilor nefolosite in anul curent, care urmeaz a fi trecute n contul scutirilor anului viitor
8. Informai privind veniturile indreptate spre achitare sau plile efectuate in folosul angajatului i
efecturii indreptat spre achitare
plii in
sau plii efectuate in
folosul
curent
totala
angajatului

8.1
02.02.
28.02.
31.03.
30.04.
05.06.
30.06.
31.07.

8.2
5320
5520
6020
5720
5120
6120
5220

8.3
5320
10840
16860
22580
27700
33820
39040

Numarul
de luni

Suma scutirilor

8.4
2
2
3
4
6
6
7

8.5
3376
3376
5064
6752
10128
10128
11816

Venit de la
care se
calculeaza
PAM

8.6
5320
10840
16860
22580
27700
33820
39040

Prime de asigurari
medicale

8.7
239.4
487.8
758.7
1016.1
1246.5
1521.9
1756.8

31.08.
30.10.
02.11.
30.11.
28.12.

8335

47375

12000

59375

N=16*20=320

8
10
11
11
12

13504

47375

20256

59375

2131.875
0
0
0
2671.875

Anexa Nr. 8 la Regulament nr. 697 din 22.08.2014

A PERSONAL
lariu i alte plai efectuate de ctre patron in folosul
i a impozitului pe venit reinut din aceste pli

erale privind patronul

erale privind angajatul


OLARU VIOLETA

in anul precedent i trecute in contul anului curent

eligitime a angajatului i restabilirii acestuia

e se acord conform legislaiei pentru anul curent

ent fiecrei luni a anului curent

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

cutirile nefolosite in anul curent

nului viitor
efectuate in folosul angajatului i impozitul pe venit reinut din aceste pli
Venit de la
care se
calculeaza
CAS

8.8
5320
10840
16860
22580
27700
33820
39040

Contributii de
asigurari sociale

Venitul impozabil

Impozitul calculat din


venitul impozabil

8.9
319.2
650.4
1011.6
1354.8
1662
2029.2
2342.4

8.10
1385.4
6325.8
10025.7
13457.1
14663.5
20140.9
23124.8

8.11
96.98
595.24
989.53
1335.48
1026.45
1995.16
2260.56

Impozitul
pe venit
aferent
reinerii/res
tituirii (+/-)

8.12
96.98
498.26
491.26
844.22
182.23
1812.93
447.63

47375

54875

2842.5
0
0
0
3292.5

28896.625
0
0
0
33155

3027.79

2580.16

2707.43
14034.62

127.27
7080.95

Anexa Nr. 8 la Regulament nr. 697 din 22.08.2014


FIA PERSONAL
de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte plai efectuate de ctre patron in folosul
angajatului pe anul 2015, precum i a impozitului pe venit reinut din aceste pli
1. Date generale privind patronul
1.1 Denumirea
1.2 Codul Fiscal
1.3 Denumirea patronului reorgani
1.4 Codul fiscal al patronului reor
2. Date generale privind angajatul
Tbr Irina

2.1 Numele, prenumele


2.2 Codul fiscal
2.3 Domiciliul permanent
2.4 Codul fiscal al soului (soiei)
2.5 Data angajrii la serviciu
2.6 Data concedierii de la serviciu
2.7 Data restabilirii la serviciu
3. Informaia privind scutirile nefolosite in anul precedent i trecute in contul anului curent
3.1 Suma total a scutirilor nefolosite n anul precedent
3.2
la plile salariale
pentru anul
precedent
3.4 Suma
Suma restanei
scutirilor neacordate
pe perioadele
fiscale
precedente ca rezultat a
3.3
Suma
scutirilor
nefolosite
n
anul
precedent
i
trecutennbaza
anul hotrrii
curent instanei
concedierii neligitime a angajatului i restabilirii acestuia
de judecat
4. Informaia
privind suma scutirilor care se acord conform legislaiei pentru anul curent
Data prezentrii
Cererii
privind scutirea
Suma scutirii
5. Suma scutirilor aferent fiecrei luni a anului curent
I
Lunile
anului
fiscal

Scutirea
nefolosit n
anul
precedent

scutirea
pentru I
luna a
anului
curent

II

III

IV

VI

VIII

XI

total

Suma
lunara a
scutirii

6. Suma total a scutirilor pentru anul


7. Informaie privind scutirile nefolosite in anul curent
7.1 Suma total a scutirilor nefolosite in anul curent
7.2 Suma restanei la plile salariale la finele anului curent
7.3 Suma scutirilor nefolosite in anul curent, care urmeaz a fi trecute n contul
scutirilor anului viitor
venit reinut din aceste pli
indreptat spre
rii plii
in
folosul
angajat
ului

8.1
02.02.
28.02.
31.03.
30.04.
05.06.
30.06.
31.07.
31.08.
30.10.
02.11.

achitare sau plii


efectuate in folosul
curent

totala

8.2
5280
5030
5580
4960
4980
1480
4230
7480
5680
4280

8.3
5280
10310
15890
20850
25830
27310
31540
39020
44700
48980

Num
arul
de
luni

Suma
scutirilor

8.4
2
2
3
4
6
6
7
8
10
11

8.5
1688
1688
2532
3376
5064
5064
5908
6752
8440
9284

Prime
Contrib
Venit de la
Venit de la
de
utii de
care se
care se
Venitul
asigurari
asigura
calculeaza
calculeaza
impozabil
medicale
ri
PAM
CAS
sociale

8.6
5280
10310
15890
20850
25830
27310
31450
39020
44700
48980

8.7
237.6
463.95
715.05
938.25
1162.35
1228.95
1415.25
1755.9
2011.5
2204.1

8.8
5280
10310
15890
20850
25830
27310
31450
39020
44700
48980

8.9
316.8
618.6
953.4
1251
1549.8
1638.6
1887
2341.2
2682
2938.8

8.10
3037.6
7539.45
11689.55
15284.75
18053.85
19378.45
22329.75
28170.9
31566.5
34553.1

Impozitul
calculat din
venitul
impozabil

8.11
212.63
813.70
1289.02
1664.46
1619.49
1857.92
2117.46
2897.16
2964.97
3230.86

30.11.
28.12.
28.12.

4980
4530
12000

53960
58490
70490

11
12
12

9284
10128
10128

53960
58490
70490

2428.2
2632.05
3172.05

53960
58490
65990

3237.6 39010.2
3509.4 42220.55
3959.4
53231

4033.14
4339.30
6321.10
33361.20

97 din 22.08.2014

in folosul
pli

nului curent

anul curent

XII

Impozitul pe
venit aferent
reinerii/restitu
irii (+/-)

8.12
212.63
601.07
687.95
976.51
642.99
1214.94
902.52
1994.64
970.33
2260.53

1772.61
2566.69
3754.41
18557.80