Sunteți pe pagina 1din 2

SYLLABUS

Disciplina: MARKETING ŞI COMUNICARE DE BRAND

Programul de masterat: PUBLICITATE, anul I (an universitar 2015/2016)

Titular disciplină: dr. Diana-Luiza DUMITRIU/ diana.dumitriu@comunicare.ro

Descrierea și obiectivele cursului:

Marketing-ul reprezintă o componentă de bază a activității organizațiilor, indiferent de domeniul în care ele activează. Acest curs își propune să prezinte și să discute implicațiile pe care dinamica socio-economică și schimbările tehnologice le au asupra comportamentului consumatorului și asupra strategiilor de marketing. În contextul noilor dezvoltări tehnologice, al globalizării și al hipercompetitivității din mediul de afaceri actual, abordarea critică și contextuală a aspectelor strategice și operaționale ale activității de marketing constituie o premisă favorabilă pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor/ brand-urilor şi eficientizarea activităţii acestora.

Principalele obiective ale cursului vizează:

Înțelegerea importanței abordării strategice a activităților de marketing

Analiza și explicarea rolului pe care comportamentul consumatorilor îl are în proiectarea activității de marketing

Identificare și analiza critică a elementelor mixului de marketing

Dobândirea abilităților de proiectare și evaluare a unei campanii de comunicare de brand

Identificarea și evaluarea critică a avantajelor și dezavantajelor pe care le au diferitele tactici de promovare.

C

Structura și tematica de curs

S

Structura și tematica de seminar

Data

1

Marketing – concepte și principii generale. Rolul departamentului de marketing & profilul specialistului de marketing

1

Marketing strategic. Analiza mediului de afaceri

13.10.2015

2

Mix-ul de marketing

2

Strategii de promovare

27.10.2015

3

Comportamentul consumatorului

3

Segmentare, targetare și poziționare

10.11.2015

4

Marketing digital: cadru general

4

Marketing în Social Media

24.11.2015

5

De la produs la brand. Identitate și imagine de brand

5

Branding personal (personal branding)

08.12.2015

6

Principii ale managementului de brand și măsurarea performanței unui brand

6

Loialitate de brand (brand loyalty) și comunități de brand

12.01.2016

Criterii de evaluare

Gradul de implicare și calitatea intervențiilor la curs și seminar pe parcursul semestrului (15% din notă)

Realizarea unui proiect de echipă (30% din notă)

Examen final (55%) N.B. În caz de RESTANȚĂ, evaluarea se va face astfel: examen scris restanță – 70%, realizarea proiectului de seminar - 30%.

Condiții de promovare (condiții pentru nota 5):

frecvență de minim 50% la activitățile de curs și seminar (3 prezențe)

predarea proiectului de seminar

obținerea a minim 4 puncte (din 10) la examenul final

Criterii de evaluare (condiții pentru nota 10):

frecvență de peste 80% la activitățile de curs și seminar

constanța și calitatea intervențiilor și a participării la activitățile de curs și seminar (ex. jocuri de rol, aplicații)

consultarea bibliografiei obligatorii și suplimentare

calitatea elaborării, capacitatea de sinteză și creativitatea demonstrate în realizarea proiectului de seminar

capacitatea de analiză, argumentare și corectitudinea rezolvării itemilor la examenul final

Condiții de realizare a proiectului de seminar (Video Glosar de Marketing):

proiectul se realizează în echipe de 3-4 studenți;

proiectul presupune prezentarea unui concept din sfera marketingului & comunicării de brand (ex.

guerrilla marketing, gimmick, marketing tribal, neuromarketing, ambush marketing, search engine optimization (SEO), marketing afiliat - affiliate marketing, marketing senzorial-sensory marketing, referral marketing, gamification, prosumer, benchmarking, infografic, newsjacking, inbound marketing, meme etc.)

prezentarea conceptului va avea 2 componente:

A. Realizarea unui material video* care va avea minim 90 de secunde (1' 30'') și maxim 210 secunde (3' 30''). Întreg conținutul prezentării trebuie să fie în limba română (în cazul inserării de materiale în alte limbi, se va utiliza subtitrarea în limba română - ex. secvențe/ capturi din campanii realizate în străinătate).

Componența echipelor și conceptul ales trebuie anunțate până la data de 10 noiembrie 2015.

Criterii de evaluare: capacitatea de sinteză și structurare a informației, caracterul critic al abordării, calitatea documentării (folosirea a minim 5 lucrări academice, dintre care minim 3 publicate după anul 2011). Bibliografia folosită pentru realizarea proiectului poate fi inclusă în prezentare sau poate fi predată într-un document separat.

B. Prezentarea (orală) a conceptului de marketing ales, în care trebuie integrată prezentarea propriu-zisă a materialului video realizat în acest sens. Prezentarea va dura 10 minute, fiind urmată de o sesiune de 5 minute de discuții și feedback.

N.B. Proiectele trebuie predate în ultima întâlnire din semestru (12.01.2016) în format electronic (pe CD/DVD) și prezentate la data stabilită și anunțată de titularul de curs.

Bibliografie

Curs:

Aaker, D. (2006). Strategia portofoliului de brand, Bucureşti: Brandbuilders. Bradley, F. (2003). Strategic Marketing in the Customer Driven Organization (Capitolele 1, 3, 6, 10). Chichester: Wiley. Drummond, G., Ensor, J., & Ashford, R. (2008). Strategic Marketing: Planning and Control (Capitolele 1, 2, 4, 9, 15). Oxford:

Elsevier. Dumitrescu, D.(2013) Nativi digitali/Pregatiți-vă. București: Tritonic. Ollins, W. (2006). Despre brand, Bucureşti: Comunicare.ro. Smith, P. R., & Zook, Z. (2011). Marketing communications: integrating offline and online with social media (Capitolele 1,2,3,4 &10). Londra: Kogan Page. Schultz, D.E., & Block, M.P. (2013). Beyond brand loyalty: Brand sustainability. Journal of Marketing Communications, 21 (5),

340-355.

Trout, J. (2005). Trout despre strategie. Cum să cucereşti piaţa şi să ocupi un loc în mintea consumatorului, Bucureşti:

Brandbuilders. Zaltman, G. (2007). Cum gândesc consumatorii. Aspecte esențiale pentru studiile de piață (Capitolele 1, 3, 7, 9). Iași: Polirom. Zbuchea, A.; Pinzaru, F.; Galalae , C. (2009). Ghid esențial de promovare, București: Tritonic.

Seminar:

Aksoy, L., Keiningham, T.L., & Bejou, D. (2008). Objectives of Customer Centric Approaches in Relationship Marketing. Journal of Relationship Marketing, 6 (3-4), 1-8. Alhouti, S., Gillespie, E.A., Chang, W., & Davis, L. (2015).The Thin Line Between Love and Hate of Attention: The Customer Shopping Experience. Journal of Marketing Theory and Practice, 23 (4), 415433. Berger, J. (2014). Word of mouth and interpersonal communication: A review and directions for future research. Journal of Consumer Psychology, 24, (4), 586607. Bergkvist, L., Hjalmarson, H. & Mägi, A.W. (2015). A new model of how celebrity endorsements work: attitude toward the endorsement as a mediator of celebrity source and endorsement effects, International Journal of Advertising, disponibil online:

Matzler, K., Pichler, E., Füller, J. & Mooradian, T. (2011). Personality, person–brand fit, and brand community: An investigation of individuals, brands, and brand communities, Journal of Marketing Management, 27 (910), 874890. Pînzaru, F. (ed.) (2015). Business storytelling: brand-uri și povești. București: Tritonic. Ries, A., & Trout, J. (2004). Poziţionarea. Lupta pentru un loc în mintea ta, Bucureşti: Brandbuilders. Tiago, M.T., & Verissimo, J.M. (2015). Digital marketing and social media: Why bother?. Business Horizons, 57, 703708. Trout, J., & Rivkin, S. (2010). Repositioning Marketing in an Era of Competition, Change, and Crisis (Capitolele 9, 10, 12). New York: McGraw-Hill.