Sunteți pe pagina 1din 2

Modificarea contractului colectiv de munca

Modificarea contractului colectiv poate interveni atunci cand legiuitorul stabileste prin acte
normative, prevederi mai favorabile decat cele prevazute in contractul colectiv de munca.
Modalitati de incetare
Suspendarea reprezinta o incetare temporara a executarii obligatiilor asumate prin contractul
colectiv de munca, cu reluarea acestora dupa trecerea unui anumit interval de timp.
Contractul colectiv de munca poate fi suspendat in urmatoarele situatii:
-

prin acordul partilor;


in caz de forta majora;
in cazul in care toti salariatii din unitate participa la greva iar munca nu se mai poate
desfasura astfel incat pe langa suspendarea contractului individual de munca, este normala
aprecierea suspendarii contractului colectiv de munca doar cel aplicabil la nivel de unitate;

Potrivit legii dialogului social, contractul colectiv de munca inceteaza in urmatoarele situatii:
-

la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat


la data dizolvarii unitatii
la data lichidarii societatii
prin acordul partilor, avand in vedere ca in sistemul de drept intern nu exista posibilitatea
incheierii contractului colectiv de munca pe perioada nedeterminata determina si faptul ca
aceste contracte nu pot fi denuntate unilateral.
In cazul in care o organizatie patronala sau sindicala ce a semnat contractul colectiv de
munca si isi pierde calitatea de organizatie reprezentativa, determina situatia in care orice
parte interesata si indreptatita poate sa solicite renegocierea contractului colectiv de munca
pana la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.

Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca


Nici Codul muncii si nici Legea 62/2011 legea dialogului social nu prevad modalitati concrete
in care se poate face interpretarea contractului colectiv de munca daca acest lucru este necesar pe
parcursul executarii sau derularii acestuia.
In aceasta situatie interpretarea clauzelor stipulate in contractul colectiv de munca se poate face
fie prin acordul partilor, fie potrivit regulilor de drept comun, respectiv Codul civil.
Interpretarea prin acordul partilor presupune faptul ca partile se vor intalni si se vor intelege
asupra unor pasaje din contract unde exista neclaritati sau puncte de vedere diferite, urmand ca la final
interpretarea data sa fie consemnata intr-un porces verbal care va deveni ulterior act aditional la
contractul colectiv de munca.
In cazul in care paritile nu se inteleg, vor putea face interpretaea potrivit regulilor de drept
comun, respectiv dupa regulile cuprinse in dispozitiile art 1266 - 1269 C civ, astfel:
-

contractul se interpreteaza dupa vointa concordanta a partilor, iar nu dupa sensul literal
(aplicabilitate art 1266)

clauzele se interpreteaza unele prin altele, dand fiecareia intelesul care rezulta din ansamblul
contractual
clauzele susceptibile de mai multe intelesuri se vor intrpreta in seunsul care se potriveste cel
mai bine naturii si obiectului contractului
clauzele indoielnice se interpreteaza tinand seama de natura contractului, de imprejurarile in
care a fost incheiat, de interpretarea data anterior de parti, cat si de sensul general atribuit
clauzelor si expresiilor in domeniu.

In situatia in care dupa aplicarea regulilor de interpretare totusi contractul ramane neclar, acesta
se va interpreta in favoarea celui ce se obliga.