Sunteți pe pagina 1din 140

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL

ASIGURRILOR DE SNTATE DIN


ROMNIA
Aplicaia de raportare pentru concedii medicale
Manual de utilizare

Versiune document: 3.7 RELEASED


Creat: 12.09.2007
Ultima actualizare: 24.10.2014

Acest document a fost realizat i avizat de:

Nume

Funcie

ELABORAT

Ioana CRASOVSCHI

Analist - programator

ACTUALIZAT

Catalina PANAIT

Analist - programator

ACTUALIZAT

Ioana LAZAR

Analist - programator

VERIFICAT

Cristi POTLOG

Coordonator tehnic

APROBAT

Amelia GIURUMESCU

Project Manager

Lista schimbrilor efectuate n document n urma reviziilor:


Versiune

Data

Descriere

0.1 DRAFT

12.09.2007

Structura documentului

1.0 RELEASED

12.10.2007

Versiunea iniial

1.1 RELEASED

30.09.2008

Versiunea actualizat

2.0 RELEASED

30.10.2010

Versiune actualizat

2.1 RELEASED

24.05.2011

Versiune actualizat

2.5 RELEASED

25.01.2012

Versiune actualizat

3.5 RELEASED

14.09.2012

Versiune actualizat cu eCard

3.7 RELEASED

24.10.2014

Versiune actualizat cu eCard

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 2 din 140

CUPRINS

CUPRINS ................................................................................................................................................................ 3
LISTA DE FIGURI ..................................................................................................................................................... 6
1. SCOPUL DOCUMENTULUI ................................................................................................................................ 11
2. TERMENI UTILIZAI .......................................................................................................................................... 12
3. ELEMENTE COMUNE ........................................................................................................................................ 13
3.1. FERESTRE .............................................................................................................................................................13
3.1.1. Bara de titlu ...............................................................................................................................................13
3.1.2. nchiderea ferestrei ....................................................................................................................................13
3.1.3. Repoziionarea ferestrei ............................................................................................................................14
3.2. MODIFICAREA DATEI...............................................................................................................................................14
3.3. OPERAII CU LISTE ..................................................................................................................................................15
3.4. TIPRIRE ..............................................................................................................................................................19
3.5. VIZUALIZARE .........................................................................................................................................................19
3.6. EXPORT EXCEL....................................................................................................................................................... 20
4. LANSAREA APLICAIEI...................................................................................................................................... 22
4.1. LANSAREA APLICAIEI SIUI-CM ................................................................................................................................22
4.1.1. Lansarea aplicaiei utilizat de mai muli medici pe convenii diferite......................................................22
4.1.2. Lansarea aplicaiei pentru o singur convenie .........................................................................................23
4.2. FEREASTRA PRINCIPAL ...........................................................................................................................................24
5. DESCRIEREA SECIUNII FIIER ......................................................................................................................... 26
5.1. PACIENI ..............................................................................................................................................................27
5.1.1. Adugarea unui pacient ............................................................................................................................ 29
5.1.2. Adugare pacient cu citire date eCard ......................................................................................................35
5.1.3. Identificarea unui pacient folosind citirea eCard .......................................................................................36
5.1.4. Citirea datelor de pe eCard ........................................................................................................................38
5.1.5. Modificarea unui pacient ..........................................................................................................................40
5.1.6. tergerea unui pacient ...............................................................................................................................42
5.1.7. Tiprirea listei de pacieni..........................................................................................................................42
5.1.8. Vizualizarea listei de pacieni.....................................................................................................................43
5.1.9. Actualizarea listei de pacieni ....................................................................................................................43
5.1.10. Exportul n Excel a listei de pacieni .........................................................................................................43
5.1.11. Verificarea calitatii online de asigurat .....................................................................................................44
5.2. CERTIFICATE MEDICALE ...........................................................................................................................................45
5.2.1. Actualizarea listei de certificate medicale eliberate .................................................................................47
5.2.2. Adugarea unui certificat medical fara conexiune securizata (offline) .....................................................47
5.2.3. Modificarea unui certificat medical ...........................................................................................................57
5.2.4. Copiere certificat medical .........................................................................................................................58
5.2.5. Anularea unui certificat medical ................................................................................................................ 60
5.2.6. Duplicarea unui certificat medical .............................................................................................................60
5.2.7. Vizualizare certificat medical ....................................................................................................................61
5.2.8. Tiprire certificat medical ..........................................................................................................................62
5.2.9. Lista certificatelor anulate .........................................................................................................................62
5.2.10. Gestiunea seriiilor lipsa de certificate medicale ......................................................................................64
5.2.11. Tiprirea listei de certificate medicale eliberate......................................................................................66
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 3 din 140

5.2.12. Vizualizare listei de certificate medicale eliberate ..................................................................................67


5.2.13. Exportul n Excel al listei de certificate medicale ....................................................................................67
5.2.14. Secvenele de raportare ...........................................................................................................................67
5.2.15. Adugarea unui certificat medical cu conexiune securizata (online) ......................................................71
5.2.16. Adugarea unui certificat medical cu ajutorul eCardului ........................................................................73
6. DESCRIEREA SECIUNII RAPORTRI ................................................................................................................. 75
6.1. IMPORT DATE ....................................................................................................................................................... 76
6.1.1. Import nomenclatoare ...............................................................................................................................76
6.1.2. Import online .............................................................................................................................................77
6.1.3. Import offline .............................................................................................................................................80
6.1.4. Import fisier de personalizare .................................................................................................................... 81
6.1.5. Import online .............................................................................................................................................82
6.1.6. Import offline .............................................................................................................................................84
6.2. EXPORT CERTIFICATE MEDICALE ................................................................................................................................86
6.2.1. Export online ..............................................................................................................................................88
6.2.2. Export offline .............................................................................................................................................91
6.3. FORMULARE DE RAPORTARE .....................................................................................................................................92
6.3.1. Actualizare list formulare ........................................................................................................................93
6.3.2. Tiprire formular.......................................................................................................................................93
6.3.3. Vizualizare list formulare .........................................................................................................................93
6.3.4. Export toate rapoartele .............................................................................................................................95
7. DESCRIEREA SECIUNII ADMINISTRARE ........................................................................................................... 96
7.1. DATE UNITATE ....................................................................................................................................................... 96
7.1.1. Precondiii ..................................................................................................................................................96
7.1.2. Cnd se efectueaz operaia ..................................................................................................................... 96
7.1.3. Cum se efectueaz operaia ...................................................................................................................... 96
7.2. ANGAJAI .............................................................................................................................................................98
7.2.1. Adugare angajat ......................................................................................................................................98
7.2.2. Modificare angajat ..................................................................................................................................100
7.2.3. tergere angajat ......................................................................................................................................101
7.3. CONVENII .........................................................................................................................................................102
7.3.1. Adugare convenie .................................................................................................................................102
7.3.2. Modificare convenie ...............................................................................................................................104
7.3.3. tergere convenie ...................................................................................................................................105
7.4. ACTIVARE ...........................................................................................................................................................106
7.4.1. Prima activare..........................................................................................................................................106
7.4.2. Re-activare ...............................................................................................................................................106
7.4.3. Activare pentru mai mule unitai, pe acelai calculator .........................................................................108
7.5. CONFIGURARE TIPIZATE .........................................................................................................................................109
7.5.1. Configurare certificat medical .................................................................................................................109
7.6. SERII DOCUMENTE TIPIZATE....................................................................................................................................112
7.6.1. Adugare top de serii...............................................................................................................................113
7.6.2. Modificare top de serii .............................................................................................................................114
7.6.3. tergerea unui top de serii .......................................................................................................................114
7.6.4. Vizualizarea listei seriilor existente in sistem ...........................................................................................114
7.6.5. Exportul listei seriilor existente in sistem .................................................................................................114
7.7. NOMENCLATOARE................................................................................................................................................115
7.8. UTILIZATORI........................................................................................................................................................115
7.8.1. Adugare utilizator ..................................................................................................................................116
7.8.2. Modificare utilizator ................................................................................................................................117
7.8.3. tergere utilizator ....................................................................................................................................118
7.8.4. Modificare parol ....................................................................................................................................119
7.9. IMPORT/EXPORT PACIENI.....................................................................................................................................120
7.9.1. Import pacieni ........................................................................................................................................120
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 4 din 140

7.9.2. Export pacieni .........................................................................................................................................123


7.10. ARHIVARE/RESTAURARE .....................................................................................................................................125
7.10.1. Precondiii ..............................................................................................................................................125
7.10.2. Cnd se efectueaz operaia .................................................................................................................125
7.10.3. Cum se efectueaz operaia ..................................................................................................................125
7.11. COMPACTARE ...................................................................................................................................................129
7.12. ACTUALIZARE VERSIUNI .......................................................................................................................................130
7.12.1. Actualizare online a versiunii .................................................................................................................130
7.12.2. Actualizare online a versiunii de nomeclatoare .....................................................................................131
7.12.3. Actualizare offline a versiunii.................................................................................................................132
8. DESCRIEREA SECIUNII FERESTRE .................................................................................................................. 134
8.1. ARANJARE N CASCAD..........................................................................................................................................134
9. DESCRIEREA SECIUNII AJUTOR ..................................................................................................................... 135
9.1. MANUAL ............................................................................................................................................................135
9.2. PORTAL ONLINE ...................................................................................................................................................135
9.3. DESPRE ..............................................................................................................................................................135
10. IEIREA DIN APLICAIE ................................................................................................................................. 137
11. ACCESARE COMENZI DE LA TASTATUR....................................................................................................... 138
12. CODURI DE RASPUNS OPERATII ECARD........................................................................................................ 139

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 5 din 140

LISTA DE FIGURI

Fig. 3.1-2 nchiderea unei ferestre prin intermediul submeniului ...............................................................................13


Fig. 3.2-1 Data modificabil .........................................................................................................................................14
Fig. 3.2-2 Calendar ......................................................................................................................................................14
Fig. 3.2-3 Selectarea lunii.............................................................................................................................................14
Fig. 3.2-4 Selectarea anului .........................................................................................................................................15
Fig. 3.2-5 Schimbarea datei de la tastatur ................................................................................................................15
Fig. 3.3-1 Formatul unei liste .....................................................................................................................................16
Fig. 3.3-2 Ordonarea listelor ........................................................................................................................................16
Fig. 3.3-3 Filtrarea listelor dup casete text ...............................................................................................................17
Fig. 3.3-4 Filtrarea listelor dup casete text ...............................................................................................................17
Fig. 3.3-5 Filtrarea listelor dup casete text ...............................................................................................................18
Fig. 3.3-6 Filtrarea listelor dup dat ..........................................................................................................................18
Fig. 3.4-1 Fereastra Print ............................................................................................................................................19
Fig. 3.4-2 Atenionare tiprire list vid .....................................................................................................................19
Fig. 3.5-1 Ecranul de vizualizare nregistrri ...............................................................................................................20
Fig. 3.5-2 Atenionare vizualizare list vid ................................................................................................................20
Fig. 3.6-1 Fereastra de salvare fiier Excel ..................................................................................................................21
Fig. 3.6-2 Progres export Excel ...................................................................................................................................21
Fig. 4.1-1 Pictograma aplicaiei ...................................................................................................................................22
Fig. 4.1-2 Lansarea aplicaiei.......................................................................................................................................22
Fig. 4.1-1 - Alegerea bazei de date ..............................................................................................................................23
Fig. 4.1-3 Fereastra de autorizare ...............................................................................................................................23
Fig. 4.1-4 Avertizare date incorecte ............................................................................................................................24
Fig. 4.1-5 Avertizare blocare utilizator ........................................................................................................................24
Fig. 4.2-1 Fereastra principal ....................................................................................................................................24
Fig. 4.2-2 Meniul principal al aplicaiei .......................................................................................................................25
Fig. 4.2-3 Bara de instrumente ...................................................................................................................................25
Fig. 4.2-4 Bara de stare ...............................................................................................................................................25
Fig. 4.2-5 Trecerea din starea online in starea offline ................................................................................................ 26
Fig. 4.2-1 Detaliu Fiier ..............................................................................................................................................27
Fig. 5.1-1 Selectarea seciunii Pacieni .......................................................................................................................27
Fig. 5.1-2 Fereastra Pacieni .......................................................................................................................................28
Fig. 5.1-3 Lista pacienilor ...........................................................................................................................................28
Fig. 5.1-4 Adugare Pacient ........................................................................................................................................29
Fig. 5.1-5 Completare Date personale ........................................................................................................................30
Fig. 5.1-6 Verificarea categoriei de asigurat online ....................................................................................................31
Fig. 5.1-7 Verificarea categoriei de asigurat - persoana inexistenta...........................................................................31
Fig. 5.1-8 Verificarea categoriei de asigurat - persoana decedata .............................................................................32
Fig. 5.1-9 Lista cu valori posibile pentru sex ...............................................................................................................32
Fig. 5.1-10 Selector CAS ..............................................................................................................................................32
Fig. 5.1-11 Selector Jude............................................................................................................................................32
Fig. 5.1-12 Selector Localitate.....................................................................................................................................33
Fig. 5.1-13 Fereastra Act de Identitate .......................................................................................................................33
Fig. 5.1-14 Selector Tip Act de Identitate ...................................................................................................................33
Fig. 5.1-15 Grupa sanguin i RH ................................................................................................................................34
Fig. 5.1-16 Validare cmp obligatoriu .........................................................................................................................34
Fig. 5.1-17 Avertizare pentru completarea cmpurilor obligatorii .............................................................................34
Fig. 5.1-18 Avertizare CNP incorect ............................................................................................................................35
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 6 din 140

Fig. 5.1-19 Avertizare existena CNP-ului n baza de date ..........................................................................................35


Fig. 5.1-20 Mesaj la modificarea datei de nastere ...................................................................................................... 35
Fig. 5.1-21 Mesaj la modificarea sexului.....................................................................................................................35
Figura 5.1-1 Adaugare persoana folosind eCard ........................................................................................................36
Figura 5.1 Fereastra adugare pacient regsit prin Citete eCard ...........................................................................36
Figura 5.1-2 - Autentificare card folosind un terminal cu tastatur ...........................................................................37
Figura 5.1-3 - Autentificare card folosind un terminal far tastatur ........................................................................37
Fig. 5.1-22 Identificarea unui pacient folosid citirea eCard .........................................................................................38
Fig. 5.1-23 Vizualizarea detaliilor unui pacient ............................................................................................................38
Fig. 5.1-24 Detalii card asigurat ..................................................................................................................................39
Fig. 5.1-25 Mesj avertizare eCard diferit ...................................................................................................................39
Fig. 5.1-26 Terminal neconectat/nefuncional ............................................................................................................ 39
Fig. 5.1-27 Modificare date pacient ............................................................................................................................40
Fig. 5.1-28 Modificare date pacient verificare online ................................................................................................. 41
Fig. 5.1-29 Afisarea mesajului de verificare 2 .............................................................................................................41
Fig. 5.1-30 Afisarea mesajului de verificare 3 .............................................................................................................41
Fig. 5.1-31 Afisarea mesajului de verificare 4 .............................................................................................................41
Fig. 5.1-32 Mesaj avertizare tergere pacient...........................................................................................................42
Fig. 5.1-33 Dialog de confirmare a tergerii unui pacient ...........................................................................................42
Fig. 5.1-34 Fiier Excel cu lista pacienilor ..................................................................................................................44
Fig. 5.1-35 Afiarea mesajului de verificare a calitii de asigurat..............................................................................44
Fig. 5.1-36 Afisarea mesajului de verificare 1 .............................................................................................................45
Fig. 5.1-37 Afisarea mesajului de verificare 2 .............................................................................................................45
Fig. 5.1-38 Afisarea mesajului de verificare 3 .............................................................................................................45
Fig. 5.1-39 Afisarea mesajului de verificare 4 .............................................................................................................45
Fig. 5.2-1 Selectarea seciunii Certificate medicale ....................................................................................................46
Fig. 5.2-2 Fereastra Certificate medicale ....................................................................................................................46
Fig. 5.2-3 Fereastra selector pacient..........................................................................................................................48
Fig. 5.2-4 Afisarea rezultatului ....................................................................................................................................48
Fig. 5.2-5 Afisarea mesajului de verificare 2 ...............................................................................................................48
Fig. 5.2-6 Afisarea mesajului de verificare 3 ...............................................................................................................48
Fig. 5.2-7 Afisarea mesajului de verificare 4 ...............................................................................................................49
Fig. 5.2-8 Fereastra Adugare certificat medical ........................................................................................................49
Fig. 5.2-9 Zona Date medic .........................................................................................................................................50
Fig. 5.2-10 Selector medic (care emite concediul medical) ........................................................................................50
Fig. 5.2-11 Corelare " Paraf ef secie " cu "Concediu medical externare" .............................................................50
Fig. 5.2-12 Corelare "Urgenta medicala" cu "Cod indemnizatie" ...............................................................................51
Fig. 5.2-13 Corelare " Boal contagioas " cu "Cod indemnizatie" .............................................................................51
Fig. 5.2-14 Completarea cmp "n continuare" ......................................................................................................... 51
Fig. 5.2-15 Completarea cmp "Duplicat" .................................................................................................................51
Fig. 5.2-16 Corelare " Paraf risc maternal " cu "Cod indemnizatie"..........................................................................52
Fig. 5.2-17 Zona Date certificat ...................................................................................................................................52
Fig. 5.2-18 Selector Serii .............................................................................................................................................53
Fig. 5.2-19 Selector Cod indemnizaie ........................................................................................................................53
Fig. 5.2-20 Zona Date asigurat ....................................................................................................................................53
Fig. 5.2-21 Zona "Concediu medical ambulatoriu" .....................................................................................................54
Fig. 5.2-22 Zona "Concediu medical internat" ............................................................................................................54
Fig. 5.2-23 Selector Cod diagnostic ............................................................................................................................54
Fig. 5.2-24 List Tip diagnostic ...................................................................................................................................54
Fig. 5.2-25 Zona "Concediu medical la externare".....................................................................................................55
Fig. 5.2-26 Zona "Numar card" ..................................................................................................................................55
Fig. 5.2-27 Exemplu mesaj de avertizare cu confirmare ............................................................................................55
Fig. 5.2-28 Mesaj de avertizare CID diferit de card ....................................................................................................57
Fig. 5.2-29 Stare card: Blocat .....................................................................................................................................57
Fig. 5.2-30 Fereastra Modificare certificat medical .................................................................................................... 58
Fig. 5.2-31 Fereastra Copiere certificat medical .........................................................................................................59
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 7 din 140

Fig. 5.2-32 Dialog confirmare anulare certificat .........................................................................................................60


Fig. 5.2-33 Dialog confirmare duplicare certificat ......................................................................................................61
Fig. 5.2-34 Fereastra Duplicare certificat medical ......................................................................................................61
Fig. 5.2-35 Fereastra Documente anulate ..................................................................................................................63
Fig. 5.2-36 Fereastra Adugare document anulat ......................................................................................................63
Fig. 5.2-37 Mesaj confirmarare tergere documet anulat ..........................................................................................64
Fig. 5.2-38 Lista seriilor ..............................................................................................................................................64
Fig. 5.2-39 Fereastra Serii ..........................................................................................................................................65
Fig. 5.2-40 Mesaj confirmare tergere serie ..............................................................................................................65
Fig. 5.2-41 Fereastra Serii lips ..................................................................................................................................66
Fig. 5.2-42 Adugare serie lips .................................................................................................................................66
Fig. 5.2-43 Mesaj confirmare tergere serie lips ......................................................................................................66
Fig. 5.2-44 Fiier Excel cu lista certificatelor medicale ...............................................................................................67
Fig. 5.2-45 Zona Secvena de raportare .....................................................................................................................68
Fig. 5.2-46 Mesaj confirmare nchidere raportare ..................................................................................................... 68
Fig. 5.2-47 Mesaj atenionare certificatul este deja modificat pe ultima secven...................................................69
Fig. 5.2-48 Mesaj informare certificat rectificativ......................................................................................................69
Fig. 5.2-49 Mesaj informare certificatul este deja anulat ..........................................................................................70
Fig. 5.2-50 Mesaj informare anulare certificat rectificativ ........................................................................................70
Fig. 5.2-51 Fereastra selector pacient........................................................................................................................71
Fig. 5.2-52 Fereastra afisare mesaje ..........................................................................................................................72
Fig. 5.2-53 Fereastra Adugare certificat medical ...................................................................................................... 72
Fig. 5.2-54 Fereastra Adugare certificat medical online ...........................................................................................73
Fig. 5.2-55 Fereastra selector pacient........................................................................................................................73
Fig. 5.2-56 Fereastra selector pacient........................................................................................................................74
Fig. 5.2-57 Fereastra Adugare certificat medical ...................................................................................................... 74
Fig. 5.2-58 Fereastra Adugare certificat medical online ...........................................................................................75
Fig. 5.2-1 Detaliu Raportri .........................................................................................................................................75
Fig. 6.1-1 Selectarea seciunii Import date - Import nomeclatoare............................................................................76
Fig. 6.1-2 Asistentul pentru importul datelor .............................................................................................................76
Fig. 6.1-3 Asistentul pentru importul datelor .............................................................................................................77
Fig. 6.1-4 Mesaj conexiunea a fost efectuat cu succes .............................................................................................77
Fig. 6.1-5 Mesaj conexiunea nu a putut fi efectuat ..................................................................................................77
Fig. 6.1-6 Import date - data ultimului import ............................................................................................................78
Fig. 6.1-7 Desfurarea importului de date ................................................................................................................78
Fig. 6.1-8 Finalizarea cu succes a importului ..............................................................................................................79
Fig. 6.1-9 Eroare de conexiune la import ....................................................................................................................79
Fig. 6.1-10 Eroare la import- nu exist catalog mai nou .............................................................................................79
Fig. 6.1-11 Data ultimului import de nomenclatoare .................................................................................................79
Fig. 6.1-12 Import date- import offline.......................................................................................................................80
Fig. 6.1-13 Fereastra Open .........................................................................................................................................80
Fig. 6.1-14 Eroare la import- fiier invalid...................................................................................................................81
Fig. 6.1-15 Selectarea seciunii Import date - Import fisier de personalizare.............................................................81
Fig. 6.1-16 Asistentul pentru importul datelor ...........................................................................................................81
Fig. 6.1-17 Asistentul pentru importul datelor ...........................................................................................................82
Fig. 6.1-18 Mesaj conexiunea a fost efectuat cu succes ...........................................................................................82
Fig. 6.1-19 Mesaj conexiunea nu a putut fi efectuat ................................................................................................83
Fig. 6.1-20 Import date - data ultimului import ..........................................................................................................83
Fig. 6.1-21 Desfurarea importului de date ..............................................................................................................83
Fig. 6.1-22 Finalizarea cu succes a importului ............................................................................................................84
Fig. 6.1-23 Eroare de conexiune la import ..................................................................................................................84
Fig. 6.1-24 Import date- import offline.......................................................................................................................85
Fig. 6.1-25 Fereastra Open .........................................................................................................................................85
Fig. 6.1-26 Eroare la import- fiier invalid...................................................................................................................86
Fig. 6.2-1 Selectarea seciunii Raportare prin email ... ............................................................................................... 86
Fig. 6.2-2 Asistentul de raportare prin e-mail-Opiuni raportare ...............................................................................87
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 8 din 140

Fig. 6.2-3 Asistentul de raportare prin e-mail-Configurare e-mail ............................................................................88


Fig. 6.2-4 Fereastra opiuni e-mail ............................................................................................................................89
Fig. 6.2-5 Desfurarea exportului de date ...............................................................................................................89
Fig. 6.2-6 Finalizarea cu succes a exportului .............................................................................................................90
Fig. 6.2-1 Mesaj eroare aplicaia nu e activat ...........................................................................................................90
Fig. 6.2-2 Eroare export date- nu exist date .............................................................................................................90
Fig. 6.2-3 Eroare export date- configurare e-mail incorect ......................................................................................91
Fig. 6.3-1 Selectarea seciunii Formulare de raportare ..............................................................................................92
Fig. 6.3-2 List formulare raportare ............................................................................................................................92
Fig. 6.3-3 Atenionare nici un element selectat ........................................................................................................93
Fig. 6.3-4 Formular de raportare ................................................................................................................................94
Fig. 6.3-5 Atenionare nici un element selectat ........................................................................................................95
Fig. 6.3-6 Export toate rapoartele n fiier pdf...........................................................................................................95
Fig. 6.3-1 Detalii seciune Administrare ......................................................................................................................96
Fig. 7.1-1 Date Unitate - persoan fizic .....................................................................................................................97
Fig. 7.1-2 Date Unitate - persoan juridic ..................................................................................................................97
Fig. 7.2-1 Lista angajati ................................................................................................................................................98
Fig. 7.2-2 Fereastra Adaug angajat ...........................................................................................................................99
Fig. 7.2-3 Mesaj avertizare specialiti medic obligatorii ...........................................................................................99
Fig. 7.2-4 Selector specialiti ...................................................................................................................................100
Fig. 7.2-5 Mesaj confirmare tergere specialitate ....................................................................................................100
Fig. 7.2-6 Fereastra "Modific angajat" .....................................................................................................................101
Fig. 7.2-7 Fereastra "Modific angajat" .....................................................................................................................101
Fig. 7.2-8 Mesaj confirmare tergere angajat ...........................................................................................................102
Fig. 7.2-9 Mesaj avertizare angajat nu poate fi ters ................................................................................................102
Fig. 7.3-1 Lista conveniilor ........................................................................................................................................102
Fig. 7.3-2 Fereastra Adugare convenie .................................................................................................................103
Fig. 7.3-3 Selector medici..........................................................................................................................................104
Fig. 7.3-4 Mesaj confirmare tergere medic din lista conveniei ..............................................................................104
Fig. 7.3-5 Fereastra "Modificare convenie" .............................................................................................................105
Fig. 7.3-6 Mesaj confirmare tergere convenie .......................................................................................................105
Fig. 7.3-7 Mesaj avertizare convenia nu poate fi ters .........................................................................................105
Fig. 7.4-1 Convenia de utilizare i cheia de activare ................................................................................................106
Fig. 7.4-2 - Reactivare aplicaie..................................................................................................................................107
Fig. 7.4-3 Asistentul de activare aplicaiei (introducere serie de licen).................................................................107
Fig. 7.4-4 Mesaj avertizare cheie activare incorect ................................................................................................108
Fig. 7.4-5 Activare finalizat cu succes .....................................................................................................................108
Fig. 7.4-6 - Activare pentru un alt medic ...................................................................................................................109
Fig. 7.5-1 Fereastra de vizualizare a ablonului de certificat ...................................................................................110
Fig. 7.5-2 Fereastra de configurare certificat .........................................................................................................111
Fig. 7.5-3 Proprietati campuri pe formularul tipizat ..............................................................................................111
Figura 7.6-1 Lansarea modulului Serii documente tipizate .......................................................................................112
Figura 7.6-2 Fereastra Lista topuri de serii ................................................................................................................113
Figura 7.6-3 Fereastra Serii ........................................................................................................................................113
Figura 7.6-5 Vizualizare pagin ..................................................................................................................................114
Figura 7.6-6 Fereastra Export Excel ...........................................................................................................................115
Fig. 7.8-1 Fereastra Lista nomenclatoare .................................................................................................................115
Fig. 7.8-1 Fereastra "Securitate" ...............................................................................................................................116
Fig. 7.8-2 Mesaj eroare adugare utilizator ..............................................................................................................116
Fig. 7.8-3 Fereastra "Adugare utilizator" ................................................................................................................117
Fig. 7.8-4 Mesaj eroare modificare utilizator ...........................................................................................................117
Fig. 7.8-5 Fereastra "Modificare utilizator" ..............................................................................................................117
Fig. 7.8-6 Mesaj eroare modificare administrator ....................................................................................................118
Fig. 7.8-7 Mesaj eroare tergere utilizator ...............................................................................................................118
Fig. 7.8-8 Mesaj eroare tergere ADMIN ..................................................................................................................118
Fig. 7.8-9 Mesaj confirmare tergere utilizator ........................................................................................................119
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 9 din 140

Fig. 7.8-10 Mesaj eroare modificare parol..............................................................................................................119


Fig. 7.8-11 Fereastra "modificare parol".................................................................................................................119
Fig. 7.8-12 Fereastra "modificare parol" pentru ADMIN ........................................................................................120
Fig. 7.9-1 Selectarea seciunii Import/Export Pacieni .............................................................................................120
Fig. 7.9-2 Fereastra de Import Pacieni.....................................................................................................................121
Fig. 7.9-3 Asistent Import/Export pacieni Configurare fiier import ....................................................................121
Fig. 7.9-4 Fereastra Open ......................................................................................................................................122
Fig. 7.9-5 Asistent Import/Export pacieni Completare locaie fiier import ........................................................122
Fig. 7.9-6 Asistent Import/Export pacieni Sfrit import ......................................................................................122
Fig. 7.9-7 Fereastra de ExportPacieni ......................................................................................................................123
Fig. 7.9-8 Asistent Import/Export pacieni Configurare fiier import ....................................................................123
Fig. 7.9-9 Fereastra Save as ...................................................................................................................................124
Fig. 7.9-10 Asistent Import/Export pacieni Completare locaie fiier export .......................................................124
Fig. 7.9-11 Asistent Import/Export pacieni Sfrit export ....................................................................................124
Fig. 7.10-1 Selectarea seciunii Arhivare/Restaurare ...............................................................................................125
Fig. 7.10-2 Asistent Arhivare / Restaurare ................................................................................................................126
Fig. 7.10-3 Arhivare date-Selectare locaie fiier .......................................................................................................126
Fig. 7.10-4 Arhivare date-Progres operaie ...............................................................................................................126
Fig. 7.10-5 Finalizarea cu succes a operaiei de arhivare..........................................................................................127
Fig. 7.10-6 Restaurare date .......................................................................................................................................127
Fig. 7.10-7 Restaurare- Selectare locaie fiier arhiv ...............................................................................................127
Fig. 7.10-8 Selectarea fisierului..................................................................................................................................128
Fig. 7.10-9 Restaurare date-Progres operaie ...........................................................................................................128
Fig. 7.10-10 Finalizarea cu succes a operaiei de restaurare ....................................................................................128
Figura 7.11-1Selectare Compactare ..........................................................................................................................129
Figura 7.11-2Ferestra de progres compactare baza ..................................................................................................129
Fig. 7.12-1 Asistent actualizare versiuni ...................................................................................................................130
Fig. 7.12-2 Progres descrcare fiier actualizare ......................................................................................................130
Fig. 7.12-3 Nu exista versiuni mai noi .......................................................................................................................131
Fig. 7.12-4 Asistent actualizare versiuni nomenclatoare ..........................................................................................131
Fig. 7.12-5 Progres descrcare fiier actualizare ......................................................................................................132
Fig. 7.12-6 Nu exista versiuni mai noi .......................................................................................................................132
Fig. 7.12-7 - nceperea actualizrii .............................................................................................................................133
Fig. 7.12-8 - Procesul de actualizare a versiunii .........................................................................................................133
Fig. 7.12-9 - Terminarea procesului de actualizare a versiunii .................................................................................133
Fig. 7.12-1 Selectarea seciunii Ferestre ...................................................................................................................134
Fig. 8.1-1 Aranjarea in cascada a ferestreor deschide ...............................................................................................134
Fig. 9.1-1 Selectarea opiunii Manual .......................................................................................................................135
Fig. 9.2-1 Selectarea opiunii Portal online ...............................................................................................................135
Fig. 9.3-1 Selectarea opiunii Despre ........................................................................................................................135
Fig. 9.3-2 Informaii depre versiunea aplicaiei SIUI-CM ..........................................................................................136
Fig. 9.3-1 Ecran istoricul modificarilor ......................................................................................................................136
Fig. 9.3-1 Mesaj ieire din aplicaie ...........................................................................................................................137

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 10 din 140

1. SCOPUL DOCUMENTULUI

Acest document reprezint Manualul de Utilizare al aplicaiei Concedii Medicale Desktop din cadrul Sistemului
Informatic Unic Integrat (SIUI) al Asigurrilor de Sntate din Romnia.
Scopul su este de a familiariza utilizatorul cu modalitile de lucru; totodat documentul servete ca instrument
pentru nelegerea funcionalitilor aplicaiei i modului de operare cu aceasta.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 11 din 140

2. TERMENI UTILIZAI

n prezentul manual sunt utilizai urmtorii termeni i abrevieri:


SIUI
eCard
CEAS
CM
CNAS
CAS
Utilizator
Sistem
Aplicaie

Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurrilor de Sntate din Romnia


Cardul electronic de asigurari de sanatate
Componenta Centrala a Cardului Electronic de Asigurari de Sanatate
Concedii medicale
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Casa de Asigurari de Sntate
Orice operator care lucreaz cu aplicaia SIUI-CM

Asistent

O succesiune de ferestre din cadrul aplicaiei care ghideaz utilizatorul


pentru efectuarea unei anumite operaii.

Aplicaia SIUI-CM n ansamblu


Programul de calculator SIUI-CM din cadrul Sistemului Informatic Unic
Integrat al Asigurrilor de Sntate din Romnia

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 12 din 140

3. ELEMENTE COMUNE

Paragraful de fa se refer la acele elemente de interfa care se comport la fel n aplicaie, indiferent de locul n
care apar.
n acest scop, aplicaia folosete un design unitar iar elementele de interfa sunt sugestive i constante.

3.1. FERESTRE
Ferestrele sunt zonele de ecran n care sunt afiate informaiile corespunztoare fiecrei comenzi date prin
intermediul meniurilor sau butoanelor.
Toate ferestrele au urmtoarele elemente comune:

3.1.1. Bara de titlu


n partea de sus a fiecrei ferestre se regsete numele modulului apelat, precedat de iconia aplicatiei,
numele aplicatiei, numarul versiunii curente si data la care a fost aceasta lansata.
Exemplu:

Fig. 3.1-1 Bara de titlu

In exemplul de mai sus, numarul versiunii (v3.5.2012.143) si data lansarii acesteia (30/08/2012) se
modifica dupa orice actualizare a versiunii, afisand intotdeauna ultima versiune instalata

3.1.2. nchiderea ferestrei


nchiderea oricrei ferestre se poate face n unul dintre modurile:

prin accesarea cu mouse-ul a unui buton de anulare (

prin accesarea cu mouse-ul a butonului

prin accesarea cu mouse-ul a iconiei


din stnga barei de meniu i alegerea din submeniul care se
afieaz, a comenzii Close; iconia este vizibil numai n momentul cnd o fereastr secundar este
deschis

sau

aflat n partea dreapt a barei de titlu

Fig. 3.1-2 nchiderea unei ferestre prin intermediul submeniului

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 13 din 140

3.1.3. Repoziionarea ferestrei


Pentru a schimba poziia unei ferestre n interiorul ecranului principal al aplicaiei se poziioneaz mouse-ul pe
Bara de titlu a ferestrei, se menine butonului drept al mouse-ului apsat i se trage cu mouse-ul fereastra n noua
poziie.

3.2. MODIFICAREA DATEI


Data modificabil apare sub forma unei casete goale sau n care se afieaz o data iniial; de regul aceasta este
fie data curent, fie data operrii. Formatul datei (de exemplu: zi /lun /an) corespunde formatului configurat pe
calculatorul pe care ruleaz aplicaia.

Fig. 3.2-1 Data modificabil


Data poate fi modificat fie de la tastaur, fie prin alegerea unei date din calendar.
Alegerea unei date din calendar este posibil prin apsarea cu mouse-ul a butonului
Se deschide o pagin de calendar corespunztoare datei nscrise n caset.

aflat n dreapta casetei.

Dac se dorete doar schimbarea zilei, se face click normal cu mouse-ul pe ziua dorit; pagina de calendar se
nchide i valoarea datei din caset se schimb corespunztor.

Fig. 3.2-2 Calendar


Modificarea lunii se poate face n unul dintre modurile:

se navigheaz cu sgeile

prin click normal cu mouse-ul pe numele lunii i selectarea din list a lunii dorite:

de la o lun la alta; numele lunii se schimb corespunztor

Fig. 3.2-3 Selectarea lunii

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 14 din 140

Pentru modificarea anului se face click normal cu mouse-ul pe an i se alege din list anul dorit.

Fig. 3.2-4 Selectarea anului


Lista conine 40 de ani, cu anul curent n mijlocul listei. Dac se dorete un an care nu este afiat, se vor selecta
succesiv ani ct mai apropiai de anul dorit, pn cnd acest an va aprea n list.
Dac se dorete selectarea datei curente se apas cu mouse-ul in caseta

Pentru schimbarea datei de la tastaur se face click cu mouse-ul pe zi, lun sau an. n figura urmtoare este
selectat pentru modificare ziua:

Fig. 3.2-5 Schimbarea datei de la tastatur


Dac se tasteaz o zi valid, ziua selectat se va schimba corespunztor. n mod similar se pot modifica luna i
anul.

3.3. OPERAII CU LISTE


Listele conin nregistrri reprezentate sub form tabelar, avnd urmtoarele elemente:

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 15 din 140

Fig. 3.3-1 Formatul unei liste


cap de tabel - conine numele coloanelor tabelului; prin click pe numele unei coloane se realizeaz
operaia de ordonare n list
zona de introducere filtre - este un rnd de casete text n care se pot aduga criteriile de filtrare
corespunztoare fiecrei coloane
lista propriu-zis - conine nregistrrile din baza de date; prin click pe una dintre nregistrri sau mutarea
cu sgei sus/jos se realizeaz operaia de selectare
la micorarea ferestrei, pentru permiterea citirii complete a nregistrrilor din list, se afieaz barele de
navigare pe vertical sau/i orizontal.
3.3.1.1 Operaia de Selectare

Pentru a executa una din aciunile corespunztoare butoanelor din partea stng a paginii, Utilizatorul selecteaz
rndul pentru care se dorete aciunea prin click normal cu mouse-ul pe rndul respectiv. nregistrarea selectat
rmne colorat diferit.
3.3.1.2 Operaia de Ordonare
Coloanele listelor pot fi ordonate alfabetic ascendent/descendent. Utilizatorul va apsa pentru ordonare pe titlul
coloanei pentru care dorete s fac ordonarea.
Ordonarea pe o coloan este marcat printr-o sgeat ascendent sau descendent (n funcie de tipul ordonrii),
afiat imediat dup numele coloanei. Ordonarea se face numai dup o coloan, la un moment dat.

Fig. 3.3-2 Ordonarea listelor


3.3.1.3 Operaia de Filtrare
Prin filtrare se nelege restrngerea numrului de nregistrri afiate n aa fel nct s se poat gsi mai rapid o
nregistrare. Dup alegerea unui criteriu de filtrare se vor afia numai nregistrrile care satisfac acel criteriu.
Criteriile de filtrare corespund coloanelor din list i se pot introduce n casetele text afiate n zona de filtre.
n zona de filtre pot fi alese unul sau mai multe criterii de filtrare.
Casetele text au posibilitatea de cutare dup fragment de text (ex. Nume) . Fragmentele se introduc atfel:
<fragment>% sau <fragment>" - orice ncepe cu <fragment>
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 16 din 140

%<fragment>% sau %<fragment> - orice conine <fragment>.


Exemplu: dac la Nume se scrieAB% sau "AB", vor fi afiate toate nregistrrile pentru care numele ncepe cu
AB:

Fig. 3.3-3 Filtrarea listelor dup casete text

ncepe cu AB:

Fig. 3.3-4 Filtrarea listelor dup casete text

Pentru coloanele care conin informaii numerice, se afieaz nregistrrile care au valoarea cmpului respectiv
egal cu valoarea criteriului de filtrare. Se pot aplica naintea valorii scrise n filtru operatorii: =, <, >, <=, >= .

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 17 din 140

Fig. 3.3-5 Filtrarea listelor dup casete text


Pentru coloanele care afieaz informaii de tip dat se afieaz nregistrile care conin n cmpul respectiv
valoarea corespunztoare criteriului de filtrare (data complet n formatul specific). Se pot aplica naintea valorii
scrise n filtru operatorii: =, <, >, <=, >= , LUNA=, AN= .
Exemplu: dac la Data naterii se scrie <=06/04/1969, vor fi afiate toate nregistrrile pentru care data naterii
este mai mic i egal cu 06/04/1969.

Fig. 3.3-6 Filtrarea listelor dup dat


Dup ce utilizatorul a selectat criteriile dorite de filtrare, filtrarea propriu-zis se va face apsnd tasta Enter, sau
apsnd butonul Actualizeaz din partea stng a ferestrei, n zona de butoane.
Dac n zona de filtrare nu este introdus nici un criteriu, sistemul va afia toate nregistrrile existente.
Dup introducerea unor criterii de filtrare ntr-o anumit pagin, acestea vor fi regsite atunci cnd utilizatorul
revine n acea pagin dup navigarea la alte pagini.
3.3.1.4 Navigarea n list
Pentru vizualizarea unor nregistrri care nu se afl n partea lizibil a ferestrei, derularea listei poate fi fcut prin
intermediul barei verticale de navigare.
Pentru vizualizarea informaiilor tuturor coloanelor, deplasarea listei la dreapta/stnga se face prin intermediul
barei orizontale de navigare.
Barele de navigare se acceseaz cu mouse-ul astfel:

lista se mut cu cte o nregistrare prin click pe sgeile de la capetele barei

lista se mut n poziia dorit prin tragerea cu ajutorul mouse-ului a barei n alt poziie

Utilizarea barelor de navigare nu modific selecia fcut.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 18 din 140

n cadrul listei, dac o nregistrare a fost selectat, se poate parcurge lista n sus sau n jos, prin tastele sgeat
sus/sgeata jos; n acest fel, selecia se mut pe nregistrarea precedent/urmtoare. n cazul listelor mari,
afiabile pe mai multe pagini de ecran, prin intermediul tastelor PageUp/PageDown, selecia sare pe prima
nregistrare a paginii anterioare, respectiv pe ultima nregistrare a paginii urmtoare.

3.4. TIPRIRE
Aplicaia permite tiprirea cu ajutorul unei imprimante a datelor despre pacieni sau despre certificate medicale.
n cazul n care calculatorul nu e conectat la o imprimant, operaia nu va avea loc.
Pentru a realiza aceast operaie, Utilizatorul apas butonul
selectat, apas tasta Enter. Se deschide fereastra Print.

, sau, dac butonul este deja

Fig. 3.4-1 Fereastra Print


Dac nu este nici o nregistrare n list, se afieaz mesajul:

Fig. 3.4-2 Atenionare tiprire list vid


Pentru a popula lista cu nregistrri, se verific zona de filtrare pentru a elimina filtrele, sau se adaug nregistrri
n list.

3.5. VIZUALIZARE
Aplicaia permite vizualizare datelor despre pacieni sau despre certificate medicale nainte de a le tipri.
Utilizatorul poate vizualiza i verifica n acest mod corectitudinea datelor.
Pentru a realiza aceast operaie, Utilizatorul apas butonul
, sau, dac butonul este deja
selectat, se apas tasta Enter. Se deschide fereastra Print preview care conine lista de nregistrri.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 19 din 140

Fig. 3.5-1 Ecranul de vizualizare nregistrri


Dac se dorete vizualizarea doar a anumitor nregistrri, nainte de a accesa comanda Vizualizare se aplic filtrele
corespunztoare n lista de nregistrri, dup care se apas butonul de Vizualizare.
Dac nu este nici o nregistrare n list, se afieaz fereastra:

Fig. 3.5-2 Atenionare vizualizare list vid


Pentru a popula lista cu nregistrri, se verific zona de filtrare pentru a elimina filtrele, sau se adaug nregistrri
n list.

3.6. EXPORT EXCEL


Aplicaia permite exporul datelor despre pacieni sau despre certificate medicale n fiiere Excel.
Pentru a realiza aceast operaie, Utilizatorul apas butonul

Dac Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afia mesajul: Microsoft Excel nu este instalat!, iar
operaia nu se va efectua.
n caz contrar, Sistemul deschide fereastra Save as care permite salvarea documentului Excel care se va crea n
urma acestei operaiuni:

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 20 din 140

Fig. 3.6-1 Fereastra de salvare fiier Excel


Sistemul propune pentru fiier numele NumeModul-aa.ll.zz, unde aa, ll, zz reprezint anul, luna, ziua
corespunztoare datei de operare i NumeModul reprezint numele modulului apelat(Pacieni sau CertMed).
Dup alegerea locaiei i a numelui fiierului Excel, se salveaz fiierul prin apsarea butonului Save. Aplicaia
export datele n Excel i se afieaz stadiul operaiei de export:

Fig. 3.6-2 Progres export Excel


La terminarea exportului se deschide fiierul Excel cu nregistrrile dorite.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 21 din 140

4. LANSAREA APLICAIEI
4.1. LANSAREA APLICAIEI SIUI-CM
Pentru lansarea aplicaiei exist mai multe posibiliti:

Se execut duble-click pe pictograma programului SIUI-CM aflat pe desktop

Fig. 4.1-1 Pictograma aplicaiei

Se acceseaz calea Start > Programs > CNAS-SIUI > SIUI-CM

Fig. 4.1-2 Lansarea aplicaiei


La pornirea aplicaiei, dac aceasta NU a fost activat, se parcurg paii descrii n manualul de instalare
(MI_05_010_ConcediiMedicale) n capitolul 4.4.2. Activarea aplicaiei SIUI-CM.
Dac aplicaia a fost activat, pot aprea 2 situaii:

4.1.1. Lansarea aplicaiei utilizat de mai muli medici pe convenii diferite


4.1.1.1 Precondiii
Au fost efectuate activri pentru fiecare medic, fiind create baze de date separate.
4.1.1.2 Cum se efectueaz operaia
Dup accesarea programului SIUI-CM, se deschide ecranul de selecie a bazei de date.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 22 din 140

Fig. 4.1-1 - Alegerea bazei de date


Selectnd un cabinet i apsnd butonul Accept, practic, se particularizeaz aplicaia pentru cabinetul pentru care
se dorete operarea datelor.
Odat aleas baza de date, se urmresc paii descrii la paragraful 4.1.2. Lansarea aplicaiei pentru o singur
convenie.

4.1.2. Lansarea aplicaiei pentru o singur convenie


Pe ecranul calculatorului se afieaz fereastra cu titlul Autorizare, n care utilizatorului i se cere s introduc un
nume de utilizator (iniial numele de utilizator este ADMIN) i o parol (parola introdus la instalare).

Fig. 4.1-3 Fereastra de autorizare


Cmpurile din formular sunt:
o

Nume utilizator numele utilizatorului; cmp obligatoriu, minim 4 caractere, maxim 20 caractere

Parola parola utilizatorului; cmp obligatoriu, minim 4 caractere, maxim 20 caractere

Data de operare sistemul propune implicit ca dat de operare, data curent

Pentru a continua lansarea aplicaiei, Utilizatorul introduce date n cmpurile din formular, apoi acioneaz
butonul Autorizeaz, tasteaz Alt + V sau Enter.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 23 din 140

Pentru abandonarea aplicaiei se apas butonul Renun.


n cazul n care numele de utilizator i/sau parola sunt incorect introduse, Sistemul afieaz mesajul de avertizare:

Fig. 4.1-4 Avertizare date incorecte


iar Utilizatorul are posibilitatea s reintroduc numele i/sau parola.
Dac se introduc date invalide de trei ori la rnd, Sistemul afieaz mesajul:

Fig. 4.1-5 Avertizare blocare utilizator


iar Utilizatorul nu va putea lansa aplicaia pentru urmtoarele 5 minute.
n urma validrii datelor introduse, aplicaia este lansat. Utilizatorul care s-a nregistrat la lansarea aplicaiei va fi
numit n continuare Utilizatorul curent.

4.2. FEREASTRA PRINCIPAL


Aplicaia se lanseaz prin deschiderea, n modul maximizat, a ferestrei principale. Bara de titlu afieaz numele
aplicaiei.
Fereastra principal conine 3 zone:

meniul principal

bara de instrumente

ecranul de afiare

Fig. 4.2-1 Fereastra principal

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 24 din 140

Meniul principal i bara de instrumente dau posibilitatea utilizatorului s acceseze aciunile puse la dispoziie de
aplicaie.
Meniul principal afieaz o list de comenzi corespunztoare seciunilor aplicaiei:

Fiier

Raportri

Administrare

Ferestre

Ajutor

Fiecrei seciuni i corespund unul sau mai multe module. Iniial nici o seciune nu este selectat.

Fig. 4.2-2 Meniul principal al aplicaiei


Atunci cnd Utilizatorul execut un click cu mouse-ul pe o seciune se deschide un submeniu prin care se apeleaz
modulele aplicaiei.
Not: n cazul n care data operrii (data curent a calculatorului pe care ruleaz aplicaia) este n afara
perioadei pentru care exist o convenie valid, aplicaia se lanseaz, ns utilizatorul va avea acces doar la
meniurile Administrare i Ajutor.
Bara de instrumente a aplicaiei (toolbar-ul) este mprit n dou zone:
zona din stnga conine butoane cu imagini (pictograme)
zona din dreapta conine data operrii; valoarea implicit este data curent (data calculatorului pe care
ruleaz aplicaia)

Fig. 4.2-3 Bara de instrumente


Fiecare pictogram (buton cu imagini) corespunde unei aciuni n cadrul aplicaiei:

-Pacieni

- Certificate medicale

- Data de operare

Data operrii poate fi modificat aa cum este descris la Modificarea datei. Ea poate fi data curent sau o alt
dat, pentru care se dorete introducerea de informaii n aplicaie. Toate datele introduse n aplicaie sunt
relative la data operrii i nu la data curent.
Ecranul de afiare este zona n care se deschid ferestrele corespunztoare fiecrui modul al aplicaiei. La un
moment dat pot fi deschise oricte ferestre dorete utilizatorul, iar acestea pot fi poziionate oriunde n ecranul de
afiare.
Navigarea ntre ferestre se face fie prin selectarea cu mouse-ul a fereastrei dorite, fie de la tastatur prin
combinaia de taste Ctrl + F6 (sau Ctrl+Tab) care permite trecerea la urmtoarea fereastr deschis.
Bara de stare a aplicaiei este bara care se afla in partea de jos a aplicatiei si contine trei pictograme.

Fig. 4.2-4 Bara de stare

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 25 din 140

Fiecare pictogram (buton cu imagini) corespunde unei aciuni n cadrul aplicaiei:

-Unitatea CNAS;
-Utilizatorul cu care s-a conectat la aplicatie;

-Indicatorul de stare care indica daca aplicatia este conectata online la aplicatia
SIUI/SIPE/CEAS pentru validarea serviciilor. Butonul poate fi activat cu starea offline daca se da dublu clik
pe text;

-Indicatorul de stare care indica daca aplicatia nu este conectata online la aplicatia
SIUI/SIPE/CEAS pentru validarea serviciilor. Butonul poate fi activat cu starea oline daca se da dublu clik
pe text;

Fig. 4.2-5 Trecerea din starea online in starea offline

5. DESCRIEREA SECIUNII FIIER

Aceast seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:


click pe butonul stnga al mouse-ului poziionat pe comanda Fiier
combinaia de taste Alt + F

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 26 din 140

Fig. 4.2-1 Detaliu Fiier

5.1. PACIENI
Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:

selectarea cu mouse-ul a opiunii Fiier din meniul principal , iar apoi selectarea opiunii Pacieni

Fig. 5.1-1 Selectarea seciunii Pacieni


prin combinaia de taste Alt + F i apoi P

prin accesarea butonului

afiat n bara de instrumente.

La apelarea modulului Pacieni, Sistemul deschide n mod maximizat fereastra cu numele Pacieni, n zona
ecranului de afiare.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 27 din 140

Fig. 5.1-2 Fereastra Pacieni


Fereastra Pacieni conine:

lista cu nregistrrile pacienilor

butoane pentru comenzi

Lista pacienilor conine nregistrri reprezentate sub form tabelar. Informaiile furnizate pentru fiecare
persoan nscris sunt (corespunztor coloanelor din list):
-

numele (Nume)

prenumele (Prenume)

codul numeric personal (CNP)

codul unic deidentificare (CID)

numar card (Numar Card)

sexul (Sex)

data naterii (Data naterii)

data decesului (Data decesului)

oraul de domiciliu (Ora)

judeul de domiciliu (Jude)

adresa (Adres)

Fig. 5.1-3 Lista pacienilor


Manipularea nregistrrilor din list se realizeaz conform celor descrise n Elemente comune- Operaii cu liste.
Fiecrui buton afiat n partea stng a ferestrei Pacieni i corespunde unei aciuni:

- permite actualizarea datelor din list

- permite modificarea datelor de identificare ale pacientului

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 28 din 140

- permite adugarea unui nou pacient n list

- permite tergerea unui pacient din list

-permite tiprirea datelor din list

- permite vizualizarea datelor care vor fi tiprite

- permite exportul datelor din list ntr-un fiier Excel

- permite verificarea calitatii de asigurat a pacientului introdus.

- permite verificarea filtrarea persoanei dupa cardul introdus.

5.1.1. Adugarea unui pacient


5.1.1.1 Precondiii
Pacientul nu este nregistrat n sistem.
5.1.1.2 Cnd se efectueaz operaia
Atunci cnd utilizatorul dorete adugarea unui nou pacient n sistem. De regul, atunci cnd pacientul se prezint
pentru prima oar la cabinetul medical.
5.1.1.3 Cum se efectueaz operaia
n urma accesrii seciunii Fiier/Pacienti, sistemul deschide fereastra Pacieni. Pentru adugarea unei nregistrri
n lista pacienilor, Utilizatorul apas butonul
Enter. Sistemul deschide fereastra Adugare pacient.

sau, dac butonul este deja selectat, apas tasta

Fig. 5.1-4 Adugare Pacient


Utilizatorul introduce informatiile obligatorii despre pacient, astfel:
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 29 din 140

CNP - codul numeric personal al pacientului


Respect urmtoarele reguli:
o este o valoare numeric
o este format din exact 13 cifre
o cifra 1 identific sexul persoanei i secolul naterii: 1 pentru biei i 2 pentru fete nscute n
perioada 1900-1999; 3 pentru biei i 4 pentru fete nscute n perioada 1800-1899; 5 pentru
biei i 6 pentru fete nscute n perioada 2000-2099; 7 pentru brbai i 8 pentru femei,
ceteni strini cu reziden n Romnia
o cifrele 2,3 identific anul naterii
o cifrele 4,5 identific luna naterii
o cifrele 6,7 identific ziua naterii
o cifrele 8,9 identific judeul nregistrrii
o cifrele 10, 11, 12 identific numrul elementului
o cifra 13 este o cifr de control
Validarea CNP se face imediat dup introducerea acestuia n caset i nu e permis introducerea altor
date ct timp CNP-ul este invalid.

CID cmp needitabil, codul unic de identificare se genereaz automap din CNP

Nume cmp obligatoriu (caseta de editare), maxim 40 de caractere

Prenume cmp obligatoriu (caseta de editare), maxim 40 de caractere

n eviden la - cmp obligatoriu, de tip caset needitabil dotat cu caset de selecie CAS

Jude cmp obligatoriu , de tip caset de editare combinat cu caset de selecie

Localitate - cmp obligatoriu, de tip caset de editare combinat cu caset de selecie

Navigarea ntre cmpuri se face fie prin accesarea cu mouse-ul a cmpului pentru care Utilizatorul dorete s
introduc datele, fie cu tasta Tab, prin intermediul creia se parcurg succesiv toate cmpurile.
La completarea CNP-ului, cmpurile cu sexul i data naterii se actualizeaz, automat, n mod corespunztor
valorilor CNP. Utilizatorul poate modifica cele dou cmpuri, dar n acest caz sistemul va cere o confirmare.

Fig. 5.1-5 Completare Date personale


La completarea CNP-ului, se va completa CID-ul automat, generandu-se din CNP si sistemul va transmite o cerere
de interogare catre SIUI pentru verificarea calitatii de asigurat. De asemenea sistemul SIUI va returna un raspuns
catre aplicatia desktop in care se va afisa un mesaj daca persoana este asigurat si in ce categorie se afla.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 30 din 140

Fig. 5.1-6 Verificarea categoriei de asigurat online


De asemenea daca persoana nu se regaseste in SIUI catre aplicatia desktop i se va returna un mesaj ca persoana nu
exista in SIUI ca in imaginea de mai jos.

Fig. 5.1-7 Verificarea categoriei de asigurat - persoana inexistenta


De asemenea daca persoana este decedata in SIUI catre aplicatia desktop i se va returna un mesaj ca persoana
este decedata in SIUI ca in imaginea de mai jos.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 31 din 140

Fig. 5.1-8 Verificarea categoriei de asigurat - persoana decedata


Modificarea datei naterii, se realizeaz prin alegerea unei date din calendar, aa cum este descris la Modificarea
datei.
Utilizatorul poate modifica sexul alegnd valori dintr-o list:

Fig. 5.1-9 Lista cu valori posibile pentru sex


Cmpul n eviden la se completeaz prin apsare pe butonul
din partea dreapt a cmpului. Acest buton va
activa fereastra care conine lista Caselor Judeene de Asigurari de Sntate.

Fig. 5.1-10 Selector CAS


Se alege nregistrarea dorit i se apas butonul Selecteaz sau se efectueaz dublu click cu mouse-ul.
Pentru completarea cmpului Jude natere se apas butonul selector
activeaz selectorul de judee:

din partea dreapt a cmpului. Se se

Fig. 5.1-11 Selector Jude


Dac este completat cmpul Jude natere, atunci cmpul Loc. natere devine activ i obligatoriu. n mod similar,
cmpul Localitatea naterii are asociat un selector.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 32 din 140

Fig. 5.1-12 Selector Localitate


Pentru completarea cmpului Act de identitate se acceseaz butonul
deschide fereastra Act de identitate.

din partea dreapt a cmpului, care va

Fig. 5.1-13 Fereastra Act de Identitate


Prin accesarea selectorului Tip act, se deschide fereastra de selectie a tipului de act de identitate.

Fig. 5.1-14 Selector Tip Act de Identitate


Utilizatorul selecteaz o nregistrare din list, apoi apas butonul Selecteaz. Se revine n fereastra Act de
identitate, se introduc informaiile obligatorii i apoi se apas butonul Accept.
Sistemul revine n fereastra Pacieni, completnd datele selectate referitoare la actul de identitate.
Cmpurile Grupa sanguin i RH sunt cmpuri opionale, iar completarea lor se face prin alegerea de valori din
lista aferent.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 33 din 140

Fig. 5.1-15 Grupa sanguin i RH


Judeul n care persoana domiciliaz nu se modific direct; el se alege prin intermediul butonului selector
selectorul de judee.

, din

Odat introdus judeul, Localitatea se adaug n mod similar, din selectorul de localiti.
Adresa (coninnd informaii legate de strad, numr, bloc, apartament, scar, etaj, cod potal) este opional.
Butonul Accept permite salvarea informaiilor n baza de date, dup validare.
Butonul Renun nchide fereastra activ, fr salvarea informaiilor.
5.1.1.4 Rezolvarea eventualelor probleme
La apsarea butonului Accept, Sistemul verific dac datele introduse de utilizator sunt corecte sau nu. n cazul n
care apar situaii invalide sau incerte, se afieaz mesaje de eroare sau de avertizare corespunztoare.
Mesajele de eroare se afieaz n cazul n care datele eronate pot afecta funcionarea sistemului. n acest caz, nu
se permite salvarea datelor, utilizatorul fiind obligat s corecteze eroarea semnalat.
Cmpurile care nu au fost completate sau au fost completate cu date invalide i schimb cuolarea i la plimbarea
mouse-ului peste cmpul respectiv apare un mesaj specific:

Fig. 5.1-16 Validare cmp obligatoriu


Utilizatorul poate reveni asupra cmpurilor, pentru a introduce date valide i apoi poate salva.
Sistemul realizeaz urmtoarele tipuri de validare:

campuri obligatorii

CNP invalid

corespondena dintre data de natere i sexul introdus fa de valorile CNP

Cmpurile care sunt marcate cu simbolul * sunt cmpuri obligatorii. Necompletarea lor duce imposibilitatea
salvrii. Dac unul sau mai multe cmpuri obligatorii sunt necompletate Sistemul va afia urmtorul mesaj:

Fig. 5.1-17 Avertizare pentru completarea cmpurilor obligatorii


Dac s-a introdus un CNP invalid sau s-a lsat cmpul necompletat, Sistemul afieaz mesajul de eroare:

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 34 din 140

Fig. 5.1-18 Avertizare CNP incorect


Editarea altor date din cadrul formularului nu este permis pn nu se introduce un CNP valid.
n cazul n care CNP-ul exist deja n sistem (baza de date), Sistemul afieaz mesajul de avertizare:

Fig. 5.1-19 Avertizare existena CNP-ului n baza de date


Dac data naterii introdus nu corespunde cu cea din CNP, sistemul va cere o confirmare:

Fig. 5.1-20 Mesaj la modificarea datei de nastere


Dac sexul introdus nu corespunde cu cel din CNP, va apare un mesaj de confirmare:

Fig. 5.1-21 Mesaj la modificarea sexului

5.1.2. Adugare pacient cu citire date eCard


Preconditii
Terminalul este conectat la calculator.
Pacientul nu exista in baza de date a aplicatiei de raportare.
Utilizatorii vor avea posibiliatea de alege unul dintre cele 2 tipuri principale de terminal :

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 35 din 140

Terminal cu afiaj electronic i tastatur Utilizatorul va putea vizualiza pe afiajul terminalului


notificrile din aplicaia de raportare cu privire la operaiile efectuate cu cardul sau care urmeaz a fi
efectuate i va putea folosi tastatura terminalului pentru introducerea PIN-ului.
Terminal fara afiaj electronic i fara tastatur Utilizatorul va vizualiza notificrile terminalului in
aplicaia SIUI-AMB iar PIN-ul cardului va fi introdus folosind tastatura calculatorului.

n urma introducerii cardului in terminal, aplicaia va afia notificarea Autentificare card pe terminal. Va rugam
introducei PIN-ul in terminal. Asiguratul va introduce corect codul PIN de acces al cardului, apoi apas tasta
OK specific terminalului sau butonul Accepta din aplicaia SIUI-AMB.
Utilizatorul va in meniul Pacienti si va apasa butonul Citeste eCard. In cazul in care pacientul nu exista in baza de
date, aplicatia va returna notificarea Persoana nu exista in baza de date. Doriti sa o adaugati ?

Figura 5.1-1 Adaugare persoana folosind eCard


SIUI-AMB deschide fereastra Adugare Pacient. Toate cmpurile obligatorii vor fi precompletate ca urmare a
datelor scrise pe card, cu exceptia codului numeric personal al pacientului.
Utilizatorul va completa CNP-ul pacientului si va apasa butonul Accepta

Figura 5.1 Fereastra adugare pacient regsit prin Citete eCard

5.1.3. Identificarea unui pacient folosind citirea eCard


Precondiii

Aplicaia SIUI desktop este instalat i utilizatorul autentificat;


Terminalul de citire eCard este conectat la PC.
Indicatorul de stare afiseaza UM conectat online;

n urma introducerii cardului in terminal, aplicaia va afia notificarea Autentificare card pe terminal. Va rugam
introducei PIN-ul in terminal.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 36 din 140

Figura 5.1-2 - Autentificare card folosind un terminal cu tastatur

Figura 5.1-3 - Autentificare card folosind un terminal far tastatur


Se apas butonul Accept, iar terminalul sau aplicaia (in functie de tipul de terminal folosit), va afieaz mesajul
PIN-ul dvs.?
Asiguratul va introduce corect codul PIN de acces al cardului, apoi apas tasta OK specific terminalului sau
butonul Accepta din aplicaia SIUI-AMB.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 37 din 140

Fig. 5.1-22 Identificarea unui pacient folosid citirea eCard

5.1.4. Citirea datelor de pe eCard


Utilizatorul introduce cardul electronic n terminal. Asiguratul introduce codul pin de acces al cardului. Dup
identificarea pacientului folosind eCard-ul, utilizatorul selecteaz prin dublu-click pacientul pentru vizualizarea
detaliilor acestuia.

Fig. 5.1-23 Vizualizarea detaliilor unui pacient


Prin apsrea butonului Citete eCard ? se afieaz fereastra Detalii card asigurat.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 38 din 140

Fig. 5.1-24 Detalii card asigurat


Dac utilizatorul a selectat alt pacient dect cel nregistrat pe eCard, la apsrea butonului
aplicaia returneaz mesj de avertizare:

Citete eCard ?

Fig. 5.1-25 Mesj avertizare eCard diferit


Dac terminalul de citire nu funcioneaz su nu este conectat la PC, aplicaia returneaz mesajul:

Fig. 5.1-26 Terminal neconectat/nefuncional

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 39 din 140

5.1.5. Modificarea unui pacient


5.1.5.1 Precondiii
Pentru a modifica un pacient este necesar ca:

acesta s fie nregistrat n sistem;


fereastra Pacieni s fie activat;
5.1.5.2 Cnd se efectueaz operaia

Cnd se dorete modificarea datelor aferente unui pacient (datele introduse n sistem sunt greite sau
incomplete).
5.1.5.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru a modifica datele unui pacient, Utilizatorul:

selecteaz pacientul ale crei date urmeaz s fie modificate

intr n mod modificare date prin dublu click cu mouse-ul pe nregistrarea selectat sau apasnd butonul
; dac butonul este deja selectat, se apas tasta Enter.

La aciunea de modificare se deschide fereastra Modificare pacient, cu valorile existente n baza de date.

Fig. 5.1-27 Modificare date pacient


Introducerea i validarea datelor este identic cu aceea prezentat n capitolul 5.1.1. Adugarea unui pacient.
Dup modificarea informaiilor dorite, pentru salvare se apas pe butonul Accept.
In cazul in care aplicatia este Online, se vor poate verifica online calitatea de asigurat, iar mesajele vor fi identice ca
la adaugarea unui pacient nou.
La aciunea de modificare se deschide fereastra Modificare pacient, cu valorile existente n baza de date.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 40 din 140

Fig. 5.1-28 Modificare date pacient verificare online

La terminarea modificarii datelor despre pacient mai poate aparea si mesajul ca persoana nu
exista in SIUI.

Fig. 5.1-29 Afisarea mesajului de verificare 2

De asemenea la terminarea modificarii datelor despre pacient mai poate aparea si mesajul ca
persoana nu este asigurata in SIUI.

Fig. 5.1-30 Afisarea mesajului de verificare 3

De asemenea la terminarea modificarii datelor despre pacient mai poate aparea si mesajul ca
persoana este decedata in SIUI.

Fig. 5.1-31 Afisarea mesajului de verificare 4


Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 41 din 140

5.1.6. tergerea unui pacient


5.1.6.1 Precondiii
Pentru a terge un pacient este necesar ca:

acesta s fie nregistrat n sistem;

fereastra Pacieni s fie activat;


5.1.6.2 Cnd se efectueaz operaia

Cnd informaiile introduse n sistem aferente pacientului respectiv sunt greite i nu se dorete modificarea
acestora.
5.1.6.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru tergerea unui pacient aflat n baza de date, Utilizatorul selecteaz nregistrarea din lista pacienilor, iar
apoi apas butonul

Dac pentru pacientul selectat a fost emis cel puin un certificat medical, operaia de tergere nu este posibil, iar
sistemul afieaz un mesaj de atenionare:

Fig. 5.1-32 Mesaj avertizare tergere pacient


Pacientul va putea fi ters numai dup tergerea tuturor certificatelor medicale asociate.
Dac pentru persoana selectat nu a fost emis nici un certificat medical, Sistemul afieaz dialogul de confirmare a
operaiei:

Fig. 5.1-33 Dialog de confirmare a tergerii unui pacient


Pacientul este ters din list doar dac Utilizatorul confirm operaia de tergere, caz n care lista se actualizeaz
corespunztor.

5.1.7. Tiprirea listei de pacieni


5.1.7.1 Precondiii
Pentru a putea tipri lista pacienilor este necesar:

s existe o imprimant instalat la calculatorul utilizatorului;

s existe pacieni nregistrai n sistem;

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 42 din 140

fereastra Pacieni s fie activat.


5.1.7.2 Cnd se efectueaz operaia

Cnd se dorete tiprirea la imprimant a listei pacienilor nregistrai n sistem.


5.1.7.3 Cum se efectueaz operaia
n fereastra Pacieni se apas butonul
seciunea Elemente comune- Tiprire.

. Detalierea operaiei de tiprire este descris n

5.1.8. Vizualizarea listei de pacieni


5.1.8.1 Precondiii
Pentru a putea vizualiza lista pacienilor este necesar:

s existe pacieni nregistrai n sistem;

fereastra Pacieni s fie activat.


5.1.8.2 Cnd se efectueaz operaia

Operaia de vizualizare a listei pacienilor se efectueaz atunci cnd utilizatorul dorete s vad informaiile
introduse n sistem nainte de a le tipri.
5.1.8.3 Cum se efectueaz operaia
n fereastra Pacieni se apas butonul
seciunea Elemente comune- Vizualizare.

. Detalierea operaiei de vizualizare este descris n

5.1.9. Actualizarea listei de pacieni


5.1.9.1 Cnd se efectueaz operaia
Cnd se realizeaz o serie de operaii n fereastra Pacieni: Adugare, Modificare, tergere.
Dup introducerea datelor n zona de filtrare, pentru a actualiza lista pacienilor conform criteriilor de filtrare.
5.1.9.2 Cum se efectueaz operaia
Utilizatorul poate realiza actualizarea listei pacienilor prin apsarea butonului
butonul este deja selectat, prin apsarea tastei Enter.

, sau, dac

5.1.10. Exportul n Excel a listei de pacieni


5.1.10.1 Precondiii
Pentru a exporta lista pacienilor este necesar ca:

n sistem s fie nregistrai pacieni;

aplicaia Microsoft Excel s fie instalat pe calculator;

fereastra Pacieni s fie activat.


5.1.10.2 Cnd se efectueaz operaia

Lista pacienilor este exportat ntr-un fiier Excel atunci cnd se dorete prelucrarea nregistrrilor sub aceast
form.
5.1.10.3 Cum se efectueaz operaia
Utilizatorul apas butonul
comune- Export Excel.

. Detalierea operaiei de export este descris n seciunea Elemente

La terminarea exportului se deschide fiierul Excel cu nregistrrile din lista pacienilor.


Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 43 din 140

Fig. 5.1-34 Fiier Excel cu lista pacienilor


Utilizatorul verific formatul informaiilor adugate n fiier:

Antetul fiierului conine Lista pacienilor unitii medicale.

Coloanele fiierului au aceeai denumire ca i coloanele listei de pacieni: Nume, Prenume, CNP, CID,
Numar Card, Sex, Data naterii, Data decesului, Ora, Jude, Adres

5.1.11. Verificarea calitatii online de asigurat


5.1.11.1 Precondiii
Pentru a verifica online calitatea de asigurat este necesar ca:

n sistem s fie nregistrai pacieni;

fereastra Pacieni s fie activat.


5.1.11.2 Cnd se efectueaz operaia

Atunci cnd se dorete aflarea calitii de asigurat pentru un pacient nou nregistrat sau un pacient deja existent n
sistem se va accesa aceasta procedur.
5.1.11.3 Cum se efectueaz operaia
. Pentru aflarea categoriei online de asigurat utilizatorul se
Utilizatorul apas butonul
poziioneaz pe pacientul dorit i se acceseaz butonul.
La verificarea pacientului sistemul va afia un mesaj de rspuns n partea de jos a ecranului, dac persoana este
asigurat sau nu .

Fig. 5.1-35 Afiarea mesajului de verificare a calitii de asigurat

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 44 din 140

De asemenea in bara de stare dupa accesarea butonului Este asigurat? va aparea un pop-up in
care se afiseaza un mesaj ca persoana este asigurata si categoria in care se afla pacientul
respectiv.

Fig. 5.1-36 Afisarea mesajului de verificare 1

La terminarea verificarii online a starii de asigurat mai poate aparea si mesajul ca persoana nu
exista in SIUI.

Fig. 5.1-37 Afisarea mesajului de verificare 2

De asemenea la terminarea verificarii online a starii de asigurat mai poate aparea si mesajul ca
persoana nu este asigurata in SIUI.

Fig. 5.1-38 Afisarea mesajului de verificare 3

De asemenea la terminarea verificarii online a starii de asigurat mai poate aparea si mesajul ca
persoana este decedata in SIUI.

Fig. 5.1-39 Afisarea mesajului de verificare 4

5.2. CERTIFICATE MEDICALE


Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:
selectarea cu mouse-ul a opiunii Fiier din meniul principal , iar apoi selectarea opiunii Certificate
medicale

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 45 din 140

Fig. 5.2-1 Selectarea seciunii Certificate medicale


prin combinaia de taste Alt + F i apoi C

prin accesarea butonului

afiat n bara de instrumente.

La apelarea modulului Certificate medicale, Sistemul deschide n mod maximizat fereastra cu numele Certificate
medicale, n zona ecranului de afiare.

Fig. 5.2-2 Fereastra Certificate medicale


Fereastra Certificate medicale conine:

Intervalul de timp pentru care se face operarea, evideniat prin cmpurile Luna i Anul

zona Secvena de raportare, care conine numrul secvenei de care aparin certificatele din list i
butonul pentru nchiderea secvenei curente;

butoane pentru comenzi: Actualizeaz, Modific, Adaug, Copiaz, Anulare, Tiprire, Vizualizare,
Tiparire lista, Vizualizare lista, Export Excel, List anulate si Serii lips.

lista certificatelor medicale emise n intervalul de timp selectat

Lista certificatelor medicale conine nregistrri reprezentate sub form tabelar. Informaiile furnizate pentru
fiecare certificat medical nregistrat sunt (corespunztor coloanelor din list):
-

tipul rectificrii(Tip rectificare)


numele persoanei(Nume)
prenumele peroanei(Prenume)
codul numeric personal (CNP)
cod unic de identificare (CID)
numar card (Numar Card)
seria certificatului (Serie)
codul urgenei medicale (Urgen)
codul indemnizaiei (Indemnizaie)

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 46 din 140

data de inceput a concediului medical (Valabil de la )


data de sfarsit a concediului medical (Valabil pana la )
numr zile concediu medical ambulatoriu/internare (Zile amb.)
numr zile concediu medical externare (Zile ext.)
diagnosticul concediului medical ambulatoriu/internare (Diag amb.)

parafa medicului emitent(Paraf)

Manipularea nregistrrilor din list se realizeaz conform celor descrise n Elemente comune- Operaii cu liste.
Subcapitolele Adugare certificat medical, Modificare certificat medical, Copiere certificat medical i Anulare
certificat medical se refer la gestiunea certificatelor care fac parte din secvena iniial de raportare.
Particularitile care apar pentru raportrile rectificative sunt descrise n subcapitolul 5.2.12.Secvenele de
raportare.

5.2.1. Actualizarea listei de certificate medicale eliberate


5.2.1.1 Cnd se efectueaz operaia
Cnd se realizeaz o serie de operaii n fereastra Certificate medicale: Adugare, Modificare, tergere.
Dup introducerea datelor n zona de filtrare, pentru a actualiza lista pacienilor conform criteriilor de filtrare.
Ori de cte ori se modific intervalul de timp (unul din cmpurile Luna, Anul din zona Interval de timp) sau
secvena de raportare (cmpul Numr din zona Secvena de raportare).
5.2.1.2 Cum se efectueaz operaia

Utilizatorul poate realiza actualizarea listei certificatelor prin apsarea butonului

5.2.2. Adugarea unui certificat medical fara conexiune securizata (offline)


5.2.2.1.1

Zona Date medic


5.2.2.2 Precondiii

Pentru a aduga un certificat medical pentru un pacient este necesar ca:

fereastra Certificate medicale s fie activat;

pacientul sa fie nregistrat n sistem;


5.2.2.3 Cnd se efectueaz operaia

Operaia de adugare a unui certificat medical se efectueaz atunci cnd se dorete nregistrarea acestuia n
sistem.
5.2.2.4 Cum se efectueaz operaia
Pentru adugarea unui certificat medical corespunztor unei perioade de raportare (interval de timp) se
procedeaz astfel:
1.

Dac este cazul (de exemplu la gravide), se modific data de operare n funcie de luna n care se dorete
eliberarea certificatului medical. Luna i anul de valabilitate a certificatului adugat sunt cele
corespunztoare datei operrii.

2. Se apas butonul

. Sistemul deschide fereastra cu titlul Selector pacient pentru

emitere certificat medical.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 47 din 140

Fig. 5.2-3 Fereastra selector pacient


3.

Se alege un pacient din list si se apasa pe butonul Este Asigurat?, pentru verificarea starii de asigurat a
pacientului sau butonul Citeste eCard? pentru filtrarea listei cu pacientul a carui card este introdus in
terminal.

Fig. 5.2-4 Afisarea rezultatului

La terminarea verificarii online a starii de asigurat mai poate aparea si mesajul ca persoana nu
exista in SIUI.

Fig. 5.2-5 Afisarea mesajului de verificare 2

De asemenea la terminarea verificarii online a starii de asigurat mai poate aparea si mesajul ca
persoana nu este asigurata in SIUI.

Fig. 5.2-6 Afisarea mesajului de verificare 3

De asemenea la terminarea verificarii online a starii de asigurat mai poate aparea si mesajul ca
persoana este decedata in SIUI.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 48 din 140

Fig. 5.2-7 Afisarea mesajului de verificare 4

4.

Dac acesta nu exist, se apas pe butonul Adaug, caz n care se va deschide fereastra de Adaugare
pacient. Dup nchiderea acestei ferestre, pacienul nou adugat va aprea n list i va putea fi selectat.

5. Dup selectarea unui pacient din list se apas pe butonul Selecteaz. Fereastra Selector pacient se
nchide, iar Sistemul deschide fereastra cu titlul Adugare certificat medical.

Fig. 5.2-8 Fereastra Adugare certificat medical


6.

Se introduc date cel puin n cmpurile obligatorii, apoi se apas butonul Salveaz. Dac datele sunt
valide, fereastra Adugare certificat medical se nchide, iar lista certificatelor medicale se actualizeaz
corespunztor.

7.

Se revine cu data operrii n data curent. Acest pas se realiz de ori cte ori a fost necesar schimbarea
datei de operare pentru o anumit operaie.

Observaie. Pentru introducerea unui certificat medical valabil pe luna anterioar pentru gravide, se va
schimba data operrii pe luna anterioar, se apas butonul Adaug i se completeaz cel puin cmpurile
obligatorii din fereastra de adugare certificat medical. n acest caz, data acordrii o s fie data curent. Dup
salvare se revine cu data operrii n data curent.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 49 din 140

Cmpurile prezente n fereastra Adugare certificat medical sunt grupate n cinci zone:
a) Zona Date medic;
b) Zona Date certificat;
c) Zona Date asigurat;
d) Zona Concediu medical ambulatoriu;
e) Zona Concediu medical la externare;
5.2.2.4.1

Zona Date medic

Fig. 5.2-9 Zona Date medic


Zona date medic are urmatoarele campuri:
-

Numar convenie - reprezinta numarul conventiei ;

Parafa medic emitent; la apsarea butonului


parafele tuturor medicilor nregistrai;

din dreapta casetei de text se va deschide un selector cu

Fig. 5.2-10 Selector medic (care emite concediul medical)


-

Parafa ef secie; cmpul "Paraf ef secie" se activeaz doar n cazul selectrii opiunii "Concediu internat",
n caz contrar el fiind dezactivat i coninutul fiind ters; acest cmp devine obligatoriu de completat n cazul
unui concediu medical la externare mai mare de 7 zile;

Fig. 5.2-11 Corelare " Paraf ef secie " cu "Concediu medical externare"

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 50 din 140

Urgen medical - cmpul "Urgen medical" se activeaz doar n cazul selectrii valorii "06 - Urgene
medico-chirurgicale" n cmpul "Cod indemnizaie", din Zona date certificat, n caz contrar el fiind dezactivat i
coninutul fiind ters;

Fig. 5.2-12 Corelare "Urgenta medicala" cu "Cod indemnizatie"

Boal contagioas - cmpul "Boal contagioas" se activeaz doar n cazul selectrii valorii "05 - Boal infecto
contagioas din grupa A " n cmpul "Cod indemnizaie", din Zona date certificat, n caz contrar el fiind
dezactivat i coninutul fiind ters;

Fig. 5.2-13 Corelare " Boal contagioas " cu "Cod indemnizatie"


-

n continuare; acest cmp indic dac certificatul medical acordat este n continuarea altui certificat medical;
completarea cmpurilor "n continuare" este controlat de bifa DA/NU din dreptul acestora; dac aceast bif
are valoarea "DA", atunci completarea seriei i numrului certificatului anterior devine obligatorie, dac are
valoarea "NU" atunci seria i numrul devin inactive;

Fig. 5.2-14 Completarea cmp "n continuare"


-

Duplicat; aceste trei cmpuri indic dac certificatul curent este duplicatul altui certificat; nu se pot edita i se
completeaz automat la duplicarea unui certificat (capitolul 5.2.5 Duplicarea unui certificat medical ); primul
cmp din dreapta conine numrul duplicatului iar urmtoarele dou casete de text seria i numrul
certificatului duplicat.

Fig. 5.2-15 Completarea cmp "Duplicat"

Paraf risc maternal; cmpul "Paraf risc maternal" devine obligatoriu n cazul selectrii valorii "15 - Risc
maternal" n cmpul "Cod indemnizaie"; n caz contrar nu se completeaz;

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 51 din 140

Fig. 5.2-16 Corelare " Paraf risc maternal " cu "Cod indemnizatie"
-

Parafa aviz expert - reprezinta parafa medicului expert;

Aviz medic expert nr - reprezinta numarul si data avizului medicului expert;

5.2.2.4.2

Zona Date certificat

Fig. 5.2-17 Zona Date certificat


Zona Date certificat conine cmpuri corespunztoare certificatului medical:
-

Serie certificat cmp obligatoriu, editabil

Numr certificat- cmp obligatoriu, editabil.

Ambele cmpuri (Serie i Numr certificat medical) pot fi selectate i configurate prin selectorul Serii care se
deschide la apsarea butonului

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 52 din 140

Fig. 5.2-18 Selector Serii


Operaiile care se pot face prin intermediul acestui selector sunt:
o
o
o

Adugare serie- la apasarea butonului Adaug va apare fereastra cu titlul Serii;


Modificare serie- la apasarea butonului Modific, va apare fereastra Serii, cu datele despre seria
selectat;
tergere serie- la apasarea butonului terge se va terge seria selectat;
Selectare serie- la apasarea butonului Selecteaz, fereastra se nchide, iar cmpurile serie i
numr certificat medical vor fi completate cu codul i numrul seriei selectate;

Dac sunt configurate, cele dou cmpuri sunt completate automat de ctre sistem. Detalii despre fereastra Serii
sunt furnizate n capitolul 5.2.11.Gestiunea seriilor de certificate medicale. Utilizatorul poate introduce seria i
numrul i manual. n cazul introducerii manuale a unui cod de serie neconfigurat, va fi necesar o confirmare.
-

Valabil pentru luna cmp obligatoriu, se completeaz automat cu luna de operare;


Valabil pentru anul cmp obligatoriu, se completeaz automat cu anul de operare;
Cod indemnizaie- se completeaz prin intermediul unui selector;

Fig. 5.2-19 Selector Cod indemnizaie


5.2.2.4.3

Zona Date asigurat

n aceast fereastr se afieaz detaliile pentru identificarea pacientului.


Zona Date asigurat conine campurile:
-

CNP codul numeric personal al asiguratului;


CID codul unic de identificare al asiguratului;
Casa de Asigurri - casa de asigurri de sntate unde este luat n eviden asiguratul;
Nume nume asigurat;
Prenume prenume asigurat;
Judetul - judetul n care locuieste asiguratul;
Localitate - localitatea unde locuieste asiguratul;
Adresa - adresa asiguratului;

Fig. 5.2-20 Zona Date asigurat


Completarea cmpurilor se face automat pe baza datelor specifice pacientului.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 53 din 140

5.2.2.4.4

Zona Concediu medical ambulator/ internat

Fig. 5.2-21 Zona "Concediu medical ambulatoriu"

Fig. 5.2-22 Zona "Concediu medical internat"


Zona concediu ambulator/internat prezint cmpurile:
-

Secie spital; cmpul Secie spital se activeaz doar n cazul selectrii opiunii "Concediu
internat", n caz contrar el fiind dezactivat i coninutul fiind ters.
Nr. nreg.(FO-RC);
Data acordrii; aceasta trebuie s aparin lunii de operare, cu anumite excepii;
Valabil de la;
pn; data de sfrit a perioadei de concediu nu poate s fie naintea datei de nceput; perioada
de concediu acordat nu trebuie s depeasc limitele calendaristice ale lunii de valabilitate;
Nr.zile; cmpul Nr. zile e dezactivat i se completeaz automat cu numrul de zile calandaristice
de la data de nceput pn la data de sfrit a concediului;
Cod diagnostic; se completeaz cu ajutorul unui selector;

Fig. 5.2-23 Selector Cod diagnostic


n cazul selectrii valorii "15 - Risc maternal" pentru Cod indemnizaie, cmpul Cod diagnostic se dezactiveaz,
fiind completat automat cu valoarea "RM".
n cazul selectrii valorii "08 - Sarcina si lauzie" pentru Cod indemnizaie, cmpul Cod diagnostic se dezactiveaz,
fiind completat automat cu codul "995".
Codul de diagnostic la un certificat emis n continuare trebuie s fie identic cu cel al certificatului iniial.
Codul de diagnostic este obligatoriu de completat n cazul n care s-a completat o perioad de concediu. Astfel,
dac s-a completat perioada de concediu ambulator sau internat, devin obligatorie completarea codului de
diagnostic pentru acest concediu, iar dac s-a completat perioada de concediu la externare, devin obligatoriu de
completat codul de diagnostic corespunztor.
-

Tip diagnostic; se completeaz cu ajutorul unei liste;

Fig. 5.2-24 List Tip diagnostic


Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 54 din 140

5.2.2.4.5

Zona Concediu medical la externare

Cmpurile din grupul Concediu la externare se activeaz doar n cazul selectrii opiunii "Concediu internat", n caz
contrar ele fiind dezactivate i evetualele valori coninute terse.
Dac se introduc date n oricare din cmpurile concediului medical de externare, toate cmpurile din aceast zon
devin obligatorii.

Fig. 5.2-25 Zona "Concediu medical la externare"


5.2.2.4.6

Zona Numar card

Cmpul Numar Card din partea de jos a formei de adaugare a certificatului medical este precompletat automat cu
valoarea numarului de card introdus in terminalul conectat la PC.
Acest camp nu este moficabil el preia automat informatiile de pe cardul pacientului care este conectat la aplicatie
medicului. La salvarea certificatului medical valoarea campului se va vizualiza in lista de ceritificate medicale.

Fig. 5.2-26 Zona "Numar card"

5.2.2.5 Rezolvarea eventualelor probleme


La apsarea butonului Accept, Sistemul verific dac datele introduse de utilizator sunt corecte sau nu. n cazul n
care apar date invalide, se afieaz mesaje de eroare sau de avertizare cu confirmare corespunztoare.
Mesajele de eroare se afieaz n cazul n care datele eronate pot afecta funcionarea sistemului. n acest caz, nu
se permite salvarea datelor, utilizatorul fiind obligat s corecteze eroarea semnalat.
Mesajele de avertizare cu confirmare apar atunci cnd exist o regul pentru care exist excepii.

Fig. 5.2-27 Exemplu mesaj de avertizare cu confirmare


Utilizatorul poate alege dac datele sunt corecte i trebuie salvate aa cum sunt , sau dac acestea sunte eronate
i trebuie modificate. Dac se apas pe Da, datele sunt salvate, altfel sistemul revine la fereastra de editare
certificat medical i permite modificarea datelor introduse iniial.
Urmtorul tabel prezint situaiile care pot aprea i rspunsul sistemului:

Regul
1.

Rspunsul aplicaiei
Cmpurile marcate cu simbolul * sunt obligatorii.

Cmpul respectiv i schimb


culoarea.
Nu se permite salvarea.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 55 din 140

Regul

Rspunsul aplicaiei

2.

Nu se pot acorda certificate medicale naite de data naterii


persoanei.

Nu se permite salvarea.

3.

Nu se pot acorda certificate medicale dup data decesului persoanei.

Nu se permite salvarea.

4.

Perioada de acordare a concediului medical trebuie s se ncadreze


n luna de valabilitate a certificatului (luna de operare). Numrul de
zile acordate nu pot depi numrul de zile din lun.

Nu se permite salvarea.

5.

Data de neput a unui certificat medical n continuare trebuie s fie cu


o zi mai mare dect data de sfrit a concediului medical pe care l
prelungete.

Nu se permite salvarea.

6.

Codul indemnizaiei pentru un certificat medical n continuare trebuie


fie acelai cu codul indemnizaiei pentru concediul medical pe care
l prelungete.

Nu se permite salvarea.

7.

Codul de diagnostic pentru un certificat medical n continuare trebuie


fie acelai cu codul de diagnostic pentru concediul medical pe care
l prelungete.

Nu se permite salvarea.

8.

Data acordrii unui certificat medical trebuie s se ncadreze n luna


de valabilitate a certificatului. Sunt permise anumite excepii.

Nu se permite salvarea.

9.

Data de nceput a valabilitii nu poate fi mai mare dect data de


emitere a certificatului cu excepia certificatelor n continuare.

Nu se permite salvarea.

10. Data terminrii concediului medical trebuie sa fie ulterioar datei de


inceput.

Nu se permite salvarea.

11. Seria i numrul unui certificat medical trebuie s fie unice ( nu se pot
acorda certificate care au acceai serie i numr cu un alt certificat,
chiar i dac acesta a fost anulat )

Nu se permite salvarea.

12. Seria i numrul certificatului medical nu trebuie s se gseasc n


lista de serii invalide.

Nu se permite salvarea.

13. Certificatul pentru risc maternal (valoarea Cod indemnizaie este


"15-Risc maternal") trebuie sa aiba avizul medicului de medicina
muncii (este obligatorie completarea cmpului Parafa risc maternal).

Nu se permite salvarea.

14. De concediu medical pentru risc maternal pot beneficia doar


persoanele de sex feminin.

Nu se permite salvarea.

15. Perioadele de valabilitate ale certificatelor medicale emise pentru o


persoan nu se pot suprapune.

Nu se permite salvarea.

5.2.2.6 Rezolvarea eventualelor probleme de introducere certificate cu cardul


La apsarea butonului Accept, Sistemul verific dac datele introduse de utilizator sunt corecte sau nu. n cazul n
care apar date invalide, se afieaz mesaje de eroare sau de avertizare cu confirmare corespunztoare.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 56 din 140

Mesajele de eroare se afieaz n cazul n care datele eronate pot afecta funcionarea sistemului. n acest caz, nu
se permite salvarea datelor, utilizatorul fiind obligat s corecteze eroarea semnalat.
Mesajele de avertizare cu confirmare apar atunci cnd exist o regul pentru care exist excepii.
In cazul in care la accesarea butonului Citeste eCard? din selectorul de pacienti se afiseaza mesajul de mai jos,
inseamna ca s-a selectat alt pacient decat cel al carui card exista conectat la terminal.

Fig. 5.2-28 Mesaj de avertizare CID diferit de card


Utilizatorul poate alege dac datele sunt corecte i trebuie salvate aa cum sunt , sau dac acestea sunte eronate
i trebuie modificate. Dac se apas pe Accepta, datele sunt salvate, altfel sistemul revine la fereastra de editare
certificat medical i permite modificarea datelor introduse iniial.
La selectarea cardului in cazul in care apare mesajul: Card inactiv. Starea curenta a cardului este : Blocat
inseamna ca serviciile introduse pentru acest card nu se vor salva cu numarul de card corespunzator pacientului.

Fig. 5.2-29 Stare card: Blocat


Utilizatorul poate alege dac datele sunt corecte i trebuie salvate aa cum sunt , sau dac acestea sunte eronate
i trebuie modificate. Dac se apas pe Accepta, datele sunt salvate, altfel sistemul revine la fereastra de editare
certificat medical i permite modificarea datelor introduse iniial.

5.2.3. Modificarea unui certificat medical


5.2.3.1 Precondiii
Pentru a modifica un Certificat medical este necesar ca acesta s fie nregistrat n sistem.
5.2.3.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd se dorete modificarea datelor aferente unui certificat medical (datele introduse n sistem sunt greite sau
incomplete).
5.2.2.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru modificarea unui certificat medical se procedeaz astfel:
1.

Se selecteaz intervalul de timp (cmpurile Luna, Anul din zona Inteval de timp)

2.

Se apas butonul Actualizare. Lista certificatelor medicale eliberate n perioada specificat se actualizeaz
corespunztor.

3.

Daca certificatul care se se dorete a fi modificat este valabil pe alta luna dect cea curenta, se modific
data de operare n funcie perioada de valabilitate acestui certificat medical. Acest lucru este obligatoriu,
deoarece luna i anul de valabilitate a certificatului modificat trebuie s corespund datei operrii.

4. Se selecteaz o nregistrare din list i apoi se face dublu click sau se apas butonul Modifica . Sistemul
deschide fereastra cu titlul Modificare certificat medical.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 57 din 140

5.

Se modific datele, apoi se apas butonul Salveaz. Dac datele sunt valide, fereastra Modificare
certificat medical se nchide, iar lista certificatelor medicale se actualizeaz corespunztor.

6.

Se revine cu data operrii n data curent. Acest pas se realiz de ori cte ori a fost necesar schimbarea
datei de operare pentru o anumit operaie.

Introducerea i validarea datelor este identic cu aceea prezentat n capitolul 5.2.1.Adugare certificat
medical.

Fig. 5.2-30 Fereastra Modificare certificat medical

5.2.4. Copiere certificat medical


5.2.4.1 Precondiii
Pentru a copia un certificat medical este necesar ca acesta s fie nregistrat n sistem.
5.2.4.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd se dorete adugarea unui nou certificat medical, cu preluarea datelor dintr-un certificat medical deja
existent. Perioada de valabilitate a certificatului va trebui obligatoriu modificat.
5.2.2.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru copierea unui certificat medical se procedeaz astfel:

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 58 din 140

1.

Se alege intervalul de timp (cmpurile Luna, Anul din zona Inteval de timp) n care a fost eliberat
certificatul care se dorete a fi copiat;

2.

Se apas butonul Actualizare. Lista certificatelor medicale eliberate n perioada specificat se actualizeaz
corespunztor.

3.

Dac e necesar, se modific data de operare n funcie de data n care se dorete eliberarea certificatului
copiat. Luna i anul de valabilitate a certificatului copiat trebuie s corespund datei operrii. Luna i anul
din data operrii pot fi diferite de luna i anul din intervalul de timp. De obicei data operrii va rmne
data curent.

4.

Se alege o nregistrare din list i apoi se apas butonul Copiaz . Sistemul deschide fereastra cu titlul
Copiere certificat medical.

5.
6.

Fig. 5.2-31 Fereastra Copiere certificat medical


Se modific datele, apoi se apas butonul Salveaz. Dac datele sunt valide, fereastra Copiere certificat
medical se nchide, iar lista certificatelor medicale se actualizeaz corespunztor.
Se revine cu data operrii n data curent. Acest pas se realiz de ori cte ori a fost necesar schimbarea
datei de operare pentru o anumit operaie.

Introducerea i validarea datelor este identic cu aceea prezentat n capitolul 5.2.1.Adugare certificat medical.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 59 din 140

5.2.5. Anularea unui certificat medical


5.2.5.1 Precondiii
Pentru a anula un Certificat medical este necesar ca acesta s fie nregistrat n sistem; fereastra Certificat medical
este activat.
5.2.5.2 Cnd se efectueaz operaia
Sunt dou situaii n care se poate efectua acest operaie:
-

atunci cnd se dorete ca certificatul s fie ters din lista de certificate medicale nregistrate i s
nu mai fie raportat

cnd a fost introdus cu erori, trebuie anulat i corectat prin duplicare.

5.2.5.3 Cum se efectueaz operaia


Pentru anularea unui certificat medical, fr a crea un duplicat, se procedeaz astfel:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Se selecteaz intervalul de timp (cmpurile Luna, Anul din zona Inteval de timp)
Se apas butonul Actualizare. Lista certificatelor medicale eliberate n perioada specificat se actualizeaz
corespunztor.
Se selecteaz o nregistrare din list i apoi se apas butonul Anulare.
Sistemul deschide o fereastr coninnd un dialog pentru confirmarea anulrii certificatului.

Fig. 5.2-32 Dialog confirmare anulare certificat


Dac utilizatorul apas butonul Da, fereastra de dialog se nchide i lista certificatelor se actualizeaz
corespunztor (certificatul selectat este exclus din list). Certificatul anulat este adaugat automat n lista
documentelor anulate pentru luna i anul din data operrii.
Sistemul afieaz un mesaj de confirmare pentru duplicarea certificatului anulat.
Dac nu se dorete duplicarea certificatului, se apas butonul Nu. Dac utilizatorul apas butonul Da, se
va proceda conform celor descrise n 5.2.5.Duplicarea unui certificat medical.

5.2.6. Duplicarea unui certificat medical


5.2.6.1 Precondiii
Pentru a duplica un certificat medical este necesar ca utilizatorul s anuleze acest certificat.
5.2.6.2 Cnd se efectueaz operaia
Operaia de duplicare a certificatului medical se efectuez atunci cnd se dorete nregistrarea unui certificat
duplicat n sistem.
5.2.6.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru a duplica un certificat medical se procedeaz astfel:
1.

2.
3.

Dac este necesar, se modific data de operare n funcie de luna i anul pentru care este valabil
certificatul duplicat. Dac nu se acord atenie acestui pas, dup anularea certificatului e posibil s nu se
poat nregistra duplicatul n perioada dorit. De obicei data operrii va rmne data curent.
Se anuleaz certificatul medical, apsnd butonul Anuleaz, aa cum este descris n subcapitolul 5.2.4
Anularea unui certificat medical.
Dup confirmarea anulrii, sistemul deschide o fereastr de dialog pentru a confirma duplicarea:

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 60 din 140

Fig. 5.2-33 Dialog confirmare duplicare certificat


4.

5.

6.
7.

Dac utilizatorul apas butonul Da, sistemul deschide fereastra Duplicare certificat medical.

Fig. 5.2-34 Fereastra Duplicare certificat medical


Se introduce obligatoriu numrul i seria certificatului duplicat. Eventual se pot modifica i alte date.
Se apas butonul Salveaz. Dac datele sunt valide, fereastra se nchide, iar lista certificatelor medicale se
actualizeaz corespunztor.
Se revine cu data operrii n data curent. Acest pas se realiz de ori cte ori a fost necesar schimbarea
datei de operare pentru o anumit operaie.

Introducerea i validarea datelor este identic cu aceea prezentat n capitolul 5.2.1.Adugare certificat medical.

5.2.7. Vizualizare certificat medical


5.2.7.1 Precondiii

Este necesar s existe cel putin un certificat de concediu n sistem; fereastra Certificate medicale este
activat. Vizualizarea fiind fcut n vederea printrii, este necesar i existena unei imprimante
conectat la calculator, pe care s se poat printa certificatul medical.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 61 din 140

5.2.7.2 Cnd se efectueaz operaia


Operaia de vizualizare a datelor aferente certificatului medical se efectueaz atunci cnd utilizatorul
dorete s vad informaiile introduse n sistem nainte de a le tipri , i cum ar fi acestea poziionate pe
formularul de tipizat de concediu medical.
5.2.7.3 Cum se efectueaz operaia
n fereastra Certificate medicale se apas butonul

Se deschide un ecran de vizualizare a coninutului certificatului medical i modalitii de poziionare a


cmpurilor pe un formular "alb" de concediu medical.
Dac se constat c nu este o poziionare corect n foaie, se va ajusta locaia fiecrui cmp, aa cum
este descris n capitolul de configurare tipizate Configurare certificat medical.

5.2.8. Tiprire certificat medical


5.2.8.1 Precondiii

Pentru a putea tipri datele aferente certificatului medical este necesar instalarea unei imprimante la
calculatorul utilizatorului i s existe certificate nregistrate n sistem; fereastra Certificate medicale este
activat.
De asemenea, naintea tipririi unui certificat medical, trebuie s v asigurai c toate datele vor fi
tiprite n locaiile corespunztoare de pe formularele standard de concediu medical (din Configurare
concediu medical). Configurarea formularului prin calibrarea campurilor este descrisa la capitolul
Configurare certificat medical
5.2.8.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd se dorete tiprirea la imprimant, pe formularul tipizat, a datelor unui certificat medical
nregistrate n sistem.
5.2.8.3 Cum se efectueaz operaia
n fereastra Certificate medicale se apas butonul
. Se selecteaz imprimanta
matricial din dialogul de printare. Detalierea operaiei de tiprire este descris n seciunea Elemente
comune- Tiprire.

5.2.9. Lista certificatelor anulate


5.2.9.1 Cnd se efectueaz operaia
Atunci cnd Utilizatorul dorete gestiunea (Adugare, tergere) a certificatelor medicale anulate.
5.2.9.2 Cum se efectueaz operaia
Pentru administrarea certificatelor medicale anulate:
1) se modific luna i anul n funcie de intervalul de timp dorit ;
2) se apas butonul Actualizeaz;
3) se acceseaz butonul

4) Sistemul deschide fereastra cu titlul Documente anulate.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 62 din 140

Fig. 5.2-35 Fereastra Documente anulate


Fereastra conine lista certificatelor medicale anulate n perioada de timp specificat n intervalul de timp.
Utilizatorul are la dispoziie 3 butoane pentru gestionarea certificatelor anulate:
Adaug- anularea unui certificat
terge-tergerea unui certificat anulat
nchide- nchidere fereastra
5.2.9.3 Adugarea unui certificat n lista de anulate
Pentru adugarea unui certificat medical anulat n list, din fereastra cu titlul Documente anulate se apas butonul
Adaug. Sistemul deschide fereastra Adugare document anulat.

Fig. 5.2-36 Fereastra Adugare document anulat


Fereastra conine:
1) zona Date document anulat
Serie cmp obligatoriu, conine seria / numrul certificatului
Data cmp obligatoriu; poate s fie n afara intervalului de timp selectat;
Parafa cmp obligatoriu
2) butoanele Accept i Renun.
Se introduc date n cmpurile obligatorii, apoi se apas butonul Accept. Fereastra Adaugare document anulat se
nchide.
Dac data documentului anulat face parte din intervalul de timp specificat, lista certificatelor medicale anulate se
actualizeaz. Altfel, pentru a vizualiza documentul anulat n fereastra Documente anulate, trebuie modificat
intervalul de timp i accesat din nou butonul List anulate.
5.2.9.4 tergere certificat din lista de anulate
Pentru tergerea unui certificat medical anulat din lista, din fereastra cu titlul Documente anulate se apas
butonul terge. Sistemul afieaz un dialog de confirmare a tergerii.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 63 din 140

Fig. 5.2-37 Mesaj confirmarare tergere documet anulat


Dac utilizatorul apas butonul Da, atunci fereastra de atenionare se nchide i certificatul medical selectat este
exclus din list.

5.2.10. Gestiunea seriiilor lipsa de certificate medicale


5.2.10.1 Precondiii
Carnetele de certificate medicale sunt nregistrate.
5.2.10.2 Cnd se efectueaz operaia
Atunci cnd Utilizatorul dorete gestiunea seriilor certificatelor medicale. Gestiunea se refer la adugare,
modificare, tergere de serii i la adugarea numerelor lips din cadrul unei anumite serii.
5.2.10.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru administrarea seriilor se acceseaz butonul

Sistemul deschide fereastra cu titlul Serii.

Fig. 5.2-38 Lista seriilor


Fereastra conine lista seriilor de certificate medicale nregistrate. Utilizatorul are la dispoziie 5 butoane pentru
gestionarea seriilor:
Adaug-adugare serie
Modific-modificare serie existent
terge-tergere serie
Selecteaz- permite adugarea de numere lips n cadrul seriei selectate
nchide- nchide fereastra activ
5.2.10.3.1

Adugare serie

Pentru adugarea unei serii, Utilizatorul apas butonul Adaug din fereastra cu lista seriilor. Sistemul deschide
fereastra Serii.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 64 din 140

Fig. 5.2-39 Fereastra Serii


Fereastra Serii prezint urmtoarele cmpuri:

Cod serie- codul seriei; cmp alfanumeric de 5 caractere

Numr start- numrul de nceput al seriei; cmp numeric de 10 caractere

Numr sfrit- numrul de sfrit al seriei; cmp numeric de 10 caractere

Numr curent- numrul curent din seria respectiv; cmp numeric de 10 caractere care ia valori ntre
Numr start i Numr sfrit; pentru urmtorul certificat medical care va fi nregistrat din seria
respectiv , Sistemul va propune numrul curent precizat; pentru o serie existent numrul curent se
incrementeaz automat cu fiecare adugare a unui certificat din seria respectiv.

Tip serie- reprezinta tipul de serie: Certificate medicale

Dup introducerea tuturor cmpurilor, Utilizatorul poate salva datele prin apsarea butonului Accept, sau poate
anula prin apsarea butonului Renun.
5.2.10.3.2

Modificare serie

Pentru modificarea unei serii, Utilizatorul selecteaz cu ajutorul mouse-ului o serie din fereastra cu lista seriilor i
apas butonul Modific. Sistemul deschide fereastra Serii care conine datele seriei selectate. Operaia se
desfoar la fel cum este descris la Adugare serie.
5.2.10.3.3

tergere serie

Pentru tergerea unei serii, Utilizatorul selecteaz cu ajutorul mouse-ului o serie din fereastra cu lista seriilor i
apas butonul terge. Sistemul afieaz un mesaj de avertizare cu confirmare:

Fig. 5.2-40 Mesaj confirmare tergere serie


Dac Utilizatorul apas pe butonul Da, seria va fi eliminat iar lista seriilor se va actualiza corespunztor.
5.2.10.3.4

Selectare serie

Dac din diverse motive (pierdere, furt, etc.) unul sau mai multe certficate nu mai sunt n posesia medicului,
acestea trebuie nregistrate.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 65 din 140

Aceast opiune permite gestiunea numerelor invalide din cadrul unei serii ( serii lips ). Pentru a realiza aceast
operaie, Utilizatorul selecteaz cu ajutorul mouse-ului o serie din fereastra cu lista seriilor i apas butonul
Selecteaz. Sistemul deschide fereastra cu titlul Serii lips.

Fig. 5.2-41 Fereastra Serii lips


Fereastra conine lista numerelor lips, din cadrul seriei selectate. Utilizatorul are la dispoziie 3 butoane:
Adaug- adugarea unei serii lips
terge-tergerea unui numr iniial considerat invalid
nchide- nchidere fereastr
Pentru adugarea unui numr lips Utilizatorul apas butonul Adaug. Sistemul deschide fereastra Adaug serie
lips.

Fig. 5.2-42 Adugare serie lips


Utilizatorul introduce date n cmpurile obligatorii, apoi apas butonul Accept. Fereastra se nchide, iar lista
numerelor invalide se actualizeaz.
Pentru a terge un numr Utilizatorul selecteaz cu ajutorul mouse-ului un element din list i apas butonul
terge. Sistemul afieaz un mesaj de avertizare cu confirmare:

Fig. 5.2-43 Mesaj confirmare tergere serie lips


Dac Utilizatorul apas pe butonul Da, numrul va fi eliminat iar lista numerelor lips se va actualiza
corespunztor.

5.2.11. Tiprirea listei de certificate medicale eliberate


5.2.11.1 Precondiii
Pentru a putea tipri lista certificatelor medicale este necesar instalarea unei imprimante la calculatorul
utilizatorului i s existe certificate nregistrate n sistem; fereastra Certificate medicale este activat.
5.2.11.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd se dorete tiprirea la imprimant a listei certificatelor medicale nregistrate n sistem.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 66 din 140

5.2.11.3 Cum se efectueaz operaia


n fereastra Certificate medicale se apas butonul
descris n seciunea Elemente comune- Tiprire.

Detalierea operaiei de tiprire este

5.2.12. Vizualizare listei de certificate medicale eliberate


5.2.12.1 Precondiii
Pentru a putea vizualiza lista certificatelor medicale este necesar s existe existe certificate nregistrate n sistem;
fereastra Certificate medicale este activat. Cnd se efectueaz operaia
5.2.12.2 Cnd se efectueaz operaia
Operaia de vizualizare a listei certificatelor medicale se efectueaz atunci cnd utilizatorul dorete s vad
informaiile introduse n sistem nainte de a le tipri.
5.2.12.3 Cum se efectueaz operaia
n fereastra Certificate medicale se apas butonul
descris n seciunea Elemente comune- Vizualizare.

. Detalierea operaiei de vizualizare este

5.2.13. Exportul n Excel al listei de certificate medicale


5.2.13.1 Precondiii
Pentru a exporta lista certificatelor medicale este necesar ca n sistem s fie nregistrate certificate i aplicaia
Microsoft Excel s fie instalat pe calculator; fereastra Certificate medicale este activat.
5.2.13.2 Cnd se efectueaz operaia
Lista certificatelor medicale este exportat ntr-un fiier Excel atunci cnd se dorete prelucrarea nregistrrilor sub
aceast form.
5.2.13.3 Cum se efectueaz operaia
Utilizatorul apas butonul
comune- Export Excel.

. Detalierea operaiei de export este descris n seciunea Elemente

La terminarea exportului se deschide fiierul Excel cu nregistrrile din lista certificatelor medicale.

Fig. 5.2-44 Fiier Excel cu lista certificatelor medicale


Utilizatorul verific formatul informaiilor adugate n fiier:

Antetul fiierului conine Concedii medicale la Unitatea...

Coloanele fiierului au aceeai denumire ca i coloanele listei de certificate medicale: Nume,


Prenume, CNP, CID, Numar Card, Serie, Urgen, Parafa, Indemnizaie, Urgenta, Valabil de la, Valabil
pana la, Zile amb., Zile ext., Diag. amb, Utilizator.

5.2.14. Secvenele de raportare


5.2.14.1 Precondiii
Exist certificate introduse n sistem cel puin pentru raportarea iniial; fereastra Certificat medical este activat.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 67 din 140

5.2.14.2 Cnd se efectueaz operaia


De ori cte ori sunt necesare rectificri fa de raportarea precedent.
5.2.14.3 Cum se efectueaz operaia
Periodic trebuie efectuat ctre CAS raportarea tuturor evenimentelor privind eliberarea certificatelor medicale
nregistrate de medic ntr-o anumit lun.
Dup ce raportarea iniial pentru o anumit lun a fost primit i procesat la CAS, este posibil s fie nevoie de
rectificri. Gestiunea certificatelor rectificative se realizeaz din zona Secvena de raportare a ferestrei cu lista
certificatelor medicale. Aceast zon conine elementele:

Numr prin selectarea unui numr se pot vizualiza certificatele care aparin de secvena de raportare
selectat; numrul de secven 0 corespunde raportrii iniiale.

Butonul de nchidere raportare- dac raportarea curent este raportarea iniial, textul butonului va fi
nchide raportarea iniial, altfel textul nscris pe buton va fi nchide rectificativa x , unde x este
numrul de secven al ultimei raportri (raportarea curent); prin apsarea acestui buton se trece la o
nou rectificativ; din acest moment toate operaiile efectuate se vor raporta pentru numrul de
secven nscris pe buton; nu se mai pot efectua modificri pentru raportrile anterioare;

Fig. 5.2-45 Zona Secvena de raportare


Pentru a realiza o raportare rectificativ :
1) Utilizatorul se asigur c ultima raportare trimis a fost primit de CAS; dac aceasta nu a fost primit nu
e necesar efectuarea unei rectificative- se poate genera din nou aceai raportare cu modificrile
intervenite pe parcurs;

2) Utilizatorul apas butonul de nchidere raportare. Sistemul afieaz urmtorul mesaj de confirmare:

Fig. 5.2-46 Mesaj confirmare nchidere raportare


3) Utilizatorul apas butonul Da pentru a confirma nchiderea raportrii

4) Butonul de nchidere raportare i schimb textul n nchide rectificativa y , unde y este numrul de
secven al noii raportri;
O raportare cu numrul de secven mai mare ca 0 este rectificativ. Pentru o raportare rectificativ operaiile de
Adugare, Modificare, Copiere i Anulare certificate medicale vor prezenta o serie de particulariti.
5.2.14.4 Adugarea unui certificat rectificativ
1.

Se modific data de operare n funcie de luna n care se dorete eliberarea certificatului medical;

2.

Opional, ca s nu existe ambiguiti, se modific luna i anul din intervalul de timp n funcie de data
operrii i se apas pe butonul Actualizeaz;

3. Se apas pe butonul Adaug; Sistemul deschide fereastra cu titlul Adugare certificat medical.
n continuare aciunile posibile sunt similare adugrii unui certificat medical iniial. Certificatul va fi adugat pe
secvena de raportare curent din luna de valabilitate i va avea tip rectificare A.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 68 din 140

Exemplu: Fie data operrii 20.01.2012 i luna i anul din intervalul de timp corespunztoare datei operrii. Dac
butonul de nchidere raportare are textul nchide rectificativa 2, nseamn c secvena de raportare curent este
2 i certificatul adugat face parte din raportarea rectificativ 2 din luna ianuarie 2012.
Lista certificatelor medicale se va actualiza automat pentru a putea fi vizualizate certificatele de pe raportarea
curent.
5.2.14.5 Modificarea unui certificat rectificativ
1.

Obligatoriu se modific data de operare n funcie de luna de valabilitate a certificatului medical care se
dorete a fi modificat;

2.

Se modific luna i anul din intervalul de timp n funcie de data operrii;

3.

Se apas pe butonul Actualizeaz, pentru a actualiza numerele de secven;

4.

Se alege numrul secvenei de raportare din care face parte certificatul care se vrea modificat- cmpul
Numr din zona Secvena de raportare ;

5.

Dac certificatul apare pe mai multe secvene de raportare, n afar de ultima secven, se poate alege
oricare din aceste secvene pentru modificare;

6.

Dac certificatul apare pe ultima secven de raportare, se va alege obligatoriu aceast secven;

7.

Se apas pe butonul Actualizeaz; Lista certificatelor medicale se actualizeaz corespunztor;

8. Se selecteaz o nregistrare din list i apoi se face dublu click sau se apas butonul Modific .
9.

Dac un certificat este deja pe ultima secven de raportare i se ncearc modificarea lui de pe o alt
secven va aprea urmtorul mesaj:

Fig. 5.2-47 Mesaj atenionare certificatul este deja modificat pe ultima secven
Pentrua ajunge pe ultima secven de raportare trebuie ales numrul de secven maxim i apsat butonul
Actualizeaz. Fluxul de modificare se reia de la pasul 8.
10. Altfel, sistemul va afia un mesaj de informare:

Fig. 5.2-48 Mesaj informare certificat rectificativ


11. Se apas butonul Accept; Sistemul deschide fereastra cu titlul Modificare certificat medical.
Introducerea i validarea datelor este asemntoare cu cea pentru adugarea unui certificat medical iniial.
Singurele cmpuri care nu se pot modifica sunt seria i numrul documentului. Certificatul modificat va aprea pe
secvena de raportare curent din luna de valabilitate i va avea tipul de rectificare M.
Lista certificatelor medicale se va actualiza automat pentru a putea fi vizualizate certificatele de pe raportarea
curent.
5.2.14.6 Copierea unui certificat rectificativ
1.

Se modific data de operare n funcie de data n care se dorete eliberarea certificatului copiat. Luna i
anul de valabilitate a certificatului copiat corespund datei operrii. Luna i anul din data operrii pot fi
diferite de luna i anul din intervalul de timp.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 69 din 140

2.

Se alege intervalul de timp (cmpurile Luna, Anul din zona Inteval de timp) n care a fost eliberat
certificatul care se dorete a fi copiat;

3.

Se apas pe butonul Actualizeaz, pentru a actualiza numerele de secven;

4.

Se alege numrul secvenei de raportare din care face parte certificatul care se vrea copiat- cmpul
Numr din zona Secvena de raportare ;

5.

Se apas butonul Actualizare. Lista certificatelor medicale se actualizeaz corespunztor.

7. Se alege o nregistrare din list i apoi se apas butonul Copiaz . Sistemul deschide fereastra cu titlul
Copiere certificat medical.
Introducerea i validarea datelor este asemntoare cu cea pentru adugarea unui certificat medical iniial.
Obligatoriu trebuie introduse seria i numrul documentului i modificat perioada de valabilitate.
Certificatul copiat va aprea pe secvena de raportare curent din luna de valabilitate. n funcie de secvena
curent a lunii de valabilitate certificatul va fi iniial sau rectificativ.
Lista certificatelor medicale se va actualiza automat pentru a putea fi vizualizat n list certificatul adugat.
5.2.14.7 Anularea i duplicarea unui certificat rectificativ
1.

Dac se dorete duplicarea certificatului, se modific data de operare n funcie de data n care se dorete
eliberarea certificatului duplicat. Luna i anul de valabilitate a certificatului duplicat corespund datei
operrii.

2.

Dac se dorete doar anularea certificatului, pasul 1 nu este necesar;

3.

Se selecteaz intervalul de timp (cmpurile Luna, Anul din zona Inteval de timp)

4.

Se apas pe butonul Actualizeaz, pentru a actualiza numerele de secven;

5.

Se alege numrul secvenei de raportare din care face parte certificatul care se vrea copiat- cmpul
Numr din zona Secvena de raportare ;

6.

Se apas butonul Actualizare. Lista certificatelor medicale se actualizeaz corespunztor.

7.

Se selecteaz o nregistrare din list i apoi se apas butonul Anulare.

8. Dac documentul este deja anulat (pe o secven superioar de raportare) apare urmtorul mesaj:

Fig. 5.2-49 Mesaj informare certificatul este deja anulat


9.

Pentru un cerificat care a fost adugat pe raportarea curent, se trece direct la pasul 11 i tergerea are
loc efectiv din list;

10. Dac certificatul a fost adaugat pe o secven anterioar celei curente, Sistemul afieaz un mesaj care
informeaz utilizatorul asupra consecinelor anulrii unui certificat rectificativ; Se apas butoul Accept;

Fig. 5.2-50 Mesaj informare anulare certificat rectificativ


11. Sistemul deschide o fereastr de dialog pentru confirmarea anulrii certificatului; pentru anularea
certificatului utilizatorul apas butonul Da;
12. Un cerificat care a fost adugat pe raportarea curent (deci nu a fost raportat nc) este ters efectiv din
list; altfel certificatul anulat va aprea pe secvena de raportare curent cu tip rectificare S;
13. Sistemul afieaz un mesaj de confirmare pentru duplicarea certificatului anulat;
14. Dac utilizatorul apas butonul Da, se deschide fereastra Duplicare certificat medical;
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 70 din 140

Introducerea i validarea datelor pentru certificatul duplicat este asemntoare cu cea pentru adugarea unui
certificat medical iniial. Obligatoriu trebuie introduse seria i numrul documentului.
Certificatul duplicat va aprea pe secvena de raportare curent din luna de valabilitate. n funcie de secvena
curent a lunii de valabilitate certificatul va fi iniial sau rectificativ.
Lista certificatelor medicale se va actualiza automat pentru a putea fi vizualizat n list certificatul duplicat
adugat.

5.2.15. Adugarea unui certificat medical cu conexiune securizata (online)


5.2.15.1.1

Verificarea categoriei online de asigurat

5.2.15.2 Precondiii
Pentru a aduga un certificat medical pentru un pacient este necesar ca:

fereastra Certificate medicale s fie activat;

pacientul sa fie nregistrat n sistem;


5.2.15.3 Cnd se efectueaz operaia

Operaia de adugare a unui certificat medical se efectueaz atunci cnd se dorete nregistrarea acestuia n
sistem.
5.2.15.4 Cum se efectueaz operaia
Pentru adugarea unui certificat medical corespunztor unei perioade de raportare (interval de timp) se
procedeaz astfel:
1.

Dac este cazul (de exemplu la gravide), se modific data de operare n funcie de luna n care se dorete
eliberarea certificatului medical. Luna i anul de valabilitate a certificatului adugat sunt cele
corespunztoare datei operrii.

2. Se apas butonul

. Sistemul deschide fereastra cu titlul Selector pacient pentru

emitere certificat medical.

Fig. 5.2-51 Fereastra selector pacient


3.

Se alege un pacient din list . Dac acesta nu exist, se apas pe butonul Adaug, caz n care se va
deschide fereastra de Adaugare pacient. Dup nchiderea acestei ferestre, pacienul nou adugat va
aprea n list i va putea fi selectat.

4. Dup selectarea unui pacient din list se apas pe butonul Este asigurat?. In fereastra Selector pacient se
va afisa un pop cu un mesaj daca persoana este asigurata si in ce categorie se afla aceasta. De asemenea
si in bara de stare se afiseaza un mesaj ca cel din imaginea de mai jos.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 71 din 140

Fig. 5.2-52 Fereastra afisare mesaje

5. Dup verificarea unui pacient din list se apas pe butonul Selecteaz. Fereastra Selector pacient se
nchide, iar Sistemul deschide fereastra cu titlul Adugare certificat medical.

Fig. 5.2-53 Fereastra Adugare certificat medical


6.

Se introduc date cel puin n cmpurile obligatorii, apoi se apas butonul Salveaz. Dac datele sunt
valide, fereastra Adugare certificat medical se nchide, iar lista certificatelor medicale se actualizeaz

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 72 din 140

corespunztor. Dupa apasarea butonului Accepta certificatul va fi validat online si in bara de stare se vor
afisa mesajele corespunzatoare valdiarii, conform imaginei de mai jos.

Fig. 5.2-54 Fereastra Adugare certificat medical online


7.

Se revine cu data operrii n data curent. Acest pas se realiz de ori cte ori a fost necesar schimbarea
datei de operare pentru o anumit operaie.

5.2.16. Adugarea unui certificat medical cu ajutorul eCardului


5.2.16.1.1

Adaugare cerfificat medical cu ajutorului eCardului

5.2.16.2 Precondiii
Pentru a aduga un certificat medical pentru un pacient este necesar ca:

fereastra Certificate medicale s fie activat;

eCardul sa fie conectat la terminal;


5.2.16.3 Cnd se efectueaz operaia

Operaia de adugare a unui certificat medical se efectueaz atunci cnd se dorete nregistrarea acestuia n
sistem.
5.2.16.4 Cum se efectueaz operaia
Pentru adugarea unui certificat medical corespunztor unei perioade de raportare (interval de timp) se
procedeaz astfel:

1. Se apas butonul

. Sistemul deschide fereastra cu titlul Selector pacient pentru

emitere certificat medical.

Fig. 5.2-55 Fereastra selector pacient


Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 73 din 140

2. Se apasa butonul Citeste eCard? iar lista se va prefiltra automat cu pacientul al carui card este introdus
in terminalul conectat la PC.

Fig. 5.2-56 Fereastra selector pacient


3.

Se selecteaza pacientul prefiltrat din list . Dac acesta nu exist, se apas pe butonul Adaug, caz n care
se va deschide fereastra de Adaugare pacient. Dup nchiderea acestei ferestre, pacienul nou adugat va
aprea n list i va putea fi selectat. Fereastra Selector pacient se nchide, iar Sistemul deschide fereastra
cu titlul Adugare certificat medical.

Fig. 5.2-57 Fereastra Adugare certificat medical


4.

Se introduc date cel puin n cmpurile obligatorii, apoi se apas butonul Salveaz. Dac datele sunt
valide, fereastra Adugare certificat medical se nchide, iar lista certificatelor medicale se actualizeaz
corespunztor. Dupa apasarea butonului Accepta certificatul va fi validat online si in bara de stare se vor
afisa mesajele corespunzatoare valdiarii, conform imaginei de mai jos.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 74 din 140

Fig. 5.2-58 Fereastra Adugare certificat medical online


5.

Se revine cu data operrii n data curent. Acest pas se realiz de ori cte ori a fost necesar schimbarea
datei de operare pentru o anumit operaie.

6. DESCRIEREA SECIUNII RAPORTRI

Raportrile au scopul de transmitere a informaiilor la CAS/CNAS i de sincronizare a nomenclatoarelor de la CNAS.


Unitatea medical trimite raportrile lunare la CAS/CNAS. Transmiterea datelor se face prin aciunea de Export, iar
sincronizarea nomenclatoarelor se face prin aciunea de Import.
Utilizatorul acceseaz seciunea Raportri astfel:

prin selectarea cu mouse-ul a opiunii Raportri din meniul principal

prin combinaia de taste Alt + R

De aici este permis lansarea modulelor:

Import nomeclatoare

Import personalizare

Export certificate medicale

Formulare de raportare

Fig. 5.2-1 Detaliu Raportri

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 75 din 140

6.1. IMPORT DATE ...


Importul date presupune importul nomenclatoarelor si fisierului de persoanlizare pentru unitatea medicala care
are conventie incheiata cu casa.

6.1.1. Import nomenclatoare


Importul nomeclatoarelor se efectueaza la instalarea aplicatiei SIUI CM i ori de cte ori CNAS comunica o
actualizare a nomenclatoarelor/cataloagelor.
Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:
selectarea cu mouse-ul a opiunii Raporri din meniul principal , iar apoi selectarea opiunii Import
date...

Fig. 6.1-1 Selectarea seciunii Import date - Import nomeclatoare

prin combinaia de taste Alt + R .


La apelarea modulului Raportri-Import date, Sistemul lanseaz Asistentul pentru importul datelor.

Fig. 6.1-2 Asistentul pentru importul datelor


Utilizatorul va bifa prima optiune: Nomenclatoare generale - Importa versiunea actualizata a nomenclatoarelor
generale si dupa care va apasa pe butonul Inainte, Sistemul lanseaza o fereastra in care se ot alege modalitatile
de import.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 76 din 140

Fig. 6.1-3 Asistentul pentru importul datelor


Utilizatorul are la dispoziie dou moduri de efectuare a importului: online sau offline.

6.1.2. Import online


6.1.2.1 Preconditii
Calculatorul pe care este instalat aplicaia este conectat la internet.
Conexiunea la aplicaia CAS se poate efectua.
6.1.2.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd Utilizatorul dorete preluarea rezultatelor raportrii direct, prin intermediul unei conexiuni internet.
6.1.2.3 Cum se efectueaz operaia
1.

Se selecteaza modalitatea de import date"Import online";

2.

Aplicaia propune o adres a serverului de web unde se afl aplicaia de la CAS. Valoarea poate
fi modificat de ctre utilizator, iar n cazul n care este o valoare valid, valoarea astfel
introdusa devine valoare de iniializare pentru acest cmp. n mod normal nu e necesar
modificarea aceastei adrese.

3.

Opional se verific dac conexiunea la serverul web funcioneaz prin apsarea butonului
Testeaz.

Dac operaia a avut succes sistemul afieaz urmtorul mesaj:

Fig. 6.1-4 Mesaj conexiunea a fost efectuat cu succes


Altfel, sistemul afieaz un mesaj de eroare. n acest caz, importul online nu va putea fi efectuat.

Fig. 6.1-5 Mesaj conexiunea nu a putut fi efectuat


Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 77 din 140

4.

Se apas pe butonul nainte

5. Se alege data ultimului import de date realizat i locaia unde va fi salvat fiierul de import luat
de pe server (fiierul care conine nomencalatoarele). Aplicaia propune o locaie pentru acest
fiier.

Fig. 6.1-6 Import date - data ultimului import


6.

Se apas pe butonul nainte i asistentul afieaz progresul importului. Dac operaia dureaz
prea mult, Utilizorul poate anula importul apsnd butonul Renun.

Fig. 6.1-7 Desfurarea importului de date


7.

Cnd operaia ia sfrit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes sau eroare).

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 78 din 140

Fig. 6.1-8 Finalizarea cu succes a importului


6.1.2.4 Rezolvarea eventualelor probleme
La importul online este posibil s intervin o eroare de conexiune.
Cauzele unei erori de conexiune pot fi:

legtura la internet a calculatorului pe care e instalat aplicaia nu funcioneaz- se verific dac


exist o legtur la internet i dac e conectat cablul de reea;

adresa serverul de web specificat este invalid- se revine la prima pagin a asistentului de import
date i se verific adresa serverului de web;

o defeciune temporar n funcionarea serverului web- se va rencerca efectuarea importul de


nomenclatoare mai trziu;

Fig. 6.1-9 Eroare de conexiune la import


Importul cataloagelor nu se va efectua dac pe server nu exist cataloage sau nu exist catalog mai nou dect data
specificat.

Fig. 6.1-10 Eroare la import- nu exist catalog mai nou


Dac Utilizatorul este sigur c pe server exist o versiune mai nou a cataloagelor dect versiunea cu care lucreaz
aplicaia, acesta poate reveni la pagina anterioar a asistentului i modifica data ultimului import de nomeclatoare.

Fig. 6.1-11 Data ultimului import de nomenclatoare


Se va importa cel mai nou catalog emis dup data specificat.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 79 din 140

6.1.3. Import offline


6.1.3.1 Cnd se efectueaz operaia
Cnd operatorul dorete importul de pe suport magnetic a nomenclatoarelor de la CNAS. Importul offline este
determinat de lipsa unei legturi online.
6.1.3.2 Cum se efectueaz operaia
1.

2.

Se selecteaza modalitatea de import date"Import offline".


Se specific locaia de pe disc a fiierului de import.

Fig. 6.1-12 Import date- import offline


Pentru a selecta un fiier se apas pe butonul
, din dreapta casetei de text pentru fiierul offline. Se deschide
fereastra Open, prin intermediu creia se alege fiierul. Calea poate fi introdus i direct n caseta de editare, fr
a cuta locaia pe disc.

Fig. 6.1-13 Fereastra Open


3.

4.

Se apas pe butonul nainte i asistentul afieaz progresul importului, ca i n cazul importului online.
Cnd operaia ia sfrit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes sau eroare).
6.1.3.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Este posibil ca fiierul de import s fie invalid.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 80 din 140

Fig. 6.1-14 Eroare la import- fiier invalid


n acest caz:

se verific dac fiierul de import specificat (fiier offline) este ntr-adevr fiierul care conine
catalogul de nomenclatoare;
este posibil ca fiierul de import existent s fie corupt; se va nlocui acest fiier cu unul valid;

6.1.4. Import fisier de personalizare


Importul fisier de personalizare se efectueaza la instalarea aplicatiei SIUI CM i ori de cte ori CNAS comunica o
actualizare a conventiei.
Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:
selectarea cu mouse-ul a opiunii Raporri din meniul principal , iar apoi selectarea opiunii Import
date...

Fig. 6.1-15 Selectarea seciunii Import date - Import fisier de personalizare

prin combinaia de taste Alt + R .


La apelarea modulului Raportri-Import date, Sistemul lanseaz Asistentul pentru importul datelor.

Fig. 6.1-16 Asistentul pentru importul datelor


Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 81 din 140

Utilizatorul va bifa a doua optiune: Fisier personalizar - Importa versiunea actualizata a fisierului personalizat si
dupa care va apasa pe butonul Inainte, Sistemul lanseaza o fereastra in care se pot alege modalitatile de import.

Fig. 6.1-17 Asistentul pentru importul datelor


Utilizatorul are la dispoziie dou moduri de efectuare a importului: online sau offline.

6.1.5. Import online


6.1.5.1 Precondiii
Calculatorul pe care este instalat aplicaia este conectata la internet.
Conexiunea la aplicaia CAS se poate efectua.
6.1.5.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd Utilizatorul dorete preluarea rezultatelor raportrii direct, prin intermediul unei conexiuni internet.
6.1.5.3 Cum se efectueaz operaia
8.

Se selecteaza modalitatea de import date"Import online";

9.

Aplicaia propune o adres a serverului de web unde se afl aplicaia de la CAS. Valoarea poate
fi modificat de ctre utilizator, iar n cazul n care este o valoare valid, valoarea astfel
introdusa devine valoare de iniializare pentru acest cmp. n mod normal nu e necesar
modificarea aceastei adrese.

10. Opional se verific dac conexiunea la serverul web funcioneaz prin apsarea butonului
Testeaz.
Dac operaia a avut succes sistemul afieaz urmtorul mesaj:

Fig. 6.1-18 Mesaj conexiunea a fost efectuat cu succes


Altfel, sistemul afieaz un mesaj de eroare. n acest caz, importul online nu va putea fi efectuat.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 82 din 140

Fig. 6.1-19 Mesaj conexiunea nu a putut fi efectuat

11. Se apas pe butonul nainte

12. Se alege data ultimului import de date realizat i locaia unde va fi salvat fiierul de import luat
de pe server (fiierul care conine nomencalatoarele). Aplicaia propune o locaie pentru acest
fiier.

Fig. 6.1-20 Import date - data ultimului import


13. Se apas pe butonul nainte i asistentul afieaz progresul importului. Dac operaia dureaz
prea mult, Utilizorul poate anula importul apsnd butonul Renun.

Fig. 6.1-21 Desfurarea importului de date


14. Cnd operaia ia sfrit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes sau eroare).

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 83 din 140

Fig. 6.1-22 Finalizarea cu succes a importului


6.1.5.4 Rezolvarea eventualelor probleme
La importul online este posibil s intervin o eroare de conexiune.
Cauzele unei erori de conexiune pot fi:

legtura la internet a calculatorului pe care e instalat aplicaia nu funcioneaz- se verific dac


exist o legtur la internet i dac e conectat cablul de reea;

adresa serverul de web specificat este invalid- se revine la prima pagin a asistentului de import
date i se verific adresa serverului de web;

o defeciune temporar n funcionarea serverului web- se va rencerca efectuarea importul de


nomenclatoare mai trziu;

Fig. 6.1-23 Eroare de conexiune la import

6.1.6. Import offline


6.1.6.1 Cnd se efectueaz operaia
Cnd operatorul dorete importul de pe suport magnetic a nomenclatoarelor de la CNAS. Importul offline este
determinat de lipsa unei legturi online.
6.1.6.2 Cum se efectueaz operaia
5.

Se selecteaza modalitatea de import date"Import offline".

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 84 din 140

6.

Se specific locaia de pe disc a fiierului de import.

Fig. 6.1-24 Import date- import offline


Pentru a selecta un fiier se apas pe butonul
, din dreapta casetei de text pentru fiierul offline. Se deschide
fereastra Open, prin intermediu creia se alege fiierul. Calea poate fi introdus i direct n caseta de editare, fr
a cuta locaia pe disc.

Fig. 6.1-25 Fereastra Open


7.

8.

Se apas pe butonul nainte i asistentul afieaz progresul importului, ca i n cazul importului online.
Cnd operaia ia sfrit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes sau eroare).
6.1.6.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Este posibil ca fiierul de import s fie invalid.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 85 din 140

Fig. 6.1-26 Eroare la import- fiier invalid


n acest caz:

se verific dac fiierul de import specificat (fiier offline) este ntr-adevr fiierul care conine fisierul
personalizat;
este posibil ca fiierul de import existent s fie corupt; se va nlocui acest fiier cu unul valid;

6.2. EXPORT CERTIFICATE MEDICALE


Exportul datelor se refer la raportarea tuturor evenimentelor nregistrate de medicul curent ntr-o lun, privind
eliberarea certificatelor medicale.
Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:

selectarea cu mouse-ul a opiunii Raporri din meniul principal , iar apoi selectarea opiunii
Raportare prin email... ;

Fig. 6.2-1 Selectarea seciunii Raportare prin email ...

prin combinaia de taste Alt + R i apoi Raportare prin email...

La apelarea modulului Raportri- Raportare prin email ..., Sistemul lanseaz Asistentul de raportare prin e-mail.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 86 din 140

Fig. 6.2-2 Asistentul de raportare prin e-mail-Opiuni raportare


Fereastra conine cmpuri pentru selectarea perioadei de raportare, detalii despre fiierul de raportare i
butoanele pentru comenzi napoi , nainte i Renun.

Luna de raportare i anul de raportare sunt propuse de sistem ca fiind luna i anul curente; valorile
pot fi modificate;
Numrul de convenie poate fi ales dintr-un selector ce conine numerele de convenie existente
prin apsarea butonului
;
Secvena de raportare reprezint numrul secvenei de raportare; secvena de raportare 0 reprezint
raportarea iniial (prima raportare din lun); sistemul propune numrul secvenei de raportare
curente; valoarea poate fi modificat;
Directorul de export reprezint locaia de pe disc unde va fi salvat fiierul de export; Utilizatorul
.
introduce calea fie direct, n caseta de editare, fie selecteaz calea utiliznd butonul
Numele fiierului de export
este propus de Sistem i are urmtorul
CodUnicIdentificare_CodAplicaie_NrSecven_Lun_An;

format:

Dac se apas pe butonul nainte se afieaz pagina pentru selectarea modului de efectuare a exportului, care
poate fi online sau offline

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 87 din 140

Fig. 6.2-3 Asistentul de raportare prin e-mail-Configurare e-mail

6.2.1. Export online


6.2.1.1 Precondiii
Calculatorul pe care este instalat aplicaia este conectat la internet.
Unitatea medical are ncheiat o convenie valid cu CAS sau CNAS.
Aplicaia este activat ( subcapitolul 7.5. Activare )
Exist cel puin un pacient i un certificat medical nregistrat.
6.2.1.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd operatorul dorete transmiterea online a raportrilor la CAS.
6.2.1.3 Cum se efectueaz operaia
1.

Se selecteaza modalitatea " Online Export".

2.

Se alege o adres de e-mail destinaie. Aplicaia propune o adres iniial

3. Se pot configura opiunile de transmitere prin e-mail. Se apas butonul Opiuni e-mail, iar sistemul
deschide fereastra Opiuni e-mail. Este recomandat ca un administrator s realizeze aceast configurare.
Pentru salvarea configurrii se apas butonul Accept.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 88 din 140

Fig. 6.2-4 Fereastra opiuni e-mail


4.

Se apas butonul nainte.

5. Asistentul afieaz o bar de progres i un text explicativ pentru descrierea pailor efectuai.

Fig. 6.2-5 Desfurarea exportului de date


6.

Cnd operaia ia sfrit, se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes sau eroare).

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 89 din 140

Fig. 6.2-6 Finalizarea cu succes a exportului


6.2.1.4 Rezolvarea eventualelor probleme
nainte de exportul online este necesar activarea aplicaiei. Altfel, va apare urmtorul mesaj de eroare:

Fig. 6.2-1 Mesaj eroare aplicaia nu e activat


Fiierul de export, online sau offline, este generat numai dac exist date pentru luna i anul de raportare
specificate.

Fig. 6.2-2 Eroare export date- nu exist date


Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 90 din 140

n cazul raportrii iniiale este de ajuns s existe nregistrri cu privire la certificatele medicale din
luna specificat.
Pentru raportrile ulterioare din aceeai lun(raportri rectificative) trebuie s existe actualizri n
privina certificatelor medicale (adugare/modificare/anulare) fa de raportarea iniial. Altfel se
consider c nu exist date.

La exportul online pot interveni i alte probleme cauzate de configurarea incorect a opiunilor de e-mail. Eroarea
de mai jos apare cand nu s-a specificat adresa de mail de pe care se trimite mailul (Adresa De la)

Fig. 6.2-3 Eroare export date- configurare e-mail incorect

6.2.2. Export offline


6.2.2.1 Precondiii
Unitatea medical are ncheiat o convenie valid cu CAS sau CNAS.
Exist cel puin un pacient i un certificat medical nregistrat.
6.2.2.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd operatorul dorete transmiterea raportrilor la CNAS sau CAS i posibilitatea exportului online nu exista din
diverse cauze.
6.2.2.3 Cum se efectueaz operaia
1.

Se selecteaza modalitatea "Export offline"

2.

Se apas butonul nainte.

3.

Asistentul afieaz o bar de progres i un text explicativ pentru descrierea pailor efectuai.

4.

Cnd operaia ia sfrit, se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes sau eroare). Dac operaia are
succes, datele vor fi salvate ntr-un fiier care poate fi trimis ulterior la CAS sau CNAS.
6.2.2.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Eventualele probleme ce pot aprea sunt legate de existena datelor pentru export. Fiierul de export, online sau
offline, este generat numai dac exist date pentru luna i anul de raportare specificate.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 91 din 140

6.3. FORMULARE DE RAPORTARE


Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator prin selectarea cu mouse-ul a opiunii Raporri din meniul
principal , iar apoi selectarea opiunii Formulare de raportare.

Fig. 6.3-1 Selectarea seciunii Formulare de raportare


La apelarea modulului Raportri- Formulare de raportare, Sistemul deschide fereastra List rapoarte.
Fereastra conine:

Lista cu formularele de raportare pe care unitatea trebuie s le prezinte ctre casa de asigurri;

Intervalul de timp;

Butoane pentru comenzi: Actualizare,Tiparire, Vizualizare, Export toate;

Formularele din lista de formulare sunt filtrate n funcie de perioada de valabilitate a acestora (Intervalul de
timp).
Lista cu formulare trebuie s cuprind urmtoarele cmpuri : Nume i Descriere.

Fig. 6.3-2 List formulare raportare


Manipularea nregistrrilor din list se realizeaz conform celor descrise n Elemente comune- Operaii cu liste.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 92 din 140

6.3.1. Actualizare list formulare


6.3.1.1 Cnd se efectueaz operaia
Dup introducerea datelor n zona de filtrare, pentru a actualiza lista conform criteriilor de filtrare.
Dup schimbarea intervalului de timp.
6.3.1.2 Cum se efectueaz operaia
1.

Utilizatorul alege un interval de timp

2.

Utilizatorul apas butonul Actualizeaz

3. Lista formularelor se actualizeaz corespunztor


6.3.2. Tiprire formular
6.3.2.1 Precondiii
Trebuie s existe nregistrri cu privire la certificatele medicale i cel puin un formular valabil n intervalul de timp
selectat.
Calculatorul trebuie s fie conectat la o imprimant.
6.3.2.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd se dorete tiprirea la imprimant a formularului selectat.
6.3.2.3 Cum se efectueaz operaia
1.

Utilizatorul alege un interval de timp

2.

Utilizatorul selecteaz un formular din list

3.

Utilizatorul apas butonul Tiprire

4.

Dac imprimanta funcioneaz i exist date n intervalul de timp specificat, formularul va fi tiprit.
6.3.2.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dac nu este selectat nici o nregistrare din list, se afieaz fereastra:

Fig. 6.3-3 Atenionare nici un element selectat


Pentru a popula lista cu nregistrri, se verific zona de filtrare pentru a elimina filtrele, sau se schimb intervalul
de timp.

6.3.3. Vizualizare list formulare


6.3.3.1 Precondiii
Trebuie s existe nregistrri cu privire la certificatele medicale i cel puin un formular valabil n intervalul de timp
selectat.
6.3.3.2 Cnd se efectueaz operaia
Operaia de vizualizare se efectueaz atunci cnd utilizatorul dorete s vad un formular de raporatere nainte de
a l tipri.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 93 din 140

6.3.3.3 Cum se efectueaz operaia


1.

Utilizatorul selecteaz un formular i se apas butonul Vizualizare.

2.

Sistemul deschide o fereastr cu numele formularului

3.

Utilizatorul alege luna i anul de raportare i codul conveniei cu CNAS sau CAS.

4.

Utilizatorul apas pe butonul Refresh

5. Sistemul afieaz raportul cu datele corespunztoare perioadei de raportare specificate.


6.

Utilizatorul poate ascunde zona de filtrare (cmpurile Lun, An, Convenie) prin apsarea butonului
.

Fig. 6.3-4 Formular de raportare


Fereastra conine o bar de instrumente care permit executarea mai multor operaii:

-Export Report - salveaz raportul ca fiier de alt tip ( de exemplu .pdf );

-Print - tiprete raportul dac exist o imprimant conectat la calculator;

- butoane ce permit trecerea de la o pagin la alta;


- Go to- permite trecerea la pagina a crui numr e specificat de utilizator;

-Find- deschide o fereastr de cutare a unui text n cadrul raportului;

-Zoom- permite mrirea/micorarea zonei de afiare

6.3.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme


Dac nu este selectat nici o nregistrare din list, se afieaz fereastra:

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 94 din 140

Fig. 6.3-5 Atenionare nici un element selectat


Pentru a popula lista cu nregistrri, se verific zona de filtrare pentru a elimina filtrele, sau se schimb intervalul
de timp.

6.3.4. Export toate rapoartele


6.3.4.1 Precondiii
Trebuie s existe nregistrri cu privire la certificatele medicale i cel puin un formular valabil n intervalul de timp
selectat.
6.3.4.2 Cnd se efectueaz operaia
Cnd se dorete salvarea tuturor formularelor din list n format .pdf.
6.3.4.3 Cum se efectueaz operaia
1.

Se alege un interval de timp pentru raportarea datelor

2.

Utilizatorul apas butonul Export toate

3.

Sistemul deschide un fiier .pdf cu datele aferente tuturor rapoartelor n intervalul de timp
selectat.

4. Utilizatorul salveaz pe disc fiierul.

Fig. 6.3-6 Export toate rapoartele n fiier pdf

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 95 din 140

7. DESCRIEREA SECIUNII ADMINISTRARE

Aceast seciune permite utilizatorului s administreze aplicaia SIUI - CM. Utilizatorul acceseaz seciunea
Administrare astfel:

prin selectarea cu mouse-ul a opiunii Administrare din meniul principal ;

prin combinaia de taste Alt + A ;

Fig. 6.3-1 Detalii seciune Administrare

7.1. DATE UNITATE


7.1.1. Precondiii
Utilizatorul are drepturi de administrator (utilizatorul este logat ca ADMIN).

7.1.2. Cnd se efectueaz operaia


Cnd se dorete schimbarea datelor de indentificare ale unitii medicale.

7.1.3. Cum se efectueaz operaia


Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare - Date Unitate sau folosete combinaia de taste Alt+A+U.
Sistemul afieaz fereastra cu titlul Administrare date Unitate .
Dac Utilizatorul nu are drepturi de administrator, cmpurile din aceast fereastr vor fi inactive, disponibile doar
pentru vizualizare. Altfel, prin intermediul acestei ferestre, Utilizatorul poate gestiona datele specifice unitii
medicale .

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 96 din 140

Fig. 7.1-1 Date Unitate - persoan fizic

Fig. 7.1-2 Date Unitate - persoan juridic


Datele de configurare specifice unitii sunt grupate astfel:
Date de identificare:
-

Nume Unitate/Nume persoan fizic cmp obligatoriu


Cod unic de nregistrare/ CNP persoan fizic cmp obligatoriu
Valid de la (CUI/CNP) cmp opional
Numr Registrul Comerului- cmp obligatoriu pentru persoane juridice
Valid de la (Nr. Reg. Com.) cmp opional
Reprezentant legal - Nume, Prenume; cmp opional

Adres - Jude, Localitate, Strada, Numr, Bloc, Apartament, Scar, Etaj, Cod Potal
Persoan fizic- dac acest cmp este bifat, datele introduse se vor referi la o persoan fizic, altfel datele se
consider a fi pentru o persoan juridic
Butoanele pentru comenzi: Accept, Renun
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 97 din 140

Not: Datele de identificare ale furnizorului nregistrate n aplicaie nu trebuie sa difere de datele comunicate CAS
cu ocazia incheierii conveniei. n caz contrar importul i exportul de date ntre aplicaia SIUI-CM i aplicaia CAS va
fi perturbat sau nu se va putea efectua.

7.2. ANGAJAI
Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Angajai.
Sistemul afieaz fereastra cu titlul List angajai.

Fig. 7.2-1 Lista angajati


Fereastra reprezint lista angajailor unitii medicale, a crei administrare se face prin intermediul butoanelor
pentru comenzi

7.2.1. Adugare angajat


7.2.1.1 Cnd se efectueaz operaia
Adugarea unui nou angajat se face ulterior comunicarii datelor de identificare ale acestuia la CAS.
7.2.1.2 Cum se efectueaz operaia
Utilizatorul apas butonul Adaug din fereastra cu lista angajailor.
Sistemul deschide fereastra de adugare a datelor unui medic/asistent.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 98 din 140

Fig. 7.2-2 Fereastra Adaug angajat

Fereastra prezint zonele: Informaii angajat, Specialiti i butoanele pentru comenzi Accept i Renun.
Informaii angajat:

CNP CNP medic;cmp obligatoriu


CID cod generat din CNP, camp needitabil
Nume nume medic;cmp obligatoriu
Valid de la data angajrii ; cmp obligatoriu
pn la- data ncheierii contractului de munc; cmp opional
Este medic DA/NU; dac se bifeaz acest cmp, parafa i specialitile medicului devin obligatorii
Parafa parafa medic; obligatoriu dac opiunea Este medic este bifat

Specialiti:
Un angajat care nu este medic nu poate avea specialiti. Altfel, completarea cel puin a unei specialiti este
obligatorie.

Fig. 7.2-3 Mesaj avertizare specialiti medic obligatorii


Pentru gestiunea specialitilor exist butoanele

La apsarea butonului Adaug se deschide un selector de specialiti. Specialitatea selectat va fi adugat n list.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 99 din 140

Fig. 7.2-4 Selector specialiti


La apsarea butonului terge apare un mesaj de confirmare. Dac se confirm tergerea, specialitatea selectat
va fi eliminat din list.

Fig. 7.2-5 Mesaj confirmare tergere specialitate


Adugarea unui angajat impune completarea campurilor obligatorii, marcate cu *. Dup completarea datelor
obligatorii i apsarea butonului Accept, lista medicilor se actualizeaz corespunztor.

7.2.2. Modificare angajat


7.2.2.1 Precondiii
Trebuie s existe cel putin un angajat nregistrat.
7.2.2.2 Cnd se efectueaz operaia
Atunci cnd informaiile despre un angajat sau specializrile acestuia s-au schimbat.
Cnd informaiile iniiale au fost greit introduse.
7.2.2.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru a modifica datele unui medic, Utilizatorul selecteaz nregistrarea dorit, apoi acceseaz butonul Modific.
Sistemul afieaz fereastra Modificare angajat:

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 100 din 140

Fig. 7.2-6 Fereastra "Modific angajat"


Validarea datelor i aciunile posibile sunt similare celor descrise n capitolul Adugare angajat. Dup efectuarea
modificrilor, Utilizatorul apas pe butonul Accept, Sistemul afieaz lista actualizat cu angajaii .
7.2.2.4 Rezolvarea eventualalor probleme
Dac se dorete modificarea parafei medicului, nu trebuie s existe certificate medicale emise pe baza acestei
parafe.

Fig. 7.2-7 Fereastra "Modific angajat"


n cazul n care se dorete modificarea parafei i exist certificate medicale cu aceast paraf, mai nti trebuie
terse aceste certificate sau transferate la un alt medic.

7.2.3. tergere angajat


7.2.3.1 Precondiii
Trebuie s existe cel puin un angajat nregistrat.
7.2.3.2 Cnd se efectueaz operaia
Atunci cnd persoana nu mai este angajat a firmei.
7.2.3.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru a terge un angajat din lista angajailor, Utilizatorul selecteaz nregistrarea care urmeaz a fi tears, apoi
acceseaz butonul terge.
Sistemul afieaz dialogul de confirmare:
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 101 din 140

Fig. 7.2-8 Mesaj confirmare tergere angajat


tergerea angajatului are loc doar n cazul n care utilizatorul confirm operaia de tergere, situaie n care lista
medicilor se actualizeaz corespunztor.
7.2.3.4 Rezolvarea eventualalor probleme
Dac se ncearc tergerea unui medic care are certificate medicale emise, Sistemul afieaz urmtoarea fereastr
:

Fig. 7.2-9 Mesaj avertizare angajat nu poate fi ters


n cazul n care se dorete tergerea medicului i exist certificate medicale asociate, mai nti trebuie terse
aceste certificate sau transferate la un alt medic.

7.3. CONVENII
Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Convenii.
Sistemul afieaz ferestra cu titlul Convenii.

Fig. 7.3-1 Lista conveniilor


Fereastra reprezint lista conveniilor ncheiate de unitatea medical cu casele de asigurri, a crei administrare se
face prin intermediul butoanelor

7.3.1. Adugare convenie


7.3.1.1 Precondiii
Unitatea a incheiat un contract cu CAS.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 102 din 140

7.3.1.2 Cnd se efectueaz operaia


Operaia se efectueaza ulterior incheierii contractului cu CAS.
7.3.1.3 Cum se efectueaz operaia
Utilizatorul acceseaz butonul Adaug , iar Sistemul afieaz fereastra Adugare Convenie, prin care se
nregistreaz datele unei convenii.

Fig. 7.3-2 Fereastra Adugare convenie


Fereastra are doua zone: Date convenie i Medici.
Date convenie:

Numr convenie cmp obligatoriu


Dat convenie cmp obligatoriu
Casa de asigurri cmp obligatoriu
Valabil de la cmp obligatoriu; se completeaz automat cu valoarea datei conveiei;
Valabil pn la- cmp obligatoriu; se completeaz automat cu valoarea ultimei zi din anul corespunztor
datei de nceput a valabilitii;

Medici:
Conine lista medicilor pentru care convenia este valid. Gestiunea acestei liste se face cu ajutorul butoanelor
i

La apsarea butonului Adaug se deschide un selector cu medicii nregistrai. Medicul selectat va fi adugat n list.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 103 din 140

Fig. 7.3-3 Selector medici


La apsarea butonului terge apare un mesaj de confirmare. Dac se confirm tergerea, medicul selectat va fi
eliminat din list.

Fig. 7.3-4 Mesaj confirmare tergere medic din lista conveniei


Salvarea datelor se realizeaz astfel:
1.

Utilizatorul apas butonul Accept

2.

Aplicaia validez datele introduse:


-

Validare constrngeri cmpuri (obligativitate, lungime maxim, lungime minim);

Data de sfrit a valabilitii nu poate fi mai mic dect data de nceput;

Data de nceput a valabilitii nu poate fi mai mic dect data conveiei;

Se verific nesuprapunerea perioadelor de conveie ntre conveniile existente la aceeai cas de


asigurri;

Numrul conveiei se poate pstra de la un an la altul.

3.

Dac datele sunt valide aplicaia salveaz datele n baza de date.

4.

Aplicaia nchide fereastra revenind la lista apelant.

7.3.2. Modificare convenie


7.3.2.1 Precondiii
Exista o convenie cu CAS.
7.3.2.2 Cnd se efectueaz operaia
Modificarea a fost impusa de anumite prevederi contractuale, sau parile contractante au ajuns la un acord de
modificare a conveniei existente. Situaia se pune de acord cu CAS la care unitatea a ncheiat o convenie.
7.3.2.3 Cum se efectueaz operaia
Utilizatorul acceseaz butonul Modific , iar Sistemul afieaz fereastra Modificare convenie, n care se pot
modifica datele conveniei.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 104 din 140

Fig. 7.3-5 Fereastra "Modificare convenie"


Introducerea i validarea datelor este identic cu aceea prezentat n capitolul Adugare convenie. Dup
modificarea informaiilor dorite, pentru salvare se acceseaz butonul Accept.

7.3.3. tergere convenie


7.3.3.1 Precondiii
Exista un contract cu CAS.
7.3.3.2 Cnd se efectueaz operaia
tergere unui contract are loc atunci cand sunt indeplinite condiiile economice si juridice specifice.
7.3.3.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru a terge o convenie din list, Utilizatorul selecteaz nregistrarea care urmeaz a fi tears, apoi acceseaz
butonul terge. Sistemul afieaz dialogul de confirmare:

Fig. 7.3-6 Mesaj confirmare tergere convenie


tergerea contractului are loc doar n cazul n care utilizatorul confirm operaia de tergere, situaia n care lista
conveniilor se actualizeaz corespunztor.
7.3.3.4 Rezolvarea eventualalor probleme
Dac se ncearc tergerea unei convenii n baza creia au fost emise certificate medicale nc nregistrate n
sistem, Sistemul afieaz urmtorul mesaj :

Fig. 7.3-7 Mesaj avertizare convenia nu poate fi ters


Pentru a terge convenia trebuie terse certificatele medicale asociate.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 105 din 140

7.4. ACTIVARE
Pentru a se putea efectua activarea aplicaiei, cabinetul trebuie s primeasc de la CAS cu care are contract o
convenie de utilizare a aplicaiei, care conine licena de utilizare (denumit i cheie de activare).

Fig. 7.4-1 Convenia de utilizare i cheia de activare

7.4.1. Prima activare


Aplicaia se activeaz fie n momentul instalrii, fie la un moment ulterior, cnd unitatea a intrat n posesia cheii
de activare a aplicaiei. Activarea aplicaiei este necesar pentru raportarea datelor prin e-mail.
Prima activare a aplicaiei se efectueaz aa cum este descris in manualul
MI_05_010_ConcediiMedicale n capitolul 4.4.2. Lansarea i configurarea aplicaiei SIUI-CM.

de

instalare

7.4.2. Re-activare
7.4.2.1 Precondiii
Furnizorul are un contract valid cu CAS i a semnat o nou conventie de utilizare a aplicaiei.
7.4.2.2 Cnd se efectueaz operaia
Aplicaia se activeaz fie n momentul instalrii, fie la un moment ulterior, cnd unitatea a intrat n posesia cheii
de activare a aplicaiei. Activarea aplicaiei este necesar pentru raportarea datelor prin e-mail.
7.4.2.3 Cum se efectueaz operaia
Aplicaia va putea activat astfel:
1.
2.

Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Activare sau apas tastele Alt + A i
apoi V
Sistemul lanseaz Asistentul de activare aplicaiei. . Este selectat implicit opiunea "Reactivare
baz de date curent".

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 106 din 140

3.

4.
5.

Fig. 7.4-2 - Reactivare aplicaie


Utilizatorul acceseaz butonul nainte i completeaz datele conform Conveniei de utilizare
semnate.
Tot aici se completeaz i certificatul digital instalat n prealabil n calculator. Pentru a face
transfer online de informaii cu CAS, acest certificat trebuie s fie nregistrat la nivel CAS n
sistem

Fig. 7.4-3 Asistentul de activare aplicaiei (introducere serie de licen)


Utilizatorul completeaz cmpurile obligatorii i apas butonul nainte.
Pentru a putea completa adreele necesare pentru fiecare serviciu Web SIUI se va accesa
pentru a se deschide fereastra de mai jos

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 107 din 140

6. Dac nu este corect cheia de activare, sistemul afieaz un mesaj de avertizare.

Fig. 7.4-4 Mesaj avertizare cheie activare incorect


7.

Dac datele introduse sunt valide, operaia se ncheie cu succes.

Fig. 7.4-5 Activare finalizat cu succes


Dupa activarea aplicatiei se poate efectua raportarea prin e-mail.

7.4.3. Activare pentru mai mule unitai, pe acelai calculator


7.4.3.1 Precondiii
Aplicaia este folosit de mai muli medici, pe acelai calculator.
Fiecare medic are ncheiat o convenie valid cu casa i list proprie de pacieni.
Conveniile pentru fiecare medic sunt diferite.
Aplicaia a fost activat anterior pentru un medic.
7.4.3.2 Cum se efectueaz operaia
1.
2.

3.

Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Activare sau apas tastele Alt + A, apoi V
Sistemul lanseaz Asistentul de activare a aplicaiei.
Utilizatorul selecteaz opiunea Creare i activare baz de date nou.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 108 din 140

Fig. 7.4-6 - Activare pentru un alt medic

7.5. CONFIGURARE TIPIZATE


Pentru cabinetele care dispun de imprimanta care poate tipri datele pe formulare tipizate, aceast funcionalitate
permite ajustarea ablonului de tipizat astfel nct datele introduse n aplicaie s fie poziionate corect pe
formular atunci cnd sunt tiprite.

7.5.1. Configurare certificat medical


n urma accesrii opiunii Administrare/ Configurare tipizate/ Certificat de concediu medical... se deschide
fereastra cu titlul Certificat medical.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 109 din 140

Fig. 7.5-1 Fereastra de vizualizare a ablonului de certificat


Utilizatorul are la dispoziie butonul 'Configurare', in urma accesarii caruia se deschide fereastra 'Configurare
Certificat'

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 110 din 140

Fig. 7.5-2

Fereastra de configurare certificat

Fereastra conine:

filtrul Scala - permite modificarea scalei la care se afiseaza fereastra

Metode de configurare si calibrare:

Proprieti - accesibil prin click pe butonul din dreapta al mouse-ului deasupra oricarui camp de
pe formular. In urma accesrii este deschisa ferestra Proprietati unde putei modifica urmatoarele informaii
despre camp: vizibilitate, dimensiune, inlime, lime, stanga, sus

Fig. 7.5-3
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Proprietati campuri pe formularul tipizat


Aplicaia de raportare pentru concedii medicale
Manual de utilizare
Pagina 111 din 140


Selectarea mai multor campuri pe formular, dupa care utilizatorul are mai multe optiuni: aliniere
stanga/top, aceeasi latime/inaltime - accesibile prin click pe butonul din dreapta al mouse-ului deasupra oricarui
camp de pe formular, alinierea realizandu-se relativ la campul deasupra caruia este pozitionat mouse-ul

Mutarea campurilor cu ajutorul mouse-ului.

Fiecrui buton afiat n partea de sus a ferestrei i corespunde o aciune:


Reseteaz

permite resetarea configurarii raportului la


cea implicit;

Renunt

permite anularea ultimei modificari facute


asupra formularului;

Salveaz

permite salvarea modificarilor in


configurarea curent
(cea folosita la
printare)

Salveaz
inchide

si permite salvarea modificarilor in


configurarea curent
(cea folosita la
printare) si inchiderea ferestrei de
configurare

Export

- permite salvarea (exportul) modificrilor


intr-un fisier arhiv

Import

- permite importul unei configurri salvate


anterior intr-un fisier arhiv, in configurarea
curent (cea folosita la printare)

7.6. SERII DOCUMENTE TIPIZATE


Aceast seciune permite gestionarea seriilor existente pentru toate tipurile de tipizate existente in aplicaia SIUICM.

Figura 7.6-1 Lansarea modulului Serii documente tipizate


Sistemul deschide fereastra Lista topuri de serii.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 112 din 140

Figura 7.6-2 Fereastra Lista topuri de serii

7.6.1. Adugare top de serii


Pentru a putea introduce un nou top de serii, utilizator selecteaza Tipul de serii care se doreste a fi adaugat.

Utilizatorul apas butonul Adaug, iar Sistemul va afia fereastra Serii

Figura 7.6-3 Fereastra Serii


Utilizatorul completeaza Codul seriei, Numar start, Numar sfarsit cat si Numarul curent (numarul de la care se
continua numerotarea automata ).In cazul in care formatul datelor nu este corect sau nu se respecta regulile de
validare, Sistemul va genera mesaj de eroare.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 113 din 140

Figura 7.6-4 Avertizare corectitudine date


Valoarea Numarului curent trebuie sa fie inclusa in intervalul dintre Numar start si Numar sfarsit

7.6.2. Modificare top de serii


Pentru modificarea unui top de serii se selecteaz topul pentru care se dorete modificarea apoi se apas butonul
Adaug. Sistemul afieaz fereastra Serii, descrisa mai sus.

7.6.3. tergerea unui top de serii


Pentru a terge un top de serii se selecteaz din list un top i se apas butonul terge.

7.6.4. Vizualizarea listei seriilor existente in sistem


Pentru a vizualiza documentul nainte de tiprire, Utilizatorul apas butonul de comand Vizualizare. Sistemul
afieaz pagina care urmeaz a se tipri.

Figura 7.6-5 Vizualizare pagin

Fereastra de vizualizare se nchide accesnd butonul de comand

7.6.5. Exportul listei seriilor existente in sistem


Se apas butonul
medicale ntr-un fiier Excel.

pentru a exporta lista departamentelor din cadrul unitii

Sistemul deschide fereastra cu titlul Export Excel n care Sistemul iniializeaz un fiier.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 114 din 140

La terminarea initializarii se deschide fiierul Excel astfel creat.

Figura 7.6-6 Fereastra Export Excel

7.7. NOMENCLATOARE
n urma accesrii opiunii Administrare/ Nomenclatoare se deschide fereastra cu titlul Lista nomenclatoare, n
care utilizatorul poate vizualiza datele existente in nomenclatoare la un moment dat, cat si data ultimei actualizari.

Fig. 7.8-1 Fereastra Lista nomenclatoare


Fereastra contine:
Lista tabele - Lista nomenclatoarelor existente in sistem
Lista datelor- prin click pe unul din nomenclatoarele listate in Lista tabele, se pot vizualiza in aceasta
lista datele existente in tabela respectiva.
Sub Lista de date apare un mesaj informativ relativ la data ultimei actualizari a tabelei selectate

7.8. UTILIZATORI
Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Utilizatori
Sistemul afieaz fereastra cu titlul Securitate.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 115 din 140

Fig. 7.8-1 Fereastra "Securitate"


Aceasta conine lista utilizatorilor i butoanele de comenzi: Adaug, Modific, terge, Parol, nchide.

7.8.1. Adugare utilizator


7.8.1.1 Precondiii
Utilizatorul are drepturi de administrator(este logat ca ADMIN).
7.8.1.2 Cnd se efectueaz operaia
Operaia se efectueaza cnd este nevoie de introducerea unui nou utilizator.
7.8.1.3 Cum se efectueaz operaia
Pentru adugarea unui nou utilizator se apas pe butonul Adaug.
Dac un alt utilizator dect administratorul aplicaiei dorete adugare unui utilizator va apare mesajul de eroare:

Fig. 7.8-2 Mesaj eroare adugare utilizator


Altfel, Sistemul afieaz fereastra Adugare Utilizator.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 116 din 140

Fig. 7.8-3 Fereastra "Adugare utilizator"


Sistemul afieaz mesaje de eroare n urmtoarele cazuri:
nu se completeaz cmpurile obligatorii, marcate cu * ;
se introduc mai puin de 4 caractere n cmpul Nume utilizator ;
se introduc mai puin de 4 caractere n cmpul Parola ;
valorile introduse n cmpurile Parola i Confirmare parola nu sunt identice.

7.8.2. Modificare utilizator


7.8.2.1 Precondiii
Exist cel puin un utilizator nregistrat n afar de ADMIN.
7.8.2.2 Cnd se efectueaz operaia
Operaia se efectueaza cnd este nevoie de modificarea datelor aferente unui utilizator.
7.8.2.3 Cum se efectueaz operaia
7.8.2.3.1

Utilizatorul este un utilizator obinuit:

Utilizatorul va putea modifica numai datele proprii. Altfel va apare mesajul de eroare:

Fig. 7.8-4 Mesaj eroare modificare utilizator


1.

2.

3.
4.

5.

Utilizatorul alege din list numele de utilizator propriu i apas pe butonul Modific.
Sistemul afieaz fereastra Modificare utilizator. Utilizatorul poate schimba numele de utilizator.

Fig. 7.8-5 Fereastra "Modificare utilizator"


Utilizatorul introduce un nou nume de cel puin 4 caractere
Utilizatorul apas butonului Accept
Sistemul salveaz modificarea.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 117 din 140

7.8.2.3.2

Utilizatorul este administrator

Utilizatorul va putea modifica datele aferente celorlali utilizatori. Datele despre utilizatorul ADMIN nu se pot
modifica:

1.
2.
3.
4.

5.

Fig. 7.8-6 Mesaj eroare modificare administrator


Administratorul alege din list un utilizator i apas pe butonul Modific.
Sistemul afieaz fereastra Modificare utilizator.
Administratorul introduce un nou nume de cel puin 4 caractere
Administratoru apas butonului Accept
Sistemul salveaz modificarea.

7.8.3. tergere utilizator


7.8.3.1 Precondiii
Exist cel puin un utilizator nregistrat n afar de ADMIN.
Utilizatorul are drepturi de administrator(este logat ca ADMIN).
7.8.3.2 Cnd se efectueaz operaia
Operaia se efectueaza cnd se dorete eliminarea unui utilizator.
7.8.3.3 Cum se efectueaz operaia
Dac un alt utilizator dect administratorul aplicaiei dorete tergerea unui utilizator va apare mesajul de eroare:

Fig. 7.8-7 Mesaj eroare tergere utilizator


Altfel, Administratorul alege din list un utilizator i apas pe butonul tergere.
Dac se ncearc tergerea utilizatorului ADMIN se afieaz mesajul urmtor:

Fig. 7.8-8 Mesaj eroare tergere ADMIN


Pentru orice alt utilizator, se va afia mesajul de confirmare:

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 118 din 140

Fig. 7.8-9 Mesaj confirmare tergere utilizator

7.8.4. Modificare parol


7.8.4.1 Cnd se efectueaz operaia
Operaia se efectueaz cnd se dorete modificarea parolei de conectare a unui utilizator.
7.8.4.2 Cum se efectueaz operaia
7.8.4.2.1

Utilizatorul este un utilizator obinuit

Utilizatorul va putea modifica numai parola proprie. Altfel va apare mesajul de eroare:

Fig. 7.8-10 Mesaj eroare modificare parol


1.

Utilizatorul alege din list numele de utilizator propriu i apas pe butonul Parol.

2. Sistemul afieaz fereastra Modificare parol.

3.
4.

5.
7.8.4.2.2

Fig. 7.8-11 Fereastra "modificare parol"


Utilizatorul introduce datele i apas butonul Accept
Sistemul afieaz mesaje de eroare n urmtoarele cazuri:
- nu se completeaz cmpurile obligatorii, marcate cu * ;
- se introduc mai puin de 4 caractere n oricare cmp;
- parola veche nu este valid;
- Parol veche i Parol nou sunt identice;
- valorile introduse n cmpurile Parol nou i Confirmare parola nu sunt identice.
Sistemul salveaz modificarea.
Utilizatorul este administrator

Utilizatorul va putea modifica parolele aferente celorlali utilizatori.


1. Administratorul alege din list un utilizator i apas pe butonul Parol.
2. Sistemul afieaz fereastra Modificare parol.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 119 din 140

3.
4.
5.

6.

Fig. 7.8-12 Fereastra "modificare parol" pentru ADMIN


Administratorul introduce datele . Validrile sunt identice cu cele efectuate n cazul modificrii parolei de
ctre un utilizator obinuit.
Dac administratorul nu cunoate parola veche, bifeaz opiunea Reseteaz parol, iar cmpul Parol
veche devine inactiv.
Administratorul apas butonului Accept
Sistemul salveaz modificarea.

7.9. IMPORT/EXPORT PACIENI


Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator prin selectarea cu mouse-ul a opiunii Administrare din
meniul principal , iar apoi selectarea opiunii Import/Export pacieni.

Fig. 7.9-1 Selectarea seciunii Import/Export Pacieni

7.9.1. Import pacieni


7.9.1.1 Precondiii
Medicul deine un fiier n format .xml generat dintr-o alt aplicaie SIUI prin operaia de Export pacieni (pentru
exportul pacienilor vezi subcapitolul 7.7.2. ).
7.9.1.2 Cnd se efectueaz operaia
Operaia se efectueaz atunci cnd medicul lucreaz cu mai multe aplicaii SIUI ( de exemplu SIUI-CLINIC i SIUICM) i acesta dorete s importe lista de pacieni existent n una din aceste aplicaii n aplicaia SIUI-CM.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 120 din 140

7.9.1.3 Cum se efectueaz operaia


1.

Utilizatorul selecteaz meniul Administrare - Import/Export pacieni;

2.

Sistemul lanseaz Asistentul pentru import/export pacieni;

3.

Utilizatorul alege opiunea Import pacieni i apas pe butonul nainte;

Fig. 7.9-2 Fereastra de Import Pacieni


4.

Sistemul afieaz fereastra de configurare a fiierului de import;

5.

Pentru a alege locaia unde se afl fiierul de import Utilizatorul apas butonul selector
casetei de text pentru Locaia fiierului;

din dreapta

Fig. 7.9-3 Asistent Import/Export pacieni Configurare fiier import


6.

Sistemul deschide fereastra Open;

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 121 din 140

Fig. 7.9-4 Fereastra Open


7.

Utilizatorul alege de pe disc fiierul de import i apas butonul Open;

8.

n Asistentul de Import/Export pacieni locaia fiierului de import se completeaz automat;

Fig. 7.9-5 Asistent Import/Export pacieni Completare locaie fiier import


9.

Utilizatorul apas butonul nainte, iar pe ecran apare rezultatul operaiei ( succes sau eroare)

Fig. 7.9-6 Asistent Import/Export pacieni Sfrit import

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 122 din 140

7.9.2. Export pacieni


7.9.2.1 Precondiii
Exist pacieni nregistrai n sistem;
7.9.2.2 Cnd se efectueaz operaia
Operaia se efectueaz atunci cnd medicul lucreaz cu mai multe aplicaii SIUI ( de exemplu SIUI-CLINIC i SIUICM) i acesta dorete s exporte lista de pacieni existent n SIUI-CM pentru a o importa n una din aceste
aplicaii.
7.9.2.3 Cum se efectueaz operaia
1.

Utilizatorul selecteaz meniul Administrare - Import/Export pacieni;

2.

Sistemul lanseaz Asistentul pentru import/export pacieni;

3.

Utilizatorul alege opiunea Export pacieni i apas pe butonul nainte;

Fig. 7.9-7 Fereastra de ExportPacieni


4.

Sistemul afieaz fereastra de configurare a fiierului de export;

5. Pentru a alege locaia unde se va salva fiierul de export Utilizatorul apas butonul selector

din

dreapta casetei de text pentru Locaia fiierului;

Fig. 7.9-8 Asistent Import/Export pacieni Configurare fiier import


6.

Sistemul deschide fereastra Save as;

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 123 din 140

Fig. 7.9-9 Fereastra Save as


10. Utilizatorul alege o locaie de pe disc unde va fi salvat fiierul, scrie numele fiierului n caseta de text
File name i apas butonul Save;
11. n Asistentul de Import/Export pacieni locaia fiierului de export se completeaz automat;

Fig. 7.9-10 Asistent Import/Export pacieni Completare locaie fiier export


12. Utilizatorul apas butonul nainte, iar pe ecran apare rezultatul operaiei ( succes sau eroare)

Fig. 7.9-11 Asistent Import/Export pacieni Sfrit export

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 124 din 140

7.10. ARHIVARE/RESTAURARE
7.10.1. Precondiii
Unitatea are completate toate datele de identificare. Datele de identificare trebuie s fie la data restaurrii
identice cu cele de la data arhivrii.

7.10.2. Cnd se efectueaz operaia


Operaia se efectueaz atunci cnd arhivarea datelor specifice se impune ca periodicitate sau alta cerin pentru
pstrarea sigur a datelor.

7.10.3. Cum se efectueaz operaia


Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator prin selectarea cu mouse-ul a opiunii Administrare din
meniul principal , iar apoi selectarea opiunii Arhivare/Restaurare.

Fig. 7.10-1 Selectarea seciunii Arhivare/Restaurare


La apelarea acestui modul, Sistemul lanseaz Asistentul pentru arhivare/restaurare.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 125 din 140

Fig. 7.10-2 Asistent Arhivare / Restaurare


Utilizatorul are la dispoziie dou opiuni: arhivarea datelor sau restaurarea datelor.
7.10.3.1 Arhivare
Aceast opiune permite salvarea datelor din aplicaie ntr-un fiier local.
1.

Utilizatorul selecteaz opiunea Arhivare i apas butonul nainte;

2. Asistentul afieaz pagina de selectare a locaiei unde se va salva fiierul cu datele arhivate;

Fig. 7.10-3 Arhivare date-Selectare locaie fiier

5.

Utilizatorul precizeaz locaia de pe disc a fiierului arhiv. Locaia se alege prin apsarea butonului
din dreapta casetei de text;
Utilizatorul apas butonul nainte;
Asistentul afieaz o bar de progres i un text explicativ pentru descrierea pailor efectuai.

6.

Fig. 7.10-4 Arhivare date-Progres operaie


Cnd operaia ia sfrit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes sau eroare).

3.
4.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 126 din 140

7.

Fig. 7.10-5 Finalizarea cu succes a operaiei de arhivare


Utilizatorul apas butonul nchide
7.10.3.2 Restaurare

Aceast opiune permite restaurarea datelor specifice aplicaiei dintr-un fiier creat prin operaia de arhivare.
1.

Utilizatorul selecteaz opiunea Restaurare i apas butonul nainte;

Fig. 7.10-6 Restaurare date

1. Asistentul afieaz pagina de selectare a locaiei fiierului arhiv;

Fig. 7.10-7 Restaurare- Selectare locaie fiier arhiv

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 127 din 140

2.

Utilizatorul precizeaz locaia de pe disc unde se afl fiierul cu datele arhivate. Locaia se alege prin
apsarea butonului

3.

4.

din dreapta casetei de text;

Fig. 7.10-8 Selectarea fisierului


Utilizatorul apas butonul nainte;
Asistentul afieaz o bar de progres i un text explicativ pentru descrierea pailor efectuai;

Fig. 7.10-9 Restaurare date-Progres operaie


5.

Cnd operaia ia sfrit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes sau eroare);

Fig. 7.10-10 Finalizarea cu succes a operaiei de restaurare


6.

Utilizatorul apas butonul nchide;

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 128 din 140

7.11. COMPACTARE
Aceasta optiune permite compactarea bazei de date
Utilizatorul selecteaza Administrare-Baza de date-Compactare/Reparare

Figura 7.11-1Selectare Compactare


Sistemul lanseaza actiunea de Compactare baza de date si afiseaza fereasta de progres:

Figura 7.11-2Ferestra de progres compactare baza

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 129 din 140

7.12. ACTUALIZARE VERSIUNI


7.12.1. Actualizare online a versiunii
7.12.1.1 Precondiii
Exist conexiune online la serverul de la CAS/CNAS.
Exist o versiune mai nou a aplicaiei.
7.12.1.2 Cnd se efectueaz operaia
Atunci cnd este disponibil o versiune mai nou a aplicaiei i exist conexiune online la serverul de la CAS.
7.12.1.3 Cum se efectueaz operaia

Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Actualizare versiuni.


Sistemul lanseaz Asistentul pentru actualizare versiuni.

Fig. 7.12-1 Asistent actualizare versiuni


Utilizatorul selecteaza optiunea Actualizare versiune aplicatie.
Utilizatorul apas butonul nainte
Asistentul afieaz o bar de progres i un text explicativ pentru descrierea pailor efectuai.

Fig. 7.12-2 Progres descrcare fiier actualizare


Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 130 din 140

Dac nu exist versiuni mai noi ale aplicaiei se va afia un mesaj corespunztor.

Fig. 7.12-3 Nu exista versiuni mai noi

Dac exist o versiune mai nou Sistemul cere confirmarea operaiei de actualizare

7.12.2. Actualizare online a versiunii de nomeclatoare


7.12.2.1 Precondiii
Exist conexiune online la serverul de la CAS/CNAS.
Exist o versiune mai nou de nomenclatoare .
7.12.2.2 Cnd se efectueaz operaia
Atunci cnd este disponibil o versiune mai nou nomenclatoare i exist conexiune online la serverul de la CAS.
7.12.2.3 Cum se efectueaz operaia

Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Actualizare versiuni nomenclatoare.


Sistemul lanseaz Asistentul pentru actualizare versiuni nomenclatoare.

Fig. 7.12-4 Asistent actualizare versiuni nomenclatoare


Utilizatorul selecteaza optiunea Actualizare versiune nomenclatoare.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 131 din 140

Utilizatorul apas butonul nainte


Asistentul afieaz o bar de progres i un text explicativ pentru descrierea pailor efectuai.

Fig. 7.12-5 Progres descrcare fiier actualizare


Dac nu exist versiuni mai noi ale aplicaiei se va afia un mesaj corespunztor.

Fig. 7.12-6 Nu exista versiuni mai noi

Dac exist o versiune mai nou Sistemul cere confirmarea operaiei de actualizare

7.12.3. Actualizare offline a versiunii


7.12.3.1 Precondiii
Aplicaia SIUI-CM este nchis.
7.12.3.2 Cnd se efectueaz operaia
Atunci cnd este disponibil o versiune mai nou a aplicaiei. Actualizarea versiunii nu afecteaz datele introduse
n aplicaie.
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 132 din 140

7.12.3.3 Cum se efectueaz operaia


Utilizatorul copiaz local fiierul de actualizare Update.exe i l lanseaz prin dublu-click cu mouse-ul
Sistemul lanseaz Asistentul pentru actualizare versiuni.

Fig. 7.12-7 - nceperea actualizrii


Utilizatorul acceseaz butonul nainte i n fereastra urmtoare acceseaz butonul Instalare
Sistemul actualizeaz noua versiune pe calculator

Fig. 7.12-8 - Procesul de actualizare a versiunii


La terminarea operaiei, sistemul afieaz mesajul:

Fig. 7.12-9 - Terminarea procesului de actualizare a versiunii


Utilizatorul poate deschide aplicaia actualizat.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 133 din 140

8. DESCRIEREA SECIUNII FERESTRE

Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:


selectarea cu mouse-ul a opiunii Ferestre din meniul principal
prin combinaia de taste Alt + E

Fig. 7.12-1 Selectarea seciunii Ferestre


Seciunea Fereastre permite utilizatorului s acceseze ferestrele deschise din aplicaie. Fereastra activ este
marcat printr-o bif

. La cerere, ferestrele deschise pot fi aranjate n cascad.

8.1. ARANJARE N CASCAD


Aranjarea ferestrelor n cascad poate fi realizat de ctre Utilizator n unul din modurile:
selectarea cu mouse-ul a opiunii Ferestre din meniul principal i apoi a opiunii Aranjare n cascad.
prin combinaia de taste Alt + E i apoi C
Ferestrele deschise ale aplicaiei vor fi aranjate n cascad.

Fig. 8.1-1 Aranjarea in cascada a ferestreor deschide

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 134 din 140

9. DESCRIEREA SECIUNII AJUTOR

9.1. MANUAL
Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:
selectarea cu mouse-ul a opiunii Ajutor din meniul principal i apoi a opiunii Manual.
prin combinaia de taste Alt + J i apoi M

Fig. 9.1-1 Selectarea opiunii Manual


Accesnd aceast opiune se poate vizualiza manualul de utilizare al aplicaiei SIUI CM.

9.2. PORTAL ONLINE


Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:
selectarea cu mouse-ul a opiunii Ajutor din meniul principal i apoi a opiunii Portal Online.
prin combinaia de taste Alt + J i apoi O

Fig. 9.2-1 Selectarea opiunii Portal online


Accesnd aceast opiune se poate accesa pe Internet portalul CNAS-SIUI, de unde utilizatorul poate descarca
ultimele versiuni de aplicatie sau de nomenclatoare, sau semnala eventualele probleme descoperite.

9.3. DESPRE
Aceasta seciune poate fi accesat de ctre Utilizator n unul din modurile:
selectarea cu mouse-ul a opiunii Ajutor din meniul principal i apoi a opiunii Despre.
prin combinaia de taste Alt + J i apoi M

Fig. 9.3-1 Selectarea opiunii Despre


Accesnd aceast opiune se afieaz informaii despre versiunea aplicaiei SIUI CM.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 135 din 140

Fig. 9.3-2 Informaii depre versiunea aplicaiei SIUI-CM

De asememea, utilizatorul poate vizualiza un istoric al modificarilor survenite pe parcursul lansarii unor noi
versiuni prin apasarea butonului Istoric versiuni..
Sistemul lanseaza fereastra cu istoricul modificarilor:

Fig. 9.3-1 Ecran istoricul modificarilor

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 136 din 140

10. IEIREA DIN APLICAIE

Aplicaia poate fi nchis de ctre Utilizatorul n unul din modurile:

Prin accesarea succesiv a opiunilor Fiier, Ieire

Prin click cu mouse-ul a butonului

Prin combinaia de taste Alt+F+E

Prin combinaia de taste Alt + F4

aflat n partea dreapt a barei de titlu

Aplicaia poate fi prsit indiferent ce ferestre sunt deschise n acel moment.


nainte de nciderea aplicaiei Sistemul afieaz mesajul:

Fig. 9.3-1 Mesaj ieire din aplicaie


Dac Utilizatorul alege Nu, contextul existent la acel moment nu este prsit. Dac Utilizatorul alege Da, aplicaia
se nchide.
Dac Utilizatorul bifeaz opiunea "Nu mai afia acest mesaj data viitoare" , mesajul nu va mai fi afiat la ieirea
din aplicaie.

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 137 din 140

11. ACCESARE COMENZI DE LA TASTATUR

Combinaie de taste

Comand

Alt+F

Fiier

Alt+R

Raportri

Alt+A

Administrare

Alt+E

Ferestre

Alt+J

Ajutor

Alt+F+P

Pacieni

Alt+F+C

Certificate medicale

Alt+F+E

Ieire

Alt+R+N

Import Nomencalatoare

Alt+R+N

Export e-mail

Alt+A+U

Administrare date unitate

Alt+A+A

Administrare angajai

Alt+A+C

Administrare convenii

Alt+A+P

Personalizare

Alt+A+V

Activare

Alt+J+M

Manual

Alt+J+D

Despre

Alt+F4

Ieire aplicaie

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 138 din 140

12. CODURI DE RASPUNS OPERATII ECARD

OK
ERR_TOKEN_LIPSA = -1
ERR_TOKEN_INVALID = -2
ERR_COM_SERVICE = -3
ERR_HANDSHAKE = -4
ERR_UM_STARE_CARD_INVALIDA = -5
ERR_CARD_SCRIERE = -6
ERR_CARD_CITIRE = -7
ERR_CARD_LIPSA = -8
ERR_TERMINAL_DECONECTAT = -9
ERR_TERMINAL_MAI_MULT_DE_1 = -10
ERR_AUTENTIFICARE = -11
ERR_TOKEN_RESETAT = -12
ERR_INVALID_TERMINAL = -13
ERR_INVALID_PIN = -14
ERR_CARD_BLOCKED = -15
ERR_UM_TIME_OUT = -16
ERR_INVALID_CARD = -17
ERR_CARD_ALREADY_ACTIVATED = -18
ERR_CARD_ACTIVARE = -19
ERR_CARD_ACTIVARE_ABANDON = -20
ERR_CARD_NEACTIVAT = -21
ERR_SCHIMBARE_PIN = -22
ERR_SCHIMBARE_PIN_ABANDON = -23
ERR_UM_SYSTEM_ERROR = -24
ERR_UM_MESAJ_FORMAT_INVALID = -26
ERR_UM_TOKEN = -27
ERR_AUTENTIFICARE_ABANDON = -28
ERR_UM_INDISPONIBILA = -29
ERR_CARD_PERSOANE_CONTACT_PESTE_MAX = -30
ERR_CARD_DIAGNOSTICE_PESTE_MAX = -31
ERR_CARD_BOLI_PESTE_MAX = -32
ERR_CARD_ACCESARE = -33
ERR_CARD_EXECUTIE_APDU = -34
ERR_RESETARE_PIN = -35
ERR_RESETARE_PIN_NECONFIRMAT = -36
ERR_RESETARE_PIN_CARD_NEBLOCAT = -37
ERR_RESETARE_PIN_ABANDON = -38
ERR_RESETARE_PIN_DREPTURI_INSUFICIENTE = -39
ERR_PIN_LUNGIME_INVALIDA = -40
ERR_PIN_RESET_INVALID = -41
ERR_PIN_TRANSPORT_INVALID = -42
ERR_CARD_NEINREGISTRAT = -43
ERR_UM_PROCESARE = -44
ERR_UM_CERERE_INVALIDA = -45
Casa Naional de Asigurri de Sntate
Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Operatie executata cu succes


Token Lipsa
Token Invalid
Serviciul de comunicatie SDK-UM nu functioneaza
Eroare handshake raportata de unitatea de
management
Stare card invalida pentru a exacuta operatia in UM
Eroare la scriere pe card
Eroare la citire de pe card
Card lipsa din terminal
Eroare terminal deconectat
Eroare mai mult de 1 terminal conectat la pc
Eroare autentificare
Token resetat ca urmare a scoaterii cardului din
terminal
Terminal invalid (neinrolat)
Invalid pin
Card blocat
UM Time out
Card invalid
Cardul este deja activat
Eroare generala la activarea cardului
Abandon operratie activare card
Cardul nu este activat
Eroare la schimbare pin
Abandon la schimbare PIN
Eroare de sistem raportata de unitatea de
management
Eroare mesaj receptionat format invalid raportata de
unitatea de management
Eroare la obtinerea tokenului raportata de unitatea
de management
Operatie de autentificare abandonata
Unitatea de management indisponibila
Depasire numar maxim persoane contact
Depasire numar maxim diagnostice
Depasire numar maxim boli
Eroare accesare card
Eroare executie comanda APDU
Eroare generica resetare pin
Reset pin neconfirmat
Eroare cand se incearca reset pin pe un card neblocat
Abandon operatie resetare pin
Nu are drepturi pentru resetare pin
Lungime invalida pin
Pin reset invalid
PIN transport invalid
Card neinregistrat in sistem
UM procesare esuata
Cerere invalida catre UM
Aplicaia de raportare pentru concedii medicale
Manual de utilizare
Pagina 139 din 140

ERR_UM_AUTENTIFICARE = -46
ERR_ACTIVARE_PROFIL_INVALID = -47
ERR_SCHIMBARE_PIN_DREPTURI_INSUFIECIENTE = 48
ERR_UM_TRANZACTIE_INVALIDA = -49
ERR_PROCESARE_RASPUNS_UM = -50
ERR_CITIRE_CERTIFICAT = -51
ERR_PIN_NECONFIRMAT = -52
ERR_OPERATIE_CARD = -53
ERR_CARD_TIMEOUT = -54
ERR_CARD_TERMINAL_DUPLICAT = -55
ERR_TERMINAL_VERIFICARE = -56
ERR_SEMNATURA = -57
ERR_SEMNATURA_DREPTURI_INSUFICIENTE = -58
ERR_UM_CA_NETWORK = -59
ERR_UM_ECARD_NETWORK = -60
ERR_CARD_SCHIMBAT_IN_TERMINAL = -61
ERR_SCHIMBARE_PIN_TRANSPORT = -62
ERR_CARD_SCRIERE_ROLLBACK = -63
ERR_VERIFICARE_CARD_ACTIVAT = -64
ERR_OPERATIE_TERMINAL = -65
ERR_DETECTARE_STARE_CARD_IN_TERMINAL = -66
ERR_TERMINAL_AFISARE_MESAJ = -67
ERR_CITIRE_CERTIFICAT_MAI = -68
ERR_CITIRE_FISIER_TECH = -69
ERR_SCRIERE_FISIER_TECH = -70
ERR_UM_TERMINAL_DATA = -71

Casa Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Eroare autentificare UM
Profil invalid
Drepturi insuficiente pentru schimbare PIN
Tranzactie invalida
Eroare la procesare raspuns din UM
Eroare citire certificat
PIN neconfirmat
Eroare generala la executia operatiei pe card
Eroare de timeout la executia operatiei pe card
Driver duplicat pentru acelasi terminal
Eroare la verificarea terminalului
Eroare semnatura digitala
Eroare drepturi insuficiente pentru semnare digitala
Eroare network la interogarea CA din UM
Eroare network la interogare eCard din UM
Cardul a fost schimbat in terminal
Eroare la schimbare pin transport
Eroare scriere cu rollback esuat
Eroare verificare card activat
Eroare generica operatie pe terminal
Eroare la detectarea starii cardului in terminal
Eroare la afisarea mesajului pe terminal
Eroare instalare certificat MAI
Eroare citire fisier TECH
Eroare scriere fisier TECH
Eroare citire fisier Terminal Data de la UM

Aplicaia de raportare pentru concedii medicale


Manual de utilizare
Pagina 140 din 140