Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCUREŞTI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCUREŞTI Bucureşti, Bd. Dacia nr. 41, sector 1, 010404 Tel./Fax: +40-21-3191980

Bucureşti, Bd. Dacia nr. 41, sector 1, 010404 Tel./Fax: +40-21-3191980 decanat@mk.ase.ro, www.marketing.ase.ro

INSTRUCŢIUNI privind înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de licenţă

A. În perioada 29 iunie 3 iulie 2015:

1. Încărcaţi lucrarea dumneavoastră de licenţă, în format electronic, conform cerinţelor

specifice menţionate în Procedura antiplagiat, pe care o puteţi consulta integral aici:

Textul lucrării va fi încărcat în format Word (*.docx), în fişiere separate pentru cuprins, abstract (dacă este cazul), conţinut, bibliografie şi anexe (dacă este cazul). Încărcarea lucrării de licenţă în vederea verificării antiplagiat se va face de pe pagina personală pe care o puteţi accesa aici: http://webstudent.ase.ro/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx.

2. Încărcaţi lucrarea dumneavoastră de licenţă, în format electronic, într-un singur fişier,

care conţine cuprinsul, conţinutul, bibliografia şi anexele (dacă este cazul) încărcate pe pagina personală pentru verificarea antiplagiat şi pe platforma www.mk.ase.ro/2010.

Fişierul conţinând lucrarea dumneavoastră de licenţă trebuie să fie în format Word (*.doc sau *.docx) şi să nu aibă mai mult de 10 MB!

3. Generaţi, de pe platforma www.mk.ase.ro/2010, cererea pentru înscrierea la examenul

de finalizare a studiilor de licenţă, printaţi-o, completaţi-o integral şi semnaţi-o.

4. Printaţi un exemplar al lucrării dumneavoastră de licenţă. Conţinutul acestui exemplar

trebuie să fie identic cu cel încărcat pe platforma www.mk.ase.ro/2010.

5. Scrieţi fişierul cu lucrarea dumneavoastră de licenţă pe un CD. Conţinutul fişierului

salvat pe CD trebuie să fie identic cu cel al fişierului încărcat pe platforma www.mk.ase.ro/2010 şi, de asemenea, identic cu cel al fişierelor încărcate de pe pagina personală, în vederea verificării antiplagiat!

6. Faceţi două fotografii 3/4 la un atelier/laborator foto.

7. Cu cererea de înscriere, exemplarul tipărit, exemplarul pe CD şi cele două fotografii 3/4

vă prezentaţi la Secretariatul Facultăţii de Marketing (sala 1116, etajul 1, clădirea Mihai Eminescu vis-a-vis de Pizza Hut Piaţa Romană) pentru a vă înscrie, după

următorul program:

Luni 29 iunie a.c. Marţi 30 iunie a.c. Miercuri 1 iulie a.c. Joi 2 iulie a.c. Vineri 3 iulie a.c.

între orele 9:00 16:00 între orele 9:00 16:00 între orele 9:00 16:00 între orele 9:00 16:00 între orele 9:00 16:00

B. În perioada 1 7 iulie 2015:

1. Lucrarea dumneavoastră de licenţă, încărcată conform cerinţelor specifice menţionate în

paragraful A, punctul 1, este verificată antiplagiat. Verificarea este iniţiată de coordonatorul dumneavoastră ştiinţific!

2. Imediat după ce sunteţi notificat(ă) că lucrarea dumneavoastră de licenţă a fost verificată antiplagiat, printaţi un exemplar al acesteia, direct de pe pagina personală. Acest exemplar va conţine un cod de identificare a verificării antiplagiat!

3. După ce lucrarea dumneavoastră de licenţă a fost verificată antiplagiat, coordonatorul dumneavoastră ştiinţific va acorda calificativul „Admis” sau „Respins”, care va fi salvat şi îl veţi putea vizualiza accesând pagina dumneavoastră personală (platforma web a studenţilor).

C. În perioada 8 10 iulie 2015:

1. Aduceţi exemplarul printat de pe pagina personală (platforma web a studenţilor),

care conţine codul de identificare a verificării antiplagiat, la Secretariatul Departamentului de Marketing (sala 1406, etajul 4, clădirea Mihai Eminescu – vis-a-vis de Pizza Hut Piaţa Romană), după următorul program:

miercuri 8 iulie a.c. joi 9 iulie a.c. vineri 10 iulie a.c.

între orele 9:00 16:00 între orele 9:00 18:00 între orele 9:00 13:00

2. Acest exemplar va fi validat de coordonatorul ştiinţific al lucrării dumneavoastră de

licenţă!

3. Procesul verbal de control al originalităţii lucrării va fi generat, tipărit, semnat şi depus

la Comisia de examen de finalizare a studiilor universitare de licenţă de către

coordonatorul dumneavoastră ştiinţific.

4. Vineri, 10 iulie a.c., începând cu ora 21:00, verificaţi lista cuprinzând studenţii ale

căror lucrări de licenţă au fost admise în vederea examenului de finalizare a studiilor

universitare de licenţă!

D. În perioada 14 17 iulie 2015:

1. Participaţi la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă după programul

anunţat de fiecare Comisie de examen, care va fi publicat pe website-ul Facultăţii de Marketing (www.marketing.ase.ro), vineri, 10 iulie a.c., începând cu ora 21:30!

Vă dorim mult succes!

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

1. Accesarea concomitentă a platformei antiplagiat de către un număr ridicat de utilizatori (studenţi sau cadre didactice) poate produce blocaje temporare în funcţionarea acesteia. Vă rugăm să trataţi eventualele situaţii de acest gen cu răbdare. Vă asigurăm că vor fi rezolvate în timp util fără a periclita procesul de înscriere, inclusiv componenta sa de verificare antiplagiat!

2. Verificarea antiplagiat şi generarea raportului în urma verificării pot dura chiar şi 24 de

ore. Vă rugăm să aveţi în vedere acest termen şi să aşteptaţi cu calm notificarea privind efectuarea verificării antiplagiat şi apariţia raportului pe pagina dumneavoastră personală!

3. Coordonatorul ştiinţific al lucrării dumneavoastră de licenţă poate acorda calificativul

„Admis” sau „Respins” până cel mai târziu marţi, 7 iulie a.c. Vă rugăm să aveţi în vedere această dată şi să aşteptaţi cu răbdare apariţia calificativului pe pagina dumneavoastră personală!

4. Există posibilitatea ca pe exemplarul printat de pe pagina personală (platforma web a

studenţilor) să nu se imprime şi codul de identificare a verificării antiplagiat. În acest caz, veţi aduce la Secretariatul Departamentului de Marketing un exemplar printat, de pe pagina personală, al fişierului pe care l-aţi încărcat în vederea verificării antiplagiat!

5. În situaţia, puţin probabilă, a producerii unei întârzieri în publicarea pe website-ul Facultăţii a programărilor activităţilor Comisiilor de examen de finalizare a studiilor universitare de licenţă, vă rugăm să aşteptaţi cu calm apariţia documentelor, care, vă asigurăm, vor fi postate pe prima pagină a website-ului, la adresa www.marketing.ase.ro!

În situaţia apariţiei unor probleme neprevăzute referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, vă rugăm să ne contactaţi în cel mai scurt timp la:

* adresa decanat@mk.ase.ro sau

* numărul de telefon 0213191980.

Vă mulţumim!