Sunteți pe pagina 1din 1

Se amesteca o solutie de H2SO4 30 % SI DENSITATE 1,176g/cm3 si o solute de H2SO4 0,4M si densitatea de

1,025g/cm3 pentru a prepara o solutie de concentratie 2M si densitatea de 1,12g/cm3. Indicati afirmatiile


adevarate.
a) Solutia de H2SO4 DE CONCENTRATIE 30% are concentratia molara de 1,18M
b) Solutia de H2SO4 DE CONCENTRATIE 0.4M are concentratia procentuala de 10%
c) Solutia de H2SO4 DE CONCENTRATIE 2M are c.p=40%
d) Solutia de H2SO4 DE CONCENTRATIE 2M este mai diluata decat solutia de concentratie de 30%
e) Raportul de amestecare al solutiilor este H2SO4 30%:H2SO4 0.4M=1:2
a) Solutia de H2SO4 DE CONCENTRATIE 30% are concentratia molara de 1,18M
Se determina concentratia molara a solutiei 30%
Formula de trecere dintr-o concentratie in alta este:
Cm=c% 10/M = 30 1,176 10/98 = 3,6 M a) Fals
b) Solutia de H2SO4 DE CONCENTRATIE 0.4M are concentratia procentuala de 10%
Se determina concentratia procentuala a solutiei 0,4M
c%=CmM/ 10 = 0,498/1,02510 = 3,82% - b) Fals
c) Solutia de H2SO4 DE CONCENTRATIE 2M are c.p=40%
Se determina concentratia procentuala a solutiei 2M
c%=CmM/ 10 = 298/1,1210 = 17,5 % - c) Fals
d) Solutia de H2SO4 DE CONCENTRATIE 2M este mai diluata decat solutia de concentratie de 30%
Cm a solutiei 30% = 3,6M d) Adevarat
e) Raportul de amestecare al solutiilor este H2SO4 30%:H2SO4 0.4M=1:2
La amestecuri de solutii la care se cunosc concentratiile initiale si concentratia solutiei finale se aplica regula
dreptunghiului
- se deseneaza un dreptunghi
- se scriu in colturile dreptunghiului concentratiile molare ale solutiilor care se amestec
- se scrie la mijlocul dreptunghiului concentratia molara a solutiei finale
- se scad pe diagonala numerele, din cel mai mare pe cel mai mic astfel incat rezultatul sa fie pozitiv.
3,6M

0,4M
2M

1,6 L
V1:V2=1,6 :1,6 = 1:1

1,6 L
e) - Fals