Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea: MARKETING, an II, seria A

Disciplina: Finanțe

An universitar: 2015 - 2016

SEMINAR 7 Împrumuturile de stat. Datoria publică.

1. (TEMĂ) Statul X emite 100.000 certificate cu discount pe o perioadă de 1 an. Valoarea nominală a unui înscris este

de 1.200 um, iar prețul de emisiune a fost de 900 um. Împrumutul a fost subscris în totalitate. Determinați randamentul nominal şi real la un investitor care a achiziţionat 300 de înscrisuri, dacă rata inflației pe perioada de viață a împrumutului a fost de 12%.

2. (SEMINAR) Se dau următoarele date referitoare la datoria publică:

Indicatori

U.M

2012

2014

Datoria publică totală (DP T = DP I + DP E ), din care:

Mil. lei

240.842,5

295.578,7

- internă (DP I )

Mil. lei

132.641,8

159.332,3

- externă (DP E )

Mil. lei

108.200,7

136.246,4

Cheltuieli cu dobânzile (Ch.Dob T .), din care:

Mil. lei

11.342,0

10.243,5

- aferente datoriei publice interne (Ch.Dob. I )

Mil. lei

7.818,8

5.817,3

- aferente datoriei publice externe (Ch.Dob. E )

Mil. lei

3.523,2

4.426,2

Plăți în contul ratelor scadente la împrumuturile de stat interne (R I )

Mil. lei

46.946,8

39.573,1

Cheltuieli bugetare (Ch.B)

Mil. lei

207.922,1

231.173,0

PIB

Mil. lei

596.682,0

670.500,0

Curs de schimb (CS)

Lei/euro

4,4286

4,482

Populația

Mil. locuitori

20,1

19,9

Se cer:

a)

ponderea în PIB a datoriei publice totale, a datoriei publice interne şi a datoriei publice externe, în cei 2 ani;

b)

ponderea în PIB şi în cheltuielile bugetare a cheltuielilor cu plata dobânzilor, în cei doi ani;

c)

ponderea serviciului datoriei publice interne în PIB şi modificarea absolută acestei ponderi;

d)

datoria medie pe locuitor, exprimată în euro (DP EURO/loc )

3.

(SEMINAR) Se cunosc următoarele date referitoare la datoria publică a României, pe anii 2013 şi 2014:

Indicatori

U.M

2013

2014

Datoria publică internă totală (DP I )

Mil. lei

146.366,4

159.332,3

Datoria publică externă totală (DP E ), din care:

Mil. EURO

26.932,5

30.397,9

- datoria publică externă guvernamentală

Mil. EURO

25.782,1

29.278,6

- datoria publică externă locală

Mil. EURO

1.150,4

1.119,3

PIB

Mil. lei

637.600

670.500

Exporturi (E)

Mil. EUR

57.306

61.687

Curs de schimb EUR

lei / EUR

4,4847

4,482

Să se determine:

a) ponderea datoriei publice externe în exporturi;

b) structura datoriei publice externe;

c) datoria publică totală (DP) şi structura datoriei publice;

d) modificarea absolută a datoriei publice;

e) ponderea datoriei publice în PIB;

f) modificarea ponderii datoriei publice în PIB;

g) variaţia datoriei publice externe ca pondere în exporturi exprimată în puncte procentuale.

4. (TEMĂ) Se dau următoarele date:

Indicatori

u.m.

N-6

N

Rate scadente în contul datoriei publice externe

mld. u.m.

456

697

Dobânzi aferente datoriei publice externe

mld. u.m.

162

293

Indicele preţurilor

N-4 = 100%

83%

129%

Populaţie

mil. loc

82

89

Să se determine modificarea absolută reală a serviciului datoriei publice externe pe locuitor în N faţă de N-6.