Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele elevului:

Test la matematica
Subiectul I (40 puncte)
Sa se scrie formulele pentru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Inaltimea unui triunghi echilateral;


Aria unui triunghi echilateral;
Apotema unui triunghi echilateral;
Aria unui patrat;
Apotema unui patrat;
Diagonala unui patrat;
Perimetrul unui hexagon regulat;
Aria unui hexagon regulat;
Aria laterala a unui paralelipiped dreptunghic;
Volumul unui cub;
Aria laterala a unei prisme regulate;
Volumul unei prisme regulate;
Aria laterala a unei piramide regulate;
Volumul unei piramide regulate;
Aria totala a unui trunchi de piramida regulata;
Volumul unui trunchi de piramida regulata.

Subiectul II (30 puncte)


Calculati:
1. Aria totala a unui paralelipiped dreptunghic care a are lungimea de 15 cm, latimea de 10 cm, si
inaltimea de 4 cm;
2. Aria laterala a unui cub cu latura de 6 cm;
3. Aria totala a unei prisme triunghiulare regulate care are latura bazei de 2 cm si inaltimea de 4 cm;
4. Aria laterala a unei piramide triunghiulare regulate care are latura bazei de 6 cm si muchia
laterala de 5 cm;
5. Aria totala a unei piramide patrulatere regulate cu muchia bazei de 5 cm si apotema piramidei de
4 cm;
6. Aria laterala a unui trunchi de piramida patrulatera regulata care are latura bazei mari de 6 cm,
latura bazei mici de 3 cm si apotema trunchiului de 6 cm
Subiectul III (20 puncte)
1. Intr-o piramida patrulatera regulata VABCD, latura bazei este l=16 cm, iar inaltimea piramidei
este 6 cm. Sa se determine:
a) Distanta de la V la BC;
b) Unghiul format de planul bazei cu o fata laterala VCB.
2. Un trunchi de piramid triunghiular regulat are laturile bazelor de 18 cm i 12 cm, iar apotema

3
de 2
cm. Aflai:
a) Aria lateral i volumul piramidei din care provine trunchiul;
b) Distana de la centrul bazei mari la o fa lateral.

Oficiu 10 puncte