Sunteți pe pagina 1din 10

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA

15.10.2012

MateriMaterialal SolidSolid LichidLichid GazGaz AnorganicAnorganic OrganicOrganic MetaleMetale SticleSticle şşii
MateriMaterialal
SolidSolid
LichidLichid
GazGaz
AnorganicAnorganic
OrganicOrganic
MetaleMetale
SticleSticle şşii
PolimeriPolimeri
LemnLemn
ceramiciceramici
1

MaterialMaterial

Material Material C r i s t a l i n C r i s t
Material Material C r i s t a l i n C r i s t
Material Material C r i s t a l i n C r i s t
Material Material C r i s t a l i n C r i s t

CristalinCristalin

C r i s t a l i n C r i s t a l

NecristalinNecristalin

Amorf/VitrosAmorf/Vitros

a l i n Necristalin Necristalin Amorf/Vitros Amorf/Vitros d d Clasificare Clasificare fizica fizica a a

dd

ClasificareClasificare fizicafizica aa materialelor,materialelor,

pp dd vv

alal structuriistructurii (morfologic(morfologic sisi atomic)atomic)

2

S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu, s_stoleriu@yahoo.com

1

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA

15.10.2012

C r i s t a l i n C r i s t a

CristalinCristalin

C r i s t a l i n C r i s t a l

MaterialMaterial

t a l i n C r i s t a l i n Material Material

NecristalinNecristalin

s t a l i n Material Material Necristalin Necristalin MetaleMetale şşii polimeripolimeri CeramiciCeramici
MetaleMetale şşii polimeripolimeri CeramiciCeramici CâtevaCâteva metalemetale SticleSticle şşii polimeripolimeri
MetaleMetale şşii
polimeripolimeri
CeramiciCeramici CâtevaCâteva metalemetale SticleSticle
şşii polimeripolimeri

CompoziteCompozite

CompoziteCompozite

RelaRelaţţiiii îîntrentre diferitediferite tipuritipuri dede materialemateriale

3

CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR

Funcţ ie de starea de agregare; ţie de starea de agregare;

Funcţ ie de compozi ţ ia chimic ă ş i structura intern ă ; ţie de compoziţia chimică şi structura internă;

Funcţ ie de domeniul de utilizare; ţie de domeniul de utilizare;

Funcţ ie de comportarea mecanic ă ; ţie de comportarea mecanică;

Etc.ţ ia chimic ă ş i structura intern ă ; Func ţ ie de domeniul de

4

S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu, s_stoleriu@yahoo.com

2

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA

CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR

FuncFuncţţieie dede stareastarea dede agregare:agregare:

• Gaze (CO 2 , O 2 )

• Lichide (apa, adaosuri chimice)

• Solide (beton, otel, sticla)

• Semi-solide (paste de mortar sau beton)

otel, sticla) • Semi-solide (paste de mortar sau beton) 5 15.10.2012 CLASIFICAREA CLASIFICAREA MATERIALELOR
otel, sticla) • Semi-solide (paste de mortar sau beton) 5 15.10.2012 CLASIFICAREA CLASIFICAREA MATERIALELOR

5

15.10.2012

CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR

FunctieFunctie dede compozitiacompozitia chimicachimica sisi structurastructura interna:interna:

• Metale legături metalice

• Metale → leg ă turi metalice
• Metale → leg ă turi metalice

– feroase (fier, otel)

– neferoase (aluminiu)

• Polimeri lanţuri lungi de molecule

– naturali (cauciuc, rasina, lemn)

– artificiali (plastice)

• Ceramici compuşi alumino-silicatici

– Produse din argilă

– Portelanuri

• Materiale Compozite combinaţie între mai multe materiale

– Betoane

6
6

– Gresie

– Betoane ranforsate (armate cu fier beton)

– Plastice armate cu fibre

S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu, s_stoleriu@yahoo.com

3

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA 15.10.2012 Elemente in METALE 7 Elemente in
Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I
FAIMA
15.10.2012
Elemente in METALE
7
Elemente in CERAMICI,
CIMENTURI si STICLE
8
S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu,
s_stoleriu@yahoo.com
4

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA

15.10.2012

Elemente in POLIMERI 9
Elemente in POLIMERI
Elemente in POLIMERI

9

CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR

 
  Pol Pol i i mer mer i i  
  Pol Pol i i mer mer i i  
Pol Pol i i mer mer i i

PolPoliimermerii

 

MetalMetalee

CeramicCeramicii && SticleSticle

 

Conductori electrici

Izolatori electrici si

Izolatori termici si

si termici

termici

electrici

 

Rezistente mecanic,

Dure, fragile,

Flexibili, deformabili,

deformabile

nedeformabile

rezistenta mecanica mica

Netransparente

Unele transparente

Unii transparenti

Posibila degradarea

Rezistenta chimica

Rezistenta la coroziune

chimica in diferite

atmosfere

foarte buna

Rezistenta scazuta la

Rezistenta termica

foc

Densitati medii si

mari

SiC, Si 3 N 4 , Al 2 O 3 ,BaTiO 3, Supraconductori YBCO

Densitate mica

Fe, Otel, Cu, Al, Alama

10

Plastice, Nylon, Cauciuc

S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu, s_stoleriu@yahoo.com

5

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA

15.10.2012

CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR FunctieFunctie dede domeniuldomeniul dede utilizare:utilizare: •
CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR
FunctieFunctie dede domeniuldomeniul dede utilizare:utilizare:
• Materiale de structura (betoane, oteluri, lemn)
• Materiale de decor arhitectural (stricle,
vopseluri, izolatori termici si acustici)
• Materiale pentru conservare (vopseluri,
tencuieli)
Unele materiale apartin mai multor
categorii: lemnul
• Material structural
• Material arhitectural
11
• Material de acoperire
CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR FunctieFunctie dede comportareacomportarea mecanica:mecanica: ••
CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR
FunctieFunctie dede comportareacomportarea mecanica:mecanica:
•• MaterialeMateriale eelasticlasticee
Se deformeaza la aplicarea unui efort mecanic si
revin la forma initiala cand acesta este indepartat.
Descarcare
Incarcare
12
Deformare
Efort

S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu, s_stoleriu@yahoo.com

6

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA

15.10.2012

CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR FunctieFunctie dede comportareacomportarea mecanica:mecanica: ••
CLASIFICAREACLASIFICAREA MATERIALELORMATERIALELOR
FunctieFunctie dede comportareacomportarea mecanica:mecanica:
•• MaterialMaterialee pplasticlasticee
Se deformeaza la aplicarea unui efort mecanic
dar cand acesta este indepartat, materialele
plastice prezinta o deformare permanenta
E
13
δ
δ perm : Deformare permanenta
STICLESTICLE
14

S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu, s_stoleriu@yahoo.com

7

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA

15.10.2012

 

STICLESTICLE

structura solida caracterizata de dezordine la distanta mare si ordine la distanta mica

se obţin prin răcirea bruscă a unor topituri

Alegerea corecta a compoziției permite:

rigiditate mecanica

rezistenţa chimica şi la coroziune

rezistenţa termica

izolator electric

rigiditate mecanica  rezisten ţ a chimica ş i la coroziune  rezisten ţ a termica
rigiditate mecanica  rezisten ţ a chimica ş i la coroziune  rezisten ţ a termica

15

STICLESTICLE

Singurul material care este 100% reciclabil

La fiecare 10% reciclate se reduc:

costurile energetice cu 2-3%

noxe SO 2 cu 10%

noxe NO x cu 6%

noxe CO 2 cu 17%

consumul de materii prime cu 9,5%

noxe CO 2 cu 17%  consumul de materii prime cu 9,5% 16 S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu,

16

S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu, s_stoleriu@yahoo.com

8

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA

15.10.2012

STICLESTICLE Peste 90% din sticle sunt silicatice (contin SiO 2 ) Unitatea structurala Sticla silico-sodica
STICLESTICLE
Peste 90% din sticle sunt silicatice (contin SiO 2 )
Unitatea structurala
Sticla silico-sodica
Cuart
17
STICLESTICLE –– materiimaterii primeprime Simple Principale Complexe Materii prime Acceleratori de topire
STICLESTICLE –– materiimaterii primeprime
Simple
Principale
Complexe
Materii prime
Acceleratori
de topire
Secundare
Afinanţi
(auxiliare)
Coloranţi
Decoloranţi
Opacizanţi
18

S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu, s_stoleriu@yahoo.com

9

Materiale Industriale - Cursul 2, Anul I FAIMA

15.10.2012

STICLESTICLE materiimaterii primeprime

 
 

Materie prima

Oxid

Rolul in sticla

Nisip

SiO 2

Formator reţea

NaCO 3

Na 2 O

Modificator reţea – fluidifica topitura, scade temperatura de topire

Calcar

CaO

Modificator reţea – creste durabilitatea sticlei

Dolomit

CaO, MgO

Modificator reţea – creste durabilitatea sticlei

Feldspati

SiO 2 , Al 2 O 3 , Na 2 O, K 2 O, CaO

Formator si modificator reţea – creste viscozitatea si lucrabilitatea topiturii

Na 2 SO 4 si CaSO 4

Na 2 O, CaO, SO 2

Modificator de reţea si sursa de SO 2 gaz – agent de afinare

Carbon

C

Agent reducător (asigura SO 2 SO 3 )

Oxid de fier

Fe 2 O 3

Colorant – maro

Oxid de crom

Cr 2 O 3

Colorant – verde

Oxid de cobalt

CoO

Colorant – albastru

Seleniu

Se

Agent de decolorare

19

Cioburi

Max. 40%

S.l.Dr.Ing. Stefania Stoleriu, s_stoleriu@yahoo.com

10