Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru- Pulberi

AMF III, sem I

1. Completati spatiile libere:


Pulberile sunt preparate farmaceutice solide constituite din particule .........................
ale uneia sau mai multor ..................... ...................., folosite ca atare sau impartite in
doze, destinate administrarii ..................... sau ..........................
Din punct de vedere fizico - chimic pulberile pot forma dispersii grosiere,
microdispersii sau dispersii coloidale, in functie de ........................particulelor. Intr-o
pulbere particulele nu au toate aceiasi marime sau ...................... Gradul
de ...................... influenteaza absorbtia si ..........................terapeutica a
medicamentelor.
Exicatoarele sunt recipiente cu pereti grosi de..................... care pot fi
acoperite ................. cu capac si care servesc la .......................unor substante
2. Enumerati 4 proprietati fizice ale pulberilor.
3. Dati valoarea de adevar urmatoarelor afirmatii
a. Comprimabilitatea particulelor solide nu este influentata de forma cristalina.
b. Substantele solide pot fi amorfe sau cristaline
c. Densitatea reala reprezinta raportul dintre masa particulelor solide si volumul
specific.
d. Pulberile higroscopice sunt pulberile care pierd apa de cristalizare.
e. Pulberile care trec prin sita 9 se numesc pulberi coloidale
f. Aglomeratele pot fi desfacute usor prin cernere sau prin triturare
4.
5.
6.
7.

Enumerati avantajele si dezavantajele pulberilor


Clasificati pulberile dupa modul de formulare.
Enumerati operatiile necesare prepararii pulberilor.
Asociati elementele din cele doua coloane
A. Uscarea la aer
B. Uscarea la exicator
C. Uscarea la cald
D. Uscarea cu radiatii infrarosii

1. Produse vegetale
2. Dulapuri de uscare
3. Substante termolabile
4. Substante higroscopice
5. pulberi oficinale