Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa nr.

1
(Anexa nr. 2 la metodologie)

FI DE EVALUARE
A ACTIVITII DIDACTICE N CADRUL INSPECIEI CURENTE/SPECIALE
PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II
Numele, iniiala tatlui, prenumele cadrului didactic inspectat:
Numele avut nainte de cstorie (acolo unde este cazul):
Funcia didactic:
Unitatea de invamnt:
Data efecturii inspeciei:

Specialitatea:

Inspector colar de specialitate/ metodist numit prin delegaia nr.

din

(numele i prenumele, funcia didactic, specialitatea, gradul didactic, unitatea colar de la care provine)
ACTIVITATEA DIDACTIC
ACTIVITATE
A
VERIFICAT
GRUPA DE INDICATORI

PROIECTAREA
ACTIVITII
(maxim 10p)

DESFURAREA
ACTIVITII
(maxim 40p)

Clasa/grupa
Tipul leciei

Titlul leciei

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ
MAXIM

Documentare tiinific
Definirea obiectivelor i obiectivele
operaionale
Corelaia dintre obiective i celelalte
componente ale actului didactic
(coninut, strategie, mijloace de
nvmnt, forme de organizare,
evaluare, etc.)

2
2

Reprezentarea coninutului
Economia (esenializarea) coninutului
Gradul de structurare i organizare a
materialului (schema, planul, structura
logic etc.)
Puterea efectiv a continutului (de a
genera idei noi, opinii, soluii etc.)
Caracterul tiinific
Corelaii intra- i interdisciplinare,
caracter practic-aplicativ
Corelaia coninutului cu strategia
didactic i cu tipul de interaciune
Raportul dintre durata afectat
solicitrii elevilor i cea afectat

2
2

2
2
2
4
6

PUNCTAJ
ACORDAT

explicaiilor, n funcie de specificul


coninutului, de tipul i de varianta
leciei, de particularitile dezvoltrii
psihointelectuale, etc
Concordana naturii solicitrilor cu
particularitile coninutului
Raportul dintre activitatea personal a
elevilor i activitatea frontal, n
contextul dat
Activitatea elevilor la nivelul proximei
dezvoltri
Organizarea colectivului i a activitii
Aciuni logice de organizare i
prelucrare a informaiei.Aciuni
strategice de dezvoltare
Impunere
Difereniere
Evaluarea
Crearea climatului afectiv-emoional

EVALUAREA
RANDAMENTULUI
COLAR
(maxim 10p)

CUNOATEREA I
CONSILIEREA
ELEVILOR
(maxim 10p)

COMPETENE

Realizarea evalurii predictive


(matricea conceptual de baz)
Realizarea evalurii formative
Relaia cerine-obiective
Realizarea progresului colar (raportul
dintre rezultatele obinute de elevi la
nceputul i la
finalul unei secvene de nvare)
Preocuparea pentru motivarea notei i
formarea capacitii de autoevaluare
Raportul dintre coninutul evalurii si
coninutul nvrii (cunostine,
priceperi, deprinderi, capaciti,
aptitudini, atitudini, interese etc.)
Raportul dintre notarea profesorului i
norma docimologic
Relatia dintre predare-nvare,
evaluare i (compensare) ameliorare, pe
parcursul activitii didactice
Strategii de difereniere i
individualizare
Adaptarea exigenelor la particularitile
de vrst / individuale ale elevilor
Adaptarea exigenelor la programul
zilnic al elevilor
n raporturile cu elevii

4
3

3
1
2

1
2
2
2
1
1
1
1

1
2

1
2

4
3
3

PSIHORELAIONALE
(maxim 5p)

AUTO
EVALUAREA
(maxim 10p)

Autoanaliza
Aprecierea obiectiv

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT

Inspector/ Metodist,

5
5

85

Candidat,

Not: Inspectorul colar/ cadrul didactic metodist care a efectuat inspecia:


- utilizeaz fia de evaluare a activitii didactice pentru redactarea raportului de inspec ie scris i pentru
stabilirea calificativului final;
- pred (la finalizarea activitii) inspectorului colar pentru dezvoltarea resursei umane fiele de evaluare a
activitii didactice (n numr de 4), ca anexe ale raportul scris ncheiat la inspecia curent.

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN


HARGHITA
Anexa nr. 2

(Anexa nr. 3 la metodologie)


RAPORT SCRIS
ncheiat la inspecia curent pentru acordarea gradului didactic II
Numele i prenumele cadrului didactic inspectat: ...
Funcia didactic i specialitatea: ..............
Unitatea de nvmnt : .................
Data efecturii inspeciei :...............
Cine efectueaz inspecia :..............
.........................
(numele i prenumele, funcia, gradul didactic, unitatea de la care provine)
Constatri i aprecieri:
1. Activitatea didactic:
a) Activiti verificate:..
...
..
b) Proiectarea activitilor (creativitate n proiectarea didactic a leciilor/ activitilor, corelarea dintre componentele
actului didactic, strategii didactice i evaluare):

c) Desfurarea activitilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea


mijloacelor de nvmnt n lecie, creativitate n conducerea leciilor i orientarea aciunilor i gndirii elevilor,
gestionarea timpului didactic, atingerea performanei etc.):
.....................................................

d) Evaluarea randamentului colar (metode i tehnici de evaluare a rezultatelor nvrii din perspective obiectivelor
stabilite):
.........................
.........................
e) Nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe baza observaiei directe, a probelor de control aplicate i a evalurii
longitudinale:
...
.......................................................................
f) Cunoaterea elevilor (strategii de difereniere i individualizare, coninutul fielor psihopedagogice):

.
...................................................................................................................................................
................................
g) Competene psihorelaionale (n raporturile cu elevii, cu prinii, cu cadrele didactice i cu comunitatea local) :
......................................................................................................
..................................
h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenele unui stil didactic elevat) :
..........
..

2. Activitatea educativ n coal i n afara ei (max. 5p):

3. Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific - (max. 5p):

4. Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt cu privire la conduita n cadrul colii i al


comunitii colare (max. 5p):

5. Concluzii - puncte forte, puncte slabe - (se completeaz obligatoriu):


...................................................................
.............................................................................................................................
6. Recomandri (se completeaz obligatoriu):
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Punctaj maxim
Activitatea didactic (punctajul acordat la aceast activitate se
calculeaz ca media aritmetic a punctajelor consemnate n cele 4
fie de evaluare a activitii didactice)
Activitatea educativ n coal i n afara ei
Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific
Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt
cu privire la conduita n cadrul colii i al comunitii colare
Total

Punctaj
91 - 100
81 - 90
65 - 80
Sub 65

Calificativ
Foarte bine
Bine
Satisfctor
Nesatisfctor

Punctaj acordat

85
5
5
5
100

Calificativ: .
Data ntocmirii raportului scris:..

Inspector colar /metodist,


Pentru conformitate,
Director
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN
HARGHITA
Anexa nr. 3
(Anexa nr. 6 la metodologie)
RAPORT SCRIS
ncheiat la inspecia special pentru acordarea gradului didactic II

Numele i prenumele cadrului didactic inspectat: ...


Funcia didactic i specialitatea: ..............
Unitatea de nvmnt : .................
Data efecturii inspeciei :...............
Cine efectueaz inspecia :..............
.........................
(numele i prenumele, funcia, gradul didactic, unitatea de la care provine)
Constatri i aprecieri:
1. Activitatea didactic:
a) Activiti verificate:..
...
..
b) Proiectarea activitilor (creativitate n proiectarea didactic a leciilor/ activitilor, corelarea dintre componentele
actului didactic, strategii didactice i evaluare):

c) Desfurarea activitilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea


mijloacelor de nvmnt n lecie, creativitate n conducerea leciilor i orientarea aciunilor i gndirii elevilor,
gestionarea timpului didactic, atingerea performanei etc.):
.....................................................

d) Evaluarea randamentului colar (metode i tehnici de evaluare a rezultatelor nvrii din perspective obiectivelor
stabilite):
.........................
.........................
e) Nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe baza observaiei directe, a probelor de control aplicate i a evalurii
longitudinale:
...
.......................................................................
f) Cunoaterea elevilor (strategii de difereniere i individualizare, coninutul fielor psihopedagogice):

.
...................................................................................................................................................
................................
g) Competene psihorelaionale (n raporturile cu elevii, cu prinii, cu cadrele didactice i cu comunitatea local) :
......................................................................................................
..................................
h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenele unui stil didactic elevat) :
..........
..

2. Activitatea educativ n coal i n afara ei (max. 5p):


3. Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific - (max. 5p):

4. Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt cu privire la conduita n cadrul colii i al


comunitii colare (max. 5p):

5. Concluzii - puncte forte, puncte slabe - (se completeaz obligatoriu):


...................................................................
.............................................................................................................................
6. Recomandri (se completeaz obligatoriu):
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Punctaj maxim
Activitatea didactic (punctajul acordat la aceast activitate se
calculeaz ca media aritmetic a punctajelor consemnate n cele 4
fie de evaluare a activitii didactice)
Activitatea educativ n coal i n afara ei
Activitatea de perfecionare - metodic i tiinific
Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt
cu privire la conduita n cadrul colii i al comunitii colare
Total

Punctaj
95 - 100
85 - 94
75 - 84
65 74
55 64
45 - 54

85
5
5
5
100

Nota
10
9
8
7
6
5

Nota: .
Data ntocmirii raportului scris:..
Inspector colar /metodist,
Pentru conformitate,
Director

Punctaj acordat