Sunteți pe pagina 1din 5

SC ICCO ELECTRIC

SRL

TEMATICA
INSTRUIRII PERIODICE PROGRAMATE
in domeniul securitatii si sanatatii in
munca
pentru locul de munca: FIERAR
BETONIST

APROBAT,
Director
Calin MOLDOVAN

Cod : TIPS 06 01 03 03
Ediie/Data: 2/23.01.2012
Exemplar nr.
pag. 1 din 5

ELABORAT,
Responsabil SSM
Mihai NITU

1. SCOP
Reimprospatarea si actualizarea cunostintelor si mentinerea si imbunatatirea deprinderilor
practice de eliminare sau diminuare a factorilor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala
existenti in sistemul de munca de la nivelul locului de munca / post de lucru / functii exercitate:
FIERAR BETONIST

2. DOMENIU DE APLICARE
Tematica de instruire este obligatorie pentru toti lucratorii angajati la S.C. ICOO ELECTRIC SRL
conform pct. 1.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
In sensul prezentei instructiuni, definitiile, termenii si expresiile referitoare la securitatea si
sanatatea lucratorilor au semnificatia precizata in Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 1425/2006.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
- HG 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006 ,complectata de legea 955/2010
-HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile
- HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul
de munca
- HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
- HG 1048/2006 privind cerintele minime referitoare la echipamentul individual de protectie utilizat de
lucratori la locul de munca
- HG 1146/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor care
utilizeaza la locul de munca echipamente de munca
- HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
- HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
- HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
- HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice
- HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor
la riscurile generate de zgomot
- instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca

5. RESPONSABILITATI
5.1. Conducatorul direct al locului de munca: efectueaza instruirea si semneaza la rubrica
corespunzatoare persoanei care a instruit in fisa individuala de instruire;
5.2. Conducatorul ierarhic al locului de munca: verifica insusirea cunostintelor si semneaza la
rubrica corespunzatoare persoanei care a verificat instruirea in fisa individuala de instruire;
5.3. Responsabil SSM: verifica insusirea cunostintelor si semneaza la rubrica corespunzatoare
persoanei care a verificat instruirea in fisa individuala de instruire (cu ocazia controlului/ inspectiei)

SC ICCO ELECTRIC
SRL

TEMATICA
INSTRUIRII PERIODICE PROGRAMATE
in domeniul securitatii si sanatatii in
munca
pentru locul de munca: FIERAR
BETONIST

Cod : TIPS 06 01 03 03
Ediie/Data: 2/23.01.2012
Exemplar nr.
pag. 2 din 5

Nota: la rubricaMaterialul predat se va inscrie in fisa individuala: TIPS 06-01-03-03, tema nr. ...

6. DESCRIEREA TEMATICII
6.1. PERIODICITATE : lunar
6.2. DURATA: min 2 ore
6.3. CONTINUTUL TEMATICII
Tema
Subiect
nr.
1 Obligatiile lucratorilor

Organizarea activitatilor de prevenire si


protectie
Semnalizarea de securitate/sanatate
Supravegherea sanatatii
Dispozitii generale
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru manipularea,transportul prin
purtare si cu mijloace nemecanizate si
depozitarea materialelor
- Exploatare. Principii generale
Traumatisme produse de explozii primulajutor
2 Obligatiile generale ale angajatorilor
Activitatile de prevenire si protectie
Masuri aplicabile in caz de accident, incident
sau urgenta legata de agenti chimici periculosi
Realizarea lucrarii
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru utilizarea echipamentelor de
lucru portabile si a uneltelor manuale
Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea
lucratorilor, pericol grav si iminent
3 Serviciul intern de prevenire si protectie
Cerinte minime privind utilizarea
echipamentului individual de protectie
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru lucrarile de incarcaredescarcare,transport depozitare si montare a
elementelor prefabricate
Arsuri chimice ale ochiului primul-ajutor
4 Alte obligatii ale angajatorului
Planul de prevenire si protectie
Cerinte minime privind manipularea manuala a
maselor
Consultarea si participarea lucratorilor

Document

L 319/2006, art. 22,23


HG 1425/2006, art.14, 19
HG 971/2006, art. 1, 5, 6, 9 11, Anexa 1
HG 355/2007, art. 1 4, 8 10, 35 47
-HG 300/2006 cap.I
IP SSM-011

Primul ajutor la locul accidentului, 10.3.2


L 319/2006 art. 6,7
HG 1425/2006, art.15
HG 1218/2006, art.25 28
-HG 300/2006 cap.VI art.56
IP SSM-008

L 319/2006, art. 10,11


HG 1425/2006, art. 101 107 ;23 27
HG 1048/2006, art. 3, 8 13, 19,20
CCM, anexa 9
IP SSM-017

Primul ajutor la locul accidentului, cap.13,


13.3.4.1
L 319/2006, art. 12 15
HG 1425/2006, art. 46
HG 1051/2006, art. 3, 8 10 si anexa nr. 1
-HG 300/2006 cap.IX

SC ICCO ELECTRIC
SRL

Tema
nr.

TEMATICA
INSTRUIRII PERIODICE PROGRAMATE
in domeniul securitatii si sanatatii in
munca
pentru locul de munca: FIERAR
BETONIST

Cod : TIPS 06 01 03 03
Ediie/Data: 2/23.01.2012
Exemplar nr.
pag. 3 din 5

Subiect
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii
pentru
lucrarile
de
preparare,transport,turnare
a
betoanelor
precum si de executare a lucrarilor de armare
a betoanelor si a lucrarilor de precomprimare
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru lucrul la inaltime
Primul ajutor in arsurile chimice

Document
IP SSM-018

IP SSM- 010
Primul ajutor la locul accidentului, cap.14,
14.4.2

5 Informarea,
consultarea
si participarea
lucratorilor
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi
specifice de ssm
Cerinte minime pentru locurile de munca
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru transport intern
Activitatea de constructii-montaj
Reguli generale de acordare a primuluiajutor
in accidentele

L 319/2006, art. 16 19

6 Instruirea lucratorilor
Organizarea si functionarea CSSM
Cerinte minime generale aplicabile
echipamentelor de munca
Cerinte minime de securitate si sanatate
pentru santiere
Riscuri profesionale la locul de munca
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru utilizarea echipamentelor de
munca pentru lucrul la inaltime
Reanimarea cardio-respiratorie
7 Evenimente
Atributiile CSSM
Circulatia pietonilor pe drumurile publice
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru legatori sarcina
Circulatia pe drumuri publice
Primul-ajutor in fracturi
8 Accidente de munca
Comunicarea evenimentelor

L 319/2006, art. 20,21


HG 1425/2006, art. 57 66
HG 1146/2006, art. 2 ,anexa nr.1 2,
anexa nr.2 1
-HG 300/2006 anexa 4 partea A

HG 1425/2006, art. 52 56
HG 1091/2006, art.4, 10 12
IP SSM-014
Primul ajutor la locul accidentului, cap.16,
16.3

IP SSM-007
Primul ajutor la locul accidentului, cap.3
L 319/2006, art. 26 29
HG 1425/2006, art.67
HG 1391/2006, anexa 1, art. 166 168
IP SSM-026
- OUG 195/2002
- Primul ajutor la locul accidentului, cap.9,
9.5
L 319/2006, art. 30 32
HG 1425/2006, art. 108 111

SC ICCO ELECTRIC
SRL

Tema
nr.

TEMATICA
INSTRUIRII PERIODICE PROGRAMATE
in domeniul securitatii si sanatatii in
munca
pentru locul de munca: FIERAR
BETONIST

Cod : TIPS 06 01 03 03
Ediie/Data: 2/23.01.2012
Exemplar nr.
pag. 4 din 5

Subiect

Cerinte minime aplicabile echipamentelor de


munca pentru ridicarea sarcinilor
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru lucrari de sapaturi
Stopul respirator faze de interventie si
metode
9 Boli profesionale
Cercetarea evenimentelor
Cerinte minime specifice pentru posturile de
lucru din santiere
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru acordarea primului ajutor
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru utilizarea echipamentelor de
lucru portabile si a uneltelor manuale
Primul-ajutor in caz de electrocutare

10 Infractiuni
Inregistrarea si evidenta accidentelor de
munca si a incidentelor periculoase
Dispozitii aplicabile echipamentelor de munca
pentru lucrari temporare la inaltime
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru demolari
Planul de protectie si prevenire la locul de
munca
Evacuarea personalului in caz de pericol
iminent aplicatie practica
11 Contraventii
Semnalarea si cercetarea bolilor profesionale
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru instalatii
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii
pentru
lucrarile
de
preparare,transport,turnare
a
betoanelor
precum si de executare a lucrarilor de armare
a betoanelor si a lucrarilor de precomprimare
Principii generale de organizare a primuluiajutor

Document
HG 1146/2006, art. 2 ,anexa nr.1 3.2,
anexa nr.2 3
IP SSM-024
Primul ajutor la locul accidentului, cap.2
L 319/2006, art. 33, 34
HG 1425/2006, art. 114 119
-HG 300/2006 partea B
IP SSM-015
IP SSM 008
Primul ajutor la locul accidentului, cap.17,
17.3

L 319/2006, art. 37, 38


HG 1425/2006, art.135 141
HG 1146/2006, anexa nr.2 4
IP SSM-025

Plan de evacuare
L 319/2006, art. 39 44
HG 1425/2006, art. 149 158
IP SSM-018

Primul ajutor la locul accidentului, cap.1

SC ICCO ELECTRIC
SRL

TEMATICA
INSTRUIRII PERIODICE PROGRAMATE
in domeniul securitatii si sanatatii in
munca
pentru locul de munca: FIERAR
BETONIST

Tema
Subiect
nr.
12 Autoritati competente in domeniul ssm
Autorizarea functionarii dpdv al ssm
Circulatia pietonilor pe drumurile publice
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru purtarea directa a materialelor
Manevre de prim-ajutor. Pozitia de siguranta in
cazul pierderii starii de constienta

Cod : TIPS 06 01 03 03
Ediie/Data: 2/23.01.2012
Exemplar nr.
pag. 5 din 5

Document
L 319/2006, art. 45 49
HG 1425/2006, art. 3 11
HG 1391/2006, anexa 1, art. 166 168
IP SSM-016
Primul ajutor la locul accidentului, cap.6,
6.4