Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 23.03.2016
Clasa: a X-a E Tehnician in activitati economice
Profesor: Zanfir Claudia Nicoleta
Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu Alexandria
Modul 1 Contabilitatea unitatii economice
Unitatea de invatare: Procedee specifice metodei contabilitatii
Subiectul: Balanta de verificare
Tipul lectiei: comunicare si insusire de noi cunostinte (lectie mixta)
Unitati de competenta:
Patrimoniul unitatii comerciale
Competente individuale:
Utilizeaza procedeele contabile pentru gestionarea patrimoniului
Continuturi tematice asociate competentelor:
Balanta de verificare: definitie, functii, clasificare
Etapele intocmirii balantei de verificare
Competente derivate:
a) cognitive: - sa defineasca notiunea de balanta de verificare
- sa prezinte functiile balantei de verificare
- sa clasifice balantele de verificare
- sa precizeze etapele intocmirii balantei de verificare
b) afective: - sa participe cu interes la activitate
- sa respecte relatiile in cadrul colectivului de lucru
c) psiohomotorii: - sa utilizeze limbajul specific
Metode si procedee: conversatia euristica, explicatia, expunerea, problematizarea
Material didactic: prezentare PowerPoint, laptop, videoproiector, balanta de
verificare completata
Forme de organizare: frontal, individual

Surse de documentare:
Comert manual pentru clasa a X-a Filiera tehnologica, profil Servicii,
autori: Tantica Petre, Gabriela Iordache, Valentina Capota, Viorica Dorin,
Gabriela Simionescu, Marius Ciurtin, Georgiana Dorin, Ed. CD Press,
Bucuresti, 2010
Contabilitatea unitatii economice caiet de lucru pentru clasa a X-a,
profil Servicii, domeniul pregatirii de baza Comert, autori: Tatiana Felicia
Stanescu, Viorica Dorin, Ed. CD Press, Bucuresti, 2013
Contabilitatea unitatii economice manual pentru clasa a X-a, Filiera
tehnologica, profil Servicii, autori: Iuliana Badila, Ed. Universitatii Lucian
Blaga din Sibiu, Sibiu, 2011
Durata: 50 minute

SCENARIUL DIDACTIC
Etapele lectiei
1.Moment
organizatoric
2 min
2.Verificarea
cunostintelor
10 min

Activitatea profesorului
Activitatea elevilor
- stabilirea prezentei si a
aspectelor de disciplina - se pregatesc pentru lectie
scolara
asigurarea
conditiilor
didactico-materiale
- se realizeaza pe baza de
intrebari
Ce este contul?
Contul este un procedeu specific al
metodei contabilitatii care reflecta
existenta si miscarea fiecarui
element patrimonial, ca efect al
modificarilor produse de operatiile
economice ce au loc intr-o perioada
de gestiune.
Care
sunt
elementele Denumirea contului, debitul si
contului?
creditul
contului,
explicatia
operatiilor inregistrate in cont,
rulajul contului, totalul sumelor si
soldul contului
Care sunt regulile de Conturile de activ incep sa
functionare a conturilor?
functioneze prin a se debita, se
debiteaza cu cresterile elementelor
de activ, se crediteaza cu
micsorarile elementelor de activ si
prezinta sold final debitor sau zero.
Conturile de pasiv incep sa
functioneze prin a se credita, se
crediteaza cu cresterile elementelor
de pasiv, se debiteaza cu
micsorarile elementelor de pasiv si
prezinta sold final creditor sau zero
Care sunt etapele analizei Stabilirea naturii si a continutului
contabile?
economic al operatiilor ce urmeaza
a se inregistra in contabilitate,
identificarea
elementelor
patrimoniale care se modifica si a
3

Etapele lectiei

3. Anuntarea
temei si
enuntarea
obiectivelor
3 min

partii bilantului in care se regasesc,


Activitatea profesorului
Activitatea elevilor
stabilirea sensului modificarii
elementelor patrimoniale, aplicarea
regulilor
de
functionare
a
conturilor, redactarea formulei
contabile
Ce este formula contabila?
Formula contabila este modalitatea
de exprimare grafica cu ajutorul
conturilor,
a
unei
operatii
economic-financiare pe baza dublei
inregistrari.
Care sunt elementele unei Simbolul si denumirea conturilor
formule contabile?
corespondente
debitoare
si
creditoare, semnul = intre
conturile care se debiteaza si cele
care se crediteaza, semnul % cu
semnificatia urmatoarele, suma
la care se refera operatia supusa
inregistrarii.
Acestea sunt principalele
notiuni pe care trebuie sa le
retinem despre cont ca si
procedeu specific al metodei
contabilitatii.
Care sunt celelalte procedee Bilantul si balanta de verificare
specifice
ale
metodei
contabilitatii?
Ce este bilantul?
Bilantul este procedeul specific al
metodei contabilitatii, care prezinta
la un moment dat, in expresie
baneasca, situatia patrimoniului
intreprinderii.
Astazi vom studia cel de-al
treilea procedeu specific
metodei contabilitatii, si
anume Balanta de verificare.
- se scrie titlul pe tabla
- scriu titlul pe caiete
La sfarsitul activitatii trebuie
sa definiti balanta de
4

Etapele lectiei

4. Prezentarea
noilor
cunostinte
25 min

5. Fixarea
cunostintelor
5 min
6. Incheierea
organizata a
activitatii
5 min

verificare, sa prezentati
Activitatea profesorului
functiile si tipurile de balante
de verificare si sa precizati
etapele intocmirii balantei de
verificare.
- se realizeaza pe baza unei
prezentari
Power
Point
despre balanta de verificare.
- se defineste balanta de
verificare (Slide 1)
Analizand cu atentie aceasta
definitie, descoperim cu
usurinta care sunt functiile
balantei de verificare. (Slide
2)
- se discuta semnificatia
fiecarei functii pe baza
prezentarii PowerPoint (slide
3, 4, 5, 6, 7)
- se prezinta tipurile de
balante de verificare (slide 8,
9, 10, 11, 12, 13)
se
prezinta
etapele
intocmirii
balantei
de
verificare (slide 14, 15, 16,
17)
- se realizeaza prin discutii
pe baza de balanta de
verificare completata
- se fac aprecieri generale si
individuale
- se da tema pentru acasa:
insusirea cunostintelor

Activitatea elevilor

- noteaza principalele notiuni pe


caiete

- participa la discutii

- noteaza tema pentru acasa