Sunteți pe pagina 1din 6

Legislatia aplicabila in cazul calcularii si inregistrarii concediilor medicale:

Ordinul ministrului finantelor publice 1802/2014 la inregistrarea in contabilitate


Codul muncii aprobat prin Legea nr. 52/2003, cu modificarile si completarile ulterioare pentru
determinarea drepturilor salariatilor
Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 pentru determinarea contributiilor atat cele
individuale cat si cele suportate de angajator
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 cu modificrile i completrile ulterioare
pentru stabilirea depturilor salariailor pentru perioadele de incapacitate temporara de munc.
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:
de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu ziua
urmatoare celor suportate de angajator, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de
munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia.
Baza de calcul se determin ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele
12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pn la limita a 12 salarii minime
brute pe ar lunar, pe baza crora se calculeaz contribuia pentru concedii i
indemnizaii.
La baza de calcul rezultata, se realizeaza calculul indemnizatiei propriu-zise la care
are dreptul salariatul prin aplicarea procentului stabilit n funcie de diagnostic.
Sumele reprezentnd indemnizaii, care se pltesc asigurailor i care se suport din bugetul
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, se rein de ctre pltitor din contribuiile
pentru concedii i indemnizaii datorate pentru luna respectiv.
Sumele reprezentnd indemnizaii pltite de ctre angajatori asigurailor, care depesc suma
contribuiilor datorate de acetia n luna respectiv, se recupereaz din bugetul Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate.
Pentru recuperarea sumelor reprezentnd indemnizaii achitate care depesc obligaia lunar
de plat a contribuiei pentru concedii i indemnizaii, angajatorul depune la registratura casei de
asigurri de sntate o solicitare scris la care se ataeaz Centralizatorul privind certificatele de
concediu medical precum i, dup caz, dovada achitrii contribuiei pentru concedii i
indemnizaii, pentru perioada anterioar pentru care se solicit restituirea.
Durata de acordare a indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc este de cel
mult 183 de zile n interval de un an, socotit din prima zi de mbolnvire.
Contributii sociale datorate in cazul indemnizatiilor pentru concediu medical

Contributia de asigurari sociale de sanatate

contributia angajatorului se datoreaza numai asupra indemnizatiilor


suportate din fondurile angajatorului (art. 296^4 alin. (1) lit.o), art. 296^17 alin.(1), art.
296^17 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal).

contributia individuala nu se datoreaza (indiferent de sursa indemnizatiilor:

fond propriu sau Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (art. 296^16 lit.b) din
Codul fiscal si pct 21 lit. a) si b) din normele metodologice date in aplicarea art. 296^16)

Contributia de asigurari sociale se datoreaza atat cea individuala cat si a angajatorului


Baza de calcul este egala cu 35% din salariul de baza mediu brut pe tara corespunzator
numarului zilelor lucratoare din concediul medical.
Salariul mediu brut pe tara pentru anul 2015 este de 2.415 lei.

Contributia de asigurari pentru somaj- se datoreaza numai asupra


indemnizatiilor suportate din fondurile angajatorului (art. 296^4 alin. (1) lit.o)).

Contributia pentru concedii si indemnizatii in cuantum de 0,85% se


datoreaza asupra indemnizatiilor suportate din fondurile angajatorului (art. 296^17
alin. (7) lit.a) din Codul fiscal si ale pct. 12 lit. a) din Normele de aplicare a Codului fiscal).

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale in cota intre


0,15-0,85%
se datoreaza asupra bazei de calcul reprezentata de salariu minim brut pe tara
garantat in plata corespunzator numarului de zile lucratoare din concediu medical (art. 296^5
alin. (5) din Codul fiscal si pct. 15 din Normele de aplicare a Codului fiscal).
Salariul minim brut pe tara aferent anului 2015 pana la 1 iulie este de 975 lei.si dupa
1 iulie 1050 lei.

Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in cuantum


de 0,25% se datoreaza numai asupra indemnizatiilor suportate din fondurile
angajatorului (art 296^16 lit.f) din Codul fiscal si pct. 24 lit. c) din Normele de aplicare a
Codului fiscal).

Exemplu de calcul si inregistrare in contabilitate


O persoana salariata inregistreaza un venit in suma de 1.000 lei brut, constant in ultimele 6 luni.
In luna martie 2015 salariatul prezinta un concediu medical pentru o perioada de 12 zile
calendaristice, ce cuprinde un numar de 10 zile lucratoare.
Luna martie 2015 are un numar de 22 zile lucratoare.
Media zilnica a venitului este de 1.000 lei/22 zile =45,45 lei/zi

Salariul aferent zilelor lucrate (22 10= 12) = 12 zile lucrate efectiv x 45,45 = 545,4 lei.
Contributiile aferente venitului de 545,4 leiSuportate de societate

CAS: 545,45 x 15,8% = 86,2 lei

CASS: 545,45 x 5,2% = 28,3 lei

Somaj 0,5%: 545,45 x 0,5% = 3 lei

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 1 leu (0,24%)

Contributia pentru concedii si indemnizatii 545,45 x 0,85% =5 lei

Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale: 545,5 x 0,25% = 1,3
lei
Retinute salariatului

CAS: 545,45 x 10,5% = 57,3 lei

CASS: 545,45 x 5,5% = 30 lei

Somaj: 545,45 x 0,5% = 3 lei

Calcul salariu brut aferent zilelor de concediu medical (10 zile lucratoare cu procent de
85%):
45,45 lei x 10 zile x 85% = 386,3 lei, din care:
Indemnizatia suportata de angajator pentru primele 5 zile: 45,45 lei x 85% x 5 zile = 193,15 lei
Indemnizatia suportata din FNUASS: 45,45 lei x 5 zile x 85% = 193,15 lei
Calculul contributiilor aferente:
Suportate de societate
CAS: Baza de calcul x 15,8%

Baza de calcul = 2415 x 35% x 10 zile lucratoare concediu /22 zile lucratoare in luna martie =
384,2 lei
384,2 x15,8%= 58,4 lei
CASS 5,2%(asupra indemnizatiei suportata din fondurile angajatorului): 193,15 x 5,2% =

10 lei

Somaj 0,5%: 193,15 x 0,5% = 1 leu

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (0,23%): 975 lei

(salariu minim) x 10 zile/22 zile x 0,23% =1,1 lei


Contributia pentru concedii si indemnizatii 193,15 x 0,85% = 1,6 lei

Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale: 193,15 x 0,25% =


0,48 lei
Retinute salariatului

CAS 10,5% : 384,2 x 10,5% = 40,3 lei

CASS 5,5%: nu se retine

Somaj 0,5%: 193,15 x 0,5% =

1 leu

Venit brut realizat in cursul lunii: 545,45+ 386,3=931,75 lei


Contributii totale retinute
CAS 57,3+ 40,3 = 97,6 lei
CASS 30 lei
Somaj 3+1 = 4 lei
Venit brut impozabil: 931,75 (98 + 30+ 4)= 799,75
Deducere personala 250 lei
Venit baza de calcul 799,75 -250 =549,75 lei
Impozit aferent: 549,75 x 16% = 88 lei
Impozit aferent zilelor lucrate: 88 lei x 12 zile/22 zile =48 lei
Impozit aferent concediului medical: 88 lei x 10 zile/22 zile = 40 lei

Inregistrarea drepturilor salariale aferente lunii


salariu aferent zilelor lucrate
641

retineri din salariu


421

138

421

545,45

4312

57

4314

30

372

44

48

indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator


6458

423

Alte cheltuieli privind

193,15

Personal si ajutoare materiale datorate

asigurarile si protectia sociala

indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata din FNUASS


4313

423

Contributia angajatorului pentru

Personal si ajutoare materiale datorate

asigurarile sociale de sanatate

retineri

423

81

4312

40

4372

444

40

nregistrarea contribuiilor societatii


CAS
6451
6453

Somaj

=
=

4311/analitic
4313

193,15

145
38

6452

4371

Contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate


6451

4311/analitic

- contribuia pentru fondul de garantare a creanelor salariale


635

447

contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale


6451

4311/analitic

Plata drepturilor salariale


%

5121

712,75

421

407,45

423

305,3