Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea tiine Economice


Specialitatea Contabilitate

Lucrul individual
Disciplina Contabilitatea impozitelor
Varianta II

Chiinu, 2013

Problema 1.
Se prezint urmtoarea informaie privind mijloacele fixe i operaiile economice care au avut loc
n perioada de gestiune 2012 la ntreprinderea X:
Tabelul 1. Mijloacele fixe existente la intreprindere i baza lor valoric la nceputul perioadei
de gestiune 2012
Categoria de
Baza valoric la nceputul
Codul i mijlocul fix
proprietate
perioadei de gestiune 2012
I
11000402000 Cldire
40 000
II
11000202001 Depozit
30 000
III
IV
14841810 Frigider
5 000
V
14841581 Condiioner
14842390000 Cntar
15 000
158702 Mijloc de transport
Tabelul 2.Coninutul operaiilor economice
Coninutul operaiilor economice
1.S-a procurat un utilaj (codul 14846820000,7 ani)
- preul de procurare 12 000 lei, inclusiv TVA
- cheltuieli de transport 1000 lei
TVA-?
- cheltuieli de asamblare 3 000 lei
2.S-a creat cu forele proprii un strung (codul 14845630, 5 ani),
valoarea creat 6 000 lei
3. S-a reparat:
a) cldirea :
- reparaia ferestrelor 2 000 lei;
- vopsirea pereilor exteriori 1 000 lei
b) depozit:
reparaia uilor 1 000 lei;
reparaia acoperiului 3 000 lei
4. S-a vndut mijlocul de transport la preul de 24 000 lei inclusiv
TVA.
5. S-a casat cntarul (valoarea de bilan a cntarului la nceputul
perioadei 2012 5 000 lei).

Suma, lei
(n scopuri fiscale)
?

?
?

Se cere:
1. Determinai suma uzurii calculate n scopuri fiscale.
2. Completai Registrul de eviden a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate i a uzurii
acestora n scopul impozitrii pentru perioada de gestiune 2012.
Rezolvare:
1. Determinarea uzurii n scopuri fiscale

Cat.
de
prop.

I
II
III
IV

V
-

Codul i mijlocul
fix

11000402000
Cldire
11000202001
Depozit
14841810 Frigider
14841581
Condiioner
1484239000 Cntar
158702 Mijloc de
transport
-

Problema 2.

Ieiri

Baza
valoric
la finele
perioad
ei de
gestiune

Uzura
n
scopuri
fiscale

Baza
valoric
la
nceputul
perioadei de
gestiune
viitoare

40000

2000

38000

30000
0
5000

2400
0
5000

27600
0
0

20000
-

25000
-

10000
85000

3000
12400

7000
72600

Norma de
uzur

Baza
valoric
la
nceputul
perioadei de
gestiune

Intrri

Corectri

5%

40000

8%

30000
0
5000

15000

20%

30%
-

La 10 martie 2013 Afrodita SRL acord un avans furnizorului strin n valoare de 4 000 euro
pentru procurarea unui strung de o tehnologie modern n valoarea de 5 500 euro. De asemenea,
ea a virat n prealabil pentru achitarea taxei vamale, taxei pentru procedurile vamale i sumei TVA
29 000 lei. Taxa vamal 10% din valoarea n vam; taxa pentru procedurile vamale 0, 4% din
valoarea n vam. Diferena dintre plile vamale achitate n avans i cele calculate la data
ntocmirii declaraiei (13 martie) va fi achitat de delegtul ntreprinderii din surse proprii.
Cheltuielile de transportare a utilajului de la punctual vamal pn la locul de destinaie conform
facturii organizaiei de transport constituie 1 020 lei, inclusiv TVA, cheltuielile privind asigurarea
transportului n drum 480 lei.
Cheltuielile legate de punerea n funciune a utilajului:
- consum piese de schimb pentru montarea utilajului 920 lei;
- calculul salariilor muncitorilor ocupai cu punerea n funciune a utilajului 1 400 le;
- calculul contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii din salariile calculate
muncitorilor ocupai cu montarea utilajului ?
- calculul primelor de asigurare obligatorie de asisten medical din salariile calculate
muncitorilor ocupai cu montarea utilajului ?
- reflectarea serviciilor acordate de seciile auxiliare 570 lei.
Achitarea cu furnizorul strin a fost efectuat la data de 28 martie 2013.
Datele aferente cursului valutar:
10 martie 16,8509 lei/euro; 13 martie 16,9952 lei/euro; 28 martie 16,9003lei/euro
Se cere:
1. Calculai suma taxei vamale, serviciilor procedurilor vamale aferente utilajului importat;
2. Determinai valoarea de intrare a utilajului importat;
3. Determinai valoarea n vam i TVA aferent, diferena de curs valutar;
4. ntocmii formulele contabile respective.
Rezolvare:
1. Calculul sumei taxei vamale, serviciilor pentru proceduri vamale aferente utilajului
importat
Taxa vamal=93473,6 lei*10%=9347,36 lei
Taxa pentru proceduri vamale=93473,6 lei*0,4%=373,89 lei
Total=30360,23 lei
2. Determinarea valorii de intrare a utilajului
Valoarea de intrare a utilajului=93473,60 lei+850 lei+170 lei+480 lei+920 lei+1400
lei+322 lei+49 lei+570 lei+9347,36 lei+373,89 lei=107955,85 lei
3. Determinarea valorii n vam i TVA aferent, diferena de curs vautar
Valoarea n vam=5500 euro *16,9952 lei/euro=93473,6 lei
Taxa pe valoare adugat=103194,85 lei*20%=20638,97 lei
Diferena de curs valutar=5500 euro*16,9952 lei/euro-(25350,45 lei+67403,60 lei)
=719,55 lei
4. ntocmirea formulelor contabile
- Acordarea avansului
DT228 CT243 67403,60 lei
- Achitarea n prealabil a taxei vamale, taxei pentru proceduri vamale, taxei pe valoare
adugat
DT229 CT242 29000 lei
- Achitarea diferenei dintrea plile achitate n avans i calculate
DT539 CT532 1360,23 lei
- Calcularea taxei vamale

DT121 CT539 9347,36 lei


Calcularea taxei pentru proceduri vamale
DT121 CT539 373,89 lei
Calcularea taxei pe valoare adugat
DT534 CT539 20638,97 lei
Casarea datoriei privind taxei vamale, taxei pentru procedure vamale, taxei pe valoare
adugt din contul creanei
DT539 CT229 29000 lei
Reflectarea la intrri a utilajlui procurat
DT121 CT539 93473,60 lei
Cheltuieli de transport
DT121 CT 521 850 lei
TVA aferente cheltuielilor de transport
DT534 CT521 170 lei
Cheltuieli de asigurare
DT121 CT539 480 lei
Consum de piese pentru montare
DT121 CT 211 920 lei
Calculul salariilor muncitorilor ocupai cu punerea n funciune
DT121 CT531 1400 lei
CAS aferent salariilor
DT121 CT533.1 322 lei
CAM aferent salariilor
DT121 CT533.3 49 lei
Servicii acordate de seciile auxiliare
DT121 CT812 570 lei
Darea n exploatare a utilajului
DT123 CT121 107955,85 lei
Achitarea cu furnizorul strin
DT539 CT243 25350,45 lei
Reflectarea diferenei de curs valutar
DT243 CT621 719,55 lei

Problema 3.

SRL Dumbrava, cod fiscal 100259046812, din mun. Chiinu (sectorul Riscani) dispune de o
unitate de comer.
n trimestrul I al anului 2013 SRL Dumbrava a dispus de urmtoarele informaii privind
efectivul de salariai: ianuarie 18 persoane, februarie 15 persoane, martie 21 persoane.
Prin decizia Consiliului municipal Chiinu au fost stabilite cotele concrete a:
- taxei pentru amenajarea teritoriului 80 lei anual pentru un lucrtor;
- taxei pentru o unitate de comer 2 500 lei anual;
Se cere:
1. Calculai suma taxei pentru unitile de comer pentru trimestrul I al anului de gestiune;
2. Calculai suma taxei pentru amenajarea teritoriului pentru trimestrul I al anului de
gestiune;
3. ntocmit formulele contabile;
4.
Completai Darea de seam pe taxele locale (forma TL13) pentru trimestrul I al
anului de gestiune.
Rezolvare:
1. Calculul suma taxei pentru unitile de comer pentru trimestrul I al anului de
gestiune
TUC= 2500 lei/4=625 lei
2. Calculul suma taxei pentru amenajarea teritoriului pentru trimestrul I al anului de
gestiune
TAT=18/12*80 lei+15/12*80 lei+21/12*80 lei=360 lei
3. ntocmirea formulelor contabile
- Calculul suma taxei pentru unitile de comer pentru trimestrul I al anului de gestiune
DT 713 CT 242 625 lei
- Calculul suma taxei pentru amenajarea teritoriului pentru trimestrul I al anului de
gestiune
DT 713 CT242 360 lei