Sunteți pe pagina 1din 81
Aceste lucré si Instintéri primite de la Domnul sunt sise de sora Vetvro Hanis ‘Maltumim tuturor feililor cre n8-2v sprint in tipsrieo ‘oceste! céiti, Domnul sé le résplateascdl Corea se distrbule gratuit © Toate chepturile de reproducere apartin autoarel CUPRINS CUVANTINAINTE —— — ANIL COPILARIEL PRIMA INTALNIRE CU DOMNUL ISUS — ADOUA INTALNIRE IN VIS §1 REALITATE — DORUL DE A-L AUZIPEDOMNUL ISUS INGERUL DOMNULUI —_—__ BOTEZUL CU DUHULSFANT — — OINTALNIRE DEOSEBITA CU DOMNUL YINDECAREA MINUNATA — INVELITOAREACAPULUI ——— MIREASA DEPEMUNTE — — — — CASATORIA — CELE TREICATEGORIIDE CoPit— ~~ CUMADEAUR —— FEMEIADELAFANTANA __ FIULDURERI-1_ CETATEASFANTA FIUL DURERII-2-VINDECAREA COPILUL CARE VA AVEA NEVOIE SA-SLBLECE CAPULPEPIEPTUL DoMNULUI__ yt FETIJADEPESTRADA .... ns BINECUVANTAREA LUATA DINTR-O FAMILIE SUDATA ALTEIA _ DUBLABINECUVANTARE INASTEPTAREA STAPANULUI _- DRUMULSPREGOLGOTA DEMARE PRET TRIMISI DE DOMNUL LL it INCERCAREA CREDINCIOSILOR ain. RUGACIUNEA CENU SE AUDESUS = a9, SULULAURIU__ eee ek INSTINTAREA DIN 1988 pee nee ae MASINA PE CARE NE-A DAT-ODOMNUL —— 148 TELEFONUL — aie INGTIINTARE PENTRU POPOR (1995) Ome LUCRARE CU PRIVIRELA VENIREA DOMNULUI_— 153 SPOARTACEASTRAMTA 8 INSTIINTARE DATA PRIN VEDENIE DE NOAPTE INSXL1998 _ 18 CUVANTINAINTE 100. 126-11 a dovinga exprimatd de uni fat din bicerc ide fat suroride corp, de. asterne pe hate lucrdrle Dommulu ce Ini-aufostardtate prin vse, vedeni si descoperie, dupd multe ‘citi, am inceput si seri unele dintreexperlenfele avute cu Dommul. Cred e4 pentru uniiaceste luerl vor fun prile de Imbsirbataresitnaintare pe calea credinei ‘Mulls vreme nus am vit sd astem pe hte acest hacriti _primite din partea lu! Dumnezeu, pent cas nu se Infeleag {Breit c4 ms scot pe mine in evident. Nici n-ag vrea sa fie (pentra unin prile) dea hull sau de a ponegei lucrarile Domnuluicate prin DuhulSFint, pentrsaltiide a cree altceva (ai malt dectt mi- fost dat de Dom) sau, pentru oaltt ‘pari, care nt ered pur i simple nimic btindu sijocde cemu stuginacurese ‘Dupiimal mult timp de gandite, m-am hottratotust st Scfla acest lucrir,cicl am gisit crs: Vorbit despre toate ‘minnie Lu Fili-cacu Numele Lui Cel Sfan (Ps 1052-3). ‘De apt, aceste iri nu imi apartin, cf sunt ale Dom- ul, Chint dacs uneorprintr-inlerpretare gresit, se vor fla pentra uni prilejur de poticnire, nbdijauiosetolusi cb ‘pentmn mulfele vor fin mijfoc de nbsrbitare lauds adust Dommutv ‘Ns tote lle vii notre au cerlsenin.Uneorcind sources ascunde, of aven de nant futur valurcind hu puter nants prin vedere, ci namal prin credin car, ‘enn o aves valores ourulu cura, tebe weal pri focal Inceretilor(1 Petra 1-7. Tini cau seama ct ecstarea multora cere mangsierea saerifr or. Dar oan ule pot ofr. De ap. ml ic ‘ura desttinuienimaralproblemelesnecrnire a dorindca ‘nutaiDomnal care canst rare, se aducl to console “pean aeestorrindar este tocma cela des mangle inimilecuprinse de ntnistare,binecunoscute de Dumneze, onfo ctvdntuttcin2Cor 135: prin msngerenc care — oj ngine suntom mngéiatide Dumnezeu, si putem mangaia (peceicesoafiin veunnecas." ‘Siu cf sunt atta orfani care nau cu spune un cuvant, maprimeseniio manger, vlzdndu-sesinguratil 3 frssens pepsimine Bu, caream foxtorfana dela virst de Sank, vreau si ‘ical de isis lespun cl soar lormae recut cu vederes, iar ei nu sunt uitai, pentru cf Cel ce le poartd de griji se ‘numeste Dumnezeul Cel viu, ApSrdtorul viduvelor gi al orfanilor (Ps. 68:45) Char dacd ei nu mai sunt ingrijitide 0 imams gi un tata paméntesc, sunt in permanenté sub ‘supraveghore sapirarea Tatu cerese. 'Ma gandesc apolabolnavi fra nddejde, ard sperants pentru cl amen lestspus Am ficutfot cea depins deat — hu mai avem ce face” Pent acest osanditice asteaptd ca lta scintele de vat sls stings 9 pentru raf alti chit) dde diavolul prin diferite boli, Domnul are un cuvant de Inbrbatare:pentri el mai este nidojde— Dumnezeul nostra teste Elesteacelag ier, azi sin vec gi dain recut alucrat ‘uisemne si minuni, ffl crear gi astiintervine Mn cazuri {rele vindecd boloav firs speran, vorbest prin Dull Séint (apte 169, 10, El Se arata sl astdei unora spundndule Ew ‘sunt! aratindu-le mnie strapunse In Numele Lui i asizi ‘orbi capita vederea, shlopil umbls, labanogtse scolar (ei stipanitide duhur (epileptic), sunt liberal. Cuvantul ‘Doman din Marci 1617-185 Imphinest sack ta semnele ‘are vor Insofipe cei ce vor crede: In Numele Meu vor scoate smile: ous medical te vindect”. Nu sin ct veme a ad seas crs mal infamcafntin[aboraor seca je paterea de vndecarea Dornluimicercela anda rurme accstel cect vines ot oh set dcaptibanee Je pemine van ud a epecae lea dat Donna prin Dual tnt, Kam sfitumtca al zecelea lepros cind a fost vindecat, ae get Demet ct man datoare cul Seong pe pant nam gs st mulfumesc inden Hee peqenanct pm smgeam perfect vindeat Mt ive arp ie pe a oe aept pentru cain pall ny putea seep Bee a atime de inghur se inigeau deodattin 2 ced pumesm nina po piept mise paren AO espa nn primes ae deo, Acamn mac pnt saad, episod aura amigitinca Sharaplrststigind Mea vindea Dorma Uist Setanta Demnal na vindeeal complet” A these gamut L-arltudatpe Doma Sc muna Pand nai de ac am clmes GescsotbnltSavies be adustDonnalitnvec ce mca cut Domnull chemotiintr-obieerics unde -a ads Domnul de tre zile pent o cau deosebits.CAnd eau eiunaj din mai multe piris-afinat fara uri frail Batrdni au spus 98 facem cauza pis nainiea Domnulul. Ne-am rugat un rispuns din partex Domne. tune, enti osordbolnav decancer care cerea ea sl doreaca Domnall so vindece.Fratiiarfi ‘Domnului ca privirelaea, darn 5-2 es loea undeva int-um sat de munte re kd rai pastor, au plecatla sora aeatele lor Eu trebuia st vin ens tonal ptt org apo s8auautobuzl In aatobus a fost foarte caldaglomerst Cred am sjuns acasam spuspinlor cum nea bucurat a atunare Find tansprat din pricina cir de pe autobuz, am stfteam pe unscaun mir lat Datful Fam pus pe Spaele scauraul east mdvicorescpuling nam cezemat Capul de mask. Deodatars resin faa men apa sol ‘cetescmbrieatin all cu sll auiv in mang, sma 2s ,Am vents dlezvalltaina cu pivrela catia pent cares ads aceletrel ie dejertia ncetateatncare aft, dar pentru cin a nvelitoareapecap, nu potsi-tidezvSluitaina” i apola dlsparut.Mi-am pus repede batical pe cap yim-am rugat Dotanulu: Doarine, Tugtickeu nu am obicish omblicu capa descopert jar acum a fost doar teva cipe cd Lam datjosdin enuactlduri Donal azisch nich da adins atrimis sol atunes, cast sts eke rebuie stam nvelitoarea pecap tot impul in pricing ck eu uti cdnd Doma vrea Semi deo un anunf sau trmitesliaceeaseS cn mes at daci nu am fnvelitoarea nu mise neredinjeara mesa Donan Apo mn-espusmesile privrela sors blnavide ‘ances, sanuie dato err 3 jeretor ase peal va vindeca de cance timp de sce luni va Fsanatoae, ‘merge in casa Domi sce dinjur vor vedea che vindecst ‘Dac dup gas uni va ven oat bal peste ca care ova apsa treumt,apoi va rece din vat lc hott sl plece, ci apar Zori aleve penton Planul nse shin pena ch, dock ar rimane in viajar depts de Dommal sar pag’ Suflefeaec. Domul aspuscS cesta ese seminal Ela vO sorarespectiv va nur dupanoutinapedmiacerat stan totdeaanacapal acoperi. Amanat fra cave saa ragat pentru ea dupatingtimaten primis Int-adevi, sora a fost ‘indecatl de cancer ssase linia hcrat cas Ta cimp, at ” _ RASPLATA MAMELOR CREDINCIOASE Domnul a mat zis: Mamele care au copii mul adue ints aspre impotriva Mea, spundnd: «Pe mamele cu mali Domai lemaiarein vedere pentru ci leu mai potfi $4 pocite: nu mai po! merge regulat la adunare din pricina i pot merge deca ae larugiciune sala strange fd cintetn cor, na mai pot merge nicer sf luceze pentru nul cele ebuie s e tot aed intre cops. De multe ori sud idee sicac in dezntdenleca cd peele Dorn 109 salem are inveere Sia cvin asc ct ei anit nica haat winteaslavel—~ Prov. 166 1813) URIASUL I. La dova probs Satan nu vine mascat, clint puters sh mie de petra pectic Ne pus chasa dupa cum Domnul lous afor opiate teat timpdedidenie (os 4119,wtasaina etincaya Zee fecarediferite probe de ncercare Dem ne so S-atugat, afostintmatauputeredesur atone sere ee indent st. spiteasl pe, Full Damacnee th spititi de Diavolul in mai multe feluri: la unii vine cu tnalfa . [halpwinestimbieuslavasiononealumds nso inaeg, ‘enerederes vor fmt cNa dnc upi anaes ecredinca i nepe ca Dual Stam deal enepett oe 129 ee fil tac in cuget sin nd s nu reads lucrile Duhului ‘fant (prooroct, vedeni, ning date de sus alte cri) Dar noi vom brut numai prin singele Domnulu sus prin Cuvantul Sau. Cénd suntem ispiti, trebuie sine rugam si trebuie i-I mustrim pe Satan zcind: Singele Domo Isus Hristos ete mustre, Satan! Tu nani ptere supra mea. Eu euntun copil rlcumpaeatcu sangele Domne acoperit cusdingele Lu”: Numai aga vom putea ei biruitor. ‘LUPTA DUHURILORIN FAMILIE LIL, Satan ine s atace famille cedincioslor cu toate parte sipealta, ice Domnul" 6, Tresit-vls voi bitrani ai poporului, care judecafi peiinie poporulul Meu dupa infitisaresi dupa cele ezite na ‘upd dreptate sadevar.Sunteichemafisisustinef adewiral ‘Meu gs judecati dupa dreptaepricina poporulut Mey, che sacha vetilucra dupa adevie, vo intra Lula judecata cays vei pusiincintars dincintarin euptor sar pe citar pd se vadezlipi zgura de pe voi,casise vad strlucirea aural ‘surat, Nu-i mult un ur wafi pasin popor tata pleava g Partea usoaravaf spulberatdsiru vor chmane deedt boabeleca {Breutate, Deacees infelogetifccae sii faci verifcare pind ‘i prea tira, 2ice Dom" 2. Tre2if-v8 voi care tebules stat de veghe pe zidurt Vegheatca simu aipiti nic sd nu cide delalocul de veghe unde v-am agezat, ci voi nuavet part nic dept la mparfeala lejos, ci chemarea vousri etna casi va pstraipodonbele e pret si s& nu luatinimic din crurile degertdcunii ce Domnul. Din ricind cé uniinu sau pastrat alegerea gi local, dlinpricind chr giaulnfleschemarea