Sunteți pe pagina 1din 2

Asociatia...

(Unitatea)

Nr.PaginaAn

REGISTRUL PENTRU EVIDENA FONDULUI DE REPARATII


(pentru asociaiile de proprietari - cod 14-6-25/b)
APARTAMENT/Spaiu NR. ............
Suprafata utilamp
Cota-parte indiviza.%
Nr.

O PE RAT I U N I
Suma

crt.

Nr. Si data documentului


de stabilire /incasare/
plata
1

Explicatii

Stabilita

Incasata

Platita
pentru
lucrari
5
Report:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
De reportat:

SOLD

Intocmit,
Model realizat pe baza Ordinului nr.1967/2007 de catre

ACP TURN'78