Sunteți pe pagina 1din 37

LICEUL TEORETIC NICOLAE BLCESCU

CLUJ-NAPOCA

PLAN MANAGERIAL
An colar 2014-2015

Cluj-Napoca,Str.Constana nr.6, cod 400158, tel./fax 0264432518,


e mail:balcescu@yahoo.com
www.balcescucj.ro

e mail:lnbalcescu@yahoo.com,www.balcescucj.ro

Avizat n CP din .........................


Director: prof. MARINELA ZAMFIR

PLAN MANAGERIAL
An colar 2014 2015
Direcii strategice i obiective de referin ale Liceului Teoretic
Nicolae Bcescu Cluj-Napoca

inta strategic
1. Asigurarea condiiilor i resurselor pentru servicii educaionale de calitate printr-un
management activ i eficient al instituiei colare
1.1.

Planificarea activitilor i organizarea intern a instituiei colare n vederea asigurrii


condiiilor optime de funcionare, n conformitate cu actele normative emise de MEC i ISJ Cluj

1.2.

Crearea unui sistem de organizare i gestionare eficient a documentelor i informailor legate de


elevi, personal angajat;

1.3.

Personal implicat, motivat n desfurarea unei activiti eficiente i de calitate;

1.4.

Asigurarea condiiilor pentru evoluia n carier i dezvoltarea profesional a cadrelor didactice

1.5.

Asigurarea egalitii de anse n educaie pentru toi elevii colii;

1.6.

Constituirea i gestionarea eficient a resurselor financiare necesare atingerii scopurilor i


intelor strategice propuse;

1.7.

Crearea n coal a unui climat de disciplin i de responsabilitate, care confer sigurana fizic
i psihic a elevilor;

1.8.

Asigurarea serviciilor de orientare i consiliere pentru elevi i prini;

1.9.

Modernizarea i dezvoltarea bazei materiale a colii n vederea asigurrii unui demers didactic
modern i eficient.

Tinta strategic
2. Creterea calitii i eficienei Serviciilor educaionale
Obiective specifice:
2.1. Proiectarea i realizarea curricum-ului cu accent pe activiti centrate pe elev
2.2. Elaborarea unui Curriculum la Decizia colii care s rspund nevoilor elevilor i comunitii,
caracterizat prin diversitate, prin flexibilitate i prin pragmatism;
2.3. Asigurarea unui climat educaional care s favorizeze participarea elevilor i a profesorilor la
programe de pregtire special, n vederea obinerii performanei colare la toate disciplinele de
nvmnt;
2.4. Aplicarea evalurii colare ca demers de observare i interpretare a efectelor nvrii, i instrument
de orientare pentru deciziile necesare unei bune funcionari a colii;
2.5. Asigurarea unui climat educaional care s favorizeze participarea elevilor i a profesorilor la
programe de pregtire special, n vederea obinerii performanei colare la toate disciplinele de
nvmnt;
2.6. Realizarea unui program de activiti extracolare pentru elevi, pliat pe nevoile integrrii
comunitare i sociale generale.

Tinta strategic
3. mbuntirea imaginii colii prin comunicarea i colaborarea cu comunitatea i mass-media
Obiective specifice:
3.1. Implicarea activ a comunitii locale i a asociaiei prinilor n viaa colii;
3.2. Derularea unor parteneriate i activiti cu impact n comunitatea colar i local ;
3.3. Promovarea imaginii colii.

1. Planificarea activitilor i organizarea intern a instituiei colare n vederea asigurrii condiiilor optime de funcionare, n
conformitate cu actele normative emise de MEC i ISJ CLuj
Indicatori de performan: Calitatea planificarilor elaborate, respectarea lor n proportie de 90%
Activiti

Responsabiliti

Beneficiari

Modaliti de evaluare

Termene

Constituirea i organizarea echipei manageriale i a Echipa

Elevi

Existena i ntocmirea corect a Septembrie-

comisiilor de la nivelul colii.

managerial a

Cadre

organigramei colii

Constituirea CA;

colii, comisiile

didactice,

Existena deciziilor de numire a 2014

Constituirea

Prini

membrilor comisiilor, conform

comisiilor

sectoarelor din coal, CA,

administrative din coal;

Organizarea

eficientizarea

CP efi sectoare,
sistemului

comunicare intrainstituional.
Elaborarea graficului i a tematicii CA i CP

ntocmirea

de efi de catedre,

documentelor
constituirea

de

prezen,

care
i

atest

componena

legal a acestora.
Elevi

Existena orarului ntocmit n Septembrie

schemelor orare i a programului personalului Secretar ef,

Cadre

conformitate cu normele de 2014

didactic, didactic auxiliar i nedidactic

didactice,

igien

orarului,

condicii

organigramei instituiei i

CEAC

octombrie

a Directori,

Comisia pentru

colar

pentru

ntocmirea graficului de desfurare a serviciului pe ntocmirea

asigurarea egalitii de anse

coal de ctre elevi i cadre didactice

pentru toi elevii colii.

orarului

Cunoaterea i aplicarea noilor prevederi i acte Echipa

Elevi

Documentele ntocmite: planuri 20.10.2014

normative emise de MEC i integrarea n documentele managerial a

Cadre

manageriale, planificri, planuri

proiective ale instituiei noastre

didactice

de activitate ale comisiilor etc.

colii, CA, efi

Activiti de documentare i informare organizate n sectoare, efi de

sunt conforme cu prevederile i

CA, comisii metodice.

catedre, CEAC

actele normative emise de MEC

Intocmirea documentelor interne i de planificare


conform noilor acte normative

Formularea i asumarea de sarcini i responsabiliti Echipa

Elevi

Calitatea planurilor manageriale In cursul

pentru

Cadre

elaborate la nivelul sectoarelor, anului colar

didactice,

catedrelor

Prini

specificarea

ndeplinirea scopurilor i obiectivelor managerial a

stabilite n documentele proiective

colii, CA, efi

Elaborarea analizelor, a planurilor de activitate i de sectoare, efi de


msuri la nivelul comisiilor i sectoarelor n vederea catedre, dirigini,
ndeplinirii scopurilor i obiectivelor stabilite

1.2.

comisiilor
termenelor

cu
i

responsabilitilor concrete.

CEAC

Crearea unui sistem de organizare i gestionare eficient a documentelor i informailor legate de elevi, personal angajat,

Indicatori de performan: Timpul necesar identificrii i accesrii unor informaii legate de personalul angajat, elevi, baza material:
maximum 30 minute
Activiti

Achiziionarea documentelor colare i a actelor Director,

Beneficiari

Modaliti de evaluare

Termene

Elevi

Documentele colare

Pe durata

Cadre

completate

anului colar

Completarea, utilizarea i gestionarea actelor de Dirigini

didactice,

Timpul necesar identificrii i

studii conform normelor legale

Absolveni ai

accesrii unor informaii

colii

Modalitile de securizare a

de studii

Responsabiliti
Secretar ef

Cadre didactice

Asigurarea unui sistem eficient de accesare i


arhivare i securizare a documentelor colare

documentelor

ntocmirea, completarea, actualizarea documentelor Director,

Personalul

Statele de funcii, dosarele Septembrie-

i bazelor de date/ machetelor electronice referitoare Secretar ef

didactic,

personale,

contractele

la elevi, personal, baza material a colii

didactic

munc,

ale

CEAC

auxiliar
nedidactic

de octombrie

angajailor, 2014

i documentele i bazele de date


electronice

ISJ Cluj

1.3.

Personal implicat, motivat n desfurarea unei activiti eficiente i de calitate

Indicatori de performan:
Cresterea ponderii personalului didactic cu performane deosebite
Numrul cadrelor didactice titulare.
100% Cadre didactice calificate
Activiti

Responsabiliti

Acoperirea normelor didactice cu personal didactic

Echipa managerial a

Elevi

ncadrrile pe anul colar 2014- 10

calificat si cu personal titular, pe principiul

colii, efii de catedre,

Cadre

15. Gradul de respectare a Septembrie

contiunuitii i egalitii de anse acordate elevilor

secretariat

didactice,

continuitii profesorilor la clase

Elaborarea planului de ncadrare pe anul colar

Echipa managerial a

Elevi

Planuri de ncadrare pe anul Februarie-

2015-2016

colii, efii de catedre,

Cadre

colar 2015-2016

Discuii la nivelul catedrelor, n CA i CP pentru secretariat

didactice,

Procese verbale ale edinelor de

ntocmirea proiectului de ncadrare pentru anul

ISJ

catedr, CA, CP la care s-a

2015-2016

Beneficiari

Modaliti de evaluare

discutat proiectul planului de

Termene

2015

Martie, 2015

ncadrare pe anul colar urmtor

Intocmirea proiectelor de ncadrare la nivelul


fiecrei catedre pentru anul 2015-2016
Constituirea i funcionarea comisiei de mobiliti

Echipa managerial a

Cadre

Calitatea

din coal pentru susinerea demersurilor de

colii,

didactice

venite n coal prin activiti de anului colar

constituire a unui corp profesoral de nalt calitate.

Comisia de mobiliti

mobilitate a personalului didactic

Consilierea i sprijinirea cadrelor didactice

efii de catedre,

Dosarul comisiei de mobilitate

participante la mobiliti

secretariat

cadrelor

didactice Pe durata

Respectarea etapelor procesului de micare a


personalului didactic
Evaluarea

activitii

personalului

didactic

i Membrii CA, comisia Cadre

nedidactic

CEAC,

Intlniri, edine de catedr, comisii etc. pentru

catedre

efii

activitii personaluilui didactic i nedidactic din


coal
procedurilor

Iunie-august

Procese verbale ale sedintelor de

2015

catedre/comisii

o evaluare complet, transparent i obiectiv a

Intocmirea/revizuirea

de didactice

Fie de evaluare

pentru:

evaluarea personaluilui didactic i nedidactic din


coal

1.4.

Asigurarea condiiilor pentru evoluia n carier i dezvoltarea profesional a cadrelor didactice

Indicatori de performan: Creterea numrului de cadre didactice cu gradul I i II. Participarea a cel puin 10% din cadrele didactice
la cursuri de formare i a acel putin 5% la conferine, simpozioane, workshop-uri pe teme legate de educaie.
Activiti

Responsabiliti

Modaliti de evaluare

Beneficiari

Termene

Informarea cadrelor didactice cu privire la

Echipa managerial a

Cadre

Dosarul RFC-istului

Octombrie

reglementarilor n vigoare referitoare la cariera

colii, efii de catedre,

didactice

Dosarele intocmite de cadrele

2014

didactica si etapele formarii profesionale:

Comisia pentru

definitivat, grad II, grad I, doctorat, recunoasterea

activitatea de formare

gradelor didactice etc.

continu

Facilitarea participarii cadrelor didactice la

Echipa managerial a

Cadre

Evidena formrii continue a Pe durata

cursuri de formare

colii, efii de catedre,

didactice

personalului din coal.

Informri privind oferta CCD i a altor instituii

Comisia pentru

Elevii

Solicitri,

didactice

anului colar

contracte,

Monitorizarea participrii la cursuri de formare activitatea de formare

parteneriate ncheiate cu CCD

continu, completare de studii, masterat, doctorat continu

etc.

organizarea n coal a unor

alte

cursuri

instituii

de

formare

pentru

pentru

personalul colii
Intocmirea unei diagnoze privind nevoile de

Directori, efii de

Cadre

Diagnoza formrii continue

formare n vederea dezvoltrii profesionale i

catedre, Comisia

didactice

Plan de msuri pentru a sprijini anului colar

personale a a cadrelor didactice i nedidactice

pentru activitatea de

Elevii

dezvoltarea

formare continu

personal a cadrelor didactice


i nedidactice

profesional

Pe durata

ncurajarea participrii cadrelor didactice la

Directori efii de

Cadre

Numrul de participri la

Pe durata

simpozioane, conferine, workshp-uri, ca autori de

catedre, Comisia

didactice

simpozioane, conferine,

anului colar

lucrri tiinifice, publicaii, manuale, auxiliare

pentru activitatea de

Elevii

workshp-uri

curriculare

formare continu

Numrul lucrrilor tiinifice,


auxiliarelor, publicaiilor
elaborate de personalul colii

Susinerea cadrelor didactice valoroase n

Cadre

Numrul cadrelor didactice

Pe durata

demersurile lor de dezvoltare profesional prin

didactice

membre n comisii de

anului colar

participarea ca membri n diverse comisii, consilii

ISJ

examene, consilii consultative,

consultative mentori, metoditi etc

Comunitatea

mentori, metoditi etc

Directori, CA

local
Stimularea personalului prin recomandarea pentru Directori, CA

Cadre

Numrul cadrelor didactice

Ianuarie-

obinerea gradaiei de merit;

didactice

care beneficiaz de gradaii de

februarie

merit

2014

1.5.

Asigurarea egalitii de anse n educaie pentru toi elevii colii

Indicatori de performan: Creterea resurselor identificate i mobilizate pentru sprijinirea elevilor cu nevoi speciale
Activiti

Responsabiliti

Modaliti de evaluare

Beneficiari

Termene

Identificarea elevilor care fac parte din familii nvtori,

Elevi

Existena evidenei elevilor cu 15.11. 2014

defavorizate/ vulnerabile sau a elevilor cu nevoi psihologul colii,

prini

situaie

speciale.

dirigini,

sau

10

cu

social
nevoi

defavorizat
speciale

Stabilirea modalitilor i mijoacelor pe care

Comisia de acordare

specificarea

coala le are pentru a veni n sprijinul acestor a burselor.

materiale i umane mobilizate

Secretariatul colii

elevi.

resurselor

pentru sprijinirea acestor elevi

Consilierea prinilor privind documentele i


demersurile necesare acordrii burselor colare,
i aplicrii programelor Bani de liceu, Euro 200

Preluarea dosarelor, ntocmirea i transmiterea


documentelor pentru obinerea de ctre elevi a
burselor i ajutoarelor destinate elevilor cu
performante deosebite, sau cu situaii materiale
dificile.

1.6.

Constituirea i gestionarea eficient a resurselor financiare necesare atingerii scopurilor i intelor strategice propuse

Indicatori de performan: Utilizarea a cel putin 25% din bugetul realizat pentru dezvoltarea bazei materiale proprii;
Valoarea veniturilor proprii i a celor obinute din sponsorizri,
Activiti
Constituirea

bugetului

in

Responsabiliti
conformitate

Beneficiari
Instituia

cu C.A.

de

Modaliti de evaluare
Adecvarea

Termene

bugetului 15.11.

prevederile legale n vigoare, pe urmtoarele surse Director

nvmnt

prognozat

de finanare:BL, BS, VP, SP

Contabil sef

Comunitatea

dezvoltare;

Secretar sef

local

Analiza bugetului;

Administrator

Elevi

Documente privind dezvoltarea

11

la

proiectul

de 2014

Prini

Bibliotecar

bazei materiale;

Cadre
didactice

Elaborarea de ctre catedre/comisii a planurilor Directorul colii,

Instituia

de dotare

C.A.

nvmnt

Elaborarea planurilor de investiii

Administrator

Comunitatea

Asigurarea resurselor bugetare necesare prin efii de catedre, efii

local

Discuii, chestionare adresate

Pe durata

atargeri de sponsorizri i obinerea de venituri de sectoare

Elevi

elevilor prinilor, profesorilor

anului colar

Prini

cu privire la dotarea colii

proprii pentru realizarea planurilor propuse

Consultarea

implicarea

prinilor

Preedintele
n Asociatiei prinilor

demersurile de modernizare a acesteia


Stabilirea priorittilor n vederea repartizrii

de Planuri de investiii, liste de

15.11 2014

achiziii, liste de inventar

Cadre
didactice

Directorul colii,

Instituia

de mbuntirea dotrii spaiilor Pe

fondurilor, a mijloacelor fixe si a obiectelor de C.A.

nvmnt

colare i auxiliare

inventar

Administrator

Comunitatea

efii de catedre, efii

local

servicii educaionale de calitate

de sectoare

Elevi

scopul

asigurrii

durata

anului colar
unor

Prini
Cadre
didactice
Demersuri concrete pentru diversificarea si/ sau Directorul colii,

Instituia

suplimentarea surselor de finanaare;

C.A.

nvmnt

Administrator

Comunitatea

Cadre didactice

local

12

de Contracte de sponsorizare,
Venituri proprii

Pe

durata

anului colar

Contabil ef

Elevi,Prini
Cadre
didactice

1.7.

Crearea n coal a unui climat de disciplin i de responsabilitate, care confer sigurana fizic i psihic a elevilor;

Indicatori de performan: creterea siguranei fizice i psihice a elevilor


Activiti

Responsabiliti

Reactualizarea i revizuirea Regulamentului de ordine


interioar
Elaborarea unui sistem unitar de recompense i
sanciuni care s fie aplicate tuturor elevilor.
Introducerea obligativitii uniformelor i la clasele de

Beneficiari

Modaliti de evaluare

Termene

ROI revizuit

Ianuarie

Elevii

Direciunea,
Comisia diriginilor
Comisia de

Cadrele
didactice

2014

revizuire a ROI

liceu
Servicii medicale i stomatologice de calitate pentru Directorul colii,
Diriginii,

elevi, prin cabinetul medical propriu


Colaborarea

cu

personalul

cabinetului

medical, Personalul de la

Elevii colii

Fie

medicale,

registre

de In cursul

evidene ale cabinetului medical

anului

Numrul elevilor vaccinati

colar

stomatologic i cu instituii medicale pentru sprijinirea cabinetul medical,

Numrul

aciunilor de:

beneficiat de serviciile medicale

stomatologic

elevilor

care

au

evaluare a strii de sntate a elevilor i cadrelor

ale cabinetului colar

didactice

Discuii cu personalul medical,

de prevenire a mbolnvirilor

elevii, prinii, chestionare de

asigurarea serviciilor medicale curente medicale i

satisfacie a elevilor i prinilor

13

stomatologice sau de urgen

educaie sanitar a elevilor

Asigurarea securitii personale a celor implicai n Directori, Dirigini,

Elevii colii

Existena contractelor i

Septembrie

activitatea colar pe durata desfurrii programului

Personalul

parteneriatelor cu firme de paz,

octombrie

colii

ONG-uri, instituii de meninere

2014

Personalul firmei

Reactualizarea contractului cu firma specializat de de paz,


paz

efii de catedre.

a ordinii.

ntocmirea procedurilor pentru gestionarea

Comisia PSI

Afiarea la loc vizibil a normelor

situaiilor de criz/ urgen i stabilirea

Comisia PSM

de protecie a muncii, PSI,

octombrie,

responsabilitilor ce revin personalului didactic i

a procedurilor i planurilor de

noiembrie

nedidactic

aciune i a responsabilitilor n

2014

Colaborri cu instituii medicale, ONG-uri,

situaii de urgen.

instituii de meninerea ordinii etc.

Informarea elevilor i personalului colii asupra

Directori,

Elevii colii

Graficele exerciiilor efectuate i

Octombrie

procedurilor i planurilor de aciune i a

Dirigini,Comisia

Personalul

rezultetele lor

2014

responsabilitilor n situaii de urgen.

PSI

colii

Raportrile referitoare la

Organizarea de exerciii la nivelul colii pentru a

Comisia PSM

exerciiile propuse i efectuate

cunoate modul de aciune n situaii de urgen i

Aprilie 2015

pentru micorarea timpului de reacie n astfel de


situaii
Extinderea

sistemului

de

pentru coridorul de la demisol

supraveghere

video Direciunea colii

Elevii

Contabil-ef

Personalul

Administratorul

colii

colii

14

Camele video instalate

Mai,
2015

Intrirea gradului de supraveghere a elevilor pe Directori, toate

Personalul

timpul pauzelor prin dublarea numrului zilnic de cadrele didactice

colii

Graficul serviciului pe coal

Pe durata
anului
colar

profesori care efectueaz serviciul pe coal


Elevii

Fiele de protecia muncii

Septembrie

pentru cunoterea normelor de protecie a muncii

Personalul

semnate de elevi i de tot

2014

ntocmirea documentelor prevzute de legislaie

colii

personalul colii

Martie 2014

Organizarea de activiti i parteneriate cu instituii, Directori, dirigini,

Elevii

Portofoliul consilierului educativ Pe durata

asociaii ONG, destinate reducerii violenei fizice i toate cadrele

Prinii

ntregului an

verbale n coal

Personalul

colar

Instruirea periodic a

profesorilor i elevilor Cadrele didactice

privind securitatea muncii i PSI

didactice,

Organizarea de activiti i parteneriate pentru educaia Consilierul

colii

antidrog, anti-fumat, anti-alcool

educativ

Comunitatea

Psihologul colii

local

Monitorizarea

absenelor

msurilor conform ROFUIP


absenteismului

elevilor i
pentru

aplicarea Directori, dirigini,

Elevii

Portofoliul comisiei de

Elevii

scderea toate cadrele

Prinii

disciplin i combaterea

Personalul

didactice,

Personalul

violenei

colii

Consilierul

colii

educativ

Comunitatea

Psihologul colii

local

15

Asigurarea serviciilor de orientare i consiliere pentru elevi i prini

1.8.

Indicatori de performan: Creterea cu 10% a numrului elevilor i prinilor care au beneficiat de servicii de informare i consiliere
n alegerea carierei
Activiti

Responsabiliti

Beneficiari

Modaliti de evaluare

Termene

Intocmirea unui grafic al activitilor de Directori, consilier

Elevi

Existena cabinetului de

n cursul

orientare i consiliere a elevilor i prinilor

Prini

orientare i consiliere dotat cu

anului colar

Sprijinirea activitilor i demersurilor iniiate dirigini, psihologul

Comunitatea

cele necesre desfurrii

de psihologul colar n scopul furnizrii unor colii

local

activitii n condiii optime

educativ, nvtori,

servicii de orientare i consiliere de calitate

Chestionare adresate elevilor,


prinilor privind utilitatea i

Informarea diriginilor, elevilor i prinilor cu

eficiena activitilor de

privire la programul, serviciile i

consiliere desfurate n coal

activitile

desfurate n cadrul cabinetului

Raportul de activitate al
consilierului pedagogic

Stabilirea

unui

program

de

orientare Directori, consilier

colar i profesional pentru elevii clasei educativ, nvtori,


a VIII-a i a XII-a

Elevi

Existena unui grafic al

n cursul

Prini

activitilor de orientare i

anului colar

dirigini, psihologul

consiliere a elevilor i

Informarea prinilor referitor la desfurarea colii

prinilor

examenelor i admiteii la liceu


Sprijinirea

elevilor

pentru

autocunoatere

orientare n carier prin:

Derularea proiectului Skills

i Directori, consilier
educativ, nvtori,

For

Jobs dirigini, psihologul

destinat elevilor claselor a IX-a i a X-a colii

Elevi

Dosarele aferente proiectului

n cursul

Prini

Conturile create pe cele dou

anului colar

platforme
Rezultatele obtinute n urma

16

pentru

Orientarea

utilizrii platformei

Carier,

implementat de ctre AJOFM Cluj,

Inscrierea elevilor din clasele a XI-a i a


XII-a, pe platforma implementat de ctre
Cognitrom Cluj

Parteneriate cu instituii de nvmnt superior Directori, consilier

Elevi

Parteneriatele ncheiate cu

n cursul

locale i internaionale, pentru promovarea educativ

Prini

instituii de nvmnt

anului colar

ofertei educaionale i sprijinirea elevilor n psihologul colii

superior

alegerea universitii i specializrii pe care o

Programul de promovare

vor urma
Modernizarea i dezvoltarea bazei materiale a colii n vederea asigurrii unui demers didactic modern i eficient

1.9.

Indicatori de performan: Creterea numrului de sli, a adecvrii spaiilor la destinatia lor i a dotrilor din laboratoare, cabinete,
bibliotec
Activiti
Adecvarea

(sli

de

clas, Directorul colii,

Modaliti de evaluare

Termene

Numrul slilor de clas i

In cursul

laboaratoare, cabinete, sala de sport) la planul de C.A.

Cadrele

laboratorelor, suprafaa i

anului colar

colarizare i la profilul colii, astfel nct acestea s Administrator

didactice

amenajara acestora, gradul de

susin calitatea actului educativ.

Prinii

utilizare al lor;

colare

Beneficiari
Elevii

spaiilor

Responsabiliti

efii de catedre, efii

Elaborarea unui plan pentru reorganizarea i de sectoare

Curenia, iluminarea,

reamenajarea unor noi spaii colare

nclzirea, gradul de siguran,

lucrrilor

semnalizarea spaiilor colare

Demararea

pentru

mansardarea

cldirii II, pentru asigurarea spaiului necesar

Funcionalitatea, dotarea i

17

claselor pregtitoare

utilitatea laboratoarelor i

Atragerea de fonduri extrabugetare pentru

cabinetelor

susinerea planurilor elaborate

Reorganizarea i reamenajarea unor sli de


clas, laboratoare, cabinete

Asigurarea
auxiliare.

accesibilitii
Adecvarea

spaiilor

instalaiilor

colare
sanitare

i Directorul colii,

Elevii

Existena semnalizrii

Pe durata

la C.A.

Cadrele

corespunztoare a spaiilor

anului colar

didactice

colare i auxiliare.

Prinii

Existenta rampelor i spaiilor

cerinele elevilor clasei pregtitoare

Administrator

Asigurarea localizrii uoare a spaiilor colare efii de catedre, efii


i auxiliare prin semnalizarea acestora

sanitare corespunztoare

de sectoare

Dezvoltarea i adecvarea fondului de carte al Bibliotecar

Elevii

Necesarul de cri, manuale,

Pe durata
anului colar

bibliotecii la:

efi de catedre,

Cadrele

periodice, materiale intocmit

numrul de elevi

Contabil

didactice

de catedre, efi de sectoare etc

Prinii

nivelurile de colarizare
solicitrile formulate de elevi i cadre didactice

Planul de achiziii

Asigurarea accesului elevilor i cadrelor didactice la

Liste de achiziii

bibliotec

Fiierul cititorilor

ntocmirea regulamentului de funcionare al


bibliotecii

Rennnoirea abonamentelor la publicaii

Evidenele utilizrii bibliotecii

Diversificarea fondului de carte i a materialelor

de ctre elevi i personalul

pe suport electronic sau audio-video conform

didactic

solicitrilor

18

Asigurarea manualelor necesare tuturor elevilor

Interviuri, chestionare aplicate

care au dreptul la manuale gratuite.

elevilor, prinilor cadrelor

ntocmirea planului de achiziii al bibliotecii

didactice

pentru anul colar 2014-2015


mbuntirea dotrii cu tehnologie informatic i Directorul colii,

Elevii

Numrul de calculatoare i

Pe durata

de comunicare i utilizarea eficient a acesteia

Cadrele

soft-urile existente

anului colar

C.A.

Asigurarea necesarului de sisteme de calcul Administratorul


pentru laboratoarele de informatic

efii de catedre,

Asigurarea conexiunii la Internet a reelei de Membrii catedrei de


calculatoare din coal

Contractul de conectare la
Internet

informatic

ntreinerea sistemelor de calcul i a reelei Preedintele

Planificarea orelor de diverse

locale

discipline n laboratoarele AEL

Consiliului consultativ

Extinderea utilizrii ICT pentru susinerea al prinilor


demersului didactic la discipline din toate ariile

Liste de achiziii cuprinznd

curriculare

echipamente i soft-uri

Asigurarea accesului la calculator i Internet a


tuturor elevilor i cadrelor didactice pentru

Interviuri, chestionare aplicate

documentare i informare

elevilor, prinilor cadrelor

Actualizarea/nlocuirea

unor

programe

didactice

echipamente uzate fizic sau moral

didactice

Identificarea i atragerea unor resurse financiare


pentru ndeplinirea planului de dotare cu
tehnologie informatic i de comunicare

19

II. Domeniul:
inta strategic:
Creterea calitii i eficienei Serviciilor educaionale

Obiective specifice:

2.1.

Proiectarea i realizarea curricum-ului cu accent pe activiti centrate pe elev

2.2.

Elaborarea unui Curriculum la Decizia colii care s rspund nevoilor elevilor i comunitii, caracterizat prin diversitate, prin
flexibilitate i prin pragmatism;

2.3.

Asigurarea unui climat educaional care s favorizeze participarea elevilor i a profesorilor la programe de pregtire special, n
vederea obinerii performanei colare la toate disciplinele de nvmnt,

2.4.

Aplicarea evalurii colare ca demers de observare i interpretare a efectelor nvrii, i instrument de orientare pentru deciziile
necesare unei bune funcionari a colii

2.5.

Desfurarea exemenelor naionale n condiii optime i obinerea de rezultate bune i foarte bune la examenele naionale

2.6.

Realizarea unui program de activiti extracolare pentru elevi, pliat pe nevoile integrrii comunitare i sociale generale;

20

2.1. Proiectarea i realizarea curricum-ului cu accent pe activiti centrate pe elev


Indicatori de performan:
Activitii didactice de calitate n care centrarea pe elev s fie principala caracteristic a demersului didactic. Numrul
asistenelor i interasistenelor efectuate s creasc cu 10%
Activiti

Responsabiliti

Cunoaterea de ctre toate cadrele didactice a Director


curriculum-ului naional aprobat de MEC

Beneficiari
Elevii

Modaliti de evaluare
Procese verbale ale

Termene
20. 10. 2014

edinelor de catedre

Director adjunct

Discutarea n cadrul edinelor de catedr efi de catedre

Portofoliile catedrelor

i n consilii profesorale a planurilor de


nvmnt,

programelor,

metodologiilor etc.

Includerea n portofoliile catedrelor a


documentelor

curriculare

emise

aprobate de MEC
Planificarea corespunztoare a coninuturilor Director

Elevii

Planificri anuale, i pe

nvrii pentru toate clasele i disciplinele Director adjunct

uniti de nvare corect

din planul de colarizare

ntocmite

ntocmirea

corect

efi de catedre

documentelor

de comisia

de

Portofoliile cadrelor

proiectare imediat i pe termen lung curriculum, toate


respectnd
nvmnt

planurile

programele

didactice

de cadrele didactice

cu accent pe metodele care

21

01.10.2014

promoveaz formarea de competene i


dezvoltarea de atitudini pozitive.
Asistene i interasistene la ore

Director

Elevii

Fiele de asisten

Pe durata

Director adjunct

Cadrele

completate

ntregului an colar

efi de catedre

didactice

Mijloacele didactice

Pe durata

Cadrele

utilizate, frecventa utilizrii

ntregului an colar

materiale de studiu care s permit asigurarea

didactice

lor

unei educaii de calitate

Prinii

Cadre didactice
Utilizarea de mijloace didactice adecvate, Toate
auxiliare

Adecvarea

curriculare,

strategiilor

echipamente

i didactice

metodologiei efi de catedre

didactice la specificul i motivaia fiecrui Toate


elev

cadrele Elevii

didactice
Adoptarea unor programe i soluii

Elevii

cadrele Cadrele

Informarea

regulat

echipamentele i materialele

didactice

didactice utilizate

Pe durata

Prinii

Portofoliile profesorilor,

ntregului an colar

pentru educaia difereniat

Auxiliarele curriculare,

Caietele elevilor
elevilor

Fiele de observare a leciilor

prinilor privind progresul realizat i

Graficul interasistenelor la

rezultatele colare

nivelul catedrelor
Programele CDS
Chestionare aplicate elevilor,
prinilor

22

2.2. Elaborarea unui Curriculum la Decizia colii care s rspund nevoilor elevilor i comunitii, caracterizat prin
diversitate, prin flexibilitate i prin pragmatism
Indicatori de performan:Oferta CD concordant cu solicitrile prinilor, cu evoluia demografic i cu evoluia cererii de
servicii educaionale la nivel local, naional i european;
Responsabiliti

Activiti

Beneficiari

Modaliti de evaluare

Prezentarea ofertei curriculare la decizia

- efii de ca-tedr

Elevi

Oferte scrise de CD cu

colii concordante cu interesele de dezvoltare

- Consiliul pentru

Prini

respectarea structurii

personal ale elevilor i cu resursele

curriculum

Comunitatea

prevzute n standarde care s

local

acopere interesele i nevoile

materiale i umane ale colii


Aplicarea de chestionare, discuii cu

elevilor

prinii n vederea cunoaterii intereselor i - Diriginii

Procese verbale consiliu;

nevoilor de dezvoltare ale elevilor

Fiele de optiuni completate

Revizuirea CD pe baza rezultatelor

i semnate de ctre

autoevalurii,

elevi/prini

evalurii

formative

sumative, impactului asupra elevilor i

Termene
20.12.2015

29.01.2015

20.02.2015

Procese verbale edin CP;

prinilor
Prezentarea de ctre catedre a ofertei de
cursuri opionale;
Consultarea elevilor i prinilor

privina CD;
Adoptarea n CP a CD.

25.02.2015

23

2.3. Asigurarea unui climat educaional care s favorizeze participarea elevilor i a profesorilor la programe de pregtire
special, n vederea obinerii performanei colare la toate disciplinele de nvmnt,
Indicatori de performan: Creterea numrului elevilor cu premii la etapele naionale ale olimpiadelor i concursurilor colare
Activiti

Responsabiliti

Identificarea elevilor capabili de performan,

Toate cadrele

pregtirea acestora i participarea la:

Beneficiari
Elevii

didactice

Modaliti de evaluare

Termene

Lista elevilor participani la

Noiembrie

cursurile Centrului de Excelen

2014

cursurile de excelen organizate de CRE


Cluj;

Pe parcursul

concursuri i olimpiade colare;

conferine,

seminarii,

sesiuni

ntregului an
de

colar

comunicri i ateliere de lucru;


Oferirea de recompense elevilor i cadrelor

Conducerea colii Elevii

didactice cu rezultate deosebite

Lista premiilor

Cu ocazia

Asociaia

Cadrele

zilelor colii

prinilor

didactice

La sfritul
anului colar

2.4. Aplicarea evalurii colare ca demers de observare i interpretare a efectelor nvrii, i instrument de orientare pentru
deciziile necesare unei bune funcionari a colii
Indicatori de performan: Rezultate mai bune la nvtur la toate disciplinele. Obiectivitate i unitate n evaluare
Activiti
Evaluarea iniial a elevilor
Conceperea de teste pentu evaluarea iniial

Responsabiliti
efi catedre,

Beneficiari

Modaliti de evaluare

Termene

Elevii

Testele de evaluare iniial

Prinii

Prelucrarea rezultatelor obinute 2014

24

Septembrie

a elevilor conform cerinelor MEC

Toate

Aplicarea testelor iniale la toate clasele

didactice

cadrele

la teste
Planuri de msuri remediale

Interpretarea rezultatelor la teste

Octombrie

Constituirea planurilor remediale

2014

Evalaurea curenta i sumativ a elevilor

efi catedre,

Diversificarea instrumentelor i metodelor Toate


de evaluare

Elevii

cadrele Prinii

didactice

Instrumente de evaluare

Pe durata

Noatarea ritmic consemnat n ntregului an


colar

cataloage

Evaluarea ritmic

Testele de evaluare final

Teze cu subiect unic la clasele paralele

Prelucrarea rezultatelor obinute

Conceperea

la testele de evaluare final

de

teste

pentu

evaluarea

sumativ a elevilor conform cerinelor MEC

Grafice de progres, interpretri,

Interpretarea rezultatelor evalurii

observaii, analize

ntocmirea graficelor de progres

Verificarea cataloagelor;

Asigurarea periodicitii evalurii i notrii


elevilor;
Monitorizarea gradului de promovabilitate la Directori,
efi catedre,

nivelul claselor;
Planuri

de

msuri

pentru

Elevii

Situaii

Prinii

claselor privind promovabilitatea Lunar, pe

recupererea profesori;

statistice

la

nivelul Iunie, 2015

pe trane de medii.

parcursul

rmnerilor n urm i sprijinirea elevilor

anului colar

pentru evitarea corigenelor.


Criterii clare i cunoscute de ctre profesori, Directori,

Elevii

Existena criteriilor comune de Octombrie,

elevi, prini privind succesul colar i efi catedre,

Prinii

recunoatere

recompensarea rezultatelor colare deosebite profesori;

evaluare

succesului/insuccesului colar

25

a 2014

precum i insuccesul colar i consecinele

nregistrarea corsepondenei cu

acestuia

prinii

Utilizarea facilitilor oferite de catalogul

Catalogul electronic

electronic i a corespondenei cu prinii


pentru

informarea

acestora

privind

comportamentul i rezultatele colare ale


elevilor
Programe de consultaii pentru recuperarea
rmnerilor n urm
Reducerea eecului colar i a cazurilor de - Consilier

Elevii

- Analiz activitate

absenteism indisciplin, violen fizic i psihologic;

Prinii

discuii cu elevii;

consilier, Pe durata
ntregului an

verbal

colar

Consilierea psihopedagogic a elevilor cu - Directori,

- Analiza activitii diriginilor;

probleme disciplinare i de comportament;

-Situaii

dirigini;

Elaborarea i aplicare Planului operaional


de combatere a violenei i absenteismului
Monitorizarea

absenelor

Planul operaional de combatere a

Profesori

elevilor.

violenei i absenteismului

mare de absene.
ntiinarea prinilor privitor la absenele
prin

intermediul

catalogului

electronic
Analize

individuale

colective

monitorizarea

absenteismului

Aplicarea de sanciuni elevilor cu numr

elebvilor

privind

cu

26

profesorii, diriginii i prinii;


Adoptarea unor strategii didactice care s
pemit valorificarea capacitilor inividuale
ale elevilor, i adaptarea la stilurile de
nvare diferite ale acestora.
Organizarea i desfurarea unor activiti

Cadre didactice

Elevii

Raportul activitilor educative Pe durata

formativ-educative: cercuri pe obiecte,

Diriginti

Prinii

extracolare

vizionri de filme, spectacole, excursii

Consilier educativ

activitilor colar

Portofoliile

tematice, concursuri, vizite etc.


2.4.

ntregului an

organizate.

Desfurarea exemenelor naionale n condiii optime i obinerea unor rezultate bune i foarte bune

Indficatori de performa: Promovabilitate 100% la examenele naionale


Activiti
Grafice

de

consultaii

Responsabiliti
pentru

pregtirea Directori,

examenelor naionale;
Oraganizarea

dirigini,

unor simulri i pretestari la efi catedre,

Modaliti de evaluare

Elevii

Grafice de consultaii

Prinii

Evidena

Termene
20.10.2014

participrii 15.06.2015

elevilor la consultaii

nivelul colii i la nivel naional pentru probele


de atestat i bacalaureat la clasele a XII i pentru Profesori

Beneficiari

Simulri la

Rezultatele obinute de nivelul colii n


de

elevi la simulari;

evalurile naionale la clasele a II-a, a IV-a a VI- specialitate;

PV

a, i a VIII-a.

aducerea

Analiza criteriilor de evaluare i notare i a

parintilor a

rezultatelor la clasele a II-a, a VI-a a VIII-a i

obinute de elevi

27

care
la

peioada ianuariedovedesc februarie/

cunostinta
rezultatelor Datele stabilite
de MEC pentru

XII-a;

Planuri de msuri pentru simulari

Elaborarea i aprobarea temelor pentru atestat la

eficientizarea

matematic i la limbi moderne

absolvenilor.
Lista

temelor

pregtirii Decembrieianuarie 2015


pentru

atestatele la informatic i
limbi moderne
Analiza

aplicarea

metodologiilor

i Directori,

documentelor normative privind organizarea i dirigini,


desfurarea:

Elevii

Dosarele comisiilor de

Prinii

examen

efi catedre,

Atestatului

profesori

Bacalaureatului

specialitate;

Evalurii naionale la clasele a II-a, a IV-a

mai-iunie 2015

Rapoartele intocmite de
preedinii comisiilor de

de

examen

a VI-a, i a VIII-a
Asigurarea condiiilor i

logisticii pentru buna

desfurare a examenelor naionale prin instalarea


de camere video fixe n sli.

2.5.

Realizarea unui program de activiti extracolare pentru elevi, pliat pe nevoile integrrii comunitare i sociale generale.

Indicatori de performan: Numrul, calitatea i impactul activitilor educative realizate


Activiti
Elaborarea proiectului activitii educative

Responsabiliti
Consilierul

Beneficiari
Elevii

28

Modaliti de evaluare
Proiectul activitatilor

Termene
1 noiembrie

colare i extracurriculare

educativ

Prinii

educative colare i

Preedintele

Cadrele

extracolare

consiliului

didactice

Proiectul de activitate al

elevilor

2014

Consiliului elevilor

Conducerea
colii
Elevii
Elaborarea proiectelor educaionale i completarea
formularelor de aplicaie pentru CAEN i CAER
2014

Consilierul

Prinii

educativ

Comunitatea

Direciunea

local

colii

Cadrele

Formularele de aplicaie

Noiembrie 2014

didactice
Comisia

Elevii

Elaborarea planificrilor pentru orele de

diriginilor

Prinii

dirigenie i desfurarea acestora cu respectarea

Consilierul

Cadrele

tematicii planificate

educativ

didactice

Ghiduri, materiale
ajuttoare Programul
orelor de dirigenie/clase

15 octombrie

Fie de asisten/inter-

2015

asisten la orele de
dirigenie

Participarea elevilor i cadrelor didactice la

Direciunea,

activitile extracurriculare, proiectele educative,

Dirigintii

competiii

Consilier

Organizarea si desfasurarea unor activitati

educativ, cadre

formativ-educative: cercuri pe obiecte,

didactice

29

Elevii

Numrul activitilor i

Pe durata

Prinii

numrul elevilor i

ntregului an

Cadrele

cadrelor didactice

colar

didactice

implicate

vizionari de filme, spectacole, excursii


tematice, concursuri, vizite etc.
Graficul activitilor
Direciunea,

Elevii

Orarul claselor

Organizarea activitilor n cadrul programului

Consilier

Prinii

Orarul profesorilor

Scoala Altfel

educativ,

Cadrele

Raportul final

Cadre didactice

didactice

Chestionare, interpretarea
lor

30

1 aprilie 2015

20 aprilie 2015

inta strategic
3.

mbuntirea imaginii colii prin comunicarea i colaborarea cu comunitatea i mass-media.

Obiective specifice:
3.1.

Implicarea activ a comunitii locale i a asociaiei prinilor n viaa colii

3.2.

Derularea unor parteneriate i activiti cu impact n comunitatea colar i local

3.3.

Promovarea imaginii colii

31

3.1. Implicarea activ a comunitii locale i a Asociaiei prinilor n viaa colii


Indicatori de performan: Numrul activitilor n care s-a implicat Asociaia prinilor i comunitatea local . Nivelul
fondurilor alocate de Asociaia prinilor i comunitatea local pentru proiectele colii.
Activiti

Responsabiliti

Incheierea contractului educaional cu prinii Directori, CA,


elevilor claselor a 9-a

diriginii

ncheierea de protocoale, convenii, acorduri cu


instituii,

firme,

organizaii

membre

ale

Beneficiari

de

Documente care atest

Octombrie

Prinii,

parteneriatele colii

2014

comunitatea

Articole de pres, fotografii,

local

nregistrri;
Interviuri, chestionare aplicate

diseminare

rezultatelor

reprezentanilor comunitii
locale, elevilor, prinilor

parteneriatelor
Desfurarea

Termene

Elevii,

comunitii locale
Activiti

Modaliti de evaluare

unor

activiti

n cursul

devenite

anului

tradiionale n instituia noastr, care implic

colar

Asociaia prinilor i comunitatea local:


o Zilele colii
o Ziua seniorului
o Intlniri cu foti absolveni ai colii
Urmrirea traseului colar i profesional al Directori,

Elevii,

Existena unor evidene i

absolvenilor

secretariat

prinii,

statistici privind traiectul colar ntregului

Organizarea de ntlniri cu fotii absolveni

cadrele didactice,

comunitatea

i profesional al absolvenilor

Discuii cu absolvenii

fotii diriginti

local

32

Pe durata
an colar

ntocmirea unor situaii statistice privind


traiectul colar i profesional al absolvenilor
Implicarea fotilor absolveni n viaa i
activitile colii

3.2. Derularea unor parteneriate i activiti cu impact n comunitatea colar i local


Indicatori de performan: Numrul i impactul parteneriatelor derulate
Activiti

Responsabiliti

Beneficiari

Modaliti de evaluare

Identificarea de oportuniti pentru ncheierea Directori, CA,

Elevii,

Rapoarte de activitate ale

de parteneriate locale, naionale i internaionale, cadrele didactice,

prinii,

profesorilor sau echipelor

cursuri sau activiti de formare, dezvoltare

comunitatea

implicate n parteneriate

personal etc.

local

Termene
Pe durata
ntregului
an colar

Derularea parteneriatelor ncheiate


Colaborarea cu instituiile i autoritile centrale i Director

Elevii,

locale, asociaii profesionale, instituii culturale, Director adjunct

prinii,

ONG-uri, uniti colare i alte instituii care Consilier educativ comunitatea


activeaz n interesul sistemului educaional

local

33

Parteneriatele ncheiate

Pe durata
ntregului
an colar

ntocmirea

documentelor

pentru

acordarea Conducerea colii

abonamentelor gratuite de ctre Compania de Secretariatul

Elevii,

Documentele completate n

prinii,

format electronic

Pe durata

Abonamentele elevilor

ntregului

colii

Transport Public Cluj-Napoca

Diriginii,

an colar

nvtoare
Implicarea Asociaiei prinilor i a comunitii Directori, CA,
diriginii, cadrele

locale n

Premierea/stimularea
cadrelor

didactice

elevilor
cu

i didacticeAsociai

performne a prinilor

deosebite

dotarea,

amenajarea,

Elevii,

Planuri de dotare

Prinii,

Fondurile alocate de asociaiei

comunitatea

prinilor

local

Rapoartele Asociaiei

Cadrele

prinilor

Pe durata
ntregului
an colar

didactice

extinderea,

reabilitarea spaiilor colare

3.3. Promovarea imaginii colii


Indicatori de performan: Media de intrare la liceu, numrul solicitrilor pentru clasa pregtitoare, numrul menionarilor
pozitive la adresa colii din mass-media
Activiti

Responsabiliti

Beneficiari

Modaliti de evaluare

Elaborarerea unei oferte educaionale atractive Directori, CA,

Elevii,

Existena ofertei educaionale

pentru elevi i prini

Comisia pentru

prinii,

pentru anul colar urmtor

Consolidarea i meninerea relaiilor cu media

promovarea

comunitatea

Calitatea i atractivitatea

local i naional

imaginii colii

local

mijloacelor clasice si
electronice de diseminare;

34

Termene
Martie 2015

Relevana informaiiilor oferite


actualilor i potenialilor
beneficiari
Mediatizarea activitilor i rezultatelor colii

Directori, CA,

Elevii,

Materialele promoionale

Diseminarea ofertei educaionale i activitilor i

Comisia pentru

prinii,

elaborate

Pe durata

rezultatelor colii prin mijloace clasice i

promovarea

comunitatea

Pagina Web a colii

ntregului an

electronice: pliante, afie, pagina WEB a colii,

imaginii colii

local

Articolele mass-media care

colar

promoveaz proiectele i

Mass-media

imaginea colii
Dezvoltarea unui sistem de comunicare intern i Echipa

Elevii,

Procese verbale ale edinelor

extern eficient

managerial a

prinii,

de catedr

Organizarea la nivelul colii i al catedrelor colii, efi de

Cadrele

Graficul activitilor

de activiti care s ofere cadrelor didactice catedre, dirigini,

didactice

extracurriculare organizate la

schimburi de idei, de experien, o bun consilierul colar,

comunitatea

nivelul colii

comunicare interpersonal;

Consiliul

local

Procese verbale ale edinelor Pe durata

Organizarea de edine i ntlniri cu prinii;

consultativ al

cu prinii pe clase i pe coal ntregului an

Implementarea catalogului electronic

prinilor

ale ntlnirilor cu Consiliul colar

ntlniri,

contacte

cu

reprezentani

ai

consultativ al prinilor etc.

comunitii locale, ONG-uri, alte instituii

Chestionare

de

satisfacie

furnizoare de servicii educaionale

adresate prinilor.

Promovarea ofertei educaionale a colii

Pagina Web a colii, materiale


de promovare a imaginii colii
(afie, pliante etc).

35

Revizuirea site-lui colii.

Directori,

Elevii,

Pagina Web a colii

Asigurarea transparenei informaiilor i deciziilor

Comisia pentru

prinii,

Pe durata

Organizarea site-lui astfel nct s asigure

promovarea

comunitatea

ntregului an

accesibilitatea i utilitatea informaiilor

imaginii colii

local

colar

Informaticianul
colii

Data: ....................................................

DIRECTOR,
Numele i prenumele: MARINELA ZAMFIR
Semntura: ....................................................

36