Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1 : Obiectul de studiu si logica cursului

In sistema stiintelor contemporane economia ocupa un rol deosebit de important. Deciziile si actiunile
oamenilor se bazeaza tot mai mult pe rationamente, criterii si calculi economice stiintifice. Omul este un
produs al naturii, care pentru a putea exista ca fiinta sociala si rationala are nevoie de a consuma o mare
varietate de bunuri si servicii, acoperindu-si astfel o varietate de nevoi(alimente, imbracaminte, diferite
servicii care la rindul lor sunt nelimitate). Deci activitatea omului care face posibila existenta societatii
este generata si orientate de necesitatea acoperirii nevoilor oamenilor. Activitatea umana, in special cea
economica, se incadreaza intre 2 limite extreme: pe de o parte nevoile pe care le impune viata indivizilor si a
societatii, iar pe de alta parte posibilitatea de a satisface aceste nevoi in functie de resursele existente si
modul de percepere a lor. Cu alte cuvinte activitatea economica se traduce intr-o functie de maximizare a
efectelor utile prin minimizarea consumului de resurse. Schematic activitatea economica poate fi
reprezentata in felul urmator:
(Fig.1.)
Stiinta economica ofera totodata un sistem de cunostinte, teorii, concept, legi si tehnici de analiza. La
moment putem spune ca stiinta economica se divizeaza in mai multe compartimente si anume:
1) Stiinte economice fundamentale (Teoria Economica, Doctrina Economica, Istoria economiei)
2) Stiinte economice functionale (Managmentul, Contabilitatea, Marketingul, Finante, Statistica,
Prognozarea economica, s.a.)
3) Stiinte economice teoretico-aplicative care se refera la stiintele economice de ramura.
(Fig.2.)
Deosebim economia pozitiva (stiintifica), si economia normativa.
Economia pozitiva studiaza fenomenele ce au loc in realitate.
Economia normativa reprezinta situatia sau starea lucrulilor din punct de vedere subiectiv, cu alte cuvinte
cum ar trebui sa functioneze in realitate economia a firmei, a ramurii.
Stiinta economica din punct de vedere structural este complicata. De aceea exista 2 niveluri de studiere
(cercetare) in baza carora pot fi elaborate legile si principiile economice. Si avem nivelurile de studiere:
1) Microeconomic;
2) Macroeconomic.
La nivelul microeconomic se studiaza situatia dintr-o singura intreprindere, ramura sau piata. Aici se
analizeaza sarcinile, scopurile si functiile firmei, cererea si oferta, cheltuielile suportate, organizarea
remunerarii muncii, obtinerea profitului, s.a.
La nivel macroeconomic economia se studiaza ca un tot intreg, la nivel de stat, prin elaborarea si punerea in
functiune a anumitor legi, hotariri de guvern. Aceste politici economice le determina parlamentele,
guvernele, ONG-urile, diferite institutii statale. Principalele politici macroeconomice pot fi:
Politica antimonopol care reglementeaza din punct de vedere juridic activitatea intreprinderilor
monomoliste;
Politici protectioniste presupune stimularea producerii si exportului din tara, protejarea
producatorului autohton prin stabilirea taxelor vamale la import cit si la export.
Codul fiscal care reglementeaza sistemul de impozitare intr-un stat;
Codul muncii;
Legea despre antreprenoriat si intreprindere;
Diferite politici sociale (somajul, indemnizatii diferite, burse)
Principalele intrebari la care raspunde economia sunt:
1) Ce anume sa produca, si in ce cantitate, cind trebuie sa produca, care-i consecutivitatea productiei?
2) Cum sa produca, din ce resurse, cu ce mijloace?
3) Pentru cine sa produca, aici are loc identificarea si stabilirea relatiilor cu segmentul de consumatori
pe piata de desfacere?
Economia de piata se caracterizeaza prin urmatoarele caracteristici:

1) Componentele economiei de piata agentii economici (firmele, intreprinderile)


2) Scopul urmarit de agentii economici este maximizarea profitului;
3) Mijloacele utilizate la functionarea agentilor economici se reglementeaza utilizinduse urmatoarele
categorii economice: Investitia, Dobinzile, Salariile, Preturile, Calitatea;
4) Mecanismele utilzate in cadrul functionarii economiei nationale sunt : concurenta, cererea si oferta,
mecanismele de reglementare a preturilor si sistemul de impozitare.
Logica disciplinei noastre poate fi redata in felul urmator:
(Fig.3.)