Sunteți pe pagina 1din 31

FLOREA IULIA GEORGETA

STAGIAR ANUL I SEMESTRUL II

Aplicatii Stagiu An I semestru II - 2015


Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele
aspecte:
1. Studiu de caz privind taxele vamale.
2. Studiu de caz privind impozitul pe cladiri.
3. Studiu de caz privind impozitul pe teren.
4. Studiu de caz privind impozitul pe mijloacele de transport.
5. Studiu de caz privind taxa pentru folosirea mijoacelor de reclama si publicitate.
6. Studiu de caz privind taxa pentru folosirea drumurilor publice.
7. Studiu de caz privind taxa pentru fondul de mediu.
8. Studiu de caz privind contractul de asociere in participatiune.
9. Studiu de caz privind tranzactiile intre partile afilate.
10. Studiu de caz privind diferentele de curs valutar.
11. Studiu de caz privind sconturile primite si acordate.
12. Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe facture initiala.
13. Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe facturi ulterioare.
14. Studiu de caz privind operatiunile de regularizare la inventariere.
15. Studiu de caz privind operatiunile in curs de clarificare.
16. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu personalul.
17. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu bugetul de stat.
18. Studiu de caz privind amenzile si penalitatile catre autoritati.
19. Studiu de caz privind penalitatile contractuale.
20. Studiu de caz privind garanteiile retinute persoanului.
21. Studiu de caz privind contabilitatea operatiunilor de prelucrare in lohn.
22. Studiu de caz privind decontarile in numerar.
23. Studiu de caz privind decontarile prin virament.
24. Studiu de caz privind investitile pe termen scurt.
25. Studiu de caz privind avansurile de trezorerie.
26. Studiu de caz privind acreditivele.
27. Studiu de caz privind privind alte valori.
28. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen scurt.
29. Studiu de caz privind ajustarile de valoare privind invstitiile pe termen scurt.
30. Studiu de caz privind liniile de credit.
Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului professional
si rezolvarea aplicatei(fluxul informational).

1.Studiu de caz privind taxele vamale.


Societatea Libraria S.R.L. are in anul 2014 urmatoarele operatiuni:
import materii prime 5.000 euro la cursul de 4.5 lei/euro
obligatii vamale :
-

Taxe vamale 10%, accize 2%, TVA 24%

Pe baza de factura fiscala se achizitioneaza stocuride :materiale auxiliare 1.000 lei+ TVA ,
materiale consumabile 800 lei +TVA

Costul de obtinere al produselor finite este de 30.000lei.Adaos-ul comercial proacticat este de 1% si


TVA 24%.
1.Valoare in vama:5.000 euro*4.5 lei/euro =22.500 RON
2.Taxe vamale:22.500 RON *10%= 2.250 RON
3.Accize: 22.500 Ron *2%= 450 RON
Baza impozabila pentu TVA:22.500+2.250+450= 25.200 RON
5.TVA: 25.200*24%=6.048 RON
a)Inregistrarea importului de materii prime
301Materii prime = 401 Furnizori

22.500 RON

b)Obligatii vamale:
301Materii prime

= %

446.1 Taxa vamala


446.2Accize

2.700 RON
2.250
450

c)Inregistrare TVA :4428TVA neexigibil = 446.03 TVA


Achitarea prin banca a obligatiilor vamale:
%

5121 Conturi la banci in lei

446.1Taxa vamala
446.2Accize
446.3Tva

8.748 RON
2.250
450
6.048

4426Tva deductibila = 4428 Tva neexigibil 6.048 RON

6.048 RON

2.Studiu de caz privind impozitul pe cladiri.


SC Libraria SRL detine la sfarsitul anului 2015 un spatiu comercial. Valoarea contabila a acestuia
este 100.000 lei.Spatiul comercial fiind reevaluat la 31.12.2012, se impune la 31.12.2015 o noua
reevaluare, pentru a se aplica o cota maxima de 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii, conform
art. 460 din Codul Fiscal.
Valoarea impozabila a cladirii determinata printr-un raport de evaluare realizat de un evaluator
autorizat este de 80.000 lei.
Impozitul se va plati in 2 transe, 31 martie si 30 septembrie, cf art. 462 din Codul Fiscal.
Impozitul pentru anul 2015 este de 80.000*1,3%= 1040
a)Inregistrare datorie cu impozitul pe cladiri:
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si

446.1 Impozit cladiri

1040 RON

varsaminte asimilate
b)Plata impozite cladiri:
446.1 Impozit cladiri
RON

5311 Casa in lei

1040

3. Studiu de caz privind impozitul pe teren.


SC Libraria SRL detine un teren intravilan pentru care datoreaza la sfarsitul anului 2015 un impozit
pe teren in suma de 1.000 RON.Contabilizati datoria cu impozitul pe teren.
Impozitul pe teren se stabileste luind in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care e
amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de Consiliul
Local. (art.465 din Codul Fiscal)
a) Inregistrare impozit teren:
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si

446.2 Impozit teren

1.000 RON

varsaminte asimilate
b)Plata impozit teren:
446.2Impozit teren

5311 Casa in lei

1.000 RON

4.Studiu de caz privind impozitul pe mijloacele de transport.


SC Libraria SRL achizitioneaza un autoturism BMV la data de 01.02.2015.La sfarsitul anului
datoreaza la Bugetul de stat un impozit auto de 6.000 RON.Evidentiati in contabilitate datoria cu
impozitul auto si plata acestuia.
a) Inregistrare datoriei cu impozitul auto:
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si

446.3 Impozit auto

6.000 RON

varsaminte asimilate
b)Plata impozit auto:
446.3Impozit auto

5121 Conturi la banci

6.000 RON

5.Studiu de caz privind taxa pentru folosirea mijoacelor de reclama si publicitate


Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si
publicitate datoreaza plata taxei anuale catre Bugetul Local in raza caruia este amplasat panoul.
Valoarea taxei pentru afisaj se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii
de metru patrat a suprafetei afisajului cu suma stabilita de Consiliul Local.
In cazul unui afisaj amplasat la locul desfasurarii activitatii economice, suma este de pana la 32 lei.
In cazul oricarui alt panou, suma este de pana la 23 lei inclusiv.
Taxa se plateste in 2 rate egale, la 31 martie si 30 septembrie.
Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna
o declaratie in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.
Societatea Libraria SRL decide amplasarea unui panou cu specificul firmei, la intrarea in sediu.
Urmare amplasarii acestui panou intr-un loc public, societatea Libraria SRL trebuie sa plateasca o
taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate pana la sfarsitul anului 2015. Taxa se va plati in
doua transe egale, respectiv 100 RON pana la 31.03.2015 si 100 RON pana la
30.09.2015.Evidentiati in contabilitate cheltuiala cu taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si
publicitate.
a)La 31.03.2015 inregistrarea datoriei cu taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si

446.4 Ip.taxa reclama

100 RON

varsaminte asimilate
b)Plata taxa reclama:
446.4 Ip.taxa reclama

c)La 30.09.2013 inregistrare transa 2 taxa reclama :

5311Casa lei

100 RON

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si

446.4 Ip.taxa reclama

100 RON

varsaminte asimilate
d)Plata transa 2 taxa reclama:
446.4 Ip.taxa reclama

5311Casa lei

100 RON

6.Studiu de caz privind taxa pentru folosirea drumurilor publice.


Se achizitioneaza o rovinieta in valoare de 123, pentru autoturismul firmei Libraria SRL, necesara
deplasarii la sediul din Brasov. Inregistrati in contabilitate taxa de drum public.
635 Cheltuieli cu impozite,

5311 Casa lei

123 RON

taxe si varsaminte asimilate


7.Studiu de caz privind taxa pentru fondul de mediu.
SC Auto SRL vinde deseuri metalice feroase rezultate din activitatea curenta catre firma Deseuri
SRL, in valoare de 3.000 RON cu TVA.Cota fond de mediu este de 3%.Evidentiati taxa pentru
fondul de mediu la cele doua societati.
1.La unitatea vanzatoare de deseuri reciclabile (persoana juridica):
a) Vanzarea deseurilor catre unitatea colectoare:

411Clienti =

%
3.000 RON
703 Venituri din vanzarea produselor reziduale

2.419

4427 TVA colectata


581
b)Incasarea facturii mai putin a cotei din veniturile realizate de unitatea detinatoare reprezentnd
suma necesara constituirii fondului pentru mediu:
%
=
5121Conturi curente la banci
635Ch. cu alte ip.,taxe si varsaminte asimilate

411 Clienti
[3.000 (2419*3/100)]
(2419 * 3/100)

3.000 RON
2.927
73

2.La unitatea colectoare de deseuri reciclabile:


a)Achizitionarea deseurilor de la unitatea detinatoare :
%

401Furnizori

3.000 RON

3028 Alte materiale consumabile


4426 TVA deductibila

2.419
581

b)Constituirea fodului pentru mediu, cota acestuia retinandu-se prin stopaj la sursa :
401 Furnizori

447.1 Fond mediu

73 RON

c)Achitarea facturii, mai putin cota de 3 %:


401Furnizori

5121 Conturi la banci

2.927 RON

d)Varsarea la Fondul de mediu, a cotei retinute de unitatea colectoare:


447.1 Fond mediu =

5121 Conturi la banci

73 RON

8.Studiu de caz privind contractul de asociere in participatiune.


Care este modul de transmitere si inregistrare in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor a 2
societati comerciale in cazul unui contract de asociere in participatiune care la art. 7 precizeaza:
modalitatea de impartire a rezultatelor activitatilor economice comune desfasurate. Impartirea
rezultatelor financiare (profit si pierdere) se va efectua lunar proportional cu cota de participare a
fiecarui asociat, respectiv 70% pentru SC A SRL si 30% pentru SC B SRL, iar daca acest lucru
nu este posibil in procentele stabilite, se va regulariza in ultima luna a anului fiscal?
Raspuns:
Contabilitatea asocierilor in participatie se organizeaza si conduce distinct de catre unul dintre
coparticipanti conform intelegerilor contractuale dintre parti.
Elementele de natura veniturilor si cheltuielilor determinate de operatiunile asocierilor in participatie
se contabilizeaza distinct de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere, iar la sfarsitul
perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi, se transmit pe baza de decont,
procentual in functie de cota de participare, fiecarui asociat in vederea inregistrarii acestora in
contabilitatea proprie in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
Evidenta asocierii, se organizeaza atat la nivelul asocierii cat si in contabilitatea fiecarui
coparticipant cu ajutorul contului 458 Decontari din operatii in participatii, analitic distinct pe
fiecare coparticipant.
Avand in vedere ca in prezent, prin legislatia contabila nationala, nu este obligatorie prezentarea si
raportarea activitatilor de grup, inclusiv cele de asociere, elementele rezultate din astfel de activitati
se raporteaza in situatiile financiare astfel:
- veniturile si cheltuielile asocierii in participatie, in cote proportionale la nivelul fiecarui asociat;
- activele si datoriile asocierii, incorporate in situatiile financiare ale asociatului care are obligatia
contabilizarii activitatilor din asociere.
In ceea ce priveste imobilizarile puse la dispozitia asocierii, acestea sunt cuprinse in evidenta
contabila a celui care le detine in proprietate, urmand ca in evidenta asocierii sa fie evidentiate doar
cheltuielile cu amortizarea corespunzatoare.

Actul normativ care reglementeaza Asocierea in Participatie este Codul Fiscal.


La Art. 28 sunt precizari referitoare la impozit pe profit, iar la Art. 154 si Art. 156 sunt precizari
referitoare la TVA.
Decontul de TVA se depune de asociatul care conduce contabilitatea asocierii. In decont se inscriu
operatiunile din desfasurarea activitatii proprii si operatiunile din asociere. Facurile se emit pe
numele societatii care are calitatea de responsabil al asocierii. Jurnalul de vanzari si de cumparari se
tine separat pentru operatiunile asocierii de catre societatea responsabila.
Monografie contabila:
Societatile A si B participa la o asociere in participatie, in vederea obtinerii de bunuri, conform
contractului de asociere, astfel:
Societatea A - 70% structurat astfel:
aport in natura mijloc fix in valoare de 24.000 u.m. , durata de amortizare 5 ani.
aport in numerar - 67.000 u.m.
Societatea B 30%.
aport in natura mijloc fix 36.000 u.m., durata de amortizare 4 ani
aport in numerar 3.000 u.m.
In cursul lunii , au fost inregistrate urmatoarele venituri si cheltuieli din activitatea de asociere:
Veniturile totale obtinute de catre asociere 60.000 u.m, din care:
- venituri din vanzarea marfurilor obtinute - 40.000 u.m
Cheltuielile totale obtinute de catre asociere 50.000 u.m. din care:
- cheltuieli cu materii prime si materiale auxiliare aferente obtinerii bunurilor 15.000 u.m.
- cheltuieli cu energia si apa 3.000 u.m.
- cheltuieli cu salariile 10.000 u.m.
In cursul lunii A societatile A si B obtin urmatoarele veniruri si cheltuieli:
Societatea A:
- venituri 70.000 u.m.
- cheltuieli 50.000 u.m.
Societatea B:
- venituri 50.000 u.m

- cheltuieli 30.000 u.m.


Conform contractului de asociere, contabilitatea este tinuta de catre asociatul A .
1. Organizarea si conducerea contabilitatii la societatea A
Contabilitatea se organizeaza si se conduce pana la nivel de balanta, atat pentru activitatea proprie,
cat si pentru contabilitatea asocierii.
Toate obligatiile catre bugetul de stat se inregistreaza si se platesc de catre asociatul care are
obligatia organizarii si conducerii contabilitatii asocierii.
1.1. Inregistrarea operatiunilor rezultate din activitatea de asociere in participatie
Inregistrarea aportului in natura:
2133 Mijloace de transport = 458 Decontari din operatii in participatie/A 24.000
2133 Mijloace de transport = 458 Decontari din operatii in participatie/B 36.000
Inregistrarea aportului in numerar:
5121Conturi la banci in lei = 458Decontari din operatii in participatie/A 67.000
5121Conturi la banci in lei = 458Decontari din operatii in participatie/B 3.000
Evidentierea veniturilor aferente asocierii:
Inregistrarea veniturilor din vanzarea marfurilor
4111 Clienti = %

47.600

707 Venituri din vanzarea marfurilor 40.000


4427 TVA colectata 7.600
Inregistrarea altor venituri
4111 Clienti = %

23.800

708 Venituri din activitati diverse" 20.000


4427 TVA colectat 3.800
Evidentierea cheltuielilor aferente asocierii:
Inregistrarea cheltuielilor cu materialele consumabile
% = 401 Furnizori 17.850
602 Cheltuieli cu materialele consumabile" 15.000
4426 TVA deductibila 2.850
Inregistrarea cheltuielilor cu energia electrica:

% = 401 Furnizori 3.570


605 Cheltuieli cu energia si apa 3.000
4426 TVA deductibila 570
Inregistrarea cheltuielilor cu salariile personalului
641 Cheltuieli cu = 421 Personal remuneratii 10.000
remuneratiile personalului datorate
Inregistarea contributiei la asigurarile sociale
6451 Contributia unitatii la = 4311 Contributia unitatii 2.050
asigurarile sociale la asigurarile sociale
Inregistarea contributiei unitatii la fondul de somaj
6452 Contributia unitatii la = 4371 Contributia unitatii 250
fondul de somaj la fondul de somaj
Inregistrarea comisionului la Camera de Munca
635 Cheltuieli cu alte impozite, = 447 Fonduri speciale - taxe 75
taxe si varsaminte asimilate si varsaminte asimilate
Inregistrarea contributiei la fondul de accidente:
6451 Contributia unitatii la = 4311 Contributia unitatii 50
asigurarile sociale- la asigurarile socialefond de accidente fond de accidente
Inregistrarea platii obligatiilor catre bugetul de stat
% = 5121 12.425
421 Personal remuneratii datorate 10.000
4311 Contributia unitatii 2.100
la asigurarile sociale
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj 250
447 Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 75
Inregistarea amortizarii mijlocului fix adus ca aport de societatea A
6811 Cheltuieli cu amortizarea = 281 " Amortizarea mijloacelor fixe " 400

Inregistarea amortizarii mijlocului fix adus ca aport de societatea B


6811 Cheltuieli cu amortizarea = 281 " Amortizarea mijloacelor fixe" 750
Inregistrarea altor cheltuieli
% = 5311 "Casa in lei" 21.926
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" 18.425
4426 TVA deductibila 3.501
Inregistrarea repartizarii, pe baza de decont, a veniturilor si cheltuielilor din asociere, catre cei doi
asociati A si B :
Repartizarea catre asociatul A a veniturilor si cheltuielilor:
a) Repartizarea veniturilor:
% = 458 Decontari din operatii in participatie 42.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 28.000
708 Venituri din activitati diverse 14.000
b) Repartizarea cheltuielilor:
458 Decontari din operatii = % 35.000
in participati/A 602 Cheltuieli cu materiale 10.500
605 Cheltuieli cu energia si apa 2.100
641 Cheltuieli cu remuneratiile 7.000
personalului
6451 Contributia unitatii la 1.470
asigurarile sociale
6452 Contributia unitatii la 175
fondul de somaj
635 Cheltuieli cu alte impozite, 52
taxe si varsaminte asimilate
6811 Cheltuieli cu amortizarea 805
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 12.898
Repartizarea catre asociatul B a veniturilor si cheltuielilor
a) Repartizarea veniturilor :

% = 458 Decontari din operatii in participatie/B 18.000


707 Venituri din vanzarea marfurilor 12.000
708 Venituri din activitati diverse 6.000
b) Repartizarea cheltuielilor
458 Decontari din operatii = % 15.000
in participati/B " 602Cheltuieli cu materialele 4.500
605 Cheltuieli cu energia si apa 900
641Cheltuieli cu remuneratiile 3.000
personalului
6451 Contributia unitatii la 630
asigurarile sociale
6452 Contributia unitatii la 75
fondul de somaj
635 Cheltuieli cu alte impozite, 22
taxe si varsaminte asimilate
6811 Cheltuieli cu amortizarea 345
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 5.528
1.2. Inregistrarea operatiunilor aferente activitatii din activitatea proprie
a) Inregistrarea aportului in natura:
458 Decontari din operatii in participatie/A = 2133 Mijloace fixe 24.000
b) Inregistrarea aportului in numerar:
458 Decontari din operatii in participatie/A = 5121Conturi la banci in lei 67.000
Inregistarea colectarii cheltuielilor si veniturilor societatii A
Inregistrarea colectarii cheltuielilor :
% = 5311 "Casa in lei" 59.500
628 Alte cheltuieli cu serviciile 50.000
executate de terti
4426 TVA colectat 9.500

Inregistrarea colectarii veniturilor


5311 "Casa in lei" = % 83.300
708 Venituri din activitati diverse 70.000
4427 TVA colectat 13.300
Inregistrarea preluarii cheltuielilor si veniturilor din asocierea in participatie
Preluarea veniturilor
458 Decontari din operatii in = % 42.000
participatie/A 707 Venituri din vanzarea marfurilor 28.000
708 Venituri din activitati diverse 14.000
Preluarea cheltuielilor
% = 458 Decontari din asociatii in particip./B 35.000
602 Cheltuieli cu materialele 10.500
605 Cheltuieli cu energia si apa 2.100
641 Cheltuieli cu remuneratiile 7.000
personalului
6451 Contributia unitatii la 1.470
asigurarile sociale
6452 Contributia unitatii la 175
fondul de somaj
635 Cheltuieli cu alte impozite, 52
taxe si varsaminte asimilate
6811 Cheltuieli cu amortizarea 805
628 Alte cheltuieli cu serviciile 12.898
executate de terti
Reflectarea in contabilitate a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli :
Inregistrarea inchiderii conturilor de venituri:
% = 121 Profit si pierdere 112.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 28.000

708 "Venituri din activitati diverse" 14.000


708 "Venituri din activitati diverse" 70.000
Inregistrarea inchiderii conturilor de cheltuieli
121 Profit si pierdere = % 85.000
602 Cheltuieli cu materiale 10.500
605 Cheltuieli cu energia si apa 2.100
641 Cheltuieli cu remuneratiile 7.000
personalului
6451 Contributia unitatii la 1.470
asigurarile sociale
6452 Contributia unitatii la 175
fondul de somaj
635 Cheltuieli cu alte impozite, 52
taxe si varsaminte asimilate
6811 Cheltuieli cu amortizarea 805
628 Alte cheltuieli cu serviciile 12.898
executate de terti
628 Alte cheltuieli cu serviciile 50.000
executate de terti
Reflectarea in contabilitate a impozitului pe profit datorat de catre societatea A
Venituri totale 112.000 u.m.
din care:
- Venituri totale obtinute din activitatea proprie: 70.000 u.m.
- Venituri totale obtinute din asociere: 42.000 u.m
Cheltuieli totale 85.000 u.m.
din care:
- Cheluieli totale din activitatea proprie: 50.000 u.m
- Cheltuieli totale din asociere 35.000 u.m

Profit brut: 27.000 u.m.


Cota de impozit pe profit: 16%
Impozit pe profit datorat: 4.320 u.m.
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 4.320
Reflectarea in contabilitate a decontarii impozitului pe profit cu bugetul statului.
441 Impozit pe profit = 5121 Conturi la banci in lei 4.320
2. Organizarea si conducerea contabilitatii la societatea B
2.1. Inregistrarea operatiunilor aferente activitatii din asocierea in participatie
Inregistrarea aportului in natura:
458 Decontari din operatii in participatie/B = 2133 Mijloace fixe 36.000
b) Inregistrarea aportului in numerar:
458 Decontari din operatii in participatie/B = 5121Conturi la banci in lei 3.000
Reflectarea in contabilitate a preluarii veniturilor s cheltuielilor din asocierea in participatie:
a) inregistrarea preluarii veniturilor
458 Decontari din operatii = % 18.000
in participatie/B 707 Venituri din vanzarea marfurilor 12.000
708 Venituri din activitati diverse 6.000
b) inregistrarea preluarii cheltuielilor
% = 458Decontari din asociatii in particip./B 15.000
602 "Cheltuieli cu materii prime 4.500
605 Cheltuieli cu energia si apa 900
641 Cheltuieli cu remuneratiile 3.000
personalului
6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale 630
6452 Contributia unitatii la 75
fondul de somaj
635 Cheltuieli cu alte impozite, 22
taxe si varsaminte asimilate

681 Cheltuieli cu amortizarea 345


628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 5.528
2.2. Inregistrarea operatiunilor aferente activitatii proprii
Reflectarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor din activitatea proprie
a) I nregistrarea veniturilor :
5311 "Casa in lei" = % 59.500
708 Venituri din activitati diverse 50.000
4427 TVA colectat 9.500
b) Inregistrarea cheltuielilor
% = 5311 "Casa in lei" 35.700
628 Alte cheltuieli cu serviciile 30.000
executate de terti
4426 TVA deductibila" 5.700
Reflectarea in contabilitate a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli :
Inregistrarea inchiderii conturilor de venituri
% = 121 Profit si pierdere 68.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 12.000
708 Venituri din activitati diverse 6.000
708 Venituri din activitati diverse 50.000
Inregistrarea inchiderii conturilor de cheltuieli
121 Profit si pierdere = % 45.000
602 Cheltuieli cu materii prime 4.500
605 Cheltuieli cu energia si apa 900
641 Cheltuieli cu remuneratiile 3.000
personalului
6451 Contributia unitatii la 630
asigurarile sociale
6452 Contributia unitatii la 75

fondul de somaj
635 Cheltuieli cu alte impozite, 22
taxe si varsaminte asimilate
6811 Cheltuieli cu amortizarea 345
628 Alte cheltuieli cu serviciile 5.528
executate de terti
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 30.000
Reflectarea in contabilitate a impozitului pe profit datorat de catre societatea B
Venituri totale 68.000 u.m.
din care:
- Venituri totale obtinute din activitatea proprie: 50.000 u.m.
- Venituri totale obtinute din asociere: 18.000 u.m
Cheltuieli totale 45.000 u.m.
din care: - Cheluieli totale din activitatea proprie: 30.000 u.m
- Cheltuieli totale din asociere 15.000 u.m
Profit brut: 23.000 u.m.
Cota de impozit pe profit: 16%
Impozit pe profit : 3.680 u.m.
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 3.680
Reflectarea in contabilitate a decontarii impozitului pe profit cu bugetul statului.
441 Impozit pe profit = 5121 Conturi la banci in lei 3.680

10.Studiu de caz privind diferentele de curs valutar.


S.C. Libraria SRL emite o factura in valoare de 10.000 euro in data de 15.03.2013, curs BNR 4.2596
lei/euro si este incasata in data de 05.04.2012 , curs BNR de 4.2502 lei/euro.Inregistrati diferentele
de curs.
a)Inregistrarea facturii:
4111Clienti =707 Venituri din vanzarea marfurilor 10.000euro * 4.2596lei/euro = 42.596 RON
b)Inregistrarea diferentei de curs valutar la sfarsitul lunii martie 2012, cursul BNR fiind de
4.2471lei/euro
10.000 euro *4.2471 lei/euro 42.471 lei fata de 10.000 euro 8 4.2596 lei/euro = 42.596 lei

rezulta diferenta nefavorabila de 42.471 -42.596 = - 125 lei


666Cheltuieli cu diferente de curs valutar = 411 Clienti

125 RON

c)Incasarea clientului extern:


5124 Conturi la banci in valuta = 4111Clienti

(42.596 -125)

42.471 RON

d)Inregistrarea diferentei de curs la incasare:


10.000 euro x 4,2502 lei/eur = 42.502 lei fata de 10.000 euro x 4,2471 lei/eur = 42.471 lei
diferenta favorabila de curs de 42.502 lei - 42.471 lei = 31 lei
5124Conturi la banci in valuta

765 Venituri din diferente de curs valutar

31 RON

11.Studiu de caz privind sconturile primite si acordate


Societatea Alfa vinde marfuri la pretul de 30.000 lei plus TVA 24% societatii Beta. Termenul de
decontare conform contractului este de 2 luni. Ca urmare a dorintei societatii Beta de a deconta
imediat, societatea Alfa ii acorda o reducere (scont) de 4%. Factura de reducere consta in scontul de
1200 lei plus TVA 24%.
Inregistrare la vanzator:
a) Factura de vanzare a marfurilor:
4111 Clienti= %
707 Venituri din vz marfurilor
4427 TVA colectat

37.200
30.000
7.200

b) Factura de reducere pentru plata inainte de scadenta:


%
= 4111 Clienti
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
4427 TVA colectata

1.488
1 200
288

Inregistrare la cumparator:
Achizitia de marfuri:
%
= 401 Furnizori 37.200
371 Marfuri
30.000
4426 TVA deductibila
7.200
401 Furnizori

%
1488
767 Venituri din sconturi obtinute 1200
4426 TVA deductibila
288

12.Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe factura initiala.


Reducerile comerciale acordate de furnizor i nscrise pe factura de achiziie ajusteaz n
sensul

reducerii costul de achiziie al bunurilor. Atunci cnd achiziia de produse i primirea reducerii
comerciale sunt tratate mpreun, reducerile comerciale primite ulterior facturrii ajusteaz, de
asemenea, costul de achiziie al bunurilor. Atunci cnd vnzarea de produse i acordarea reducerii
comerciale sunt tratate mpreun, reducerile comerciale acordate ulterior facturrii ajusteaz
veniturile din vnzare.
Societatea Alfa a negociat cu furnizorul de materii prime Beta o reducere de 10% ori de cate ori
achizitioneaza o cantitate mai mare de 100 buc la o singura comanda.
Pretul unitar al materiilor prime edte de 50 lei/buc. Societatea Alfa comada 300 buc. Bentru Beta,
bunurile sunt produse finite.
Pret de baza: 300 buc*50 lei/ buc= 15.000 lei
Reducere acordata de 10% inscrisa in factura: 15.000 *10%= 1500 lei
Valoare neta: 13.500 lei
Inregistrare la cumparator:
%
= 401 Furnizori
301 Materii prime
4426 TVA deductibila

16.740 lei
13.500 lei
3.240 lei

Inregistrare la vanzator:
4111 Clienti

= %
7015 Venituri din vanzarea produselor finite
4427 TVA colectat

16.740
13.500
3.240

13.Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe facturi ulterioare.


Reducerile comerciale primite ulterior facturrii corecteaz costul stocurilor la care se refer,
dac acestea mai sunt n gestiune. Dac stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu
mai sunt n gestiune, acestea se evideniaz distinct n contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale
primite"), pe seama conturilor de teri.
Reducerile comerciale acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se
evideniaz distinct n contabilitate (contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor
de teri.
Reducerile comerciale legate de prestrile de servicii, primite ulterior facturrii, respectiv
acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se evideniaz distinct n
contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale
acordate"), pe seama conturilor de teri.
n cazul n care reducerile comerciale reprezint evenimente ulterioare datei bilanului care
conduc la ajustarea situaiilor financiare anuale, acestea se nregistreaz la data bilanului n contul
408 "Furnizori -facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clieni - facturi de ntocmit", i se reflect n
situaiile financiare aleexerciiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative.
Reducerile care urmeaz a fi primite, nregistrate la data bilanului n contul 408 "Furnizori - facturi
nesosite", corecteaz costul stocurilor la care se refer, dac acestea mai sunt n gestiune.
Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:
a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate i se practic asupra preului de vnzare;
b) remizele - se primesc n cazul vnzrilor superioare volumului convenit sau dac cumprtorul
are un statut preferenial; i
c) risturnele - sunt reduceri de pre calculate asupra ansamblului tranzaciilor efectuate cu acelai
ter, ndecursul unei perioade determinate.

Societatea Alfa avea in stoc la 01.01.2015 400 bucati din marfa X, evaluate la costul de 10 lei/
bucata.
In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatii:
05.01.2015: se achizitioneaza 300 bucati la costul unitar de 15 lei , TVA 24%
% = 401 Furnizori 5.580
371
4.500
4426
1.080
10.01.2015: se vand 350 bucati la pretul unitar de 20 lei, remiza 5%, TVA 24%
4111 Clienti = %
8246
707 Venituri din vanzarea marfurilor
6650
4427 TVA colectata
1596
Descarcarea gestiunii
607 Cheltuieli privind marfurile= 371 Marfuri 3500 lei
15.01.2015: se primeste un rabat de 20% pentru achizitia care a avut loc in 05.01.2015.
La acest moment marfurile se afla in stoc, de aceea reducerea primita va fi inregistrata astfel:
401 Furnizori = %
1116
371 Marfuri
900
4426 TVA deductibila 216
Daca marfurile nu mai erau in gestiune, inregistrarea contabila ar fi fost:
401 Furnizori = %
1116
609 Reduceri comerciale primite 900
4426 TVA deductibila
216

14.Studiu de caz privind operatiunile de regularizare la inventariere.


La inventariere Sc Libraria SRL se constata lipsa unui copiator, cu valoare contabila de 2.200 lei.
Amortizarea cumulata la data inventarierii este de 1.000 lei.
Daca lipsa copiatorului nu poate fi imputata, acesta se scade din gestiune:
%
=
2132 "Echipamente tehnologice
2813"Amortizarea instalatiilor"
6583"Cheltuieli privind activele cedate
si alte operatii de capital"

2.200 RON
1.000
1.200

Daca lipsa copiatorului este imputata gestionarului, valoarea de inlocuire este de 1.200 lei, prin
scaderea din gestiune se va inregistra si operatia de imputare a minusului:
4282"Alte creante in legatura cu personalul"
=
%
7588 "Alte venituri din exploatare"
442
"TVA colectata"

1.488 RON
1.200
288

Daca copiatorul a fost distrus in urma unei calamitati:


%
=
2132"Echipamente tehnologice"
2813 "Amortizarea instalatiilor"
671"Cheltuieli privind calamitatile si alte
evenimente extraordinare"

2.200 RON
1.000
1.200

15.Studiu de caz privind operatiunile in curs de clarificare.


Societatea Libraria SRL incaseaza in contul bancar in luna martie 2013, suma de 4.300 RON de la
firma X SRL, cu care nu desfasoara nicio activitate economica. Pe 31 martie SC Libraria SRL
returneaza suma necuvenita societatii X SRL.Inregistrati in contabilitate suma incasata eronat in
contul bancar.
a) Inregistrarea operatiunii in curs de decontare:
5121Conturi curente la banci = 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare"
RON

4.300

b) Restituire sume necuvenite pe 31.03.2013 :


473 "Decontari din operatii in curs de clarificare"
RON

= 5121 Conturi curente la banci

4.300

16. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu personalul.


In data de 24 ianuarie 2013, SC Libraria SRL retine unui salariat o garantie in valoare de 300 RON,
pentru utilizarea laptop-ului firmei in urmatoarele 3 luni.Pe data de 01.04.2013 i se restituie acestuia
suma; acorda altui salariat suma de 500 Ron reprezentand ajutor;imputa unui al treilea salariat suma
de 200 RON, reprezentand amenda auto din vina salariatului.Inregistrati in contabilitate retinerea
unei garantii datorate de salariat si restituirea acesteia, acordarea unui ajutor salariatului si imputarea
unei amenzi.
a) 24 01.2013 Se retine salariatului garantia de 300 RON reprezentand garantie:
421Personal salarii datorate = 428 Alte creante si datorii in legatura cu personalul
RON

300

01.04.2013 Se restituie suma de 300 de ron salariatului:


428 Alte creante si datorii in legatura cu personalul = 5311 Casa lei
RON

300

b)Acordare ajutor salariat :


6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala = 423. Personal - ajutoare materiale datorate 500

RON
c)Se imputa salariatului amenda de 200 de RON:

428 Alte creante si datorii in legatura cu personalul = 758 Alte venituri din exploatare
RON

200

17. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu bugetul de stat.
Societatea Libraria SRL achita pe 25.09.2012 in avans la Bugetul Asigurarilor Sociale suma de 1.750
RON , reprezentand contributii salariale pe urmatoarele 3 luni.La sfarsituL anului se constata suma
de 300 de ron a fost achitata in plus la BAS si a ramas nedistribuita.Intregistrati in contabilitate plata
in avans catre BAS si evidentiati suma ramasa platita in plus.
a) Plata in avans a contributiilor la BAS:
4481Alte datorii fata de bugetul statului = 5121 Conturi la banci

1.750 RON

b)Evidentierea sumei platite in plus si incasate , la sfarsitul anului:


645 =4311 1450 RON
4311=4481 1450 RON
4482= 4481 300 RON
5121 = 4482

300 RON

18. Studiu de caz privind amenzile si penalitatile catre autoritati


In data de 01.03.2013, societatea Libraria SRL achita o amenda la Bugetul de Stat, in valoare de 500
RON, reprezentand depunerea cu intarziere a declaraiei fiscale 010.Achitarea amenzii la Bugetul de
Stat:
6581Despagubiri , amenzi penalitati-nedeductibil = 5121 Conturi la banci

500 RON

19. Studiu de caz privind penalitatile contractuale.


Societatea Libraria SRL primeste pe 07.04 factura de Orange aferenta lunii martie in valoare de 420
RON din care 20 RON penalitati de intarziere la plata.Inregistrati in contabilitate primirea facturii de
telefonie si evidentiati penalitatile calculate:
a)Inregistrare factura telefon:
%
=
626 Cheltuieli postale
si taxe de telecomunicatii
4426 TVA deductibil

401 Furnizori

400 RON
322
78

b)Inregistrarea penalitatilor contractuale:


6588Alte cheltuieli de exploatare-deductibil = 401Furnizori 20 RON
20.Studiu de caz privind garantiile retinute persoanului.

Conform intelegerii incheiate cu ocazia semnarii contractului de munca, societatea Libraria SRL
retine gestionarului suma de 1.000 lei din salariu drept garantie.Inregistrarea sumei retinute se
efectueaza astfel:
421 Personal salarii datorate

= 4281 Alte datorii in legatura cu personalul

1.000

RON

21. Studiu de caz privind contabilitatea operatiunilor de prelucrare in lohn.


SC Libraria SRL , persoana juridica romana, in calitate de executant, incheie cu o societate din
Belgia, in calitate de ordonator, un contract de prelucrare confectii in sistem lohn.Prin contract,
ordonatorul strain se angajeaza sa puna la dispozitia executantului materiile prime si materialele
destinate prelucrarii, impreuna cu documentatia tehnica aferenta.Valoarea contractului este de 19.600
euro, stabilita astfel: 20 euro/unit. x 980 unit.Pretul unitar (20 euro) are la baza o antecalculatie de
cost si include:
-cheltuieli directe de productie pe unitatea de produs finit
-cheltuieli indirecte ocazionate de obtinerea bunurilor ( cheltuieli cu amotizarea utilajelor, cheltuieli
cu iluminatul, etc.)
-marja de profit stabilita de prestator
Conform contractului incheiat, stocurile importate ce trebuie supuse prelucrarii raman in proprietatea
societatii care le da spre prelucrare (ordonatorul), motiv pentru care in contabilitatea societatii
producatoare (executantul in regim de lohn) acestea se reflecta cu ajutorul contului extrabilantier
8032 Valori materiale primite pentru prelucrare sau reparare.
Principalele operatiuni efectuate in contabilitatea S.C. LIBRARIA S.A. (executant) cu privire la
derularea contractului de lohn sunt urmatoarele:
1. Primirea stocurilor din import in valoare de 8.400 euro ce trebuie prelucrate de executant
Receptia stocurilor se inregistreaza numai extracontabil, in conturi de odine si evidenta.
Debit
8032 28.560 lei
Valori materiale primite pentru (8.400 euro x 3,4 lei/euro)
prelucrare sau reparare
2. Dupa obtinerea si receptia celor 980 de unitati cotractate, executantul factureaza serviciile prestate
la valorile stabilite in contract, adica 19.600 euro.
411 = 704 68.600 lei
Clienti Venituri din lucrari (19.600 euro x 3,5 lei/euro)
executate si servicii prestate

3. Odata cu receptia si livrarea comenzilor onorate catre ordonator, extracontabil se descarca din
gestiune stocurile de materiale primite in regim de lohn.
Credit
8032 28.560 lei
Valori materiale primite (8.400 euro x 3,4 lei/euro)
pentru prelucrare sau reparare
4. Incasarea facturii externe la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei de 3,6 lei/
euro:
5124 = % 70.560 lei
Conturi la banci in devize 411 68.600 lei
Clienti
765 1.960 lei
Venituri din diferente
de curs valutar
22. Studiu de caz privind decontarile in numerar.
Societatea Libraria SRL achizitioneaza pe 15 mai 2013, marfa in valoare de 3.000 Ron.Plata se face
cask in aceeasi zi.
a)Achizitie marfa 15.05.2013:
%
371

401 Furnizori

Marfa

4426 TVA deductibila

3.000 RON
2.419
581

b)Plata furnizor marfuri cash:


401Furnizori = 5311 Casa lei

3.000 RON

23.Studiu de caz privind decontarile prin virament.


Societatea Libraria SRL achizitioneaza o masina de la Sc Impuls SRL in valoare de 11.000
RON.Plata se va face prin virament bancar.Evidentiaati in contabilitate achizitia si plata masinii.
a)Achizitie masina :
%
2133 Mijloace de transport
4426 TVA deductibila

= 404Furnizori de imobilizari

11.000 RON
8.870
2.129

b)Plata masina:
404Furnizor imobilizari = 5121 Conturi la banci

11.000 RON

24.Studiu de caz privind investitile pe termen scurt.


Exemplu 1: O filiala achizitioneaza in scop speculativ 1.000 de actiuni emise de catre o alta filiala
din cadrul aceluiasi grup la un cost de achizitie de 5 ron/actiune, achitate prin banca. Ulterior de
vand 400 de actiuni la un pret de 6 ron/actiune si 100 de actiuni la 4 ron/actiune.
Inregsitrarile contabile vor fi :
achizitionarea actiunilor :
501 = 5091 5.000
achitarea actiunilor :
5091 = 5121 5.000
vanzarea a 400 de actiuni (cu castig )
5311 = % 2.400
501 2.000 ( 400 actiuni * 5 ron/actiune)
7642 400 (400 actiuni * (5- 4) ron)
vanzarea a 100 de actiuni (cu pierdere )
% = 501 500
6642 100
5311 400
Observatie : In cazul in care in se achizitioneaza actiuni care nu apartin unor parti afiliate, se
utilizeaza contul 5081 Alte titluri de plasament .
Exemplu 2: Se contracteaza un imprumut din emisiune de obligatiuni in valoare de 8.000 ron.
Decontarile se fac in numerar . La scadenta se rascumpara in numerar obligatiunile emise la valoare
nominala.
subscrierea imprumutului;
461 Debitori diversi = 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 8.000
Vanzarea obligatiunilor emise :
5311 = 461 8.000
Rascumpararea obligatiunilor :
505 = 5311 8.000
anularea obligatiunilor rascumparate
161 = 505 8.000
Exemplu 3: Se achizitioneaza 1.000 de obligatiuni la 5 ron/buc . 300 de obligatiuni se achita imediat,
restul urmand a se deconta prin banca. Firma primeste o dobanda de 200 ron pe care o incaseaza in
numerar. Ulterior se vand 200 de obligatiuni la 6 ron/buc si 100 de obligatiuni la 4 ron/buc.
achizitionarea obligatiunilor :
506 = % 5.000
5311 1.500
5092 3.500
achitarea celor 700 de obligatiuni:
5092 = 5311 3.500

inregistrarea dobanzii cuvenite:


5088 = 762 200
incasarea dobanzii:
5311 = 5088 200
vanzarea obligatiunilor
25.Studiu de caz privind avansurile de trezorerie.
Societatea Libraria SRL urmeaza sa-si trimita un salariat in Belgia pentru a incheia un contract.in
vederea delegatiei salariatul primeste un avans de 500 de euro.
a) Acordarea unui avans de trezorerie catre salariat:
542 Avansuri de trezorerie = 5314 Casa in valuta 500 EURO
b)Angajatul se reintoarce din delegatie si depune la contabilitate decontul pe care reflecta
urmatoarele cheltuieli : cazare 300 EURO, cheltuieli cu diurna 100 EURO.
-cheltuieli cu cazarea:
625
=
cheltuieli cu deplasari
detasari si transferuri

542 Avansuri de trezorerie

-cheltuieli cu diurna
625 = 542 Avansuri de trezorerie

300 EURO

100 EURO

- Restituirea avansului neutilizat


5314 Casa in euro = 542 Avansuri de trezorerie 100 EURO
26. Studiu de caz privind acreditivele.

Societatea Libraria SRL realizeaza livrari de marfuri la export.Din punct de vedere comercial ,
societatea incaseaza avansuri de la clienti pentru lansarea comenzilor in executie.Pentru garantarea
avansului, clientii societatii doresc deschiderea de acreditive.La randul ei, societatea doreste
deschiderea de acreditive pentru garantarea restului de plata. Aprovizionarea cu materie prima se
face prin achizitia intracomunitara, iar furnizorul doreste garantarea platii printr-un acreditiv
transferabil, cu scadenta la 60 de zile dupa livrarea marfii. De asemenea, pentru plata unui furnizor
din tara, cu decontare in lei, se emite un acreditiv.Acreditivele pentru garantarea avansurilor incasate
de la clienti sunt garantate printr-un plafon de linie de credit ipotecar, iar cele pentru plata
furnizorilor sunt garantate cu cash colateral.
Monografie contabila: cand societatea primeste o comanda de 100.000 euro de la o societate din
Brazilia, de la care incaseaza in avans suma de 10.000 euro.
Incasare avans:

5124 "Conturi la banci in valuta" = 419 "Clienti creditori"

10.000 euro

Societatea deschide un acreditiv garantat prin linie de credit, ce are scadenta la 15 zile dupa termenul
maximal de livrare a marfii. Deoarece scadenta acreditivului este ulterioara livrarii, si se va produce
executia acreditivului numai in cazul nelivrarii marfii, din punct de vedere contabil, suma de 10.000
euro se va inregistra in contul extrabilantier 8011 "Giruri si garantii acordate".
Cu 10 zile inainte de livrare, banca comerciala la care isi are deschis contul anunta ca acest client din
Brazilia a deschis un acreditiv in favoarea societatii ce se va deconta contra documentelor de livrare.
Acreditivele reprezinta cel mai sigur mod de incasare a unei marfi livrate in conditiile agreate de
ambele parti cand acestea nu se cunosc sau nu au incredere reciproca
Acest lucru este posibil deoarece decontarea acreditivului se efectueaza de banca ce nu solicita
acordul clientului decat in cazul discrepantelor. Daca documentele sunt conforme, plata sumelor se
face contra documente; banca nu verifica realitatea tranzactiei. Si aceasta suma de 90.000 euro se va
contabiliza la data deschiderii acreditivului in contul 8021 "Giruri si garantii primite".
Livrare marfa catre clientul din Brazilia:
4111 "Clienti" = 707 "Venituri din vanzarea marfurilor"

100.000 euro

Incasarea marfurilor din avans:


419 "Clienti creditori" = 4111 "Clienti"

10.000 euro

5124 "Conturi la banci in valuta" = 4111 "Clienti" cu suma de 90.000 euro


Din punct de vedere fiscal, aceasta livrare la export este scutita de TVA cu drept de deducere,
conform art. 143 alin. (1) din Codul fiscal. O.M.F.P. nr. 2.222/2006 stabileste ca scutirea de TVA se
realizeaza prin prezentarea urmatoarelor documente:
- factura corect intocmita, conform art. 155 din Codul fiscal;
- declaratia vamala de export, certificata pe verso de autoritatile vamale;
- documentul de transport din care sa rezulte ca transportul este in sarcina societatii si/sau
contractul/comanda, alte documente cum ar fi asigurarea de transport extern, cand transportul este in
sarcina clientului.
In aceste situatii, sumele in contul de acreditive atat acordate, cat si primite au fost evidentiate in
conturi extrabilantiere ce se vor inchide prin finalizarea livrarilor. In ceea ce priveste situatia cu plata
unui acreditiv catre societatea furnizoare de marfuri, monografia contabila este urmatoarea:
Societatea furnizoare este din Italia si livreaza marfurile ce sunt exportate in suma de 50.000 euro,
garantate printr-un acreditiv cu plata la 60 de zile dupa livrare.
Deschiderea acreditivului:
5412 "Acreditive in valuta" = 581 "Viramente interne"

50.000 euro

581 "Viramente interne" = 5124 " Conturi la banci in valuta"

50.000 euro

Acest acreditiv reprezinta o creanta in valuta si se supune reevaluarii la cursul comunicat de BNR la
finele lunii, conform pct. 186 din O.M.F.P. nr. 3.055/2009 privind contabilitatea.
Inregistrare diferente nefavorabile de curs:
665 "Cheltuieli cu diferente de curs valutar" = 5412 "Acreditive in valuta"
Inregistrare diferente favorabile de curs:
5412 " Acreditive in valuta" = 765 "Venituri din diferente de curs valutar"
Inregistrare diferente favorabile de curs:
371 "Marfuri" = 401 "Furnizori" cu suma de 50.000 euro
Din punct de vedere fiscal, societatea are urmatoarele obligatii:
- se inregistreaz inainte de efectuarea operatiei in Registrul operatorilor intracomunitari, conform
art. 1582 din Codul fiscal;
- efectueaza plata TVA prin operatia de taxare inversa, articol contabil
4426 "TVA deductibila" = 4427 "TVA colectata" conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.
- declara achizitia in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390.
La deschiderea acreditivului, catre furnizorul din Romania, se efectueaza urmatoarele inregistrari
contabile:
581 "Viramente interne" = 5121 "Conturi la banci in lei" la plata furnizorului
5411 "Acreditive in lei" = 581 "Viramente interne"
401 "Furnizori" = 5411 "Acreditive in lei"
27. Studiu de caz privind alte valori.
Spcietatea Libraria SRL achizitioneaza tichete de masa in valoare de 2.100 Ron, pentru cei 4 salariati
ai sai. Bonurile vor fi platite prin virament bancar.Inregistrati in contabilitate achizitia si plata
tichetelor de masa.
a)Achizitia tichetelor valorice:
5328 Alte valori =

401Furnizori

b)Plata furnizorului de tichete:

2.100 RON

401Furnizori = 5121 Conturi la banci

2.100 RON

c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masa acordate salariatilor:


642Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor = 5328Alte valori
(189 tichete* 9 lei/tichet).

1.700 RON

28. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen scurt.


Societatea Libraria SRL primeste un credit in valoare de 36 000 Ron, rambursabil in 6 luni,in rate
egale, cu o dobanda de 30% pe an.
a)Inregistrare contractare imprumut:
5121 Conturi la banci in lei = 5191 Credite pe termen scurt

36 000 RON

Plata rata si dobanda Ia luna

* calcul rata lunara - 36 000 / 6 luni = 6 000 lei


* calcul dobanda lunara- 36 000 * 30% / 12 luni = 900 lei

%
=
5121Conturi curente la bnci
666 Cheltuieli privind dobnzile
5191 Credite bancare pe termen scurt

6.900 RON
6.000
900

Plata rata si dobanda a II-a luna

* calcul rata lunar - 36 000 / 6 luni = 6 000 lei


* calcul dobnd lunar - (36 000 - 6 000 lei) * 30% / 12 luni = 750 lei

5121 Conturi curente la bnci

666 Cheltuieli privind dobnzile


5191 Credite bancare pe termen scurt

6.750 RON
6.000
750

29.Studiu de caz privind ajustarile de valoare privind investitiile pe termen scurt.


La data de 31.12.2012, se constata o depreciere a valoarii investitiilor pe termen scurt ale societatii
Libraria SRL , in valoare de 1.500 RON.
a)Inregistratre ajustarii pentru pierdere de valoare a investitiilor pe termen scurt:
686 "Cheltuieli financiare privind
RON
amortizarile si ajustarile
pentru pierdere de valoare

598 Ajustari pentru pierderea de valoare a


1.500
altor inv.pe termen scurt si creante asimilate

b)Anularea ajustarii pentru pierdere de valoare a investitiilor pe termen scurt:


598Ajustari pentru pierdere de valoare = 786 Venituri financiare din provizioane
RON
a altor inv.pe termen scurt si creante asimilate

1.500

30.Studiu de caz privind liniile de credit.


Societatea Libraria SRL realizeaza un imprumut in suma de 50.000 Ron sub forma unui contract de
linie de credit cu Banca Transilvania.Comisioane si speze 100 RON, rata dobanda 15%, atorie
furnizor in valoare de 5.000 RON

a)inregistrare imprumut:
5121 "Conturi la banci in lei" = 519 "Credite bancare pe termen scurt".

50.000 RON

b) constituire dobanda in prima luna:


666 "Cheltuieli cu dobanzile" = 5121 "Conturi la banci in lei" 625 RON
50.000 RON * 15%/12 luni= 625 RON/luna
c) comisioane, speze pentru acordarea creditului:
627 "Cheltuieli cu comisioane bancare" = 5121 "Conturi la banci in lei" .

100 RON

d) plati furnizori din contul si lei si valuta, plati avansuri:


401 "Furnizori" =

5121 "Conturi la banci in lei "

5.000 RON

e) restituire imprumut catre banca:


519 "Credite bancare pe termen scurt" = 5121 "Conturi la banci in lei" .

50.000 RON

In ceea ce priveste utilizarea cardului, se considera ca are loc transferul unei sume de bani din contul
curent intr-un cont de card, de unde se pot efectua diverse plati. In acest caz, contul de card
functioneaza ca si un cont normal, iar extrasul de cont reprezinta documentul justificativ pentru
tranzactiile efectuate.
a) alimentare card:
5121 "Conturi la banci in lei - analitic card" = 581 "Viramente interne"

1.000 RON

581 "Viramente interne" = 5121 "Conturi la banci in lei - analitic cont curent".

1.000 RON

b) plata furnizori din contul de card:


401 "Furnizori" = 5121 "Conturi la banci in lei - analitic card" .

5.000RON

c) ridicare numerar de pe card:


542 "Avansuri de trezorerie" = 5121 "Conturi la banci in lei - analitic card

1.000 RON

9.Studiu de caz privind tranzactiile intre partile afilate


Sc India SRL impumuta societatea M SRL cu suma de 100.000 RON, pe o perioada de un an, cu o
dobanda de 12%.Societatea India detine 50% din capitalul social al societatii M SRL.Evidentiati
primirea imprumutului de catre societatea M:
Tranzactii la societatea M SRL:
1. Primirea sumelor conform contractului incheiat intre entitatile afiliate:
5121Conturi la banci = 4511 "Decontari intre entitatile afiliate"

100.000 RON

2. Inregistrarea dobanzilor de platit:


666 "Cheltuieli privind dobanzile" = 4518 "Dobanzi aferente decontarilor
intre entitatile afiliate"

12.000 RON

3. Achitarea imprumutului si a dobanzii:


%

= 5121 "Conturi la banci in lei"

4511 "Decontari intre entitatile afiliate"


4518 "Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate"

112.000 RON
100.000
12.000

Tranzactii la societatea India SRL:


1.Acordarea imprumutului catre societatea M SRL:
4511"Decontari intre entitatile afiliate" = 5121 "Conturi la banci in lei"

100.000 RON

2.Achitarea imprumutului si a dobanzii:


5121 "Conturi la banci in lei"

=
%
4511 "Decontari intre entitatile afiliate"
766 "Venituri din dobanzi"

112.000 RON
100.000
12.000