Sunteți pe pagina 1din 16

Student :Vochin Bogdan

Grupa CPSM;
j = 21

LUCRAREA Nr. 1
Tema: S se calculeze parametrii geometrici pentru angrenajul cilindric cu dini drepi
(figura 1).
Date iniiale:
i12 STAS = 2
a1). Raportul de transmitere:
m STAS = 2
a2). Modulul danturii :
[mm]
a3). Numrul de dini la roata conductoare:
z1
17+21 =38 dini
a4). Unghiul de presiune pe cercul de divizare:
0 20 .
a5). Coeficentul de nlime a capului dintelui:
h
a0 1.

Fig. 1

Etapa A. Calculul numerelor de dini i a abaterii raportului de transmitere


La angrenajul cilindric (1,2) roata 1 este roata conductoare , iar roata 2 este roata condus.
Din relaia raportului de transmitere i12 z 2 / z1 , se determin preliminar, numrul de dini la roata 2
z 2 i12 z 2 38 76

Numrul de dini este un numr ntreg i se alege valoarea cea mai apropiat, pentru z2 . Se
determin raportul de transmitere efectiv : i12 ef z 2 / z1 76 / 38 2 .
Abaterile raportului de transmitere de la valorile standardizate trebuie s se ncadreze n limitele:
i admis 2,5% , la reductoarele cu o treapt ( un angrenaj);
i admis 3% , la reductoarele cu mai multe trepte (mai multe angrenaje).

Abaterea raportului de transmitere este dat de expresia:


i
i ef
22
i STAS
100
100 0 i admis
i STAS
2

Etapa B. Calculul elementelor geometrice de baz ale angrenajelor


1. Distana de referin ntre axe
a12

m ( z1 z 2 )
2

2 (38 76)
114
2

[mm]

2. Calculul elementelor geometrice generale ale roilor


Elementele geometrice ale unei roi cu dini drepi sunt prezentate n figura 2.

Fig. 2
Inlimea danturii
Inlimea capului dintelui
[mm]
Inlimea piciorului dintelui
[mm]
Inlimea de ref. a dintelui
[mm]

unde h a 0 1

h a h a 0 m 1 2 2 ,

h f ( h a 0 c 0 ) m (1 0,25) 2 2,5 , unde c


0 0,25
h ( 2 h a 0 c 0 ) m (2 1 0,25) 2 4,5

Diametre
d 1 m z1 2 38 76 ;
d 2 m z 2 2 76 142

Diametrul de divizare [mm]

d mz

Diametrul de baz
[mm]

d b d cos 0

Diametrul de picior

d b1 d 1 cos 20 76 cos 20 71,416

d b 2 d 2 cos 20 142 cos 20 o 133,436


[mm]

Diametrul de cap
[mm]

df d 2hf

d f 1 d 1 2 h f 76 2 2,5 71

da d 2ha

d a1 d 1 2 ha 76 2 78

Calculul pasului danturii


Pasul pe cercul de divizare
[mm]
Pasul pe cercul de baz
[mm]
Calculul arcelor danturii
Arcul de divizare al dintelui
[mm]
Arcul de divizare al golului
[mm]

;
d a 2 d 2 2 ha 142 2 144

m 2 6,28

p b p cos 0 6,28 cos 20 o 5,90126

s p/2

=3,14

e p/2

=3,14

Calculul razei de racordare la piciorul dinteluii


0,38 m 0,38 2 0,76
Raza de racordare a profilului [mm]
REZULTATE
i12 stas m stas
ha
o
z1 z 2 i12ef
a 12
hf
i
[mm]

d f 2 d 2 2 h f 142 2 2,5 137

[grade
]

[mm

[mm
]

[mm
]

[mm
]

S
[mm
]

e
[mm
]

2.5

4.5

3.14

3.14

20

d1
[mm]

d2
[mm]

d a1
[mm]

76

142

78

38

76

114

da2
[mm]

d f1
[mm]

df 2
[m
m]

d b1
[mm]

144

71

137

71.416

d b2
[mm]

p
pb
[mm [mm]
]

133.436

6.28

5.90

[mm]

0.76

Student: Vochin Bogdan


Grupa CPSM
j = 21.

LUCRAREA Nr. 3
Tema: S se calculeze modulul unui angrenaj cilindric cu dini drepi din condiia de
rezistenla ncovoiere si s se verifice la presiunea de contact
Date iniiale:
i12 STAS = 2
a1). Raportul de transmitere:
a2). Puterea la roata conductoare: P1 2 0,5 j
= 12,5[kw]
a3). Numrul de dini la roata conductoare: z 1
18 dini
a4).Turaia la roata conductoare 1:
n1 1000 [rot / min] ;
a5). Materialul pentru roi dinate: OLC 45 (stas
880-82)
a6).Tensiunea la baza dintelui pentru un ciclu alternant

simetric: 1 = 400 [N/mm2] ;


a7).Coeficientul de concentrare a tensiunilor la baza

dintelui: K 1,6

Fig.1

a8).Modululde elasticitate longitudinal:


E1 E 2 2,1 10 5 [ N / mm 2 ] ;

a9).Tensiunea

Ka 580

admisibil

la

presiunea

de

contact:

[ N / mm 2 ]

Etapa A. Calculul modulului din condiia de rezisten la ncovoiere

m3

0,68 M tc
0,68 200550
3
z1 c f ai
33 15 0.1 125

=4.694 [mm]

Mtc [Nmm] este momentul de torsiune cu valoare de calcul :


M tc K M t1 1.2 1.4 119375 200550 (calculul se face pentru roata

conductoare - roata 1)
n care,
K este coeficientul de amplificare i se calculeaz cu relaia : K c s c d , unde
- c s reprezint coeficientul de concentrare a sarcinii, iar valoarea sa este funcie de poziia
roii fa de punctele de reazem ; ine seama de repartizarea neuniform a forei normale pe dini;

- cd

reprezint coeficientul dinamic i valoarea sa este funcie de duritatea

materialului(exprimat n uniti Brinell HB) i de viteza periferic a roii; ine seama de regimul
dinamic neuniform; se consider: c s 1,2 i c d 1,4 .
- Mt1 este momentul de torsiune transmis de roata 1 i se determin cu relaia:
P
M t1 9550 1
n1

3
[Nm] 9550 10

P1
12,5
9550 10 3
119375 [Nmm]
n1
1000

unde P1 [kw] este puterea la roata 1 ,iar n1 [rot/min] este turaia la roata 1.

reprezint coeficientul de lime a roii, definit prin relaia : b / m , n care b este limea
roii, iar m este modulul roii i se alege n intervalul: 15......30 (se recomand, 15 );
c f reprezint coeficientul de form a dintelui i are valori funcie de nr.de dini al roii: c f 0,1

ai reprezint tensiunea admisibil la ncovoiere, ine seama de fenomenul de oboseal:


ai

unde

1
400

125
c k 2 1.6

este coeficientul de siguran care ine seama de rolul angrenajului n cadrul produsului;

c 1,5...2 , se recomand valoarea maxim: c 2 .

Valoarea STAS a modulului se alege astfel nct m STAS m calculat (din STAS 822-82).
Etapa B. Verificarea la presiunea de contact a dinilor
Calculul de verificare la presiunea de contact const n determinarea valorii maxime a
tensiunii determinat de fora normal la profilul dintelui roii 1, n punctul de contact C (polul
angrenrii) i compararea acesteia cu valoarea admisibil, conform relaiei:
E
K max 0,418 q red Ka
red

n care E red reprezint modulul de elasticitate longitudinal redus. Se determin cu relaia:


E red

2E1 E 2
, E red E1 E 2 2,1 105 [ N / mm 2 ]
E1 E 2

q reprezint sarcina normal unitar, distribuit pe limea b a roii:


n care,

b m ,

iar Fn1

.
q Fn1 / b ,

2M tc
2M tc

. Inlocuind n relaia de definire se obine


d1 cos 0 m z1 cos 0

relaia de calcul:
q

2 M tc
m

2
stas

z1 cos 0

2 200550
83.2050
3 38 15 cos 20 o
2

[N/mm]

red reprezint raza de curbur redus i depinde de razele de curbur 1 i 2 ,ale

evolventelor aflate n contact n punctul C (polul angrenrii), figura 1. Se determin cu relaia:


red 1 2 [mm];
1 2

1 CK1 r1 sin 0

m z1
m z2
m z1 i12
sin 0 ; 2 CK 2 r2 sin 0
sin 0
sin 0
2
2
2

Inlocuind n relaia de definire pentru red se obine:

red

m 2 z12 i12 sin 2 0


m z1 i12 sin 0 3 38 2 sin 20 o

12.9967
2 sin 0 m z1 (1 i12 )
2(1 i12 )
2(1 2)

Prin nlocuirea lui red i q , cu relaiile aferente acestora, se obine relaia direct de calcul a
tensiunii K max :
K max 0,418

K max

E (1 i12 )
red
Ka
m 3stas z12 cos 0 i12 sin 0
4M tc

0,418

4 200550
2.1 10 5 (1 2)

484.666 [ N / mm 2 ]
33 38 2 15 cos 20 o
2 sin 20 o

K max Ka 580

[ N / mm 2 ]

REZULTATE

P1

n1

[kw]

rot
min

12,5

1000

red

M tc

[Nmm]

[mm]

119375 200550

70,41

83.2050 12.9967 4,694

Mt1
[Nmm]

N
mm

mc

mSTAS

[mm]

[mm]

[mm]

K max

mm 2

5
484.666
m

m
Pentru modul se alege valoarea standardizat astfel nct stas
calculat (STAS 822 82)
m stas :1 ; 1,125 ; 1,25 ; 1,375 ; 1,5 ; 1,75 ; 2 ; 2,75 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Obs. Valori mai mari se obin prin nmulirea cu 10 a valorilor date .

Student: Vochin Bogdan


Grupa CPSM
j = 21.

LUCRAREA Nr. 5
Tema: S se dimensioneze elementele unui cric cu urub care s ridice o sarcin Q.

Date iniiale:
a1).Sarcina:Q=(2+0,2j)[tone] =6,2 tone ;
Q[ N ] Q[ tone] 10 3 9,81[ ms 2 ]

= = Q[ N ] 6,2 10 3 9,81 60822

Fig. 1.

Fig.2

A. Componentele cricului (fig.1)


Componente principale:1-urub cu filet de micare (patrat, trapezoidal,fierstru) ; 2-piuli; 3-corpul
cricului; 4-manivel; 5- furca de preluare a sarcinii;
Componente secundare: 6 - tift filetat pentru fixarea piuli8ei; 7- aib;8- urub de fixare a aibei.
d1 - diametrul interior; d - diametrul exterior;
B. Elementele dimensionale ale filetului (fig.2) :
d 2 - diametrul mediu; p pasul.

C. Determinarea dimensiunilor filetului i ale urubului de micare


Se consider c sarcina Q acioneaz pe axa urubului.
Diametrul d1 al filetului se determin din condiia de rezisten a urubului la compresiune:
d1

4 1,3 Q

ac

4 1,3 60822
39,374 [mm] ; (Coeficientul 1,3 ine seama c urubul este
65

solicitat i la torsiune).
ac 65 [N/mm2] tensiunea admisibil la compresiune.

Elementele filetului se aleg din STAS 3126-52 pentru filet ptrat (tabelul 1) cu
valoarea diametrului interior superioar, sau egal cu valoarea calculat: d1 39
[mm]; d 44[mm]; d 2 40 [mm]; p = 8 [mm]
L 10 d =400
Lungimea filetat a urubului de micare se alege astfel nct,
[mm] . Dac L 10 d , urubul se verific la flambaj.
D. Calculul lungimii manivelei de acionare
Lungimea manivelei se calculeaz din condiia ca momentul de acionare
creat de fora F, s fie mai mare sau egal cu momentul de torsiune creat de fora H,
adic:

d
Fa H 2 ,
2

a min

de unde

se determin :

d2
40
10014,492
2
2 801,15
F
250

unde F = 250300 N ; se recomand F = 250 N;


H Q tg ( 2 ) = H 60822 tg (3,64 5,71) 10014,492 , unde este unghiul de
frecare; artg() arctg(0,1) 5,71o . Se consider 0,1 .

p
8
o
arctg
2 arctg
3,64 este unghiul de nclinare a spirei filetului

40

corespunztor diametrului d 2 .
E. Elementele piuliei
z - numrul de spire ; m nlimea piuliei.
Se calculeaz numrul de spire
din condiia de rezisten la strivire a spirei:
z'

4Q

(d 2 d12 ) as

, unde as 60 [N/mm2]

tensiunea admisibil la strivire a

spirei;
z'

4 60822

(44 2 39 2 ) 60 3,11

din condiia de rezisten la ncovoiere a spirei:


6

z"

d1

ai

, unde ai 80 [N/mm ] - tensiunea admisibil la ncovoiere a spirei.


2

z"

Se alege:

6 60822
39 8 80

4,656

z max{z' , z"} i se rotunjete la valoarea ntreag superioar, la care se

adaug dou spire :


z =5+ 2 =7 10 spire.
nlimea piuliei: m p z [mm] ; m 8 7 56 [mm]
REZULTATE
Q

d1

d2

[tone]
6,2

[mm]
39

[mm]
44

[mm]
40

[mm]
8

[grade]
3,64

a min

z'

[mm]
[mm]
10014,492 801,15

3,11

z"
4,656

Z
7

m
[mm]
56

Tabelul 1

10
12
14

d1
7
9
11

d2
8,5
10,
5
12,
5

p
3

16
18
20

12
14
16

14
16
18

22
24
26
28

d1
17
19
21
23

30
32
36
40

24
26
30
34

22
24
26
28

d1
16
18
20
22

30
32
36
40

23
25
29
33

d2
19,
5
23,
5
25,
5
21,
5
27
29
33
37

p
5

44
48
50
52
55
60

d1
36
40
42
44
47
52

d2
40
44
46
48
51
56

p
8

65
70
75
80

55
60
65
70

60
65
70
75

10

d2
19,
5
23,
5
25,
5
21,
5
27
29
33
37

p
5

44
48
50
52
55
60

d1
35
39
41
43
46
51

d2
40
44
46
48
51
56

p
8

65
70
75
80

54
59
64
69

60
65
70
75

10

d1
73
78
83
88
96

d2
79
84
89
94
10
4

p
12

12
0
13
0
14
0
15
0

10
4
11
4
12
4
13
4

11
2
12
2
13
2
14
2

16

d1
72
77
82
87
97

d2
79
84
89
94
10
4

p
12

10
2
11
2
12
2
13
2

11
2
12
2
13
2
14
2

16

85
90
95
10
0
11
0

Filet trapezoidal tabelul 1


d

10
12
14

16
18
20

d1
6,5
8,5
10,
5

d2
8,5
10,
5
12,
5

p
3

11,
5
13,
5
15,
5

14
16
18

85
90
95
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0

Student: Vochin Bogdan


Grupa CPSM
j = 21.

LUCRAREA Nr. 7
Tema: S se dimensioneze arborele de intrare (figura 2) al unui reductor cu roi dinate cilindrice cu dini
drepi, cu o singur treapt, care transmite puterea P.

Date iniiale:
Schema reductorului este dat n figura 1. Axele arborilor sunt n planul orizontal.
Puterea la arborele 1: P1 (2 0,1 j ) 4,1 kw
;
Turaia la arborele 1:
n 1 1000 [rot / min] .
Angrenajul(1,2): i12 2,5 ;m = 5 [mm]; z1 20 [dini] ; z 2 z1 i12 [dini]; d1 m z1 [mm].
Poziia roii dinate pe arbore: a = 40 [mm] ; b = 40 [mm].
Randamentul reductorului: 0,98

Fig. 2

Fig.1
A. Elemente geometrice caracteristice arborelui de intrare a micrii

Zonele A i B sunt zone de rezemare numite fusuri (A-fus radial intermediar, iar B fus
radial de capt). Cele dou fusuri au aceiai lungime ( l f ) i acelai diametru ( d f ).
Zona C este numit capt de arbore i n general, are form cilindric, caracterizat de
dimensiunile ( d c ) i ( l c ) cu valori STAS.

Zona D este zona de montare pe arbore a roilor dinate. Este caracterizat de diametrul D cu
valoare determinat constructiv.
Zona E este zona de asigurare a etaneitii. Diametrul ( d e ) se stabilete constructiv.
Pentru zonele prevzute cu canal de pan valoarea diametrului se mrete cu 5% , deoarece
canalul de pan determin o reducere a modulului de rezisten n seciunea respectiv.

B. Forele care acioneaz asupra arborelui 1 i solicitrile arborelui


Schema de ncrcare a arborelui

Momentul de torsiune:

P1 [kw ]
[Nmm].
n1 [rot / min]
2 M t1
Fora tangenial: Ft1
[N] ;
d1
M t1 9550 10 3

Fora radial:
Fr1 Ft1 tg ( 20 o ) [N]
F b
M iHmax r1
a [Nmm] ;
(a b )
F b
M iVmax t1
a ; [Nmm]
(a b )
M irez
max

(M iHmax ) 2 ( M iVmax ) 2

M i echiv

2
2
( M irez
max ) ( M t1 )

ai III / ai II 0,6

Momentul de torsiune:

P1 [kw]
4,1
9550 10 3
39155 [Nmm].
n1 [rot / min]
1000
2 M t1
2 M t1
2 39155

783.1 [N] ;
Fora tangenial: Ft1
d1
d1
5 20
M t1 9550 10 3

Fora radial:
F b
M iHmax r1
a
( a b)
F b
M iVmax t1
a
(a b)
M irez
max
M i echiv

Fr1 Ft1 tg (20 o ) 783.1 tg (20) 285,02 [N]


285,02 40
40 5700,50 [Nmm] ;
( 40 40)
783,1 40
40 15662 [Nmm]
(40 40)

( M iHmax ) 2 ( M iVmax ) 2
2
2
( M irez

max ) ( M t1 )

(5700,50) 2 (15662) 2 16667,151[Nmm]


(16667,151) 2 (0,6 39155) 2 28804,773

ai III / ai II 0,6 .

C. Calculul dimensiunilor seciunilor de arbore


Diametrele zonelor arborelui satisfac condiia: ( d c d e d f D ).
Arborele este solicitat la torsiune i ncovoiere.

Diametrul captului de arbore se calculeaz din condiia de rezisten la torsiune:


16 M t1
d c min 3
[mm] ; unde at 40 [ N / mm 2 ] este tensiunea admisibil la torsiune.
at
Pentru valoarea d c (d c min 0,05 d c min ) rezult din STAS 8774/2-71 (tabelul 1), diametrul ( d c ) i
lungimea ( l c - capt normal; l*
c - capt scurt) alegnd pentru diametru, valoarea egal, sau superioar celei
calculate.
16 M t1 3 16 39155
d c min 3

70,62 mm
at
40
d c (d c min 0,05 d c min ) (70,625 0,05 70,625) 74,156 mm

Se constat c n tabelul 1

70 > 50 nu exista valoare apropiata in tabel i se alege cea mai mare valoare
din tabel.

Ca urmare, se aleg valorile STAS (din tabelul 1) : d c =50 mm; l c =40 mm; l*
c =28

Tabelul 1
d c [mm]
l c [mm]

10

23

31

40

50

l*
c

20

25

28

36

[mm]

11

12

14

16

18

19

20

22

24

25

28

60

30

32

35

38

80

40

42

45

48

110

42
58
82
Diametrul zonei de etanare se alege constructiv: d e d c stas (2...3) mm . Diametrul fusului se
alege constructiv, d f d e , valoarea sa fiind un multiplu de cinci, cu excepia 12, 17 . Diametrul D
are o valoare ce se determin constructiv, D d f ( 2...4) mm i trebuie s fie mai mare sau egal cu
valoarea determinat din condiia de rezisten la ncovoiere:
32 M i echiv
D min 3
; D ( D min 0,05 D min )
ai III
unde ai III 54 [ N/mm 2 ] este tensiunea admisibil la ncovoiere dup ciclul alternant simetric.
d e d c stas (2...3) mm = 50 + 1 = 51 mm

Se allege d f d e ; d f 55 mm
D d f ( 2...4) mm 55 4 59 mm

Se calculeaz Dmin 3

32 M i echiv 3 32 28804,773

73,73 mm
ai III
54

D ( Dmin 0,05 Dmin ) (73.73 0,05 16,834) 77,416 mm


Valoarea calculat: D = 77,416 mm
Se allege valoarea maxim D = 78 mm

REZULTATE ARBORE 1
M t1 [Nmm]
P1 [kw]
4,1

39155

d c [mm]

74

l c [mm]
l c =40; l*
c=
28

d e [mm]

51

d f [mm]
55

D[mm]
78

50

Student: Vochin Bogdan


Grupa CPSM
j =21

LUCRAREA Nr. 11
Tema: Calculul transmisiei prin curele trapezoidale
Date iniiale:
a1).Distana dintre axele roilor: A = 1000 mm ;
a2). Turaia la arborele conductor :
n1 50 [rot/min] ;
a3). Turaia la arborele condus :
n 2 10 [rot/min] ;
a4). Puterea la arborele condus :

P2 14,25 [kw]

a5). Coeficientul de suprasarcin C s 1,2


a6) Randamentul transmisiei prin curea
trapezoidal: TCT 0,95
a7). Schema transmisiei este dat n figura 1.

Fig.1

A. Elemente caracteristice transmisiei prin curea trapezoidal


1 i 2 roi de curea trapezoidal, reprezentate prin cercurile primitive ale cror diametre primitive D p1 i
D p 2 au valori standardizate; 3- curea trapezoidal reprezentat prin lungimea primitiv L p cu valori stas;
- unghiul de ncruciare, determinat de cele dou ramuri ale curelei;
1 - unghiul de nfurare a curelei pe roata 1(roata conductore), 1 ;
2 - unghiul de nfurare a curelei pe roata 2(roata condus), 2 ;
B. Calculul parametrilor transmisiei
50
5.
10

1. Raportul de transmitere al T.C.T.:

i TCT n1 / n 2

2. Puterea la arborele conductor:

P1 P2 / TCT

14,25
15 [kw].
0,95

3. Alegerea tipului i profilului de curea trapezoidal


Curelele trapezoidale sunt de dou tipuri: curele trapezoidale clasice i curele trapezoidale nguste. Se
recomand alegerea curelei trapezoidale nguste. Fiecare tip de curea are mai multe profile. Profilul se alege
din diagram(figura 2), cunoscnd puterea i turaia la arborele conductor.
Rezult profil 16 x 15, cu diametrul primitiv al roii 1 : D p1 = (200400) mm.

4. Diametrele primitive ale roilor


Se alege D p1 n intervalul (200400) mm. Se recomand Dp1 = 200 mm (valoare standardizat).
Se calculeaz D p 2 :

D p 2 D p1 i TCT (1 ) ,

unde 0,01....0,03 ( coeficientul alunecrii

elastice) i se alege valoarea standardizat cea mai apropiat.


Aleg D p1 =200 mm si 0,02

Se calculeaza:

Dp 2 200 5 (1 0,02) 980 mm . Se alege Dp2 =1000 mm

Valorile Stas pentru diametrele primitive (n mm) sunt: 80 , 90 , 100 , 125 , 160 , 180 , 200 , 250 , 280 ,
320 , 360 , 400 , 450 , 500 , 560 , 630 , 800 , 900 , 1000, 1120 , 1250.

Fig.2

Fig.3

5. Calculul lungimii primitive a curelei


Se calculeaz lungimea primitiv a curelei cu relaia:
Lp 2A cos

D p2
D p1

1
2
2
2
2

unde: 2 arcsin[(D p 2 D p1 ) / 2A] ;

1 ;

2 .

2 arcsin[(D p 2 D p1 ) / 2A ] 2 arcsin[(1000 200) / 2 / 1000] 47,156 o ;


47,156 o 0,823027 radiani

1 0,823027 2,318565 rad;

2 0,823027 3,964619 rad


Lp 2A cos

D p2
D p1
47,156 200
1000

1
2 2 1000 cos

2,318565
3,964619
2
2
2
2
2
2

Lp 4047,199 mm

Se alege ca valoare standardizat pentru lungimea curelei(Lp stas), cea mai apropiat valoare de cea
calculata .

Valori Stas pentru lungimea primitiv (n mm) sunt: 400 , 500 , 630 , 800 , 1000 , 1250 , 1600 , 2000 ,
2500 , 3150 , 4000 , 5000 , 6200 , 8000 , 10000 .

Se alege Lp stas = 4000 mm


Se recalculeaz
- distanta intre axe considernd

L p stas

D p1
2

2 cos

D p2
2

=A

Lp 4000 .

4000

200
1000
2.318565
3,964619
2
2
2 cos(23.578)

A=974,251 mm
2 arcsin(Dp2 Dp1) / 2A 2 arcsin[(1000 200) / 4 974,251]
0.815482rad 46,7237 o
1 180 o 46,7237 o 133,2763 0 2,326110 rad
2 180 46,7237 o 226,7237 0 3,957075 rad

Se verific:

1 120 0

si A > 0,7(Dp1 + Dp2) = 840 mm

6. Numrul de curele
Numrul de curele se determin cu relaia:

Cf P1

C Po

unde C f C s 1,2 (coeficient de suprasarcin);


C 0,75 este coeficientul ce ine seama de unghiurile de nfurare 1 , 2 i de lungimea curelei L pstas

;
Po 6 [kw] este puterea transmis de o curea de profil 16 x 15.
Z

1,2 15

4.
0,75 6

Z se alege ca numr ntreg, valoarea mai mare, sau egal cu cea calculat.

Se alege z = 4.

Din Stas 1163 se aleg dimensiunile seciunii curelei si ale roii de curea (figura 3, tabelul 1).
Tabelul 1
profil

lpx h

16 x 15

16x 15

b max

Stas 1163 71 dimensiuni [mm]


n min
m min
f min
e min
4,7

16

14

22

Lp min

Lp max

Dp min

1600

10000

200

CUPLE CINEMATICE LA MECANISMELE PLANE


Precizati cuplele dintre elemente i tipul acestora

A(0,1) = R ; B(1,2) = (R); C(2,3) = ( R );


D(3,0) = R

2
6

A(0,1) = R; B(1,2) = (R+T) ;C(2,0) = R


Rola este element pasiv si devine rigidizat cu 2;
Cupla de rotaie dintre rol si tachetul 2 este
cupl pasiv.

S-ar putea să vă placă și